สายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 144 / AY 991
สายการบิน
ไอซ์แลนด์
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : The Luxury & Adventure Ice-Fin (The Hunt of Aurora Borealis) 12D (AY)

กำหนดการเดินทาง : 

ประเทศ : ไอซ์แลนด์ 

สายการบิน : สายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 144 / AY 991

ราคา : 399,000  บาท

ท่องเที่ยวแบบ VIP รับกรุ๊ปเล็กๆเพียง10-15 ท่าน เท่านั้นนำโดย เรืออากาศเอก ดร.สุเชษฐ์ สุนทรเวช  นักธุรกิจไฟแรง ที่ปรึกษาทางดานการเงิน การลงทุน ท่านสามารถท่องเที่ยว พร้อมพูดคุยธุรกิจในบรรยากาศที่ไม่ใช่แค่ห้องทำงาน

จาก Blogger ท่องเที่ยวสไตล์ตะลุยให้ถึงแก่นนามปากกา Knightraider และนักเขียนรีวิวสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่มีคนติดตามอ่านกว่าแสนคนทั่วโลกบน TripAdvisor มาเป็นหัวหน้าทัวร์กิตติมศักดิ์ ที่จะพาท่านเที่ยวเปิดโลกกว้างใบนี้ให้ผู้คนได้สัมผัสกันอย่างมีสไตล์

ท่องเที่ยวแบบเจาะลึกไอซ์แลนด์ 11 วัน (TG/FI)

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ เรคจาวิค  –  Ion Adventure Hotel

06.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 เคาน์เตอร์ สายการบินฟินน์แอร์ (AY) เจ้าหน้าที่จากบริษัท ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่าน

09.05 น. ออกเดินทางสู่ เมือง เรคจาวิค  โดย สายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 144 / AY 991

(***แวะเปลี่ยนเครื่องที่ สนามบินเฮลซิงกิ เวลา 1500- 1610 น. ***)

18.00 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงเรคจาวิค (REYKJAVIK) เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ เป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือมากที่สุด โดยตั้งอยู่ไม่ไกลจากเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลมากนัก หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว

  

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Ion Adventure hotel  หรือเทียบเท่า  

โรงแรมที่อยู่ใกล้เขตอุทยานแห่งชาติ Thingvellir กลางป่าอันโดดเดี่ยว เพียงแค่เปิดผ้าม่านจากห้องนอน ก็พร้อมที่จะสัมผัสกับแสงเหนือ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรมที่พัก

2

วันที่สองของการเดินทาง

บลูลากูน  – MOUNTAIN OF ICELAND (TOP OF THE WORLD)     

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ BLUE LAGOON สถานที่อาบน้ำแร่ขนาดใหญ่ และมีชื่อเสียงที่สุดในโลก เป็นบ่อน้ำร้อนที่มีแร่ธาตุต่างๆ มากมายซึ่งช่วยรักษาผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง อิสระให้ท่านแช่ตัวในสระธรรมชาติ ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง  

ทั้งนี้ท่านสามารถนำโคลน มาพอกหน้า พอกตัว เพื่อ ความกระชับและเต่งตึง ท่านจะสามารถย้อนวัยไปได้หลายปีเลยทีเดียว ( กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำ   // มีชุดว่ายน้ำให้เช่าสำหรับท่านที่ไม่ได้เตรียมไปเอง) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านสนุกสนานกับกิจกรรมผจญภัยไปกับ  Mountaineer of Iceland  ทัวร์พิเศษ จัดบริการให้เฉพาะกลุ่ม  พาหนะเป็นรถ ขับเคลื่อน 4 ล้อขนาดใหญ่นำท่านเดินทางผ่านภูมิประเทศอันแปลกตา ซึ่งไม่มีโอกาสพบเห็นได้ในส่วนอื่นของโลก เพื่อนำท่านมุ่งสู่ ทุ่งน้ำแข็ง LANGJOKULL ตื่นตากับธารน้ำแข็งกว้างใหญ่สุดสายตาที่ท่านสามารถสัมผัสได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับธารน้ำแข็งใน อลาสก้า ที่ท่านเพียงแค่มองเห็นในระยะห่างๆ 

สุดยอดการเดินทางกับประสบการณ์ขับ SNOW SCOOTER ด้วยตัวของท่านเองไปบนธารน้ำแข็ง   รวมทั้งท่านจะได้ สัมผัสประสบการณ์ ตามล่าแสงเหนือ   เดินทางเพื่อหาบริเวณท้องฟ้าปลอดโปร่ง เหมาะแก่การชมปรากฏการณ์แสงเหนือ โดยนำท่านไปยังบริเวณที่มีโอกาสเห็นแสงเหนือมากที่สุดในค่ำคืนนั้น

**ทั้งนี้การตามล่าหาแสงเหนือ ไม่อาจยืนยันได้แน่นอน ว่าท่านจะพบเห็นแสงเหนือทุกครั้งที่ออกเดินทาง เนื่องจากการเห็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย การเกิดแสงเหนือ ต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของวันนั้นๆ สภาพท้องฟ้า ก้อนเมฆ และค่าชี้วัดการสั่นสะเทือนของสนามแม่เหล็กโลก (KP INDEX) ซึ่งค่า KP จะมีความแน่นอนต่อเมื่อเช็คค่าชี้วัด 2-3 ชั่วโมงล่วงหน้าเท่านั้น**

** ใช้เวลาประมาณ 8-9 ชั่วโมง  // อาหารค่ำ จะเป็นอาหารแบบปิคนิค    

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Ion Adventure hotel  หรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

Golden Circle – น้ำพุร้อนเกย์ซีร์   – Thingvellir National Park

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านท่องเที่ยวอยู่ใน “วงกลมทองคำ” (Golden Circle) ที่เมื่อผู้มาเยือนไอซ์แลนด์ต้องไม่พลาดที่จะมาท่องเที่ยว ชื่อน้ำตกแห่ง Gullfoss มีความหมายว่า น้ำตกทองคำ เนื่องจากเมื่อละอองน้ำปะทะกับแสงแดดแล้วจะสะท้อนแวววาวออกมาเป็นสีทองอร่าม และปรากฏเป็นรุ้งกินน้ำให้พบเห็นแก่ผู้มาท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นภาพที่อลังการสวยงามสมคำเล่าลือ จากนั้นนำท่านชม น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ (GEYSIR) น้ำพุร้อนที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของไอซ์แลนด์ มีความร้อนประมาณ 400 องศาเซลเซียส พุ่งขึ้นมาจากใต้ดิน ในอดีตน้ำพุร้อน สามารถพุ่งได้สูงถึง 200 ฟุตทีเดียว แต่น่าเสียดายที่ในปัจจุบันไม่เป็นเช่นนั้นอีกแล้ว แต่ก็ยังสามารถพุ่งได้มากสุดที่ประมาณ 60 – 100 ฟุต ทุกๆ 5 นาที นับเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งที่ท่านไม่ควรพลาดชมเช่นเดียวกัน จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ (Thingvellir National Park) อยู่ทางด้านตะวันออกของเรคยาวิค เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1928 ถูกขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ว่าให้เป็นสถานที่อันเป็นมรดกของชาวโลกในปี ค.ศ. 2004 นอกจาก Thingvellir จะมีรอยแตกแยกของแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก (The Mid-Atlantic Rift) แล้ว ยังมีภูเขา ทุ่งลาวา หุบผา ถ้ำ ลำธาร น้ำตกและทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ชมรอยแตกของเปลือกโลกที่กว้างขึ้นในแต่ละปี เนื่องจากมีการเคลื่อนตัวแยกออก จากกันอยู่ตลอดเวลา พร้อมชมร่องรอยอาคารรัฐสภาอันเก่าแก่ตั้งแต่ปี 930  ให้ท่านได้มีเวลาพักผ่อน เดินเล่น ถ่ายรูป ดื่มด่ำกับบรรยากาศธรรมชาติ อันแสนบริสุทธิ์  ใช้เวลากับบรรยากาศอันแสนประทับใจ ท่ามกลางหิมะ และความหนาวเย็น ซึ่งประสบการณ์ในครั้งนี้จะประทับอยู่ในใจท่าน ตราบนานเท่านาน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Ion Adventure hotel  หรือเทียบเท่าหลังอาหารค่ำ นำท่านสัมผัสประสบการณ์ ตามล่าแสงเหนือ  นำท่านเดินทางเพื่อหาบริเวณที่ท้องฟ้าปลอดโปร่ง เหมาะแก่การชมปรากฏการณ์แสงเหนือ โดยนำท่านไปยังบริเวณที่มีโอกาสเห็นแสงเหนือมากที่สุดในค่ำคืนนั้น ทั้งนี้ท่านควรนำเครื่องกันหนาวติดตัวไปด้วยระหว่างเดินทาง สำหรับลงจากรถเพื่อถ่ายรูปกับแสงเหนือ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการตามหาแสงเหนือ

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

 Vatnajokull National Park  – Vik

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่าน เข้าชมถ้ำน้ำแข็งสกาฟตาเฟล (Skaftafell Ice Cave) เป็นหนึ่งในถ้ำน้ำแข็งที่ได้รับการยอมรับว่างดงามตระการตามากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก เป็นถ้ำที่เกิดในทะเลสาบแช่แข็งทะเลสาบที่เกิดจากธารน้ำแข็งสวีนาเฟลล์โจกุล (Svínafellsjökull Glacier) มีลักษณะเป็นถ้ำน้ำแข็งสีฟ้าครามสุดอลังการแห่งหนึ่งในประเทศไอซ์แลนด์ โดยถ้ำน้ำแข็งแห่งนี้เป็นถ้ำน้ำแข็งที่มีชื่อเสียงในสกาฟตาเฟล (Skaftafell) ซึ่งในปี 2008 สกาฟตาเฟลได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติวัทนาโจกุล (Vatnajokull National Park) อุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของไอซ์แลนด์ มีปากถ้ำที่เป็นปล่องน้ำแข็งสูงประมาณ 22 ฟุต แต่เนื่องจากสภาพอุณหภูมิที่ค่อนข้างมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย รูปแบบของถ้ำน้ำแข็งจึงไม่ค่อยแน่นอน และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สำหรับการเข้าไปชมความงดงามของถ้ำน้ำแข็งนั้น ต้องอาศัยความปลอดภัยเป็นอย่างมาก ในช่วงฤดูหนาวคือช่วงที่เหมาะแก่การมาชมความงามของถ้ำน้ำแข็งแห่งนี้มากที่สุด นำท่านเข้าชมความงดงามเหนือคำบรรยาย และถ่ายภาพตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ท่านเดินชม  Glacier ( 1.30 -2 ชั่วโมง )  ภายในอุทยานวัทนาโจกุล จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ หมู่บ้านวิก (VIK)

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Icelandair Klaustur  หรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

น้ำตกสโคการ์ฟอสล์-น้ำตกเซลจาลันต์ฟอสส์-ภูเขาคีร์กจูเฟล-ตามล่าหาแสงเหนือ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านสู่ น้ำตกสโคการ์ฟอสล์ (SKOGAFOSS) (20 กิโลเมตร) อีกหนึ่งน้ำตกที่มีความสวยงามมากมีความสูงถึง 62 เมตร เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดทางภาคใต้ของไอซ์แลนด์ และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของไอซ์แลนด์ ความใหญ่โตของน้ำตกนี้ ทําให้ต้องยืนห่างพอสมควร เพื่อจะได้เห็นน้ำตกได้ทั้งหมด และความที่เปลือกโลกส่วนนี้มีอายุน้อย ทําให้การยุบตัวของพื้นดินแห่งนี้มีให้เห็นได้อย่างชัดเจน จากนั้นนำท่าน

แวะถ่ายภาพกับน้ำตกเซลจาลันต์ฟอสส์ (Seljalandsfoss Falls) (35 กิโลเมตร) เป็นหนึ่งในน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไอซ์แลนด์ โดยน้ำตกมีความสูงประมาณ 60 เมตร (200 ฟุต) ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับสายน้ำขนาดใหญ่ที่ไหลหลั่งลงสู่พื้นราบตัดกับสีเขียวของมอสที่ปกคลุมโขดหินทั้งสองฝั่ง จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฝั่งตะวันตกของไอซ์แลนด์ (West Iceland) เพื่อนำท่านชื่นชมกับความสวยงามของภูเขาคีร์กจูเฟล (KIRKJUFELL)  ภูเขาที่เสมือนเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ประเทศไอซ์แลนด์เลยก็  ว่าได้ เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของนักท่องเที่ยว และช่างภาพมืออาชีพจากทั่วโลกที่ต้องมาเยือน และถ่ายภาพ  ความงดงามของที่นี่กลับไปเป็นที่ระลึก เป็นภูเขาที่มีความสูงประมาณ 463 เมตร ล้อมรอบไปด้วยวิวทิวทัศน์สุดอัศจรรย์ ทั้งหาดทราย ชายทะเล และน้ำตก ไม่ว่าจะมาเที่ยวที่นี่ในช่วงไหนก็มีความงดงามตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในหน้าหนาวที่จะมองเห็นภูเขาปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาว

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Fosshotel Hellnar   หรือเทียบเท่า

จากนั้นนำท่านสัมผัสประสบการณ์ ตามล่าแสงเหนือ  นำท่านเดินทางเพื่อหาบริเวณที่ท้องฟ้าปลอดโปร่ง เหมาะแก่การชมปรากฏการณ์แสงเหนือ โดยนำท่านไปยังบริเวณที่มีโอกาสเห็นแสงเหนือมากที่สุดในค่ำคืนนั้น ทั้งนี้ท่านควรนำเครื่องกันหนาวติดตัวไปด้วยระหว่างเดินทาง สำหรับลงจากรถเพื่อถ่ายรูปกับแสงเหนือ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการตามหาแสงเหนือ

6

วันที่หกของการเดินทาง

ภูเขาคีร์กจูเฟล-เรคยาวิค-ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเข้าสู่ Snaefellsjokull National Park  อีกครั้ง เพื่อถ่ายรูปสวยงามของภูเขาคีร์กจูเฟล  ในบรรยากาศตอนเช้า  ความสวยงามของธรรมชาติที่สร้างสรรค์มาเพื่อรอทุกท่านไปสัมผัส ปุยหิมะขาวนวล   วิวด้านหลังเป็นภูเขาลูกใหญ่ตั้งตระหง่าน  ท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมือง เรคยาวิก  นำท่าน ถ่ายภาพความงามของโบสถ์ประจำเมือง โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา (Hallgrímskirkja) เป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ ตัวโบสถ์มีความสูงถึง 74.5 เมตร สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชั่นนิส เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี1945 แล้วเสร็จปี ค.ศ.1986 บริเวณด้านหน้าของโบสถ์ยังมีอนุสาวรีย์ของเลฟร์ อีริกสัน (Leifr Eiriksson) ยืนตระหง่านอยู่เบื้องหน้า ซึ่งในประวัติศาสตร์ไอซ์แลนด์ถือว่าวาเลฟร์ เป็นชาวนอสร์ ชาติยุโรปคนแรกที่ไปเหยียบดินแดนแถบอเมริกาเหนือซึ่งรวมถึงกรีนแลนด์ด้วย โดยอนุสาวรีย์นี้สหรัฐอเมริกามอบให้แก่ไอซ์แลนด์เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 1,000 ปี รัฐสภาของไอซ์แลนด์

นำท่านไปชมสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งคือ Hofdi House บ้านที่มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของชาติอันน่าสนใจ เคยใช้เป็นที่รับรองและจัดเลี้ยง ผู้นำ 2 ประเทศมหาอำนาจผู้ยิ่งใหญ่ในการยุติสงครามเย็น ผ่านชมรัฐสภาของชาวไอซ์แลนด์ และศาลาเทศบาลเมือง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Hilton Reykjavik Nordica  หรือเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

เรคยาวิค-เฮลซิงกิ –เคมิ

เช้า อาหารเช้าแบบกล่อง

04.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

07.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเฮลซิงกิ  โดย สายการบินไอซ์แลนด์แอร์   เที่ยวบินที่  FI 342

12.55 น. ถึงเฮลซิงกิ

16.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองโรวาเนียมิ โดย สายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 535

17.40 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองโรวาเนียมิในเขตแลปป์แลนด์ (ROVANIEMI) หลังผ่านพิธีตราจ คนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเคมิ (KEMI) (120 กิโลเมตร) เมืองท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ริมอ่าวบอธเนีย (GULF OF BOTHNIA) บริเวณทางตอนเหนือของทะเลบอลติค (BALTIC SEA) มีประชากรอาศัยอยู่เพียง 22,000 คน แต่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่มีความสำคัญของแลปแลนด์ เนื่องจากเป็นที่ประจำการของเรือตัดน้ำแข็ง (SAMPO ICEBREAKER) และมีการจัดเทศกาลปราสาทในทุกๆปี นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของเหมืองแร่โครเมี่ยมแห่งเดียวในทวีปยุโรปอีกด้วย เดินทางถึง เมืองเคมิ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Seaside Glass villa หรือเทียบเท่า

8

วันที่แปดของการเดินทาง

เคมิ – SNOW CASTLE- SAMPO ICEBREAKER

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

อิสระท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย  มีเวลากับการเดินเล่น ถ่ายรูป  ภายในเมืองเล็กๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของแลปแลนด์ จนได้เวลาอันสมควร นำท่าน เข้าชม SNOW CASTLE ปราสาทน้ำแข็งแสนสวยที่ตกแต่งในช่วงฤดูกาลเท่านั้น แกะสลักเปรียบเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในพระราชวังที่ถูกสร้างขึ้นจากก้อนน้ำแข็ง สลับด้วยสีสันแห่งแสงไฟเข้ากับบรรยากาศยิ่งนักภายในแบ่งเป็นโซนต่างๆ ให้ท่านได้ทึ่งในจินตนาการของนักประติมา กรรมก้อนน้ำแข็ง อาทิ โรงแรมน้ำแข็งสำหรับท่านที่ชอบความแปลกใหม่

(เปิดให้บริการ 20 ม.ค. – 14 เม.ย. 2561 โดยขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ

13.00 น. นำท่าน ล่องเรือ SAMPO ICEBREAKER เรือตัดน้ำแข็ง หรือไอซ์เบรกเกอร์ที่โด่งดังที่สุดในโลก ปลดประจำการแล้ว และนำมาให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความหฤหรรษ์ ประสบการณ์ใหม่ๆจากเรือทลายน้ำแข็งที่บดทลายมากว่า 30 ปีในเขตอาร์กติก

นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ที่ยากจะลืมเลือนจากการทลายทุ่งน้ำแข็ง ที่จับตัวหนากว่า 1 เมตรในแต่ละวัน ว่ายน้ำทะเล Ice swimming ลงว่ายน้ำในบ่อน้ำกลางทะเลที่หนาวเย็น และล้อมรอบไปด้วยน้ำแข็งหนา อุณหภูมิที่ติดลบกว่า20 องศาเซลเซียสโดยชุดพิเศษ A WATER RIGHT THERMAL SUIT  

<< บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือตัดน้ำแข็ง >>

17.00 น. เดินทางกลับเข้าสู่ ท่าเรือ

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองโรวาเนียมิ (ROVANIEMI) (120 กิโลเมตร)

นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก ARCTIC TREEHOUSE  หรือเทียบเท่า

โรงแรมสวยสไตล์นอร์ดิก ตั้งอยู่ในสวนสนุกซานต้าปาร์ค ท่ามกลางความหนาวเหน็บของอากาศที่ปกคลุมไปทั่วบริเวณ และยังมีวิวทิวทัศน์ให้ชื่นชมความสวยงามของป่าเขา ท่ามกลางหิมะขาวโพรนที่ท่านจะต้องประทับใจไม่มีวันลืม สำหรับบ้านเรือนกระจกแห่งนี้สร้างด้วยกระจกนำความร้อนแบบพิเศษ

ซึ่งจะทำให้ระดับอุณหภูมิภายในห้องอบอุ่นตลอด มีห้องน้ำ ห้องอาบน้ำส่วนตัว และเตียงสุดหรูไว้คอยบริการ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน หากโชคดีท่านอาจได้พบความงดงามของแสงเหนือ (Northern lights) หรือปรากฏการณ์แสงออโรร่า (Aurora Borealis) ซึ่งเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืน ท่ามกลางท้องฟ้าที่ใสดุจคริสตัล มองเห็นดาวนับล้านดวง โดยสามารถชื่นชมสิ่งมหัศจรรย์นี้ได้จากภายในห้องพักส่วนตัวอันแสนอบอุ่น และสะดวกสบาย ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ท่านจะต้องประทับใจไม่รู้ลืม อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามแบบฉบับ ของท่านภายในโรงแรมที่พัก เพื่อเฝ้ามองปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีแสงเรืองบนท้องฟ้าในเวลากลางคืน โดยมักจะขึ้นในบริเวณแถบขั้วโลก โดยบางครั้งจะเรียกว่า แสงเหนือ หรือแสงใต้ ขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิด ปรากฏการณ์แสงออโรร่าเป็นตัวอย่างปรากฏการณ์ทาฟิสิกส์ที่น่าทึ่งที่สุดที่เกิดขึ้นในอวกาศที่ใกล้พื้นโลก อาจปรากฏเป็นวงนิ่ง แล้วระเบิดออกมาเป็นสีต่าง ๆ พุ่งกระจายภายในเวลาไม่กี่วินาที บางครั้งจะปรากฏเหมือนจะแตะกับพื้น หรือในเวลาอื่นอาจพุ่งสูงขึ้นสู่ท้องฟ้า แต่ความจริงแล้วเกิดขึ้นที่ความสูงจากพื้นโลก (Altitudes) ประมาณ 100 ถึง 200 กิโลเมตร

(หมายเหตุ :  ปรากฏการณ์แสงออโรร่า เป็นไปตามธรรมชาติ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ)

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

 โรวาเนียมิ หมู่บ้านซานตาคลอส–หมู่บ้านอิกลู – กวางลากเลื่อน ตามล่าหาแสงเหนือ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านซานตาคลอส (SANTA CLAUS VILLAGE) ตั้งอยู่บนเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล ภายในหมู่บ้านมีที่ทำการไปรษณีย์ สำหรับท่านที่ต้องการส่งของขวัญไปยังคนที่ท่านรัก ร้านขายของที่ระลึก ถ่ายรูปกับคุณลุงซานตาที่ใจดีเป็นที่ระลึกในการมาเยือน **ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ **

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซาร์ริเซลก้า  (SAARISELKA) (250 กิโลเมตร) เพื่อนำท่านสู่ หมู่บ้านอิกลูแคคสลอตทาเนน (IGLOO VILLAGE KAKSLAUTTANEN) ตั้งอยู่เหนือเส้นเขตขั้วโลกเหนือเขตแลปแลนด์ (LAPLAND) ของประเทศฟินแลนด์ โดยสถานที่แห่งนี้อยู่ท่ามกลางความหนาวเหน็บของอากาศที่ปกคลุมไปทั่วบริเวณ และยังมีวิวทิวทัศน์ให้ชื่นชมความสวยงามของป่าเขา ท่ามกลางหิมะขาวโพลนที่ท่านจะต้องประทับใจไม่มีวันลืม สำหรับหมู่บ้านเรือนกระจกแห่งนี้ สร้างด้วยกระจกนำความร้อนแบบพิเศษ ซึ่งจะทำให้ระดับอุณหภูมิภายในห้องอบอุ่นตลอด อีกทั้งยังป้องกันกระจกไม่ให้ถูกน้ำแข็งเกาะเพื่อให้ท่านได้ชมวิวภายนอกอย่างชัดเจน แม้ว่าอุณหภูมิภายนอกจะลดต่ำลงมากกว่า -30 องศาเซลเซียสก็ตามอีกทั้งห้องพักแสนสบายนี้ยังมีห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ พื้นที่นั่งเล่น พร้อมเตาผิงและซาวน่าส่วนตัวไว้คอยบริการ นอกจากนี้ยังมีโบสถ์เล็ก ๆ และบาร์น้ำแข็ง ซึ่งทั้ง 2 อย่างนี้จะถูกสร้างขึ้นในช่วงฤดูหนาวเท่านั้น นำท่านเช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก IGLOO VILLAGE  หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นให้ท่านได้มีโอกาสเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ท่านจะต้องประทับใจไม่รู้ลืมด้วยการนั่งรถลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์ (REINDEER-SLEDDING) ยานพาหนะของ

ซานตาครอส ไปตามทุ่งหิมะ เพื่อตามล่าหาปรากฏการณ์ธรรมชาติแสงออโรร่า (Aurora borealis)

นำท่าน ตามล่าหาแสงเหนือเป็นเวลา 2 ชั่วโมง พร้อมบริการเครื่องดื่มร้อนๆ อาทิ กาแฟร้อน หรือน้ำเบอร์รี่อุ่นๆ ระหว่างการท่องเที่ยว จนได้เวลาอันสมควร นำท่านกลับสู่ที่พัก

(หมายเหตุ :  ปรากฏการณ์แสงออโรร่า เป็นไปตามธรรมชาติ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ)

10

วันที่สิบของการเดินทาง

ขับขี่สโนว์โมบิล – ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ – ตามล่าหาแสงเหนือ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านสัมผัสกิจกรรมอันดับหนึ่งของการท่องเที่ยวแบบตะลุยหิมะ ด้วยการขับขี่สโนว์โมบิล (SNOWMOBILE) พาหนะที่คล่องตัวที่สุดในการเดินทางบนหิมะหรือน้ำแข็ง โดยท่านจะได้รับคำแนะนำในการขับขี่ที่ถูกต้อง สนุกสนานและปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ และชำนาญเส้นทางในการเดินทางท่อง เที่ยวแบบสโนว์โมบิลซาฟารี โดยทางบริษัท ฯ จะมีการจัดเตรียมเครื่องกันหนาวให้ท่านอย่างครบถ้วนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า นำท่าน ขับขี่สโนว์โมบิล ลัดเลาะไปบนทุ่งน้ำแข็งกว้าง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านสู่ ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ (HUSKY FARM) ฮัสกี้เป็นสุนัขที่มีมายาวนานกว่า 3,000 ปีมาแล้ว เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของ หรือเป็นพาหนะในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง และหิมะ จึงถือได้ว่าเป็นสุนัขลากเลื่อนพันธุ์แท้ ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุดในบรรดาสุนัขลากเลื่อนทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจากสุนัขมีน้ำหนักเบา คล่องตัว ว่องไว แข็งแรง อดทนต่อความหนาวเย็น และความอดอยากในฤดูหนาวได้ดี รวมทั้งมีความอดทนต่อความเหนื่อยล้าเป็นที่หนึ่ง

จึงทำให้สามารถลากเลื่อนด้วยความเร็วเป็นเวลาติดต่อกันนานๆ ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่าศูนย์องศา สุนัขลากเลื่อนยังเป็นกีฬายอดนิยม โดยมีมัชเชอร์ (Musher) เป็นผู้บังคับเลื่อนในการแข่งขันแต่ละครั้งจนแพร่หลายไปยังหลายประเทศแถบขั้วโลก สัมผัสประสบการณ์กับสุนัขลากเลื่อน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก IGLOO VILLAGE KAKSLAUTTANEN  หรือเทียบเท่า

หลังอาหารค่ำนำท่านทำกิจกรรมล่าแสงเหนือ ด้วยรถหลังคากระจก  เพื่อตามล่าหาปรากฏการณ์ธรรมชาติแสงออโรร่า (Aurora borealis) ใช้เวลาประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ เวลานั้นๆ

(หมายเหตุ :  ปรากฏการณ์แสงออโรร่า เป็นไปตามธรรมชาติ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ)

11

วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง

หมู่บ้านอิกลู-อิวาโล-พิพิธภัณฑ์ซามิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมให้ท่านได้มีเวลา สัมผัสกับบรรยากาศของความสวยงามของ  IGLOO VILLAGE    ซึ่งเป็นหนึ่งใน 20 รีสอร์ทที่คนทั้งโลก ต้องการมาพักสักครั้งในชีวิต  ให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บความทรงจำดีๆ ที่ครั้งหนึ่งท่านได้มาเยือนและยังมีเวลาให้ท่านได้เดินเล่น พักผ่อน โดยที่ไม่ต้องรีบเร่ง มีเวลาเต็มอิ่มแน่นอน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาาร

จากนั้นนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์ซามิ (SAIIDA SAMI MUSEUM & NATURE CENTRE) (80 กิโลเมตร) พิพิธภัณฑ์ซึ่งแสดงความเป็นมาของชนพื้นเมืองเดิมในเขตแลปแลนด์ที่อาศัยอยู่ในเขตประเทศนอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ และคาบสมุทรโกลา รัสเซีย ชาวซามิพูดภาษากลุ่มซามิ ซึ่งอยู่ในภาษากลุ่มฟินโน-ยูกริกปัจจุบันประมาณกันว่ามีชาวซามิ เหลืออยู่ทั้งหมด 75,000 คน โดยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในประเทศนอร์เวย์ เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกที่เกิดจากงานฝีมือของชาวซามิ ในเขตแลปแลนด์ เพื่อเป็นของฝากแก่คนทางบ้านตามอัธยาศัยได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองอิวาโล(IVALO AIRPORT) (50 กิโลเมตร)

20.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ ฯ โดย สายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 143 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่เฮลซิงกิ  2130-2355)

12

วันที่สิบสองของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ

14.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ…

***** ท่องเที่ยวกับเร้นจ์ ฯ มั่นใจไม่ผิดหวัง *****

การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลาง และคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่า ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าสมัครวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าทุกกรณี

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน

อัตรานี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ
• ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
• ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ / ค่าวีซ่า
• ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
• ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร / คน / วัน
• น้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด / คน / วัน
• ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรมที่พัก IN/OUT @ 1 ใบ / 1 ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % / ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย

การจอง และชำระเงิน กรุณาส่งสำเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ ท่านละ 30,000 บาท สำหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน

(หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินดีให้บริษัทฯทำการยกเลิกและยินยอมให้ยึดเงินมัดจำทันที)

***** กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่าก่อนการเดินทาง 15 วันทำการทางบริษัทฯ ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ที่เหลือทั้งหมดก่อน ตามเงื่อนไขการชำระเงิน *****

การไม่รับจองทัวร์ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้
• เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ
• ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือ ไม้เท้า
• ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

หมายเหตุ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งกับสายการบิน และโรงแรมที่พัก อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง

การยกเลิก *** กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจำแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงื่อนไขตามกำหนดวันที่ทำการยกเลิก
ด้านล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าทำงานท่านละ 1,000.- บาท พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามความเป็นจริง (ถ้ามี) ***

• ยกเลิกก่อน 31-60 วันทำการ เก็บ 50% ของค่ามัดจำทั้งหมด
• ยกเลิกก่อน 15-30 วันทำการ เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
• ยกเลิกก่อน 8-14 วันทำการ เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
• ยกเลิกก่อน 1-7 วันทำการ เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทางตามกำหนดวันที่ระบุข้างต้น ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ และขอคิดค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตามความเป็นจริง เนื่องจากเป็นช่วง Peak Period ทางโรงแรม, สายการบิน และบริษัทรถโค้ช ฯลฯ ค่อนข้างแน่น และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 100% ซึ่งไม่สามารถทำการยกเลิกได้

การโอนเงิน ผ่านธนาคาร บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด
ธนาคารกรุงเทพฯ / สาขาโชคชัย 4 / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-19191-9

เมื่อท่านจองทัวร์ และชำระค่ามัดจำแล้ว หมายถึง ท่านยอมรับในเงื่อนไข และรายละเอียดที่ทางบริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด

*** บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพดินฟ้าอากาศ การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ทั้งนี้บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***