12 – 23 กรกฎาคม 2565
วันเดินทาง
Qatar Airways
สายการบิน
สก็อตแลนด์ 
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : THE EPIC OF HIGHLAND 12 วัน (QR)

กำหนดการเดินทาง :  12 – 23 กรกฎาคม 2565

ประเทศ : สกอตแลนด์

สายการบิน : กาตาร์แอร์เวย์เที่ยวบินที่ QR 837/029

ราคา : 348,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ

23.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์แอร์เวย์(QR) เจ้าหน้าที่จาก บริษัท เร้นจ์ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

2

วันที่สองของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – อดินบะระ – ลอช โลมอนด์

02.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเอดินบะระ โดย สายการบินกาตาร์แอร์เวย์เที่ยวบินที่ QR 837/029 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงโดฮา เวลา 05.45 -07.45 น.)

13.15 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินเอดินบะระ (EDINBURGH AIRPORT) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ลอช โลมอนด์ (LOCH LOMOND) (100 กิโลเมตร)เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในบริเทน และเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดในสก็อตแลนด์ แม้ว่าที่นี่จะดังไม่เท่า LOCH NESS แต่ความสวยงามของที่นี่ก็คุ้มค่า และที่นี่ท่านจะได้พบกับอุทยานแห่งชาติที่แรกของสก็อตแลนด์ TROSSACHS NATIONAL PARKดินแดนอันเต็มไปด้วยที่ราบป่า น้ำใส และยอดเขาสูงในสายหมอก เดินทางถึง  ลอช โลมอนด์

อิสระให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึก และเยี่ยมชมร้านค้าต่างๆ อาทิ ฮอวส์เฮด เจนเนอร์ส เอดินเบิร์ก

วูลเล่น มิลล์ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม Cameron House on Loch Lomond หรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

ลอช โลมอนด์ – อินเวอเรรี –  GLEN COE – ฟอร์ด วิลเลี่ยม

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเวอเรรี (Inveraray) (50 กิโลเมตร) นำท่านเดินชมรอบนอก

ปราสาทอินวาเรรี (Inveraray Castle)สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของสก็อตแลนด์ ทั้งความงดงามของปราสาท Inveraray และพื้นที่โดยรอบมาตั้งแต่ทศวรรษ 1400 ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศย้อนยุคที่ได้รับอิทธิพลจากฝรั่งเศสแบบดั้งเดิม และประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับปราสาทที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของสกอตแลนด์

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เส้นทางขับรถที่สวยที่สุดในสก๊อตแลนด์ที่หุบเขา GLEN COE (100 กิโลเมตร)เป็นไฮไลท์ของนักท่องเที่ยวหลายคนใน Highlands คือ บริเวณหุบเขาต่าง ๆ หรือเรียกเป็นภาษาท้องถิ่นว่า Glen ซึ่งเป็นเส้นทางที่ใช้ถ่ายภาพยนตร์ดังเรื่อง เจมส์ บอนด์ ตอน SKYFALL, GLEN COE เกิดจากการกัดเซาะของลมฝนและธารน้ำแข็งที่ทำกับหินที่เหลือจากการระเบิดของภูเขาไฟหลายร้อยล้านปีก่อนจนเกิดเป็นหุบเขารูปตัว U ที่รายล้อมด้วยภูเขาที่ดูโล้นๆมีต้นไม้เตี้ยๆและหญ้าขึ้นเป็นหย่อมๆ ภูเขาแถวนี้ไม่ได้ดูยิ่งใหญ่หรือสูงเสียดฟ้า แต่สภาพภูมิประเทศที่แปลกตาและดูย้อนยุคทำให้นึกถึงอัศวินในหนังยุคโบราณ นำท่านลงเดิน แวะจุดชมวิวเพื่อชมสันเขา “THE THREE SISTERS” (Beinn Fhada, Gearr Aonach & Aonach Dubh)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านไปยัง จุดชมวิวบริเวณ สะพานเกลนฟินแนน (Glenfinnan Viaduct) (50 กิโลเมตร)สำหรับแฟนๆ HARRY POTTER นั้น Fort William เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางรถไฟ หัวรถจักรไอน้ำจาโคไบต์ (Jacobite Stream Train) ที่ใช้ถ่ายทำภาพยนตร์ เรื่อง HARRY POTTER  เป็น Hogwarts Express ของจริง วิวจริงอย่างในภาพยนตร์ รถไฟหัวรถจักรไอน้ำ จาโคไบต์ นี้ ยังมีวิ่งอยู่ในปัจจุบัน ระหว่างเมือง Fort William ไปยังเมือง Malliag  นักท่องเที่ยวส่วนมาก มักมาดักรอถ่ายรูปรถไฟกันที่สะพานแห่งนี้

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟอร์ด วิลเลี่ยม (Fort William) (30 กิโลเมตร)

ที่นี่เป็นเมืองแห่งแรกในบริเทนที่มีไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังน้ำท้องถิ่นใช้ในช่วงแรกเริ่มของการปฏิวัติอุตสาหกรรม ฟอร์ด วิลเลี่ยม ได้ชื่อว่าเป็น Outdoor Capital of the UK เป้าหมายของคนส่วนใหญ่ที่มา Fort William คือ Glen Coe และ Ben Nevis เพื่อเดินป่า, ปีนเขา, ปั่นจักรยาน, ตกปลา ฯลฯ เรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ของคนรักกิจกรรมกลางแจ้ง ส่วนคนที่ไม่ได้อินกับกิจกรรมเหล่านี้ก็ชมวิวหรือถ่ายรูปกับธรรมชาติสวยๆได้

INVERLOCHY CASTLE HOTEL

ปราสาท Inverlochy อันสง่างามแห่งนี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19 ห้อมล้อมไปด้วยเสน่ห์เย้ายวนจากความเขียวชอุ่มของต้นไม้ ประกายสีฟ้าระยิบระยับจากทะเลสาบภูมิทัศน์ของ

เนินเขาที่อัดแน่นด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับทุกความใส่ใจในรายละเอียดของโรงแรมห้าดาว ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในสก็อตแลนด์ ทุกสิ่งทุกอย่างถูกคัดสรรมาอย่างถี่ถ้วนเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าท่านจะไม่มีวันผิดหวังกับการพักผ่อนในครั้งนี้อย่างแน่นอน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำเลิศรส ณ ภัตตาคารภายในปราสาท ซึ่งมีตำนานเป็นที่กล่าวขานของสองพ่อลูก

ผู้นำเสนออาหารที่ดีที่สุด โดยใช้วัตถุดิบที่สดใหม่ในท้องถิ่นเท่านั้น

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

ฟอร์ด วิลเลี่ยม – ปราสาท EILEAN DONAN – เกาะสกาย – พอร์ทรี

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นเดินทางเข้าสู่ ไคล์ ออฟ ลอชลาช (KYLE OF LOCHLASH) (100 กิโลเมตร) เพื่อนำท่านเข้าชมปราสาท EILEAN DONAN CASTLE หนึ่งในปราสาทที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของโลก

ปราสาท EILEAN DONAN CASTLE ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆ ตรงจุดบรรจบของทะเลสาบ 3 แห่ง Loch Duich, Loch Long และ Loch Aish ปราสาทนี้เป็นหนึ่งในปราสาทของสกอตแลนด์ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เคยถูกใช้เป็นป้อมปราการในการรบ แต่สุดท้ายก็ถูกทำลายลงในสมัย Jacobite Risings  เช่นกัน ตัวปราสาทดั้งเดิมสร้างตั้งแต่ปี 1230 เพื่อป้องกันการรุกรานของพวกไวกิ้งส์ ปราสาทที่เห็นเพิ่งสร้างใหม่เมื่อเมื่อประมาณปี 1900 กว่า ไม่กี่ร้อยปีนี่เองจุดเด่นคือที่ตั้งของปราสาทที่เป็นเอกลักษณ์และบรรยากาศรอบๆ ปราสาทที่เงียบสงบและสวยงามมาก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะสกาย (ISLE OF SKYE)

เกาะที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสองของสก็อตแลนด์  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์กสำคัญ แม้แต่คนอังกฤษยังตั้งเป้าว่าจะต้องไปให้ได้อย่างน้อยครั้งหนึ่ง ด้วยความงดงามของธรรมชาติที่สวยงามลึกลับ แปลกตา เหมือนดินแดนในเทพนิยาย ความยิ่งใหญ่ของภูผาและเนินเขาเขียวขจีตัดกับทะเลสีครามเข้ม และหมู่บ้านที่ถูกห้อมล้อมด้วยบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ด้วยประชากรที่อาศัยอยู่เพียง 9,000 คน ซึ่งยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีโบราณอย่างเคร่งครัด

เดินทางถึง เกาะสกาย นำท่าน แวะหมู่บ้านไคเลียคิน (KYLEAKIN) (40 กิโลเมตร)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สระว่ายน้ำนางฟ้า หรือ Fairy Pools (60 กิโลเมตร)  

สระน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแห่งนี้ถูกขนานนามว่าเป็นสวรรค์บนดินที่ถูกบรรจงสร้างเพื่อให้เหล่านางฟ้าบนสรวงสวรรค์มาเล่นน้ำพักผ่อนหย่อนใจ โดยมีหุบเขาเกลนบริทเทิลตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่เบื้องหลัง จุดเด่นของสระว่ายน้ำแห่งนี้อยู่ที่ความใสสะอาดเยี่ยงมรกต สามารถมองเห็นโขดหินน้อยใหญ่ภายในสระได้อย่างชัดเจน จึงไม่น่าแปลกที่ได้รับการยกย่องให้ติด 1 ใน 100 ของสถานที่ที่สวยที่สุดในโลก โดยระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติรอบตัว ทั้งต้นไม้ใบหญ้า ลำธาร ที่จะสร้างความอิ่มเอมภายในใจของท่านอย่างไม่รู้ลืม 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองพอร์ทรี (PORTREE) (35 กิโลเมตร) เป็นเมืองที่มีสีสันน่ารักมาก อิสระให้ท่านเดินเล่น ถ่ายรูปตามอัธยาศัย ถึงแม้เมืองนี้เป็นเมืองเล็ก แต่มีการออกแบบการวางเมืองได้อย่างลงตัว

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม  CUILLIN HILLS  หรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

พอร์ทรี ปราสาท DUNVEGANพิพิธภัณฑ์สกาย – โอลด์แมนออฟสตอร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปราสาท DUNVEGAN CASTLE (40 กิโลเมตร)  

ปราสาทอยู่เหนือสุดทางทิศตะวันตกของเกาะ Isle of Skye พื้นที่ Highlands นั้นมีปราสาทอยู่จำนวนมาก สร้างกันมาหลายร้อยปีมาแล้ว หลายแห่งเป็นปราสาทที่ Scottish Heritage ซึ่งเป็นองค์กรจัดตั้งโดยรัฐบาลเป็นผู้ดูแล ขณะที่หลายแห่งก็เป็นปราสาทเอกชน นั่นคือ มีเจ้าของ ซึ่งได้รับมรดกตกทอดมาจากในอดีต ปราสาท Dunvegan ก็เป็นหนึ่งในปราสาทเอกชน วัตถุประสงค์ตอนแรกที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยประจำตระกูล เป็นปราสาทที่มีการถือครองสืบทอดรุ่นต่อรุ่นนานที่สุดในสก็อตแลนด์ มากกว่า 800 ปี เพิ่งมาเปิดให้สาธารณชนได้มีโอกาสได้เข้ามาเยี่ยมชมเมื่อปี 1933  ด้านในมีการตกแต่งเสียใหม่ ทำเป็น exhibition ให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชม มีสวนที่สวยงาม ถูกจัดอันดับว่าเป็นปราสาทที่มีคนเยี่ยมชมมากที่สุดแห่งหนึ่งในสก็อตแลนด์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นเที่ยวชมสถานที่น่า สนใจบนเกาะ เข้าชม พิพิธภัณฑ์สกาย (SKYE MUSEUM) (60 กิโลเมตร)

พิพิธภัณฑ์สกาย (SKYE MUSEUM) ซึ่งมีการจัดแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนบนเกาะ รวมไปถึงการไปชม “กระท่อมแบล็คเฮาส์” (BLACKHOUSE) กระท่อมแบบดั้งเดิมของเกาะสกาย โดยตัวกระท่อมถูกสร้างขึ้นด้วยหินอัดแน่นไปด้วยดินและไม้ หรือถ่ายรูปน้ำตกจากผาที่สวยงามที่ KILT ROCK AND MEALT FALLS            

จากนั้นนำท่านเดินเท้าเข้าไป THE OLD MAN OF STORR (The Storr หรือภาษาท้องถิ่น เรียกกัน An Stor) (ระยะทาง 3.8 กิโลเมตร และใช้เวลาในการเดินประมาณ 2 ชั่วโมง)เป็นเสาหินที่โผล่ขึ้นจากพื้นยอดเขาที่ขรุขระ เป็นแนวโขดหินเรียงตัวกันอยู่บนที่ราบสูง มองเป็นทิวดูงดงาม และอลังการไปพร้อมๆ กัน โดยก้อนที่มีชื่อเสียงที่สุดถูกเรียกว่า The Old Man of Storr ว่ากันว่าเป็นหินที่ดูรูปร่างหน้าตาเหมือนผู้ชายแก่                      

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองพอร์ทรี (PORTREE) (15 กิโลเมตร)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก CUILLIN HILLS HOTEL หรือเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

พอร์ทรี – ทะเลสาบเนสส์ – อินเวอร์เนส

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบเนสส์ (LOCH NESS) (155 กิโลเมตร) ลอชเนสส์ เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงของสกอตแลนด์

จากนั้นนำท่าน ล่องทะเลสาบเนสส์ ชมวิวปราสาท URQUHART

ทะเลสาบเนสส์ (LOCH NESS)

ลอชเนสส์ เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงของสกอตแลนด์ จากเรื่องเล่าตำนานของ เนสซี่ (NESSIE) สัตว์ประหลาด ที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบ Loch Ness รูปร่างคล้ายไดโนเสาร์มีคอยาว ลำตัวใหญ่มหึมา ที่มีคนอ้างว่าถ่ายรูปตัวเนสซี่ได้ในปี ค.ศ. 1934  ทำให้เป็นเรื่องที่โด่งดังไปทั่วโลก ทำให้ Loch Ness กลายเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวที่มา Highlands นิยมมาเที่ยวกันมากที่สุด แต่สิ่งที่โดดเด่นคือ ปราสาท URQUHART (Urquhart Castle) ปราสาทโบราณเก่าแก่ ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเนสส์ นั่นเอง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมือง อินเวอร์เนส (INVERNESS) (30 กิโลเมตร)

เมืองหลวงของ Highlands เนื่องจากเป็นเมืองหน้าด่าน และก็เป็นเมืองที่ใหญ่และคึกคักที่สุดของไฮแลนด์ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามของ เมืองหลวงแห่งที่ราบสูงไฮด์แลนด์ ทำให้ลักษณะของเมืองนั้นมีความคล้ายกับเมืองใหญ่ที่ค่อนข้างเจริญมากกว่าที่จะเป็นเมืองเก่าแก่ แต่ก็ไม่วุ่นวาย นำท่าน เดินเล่นชมเมือง เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพงามจับตา ณ ปากแม่น้ำเนส ที่ห้อมล้อมไปด้วยหมู่

เนินเขา พร้อมทั้งอิสระช้อปปิ้งจุใจ จนได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรม Macdonald Drumossie Inverness หรือระดับเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

อินเวอร์เนส – ปราสาทบาลมอรัล แอเบอร์ดีน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทบาลมอรัล (Balmoral Castle) (115 กิโลเมตร)ปราสาทแบลมอรัล เป็นปราสาทที่ตั้งอยู่ที่ในอะเบอร์ดีนเชอร์ใน สกอตแลนด์ในสหราชอาณาจักร ปราสาทแบลมอรัลรู้จักกันว่า “Royal Deeside” เจ้าฟ้าชายอัลเบิร์ตพระสวามีในสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักรทรงซื้อปราสาท และยังใช้เป็นที่ประทับในฤดูร้อนของพระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักรมาจนถึงทุกวันนี้

จากนั้นเดินทางมายัง แอเบอร์ดีน (Aberdeen) (80 กิโลเมตร)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นอิสระให้ท่าน เดินเล่นชมเมือง และเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพทัศนียภาพของเมืองตามอัธยาศัย

แอเบอร์ดีน (Aberdeen) เป็นเมืองที่ใหญ่อันดับสามของสกอตแลนด์ ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยหินแกรนิตส่วนใหญ่ทำให้ตัวเมืองดูเป็นสีเทาเงินระยิบระยับเมื่อถูกแสงแดด โดยมีถนนที่มีชื่อเสียงคือAberdeen’s Granite Mile เป็นที่ต้งของร้านค้าร้านอาหาร และบาร์กว่าแปดร้อยร้าน บรรยากาศในเมืองนั้นมักจะถูกกล่าวขานว่ามีสีเทาทะมึนของหินแกรนิตแต่ทว่าจุดเด่นอย่างหนึ่งที่ทำให้เมืองนี้กลายเป็นอีกเมืองหนึ่งที่น่าอยู่มีสีสันตัดกับตึกรามบ้านช่องอย่างลงตัว และเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแอเบอร์ดีนที่มีชื่อเสียง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม Hilton Aberdeen TECA หรือระดับเทียบเท่า

8

แอเบอร์ดีน – Dunnottar Castle – ดันดี – เซนต์แอน ดรูส์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปราสาท Dunnottar (30 กิโลเมตร) ปราสาท Dunnottar เป็นป้อมปราการยุคกลางที่ปรักหักพังและตั้งอยู่บนแหลมหินบนชายฝั่งของสกอตแลนด์ อาคารที่ยังหลงเหลืออยู่ส่วนใหญ่เป็นของศตวรรษที่ 15 และ 16 แต่เชื่อกันว่าสถานที่นี้ได้รับการเสริมกำลังในยุคกลางตอนต้ Dunnottar และยังมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ของสกอตแลนด์มาจนถึงศตวรรษที่ 18 ให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามขอปราสาท ได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เมืองดันดี (Dundee) (85 กิโลเมตร)ดันดี เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการค้ามาเป็นเวลาช้านานตั้งแต่อดีต ปัจจุบันเมืองดันดีได้รับการขนานนามว่าเป็น “เมืองแห่งการค้นพบ”

(The City of Discovery) ผลงานสำคัญที่ได้ถือกำเนิดในเมืองนี้มีมากมาย ยกตัวอย่างเช่น ยาแอสไพริน แสงไฟฟ้า (electric light) โทรเลขไร้สาย การเอกซเรย์ และเรดาร์

 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง เซนต์แอน ดรูส์ (St. Andrews) (25 กิโลเมตร)

เซนต์แอน ดรูส์ (ST. ANDREWS)

เมืองเซนต์แอนดรูว์ (St. Andrews) ซึ่งเป็นเมืองยุคกลางอันเก่าแก่ เซนต์แอนดรูว์นั้นเป็นนักบุญที่มีชื่อเสียงของสกอตแลนด์ ให้ท่านชมเสน่ห์ของเมืองเล็ก ๆ เพราะเซนต์แอนดรูยังเป็นที่รู้จักทั่วโลกว่าเป็น “บ้านของกอล์ฟ” ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews  ซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ในปี ค.ศ. 1754 และยังได้ใช้กฏที่นี่ในการแข่งขันเดียวกันทั่วโลก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรม Fairmont St Andrews, Scotland หรือระดับเทียบเท่า

9

เซนต์แอน ดรูส์ – สเตอร์ลิง โบสถ์ ROSSLYNเอดินบะระ – จิบน้ำชายามบ่าย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำทานเดินทางสู่ เมืองสเตอร์ลิง (STIRLING) (90 กิโลเมตร)  เป็นเมืองหลวงเก่าของสก็อตแลนด์ ซึ่งตั้งอยู่ล้อมรอบปราสาทสเตอร์ลิง พื้นที่นี้เป็นจุดเชื่อมระหว่าง Highland และ Lowland ของสก็อตแลนด์ ทำให้เมืองสเตอร์ลิงในสมัยก่อนนั้นถูกใช้เป็นเมืองศูนย์กลางทางการปกครอง การค้าขาย และอื่นๆอีกจำนวนมาก และถูกเรียกว่า Market Town ปัจจุบันเมืองสเตอร์ลิงกลายเป็นเมืองที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางของรัฐบาลท้องถิ่น, การศึกษา, การค้าขาย และการอุตสาหกรรม รวมไปถึงบริษัทต่างๆ แหล่งช้อปปิ้ง ศูนย์ศิลปะและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมาย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองรอสลิน (ROSLIN) (70 กิโลเมตร)  เพื่อนำท่าน เข้าชมโบสถ์ ROSSLYN CHAPEL

โบสถ์เล็กๆ ทางตอนใต้ของเอดินบะระในสก็อตแลนด์  สิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวหลายๆท่าน อยากไปคลายปมปริศนารหัสลับที่ช่างโบราณแกะสลักไว้ตามผนังและหลังคาโบสถ์ทั้งหลัง และที่ในตำนานกล่าวถึง The Holy Grail ที่ถูกซ่อนอยู่ในโบสถ์แห่งนี้ ซึ่งโบสถ์ Rosslyn แห่งนี้ทำด้วยหินทั้งหลังเหมือนโบสถ์ทั่วไป จะต่างกันก็ตรงรายละเอียดภายในเท่านั้น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เอดินบะระ (EDINBURGH) (15 กิโลเมตร)

เมืองหลวงของสก็อตแลนด์ เมืองท่าภาคตะวันออกของประเทศ หรืออีกนามหนึ่งว่า “กรุงเอเธนส์แห่งยุโรปเหนือ” เป็นเมืองหลวงแห่งแรกที่กษัตริย์ชาวสก็อตสร้างขึ้นจนครั้งหนึ่งเคยมีอิทธิพลครอบคลุมไปทั่วเกาะอังกฤษ และได้เคยเป็นนครหลวงของประเทศอังกฤษในอดีต เดินทางถึง เมืองเอดินบะระ

จากนั้นนำท่านเ จิบน้ำชายามบ่าย ณ โรงแรม LARTISIEN (AKA The Balmoral Hotel)

AFTERNOON TEA มีตำนานเล่าว่าในทศวรรษที่ 1840 แอนนา ดัชเชสแห่งเบดฟอร์ดคนที่ 7หนึ่งในนางสนองพระโอษฐ์ของพระนางเจ้าวิกตอเรียริเริ่มมื้ออาหารยามบ่ายแก่ๆ เพื่อบำบัดความหดหู่ ในช่วงว่างระหว่างอาหารกลางวันกับอาหารค่ำที่ยาวนาน ท่านจะได้ลิ้มลองชุดน้ำชายามบ่ายแบบต้นตำหรับของชาวอังกฤษ ในห้องที่ถูกตกแต่งอย่างสวยงาม พร้อมทั้งบรรยากาศสุดคลาสสิค ที่จะทำให้ท่านสัมผัสได้ถึงความเป็นผู้ดีอังกฤษอย่างแท้จริง         

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก SHERATON GRAND HOTEL & SPA หรือระดับเทียบเท่า

10

เอดินบะระ – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทเอดินบะระ โดยใช้เส้นทางรอยัลไมล์ ซึ่งเป็นถนนเก่าแก่ ผ่านชมอาคารบ้านเรือน และร้านค้าแบบโบราณ

ปราสาทเอดินบะระ (EDINBURGH CASTLE) ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาอย่างโดดเด่นอันสง่างาม ซึ่งเริ่มสร้างขึ้นในราวช่วงศตวรรษที่ 11-16 พร้อมชมนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของเมืองเอดินบะระ โบราณสถานอันล้ำค่าและหวงแหนของชาวสก็อตทุกคน ปัจจุบันภายในปราสาท เป็นพิพิธภัณฑ์ และเป็นสถานที่เก็บสมบัติล้ำค่ามากมาย

จากนั้นจากนั้นนำท่าน เข้าชมประวัติเกี่ยวกับวิสกี้ เครื่องดื่มประจำชาติของชาวสก็อตที่ (THE SCOTCH WHISKY HERITAGE CENTRE)เป็นศูนย์จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาแห่งวิสกี้ และชมกรรมวิธีในการผลิตตั้งแต่การบ่ม ต้ม กลั่น การชิม จนบรรจุขวดด้วยภาพจำลอง หุ่นแสดง และวีดีโอ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้น อิสระให้ท่านเดินเล่น หรือเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกบริเวณย่านถนนช้อปปิ้งตามอัธยาศัยปริ๊นซ์สตรีท (Prince Street) ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตเมืองเก่าและเมืองใหม่ แวดล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ที่มีสินค้าแบรนด์เนมมากมาย และจอร์จสตรีท  (George Street) ที่มีร้านบูติกและบาร์มากมาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม SHERATON GRAND HOTEL & SPA หรือระดับเทียบเท่า

11

เอดินบะระ – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถในแบบฉบับของท่านตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันควรจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเอดินบะระ

14.25 น.      ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน กาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 30/836

12

กรุงเทพ ฯ

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงโดฮา เวลา 23.45 – 02.20 น.)

13.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..