เคนย่าแอร์เวย์
สายการบิน
อูกันดา
ประเทศ

ทัวร์แอฟริกา : THE PEARL OF AFRICA : UGANDA – RWANDA X GORILLA TREKKING 10 วัน (KQ)

กำหนดการเดินทาง : 

ประเทศ : แอฟริกา , อูกันดา

สายการบิน : เคนย่าแอร์เวย์ (KQ)

ราคา : 

(ยูกันดา) เอ็นเทปเบ–จินจา–อุทยานแห่งชาติน้ำตกเมอร์ชิสัน–(รวันดา) คิกาลี–กอริลล่าเทร็กกิ้ง เยือน 2 ประเทศ ณ ดินแดนใจกลางทวีปแอฟริกา อูกันดา (UGANDA) และ รวันดา (RWANDA) พักในรีสอร์ทริมแม่น้ำไนล์ ทำเลดีที่สุด LEMALA WILDWATERS LODGEWHITE WATER RAFTING IN NILE RIVER ครั้งหนึ่งในชีวิต กับกิจกรรมล่องแก่งในแม่น้ำไนล์เดินตามรอยแรดขาวในธรรมชาติ แห่งเดียวในยูกันดา ZIWA RHINO&WILDLIFE RANCHMURCHISON FALLS NATIONAL PARK ชมความยิ่งใหญ่และทรงพลังของน้ำตกเมอร์ชิสัน ดีที่สุด!!! GORILLA TREKKING ฝั่งรวันดา การอนุรักษ์กอริลลาภูเขาอย่างสมบูรณ์แบบ พิเศษสุด!!! พักรีสอร์ทสุดหรู ONE&ONLY GORILLA’S NEST ดีที่สุดในรวันดา ความสวยงามทั้งภายในห้องพักและภายนอก พร้อมการบริการอันน่าประทับใจไม่รู้ลืม

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

22.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ W สายการบินเคนย่าแอร์เวย์ เจ้าหน้าที่จาก บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด จะคอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

2

วันที่สองของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – สนามบินเอ็นเทปเบ (ยูกันดา) – จินจา

01.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเอ็นเทปเบ ประเทศยูกันดา โดย สายการบินเคนย่า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ KQ 887/434 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินไนโรบี เวลา 06.05 – 07.00 น.)

08.20 น. เดินทางถึง สนามบินเอ็นเทปเบ (ENTEBBE INTERNATIONAL AIRPORT) ประเทศยูกันดา เป็นประเทศในแถบแอฟริกาตะวันออก (EAST AFRICA) มีเมืองหลวงขนาดใหญ่ คือกรุงคัมปาลา (KAMPALA) และมีผู้คนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบวิคตอเรีย (LAKE VICTORIA) เพื่อล่องเรือสู่ เกาะลิง  ชิมแปนซี (NGAMBA ISLAND CHIMPANZEE SANCTUARY) เป็นศูนย์อนุรักษ์ลิงชิมแปนซี

ที่จะคอยดูแลลิงชิมแปนซีที่ได้  รับการช่วยเหลือมาจาก ประเทศในแถบแอฟริกาตะวันออกปัจจุบันมีลิงชิมแปนซีที่ได้รับการช่วยเหลืออยู่บนเกาะประมาณ 50 ตัว ให้ท่านได้เดินเล่นชมความน่ารักของลิงชิมแปนซี จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร นำท่านล่องเรือกลับสู่ เมืองเอ็นเทปเบ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย หลังอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่ เมืองจินจา (JINJA) (150 กิโลเมตร) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสอง และเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของยูกันดา รองจากเหมืองหลวงคัมปาลา เมืองตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งของทะเลสาบวิคตอเรีย และยังเป็นแหล่งต้นกำเนิดของแม่น้ำไนล์ (NILE RIVER) แม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในโลก มีความยาวกว่า 6,400 กิโลเมตร ซึ่งมีต้นกำเนิดจากแม่น้ำ 2 สายคือ แม่น้ำไวท์ไนล์ (WHITE NILE) และแม่น้ำบลูไนล์ (BLUE NILE) และที่เมืองจินจาแห่งนี้ เป็นต้นกำเนิดของ แม่น้ำวิคตอเรียไนล์ (VICTORIA NILE) หรือแม่น้ำไวท์ไนล์ นั่นเอง จนกระทั่งเดินทางถึงเมืองจินจา

นำท่านเช็คอินเข้าสู่ LEMALA WILDWATERS LODGE ตัวลอร์ดจตั้งอยู่บนเกาะส่วนตัว ท่ามกลางกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวของแม่น้ำไนล์ เป็นรีสอร์ทที่ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีที่สุด และ  สวยงามที่สุดในบริเวณนี้ สามารถเข้าถึงตัวรีสอร์ทได้โดยการนั่งเรือพายลำเล็ก ข้ามจากชายฝั่งมายังเกาะ ใช้เวลาประมาณ 5 นาที ภายในโรงแรมมีสิ่งอำนวย  ความสะดวกอย่างครบครัน

ห้องพักเป็นการรับลมธรรมชาติ ที่จะให้ท่านรู้สึกเย็นสบายตลอดทั้งปี มีอ่างอาบน้ำอยู่ริมระเบียง ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศของธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ อิสระให้ท่านได้พักผ่อนและเก็บภาพความ  ประทับใจตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก LEMALA WILDWATERS LODGE

3

วันที่สามของการเดินทาง

จินจา – ชมเมือง – เลือกทำกิจกรรมล่องแก่ง – LEMALA WILDWATERS LODGE

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้าให้ท่านได้ทำกิจกรรมสุดฮิตของเมืองจินจาที่พลาดไม่ได้

Option 1 : WHITE WATER RAFTING IN NILE RIVER

กิจกรรมสุดมันส์ ที่ดึงดูดนักล่องแก่งจากทั่วโลกให้มาสัมผัส กับการล่องแก่งระดับ 3 (GRADE 3 RAFTING) ในแม่น้ำไนล์ ที่สามารถทำกิจกรรมได้แม้ท่านไม่เคยมีประสบการณ์การล่องแก่งมาก่อน โดยตลอดระยะเวลาการทำกิจกรรม จะมีทั้งเส้นทางการพายเรือยางธรรมดา ช่วงที่น้ำไหลเชี่ยวน้อย และมากไปจนถึงระดับ 3 พร้อมทั้งจะได้รับภาพถ่ายและวิดีโอ ให้ท่านได้เปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ควรพลาด ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงตั้งแต่เริ่มต้นฝึกจนกระทั่งจบกิจกรรม

Option 2 : CRUISING in Source of River Nile

กิจกรรมชมเมืองจินจา ต้นกำเนิดของแม่น้ำไนล์ แม่น้ำอันยิ่งใหญ่ที่มีความยาวที่สุดในโลก และถือเป็นโอกาสอันดีที่ท่านจะได้ล่องเรือในแม่น้ำไนล์ ณ เมืองจุดต้นกำเนิดของแม่น้ำไนล์ ให้ท่านได้ชมธรรมชาติริมสองฝั่งแม่น้ำ อีกทั้งยังสัตว์น้อยใหญ่ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ LEMALA WILDWATERS LODGE

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก

จากนั้นอิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท ท่านสามารถนั่งชมวิวธรรมชาติ กระแสน้ำเชี่ยวที่ไหลวนชนก้อนหิน เกิดเป็นเสียงคลื่นน้ำซัดกับก้อนหินขนาดใหญ่ ชมนกนานาชนิดที่บินผ่านไปเหนือที่พัก ท่านยังสามารถว่ายน้ำในสระว่ายน้ำของโรงแรมที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่งแม่น้ำ

หรือท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในห้องพักของท่าน พักผ่อนในอ่างอาบน้ำริมระเบียงพร้อมดื่มด่ำกับบรรยากาศอย่างเต็มที่ จนกระทั่ง  ได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก LEMALA WILDWATERS LODGE

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

จินจา – ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์แรด – อุทยานแห่งชาติน้ำตกเมอร์ชิสัน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์แรด (ZIWA RHINO&WILDLIFE RANCH) (200 กิโลเมตร) เป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุ์แรดตามธรรมชาติแห่งเดียวในยูกันดา ปัจจุบันมีแรดขาวอาศัยอยู่บริเวณศูนย์อนุรักษ์กว่า 30 ตัว และกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด

นำท่าน ตามรอยฝูงแรดขาว (RHINO TREKKING) ที่เดียวในยูกันดา ไกด์ของศูนย์อนุรักษ์จะนำท่านเดินชมวิถีชีวิตของฝูงแรดขาว ที่กำลังนอนพักผ่อน หรือเดินหาอาหารตามธรรมชาติในช่วงกลางวัน และคอยแนะนำท่านเกี่ยวกับความปลอดภัย รวมไปถึงระยะห่างที่ท่านจะสามารถเก็บภาพความประทับใจกับฝูงแรดขาวได้ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารระหว่างทาง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกเมอร์ชิสัน (MURCHISON FALLS NATIONAL PARK) (130 กิโลเมตร) ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศยูกันดา เป็นเขตอุทยานแห่งชาติที่ดีที่สุดและมีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ถูกประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติในปี 1952 มีพื้นที่ประมาณ 3,480 ตารางกิโลเมตร ภายในอุทยานมี น้ำตกเมอร์ชิสัน (MURCHISON FALLS) อันเป็นที่มาของชื่ออุทยานแห่งชาตินี้ เป็นน้ำตกที่ไหลลงมาจากช่องหุบเขาแคบเพียง 7 เมตรเท่านั้น แต่มีความสูงถึง 43 เมตร ทำให้น้ำที่ตกลงมาจากน้ำตกเมอร์ชิสัน มีความแรงอย่างมาก จนกระทั่งเดินทางถึง อุทยานแห่งชาติน้ำตกเมอร์ชิสัน

นำท่านข้ามแพยนต์ เพื่อเข้าสู่โรงแรมที่พัก PARAA SAFARI LODGE ตั้งอยู่บนเนินเขาภายในอุทยานแห่งชาติน้ำตกเมอร์ชิสัน จากตัวโรงแรมสามารถเห็นวิวของแม่น้ำไนล์ ทุกห้องมีระเบียงสำหรับนั่งชมวิว ให้ท่านได้พักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก พักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัยภายใน PARAA SAFARI LODGE

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

อุทยานแห่งชาติน้ำตกเมอร์ชิสัน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมหลังอาหารเช้านำท่านทำ กิจกรรมเกมส์ไดร์ฟส่องสัตว์ (GAMEDRIVE) ชมบรรยากาศยามเช้าภายในอุทยานแห่งชาติน้ำตกเมอร์ชิสัน สัตว์ป่าที่กำลังออกหากินในตอนเช้า หรือสัตว์นักล่าที่เพิ่งกลับจากการหาอาหาร

ท่านสามารถพบสัตว์ได้หลากหลายชนิดภายในอุทยานขึ้นอยู่กับฤดูกาลและการย้ายถิ่นฐานของสัตว์ อาทิ ช้าง ม้าลาย ยีราฟ สิงโต กวางชนิดต่างๆ และลิงชนิดต่างๆเป็นต้น จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พัก

บ่าย จากนั้นทำกิจกรรม BOAT SAFARI ล่องเรือชมบรรยากาศสองฝั่งริมแม่น้ำวิคตอเรียไนล์ หรือแม่น้ำไวท์ไนล์ ที่ท่านจะสามารถพบเห็นสัตว์ภายในอุทยานแห่งชาติน้ำตกเมอร์ชิสันที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำหรือสัตว์ที่กำลังมาดื่มน้ำในช่วงกลางวัน อาทิ ฮิปโปโปเตมัส จระเข้ ช้าง ม้าลาย ยีราฟ และนกชนิดต่างๆ เป็นต้น จนกระทั่งล่องเรือถึงจุดชม น้ำตกเมอร์ชิสัน (MURCHISON FALLS) อันเกิดจากแม่น้ำวิคตอเรียไนล์ที่มีความกว้างถึง 50 เมตร ถูกบีบ  เข้าสู่ช่องแคบในหุบเขาความกว้างเพียง 7 เมตร และสูงถึง 43 เมตร ทำให้เกิดกระแสน้ำที่  ไหลเชี่ยวและมีความแรงอย่างมากตกลงในแม่น้ำเบื้องล่าง ทำให้เกิดเสียงดังและมีกระแสน้ำเชี่ยวไหลไปไกลด้วยกำลังน้ำที่แรงและมหาศาล ก่อให้เกิดเป็นละอองน้ำเหมือนสายหมอกจางๆ กระทบกับแสงแดด มีโอกาสเห็นเป็นสายรุ้งปรากฏอยู่บนหน้าผาเบื้องบน สวยงามมาก น้ำตกเมอร์ชิสันยังได้สมญานามว่า THE MOST POWERFUL WATERFALL IN THE WORLD ทำให้นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลมาชมน้ำตกแห่งนี้กันอย่างไม่ขาดสาย เนื่องจากกระแสน้ำที่มีความแรง ทำให้เรือชมน้ำตกสามารถจอดเพื่อเก็บภาพความประทับใจได้จากระยะไกลเท่านั้น ไม่สามารถเข้าไปใกล้บริเวณน้ำตกได้

จากนั้นเรือจะนำท่านจอดขึ้นสู่ฝั่ง โดยท่านสามารถ เดินสู่จุดชมวิวเพื่อชมวิวน้ำตกเมอร์ชิสัน ได้จากมุมสูง ระหว่างทางท่านสามารถเก็บภาพความประทับใจของน้ำตกเมอร์ชิสันได้จากมุมต่างๆ และยังสามารถเห็นน้ำตกคู่แฝด ซึ่งท่านต้องเดินขึ้นไปเพื่อชมความงามจากด้านบนเท่านั้น ไม่สามารถเห็น

จากการนั่งเรือชมน้ำตกได้ และก่อนจะถึงจุดสูงสุดที่รถมารับ ท่านยังสามารถแวะถ่ายภาพกับน้ำตกเมอร์ชิสัน มีโอกาสได้เห็นรุ้งกินน้ำบริเวณน้ำตก และยังได้เห็นความแรงของกระแสน้ำได้อย่างชัดเจน (หมายเหตุ : ทางเดินขึ้นไปบนน้ำตกเป็นทางเดินไม่กว้างนัก ลัดเลาะไปตามภูเขา ผ่านบริเวณป่าแต่ได้ทำเป็นทางเดินค่อนข้างสะดวก บางจุดเป็นทางลาดชัน และไม่สามารถเดินย้อนกลับทางเก่าได้ หากท่านตัดสินใจเดินแล้วต้องเดินไปให้ถึงด้านบนสุด ไม่มีห้องน้ำระหว่างทาง ใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง กรุณาเตรียมรองเท้าที่เดินสะดวกสบายและน้ำดื่มไปให้พร้อม หากท่านไม่สะดวกเดินทางไกล ท่านสามารถชมวิวน้ำตกได้จากในเรือ และเดินทางกลับพร้อมเรือ แต่จะไม่สามารถไปชมความงามจากมุมสูงของน้ำตกได้) จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก พักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัยภายใน PARAA SAFARI LODGE

6

วันที่หกของการเดินทาง

อุทยานแห่งชาติน้ำตกเมอร์ชิสัน – เอ็นเทปเบ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้านำท่านนำท่านเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมที่พัก และเดินทางสู่ เมืองเอ็นเทปเบ (ENTEBBE) (320 กิโลเมตร) ระหว่างทางจะเป็นทางลูกรังเฉพาะช่วงที่ออกจากอุทยานแห่งชาติเมอร์ชิสัน เข้าสู่ถนนเส้นหลัก ไม่เกิน 1-1.5 ชั่วโมง จากนั้นจะเป็นถนนคอนกรีต ค่อนข้างสะดวกในการเดินทาง และจะมีการแวะพักเข้าห้องน้ำเป็นระยะ

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารระหว่างทาง

จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองเอ็นเทปเบ หากมีเวลานำท่านแวะซื้อของที่ระลึกหรือของฝากจากยูกันดา อาทิ กาแฟ ชา เครื่องเทศและของที่ระลึกต่างๆ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

สนามบินเอ็นเทปเบ – คิกาลี (รวันดา) – ONE&ONLY GORILLA’S NEST

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเอ็นเทปเบ

06.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงคิกาลี (KIGALI) เมืองหลวงของประเทศรวันดา (RWANDA) โดย สายการบินรวันดาแอร์ (RWANDA AIR)

06.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง กรุงคิกาลี (KIGALI) ประเทศรวันดา มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาที่อุดมสมบูรณ์ จนได้รับสมญานามว่า ดินแดนแห่งภูเขาพันลูก (LAND OF A THOUSAND HILLS) มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ผ่านชมเมืองคิกาลี เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศรวันดา ตั้งอยู่บนเนินเขาในเขตศูนย์กลางของประเทศ

นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เพื่อการรำลึกถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (KIGALI GENOCIDE MEMORIAL) ได้เก็บรวบรวมข้อมูลของเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในช่วงปี 1994 ที่เกิดขึ้นระหว่างชนเผ่าทุตซีและฮูตู ชนเผ่าพื้นเมืองของรวันดา  ที่ต่อสู้กันอันเนื่องมาจากความขัดแย้งที่ก่อเกิดมาจากประเทศผู้ล่าอาณานิคมเป็นผู้เริ่มต้น จนทำให้เกิดความบาดหมางในใจจนกระทั่งนำไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อันโหดร้ายและน่าสลดใจเป็นที่สุด กับการต่อสู้กันกว่า 3 เดือน คร่าชีวิตของทั้งสองฝ่ายไปกว่าแปดแสนคน ให้ท่านเดินชมการจัดแสดงในห้องต่างๆ และร่วมวาง  ดอกไม้เพื่อไว้อาลัยต่อเหตุการณ์ครั้งนั้น จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรม ONE&ONLY GORILLA’S NEST (110 กิโลเมตร) ระหว่างการ  เดินทางท่านจะเพลิดเพลินกับการชมวิวผ่านภูเขาน้อยใหญ่ เลียบไปตามแม่น้ำสายเล็กๆ และบ้านเรือนของชาวเมือง และอากาศเย็นสบายไปจนเข้าใกล้เขต VOLCANOES NATIONAL PARK ท่านจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่เป็นภูเขาและธรรมชาติมากขึ้น จนกระทั่งเดินทางถึง

นำท่านเช็คอินเข้าสู่ ONE&ONLY GORILLA’S NEST โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว ที่ดีที่สุดในประเทศรวันดา และที่สุดในการเข้าพักเพื่อการเดินตามรอยกอริลลา เป็นการตอบโจทย์ทุกสิ่งที่ท่านต้องการต่อการเข้าพักในโรงแรมรีสอร์ทแต่ละครั้ง ตั้งแต่การต้อนรับเพียงก้าวแรกที่เข้าสู่ล็อบบี้ของโรงแรม ท่านจะได้รับการต้อนรับจากพนักงานของโรงแรม และการแสดงตีกลองเพื่อต้อนรับ จากนั้นทำการเช็คอินพร้อมเครื่องดื่ม พนักงานจะอธิบานคำแนะนำต่างๆในการเข้าพัก และนำท่านเดินทางสู่ห้องพักด้วยรถกอล์ฟ บริการท่านด้วยห้องพักแบบ FOREST LODGE KING ห้องพักขนาดใหญ่ 77 ตร.ม. เตียงขนาดคิงไซส์ พร้อมเตาผิง อ่างอาบน้ำพร้อมพื้นแบบอุ่น พื้นที่อาบนำฟักบัวทั้งแบบในร่มและกลางแจ้ง ทุกห้องมีระเบียงกว้างและชิงช้าสำหรับนั่งชมธรรมชาติ ภายในห้องบริการท่านด้วยขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มในมินิบาร์ ที่ท่านสามารถใช้ได้อย่างไม่จำกัด หลังจากเช็คอินแล้ว

ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ทั้งภายในห้องพักและด้านนอกห้องพัก ที่จะมีการปลูกดอกไม้สีสันสดใสอยู่รอบๆรีสอร์ท ให้ท่านได้เดินชม หรือขี่จักรยานชมรอบๆรีสอร์ทได้อย่างเพลิดเพลิน ภายในรีสอร์ทยังมีบริการสปา (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) ซาวน่า และสระว่ายน้ำ ให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ ช่วงเย็นของทุกวันยังมีกิจกรรมให้ท่านได้เข้าร่วมก่อนมื้อค่ำ อาทิ แนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัวไปเดินตามรอยกอริลลา การฝึกตีกลองแบบฉบับของชาวรวันดา เป็นต้น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก

8

วันที่แปดของการเดินทาง

ONE&ONLY GORILLA’S NEST – กอริลลาเทร็กกิ้ง (GORILLA TREKKING)

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง (PACKED BREAKFAST)

ทางรีสอร์ทจะเตรียมถุงสำหรับใส่อาหารให้ท่านเพื่อเลือกไประหว่างการทำกิจกรรม กอริลลาเทร็กกิ้ง

 (GORILLA TREKKING) และเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นแก่ท่านในการทำกิจกรรม อาทิ ใส่ถุงรัดข้อเท้าถึงหัวเข่าเพื่อป้องกันโคลนและแมลง เตรียมอุปกรณ์กันฝน และตรวจเช็คความพร้อม ก่อนส่งท่านไปสู่จุดศูนย์รวมเพื่อแบ่งกลุ่มสำหรับการทำกอริลลาเทร็กกิ้ง โดยการเดินตามรอยกอริลลานั้น จะมีการแบ่งระดับเป็น 3 ระดับ ตามสมรรถภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และจะจำกัดจำนวนของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละวัน เพียง 80-90 คนเท่านั้น แบ่งกลุ่มไปตามพื้นที่หรือระดับความยากง่ายของกอริลลาแต่ละฝูง

โดยจะเข้าเยี่ยมชมเพียงวันละ 1 ครั้ง และมีเวลาอยู่บริเวณนั้นเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้นเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนธรรมชาติของกอริลลา ทั้งนี้การทำกิจกรรมกอริลลาเทร็กกิ้งในประเทศรวันดา ถือว่ามีการจัดการที่ดีที่สุด และมีการอนุรักษ์กอริลลาจากเหล่ามนุษย์นักล่าที่ดีที่สุดเช่นกัน ทำให้การเข้าชมกอริลลาจากฝั่งรวันดา มีราคาสูงกว่าที่อื่นๆ เนื่องจากนโยบายแบบยั่งยืน ที่มีการกระจายรายได้ให้แก่ชุมชน เจ้าหน้าที่ และค่าจ้างไกด์นำทางที่อาจเคยเป็นนายพรานล่ากอริลลา ให้ผันตัวมาเป็นไกด์นำนักท่องเที่ยวชมกอริลลา ทำให้เกิดอาชีพและรายได้ที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ จนไม่ต้องไปทำร้ายกอริลลาและยังช่วยดูแลรักษากอริลลาภูเขาให้อยู่ในบริเวณผืนป่าของรวันดาต่อไป

กอริลลาภูเขา (MOUNTAIN GORILLA) เป็นสัตว์ขนาดใหญ่ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ และหาดูได้ยาก เพราะกอริลลาภูเขาจะอาศัยอยู่ตามธรรมชาติในแถบตอนเหนือของรวันดา ตอนใต้ของยูกันดา และทางด้านตะวันออกของประเทศคองโกเท่านั้น ปัจจุบันเหลือเพียง 700-800 ตัว และมีแนวโน้มที่ดีในการเพิ่มจำนวนกอริลลาภูเขา มาจากความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่ได้รับผลตอบรับที่ดีมากในรวันดา ซึ่งแทบจะไม่มีการล่ากอริลลาภูเขาหลงเหลืออยู่ หากแต่จะอนุรักษ์เพื่อให้กอริลลาภูเขาได้มีการขยายพันธุ์และดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้พวกเขาเท่านั้น โดยกอริลลาภูเขาจะอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูง มีจ่าฝูง (SILVER BACK) เป็นตัวผู้โตเต็มวัยที่มีขนาดใหญ่และแข็งแกร่งที่สุด บริเวณหลังจะมีสีเงิน และสมาชิกตัวอื่นๆ ประกอบไปด้วยตัวเมีย มีตัวผู้วัยรุ่น (BLACK BACK) บางฝูงอาจมีกอริลลาลูกๆอาศัยอยู่ด้วยกัน

การเดินชมกอริลลาภูเขา (GORILLA TREKKING) ต้องสวมใส่เสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว พร้อมรองเท้าสำหรับเดินป่าเท่านั้น เส้นทางสามารถระบุความยากหรือง่ายได้ ขึ้นอยู่กับสมรรถภาพของแต่  ละกลุ่ม ไม่เกิน 8 คน เพื่อการดูแลได้อย่างทั่วถึง เส้นทางมีความลาดชันและเดินผ่านต้นไม้ที่อาจจะมีหนาม อันเป็นอาหารของกอริลลาภูเขา และไม่ได้มีการทำทางเดินเพื่อความสะดวกสบาย เนื่องจากกอริลลาได้มีการเดิน  หากินไปบนภูเขา จะมีเรนเจอร์นักตามรอยทำการสำรวจและเดินตามตำแหน่งของกอริลลาทุกเย็น และกลับขึ้นไปในตอนเช้าเพื่อระบุพิกัดให้แก่ไกด์ท้องถิ่นที่จะนำกลุ่มนักท่องเที่ยวเดินขึ้นไปตามหาฝูงกอริลลา จะมีคนช่วยถือสัมภาระของท่านและเป็นผู้ช่วยให้ท่านระหว่างทางเดิน หากท่านพบฝูงกอริลลาแล้ว ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของไกด์ท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด ห้ามเข้าใกล้เกินระยะที่กำหนด และคอยจับตาดูการเคลื่อนไหวของกอริลลาตลอดเวลา มีเวลาให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ พร้อมสัมผัสความน่ารักและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของกอริลลา 1 ชั่วโมง จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก ใช้เวลาทำกิจกรรมทั้งหมด 3-4 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับพิกัดของฝูงกอริลลาภูเขา

เมื่อท่านเดินทางกลับมาถึง ONE&ONLY GORILLA’S NEST ด้วยการบริการระดับ 5 ดาว พนักงานจะนำรองเท้าแตะมาให้ท่านเปลี่ยน นำรองเท้าที่ใส่เดินป่าไปทำความสะอาดให้ท่านและจะนำกลับมาคืนในตอนเย็น ท่านสามารถรับการนวดผ่อนคลายระยะเวลาสั้นๆที่ล็อบบี้

และจองกิจกรรมสำหรับช่วงบ่าย อาทิ การชิมกาแฟ (COFFEE TASTING) ทัวร์ขี่จักรยานชมรอบรีสอร์ท จองคอร์สสปาต่างๆ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) หรือเลือกพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก

 อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัยตามแบบฉบับของท่าน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

ONE&ONLY GORILLA’S NEST – คิกาลี – สนามบิน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม อิสระให้ท่านมีเวลาพักผ่อนและใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในโรงแรมอย่างเต็มที่ก่อนทำการเช็คเอาท์ อำลารีสอร์ทระดับ 5 ดาวแห่งนี้ที่ท่านจะประทับใจไม่รู้ลืม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

บ่าย หลังอาหารกลางวันนำท่านออกเดินทางสู่ กรุงคิกาลี (110 กิโลเมตร) นำท่านแวะซื้อของฝากและของที่ระลึก อาทิ กาแฟ ชา ของพื้นเมือง และของที่ระลึกต่างๆ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

19.40 น. เดินทางออกจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินเคนย่า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ KQ 475/886(แวะเปลี่ยนเครื่องที่ สนามบินไนโรบี 22.10-23.59 น.)

10

วันที่สิบของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

13.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…