22 – 29 ตุลาคม 2565
วันเดินทาง

ทัวร์ : WELCOME SAUDI ARABIA 08 วัน (SV)

กำหนดการเดินทาง :  22 – 29  ตุลาคม 2565

ประเทศ : ซาอุดิ อาราเบีย

สายการบิน : SAUDIA AIRLINE (SV)

ราคา : 228,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันที่หนึ่งของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

21.15 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน SAUDIA AIRLINE (SV) เจ้าหน้าที่จากบริษัท ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

2

วันที่สองของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ – รียาด

00.15 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงรียาด โดย สายการบิน SAUDIA AIRLINE เที่ยวบินที่ SV 847

03.35 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ รียาด จากนั้นนำท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พัก

เช้า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านชมเมืองรียาด

รียาด (Riyadh)

เมืองหลวงซาอุดิ อาราเบีย หนึ่งในเมืองที่มั่งคั่งที่สุดแห่งของโลก ที่จะมาให้คุณได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามเหลือเชื่อ พิพิธภัณฑ์ที่ครบครันที่สุดในซาอุดีอาระเบีย และแหล่งมรดกโลกอันงดงามมากมาย ตลอดจนการพักผ่อนในโรงแรม และภัตตาคารชั้นนำระดับโลกมากมาย

จากนั้นนำท่านชมพระราชวัง Al Murabba

พระราชวังมูรับบา พระราชสำนักของกษัตริย์อับดุล อาซิซ  ผู้ก่อตั้งประเทศซาอุดีอาระเบียสมัยใหม่ และเป็นอนุสาวรีย์แห่งอดีตอันน่าหลงใหลของเมือง ที่จะมาให้คุณได้เดินไปตามสวนเขียวขจีของวัง พบกับของที่ระลึกมากมาย รวมถึงของใช้ส่วนตัว รูปถ่ายการประชุมที่พระองค์ทรงดำเนินการกับรัฐบุรุษทั่วโลก และคุณยังสามารถเห็นรถโรลส์-รอยซ์ที่วินสตัน เชอร์ชิลล์ถวายแด่พระมหากษัตริย์ในปี 1946

จากนั้นนำท่านชมป้อมปราการ Al Masmak

ป้อมปราการที่ให้กำเนิดอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ที่ กษัตริย์ อับดุล อาซิซ อัล ซาอูด พิชิตและใช้เป็นสถานที่รวบรวมอาณาจักร และแคว้นต่างๆ ไว้เป็นประเทศซาอุดิอาระเบีย ทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวที่ต้องการย้อนเวลากลับไป สัมผัสความคลาสสิคของซาอุดิอาระเบีย อย่างเช่นสิ่งประดิษฐ์ทางประวัติศาสตร์ งานศิลปะ และสารคดีสั้นที่จำลองการยึดป้อมปราการโดยกษัตริย์อับดุลอาซิซ ไม่เพียงเท่านี้ ถัดจากป้อมปราการ ยังเป็นที่ตั้งของ Souq Al Zal ตลาดงานหัตถกรรมดั้งเดิม เครื่องประดับ เครื่องเทศ และผ้าพันคอแคชเมียร์ สถานที่ที่เหมาะสำหรับการเลือกซื้อของที่ระลึกซึ่งเป็นตัวแทนของมรดกทางวัฒนธรรมของราชอาณาจักร จนถึงเวลาอันควร

จากนั้นนำท่านชม Crowne Plaza Riyadh al Waha อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

KINGDOM CENTRE

คิงดอมเซ็นเตอร์ทาวเวอร์ในริยาด เป็นอาคารที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก มีทั้งหมด 99 ชั้นและมีความสูง 992 ฟุต โดยยังเป็นที่ตั้งของโรงแรม Four Seasons Hotel, ศูนย์การค้า Al-Mamlaka, อพาร์ตเมนต์สุดหรู และออฟฟิศ ต่าง ๆ มากมายอีกด้วย ซึ่งภายในสถานที่แห่งนี้ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งแบรนด์เนมมากมาย อิสระให้คุณได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลาอันควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

จากนั้นนำท่านกลับเข้าสู่ที่พักโรงแรม Crowne Plaza Riyadh al Waha หรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

รียาด USHAIGER – JEBEL FIHRAYN

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Ushaiger Heritage Village (210 กิโลเมตร)

Ushaiger Heritage Village

หมู่บ้าน Uchaiger Heritage Village ที่ซ่อนตัวอยู่ในใจกลางของโอเอซิส NAJD ทำให้มองเห็นสังคมเก่าของซาอุดิอาระเบียที่ดำเนินไปอย่างช้าๆ หมู่บ้านคลาสสิคที่จะให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับการเดินเก็บบรรยากาศ ไปบนถนนแคบๆ และตรอกซอกซอยเพื่อชื่นชมผลงานทางวิศวกรรมอายุหลายร้อยปี นอกจากนี้ยังสามารถเข้าไปในบ้านที่ว่างเปล่า และขึ้นบันไดเพื่อมองออกไปเห็นโอเอซิสและพื้นที่เพาะปลูกโดยรอบได้อีกด้วย เป็นทัศนียภาพที่งดงามอย่างมากอีกด้วย จนถึงเวลาอันควร

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางชม Jebel Fihrayn, The Edge of the World (170 กิโลเมตร)

หุบเขาที่จะมามอบประสบการณ์เสมือนได้ยืนอยู่สุดขอบโลก เพราะ ณ ยอดเขาของ Jebel Fihrayn  ในซาอุดิอาระเบีย นั้น มีทัศนียภาพงดงามตระการตา จน ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ขอบโลก” เลยทีเดียว ทั้งนี้ยังเป็ฯหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่น่าทึ่งที่สุดของราชอาณาจักร และเมื่อคุณได้ยืนอยู่บนยอดเขาแล้วนั้น คุณจะได้มองเห็นโลกรอบตัวคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบเหมือนอยู่สุดขอบโลกแท้จริง จนดถึงเวลาอันควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร โรงแรม

จากนั้นนำท่านกลับเข้าสู่ที่พักโรงแรม Crowne Plaza Riyadh al Waha หรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

รียาด – AlUla – Habitas AlUla – Maraya Concery Hall

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่าน เดินทางสู่สนามบินนานาชาติ รียาด

09.20 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ AlULA โดย สายการบิน SAUDIA AIRLINE เที่ยวบินที่ SV 1574

11.00 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ AlUla
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ โรงแรม Habitas AlUla หรือเทียบเท่า

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร OKTO | https://bit.ly/3MC4Xuj หรือเทียบเท่า

บ่าย จากนั้น อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

Habitas AlUla

โรงแรมสุดหรู และส่วนตัวที่สุดใจกลางหุบเขาแห่ง AlUla ที่จะให้คุณได้ผ่อนคลาย เพลิดเพลินไปกับสิ่งอำนวยความสะดวก และกิจกรรมมากมาย ที่จะมาทำให้การเดินทางใน ซาอุดิอาระเบียเป็นประสบการณ์อันพิเศษ ด้วยเอกลักษณ์สระว่ายน้ำอันพิเศษ ห้องพักหรูหรา และ การบริการชั้นเลิศ โรงแรมที่พักแห่งนี้จะเปิดประสบการณ์ Glamping กลางทะเลทรายของคุณ อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในสถานที่ที่เหมาะกับการดูดาวอย่างมากอีกด้วย

จากนั้นนำท่านร่วมกิจกรรม Camel Riding & Sanam Camp

กิจกรรมที่จะนำพาคุณสัมผัสกับธรรเนียมประเพณีเบดูอิน ไปบนทะเลทรายอันงดงาม ของ AlUla พร้อมนำท่านเดินทางสู่ Maraya Concert Hall อาคารที่ได้รับรางวัล Guiness สำหรับอาคารที่สร้างด้วยกระจกใหญ่ที่สุดในโลก ให้คุณเพลิดเพลินกับการเก็บภาพ และวิดีโอสวยงามมากมาย จนถึงเวลาอันควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร โรงแรม

จากนั้นนำท่านกลับเข้าสู่ที่พักโรงแรม Habitas AlUla | https://www.ourhabitas.com/alula/ หรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

AlUla – เฮกรา – มาดินะห์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่าน เดินทางชม เฮกรา (Hegra) (15 กิโลเมตร)

Hegra

เฮกรา อาณาจักรดึกดำบรรพ์ที่ถูกปิดไว้ และไม่มีผู้ใดเข้ามารบกวนมากกว่า สองพันปี ซึ่งเวลานี้ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวให้เข้ารับชมได้แล้วนั้น เป็นอาณาจักรลึกลับที่มีความเชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเมืองเพตราในจอร์แดน และเป็นเมืองที่นักโบราณคดีเชื่อว่าจะไขความลับอาณาจักรดึกดำบบรรพ์นี้ได้ ณ เมืองหินอันน่าทึ่งนี้ ท่านจะได้สัมผัสกับอาคารอนุสรณ์ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีมากกว่าร้อยแห่ง ซึ่งตัดเฉือนอย่างมีศิลปะ บนโขดหินทรายดูมีชีวิตชีวาสวยงามจนน่าพิศวง นอกจากนี้แล้วหน้าผาสูงชันเหล่านี้ยังเรียงรายไปด้วยงานแกะสลัก จารึก และสถาปัตยกรรมโบราณอันน่าเกรงขาม ทำให้เกิดการผสมผสานของโครงสร้างที่ชวนให้หลงใหล เป็นสัญลักษณ์ของประวัติศาสตร์อันยาวนานของภูมิภาคนี้ ให้คุณสัมผัสความสวยงามอันยิ่งใหญ่นี้จนถึงเวลาอันควร

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มาดินะห์ (Madinah) (360 กิโลเมตร)

 มาดินะห์ (Madinah)

เมืองมะดีนะฮ์ เมืองที่ได้รับฉายาว่าเป็นเมืองที่สงบสุขที่ในโลก เมืองที่นักท่องเที่ยวต่างบอกทันทีเลยว่าจะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศอันสงบสุขได้ทันที่ย่างกรายเข้ามาถึง และเป็นบรรยากาศที่อธิบายด้วยคำพูดได้ยาก และต้องมาสัมผัสด้วยตนเอง ชื่อเมองยังมีอีกความหมายแปลว่า ‘เมืองแห่งแสงสว่าง’ หนึ่งในสองเมืองศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวมุสลิม ที่รอให้คุณเข้าชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันงดงามมากมาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร โรงแรม

จากนั้นนำท่านกลับเข้าสู่ที่พักโรงแรม Anwah Al Madinah Movenpick hotel หรือเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

มาดินะห์ – ชมเมือง – รถไฟความเร็วสูง Haramain – เจดดาห์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านชม Masjid Nabawi – The Prophet’s Mosque

Masjid Nabawi

มัสยิดที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นอันดับสองในศาสนาอิสลามและรองรับชาวมุสลิมนับแสนคนจากทั่วทุกมุมโลกทุกปี ด้วยเพราะมัสยิดแห่งนี้นั้นถูกสร้างขึ้นโดยศาสดามูฮัมหมัด (SAWS) ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นที่พำนักร่างขอศาสดามูฮัมหมัด (SAWS) จึงเป็นเหตุให้ผู้แสวงบุญจากทั่วทุกมุมโลกรวมตัวกันที่นี่เพื่อชมมัสยิดแห่งนี้ จนถึงเวลาอันควร

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง Haramain Highspeed Railway Station

15.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองเจดดาห์ โดยรถไฟความเร็วสูง Haramain Highspeed Train เที่ยวที่

17.30 น. เดินทางถึงเมืองเจดดาห์

JEDDAH

เจดดาห์ เมืองริมทะเลที่สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นสากลอย่างแท้จริง โดยเมื่อคุณเยี่ยมชมเจดดาห์ คุณจะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศอันมีชีวิตชีวา และน่าสนใจมากมาย ทั้งนี้เมืองแห่งนี้ยังอุดมด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน ที่จะทำให้คุณอยากใช้เวลาที่นี่มากขึ้นเรื่อยๆ อย่างไม่เหมือนที่ไหนมาก่อน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านกลับเข้าสู่ที่พักโรงแรม Radisson Blu Plaza Hotel Jeddah หรือเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

เจดดาห์ – เมืองเก่าเจดดาห์ – Corniche – Al Rahma Mosque – Sunset Cruise – สนามบินนานาชาติ เจดดาห์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 จากนั้นนำท่านเดินทางชม เมืองเก่าเจดดาห์ Al Balad

Al Balad

เมืองที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางการค้าของเจดดาห์ก่อนยุคน้ำมันเฟื่องฟูในปี 1970  ปัจจุบัน เมืองนี้มีชื่อเสียงในด้านสถาปัตยกรรมโบราณและอาคารแบบดั้งเดิมที่สร้างโดยใช้หินปะการังและตกแต่งด้วยหน้าต่างไม้ขัดแตะที่สวยงาม ให้คุณได้เพลิดเพลินกับการได้เก็บภาพคลาสสิคมากมายในเมืองเก่าแห่งนี้ เป็นภาพที่เสมือนได้ย้อนยุคสู่เมืองอันสุดแสนโรแมนติค จนถึงเวลาอันควร

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านชมเขต Corniche ของเมืองเจดดาห์

JEDDAH CORNICHE

หนึ่งในสถานที่ห้ามพลาดเป็นอันขาดเมื่อเยี่ยมชมเจดดาห์ ด้วยเพราะ ณ เขต Jeddah Corniche คุณจะได้ใกล้ชิดกับทะเลแดงอันงดงาม ให้คุณได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันน่าทึ่งของทะเลแดง และบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ณ มัสยิด Al Rahma  อันมีชื่อเสียงในด้านสถาปัตยกรรมที่สวยงามและทำเลที่สวยงาม เพราะสร้างขึ้นบนไม้ค้ำถมเหนือทะเลในเวลาน้ำขึ้น มัสยิดดูเหมือนจะลอยอยู่เหนือคลื่นของทะเลแดงเบื้องล่างอยู่ตลอดเวลา  จนถูกขนานนามว่าเป็ฯ มัสยิดลอยน้ำ และ จุดที่ทำให้เจดดาห์ได้ ฉายาว่า เงือกแห่งทะเลแดง

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ณ ย่านดังสุดหรูเปิดใหม่ ณ Boulevard

BOULEVARD

สถานที่ช้อปปิ้งห้ามพลาดเป็นอันขาด ด้วยความหรูหราระดับพรีเมียม ที่ตั้งของแบรนด์ระดับไฮเอนด์ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติมากมาย สำหรับผู้ที่มองหาแฟชั่นสุดพิเศษ แบรนด์ชั้นนำ และสถานที่กลางแจ้งมีสไตล์ที่กลั่นจากธรรมชาติ แปลกใหม่ตามตัวเลือก ผสมผสานกับสิ่งอำนวยความสะดวกหรูหราใหม่ล่าสุด มีสไตล์ พร้อมด้วยคอลเลคชันร้านค้าปลีกระดับนานาชาติสำหรับสุภาพสตรี ผู้ชาย และเด็ก มีร้านบูติก 36 แห่ง รวมทั้ง Prada, Gucci และ Armani อื่น ๆ อีกมากมาย จนถึงเวลาอันควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ แบบ Dinner Cruise

รับประทานอาหาร บนเรือ Yacht ส่วนตัว ให้คุณได้อิ่มเอมกับบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกของทะเลแดงอย่างเต็มที่ พร้อมชมทัศนียภาพพระอาทิตย์ตกดินอันงดงาม ท่ามกลางการบริการสุด Exclusive

8

วันที่แปดของการเดินทาง

เจดดาห์ – กรุงเทพฯ

02.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ ฯ โดย สายการบิน SAUDIA AIRLINE เที่ยวบินที่ SV 846

17.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..

 

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating