10 -19 เม.ย. / 28 เม.ย. – 07 พ.ค. 2565 **
วันเดินทาง
สายการบินลุฟท์ฮันซ่า (LH)
สายการบิน
อังกฤษ
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป :  THE GREAT CITY ENGLAND–WALES-SCOTLAND 10 วัน (LH)

กำหนดการเดินทาง :  10 -19 เม.ย. / 28 เม.ย. – 07 พ.ค. 2565 **

ประเทศ : อังกฤษ – เวลส์ – สกอตแลนด์

สายการบิน : Lufthansa เที่ยวบินที่ LH773/900

ราคา : 175,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพ – ลอนดอน

21.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4  เจ้าหน้าที่จาก บริษัท เร้นจ์  อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด จะคอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

23.00 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงลอนดอน โดย สายการบิน Lufthansa เที่ยวบินที่ LH773/900

2

วันที่สองของการเดินทาง

ลอนดอน – พระราชวังวินเซอร์ – ชมเมือง

(แวะเปลี่ยนเครื่อง ณ สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เวลา 06.00 -08.00 น.)

08.40 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ ประเทศอังกฤษ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังวินเซอร์ (WINDSOR CASTLE) (15 กิโลเมตร)

เป็นพระราชวังที่ประทับสำหรับการพักผ่อนสุดสัปดาห์ของพระราชินีอังกฤษ พระราชวังนี้เป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลกและสร้างมากว่า 900 ปีแล้ว พระราชวังนี้เปิดให้ประชาชนเข้าชมด้านในในส่วนที่อยู่รอบๆกำแพง แต่น่าเสียดายที่ห้ามถ่ายรูป ส่วนที่เปิดให้ชม เป็นห้องต่างๆสำหรับการใช้งานในวาระต่างๆ แต่ที่แตกต่างจากพระราชวังอื่นก็ตรงที่มีข้าวของเครื่องใช้ อาวุธ ตลอดจนของกำนัลจากประเทศต่างๆให้ชม และมีของกำนัลจากรัชกาลที่ 6 ของไทยด้วย ข้าวของเหล่านี้แทบจะไม่มีให้ชมที่พระราชวังอื่น ซึ่งอาจจะเป็นเพราะประเทศเหล่านั้นแพ้สงคราม ถูกขนย้ายไปหมดแล้ว หรือระบบพระเจ้าแผ่นดินไม่มีแล้ว และเมื่อเร็วๆนี้ยังเป็นสถานที่จัดพิธีเสกสมรสของเจ้าชายแฮร์รี่ ดยุคแห่งซัสเซกซ์ และเมแกน ดัชเชสแห่งซัสเซกซ์เมื่อวันที่ 19 พ.ค.ที่ผ่านมาอีกด้วย จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ชมกรุงลอนดอน มหานครอันยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นเมืองหลวงแห่งเครือจักรภพ และศูนย์รวมอำนาจการปกครองของสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน และเป็นศูนย์รวม

สถาปัตยกรรมที่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก

กรุงลอนดอน

นำท่าน ผ่านชมโบสถ์เซนต์ปอลล์ ฝีมือการออกแบบของเซอร์คริสโตเฟอร์ เรน สถาปนิกชื่อดังของอังกฤษ มีความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมและเต็มไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์  เป็นมหาวิหารที่ใช้ในพระราชพิธีอภิเษกสมรสของเจ้าฟ้ชายชาส์ลกับเจ้าหญิงไดอาน่าแห่งเวลส์ ทั้งยังเป็นที่ฝังศพของคนสำคัญชาวอังกฤษ ผ่านชม จัตุรัสพิคคาเดลลี่ ย่านโซโห หอคอยแห่งลอนดอน (TOWER OF LONDON) อันสง่างามริมฝั่งแม่น้ำเทมส์

หอนาฬิกาบิ๊กเบน (BIG BEN) และทาวเวอร์บริดจ์ (TOWER BRIDGE) สัญลักษณ์ที่สำคัญของประเทศอังกฤษ ถ่ายภาพความงามอันตระการตาของ พระราชวังบั๊กกิ้งแฮม (BUCKINGHAM PALACE) มหาวิหารเวสท์มินเตอร์ (WESTMINSTER ABBEY) สถานที่ประกอบพระราชพิธีศพของเจ้าหญิงไดอาน่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Amba Marble Arch  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

ลอนดอน – ลอนดอนอาย ล่องแม่น้ำเทมส์ – ช้อปปิ้ง

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ลอนดอนอาย  / ล่องแม่น้ำเทมส์

จากนั้นนำท่าน ขึ้นกระเช้าลอนดอนอาย (LONDON EYE) ที่รู้จักในชื่อ มิลเลเนียมวีล (Millennium Wheel) เป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) อีกทั้งยังเป็นชิงช้าสวรรค์ที่ก่อสร้างด้วยโครงเหล็กค้ำข้างเดียวที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย  เนื่องจากโครงสร้างทั้งหมดใช้โครงค้ำเหล็กรูปตัว A ในการให้บริการโดยใช้โครงค้ำเพียงแค่ด้านเดียวเท่านั้น ไม่เหมือนชิงช้าสวรรค์อื่นๆ ทั่วไปที่มีโครงค้ำสองข้างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม และเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างมาก โดยมีผู้มาเยือนมากกว่า 3 ล้านคนต่อปี ด้วยความสูงต่อรอบและการหมุนเคลื่อนอย่างเชื่องช้าในแต่ละรอบนั้น ทำให้ท่านได้เพลิดเพลินกับมุมต่างๆ ของวิวที่อยู่เหนือพื้นดิน และมีเวลาเหลือเฟือที่จะเก็บภาพความประทับใจต่างๆ ได้อย่างจุใจ นำท่าน ล่องแม่น้ำเทมส์ (Thames Cruise) ชมทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้ำเทมส์ ซึ่งไหลผ่านกลางกรุงลอนดอน ซึ่งถือเป็นการท่องเที่ยวลอนดอนที่ดีที่สุดอีกวิธีหนึ่ง สวยงามอีกแบบหนึ่ง เมื่อมองจากจุดกลางแม่น้ำ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ห้างแฮร์รอดส์ (Harrods)

ห้างแฮร์รอดส์ (Harrods)

เป็นห้างสรรพสินค้าชั้นนำที่ตั้งอยู่บนถนนบรอมพ์ตันในไนท์บริดจ์ กรุงลอนดอน ที่เก่าแก่ และดังระดับโลก Knightsbridge (ไนท์บริดจ์) คือใจกลางด้านในของลอนดอน ที่มีความกระการตา ความทันสมัย แต่ยังต้องมนต์เสน่ห์ของสไตล์วินเทจ จนกระทั่งถึงทุกวัน เป็นเหมือนดินแดนแห่งความหรูหรามีระดับของลอนดอนชั้นใน เป็นที่พักอาศัยของผู้คนที่มีชื่อเสียง ศิลปิน นักแสดง และมหาเศรษฐีระดับโลกรวมไปถึงห้างดังอย่าง Harrods และ Harvey Nicole

จากนั้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้งแบบจุใจที่ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด (Oxford Street)

ถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด (Oxford Street) ที่ตั้งของห้างชื่อดังเซลฟริดเจซ (Selfridges), มาร์ค & สเปนเซอร์ (Mark& Spencer) และร้านค้าชื่อดังอีกมากมาย ตัดกับถนนนิวบอนด์ ถนนรีเจ้นท์ ถนนคาร์นาบาย และมาเบิลอาค   ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์เนม บาร์ ร้านขายของต่างๆ มากมาย ฯลฯ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Amba Marble Arch  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

ลอนดอน –  สโตนเฮนจ์ บาธ – โรมันบาธ – คาร์ดิฟ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สโตนเฮนจ์ (STONEHENGE) (120 กิโลเมตร)

สโตนเฮนจ์ (STONEHENGE)

วงหินปริศนาแห่งเกาะอังกฤษนับเป็น หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคเก่า สร้างขึ้นราว 2,000 ปี ไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่า ทำไมสิ่งนี้จึงถูกสร้างขึ้นมาแต่จากลักษณะของการก่อสร้าง ทำให้ทราบว่าผู้ก่อสร้างต้องมีฐานอำนาจอยู่ไม่น้อย เพราะมีการขนหินสีฟ้ามาจากเวลส์ใช้ในการนี้ ได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ (BATH) (90 กิโลเมตร) ดินแดนแห่งอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่บน

เกาะอังกฤษเมื่อกว่า 2,000 ปีมาแล้ว

นำท่าน เข้าชมโรมันบาธ (ROMAN BATH) ที่ชาวโรมันมาสร้างไว้เป็นสถานที่อาบน้ำแร่ โดยอาศัยจากบ่อน้ำแร่ธรรมชาติที่จะมีน้ำไหลออกมาอย่างต่อเนื่อง ถึงวันละประมาณ 1,250,000 ลิตร และมีความร้อนถึง 46 องศาเซลเซียส อิสระให้ท่าน เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควรทุกครั้งที่มาเยือน กระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์ดิฟ (CARDIFF) (90 กิโลเมตร) เมืองหลวงของประเทศเวลส์ และยัง เป็นเมืองท่าสำคัญริมทะเลไอริช เมืองที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม ถูกสร้างขึ้นโดยฝีมือชาวโรมันสมัยเรืองอำนาจ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม RADISSON BLU CARDIFF ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

คาร์ดิฟ – ปราสาทคาร์ดิฟ – เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ – สตราทฟอร์ด อัพพอน เอวอน  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เข้าชมปราสาทคาร์ดิฟ (CARDIFF CASTLE)

นำท่าน เข้าชมปราสาทคาร์ดิฟ (CARDIFF CASTLE) ที่มีประวัติความเป็นมาของเมืองคาร์ดิฟ เมื่อประมาณ 2,000 ปีมาแล้ว ถ่ายรูปกับหอคอย และกำแพงที่อยู่รายล้อมปราสาท โดยเริ่มตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 1 ที่พวกโรมันได้เข้ามา จนกระทั่งถึงพวกนอร์มังในที่สุด ปราสาทคาร์ดิฟตกมาอยู่ในความครอบครองของขุนนางหลายตระกูล เป็นต้นมา จนกระทั่งถึงตระกูลบิวท์ (BUTE FAMILY) ซึ่งภายหลังตระกูลบิวท์ ได้ตกแต่งปรับปรุงปราสาทคาร์ดิฟให้มีความงดงามมากขึ้น อาทิเช่น การตกแต่งปราสาทด้วยกระจกสี หินอ่อน การวาดภาพบนผนัง จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ (BOURTON ON THE WATER) (90 กิโลเมตร)

เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์

เป็นหนึ่งใน Cotswold Village ที่มีชื่อเสียงในเมือง Gloucestershire ซึ่งบ้านที่นี่จะสร้างด้วยหินคอทสวอลด์ (Cotswold) ทั้งหมู่บ้าน เป็นเอกลักษณ์ และสวยงาม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ Windrush  เดินทางถึง เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางต่อสู่   เมืองสตราทฟอร์ด อัพพอน เอวอน   (STRATFORD UPON AVON) (40 กิโลเมตร)

สตราทฟอร์ด อัพพอน เอวอน  

เมืองเล็กๆแต่งดงามริมฝั่งแม่น้ำเอวอน บ้านเกิดของกวีเอกเชคสเปียร์ ภายในเมืองอบอวลไปด้วยบรรยากาศแห่งละคร  และวรรณกรรมที่ควรค่าแก่การมาเยี่ยมชมยิ่งนัก จนได้เวลาอันสมควร 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก MACDONALD ALVESTON MANOR HOTEL & SPA ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

สตราทฟอร์ด – แมนเชสเตอร์ – สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด – ชมเมือง

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (MANCHESTER) (195 กิโลเมตร)

เมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแคว้นอังกฤษมีชื่อเสียงจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก และได้การยอมรับจากหลายฝ่ายว่าเป็นเมืองรองของสหราชอาณาจักร แมนเชสเตอร์เป็นศูนย์กลางศิลปะ สื่อ และธุรกิจขนาดใหญ่ เป็นเมืองมีชื่อเสียงไปทั่วโลกจากทีมลูกหนัง โดยมีสโมสร ฟุตบอล 2 สโมสรได้แก่ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด หรือทีมปีศาจแดง และแมนเชสเตอร์ซิตี้ เดินทางถึง เมืองแมนเชสเตอร์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน เข้าชมสนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ด (OLD TRAFFORD)

สนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ด (OLD TRAFFORD) สนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ที่เริ่มก่อสร้างขึ้นใน

ปีค.ศ. 1909 พื้นสนามมีระบบระบายน้ำ และระบบทำความร้อน มีจำนวนที่นั่งทั้งสิ้น 67,000 ที่นั่งใช้เป็นสนามทำการแข่งขันในแมทช์สำคัญๆ มาแล้ว อิสระให้ท่านชม และช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกของทีมตามอัธยาศัย

(หมายเหตุ : ในช่วงก่อนที่จะมีการแข่งขัน 1 วัน และวันแข่งขันจะไม่อนุญาตให้เข้าชม   โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม)

จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง และเพลิดเพลินกับบรรยากาศช่วงต้อนรับปีใหม่ภายในย่านใจกลางเมือง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม THE MIDLAND MANCHESTER ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

แมนเชสเตอร์ – วินเดอร์เมียร์ – ล่องเรือ – นิวคาสเซิลอะพอนไทน์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองวินเดอร์เมียร์ (WINDERMERE) (135 กิโลเมตร)

วินเดอร์เมียร์ (WINDERMERE)เมืองแห่งเขตเลคดิสทริค (LAKE DISTRICT) ทางฝั่งตะวันตกของเกาะอังกฤษ ดินแดนที่เชื่อมต่อกันด้วยทะเลสาบและแม่น้ำ อีกทั้งยังมีทะเลสาบติดชายฝั่งทะเลที่มีทัศนียภาพ และธรรมชาติอันงดงาม

ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์

นำท่าน ล่องเรือ ชมความงดงามของหมู่บ้านริมทะเลสาบ

วินเดอร์เมียร์  พร้อมชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่ยังคงสภาพที่เป็นธรรมชาติไว้อย่างสมบรูณ์ทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่พอสมควร มีความยาวประมาณ 18 กิโลเมตร และส่วนกว้างที่สุดราวๆ 1 กิโลเมตรครึ่งคนอังกฤษเรียกกันว่า “ทะเลสาบริบบิ้น” ซึ่งเป็นทะเลสาบในลักษณะไม่กว้างนักแต่ยาวเหยียดคล้ายๆผ้าริบบิ้นที่ใช้ผูกของขวัญ เป็น1 ใน 16 ทะเลสาบในบริเวณวนอุทยานแห่งชาติที่เรียกว่าเลคดิส-ทริคต์ (Lake District) ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษ ในเขตคัมเบรีย (Cumbria) และเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในละแวกนี้ จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองนิวคาสเซิลอะพอนไทน์ (Newcastle upon Tyne) (175 กิโลเมตร)

นิวคาสเซิลอะพอนไทน์  (Newcastle upon Tyne)มักจะนิยมเรียกย่อว่า นิวคาสเซิล ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษบนริมฝั่งแม่น้ำไทน์ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ ซึ่งชาวเมืองตั้งฉายาให้ว่า Geordies ขึ้นชื่อในเรื่องความรักสนุก และสีสันยามราตรีที่คึกคัก ทิวทัศน์ตัวเมืองอันงดงาม  และบรรยากาศสีสันยาม

ค่ำคืน ทำให้ที่นี่เป็นเมืองอันเป็นที่รักที่สุดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม COPTHORNE NEWCASTLE ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

8

นิวคาสเซิล –  เอดินบะระ – SCOTCH WHISKY HERITAGE – ช้อปปิ้ง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเอดินบะระ (EDINBURGH) (210 กิโลเมตร)

เอดินบะระ (EDINBURGH)

เมืองหลวงของสก็อตแลนด์ เมืองท่าภาคตะวันออกของประเทศ หรืออีกนามหนึ่งว่า “กรุงเอเธนส์แห่งยุโรปเหนือ” เป็นเมืองหลวงแห่งแรกที่กษัตริย์ชาวสก็อตสร้างขึ้นจนครั้งหนึ่งเคยมีอิทธิพลครอบคลุมไปทั่วเกาะอังกฤษ และได้เคยเป็นนครหลวงของประเทศอังกฤษในอดีต เดินทางถึง เมืองเอดินบะระ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นจากนั้นนำท่าน เข้าชมประวัติเกี่ยวกับวิสกี้ เครื่องดื่มประจำชาติของชาวสก็อตที่ (THE SCOTCH

WHISKY HERITAGE CENTRE)

THE SCOTCH WHISKY HERITAGE CENTRE

เป็นศูนย์จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาแห่งวิสกี้ และชมกรรมวิธีในการผลิตตั้งแต่การบ่ม ต้ม กลั่น การชิม จนบรรจุขวดด้วยภาพจำลอง หุ่นแสดง และวีดีโอ

จากนั้น อิสระให้ท่านเดินเล่น หรือเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกบริเวณย่านถนนช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ปริ๊นซ์สตรีท (Prince Street) ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต เมืองเก่าและเมืองใหม่ แวดล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้า ชั้นนำ ที่มีสินค้าแบรนด์เนมมากมาย และจอร์จสตรีท  (George Street) ที่มีร้านบูติกและบาร์มากมาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม APEX CITY OF EDINBURGH ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

9

เอดินบะระ  – รอยัลไมล์ – ปราสาทเอดินบะระ  – กรุงเทพฯ

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้นนำท่าน ผ่านชมรัฐสภาแห่งใหม่ของสกอตแลนด์ (เพิ่งแยกออกมาจากรัฐสภาของสหราชอาณาจักร) ตั้งอยู่บนถนนสายหลักของเอดินบะระคือ รอยัลไมล์ (The Royal Mile) ถนนสายประวัติศาสตร์ที่มีความเก่าแก่ที่สุดในเมือง มีความยาว และใหญ่ที่สุดในโลก  อีกทั้งอยู่ไม่ไกลจากปราสาทเอดินบะระจึงทำให้การเดินทางไปยังปราสาทมีความสะดวกมาก ผ่านชมพระราชวังโฮลี่รู้ด พระราชวังเก่าแก่ที่มีความงดงาม

จนกระทั่งเดินทางถึง ปราสาทเอดินบะระ  (EDINBURGH CASTLE)

ปราสาทเอดินบะระ  (EDINBURGH CASTLE)

นำท่าน เข้าชมปราสาทเอดินบะระ  (EDINBURGH CASTLE) ตั้งอยู่บนเนินเขาอันสง่างาม ซึ่งเริ่มสร้างขึ้นในราวช่วงศตวรรษที่ 11-16 พร้อมชมนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมือง

เป็นโบราณสถานอันล้ำค่า และหวงแหนของชาวสก็อต ทุกคน ปัจจุบันภายในปราสาท เป็นพิพิธภัณฑ์ และเป็นสถานที่เก็บสมบัติล้ำค่ามากมาย

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการเดินเล่นชมเมือง และเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

18.00 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ ฯ โดย สายการบิน Lufthansa เที่ยวบินที่ LH 965/772

(แวะเปลี่ยนเครื่อง ณ สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เวลา 20.50 -22.00 น.)

10

กรุงเทพฯ

14.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…