27 ธันวาคม 2567 – 5 มกราคม 2568
วันเดินทาง
การบินไทย (TG)
สายการบิน
สวิตเซอร์แลนด์, ออสเตรีย, อิตาลี
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป  : WONDER DOLOMITE & JULIAN ALPS 11 วัน (LH/OS)

กำหนดการเดินทาง :  27 ธันวาคม 2567 – 5 มกราคม 2568

ประเทศ : GERMAN – ITALY – SLOVENIA – AUSTRIA

สายการบิน : ลุฟท์ฮันซ่า เที่ยวบิน LH773

ราคา : 235,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – มิวนิค  

20.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินลุฟท์ฮันซ่า (LH) เจ้าหน้าที่จากบริษัท ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่าน

23.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงมิวนิค (MUNICH) โดยสายการบินลุฟท์ฮันซ่า เที่ยวบิน LH773

2

วันที่สองของการเดินทาง

มิวนิค – ชมเมือง – พระราชวังเรสซิเดนซ์ – อินน์สบรูก

05.50 น. เดินทางถึง กรุงมิวนิค (MUNICH) ประเทศเยอรมัน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

MUNICH

เมืองมิวนิค มหานครแห่งแคว้นทางตอนใต้ เป็นเมืองที่มีบรรยากาศรื่นรมย์ เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามมากมาย อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของภูมิภาค และเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ที่เด่นที่สุดในประเทศเยอรมนีอีกหลายแห่ง จากนั้นนำท่าน ชมอาคารบ้านเรือนที่เก่าแก่สวยงามจากยุคสมัยอันรุ่งเรืองของราชวงศ์ WITTELSBACH

จากนั้นนำท่าน เข้าชมพระราชวังมิวนิคเรสซิเดนซ์ (MUNICH RESIDENCE)

MUNICH RESIDENCE

ตั้งใจอยู่ใจกลางเมืองมิวนิค แต่เดิมนั้นเป็นเขตพระราชฐานของราชอาณาจักรบาวาเรีย และรัฐสภาบาวาเรีย ปัจจุบันเป็นพระราชวังเก่า และพิพิธภัณฑ์หลวงที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมัน ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ศิลปะการตกแต่งภายในอันวิจิตรบรรจง และของสะสมโบราณของราชวงศ์ที่เคยครองอาณาจักรบาวาเรีย โดยพระราชวังประกอบด้วยสนามหญ้า 10 สนาม และห้องจัดแสดงอีกจำนวน 130 ห้อง ในทุกรายละเอียดภายในได้สะท้อนให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ และศิลปะวัฒนธรรมอันงดงามและล้ำค่าของอาณาจักรบาวาเรียที่ครั้งหนึ่งเคยรุ่งโรจน์มาก่อนในประวัติศาสตร์ของเยอรมนี ที่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กยอดนิยมที่ไม่ควรพลาด

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ แคว้นทิโรล (TYROL) อยู่ท่ามวงล้อมของเทือกเขาแอลป์อันสูงตระหง่านและมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของออสเตรีย เพื่อนำท่านเดินทางสู่ เมืองอินน์สบรูก (INNSBRUCK) (167 กิโลเมตร)

INNSBRUCK

นำท่าน ชมเมือง ที่ตั้งอยู่ในอ้อมกอดของเทือกเขาแอล์ปที่มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดปี ประทับใจไปกับบ้านเรือนที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ด้านสถาปัตยกรรมไว้ได้อย่างงดงาม ถ่ายภาพกับ หลังคาทองคำ (GOLDENES DACHL) ประดับด้วยแผ่นทองแดงเคลือบทอง 2,657 ชิ้น นำท่าน ชมและเลือกซื้อ สวารอฟสกี้ เช่น เครื่องประดับบ้าน ชุดน้ำชา สร้อยฯลฯ ให้ท่านได้ซื้อหาไว้เป็นที่ระลึก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก AC HOTEL BY MARRIOTT INNSBRUCK หรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

อินน์สบรูก – บริกเซน – ขึ้นกระเช้าสู่ ALPE DI SIUSI 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเบรสซาโนเน-บริกเซน (BRESSANONE-BRIXEN) (175 กิโลเมตร)

BRESSANONE-BRIXEN

ตั้งอยู่ใน เตรนติโน-อัลโตอาดีเจ ประเทศอิตาลี เป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยว และกิจกรรมที่น่าประทับใจมากมาย คุ้มค่าแก่การไปเยือน เป็นเมืองเล็กบรรยากาศน่ารักที่ รายล้อมไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร คาเฟ่ที่ท่านสามารถเดินเล่น ช้อปปิ้ง ชิมขนมจิบกาแฟ ชมเมืองได้อย่างเพลิดเพลิน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ หุบเขา VAL GARDENA ฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของเทือกเขาโดโลไมท์  (35 กิโลเมตร) เพื่อนำท่านสู่ เมืองออร์ติเซ่ (ORTISEI)

เมืองแห่งศูนย์กลางของการท่องเที่ยวในแถบอุทยานโดโลไมท์ ตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีเทือกเขาล้อมรอบสวยงามยิ่งนัก โดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมสวยราวกับบ้านตุ๊กตา สีสันพาสเทล พร้อมศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลจากออสเตรีย

จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าขึ้นสู่บนเนินเขาที่เรียกว่า ALPE DI SIUSI นำท่านชมวิวทิวทัศน์บนทุ่ง  อันตระการตาบนภูเขา ที่ได้ขึ้นชื่อว่ากว้างใหญ่ที่สุดในยุโรป

SASSOLUNGO MOUNTAIN RANGE

สัมผัสความงดงามอันประหลาดมหัศจรรย์ของดินแดนเทือกเขาโดโลไมท์ จากมุมสูงรอบด้าน ชมทัศนียภาพอันยิ่งใหญ่ของหุบเขา โตรกผา โดยมีเทือกเขา SASOLUNGO MOUNTAIN RANGE ที่มีรูปทรงยอดเขาแหลมชันเป็นจุดเด่นมีเส้นทางเดินลัดเลาะ สู่จุดชมวิวต่างๆ ให้ท่านมีเวลาเก็บภาพสวยๆ อันประทับใจก่อนท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศสุดที่จะบรรยาย อิสระให้ท่านเดินเล่น ถ่ายรูปตามอัธยาศัย

หมายเหตุ : หากสภาพอากาศไม่อำนวยหรือมีเหตุขัดข้อง ที่ทำให้ไม่สามารถขึ้นกระเช้าได้

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้นั่งกระเช้าเพื่อความปลอดภัย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบลซาโน่ (BOLZANO) (65 กิโลเมตร)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก FOUR POINTS SHERATON BY BOLZANO BOZEN หรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

ทะเลสาบเบรียส – คอร์ติน่า ดอมปาสโซ่ – ครานสกาโกรา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเบรียส (BRAIES) (106 กิโลเมตร)

LAGO DI BRAIES

อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ FANES SENNES BRAIES เขตป่าสงวนที่ใหญ่ที่สุดใจกลางเทือกเขาโดโลไมท์ ซึ่งว่ากันว่าที่นี่เป็นประตูสู่ดินแดนใต้พิภพตามตำนาน ทุกๆ ร้อยปี ในคืนพระจันทร์เต็มดวงเจ้าหญิงในตำนานจะออกมาจากเนินเขา SASS DIA PORTA ภาษาลาตินหมายถึง “ประตูบนภูเขา” ทรงพายเรือรอบๆ ทะเลสาบพร้อมส่งเสียงแตรที่ดังกึกก้องไปทั่ว เทือกเขาโดโลไมท์ บ้างก็ว่าครั้งหนึ่งเคยมีถ้ำตรงเนินเขาก่อนจะมีหินถล่มปิดปากถ้ำเหมือนจะฝังเจ้าหญิงไว้ ขัดขวางไม่ให้คืนความรุ่งโรจน์แก่อาณาจักรของพระองค์ตลอดกาล

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคอร์ติน่า ดอมปาสโซ่ (CORTINA D’AMPEZZO) (45 กิโลเมตร)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่าน เดินเล่นชมเมือง คอร์ติน่า ดอมปาสโซ่ (CORTINA D’AMPEZZO)

CORTINA D’AMPEZZO

เมืองสกีรีสอร์ทที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติเทือกเขาโดโลไมท์ เป็น BEST OF THE ALPS เพียงแห่งเดียวของอิตาลีที่ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 10 สกีรีสอร์ทที่ดีที่สุดในโลก เคยใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 1956 และเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เจมส์บอนด์ 007 ตอน FOR YOUR EYE ONLY เมืองนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็น ไข่มุกแห่งเทือกเขาโดโลไมท์ เป็นสถานที่ตากอากาศตลอดปีของชนชั้นสูง และบรรดาหนุ่มสาวที่ไม่ได้มาเพียงเพื่อเล่นสกีเท่านั้น แต่ในหน้าร้อนมักนิยมท่องเที่ยวแบบ HIKING ปีนเขาชมทิวทัศน์ที่มีชื่อเสียง

THE PEARL OF DOLOMITE

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ครานสกา โกรา (KRANJSKA GORA) (185 กิโลเมตร) ตั้งอยู่บนพรมแดน ติดกับออสเตรียและอิตาลี เป็นรีสอร์ทสกีบนภูเขาที่มีชื่อเสียงที่สุดในสโลวีเนีย เป็นสถานที่จัดงาน แข่งขันสกีและกระโดดสกีระดับโลกประจำปี และเที่ยวชมเมืองที่มีทิวทัศน์ภูเขาที่สวยงาม

โรงแรมที่พัก HOTEL KRANJSKA GORA (DOUBLE BED ONLY) หรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

ZELENCI NATURE RESERVE – ทะเลสาบแจสนา –  ทะเลสาบโบฮินจ์ – ยอดเขาโวเกิล – เบลด

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 นำท่านเดินทางสู่ เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ ZELENCI NATURE RESERVE

ZELENCI  NATURE RESERVE ได้รับประกาศเป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติเมื่อปี ค.ศ. 1992 ล้อมรอบด้วยป่า VITRANC และ KARAVANKS เป็นสวรรค์แห่งธรรมชาติท่ามกลางเทือกเขา TRIGLAV มีชื่อเสียงจากการที่มีทะเลสาบสีเขียวมรกตที่สวยงาม และเป็นที่มาของชื่อทะเลสาบนี้

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบแจสนา (LAKE JASNA) (6 กิโลเมตร) 

LAKE JASNA

อยู่ที่ระดับความสูง 833 เมตร ทะเลสาบสีเทอร์ควอยซ์ตั้งอยู่ที่จุดบรรจบของลำธาร MALA PIŠNICA และ VELIKA PIŠNICA อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ TRIGLAV โดยมีฉากหลังเป็นภูเขา PRISANK และ MOUNT RAZOR ที่โดดเด่น และที่ทะเลสาบมีรูปปั้น ZLATORG  หรือ GOLDEN HORN ซึ่งเป็นสัตว์ในตำนานของภูเขา TRIGLAV และเป็นสัญลักษณ์สำคัญของทะเลสาบแห่งนี้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโบฮินจ์ (LAKE BOHINJ) (70 กิโลเมตร) เพื่อไปยังสถานีขึ้นกระเช้า

LAKE BOHINJ

ทะเลสาบธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในสโลวีเนีย เปรียบเสมือนอัญมณีสีเขียวซ่อนเร้นความงดงามอยู่ภายในหุบเขาโบฮินจ์ของเทือกเขาจูเลียนแอลป์ (JULIAN ALPS) และยังเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติทริคลาฟ (TRIGLAV NATIONAL PARK) อุทยานที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป และมีความสวยงามอย่างน่าอัศจรรย์

จากนั้นนำท่านขึ้น กระเช้าเคเบิ้ลคาร์ สู่ ยอดเขาโวเกิล (VOGEL VIEW POINT)

VOGEL VIEW POINT

นำท่านขึ้นกระเช้าที่ระดับความสูง 1,535 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งท่านจะสัมผัสถึงความสวยงามอันน่าทึ่งของทะเลสาบโบฮินจ์ และเทือกเขาจูเลียนแอลป์ ในประเทศสโลวีเนีย ที่มีชื่อว่ายอดเขาตริเกลา (MOUNT TRIGLAV) ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติตริเกลา และจัดเป็นอุทยานแห่งชาติที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป และนำท่านขึ้น กระเช้า ORLOVE GLAVE  CHAIRLIFT ไปยังจุดชมวิวที่ระดับความสูง 1,682 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เบลด (BLED) (30 กิโลเมตร)

เมืองพักผ่อนที่มีความสวยงามมากของสโลวีเนีย เคยได้รับรางวัลชนะเลิศรีสอร์ทโลก ขึ้นชื่อในเรื่องสภาพอากาศที่เย็นสบาย ความงดงามของภูเขาที่สะท้อนในทะเลสาบ มีความสงบร่มรื่นท่ามกลางอากาศที่บริสุทธิ์ แวดล้อมด้วยธรรมชาติของขุนเขาแอลป์ที่เรียกว่า JULIAN ALPS MOUNTAIN จึงถูกขนานนามว่าไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์ ทำให้มีนักท่องเที่ยวมาเยือนที่นี่ตลอดทั้งปี  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม BLED ROSE HOTEL หรือเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

ปราสาทเบลด – ลูบลิยานา – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 นำท่านเที่ยวชม ปราสาทเบลด (BLED CASTLE)

BLED CASTLE

ปราสาทเบลดตั้งอยู่บนริมผาสูง ระดับความสูงกว่า 130 เมตร ติดทะเลสาบเป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดในสโลวีเนีย ที่จักรพรรดิเฮนริคที่ 2 แห่งเยอรมนี ยกให้เป็นสถานที่พักของบิชอป อัลเบี่ยม แห่งบริเซน (BISHOP ALBIUM OF BRIXEN) ในปี ค.ศ.1004   ตัวปราสาทสร้างในสไตล์โรมาเนสก์ และ ส่วนก่อสร้างอื่นๆ ในสไตล์เรอเนสซองส์ ปัจจุบันปราสาทได้จัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์บอกเล่าความเป็นมาของเมือง และจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้สมัยโบราณ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ ลูบลิยานา (LJUBLJANA) (60 กิโลเมตร) เมืองหลวงที่มีเสน่ห์น่าหลงใหลของ ประเทศสโลวีเนีย ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมศิลปะสไตล์บาโรค นำท่านเที่ยวชมความงามของเมือง

DRAGON BRIDGE

สะพานมังกร เดิมชื่อ สะพานจูบิลีแห่งจักรพรรดิฟรานซ์โจเซฟที่ 1 สร้านขึ้นเพื่อระลึกถึงการครองราชย์ 40 เมื่อปี ค.ศ. 1900 ก่อนเปลี่ยนชื่อเป็นสะพานมังกร ข้ามแม่น้ําลูบลิยานา เป็นอาคารสัญลักษณ์ของเมือง สะพานมังกรตกแต่งได้วิจิตรงดงามมาก มีมังกรมีปีกที่สร้างด้วยสําริด จำนวน 4 ตัว ที่เป็นประติมากรรมของหัวสะพานทั้งสองข้างของสะพาน

PRESEREN SQUARE

จัตุรัสพรีเซเรน ตั้งอยู่ที่เชิงสะพานTRIPLE BRIDGE อันโด่งดัง ที่สร้างอุทิศให้กับกวีแห่งชาติ FRANCE PRESEREN และมีรูปปั้นอยู่กลางจัตุรัสพรีเซเรน ที่นี่เป็นสถานที่ที่สโลวีเนียประกาศความเป็นอิสระ และมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นแลนด์มาร์ค เป็นที่พบปะสังสรรค์ของคนที่นี่

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

โรงแรมที่พัก BEST WESTERN PREMIER HOTEL SLON หรือเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

ปราสาทเพรดจามา – มาริบอร์ – ชิมไวน์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทเพรดจามา (PREDJAMA CASTLE)

PREDJAMA CASTLE

เป็นปราสาทแห่งเดียวในโลกที่สร้างขึ้นในถ้ำ มีการบันทึกว่าสร้างขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่12 จนกระทั่ง สร้างในปี ค.ศ. 1570 ใช้เวลาประมาณสี่ศตวรรษ ถ้ำแบ่งออกเป็นสามชั้นบน กลาง และล่าง ปราสาทถูกสร้างขึ้นที่ทางเข้าถ้ำด้านบน เดิมเป็นป้อมปราการทางทหารของหัวหน้าชนเผ่าในศตวรรษที่ 16 ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ภายในถ้ำจัดแสดงเรื่องราวของทหารโบราณ เครื่องใช้ในการใช้ชีวิต ห้องนั่งเล่น ห้องประชุม และสถานที่สอบสวน ภาพยนตร์เรื่อง LONG LONG ที่กํากับโดยเฉินหลง CHENGLONG ก็มาถ่ายทําที่นี่

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ VINAG WINE CELLAR (130 กิโลเมตร)

VINAG WINE CELLAR

เป็นห้องเก็บไวน์แบบคลาสสิกที่ใหญ่ที่สุด และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1847 ห้องใต้ดินอยู่ใต้ใจกลางเมืองมาริบอร์ ที่มีความยาวถึง 2 กิโลเมตร ขนาด 15,000 ตรางเมตร รับฟังประวัติความเป็นมา, ขั้นตอนการผลิตไวน์ พร้อมทั้งชิมไวน์คุณภาพสูงของยุโรป

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร โรงแรมที่พัก HOTEL CITY MARIBOR หรือเทียบเท่า

8

มาริบอร์ – ชมเมือง – กราซ – ชมเมือง – เวียนนา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองมาริบอร์ (MARIBOR)

MARIBOR 

เมืองใหญ่อันดับที่ 2 และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของประเทศสโลวีเนีย เนื่องจากเป็นแหล่งที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการทำไร่องุ่นที่มีความเก่าแก่ รวมถึงการที่มีถนนแห่งไวน์เป็นจำนวนมาก เถาองุ่นเก่าแก่ที่ว่านี้มีอายุมากกว่า 500 ปีรวมไปจนถึงประวัติของเถาองุ่นที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโลกจนได้รับการขนานนามว่า ดินแดนแห่งไวน์ของประเทศสโลวีเนียอีกด้วย

GLAVNI TRG SQUARE

จัตุรัสที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของเมือง อาคารบ้านเรือน สร้างในสไตล์บาโรค, เรอเนสซองส์ และร็อคโคโค่ เป็นจุดศูนย์กลางของเมือง ที่ชาวเมืองจะมารวมตัวพักผ่อนกัน มีคาเฟ่ ร้านอาหาร ร้านขายของ ฯลฯ   

WATER TOWER

ผ่านชมป้อมปราการยุคกลางในเมืองมาริบอร์ ที่ตั้งตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำดราวา และมีอายุตั้งแต่ปี ค.ศ.1555 สร้างขึ้นเพื่อป้องกันการรุกรานจากอาณาจักรออตโตมัน มีรูปทรงห้าเหลี่ยม และประกอบด้วยบล็อกหินขนาดใหญ่สลับกับรอยนูน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองกราซ (GRAZ) (75 กิโลเมตร)

GRAZ

เมืองใหญ่อันดับสอง รองจากกรุงเวียนนา  ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเมอร์ เปี่ยมไปด้วยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมที่แปลกตา อาคารสถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลศิลปะมากมายตั้งแต่บาโรค ยุคกลาง และเรอเนสซองส์ ไปจนถึงอาร์ตเดโค ตัวเมืองเก่าของกราซจึงได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การ UNESCO ในปี 1999 และในปี 2003 ยังได้รับยกย่องให้เป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมของยุโรปอีกด้วย

นำท่าน ขึ้นรถราง (SCHLOSS BERGBAHN) เพื่อชมวิว THE SCHLOSSBERG (CASTLE HILL)

THE SCHLOSSBERG

อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 473 เมตร ซึ่งเดิมเป็นที่ตั้งของ ป้อมปราการในใจกลางเมืองกราซ ปัจจุบันเนินเขาเป็นสวนสาธารณะ และมองเห็นวิวเมืองได้กว้างไกล เป็นที่ตั้งของสถานบันเทิง คาเฟ่ และร้านอาหารหลายแห่ง ใกล้กันจะมีสัญลักษณ์ของเมืองนี้ คือ หอนาฬิกา (CLOCK TOWER-UHRTURM) ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (VIENNA) (200 กิโลเมตร)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรม HILTON VIENNA PARK หรือเทียบเท่า

9

พระราชวังเชินบรุนน์ – ถนนคาร์ทเนอร์ – กรุงเทพ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่าน เข้าชม พระราชวังเชินบรุนน์ (SCHÖNBRUNN PALACE)

SCHÖNBRUNN PALACE

สร้างขึ้นอย่างวิจิตรตระการตาในศตวรรษที่ 17 – 18 โดยกษัตริย์แห่งราชวงศ์ฮับส์เบร์ก เป็นที่ประทับของพระนางมาเรียเทเรซา และราชวงศ์ เป็นพระราชวังที่มีความโอ่อ่าไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ ชมห้องภายในพระราชวังกว่า 20 ห้องจาก 1,441 ห้อง ซึ่งเป็นห้องที่มีความสำคัญต่างๆ เช่น ห้องที่ประทับของพระนางมาเรียเทเรซ่า ชมสวนสไตล์ฝรั่งเศสโดยรอบบริเวณพระราชวัง

VIENNA CITY TOUR

ผ่านชมสถานที่สำคัญรอบถนนวงแหวน อาทิเช่น โรงละครโอเปร่า อาคารรัฐสภาซึ่งสร้างด้วยศิลปะแบบกรีกโบราณ สวนสาธารณะ STADTPARK ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์โยฮันสเตราท์ซึ่งฤดูร้อนมีดนตรีบรรเลงเพลงวอลซ์ในสวนแห่งนี้ และ ถ่ายภาพกับโบสถ์สเตฟาน ซึ่งเป็นโบสถ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเวียนนา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่าน ช้อปปิ้งบริเวณถนนคาร์ทเนอร์ (KARNTNERSTRASSE)

KARNTNERSTRASSE

ถนนคาร์ทเนอร์ เป็นถนนการค้าใจกลางเมืองที่เชื่อมระหว่างถนวงแหวนริงสตราเซ่กับจัตุรัสสเตฟาน ซึ่งเป็นย่าน WALKING STREET  เป็นถนนชอปปิ้งสายสำคัญของเวียนนา ที่มีห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่างๆมากมายเรียงรายตลอดสองข้างทางของถนน อิสระท่านช้อปปิ้งสินค้าชั้นนำของยุโรป แบรนด์เนม ยอดนิยม นาฬิกาสวิสแท้ ของที่ระลึกต่างๆ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

16.30 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินกรุงเวียนนา

20.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินออสเตรียน เที่ยวบิน OS015

10

กรุงเทพฯ

12.20 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ยุโรป โปรแกรมทัวร์ยุโรป Europe Tour ทัวร์หรู ทัวร์ยุโรป 5 ดาว ทัวร์ยุโรป พรีเมี่ยม ทัวร์ยุโรปVIP ใช้เวลาวันหยุดของคุณในการ ท่องเที่ยวยุโรป
เพลิดเพลินไปกับประวัติศาสตร์และการผจญภัย รวมถึงอาหารที่ดีเลิศรสด้วย แพคเกจทัวร์ยุโรป ที่แปลกใหม่ เส้นทางสายใหม่ หรือเส้นทางที่คุ้มค่ากับเวลาในการเดินทาง เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมในการ ทัวร์ยุโรป ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์อิตาลี ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์เยอรมนี ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์อังกฤษ ทัวร์สก็อตแลนด์ ทัวร์เบลเยี่ยม ทัวร์เนเธอร์แลนด์ ทัวร์กรีซ ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์เวลส์ เป็นต้น
รวมถึงประเทศแถบ ทัวร์สแกนดิเนเวีย ทัวร์บอลติก อย่างเช่น ทัวร์สวีเดน ทัวร์ฟินแลนด์ ทัวร์นอร์เวย์ ทัวร์ล่าแสงเหนือ ทัวร์แสงเหนือ ล่าแสงเหนือ ทัวร์เดนมาร์ก ทัวร์ไอซ์แลนด์ ทัวร์ลัตเวีย ทัวร์เอสโตเนีย ทัวร์เร้นจ์