03 – 17 กรกฏาคม 2566
วันเดินทาง
การบินไทย (TG)
สายการบิน

ทัวร์ยุโรป : SVALBARD NEXT TO THE NORTH POLE EXPEDITION CRUISES สายการบินไทย 15 วัน (TG)

กำหนดการเดินทาง : 03 – 17 กรกฏาคม 2566

ประเทศ : นอร์เวย์ สวีเดน 

สายการบิน : การบินไทย TG

ราคา :  675,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง


กรุงเทพฯ

22.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่จาก บริษัท เร้นจ์ ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

2

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ กรุงโคเปนเฮเกน

07.40 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินกรุงโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) ประเทศเดนมาร์ก

หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว

นำท่านชมกรุงโคเปนเฮเกน เมืองหลวงสุดวินเทจที่มี Quality Of Life สูงที่สุดในโลก

เมืองโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN)

เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ก ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก (จากการจัดอันดับปี 2021) เมืองที่ผสมผสานความทันสมัยและความคลาสสิคได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นตึกโบราณอันแสนฉูดฉาด ถนนช้อปปิ้งในย่านเมืองเก่าที่ยาวที่สุดในยุโรป โบสถ์แห่งความเชื่อ พระราช รวมไปถึงคาเฟ่ชิค ๆ ที่กระจายอยู่บนผังเมืองที่ดีเยี่ยมเป็นระเบียบจน UNESCO ยกให้เป็นเมืองสถาปัตยกรรมโลก ควรค่าแก่การมาเยือนดูสักครั้งในชีวิต

ชมเมืองโคเปนเฮเกน

พาท่านเดินชมเมืองโคเปนเฮเกน ชม The Little Mermaid รูปปั้นนางเงือกน้อย (Den Lille Havfru) ประติมากรรมงานปั้นเงือกสาวบนโขดหินริมทะเลนี้เป็นผลงานของ Edvard Eriksen ที่สร้างตั้งแต่ปี 1913 หรือ 90 กว่าปีมาแล้ว นางเป็นตัวละครในนิทานของกวีคนเก่งชาวเดนมาร์ก Hans Christian Andersen ผู้แต่งนิทานชื่อดังหลายเรื่อง ถือเป็นงานศิลปะที่มีความสำคัญต่อวงการ Novel, Sculpture และวงการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก 

ชมน้ำพุเกฟิออน (Gefion Fountain) ขนาดใหญ่ที่ปล่อยน้ำไหลลดหลั่งมาตามชั้นหิน กับรูปปั้นของเทพเกฟิออนที่กำลังควบคุมวัวทั้ง 4 ตัว ซึ่งเป็นลูกชายที่แปลงกายมา กำลังไถกลบทะเลให้กลายเป็นผืนดินอันเป็นที่ตั้งของประเทศเดนมาร์ก ตามตำนานเรื่องเล่าของนิยายนอร์ส

พระราชวังอมาเลียนบอร์ก

 

นำท่านถ่ายรูปบริเวณลานกว้างด้านหน้า พระราชวังอมาเลียนบอร์ก(Amalienborg Palace)

ที่ตั้งอยู่ริมน้ำทางเหนือของโคเปนเฮเกน ถือเป็นพระราชวังหลักสำหรับการประทับของราชวงศ์เดนมาร์กในปัจจุบัน ที่มีความน่าสนใจในส่วนของพิธีการเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาพระองค์ เเละที่พลาดไม่ได้เลยคือความสวยงามของประติมากรรมขนาดใหญ่ของพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 5 ทรงม้าที่ว่ากันว่าเป็นประติมากรรมทรงม้าที่มีความสวยงามมากที่สุดของโลกเลยทีเดียว ตรงกันข้ามท่านจะสามารถมองเห็น Copenhagen Opera House อาคารสุดยิ่งใหญ่สไตล์โมเดิร์นโดดเด่น เป็นโรงละครแบบร่วมสมัยที่ออกแบบโดย Henning Larsen สถาปนิกชาวเดนมาร์ก พร้อมกับศิลปินอีกคับคั่งมาร่วมตกแต่งภายใน เรียกว่าเป็น “The National Opera House of Denmark”

ท่าเรือนูฮาวน์ (NYHAVN)

หนึ่งจุดเช็คอินและสถานที่สุดชิคที่มักเห็นตามโปสการ์ดและรีวิวท่องเที่ยวในสื่อต่าง ๆ เป็นท่าเรือที่น่ารักสดใสเหมาะแก่การเดินเล่นซึมซับบรรยากาศ กับอาคารเก่าแก่ที่มีการทาสีใหม่ให้ดูสดใสและแตกต่างกันที่มองรวมๆแล้วมีเสน่ห์ มองไปทางไหนก็ดูมีชีวิตชีวามากมายไปด้วยผู้คน มีร้านขายของที่ระลึก คาเฟ่ ร้านอาหารแบบเอาท์ดอร์ที่นักท่องเที่ยวชอบมานั่งดื่มชิล ชมวิว  ว่ากันว่าถ้าไม่ได้มาที่นี่ก็เหมือนมาไม่ถึงเมืองโคเปนเฮเกน อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปจนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย อิสระให้ท่านได้เดินเล่นหรือช้อปปิ้งในย่าน STROGET SHOPPING STREET

ย่าน STROGET SHOPPING STREET

เส้นถนนคนเดินขนาบข้างด้วยอาคารทรงคลาสสิกที่อยู่มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 ตลอดถนนเส้นนี้เหมือนสร้างขึ้นมาไว้เพื่อการช้อปปิ้งโดยเฉพาะ ร้านค้าในย่านนี้มีตั้งแต่สตรีทแบรนด์จนถึงไฮเอนที่คุ้นเคย ก็ตั้งอยู่ในอาคารเหล่านี้ อีกทั้งยังมีแบรนด์ดีไซเนอร์ท้องถิ่นที่สินค้าเก๋ไก๋ไม่ซ้ำใครให้ท่านได้เลือกพิจารณา ให้บรรยากาศที่คึกคักไปด้วยผู้คนตลอดเวลา ถ้าท่านเป็นสายนั่งคาเฟ่ก็มีร้านกาแฟ ร้านอาหารให้นั่งเยอะเหมือนกัน หากท่านอยากได้ภาพมุมสูงของถนนเส้นนี้ ท่านสามารถซื้อตั๋วเพื่อขึ้นหอคอยโบราณเพื่อชมวิว  (The Round Tower) (ราคาประมาณ 25 DKK) อิสระให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งในช่วงบ่าย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก HOTEL NH COLLECTION COPENHAGEN  หรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

โคเปนเฮเกน – ออสโล

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบ Breakfast Box

นำท่านเดินทางสู่สนามบินโคเปนเฮเกน

09.20 น. ออกเดินทางออกเดินทางสู่เมืองออสโล โดยสายการบิน NORWEGIAN AIR เที่ยวบินที่ DY993

10.30 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองออสโล

หลังจากนั้นพาท่านชมเมืองออสโล (OSLO)

ชมเมืองออสโล

นำท่าน ชมเมืองออสโล ผ่านชมทำเนียบรัฐบาลพระบรมมหาราชวัง อาคาร สถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปีต่างๆ อาทิ เนชั่นแนลเธียเตอร์ อาคาร รัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ชมโรงละครแห่งชาติ แลนด์มาร์คที่โด่งดังประจำออสโลซึ่งสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวและตกแต่งด้วยกระจก ภายนอกถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้คนสามารถเดินข้ามหลังคาของตึกหรือแม้กระทั่งดูการฝึกซ้อมที่อยู่ภายในอาคารได้อีกด้วย

ชมอุทยานฟรอกเนอร์

เข้าชมอุทยานฟรอกเนอร์ หรือสวนหิน (Frogner Park) อุทยานทางธรรมชาติที่มีประติมากรรมอันแสดงถึงความเป็นอยู่ สภาพชีวิต และการดิ้นรน ต่อสู้ของมนุษย์ชาติซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อดังของกุสตาฟ วิเกอร์แลนด์ โดยเฉพาะเสาหิน โมโนลิธ (The Monolith) กลางสวนที่สูงถึง 17 เมตร ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และเป็นรูปปั้นที่มีชื่อเสียงที่สุดซึ่งท่านไม่ควรพลาดชมในหมู่ปฎิมากรรมทั้งหมด อิสระให้ท่านเดินชมสวนจนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ถนนช้อปปิ้งสายหลักของออสโล KARL JOHANS STREET

KARL JOHANS SHOPPING STREET

ถนนคนเดิน ย่านการค้าแหล่งช็อปปิ้ง ที่ลากผ่านใจกลางกรุงออสโล  ตลอดสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์เนมแทบทุกยี่ห้อ ให้คุณได้สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งได้ตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ยังมีร้านคาเฟ๋เก๋ๆ น่ารักให้ลองเข้าไปแวะทาน สุดถนนเป็นที่ตั้งของรัฐสภา และพระราชวังที่มีสถาปัตกรรมงดงาม อิสระให้ท่านได้เดินช้อปปิ้งบนถนนเส้นนี้จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม CLARION HOTEL & CONGRESS OSLO AIRPORT หรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

ออสโล – ลองเยียร์เบียน – ขึ้นเรือ VEGA SWAN HELLENIC

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินออสโล

ออกเดินทางสู่เมืองลองเยียร์เบียน

เดินทางถึงเมืองลองเยียร์เบียน (LONGYEARBYEN) (สวาลบาร์ด)

เมืองลองเยียร์เบียน (LONGYEARBYEN)

ลองเยียร์เบียน เมืองในสปิตส์เบอร์เกน (Spitsbergen) ที่อยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือมากที่สุด เป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุดและเป็นศูนย์กลางการบริหารของสวาลบาร์ด มีประชากร 2,040 คนในปี ค.ศ. 2008 เมืองนี้ตั้งอยู่ใน หุบเขาลองเยียร์ดาเลน (Longyeardalen) ในอดีตถูกใช้ทำเหมืองแร่เป็นเวลาหลายทศวรรษจนมีผู้คนย้ายถิ่นฐานมาอาศัยอยู่กันมากขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันกลายเป็นเมืองศูนย์กลางทุกสิ่งทุกอย่างของสวาลบาร์ด ในเรื่องสาธารณูปโภค การศึกษา วัฒนธรรม การคมนาคม

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเช็คอินขึ้น เรือสำราญ VEGA SWAN HELLENIC

เรือ SH VEGA

เรือ SH VEGA ของ SWAN HELLENIC เรือบูติคสไตล์สแกนดิเนเวียนสุดหรูระดับ 5 ดาว ที่มอบบรรยากาศที่เป็นส่วนตัว ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับสถานที่ท่องเที่ยวและชมทิวทัศน์ตลอดการเดินทาง ตัวเรือได้รับการออกแบบเพื่อเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ห่างไกลและบริเวณขั้วโลกอย่างมีสไตล์และสะดวกสบาย ตัวเรือประกอบเสริมความแข็งแกร่งด้วยตัวถัง PC5 รวมกับตัวกันโคลงขนาดใหญ่พิเศษเพื่อให้การเดินทางของท่านราบรื่นที่สุด

แนะนำส่วนต่างๆและ

ซักซ้อมการปฏิบัติตัวบนเรือ

หลังจากที่ขึ้นเรือมาแล้วนำท่านเก็บสัมภาระในห้องพัก ให้ท่านเดินสำรวจที่ตั้งของส่วนต่างๆของเรือ และในวันนี้ทางเรือจะจัดกิจกรรมอธิบายกฏต่างๆในการสำรวจบริเวณขั้วโลกและซ้อมการเตรียมตัวในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ทุกท่านต้องเข้าร่วมในการฝึกซ้อมครั้งนี้ โดยท่านจะต้องใส่เสื้อชูชีพที่อยู่ในห้องพักของท่านแล้วไปที่จุดนัดพบตาม *เป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยสากล ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด* ในการล่องเรือแบบเอ็กซ์เพดิชั่น ซึ่งเป็นเรือ ZODIAC ที่สามารถนําท่านขึ้นเหยียบสถานที่ทำกิจกรรม นอกจากนี้ทุกท่านจะได้รับเสื้อกันหนาวชนิดที่ออกแบบพิเศษเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย และรองเท้าบู๊ทสำหรับใช้เดินบนเกาะต่างๆ สำหรับผู้ที่ใช้บริการจากทางเรือ SWAN HELLENIC ที่ต้องบุกตะลุยจุดเหนือเส้นอาร์คติก ***ทางเรือ Swan Hellenic จะมอบเสื้อ Parka สีฟ้าให้ท่านได้ใช้ในระหว่างการเดินทางและเป็นของที่ระลึกในการเดินทางครั้งนี้***

ห้องพักพร้อมระเบียง (BALCONY)

ห้องพักพร้อมระเบียงที่มีสไตล์ขนาดห้อง 28ตร.ม. มีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดที่ท่านต้องการเพื่อให้รู้สึกสบาย เช่น เสื้อคลุมอาบน้ำ ไดร์เป่าผม ตู้นิรภัยส่วนบุคคล มินิบาร์ โต๊ะทำงาน พื้นที่แต่งตัว และที่นั่งแสนสบาย ห้องน้ำในตัวทั้งหมดมีฝักบัวแบบเรนชาวเวอร์ที่กั้นด้วยกระจก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

หลังอาหารค่ำอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆบนเรือสำราญ อาทิ นั่งพักผ่อนตามมุมต่างๆของเรือ ทานอาหารว่างและเครื่องดื่มต่างๆ เป็นต้น บริการท่านด้วยห้องพักแบบมีระเบียง (BALCONY) สำหรับชมวิวแบบส่วนตัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันภายในห้องพัก

18.00 น. เรือสำราญ SWAN HELLENIC ออกเดินทางล่องเรือขั้วโลกเหนือ

4-9

วันที่สี่ถึงเก้าของการเดินทาง

ล่องเรือสวาลบาร์ด THE ARCTIC CIRCLE

เช้า,กลางวัน     รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

พาท่านล่องเรือไปรอบๆ เกาะสปิตซ์เบอร์เกน เพื่อค้นหาสัตว์ป่า การเดินทางของท่านจะครอบคลุมเกาะสปิตซ์เบอร์เกน ท่านจะได้ชื่นชมความอัศจรรย์ของธรรมชาติ เหล่าสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณภูมิประเทศแบบขั้วโลกไปจนถึงธารน้ำแข็งอันยิ่งใหญ่ซึ่งมีภูมิทัศน์ธรรมชาติอันหลากหลาย ในวันที่ฟ้าเปิดใสจะสามารถนำท่าน landing ลงไปเดินสำรวจบนแผ่นดินของสวาลบาร์ดได้ แต่ทีมงานของ เรือต้องมั่นใจว่าไม่มีหมีขาวอยู่ในบริเวณนั้น

SVALBARD THE ARCTIC CIRCLE

เริ่มการล่องเรือบูติคสไตล์สแกนดิเนเวียนสุดหรูระดับ 5 ดาว เดินทางท่องเที่ยวในเส้นทางหมู่เกาะสวาลบาร์ดอันห่างไกลภายในเส้นอาร์กติกเซอร์เคิล ตื่นตาตื่นใจไปกับน้ำทะเลสีฟ้าเย็นฉ่ำของภูมิภาคขั้วโลก สัมผัสกับสภาพแวดล้อมอาร์กติกที่ไม่เหมือนใคร ไม่มีที่สิ้นสุด และสัตว์ป่าที่พบเห็นได้ยากซึ่งอาศัยอยู่ที่แห่งนี้ มีน้อยคนมากที่เคยเห็นหมีขั้วโลก วอลรัส กวางเรนเดียร์ และสุนัขจิ้งจอกอาร์กติกในที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของสัตว์เหล่านี้ ในขณะที่นกทะเลและวาฬเบลูก้านับพันร่วมติดตามการเดินทางผ่านถิ่นทุรกันดารน้ำแข็งที่น่าจดจำแห่งนี้ นี่คือจุดหมายปลายทางที่น่าอัศจรรย์และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และที่แห่งนี้จะทำให้ท่านเปลี่ยนความคิดไปตลอดกาลเช่นกัน

ล่องเรือเกาะสปิตซ์เบอร์เกน สวาลบาร์ด

เกาะสปิตซ์เบอร์เกน (Spitsbergen) เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะสวาลบาร์ดของนอร์เวย์ ซึ่งรวมถึงเกาะเล็ก ๆ อีกสามเกาะ ได้แก่ Nordaustlandet, Barentsøya และ Edgeøya มักเรียกกันว่า “ดินแดนแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืน” มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “เมืองหลวงแห่งสัตว์ป่าแห่งอาร์กติก” สปิตส์เบอร์เกนอยู่ห่างจากขั้วโลกเหนือประมาณ 1,300 กิโลเมตร มืดตลอด 4 เดือนของปี แต่เมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าในเดือนเมษายน วันจะยาวไปจนถึงเดือนมิถุนายนที่ดวงอาทิตย์ไม่เคยตกดิน ซึ่งจะเป็นการดีสำหรับการชมสัตว์ป่าที่ทำให้สปิตส์เบอร์เกน เป็นที่นิยมในหมู่นักเดินทางเพื่อสำรวจหมีขั้วโลกและในจุดชมสัตว์ป่าในแถบอาร์กติกแห่งนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของวอลรัส กวางเรนเดียร์สวาลบาร์ด แมวน้ำวงแหวน สุนัขจิ้งจอกอาร์กติก นกพัฟฟิน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลและนกทะเลหลายชนิดให้ท่านได้ชื่นชม

DESTINATION HIGHLIGHTS

NORTHWEST SPITSBERGEN NATIONAL PARK

อุทยานแห่งชาติแห่งนี้ สร้างความเซอร์ไพส์สำหรับแขกผู้มาเยือนบางคน ด้วยลักษณะทางธรรมชาติที่นำมาซึ่งความอัศจรรย์ใจมากที่สุดคือภูมิประเทศแบบทุนดราอาร์กติกที่มีมอสและไลเคนเฉพาะถิ่น อีกทั้งเป็นที่ตั้งของ 2 น้ำพุร้อน คือน้ำพุร้อน Troll และน้ำพุร้อน Jotun ซึ่งตั้งอยู่ริมขอบฟยอร์ด Bockfjorden ที่ละติจูดเกือบ 80 องศาเหนือ เป็นน้ำพุร้อนที่อยู่เหนือที่สุดในโลก ท่านสามารถพบนกหลายหลายสายพันธุ์ที่อาศัยอยู่บริเวณอาร์กติก เช่น นกพัฟฟิน นกนางนวลอาร์กติก และนกชายเลนม่วง ในอุทยานแห่งชาติแห่งนี้

ช่องแคบฮินโลเพน

ช่องแคบฮินโลเพน (Hinlopen Strait) เป็นที่อยู่ของแมวน้ำเครา แมวน้ำวงแหวน และหมีขั้วโลก ที่ทางเข้ามีความเป็นไปได้ที่ท่านจะเห็นวาฬสีน้ำเงิน พาท่านล่องเรือ zodiacs ท่ามกลางธารน้ำแข็งและ Lomfjordshalvøya ท่านจะได้ชมหน้าผา Alkefjellet พร้อมกับนกบรึนนิคส์กิลลิมอต(Brünnich’s guillemots) นับพันตัวทางฝั่งตะวันออกของช่องแคบฮินโลเพน

เกาะนอร์ดออสต์ลานเด็ต (NORDAUSTLANDET)

เกาะนอร์ดออสต์ลานเด็ต (Nordaustlandet) เป็นเกาะที่ใหญ่รองลงมาจากเกาะสปิตซ์เบอร์เกน ซึ่งมีกวางเรนเดียร์ ห่านขาสีชมพู และวอลรัส สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งอาศัยอยู่แถบขั้วโลกเหนือ และหากโชคดีท่านอาจได้พบกับหมีขั้วโลกอีกด้วย

โมนาโค กลาเซียร์ (MONACO GLACIER OR MONACOBREEN)

โมนาโค กลาเซียร์เป็นหนึ่งในธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในเกาะสปิตซ์เบอร์เกน คำว่า Breen เป็นคำภาษานอร์เวย์ แปลว่า ธารน้ำแข็ง หรือ Glacier โมนาโค กลาเซียร์มีความกว้างประมาณ 7 กม. และสูง 60 ม. เป็นธารน้ำแข็งที่ทอดตัวยาวใน ไลเดลฟยอร์ด Liefdefjorden (The Love Ford) แถมยังได้ชื่อว่า “Spitsbergen’s most beautiful glacier” อีกทั้งท่านจะได้ชมการแตกออกของธารน้ำแช็งเมื่อแตกออกจะทำให้เกิดเสียงราวกับเสียงฟ้าร้องสะท้อนออกมาเป็นระยะทางหลายกิโลเมตร

 WIJDEFJORDEN

ฟยอร์ดที่ยาวที่สุดในหมู่เกาะสวาลบาร์ด ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะสปิตซ์เบอร์เกน ซึ่งอยู่ในมหาสมุทรอาร์กติก กึ่งกลางระหว่างนอร์เวย์และขั้วโลกเหนือ และเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะแถบนี้ ตัวฟยอร์ดมีความยาวประมาณ 108 กม. ท่านจะได้เดินสำรวจดอกไม้ที่สวยงามและน่ารักอย่างดอก Tufted saxifrage และดอก Arctic white campion  ในเขตทุนดรา(Tundra)แห่งนี้ ซึ่งเป็นพื้นที่หนาวเย็นที่มีหิมะปกคลุมเกือบตลอดปี แม้แต่ในช่วงฤดูร้อน ใต้พื้นดินก็ยังเป็นน้ำแข็ง ทำให้เป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถพบไม้ต้นใดๆ มีแต่พืชล้มลุก และไม้พุ่ม

แหลมฟูเกิลฮูเก้น (FUGLEHUKEN)

เกาะเล็กๆทางตอนเหนือของสวาลบาร์ด เป็นจุดสิ้นสุดของแหลมปรินศ์ คาร์ลส ซึ่งเกาะนี้มี จุดเด่นคือมีภูเขา Fuglehukfjellet ซึ่งมีความสูงประมาณ 583 เมตร นอกจากนี้ยังเคยเป็นที่ตั้งของศูนย์วิทยุ ในปี 1946 หากอากาศดีท่านอาจได้พบเห็น กวางเรนเดียร์, แมวน้ำ หรือ หมีขาวในบริเวณนี้เช่นกัน

ฮอร์นซุนด์ (HORNSUND)

อ่าวที่มีทัศนียภาพสวยงามยิ่งโอบล้อมด้วยขุนเขาและธารน้ำแข็ง ซึ่งเป็นหนึ่งในภูมิประเทศที่สวยงามที่สุดของสวาลบาร์ด และยังเป็นจุดที่สามารถเห็นการล่าอาหารของหมีขั้วโลกได้อีกด้วย ในอดีตบริเวณนี้ยังเป็นที่ฐานที่ตั้งของนักล่า วาฬ นักสำรวจที่ต้องการเดินทางไปสำรวจขั้วโลกเหนือ

SOUTH SPITSBERGEN NATIONAL PARK

อุทยานแห่งชาติ South Spitsbergen National Park ครอบคลุมพื้นที่ทางใต้สุดของเกาะสปิตซ์เบอร์เกน รวมถึง Wedel Jarlsberg Land, Torell Land และ Sørkapp Land อุทยานแห่งนี้มีเขตรักษาพันธุ์นกสี่แห่ง หนึ่งในนั้นคือเขตอนุรักษ์นก Isøyane ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่เป็นที่อยู่อาศัยของประชากรขยายพันธุ์ของห่านเพรียง (Barnacle goose) เป็ด Common Eider เป็นเป็ดที่หาดูได้ยาก ซึ่งจะอยู่อาศัยบริเวณชายฝั่งซีกโลกเหนือ นับได้ว่าเป็นหนึ่งในเป็ดที่สวยที่สุดในท้องทะเลก็ว่าได้ และนกนางนาลคิตติเวคขาดำ

***สถานที่เข้าเยี่ยมชมในแต่ละสถานที่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวันซึ่งไม่สามารถคาดคะเนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของกัปตันและทีมงานของเรือ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนแบบรายวันหรือชั่วโมงต่อชั่วโมง เพื่อความเหมาะสมและปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ***

กิจกรรม SHORE EXCURSION

ในแต่ละ Port of call ท่านสามารถได้เลือกกิจกรรม Excursion ได้ 1 อย่างโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม  หากท่านสนใจกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากที่ท่านเลือก กรุณาแจ้งกับหัวหน้าทัวร์เพื่อติดต่อเคาน์เตอร์ทัวร์บนเรือ

นั่งเรือ ZODIAC

กิจกรรมนั่งเรือ Zodiac ดูภูเขาน้ำแข็ง ดูสัตว์ประจำถิ่น หรือนั่งเข้าสู่พื้นดินของเกาะ เรือโซดิแอคนี้ สามารถบรรจุนักท่องเที่ยว 12 – 16 คน เป็นเรือยางลอยน้ำติดเครื่องยนต์ที่ได้รับการออกแบบพิเศษเพื่อการเข้าถึงบนลานน้ำแข็ง และเข้าไปใกล้ชิดกับเหล่าสัตว์ทั้งหลาย ได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศรอบตัวได้เต็มที่

ท้าทายสุดขั้วกับ POLAR PLUNGE

ท่านกล้าพอมั้ย ที่จะรับประสบการณ์ความท้าทายสุดขั้ว ด้วยการกระโดดน้ำลงทะเลขั้วโลก ให้ร่างกายได้สัมผัสกับน้ำที่หนาวเย็นของภูมิประเทศแบบขั้วโลก ท่านอาจจะเลือกที่จะกระโดดลงจากบนเรือสู่ทะเล หรือในบางเกาะอาจจะได้มีโอกาสให้ท่านได้ลงน้ำจากบนฝั่ง ถือเป็นประสบการณ์พิเศษครั้งหนึ่งในชีวิตที่ห้ามพลาด ***กรุณาเตรียมชุดสำหรับลงน้ำ***

พายเรือคายัค

สำรวจภูมิประเทศขั้วโลกที่น่าทึ่งจากมุมมองอันเงียบสงบของเรือคายัคในทะเล โดยทั่วไปแล้วน้ำในอาร์กติกจะสงบ ดังนั้นท่านจึงสามารถพายเรือได้ใกล้กับภูเขาน้ำแข็ง แนวชายฝั่ง และสัตว์ทะเล เช่น วาฬ นกทะเล และแมวน้ำ การพายเรือคายัคเป็นวิธีที่ดีในการเคลื่อนไหวหลังจากออกทะเลมาทั้งวันไม่ว่าท่านจะค่อนข้างใหม่ในการพายเรือคายัคหรือเคยพายมาหลายปี ท่านจะสนุกกับกิจกรรมนี้ ***ท่านจำเป็นต้องมีประสบการณ์การพายเรือคายัคมาก่อน***

WILDLIFE VIEWING

เสน่ห์อย่างหนึ่งของอาร์กติกคือสัตว์ป่านานาชนิดที่น่าทึ่ง สำหรับนักดูนก ท่านสามารถพบเจอนกพัฟฟิน, นกนางนาลคิตติเวคขาดำ, นกกุลลีมอตดำและอีกมากมายหลากหลายชนิด บนแถบหิมะทุนดรา นกชายเลนม่วง และห่าน มักปรากฏตัวให้เห็น อีกทั้งในน่านน้ำอาร์กติกท่านจะสามารถพบ วาฬหลายสายพันธุ์มีความโดดเด่นในแถบอาร์กติก ได้แก่ วาฬสีเทา วาฬหัวคันศร วาฬเบลูก้า วาฬหลังค่อม และวาฬมิงค์ แมวน้ำ สิงโตทะเล และวอลรัสก็พบเห็นได้ทั่วไปเช่นกัน อีกทั้งยังมี กวางเรนเดียร์ สุนัขจิ้งจอกอาร์กติก โดยไฮไลท์ของบริเวณขั้วโลกเหนือนั้นก็คือ หมีขั้วโลก นั้นเอง

HIKING

ประสบการณ์ที่ท่านจะประทับใจที่ได้จากการเดิน hiking ในภูมิประเทศแถบอาร์กติก นอกจากสัตว์ป่าตามธรรมชาติที่เดินทั่วไปตามเกาะต่างๆ แล้ว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักสำรวจที่รักการผจญภัยและกระตือรือร้นที่จะชื่นชมสัตว์ป่าในถิ่นที่อยู่ของมันเอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การเดิน hiking ที่สวาลบาร์ด มั่นใจได้ว่าท่านจะพบกับทิวทัศน์ภาพถ่ายที่ควรค่าแก่การเก็บภาพ ดังนั้น

***กิจกรรมในแต่ละสถานที่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวันซึ่งไม่สามารถคาดคะเนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของกัปตันและทีมงานของเรือ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนแบบรายวันหรือชั่วโมงต่อชั่วโมง เพื่อความเหมาะสมและปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ***

อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสำราญ

อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือบูติคสไตล์สแกนดิเนเวียนสุดหรูระดับ 5 ดาว ที่มอบบรรยากาศที่เป็นส่วนตัว ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับสถานที่ท่องเที่ยวและชมทิวทัศน์ตลอดการเดินทาง ท่านสามารถพักผ่อนภายในห้องพัก นั่งชมวิวจากริมระเบียงหรือเลือกทำกิจกรรมต่างๆบนเรือได้ ทำกิจกรรมทั้งแบบกลางแจ้งและในร่ม อาทิเช่น สระว่ายน้ำ, สปา, ซาวน่า, Jacuzzi, ฟิตเนส, ห้องหนังสือ, Beauty Salon, จุดชมวิวของเรือ Swan’s Nest, ห้องดูดาวที่อยู่ชั้นบนสุด, เข้าร่วมคลาสอนโยคะ หรือนั่งพักผ่อนตามมุมต่างๆของเรือ ทานอาหารว่างและเครื่องดื่มต่างๆเช่น ชา กาแฟ Soft drink หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บางประเภทได้ตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งหากวันไหนท่านอยากทานอาหารในห้องพัก ท่านยังสามารถสั่งอาหารมาทานในห้องพัก หรือระเบียงห้องพักได้อีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

หลังอาหารค่ำอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆบนเรือสำราญ อาทิ นั่งพักผ่อนตามมุมต่างๆของเรือ ทานอาหารว่างและเครื่องดื่มต่างๆ เป็นต้น ในช่วงค่ำของทุกวันจะมีการรีแคปสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดแบบวันต่อวัน และบรีฟการเตรียมการ สถานที่ที่จะเยี่ยมชมในวันต่อไป กิจกรรมสำหรับวันต่อไป บริการท่านด้วยห้องพักแบบมีระเบียง (BALCONY) สำหรับชมวิวแบบส่วนตัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันภายในห้องพัก

10

ลองเยียร์เบียน – ออสโล

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

นำท่าน เช็คเอ้าท์ ออกจากเรือสำราญ SWAN HELLENIC พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระของท่าน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินลองเยียร์เบียน

ออกเดินทางสู่เมืองออสโล  

เดินทางถึงเมืองออสโล  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม RADISSON BLU AIRPORT HOTEL, OSLO หรือระดับเทียบเท่า

11

ออสโล – สต็อกโฮล์ม

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่สนามบินออสโล

11.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮล์ม โดยสายการบิน NORWEGIAN AIR เที่ยวบินที่ DY812

12.40 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงสต็อกโฮล์ม (STOCKHOLM)

หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว พาท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสต็อกโฮล์ม

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินเล่นย่าน GAMLA STAN

พาท่านเดินย่าน GAMLA STAN ในภาษาสวีเดน แปลว่า เมืองเก่า มีมาตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งเมืองสตอกโฮล์ม อีกทั้งยังเป็นส่วนที่เก่าแก่และล้ำค่าทางประวัติศาสตร์มากที่สุดในเมือง และยังเป็นสถานที่ตั้งของพระราชวังหลวง บริเวณรอบๆพระราชวัง มีตรอกซอกซอยต่าง ๆ ที่เต็มไปด้วยร้านค้ามากมายให้ช้อปปิ้ง มากมาย เช่น ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านของขายที่ระลึก รวมถึงสิ่งปลูกสร้าง บ้านเรือน ที่มีความสวยงามในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบสวีเดน อาคารบ้านเรือนสมัยโบราณคริสต์ศตวรรษที่ 13 ซึ่งปัจจุบันยังคงรักษาสภาพอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ได้อย่างดีเยี่ยม อิสระให้ท่านได้เล่นถ่ายรูป หรือเลือกซื้อสินค้า จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก SHERATON STOCKHLOM HOTEL หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน)

12

ชมสต็อกโฮล์ม – ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางชมเมืองสต็อกโฮล์ม

เมืองสต็อกโฮล์ม (STOCKHOLM)

เมืองหลวงที่มีขนาดใหญ่ และเป็นนครหลวงที่งดงาม สวยถึงขั้นได้รับขนานนามว่า ความงามบนผิวน้ำ (Beauty on Water) หรือราชินีแห่งทะเลบอลติก อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแถบสแกนดิเนเวียและยังเป็นอีกหนึ่งเมืองที่ไปสุดในเกือบทุกด้านและเป็นหนึ่งในเมืองที่ใช้พลังงานสะอาดอันดับต้นๆของโลกด้วย

ชมเมืองสต็อกโฮล์ม

พาท่านเช้าชม ศาลาว่าการเมืองสต็อกโฮล์ม (Stockholm City Hall) ที่สร้างขึ้นมานานนับแต่ ปี ค.ศ.1923 มีการตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตาราวกับพระราชวัง ลักษณะพิเศษของตัวอาคารหลังนี้ก่อสร้างด้วยอิฐสีแดงทั้งหลัง  ในปัจจุบันใช้เป็นสถานที่เลี้ยงรับรองแขกสำคัญของประเทศและใช้เป็นสถานที่ๆจัดงานรับรางวัลโนเบลในทุกๆปี จากนั้นชม พิพิธภัณฑ์วาซา (The Vasa Museum) พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณ ที่ได้ล่มและอัปปาง จมอยู่ใต้ทะเลบอลติกนานถึง 333 ปี หลังจากถูกกู้ขึ้นมาก็ได้รับการอนุรักษ์ไว้และถือเป็นเรือที่มีความงดงามมากที่สุดลำหนึ่งของโลกเรือวาซาคือทรัพย์สมบัติทางศิลปะอันเลอค่าที่มีเอกลักษณ์โดยสามารถรักษาชิ้นส่วนเดิมของเรือไว้ได้เกือบ 95 เปอร์เซ็นต์และรวมถึงงานแกะสลักด้วยมือหลายร้อยชิ้น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย พาท่านเดินทางสู่ถนนสายช้อปปิ้งเพื่อให้ท่านได้เดินช้อปปิ้งแบบจุใจ

ย่าน DROTTNINGATAN STREET

นำท่านเดินทางสู่ย่านถนน ดร็อทนิงกาทัน (Drottninggatan) ราชินีแห่งถนนช้อปปิ้งแห่งนี้ได้รวบรวมร้านค้าแฟชั่นแบรนด์เนมไว้อย่าง H&M, Monki, Zara, Gina Tricot, Salt ไว้ให้คุณแล้ว อีกทั้งยังมีห้างสรรพสินค้า Ahléns ที่เป็นศูนย์รวมเครื่องสำอางค์สำหรับคุณผู้หญิงอีกด้วย อิสระให้ท่านได้ซื้อสินค้า จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก SHERATON STOCKHLOM HOTEL หรือเทียบเท่า (พักคืนที่ 2)

13

สต็อกโฮล์ม – กรุงเทพ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระให้เวลาท่านเดินเล่น หรือช้อปปิ้งจนกระทั่งได้เวลา

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินสต็อกโฮล์ม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคารภายในสนามบินตามอัธยาศัย

14. 30 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 961

14

กรุงเทพฯ

05.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ