07 – 20 เมษายน 2567
วันเดินทาง
กรีซ, อิตาลี
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป ทัวร์อิตาลี : SUN PRINCESS CRUISE 2 THE SEA ITALY – GREECE – MONTENEGRO (14 DAYS)

กำหนดการเดินทาง :  07 – 20 เมษายน 2567

ประเทศ : อิตาลี – กรีซ

สายการบิน : Lufthansa เที่ยวบินที่ LH773/1866

ราคา : 329,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ – โรม

09.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินสวิสแอร์ เที่ยวบิน (LX) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

12.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบินสวิสแอร์ เที่ยวบิน เที่ยวบินที่ LX181/LX1734

(แวะเปลี่ยนเครื่อง ณ สนามบินซูริค 19.35 – 21.10 น.)          

22.45 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงกรุงโรม ประเทศอิตาลี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก

กรุงโรม (ROME)

เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของอิตาลี ที่มีทั้งความเก่าและความใหม่ซ้อนแทรกอยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืน ตั้งอยู่บนแคว้นลาซิโอ (LAZIO) ตรงช่วงกลางของประเทศมีแม่น้ำไทเบอร์ (TIBER) ไหลผ่านกลางเมือง โรมจึงถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน สถานที่สำคัญ และเมืองเก่าโรมันจะอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำ ส่วนฝั่งซ้ายเป็นรัฐวาติกัน และเขตทราสเตเวเร (TRASTEVERE) ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของผู้มีฐานะ และปัจจุบันเป็นแหล่งร้านอาหาร และคาเฟ่แบบเก๋ๆทันสมัย

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HILTON ROME AIRPORT หรือระดับเทียบเท่า

2

วันที่สองของการเดินทาง

โรม – ท่าเรือซีวีตาเวกเกีย – เช็คอินเรือ SUN PRINCESS

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองซีวีตาเวกเกีย (CIVITAVECCHIA) (68 กิโลเมตร)

ถ่ายภาพกับป้อมปราการประตูเมืองเก่า (FORT MICHELANGELO) หรือป้อมปราการไมเคิลแอนเจลโล ซึ่งได้ชื่อมาจาก ไมเคิลแอนเจลโล ศิลปินผู้โด่งดังของอิตาลี ผู้ออกแบบป้อมปราการแห่งนี้ ซึ่งถือเป็นประตูทางเข้าและออกของโรมและทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือซีวีตาเวกเกีย (CIVITAVECCHIA PORT)

เพื่อเช็คอินขึ้นสู่เรือสำราญ SUN PRINCESS CRUISE

***เอกสารที่ใช้ในการ Check-in ขึ้นเรือสำราญ SUN PRINCESS CRUISE ***

1.หนังสือเดินทาง ที่เหลืออายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง

2.เช็คอินด้วย Princess Medallion Class แอพพลิเคชั่นที่สะดวกล้ำสมัย

***ทางบริษัทเร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวลจำกัด ได้จัดสรรแพคเกจเพื่ออำนวยความสะดวกสบายของท่านขณะที่อยู่บนเรือสำราญให้แขกสุดพิเศษของเราในการเดินทางด้วยเรือสำราญครั้งนี้***

1.อาหารค่ำ Special Dinner จำนวน 7 มื้อ

2.แพคเกจเครื่องดื่ม Plus Beverage Packe, Juice Bar

เครื่องดื่มประเภท น้ำเปล่า น้ำอัดลม ชา กาแฟ สมูทตี้ น้ำผลไม้ ดื่มได้ไม่จำกัดเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล *ที่ราคาไม่เกิน 15 เหรียญ (USD)

3.แพคเกจ Wifi Internet

สำหรับใช้บริการอินเตอร์เน็ตบนเรือสำราญตลอดทั้งทริป

4.แพคเกจ 2 Fitness Classes

ท่านสามารถเข้าร่วมคลาสออกกำลังกายบนเรือสำราญฟรี 2 คลาสในการเดินทางครั้งนี้

5.แพคเกจ 2 Premium Dessert per day

ท่านสามารถทานของหวานระดับพรีเมี่ยมได้ 2 ชิ้นต่อ 1 วัน สามารถใช้สิทธิ์ใช้ได้เฉพาะในช่วงเวลาเปิดทำการของร้านอาหาร หรือคาเฟ่ที่มีของหวานให้บริการเท่านั้น *แพคเกจนี้ไม่รวมไอศกรีมพรีเมี่ยม SMiZE

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันภายในห้องอาหารบนเรือสำราญ

SUN PRINCESS CRUISE

ขอต้อนรับท่านสู่เรือสำราญ Sun Princess สุดหรูลำใหม่ล่าสุดจากทาง Princess Cruise ซึ่งจะเปิดให้บริการครั้งแรกเดือนกุมภาพันธ์ปี 2567 ให้ท่านได้สัมผัสกับเรือสำราญลำใหม่ล่าสุดที่มีถึง 19 ชั้น ยิ่งใหญ่กว่าเดิม ดีไซน์ที่ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมด เพิ่มพื้นที่ให้สำหรับการพักผ่อนและความสนุกทั้งกลางแจ้งและในร่ม ขับเคลื่อนโดยใช้พลังงานจากก๊าซธรรมชาติเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม เตรียมพบกับประสบการณ์ใหม่ที่ท่านจะได้รับขณะที่ล่องอยู่กลางผืนน้ำ พร้อมเรือสำราญที่ได้แรงบันดาลใจจากความสดใสและอบอุ่นที่เปล่งประกายดุจแสงอาทิตย์กับ Sun Princess

แนะนำส่วนต่างๆและ

ซักซ้อมการปฏิบัติตัวบนเรือ

อิสระให้ท่านจัดเก็บสัมภาระภายในห้องพัก ภายในวันนี้ทางเรือจะมีการอธิบายกฏการเตรียมตัวการหนีภัยตามหลักสากล (Muster Drill)  โดยทุกท่านจะต้องเข้ารับชมภาพยนตร์แสดงขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยของทางเรือจากโทรทัศน์ภายในห้องพักของท่าน หรือดูในแอปพลิเคชั่น Medallion Class App ในมือถือของท่าน หลังดูจบตรวจสอบจุดรวมพล (Muster Station) ที่ระบุอยู่บนบานประตูห้องของท่านว่าอยู่ส่วนใดของเรือ และนำเหรียญ Medallion เดินไปที่จุดรวมพลเพื่อยืนยันว่าท่านได้รับทราบขั้นตอนเวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน ถือเป็นอันเสร็จสิ้น อิสระให้ท่านได้เดินสำรวจส่วนต่างๆของเรือ หรือใช้บริการต่างๆบนเรือ Sun Princess

18.00 น. เรือออกจากทางท่าเรือซีวีตาเวกเกีย มุ่งสู่เมืองคอร์ฟู (CORFU) ประเทศกรีซ (GREECE)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำมื้อพิเศษ ภายในภัตตาคาร Reserve บนเรือสำราญ

อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับความหรูหราสิ่งอำนวยความสะดวกและความบันเทิงแบบครบครัน และชมทิวทัศน์ตลอดการเดินทาง ท่านสามารถพักผ่อนภายในห้องพัก นั่งชมวิวจากริมระเบียงหรือเลือกทำกิจกรรมต่างๆบนเรือได้ ทั้งแบบกลางแจ้งและในร่ม อาทิเช่น สระว่ายน้ำ, สปา, ฟิตเนส, ชมการแสดง หรือนั่งพักผ่อนตามมุมต่างๆของเรือ ทานอาหารว่างและเครื่องดื่มต่างๆเช่น ชา กาแฟ Soft drink ตามบาร์ที่เปิดให้บริการจนกระทั่งได้เวลา

ห้องพักพร้อมระเบียง (DELUXE BALCONY)

ห้องพักพร้อมระเบียงที่มีขนาดห้อง 21-22 ตร.ม.(235 ตร.ฟ.) รวมพื้นที่ระเบียง พร้อมเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งอย่างดี เหมาะแก่การชมบรรยากาศภายนอกเมื่อลืมตาตื่นขึ้นมาวิวของท่านจะเปลี่ยนธีมไปตามเมืองต่างๆที่ท่านได้ไปเยือน หรือจะเป็นสายลม แสงแดดที่ตกกระทบลงบนพื้นน้ำทะเลสีครามยามที่ท่านล่องอยู่ในทะเล  ภายในห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดที่ท่านต้องการเพื่ออำนวยความสะดวกสบาย เช่น ทีวีติดผนัง ตู้เย็นมินิบาร์ ตู้เสื้อผ้า ตู้นิรภัยส่วนบุคคล โต๊ะทำงาน พื้นที่แต่งตัว และโซฟาที่นั่งแสนสบาย ห้องน้ำในตัวพร้อมไดร์เป่าผมและผลิตภัณฑ์เครื่องอาบน้ำ

เปิดประสบการณ์ความสะดวกสบายไปกับการล่องเรือสำราญ SUN PRINCESS

Princess Medallion Class

แอปพลิเคชั่นของเรือสำราญ Princess Cruise  เป็นแอปพลิเคชั่นที่ช่วยให้ท่านสามารถเชื่อมต่อกับเรือสำราญและบริการต่างๆ บนเรือได้อย่างง่ายดาย ตัวที่มาพร้อมกับคุณสมบัติมากมายที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการเดินทางได้มากขึ้น ดังนี้

1.ลดระยะเวลาในการเช็คอิน ตัวช่วยให้ท่านสามารถเช็คอินและเช็คเอาท์จากเรือสำราญได้อย่างง่ายและรวดเร็ว เพียงแค่เปิดใช้งานเพื่อลงทะเบียน เช็คอินให้เรียบร้อยก่อนไปถึงท่าเรือ ให้ในระบบโชว์ GREEN LANE

2.ความสะดวกสบายในการจองกิจกรรมหรือเซอร์วิสต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชั่น เช่น การจองร้านอาหาร การจองรอบชมการแสดง หรือแม้แต่ท่านสามารถสั่งเครื่องดื่มให้มาเสิร์ฟท่านไม่ว่าท่านจะอยู่ส่วนไหนของเรือสำราญ รวมไปถึงการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆบนเรือสำราญ

3.ไม่ว่าท่านจะอยู่ส่วนไหนก็เรือท่านสามารถรู้ตำแหน่งของผู้เข้าพักคู่ของท่านบนเรือสำราญขนาดใหญ่ได้ผ่านแอปพลิเคชั่น

Ocean Medallion

บนเรือสำราญ Princess ท่านจะได้รับเหรียญ Ocean Medallion ที่ท่านต้องพกติดตัวไว้ขณะอยู่บนเรือ เปรียบเสมือนบัตรประจำตัวหรือ Cruise Card บนเรือสำราญอื่นๆ แต่ในเหรียญจะมีลูกเล่นให้ท่านได้ทดลองใช้ อย่างเช่นเมื่อท่านเดินมาถึงหน้าห้องของท่าน ประตูห้องจะทำการปลดล็อคให้เองอัตโนมัติ โดยไม่ต้องแตะเหรียญ ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่จะมาทำให้ทุกอย่างสะดวกสบายและง่ายขึ้น อีกทั้งยังใช้เหรียญนี้ใช้จ่ายบนเรือแทนเงินสด และยังเป็นเหมือน GPS แทร็กติดตามตัวท่านว่าอยู่ในส่วนไหนของเรือ สามารถระบุผ่านแอพ Princess Medallion Class ได้อีกด้วย

เพลิดเพลินไปกับมิติใหม่ของเรือสำราญ SUN PRINCESS

THE DOME

เตรียมตัวของคุณให้พร้อมสําหรับความบันเทิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดภายใต้ดวงอาทิตย์ หลังคาโดมที่ล้อมรอบไปด้วยกระจก ภายในแบ่งที่นั่งเป็นขั้นบันได มีพื้นที่อำนวยความสะดวกมากมาย พร้อมพื้นที่การแสดงโชว์ระดับโลกให้คุณได้ชมนักแสดงและศิลปินต่างผสมผสานการโชว์ ที่ผาดโผน เต้นรํา การแสดงตลก ที่เร้าใจ เพื่อให้คุณได้ตื่นตาตื่นใจ และประทับใจ ภายใต้โดมนี้เป็นสถานที่ที่น่าทึ่ง เหมาะแก่การพักผ่อนเป็นอย่างมาก โปรดเตรียมตัวของคุณให้พร้อม เพื่อรับชม 3 การแสดงสด จากการสร้างสรรค์และโปรดักชั่น ที่ได้รับความร่วมมือกับ Cirque Éloize ที่มีชื่อเสียงระดับโลก

THE PIAZZA

See the world in a whole new light. จุดศูนย์กลางของเรือที่ได้รับแรงบันดาลใจจากจตุรัสกลางเมืองของยุโรป สถานที่ที่ท่านสามารถมารวมตัวกัน ชมทิวทัศน์มหาสมุทรจากรอบทิศทาง ดื่มด่ำไปกับโลกรอบตัวท่านอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน พร้อม The Venues of The Piazza ที่มีทั้งร้านอาหารและคาเฟ่ต์มากมายที่เปิดให้บริการอยู่ใน The Piazza แห่งนี้ อาทิเช่น Coffee Currents, Bellini’s Cocktail Bar, Kai Sushi, Crooners, Alfredo’s Pizzeria, International Café ให้ท่านได้เลือกใช้บริการในขณะที่ล่องทะเล

PARK 19 FUN FOR ALL AGES

Park 19 – an adventure that’s tops โซนกิจกรรมแบบอินเทอร์แอคทีฟเต็มรูปแบบบนดาดฟ้าชั้นบนสุดของ Sun Princess กิจกรรมที่เด็กๆ และครอบครัวทุกวัยมีส่วนร่วมได้ โดย Park 19 นั้นนำเสนอการผจญภัยสำหรับทุกคน ตั้งแต่เครื่องร่อนไฟฟ้าที่บินได้สูงถึง 11 ไมล์ต่อชั่วโมงนานกว่าหนึ่งนาที Sea Breeze Rollglider®, โหน zip-lining กลางมหาสมุทร The Net Ropes Course,  Infinite Horizon Tilt Wall  

ไปจนถึง Coastal Climb, Splash Pad & The Lookout ให้ท่านสนุกและเพลิดเพลินในขณะที่ท่านล่องเรืออยู่ในท้องมหาสมุทร

SOAK UP THE RELAXATION

หากกิจกรรมแอดเวนเจอร์ไม่ตอบโจทย์การพักผ่อนของท่าน ท่านสามารถมาผ่อนคลายหลบความวุ่นวายได้ที่โซนด้านหน้าของเรือนั่งเล่นชิลๆ อย่าง Sea view Terrace ที่ท่านจะได้พักผ่อนหย่อนใจไปกับวิวทะเลสีครามและอากาศบริสุทธิ์ สัมผัสกับความอบอุ่นของแสงแดด พร้อมเครื่องดื่มที่พร้อมให้บริการ หรือเพลินเพลิดไปกับวิวจากด้านหลังของเรือ Wake view Terrace จุดที่เป็นไอไลท์คงหนีไม่พ้นสระน้ำแบบไร้ขอบที่วางอยู่ด้านท้ายเรือเหมาะกับการชมวิวและถ่ายรูปความงามยามพระอาทิตย์อัสดงเก็บไว้มากๆ แต่ถ้าท่านอยากผ่อนคลายกับบริการเต็มรูปเราแนะนำห้องสปารูปแบบใหม่ Lotus Spa ที่มีทั้งห้อง Salt room และ ห้อง Aeromatic steam room ที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการตามความต้องการ เพราะเรื่องสุขภาพและความสบายเป็นสิ่งที่สามารถทำได้พร้อมกัน หรือหากท่านเป็นสายรักสุขภาพชอบออกกำลังกายทางเรือก็มี Fitness Center ให้ท่านได้ใช้บริการเครื่องออกกำลังกายหรือเข้าคลาสออกกำลังกาย ***แพคเกจสปา & ซาลอน และแพคเกจฟิตเนสคอสเทรนเนอร์ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ กรุณาสอบสอบกับพนักงานที่ให้บริการห้องสปาและฟิตเนส***

PRINCESS ARENA

พื้นที่การแสดงที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้าที่สุดของ Princess Cruises ที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างเป็นดีไซน์ที่แตกต่างกันได้ เพื่อให้เหมาะกับการแสดงโปรดักชั่นทั้งหมด จัดเต็มกับความบันเทิงที่ขนเทคโนโลยีที่ล้ำที่สุดกับจอ LCD ขนาดใหญ่ยักษ์ ความละเอียดสูง กับการแสดงสุดตระการตา เช่น Vallora, A Pirate Quest, Stage Struck, Viva La Música, Fiera!

HORIZONS DINING ROOM

ครั้งแรกของ Princess กับห้องอาหาร 3 คูหา มีวิวที่สวยงามและแสงธรรมชาติที่สาดส่องเข้ามา รวมทั้งมีการตกแต่งด้วยประติมากรรมสวยงามตั้งแต่ชั้น 6จนถึงชั้น 8 ซึ่งแต่ละชั้นจะมีการออกแบบที่ให้ความรู้สึกที่แต่งกันทั้งการตกแต่ง และสไตล์ของอาหารตามธีมของห้องอาหารต่างๆ อาทิ Crown Grill, Sabatini’s Italian Trattoria, World Fresh Marketplace, Umai Teppanyaki, O’Malley’s Irish Pub, The Promenade, Wheelhouse Bar, Good Spirits At Sea, Gelateria ให้ท่านได้เลือกทานได้ทั้ง เช้า กลางวัน เย็น

3

วันที่สามของการเดินทาง

ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เนียน (Day at Sea) – GALA DINNER

เช้า,กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารภายในเรือ

วันนี้เรือสำราญ Sun Princess จะล่องไปตามผืนน้ำในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน พร้อมรับอากาศอันบริสุทธิ์สดชื่น อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสำราญสุดหรู ท่านสามารถพักผ่อนภายในห้องพัก เลือกทำกิจกรรม หรือใช้บริการต่างๆบนเรือได้ อาทิ ชมการแสดงและความบันเทิงต่างๆ ที่จะมีหมุนเวียนมาให้ท่านเลือกชมได้ทั้งวัน ทำกิจกรรมทั้งแบบกลางแจ้งและในร่ม ว่ายน้ำกลางแจ้ง กิจกรรมพาดโผนที่ Park19 หรือจะแช่น้ำในที่ร่ม ออกกำลังกาย ใช้บริการสปา ซาลอน คาสิโน่ Table Games ช้อปปิ้งสินค้าเคาน์เตอร์แบรนด์ นั่งพักผ่อนตามมุมต่างๆของเรืออย่าง The Dome, The Pizza, Sun Bar, The Sanctuary ทานอาหารว่าง ขนม กาแฟ และเครื่องดื่มต่างๆ ตามร้านอาหาร คาเฟ่ต์ และบาร์บนเรือสำราญ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ GALA DINNER (Formal Night) ซึ่งทางเรือ Sun Princess จัดต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยงานเลี้ยงรับรอง Champange Waterfall Party 

ค่ำคืนนี้ท่านสามารถสนุกสนานเพลินเพลิดไปกับแต่งตัวได้อย่างเต็มที่เพื่อสร้างความประทับใจ มีเสน่ห์ และหรูหราในแบบของคุณเอง รวมไปถึงการสวมชุดทักซิโด้หรือชุดราตรีแบบจัดเต็มเพื่อถ่ายรูปบนเรือไว้เป็นภาพความประทับใจ ซึ่ง GALA DINNER (Formal Night) นั้นถือเป็นประเพณีและเอกลักษณ์ในการมาท่องเที่ยวเรือสำราญที่ท่านไม่ควรพลาด !!!

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

คอร์ฟู, ประเทศกรีซ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือ

08.00 น. เรือเทียบท่าเมืองคอร์ฟู (CORFU PORT)

เรือเทียบท่าเมืองคอร์ฟู ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 18.00 น.

09.00 น. นำท่านเดินทางชมเมืองคอร์ฟู (CORFU)  เมืองที่ได้รับสมญานามว่า “อัญมณีแห่งทะเลไอโอเนียน” ท่านลืมภาพบ้านทรงเหลี่ยมหลังคาสีฟ้าหลังคาสีขาวตามแบบฉบับของเกาะกรีกอื่นๆ ไปได้เลย เนือกจากเมืองคอร์ฟู เคยถูกควบคุมโดยชาวเวนิส อังกฤษ และฝรั่งเศส ทำให้เมืองคอร์ฟูจึงถูกผสมผสานสถาปัตยกรรมทั้งสามอย่างได้อย่างน่าหลงใหล ถนนที่คดเคี้ยวเรียงรายไปด้วยคฤหาสน์สีพาสเทลอันงดงาม โบสถ์ไบแซนไทน์ และป้อมปราการเก่าแก่ ทำให้เมืองคอร์ฟูได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก

OLD FORTRESS OF CORFU

นำท่านชมป้อมปราการเก่าคอร์ฟู ป้อมปราการที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศกรีซ โดยป้อมแห่งนี้จะเป็นสิ่งแรกที่ผู้มาเยือนจะพบเมื่อเข้าใกล้เมืองคอร์ฟู สร้างขึ้นเพื่อปกป้องเมืองจากศัตรูและโจรสลัดในสมัยก่อน ภายในป้อมปราการมีอาคารต่างๆ รวมถึงคุก ค่ายทหาร และโรงพยาบาลทหารเก่า นอกจากนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือโบสถ์เซนต์จอร์จ (St. George) และพิพิธภัณฑ์ Byzantine Collection of Kerkyra นอกจากความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ป้อมปราการเก่าแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบทิวทัศน์ที่สวยงาม เนื่องจากมีทิวทัศน์อันงดงามของเมืองคอร์ฟูและทะเลไอโอเนียนสีฟ้า

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

บ่าย อิสระให้ท่านเดินเล่นย่านจัตุรัส SPIANADA SQUARE

SPIANADA SQUARE

อิสระให้ท่านเดินย่านจัตุรัส Spianada Square ถือเป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดและดูดีที่สุดโดยมีความโดดเด่นเป็นพิเศษในการเป็นจัตุรัสสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในกรีซทั้งหมด บริเวณจตุรัสท่านสามารถเดินไปตามทางเดินหินอ่อน ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยวิกตอเรียนและกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งในช่วงการปกครองของฝรั่งเศสช่วงต้นศตวรรษที่ 19 ซึ่งในปัจจุบันยังคงให้ความรู้สึกเหมือนเดินอยู่ในปารีสบนเกาะไอโอเนียน อีกทั้งยังมีร้านกาแฟและร้านค้าจำนวนมาก ให้ท่านได้เลยสรรซื้อเลือกชม จนกระทั่งได้เวลากลับสู่เรือ

18.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือมุ่งสู่เมืองโคเตอร์ (KOTOR) ประเทศมอนเตเนโกร (MONTENEGO)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำมื้อพิเศษ ภายในภัตตาคาร Reserve บนเรือสำราญ

จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆบนเรือสำราญ

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

โคเตอร์, ประเทศมอนเตเนโกร

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือ

07.00 น. เรือเทียบท่าเมืองโคเตอร์ (KOTOR) ประเทศมอนเตเนโกร

เรือเทียบท่าเมืองคอร์ฟู ตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 18.00 น.

09.00 น. นำท่านเดินทางสู่เมืองเปราสต์ (PERAST) (12 กิโลเมตร)

พาท่านนั่งเรือข้ามฝากล่องเรือในอ่าวโคเตอร์เพื่อเข้าชมโบสถ์ Our Lady of the Rocks บนเกาะกลางน้ำ

OUR LADY OF THE ROCKS

โบสถ์พระแม่มารีแห่งเดียวในยุโรปที่สร้างขึ้นบนเกาะเทียมที่มนุษย์สร้างขึ้น ณ ใจกลางอ่าวโคเตอร์ สร้างขึ้นปี 1452 โดยกะลาสีเรือชาวเวนิสคู่หนึ่งที่เห็นใบหน้าของพระแม่มารีประทับอยู่บนก้อนหินที่โผล่ขึ้นมาจากทะเล และได้รับการเคารพนับถือ ในทุกๆครั้งที่พวกชาวประมงกลับมาจากการออกเดินเรือได้อย่างปลอดภัย พวกเขาจะโยนก้อนหินลงทะเลไปทุกครั้ง โดยก้อนหินที่ถูกโยนลงไปเป็นจำนวนมากนานวันเข้าจนกระทั่งกลายเป็นเกาะขึ้นมา และภายหลังก็ได้สร้างโบสถ์ เรียกว่า Our Lady of the Rocks  เป็นเหมือนอนุสาวรีย์ที่ช่วยปกป้องรักษาชาวเมืองให้รอดชีวิตจากภัยพิบัติ และอุบัติเหตุต่างๆ

จากนั้นนำท่านนั่งเรือกลับฝั่งเมืองเปราสต์ เมืองเล็กๆเก่าแก่ที่เงียบสงบตั้งอยู่ในอ่าวโคเตอร์ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุดบนชายฝั่งเอเดรียติกทั้งหมด เมืองเปราสต์เคยอยู่ภายใต้อำนาจของสาธารณรัฐเวนิชมายาวนาน ศิลปะภายในเมืองส่วนใหญ่เป็นสไตล์เวเนเชียน ตัวเมืองมีความสวยงามจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก อิสระให้ท่านเดินสำราจชมเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์ เก็บภาพพระราชวัง โบสถ์ และจัตุรัส หรือเดินไปตามบันไดแนวตั้งทอดยาวขึ้นไปบนเนินเขาเพื่อชมทิวทัศน์อ่าวโคเตอร์อันน่าประทับใจ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองโคเตอร์ (KOTOR) (12 กิโลเมตร)

เมืองโคเตอร์ (KOTOR)

เมืองมรดกโลกตั้งอยู่ที่ก้นฟยอร์ดซึ่งเป็นธารน้ำที่ไหลมาจากทะเลอเดรียติก เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมยุคกลางและมรดกทางวัฒนธรรมมากมายเพราะเป็นเมืองเก่าแก่สมัยกรีก โบราณนานนับ 2,000 ปี โดยองค์กรยูเนสโกได้ระบุไว้ให้เป็น “โลกทางธรรมชาติ และ มรดกทางประวัติศาสตร์” นำท่านเดินชมย่านเมืองเก่า เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่เลอค่า และยังได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกของ UNESCO มาตั้งแต่ปี 1979 ถือเป็นเมืองเก่าแก่ที่อนุรักษ์ไว้ได้อย่างดีอีกเมืองหนึ่งของโลก Trg Sv.Tripuna  จัตุรัสกว้างซึ่งเป็นที่ตั้งของ Katedrala Svetog Tripuna  หรือ โบสถ์เก่าแก่ Cathedral of Saint Tryphon (Kotor Cathedral) ในเมืองเก่าของโคตอร์สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1166 แห่งนี้คือ 1 ใน 2 โบสถ์โรมันคาทอลิก อิสระให้ท่านเดินชมเมืองเก็บภาพความประทับใจ หรือเดินชมสินค้าพื้นเมืองจนกระทั่งได้เวลากลับขึ้นเรือสำราญ

18.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือมุ่งสู่เกาะมิโคนอส (MYKONOS) ประเทศกรีซ (GREECE)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำมื้อพิเศษ ภายในภัตตาคาร Reserve บนเรือสำราญ

จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆบนเรือสำราญ

6

วันที่หกของการเดินทาง

ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เนียน (Day at Sea)

เช้า,กลางวัน  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารภายในเรือ

วันนี้เรือสำราญ Sun Princess จะล่องไปตามผืนน้ำในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน พร้อมรับอากาศอันบริสุทธิ์สดชื่น อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสำราญสุดหรู ท่านสามารถพักผ่อนภายในห้องพัก เลือกทำกิจกรรม หรือใช้บริการต่างๆบนเรือได้ อาทิ ชมการแสดงและความบันเทิงต่างๆ ที่จะมีหมุนเวียนมาให้ท่านเลือกชมได้ทั้งวัน ทำกิจกรรมทั้งแบบกลางแจ้งและในร่ม ว่ายน้ำกลางแจ้ง กิจกรรมพาดโผนที่ Park19 หรือจะแช่น้ำในที่ร่ม ออกกำลังกาย ใช้บริการสปา ซาลอน คาสิโน่ Table Games ช้อปปิ้งสินค้าเคาน์เตอร์แบรนด์ นั่งพักผ่อนตามมุมต่างๆของเรืออย่าง The Dome, The Pizza, Sun Bar, The Sanctuary ทานอาหารว่าง ขนม กาแฟ และเครื่องดื่มต่างๆ ตามร้านอาหาร คาเฟ่ต์ และบาร์บนเรือสำราญ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำมื้อพิเศษ ภายในภัตตาคาร Reserve บนเรือสำราญ

จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆบนเรือสำราญ

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

เกาะมิโคนอส, ประเทศกรีซ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือ

07.00 น. เรือเทียบท่าเรือเกาะมิโคนอส (MYKONOS) ประเทศกรีซ (GREECE)

เรือเทียบท่าเกาะมิโคนอส ตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 18.00 น.

09.00 น. นำท่านเดินทางชมเกาะมิโคนอส (MYKONOS)

เกาะมิโคนอส (MYKONOS)

หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอด  นิยมของประเทศกรีซและยังเป็นหนึ่งในหมู่เกาะไซคลาดิส (Cyclades Island) ในเขตทะเลอีเจียน (Aegean Sea) เป็นสถานที่ที่เหล่าชนชั้นสูงทั่วโลกต่างนิยมล่องเรือยอร์ชมาพักผ่อนตากอากาศ เกาะที่มีความงามเหนือจริงซึ่งอุดมไปด้วยร้านค้าและแหล่งเริงรมย์อันหรูหราของอ่าวรูปกึ่งวงกลม บ้านรูปทรงก้อนน้ำตาล กังหันลมทาสีขาว บ้านริมทะเลแบบอีเจียนดั้งเดิมที่ไม่มีสถาปัตยกรรมใดในโลกเสมอเหมือน มาแล้วมากมาย

นำท่านถ่ายภาพกับกังหันลมมิโคนอส (MYKONOS WINDMILLS) สัญลักษณ์ความงามของเกาะเป็นกังหันลมโบราณที่ตั้งรับลมทะเลคาดว่าถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่16 ด้วยสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะคล้ายๆกันคือมีอาคารรูปร่างกลมสีขาวและหลังคาแหลมโดยกังหันถูกใช้ในการผลิตแป้งข้าวสาลีและได้ทำการหยุดการผลิตในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 ปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดในทะเลอีเจียน จนได้เวลาอันสมควรควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

บ่าย อิสระให้ท่านเดินเล่นในเมืองมิโคนอส

อิสระให้ท่านเดินเล่นในเมืองมิโคนอส

เมืองมิโคนอส (Mykonos Town) หรืออีกชื่อหนึ่งว่าโชรา (Chora) หรือ โฮรา (Hora) เมืองหลวงของเกาะมิโคนอสมีเรือประมงมากมายจอดเทียบท่าอย่างสวยงามเป็นเมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ลิตเติ้ล เวนิส” (Little Venice) แห่งเกาะมิโคโนสที่มีความโดดเด่นและงดงามอีกทั้งยังได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสถานที่สวยและโรแมนติกที่สุดบนเกาะมิโคโนสอีกด้วย สำรวจตัวเมือง และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมิโคนอสย่านท่าเรือเก่า (Old Port) พร้อมแหล่งช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และสถานบันเทิงต่างๆ ให้ท่านได้ใช้เวลาอยู่บนเกาะได้อย่างเต็มที่

18.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือมุ่งสู่เกาะซานโตรินี (SANTORINI) ประเทศกรีซ (GREECE)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำมื้อพิเศษ ภายในภัตตาคาร Reserve บนเรือสำราญ

จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆบนเรือสำราญ

8

เกาะซานโตรินี, ประเทศกรีซ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือ

07.00 น. เรือเทียบท่าเรือเกาะซานโตรินี (SANTORINI) ประเทศกรีซ (GREECE)

เรือเทียบท่าเกาะมิโคนอส ตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 18.00 น.

09.00 น. นำท่านเดินทางชมเกาะซานโตรินี

เกาะซานโตรินี (SANTORINI)

เกาะอันงดงามดั่งสรวงสวรรค์ เกาะแห่งนี้มีขนาดเล็กโดยมี  ความยาวเพียง 18 ก.ม. มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอันดับ 1 ในหมู่เกาะคิคลาดีส (Cyclades) งดงามโรแมนติค ด้วยกลุ่มบ้านเรือนทรงกระบอกสีขาวสะอาดตายอดโบสถ์ทรงโดมรายล้อมรอบด้วยสีฟ้าสดจากทุกทิศประตูหน้าต่าง งดงามเหนือภาพวาด เกาะแห่งความมหัศจรรย์น่าเหลือเชื่อระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ วิถีชีวิตคนพื้นเมืองซึ่งสร้างบ้านบนเกาะภูเขาไฟ อีกทั้งเกาะซานโตรินียังเป็นเกาะที่โด่งดังของประเทศกรีซและหนึ่งใน Dream Destination ของนักท่องจากเที่ยวทั่วโลกที่ต้องมาเยือนสักครั้งหนึ่งในชีวิต

จากนั้นนำท่านมุ่งสู่หมู่บ้านเอีย (OIA VILLAGE) (15 กิโลเมตร)

หมู่บ้านเอีย (OIA VILLAGE)

นำท่านสัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติกเดินเล่นชมไฮไลท์ของเกาะซานโตรินี ที่หมู่บ้านเอีย (OIA) หมู่บ้านที่มีชื่อเสียงที่สุดของซานโตรินี ภาพโปรโมท โปสเตอร์ทุกอย่างจากสื่อส่วนใหญ่ถือว่าเป็นภาพจากเมืองเอีย ที่มีความโดดเด่นคือสถาปัตยกรรมสไตล์ไซดลาดิกตามอาคาร บ้านเรือน ร้านค้า และโบสถ์ ซึ่งทั้งหมดจะสร้างด้วยอิฐทาสีขาว ที่มีรูปทรงเหมือนบ้านชาวกรีกสมัยเก่าในนิยาย โดยที่ตั้งของหมู่บ้านสามารถมองเห็นปล่องภูเขาไฟอายุนับ 1,000 ปีได้ดีที่สุด และมีจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดในโลก อิสระให้เดินเล่นจนได้เวลาอันสมควร ***สำหรับท่านที่ชอบถ่ายถาพ การแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีสันฉูดฉาดก็ตัดกันกับส่วนใหญ่ที่เป็นโทนสีขาวของหมู่บ้านเพื่อให้ทำให้ท่านดูโดดเด่นก็เป็นไอเดียที่ดีสำหรับการเก็บภาพลงโซเชียล***

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

บ่าย  นำท่านเดินทางสู่เมืองฟีร่า (FIRA) (15 กิโลเมตร)

เมืองฟีร่า (FIRA)

เมืองหลวงของซานโตรินี ศูนย์กลางวัฒนธรรมและการค้าของซานโตรินี นอกจากพิพิธภัณฑ์ แกลเลอรี และกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆแล้ว เมืองนี้ยังมีร้านค้ามากมายและสินค้าหลากหลาย ตั้งแต่อัญมณี เสื้อผ้า ไปจนถึงของใช้ในบ้าน ใจกลางเมืองมี “” ย่านเลื่องชื่อซึ่งมีร้านอัญมณีมากกว่า 40 ร้านที่ขายเพชรพลอย ทอง เงิน และเครื่องประดับอื่นๆมากมาย อิสระให้ท่านได้เดินช้อปปิ้งจนถึงเวลาอันควร

18.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือมุ่งสู่เมืองเนเปิลส์ (NAPLES) ประเทศอิตาลี (ITALY)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำมื้อพิเศษ ภายในภัตตาคาร Reserve บนเรือสำราญ

จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆบนเรือสำราญ

9

ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เนียน (Day at Sea)

เช้า,กลางวัน  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารภายในเรือ

วันนี้เรือสำราญ Sun Princess จะล่องไปตามผืนน้ำในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน พร้อมรับอากาศอันบริสุทธิ์สดชื่น อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสำราญสุดหรู ท่านสามารถพักผ่อนภายในห้องพัก เลือกทำกิจกรรม หรือใช้บริการต่างๆบนเรือได้ อาทิ ชมการแสดงและความบันเทิงต่างๆ ที่จะมีหมุนเวียนมาให้ท่านเลือกชมได้ทั้งวัน ทำกิจกรรมทั้งแบบกลางแจ้งและในร่ม ว่ายน้ำกลางแจ้ง กิจกรรมพาดโผนที่ Park19 หรือจะแช่น้ำในที่ร่ม ออกกำลังกาย ใช้บริการสปา ซาลอน คาสิโน่ Table Games ช้อปปิ้งสินค้าเคาน์เตอร์แบรนด์ นั่งพักผ่อนตามมุมต่างๆของเรืออย่าง The Dome, The Pizza, Sun Bar, The Sanctuary ทานอาหารว่าง ขนม กาแฟ และเครื่องดื่มต่างๆ ตามร้านอาหาร คาเฟ่ต์ และบาร์บนเรือสำราญ

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำมื้อพิเศษ ภายในภัตตาคาร Reserve บนเรือสำราญ

จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆบนเรือสำราญ

10

เนเปิลส์ – เกาะคาปรี, ประเทศอิตาลี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือ

07.00 น. เรือเทียบท่าเรือเมืองเนเปิลส์ (NAPLES) ประเทศอิตาลี (ITALY)

เรือเทียบท่าเกาะมิโคนอส ตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 19.00 น.

09.00 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเมืองซอร์เรนโต้  (SORRENTO) (50 กิโลเมตร)

เพื่อนำท่านเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่สู่เกาะคาปรี (CAPRI)

เดินทางถึง เกาะคาปรี (CAPRI)  เกาะในทะเลเมติเตอร์เรเนียน (Tyrrhenian sea) ทางทิศใต้ของอ่าวเนเปิลส์ ได้รับการจัดอันดับจากเนชั่นเนล จีโอกราฟฟิก ว่าเป็นเกาะที่สวยที่สุดของโลกอันดับที่ 7 ในปี 2013 อีกทั้งยังเป็น Destination ที่เหล่าบรรดาเซเลปบริตี้และดาราฮอลิวู้ดชอบมาพักตากอากาศกัน เพราะที่เกาะแห่งนี้มีทั้ง ธรรมชาติที่สวยงาม อาหารทะเล แบรนด์เนม HI-END จบครบในที่เดียว

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

บ่าย จากนั้นนำท่านนั่งรถมินิบัสเดินทางชมเมืองอนาคาปรี (ANACAPRI)

ANACAPRI

เมืองอนาคาปรี (Anacapri) Ana แปลว่า Above ซึ่ง Anacapri ก็คือ Above Capri นั่นหมายถึงอีกส่วนหนึ่งหนึ่งของเกาะที่มีพื้นที่อยู่สูงกว่า ซึ่งอยู่บนยอดเขา นำท่านเดินชมบรรยากาศบริเวณจตุรัสกลางเมืองที่แสนคึกคักมีชีวิตชีวา เต็มไปด้วยร้านอาหาร คาเฟ่ต์สุดชิค ร้านรวงขายสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกสรรตามตรอกซอกซอย อิสระให้ท่านได้สนุกไปกับการเดินสำรวจซอยต่างๆของเมือง หรือจะนั่งพักดื่มกาแฟชิลๆยามบ่าย ทานไอศกรีม Gelato หามุมสุดชิคเพื่อถ่ายภาพลงโซเชียล

นำท่านแวะถ่ายภาพบริเวณสวนออกัสตัส (Augustus Garden) ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด และสามารถมองเห็นวิวของเกาะที่งดงามจนกระทั่งได้เวลากลับสู่ท่าเรือ ออกเดินทางจาก เกาะคาปรี (CAPRI) โดย เรือเฟอร์รี่ เพื่อเดินทางกลับสู่ เมืองซอร์เรนโต้  

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเนเปิลส์เพื่อกลับขึ้นเรือสำราญ Sun Princess (50 กิโลเมตร)

19.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือมุ่งสู่ท่าเรือซีวีตาเวกเกีย (CIVITAVECCHIA)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำมื้อพิเศษ ภายในภัตตาคาร Reserve บนเรือสำราญ

จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆบนเรือสำราญ

11

ท่าเรือซีวีตาเวกเกีย – สวนทิโวลี่ – โรม

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือ

06.00 น. เรือเทียบท่าเรือซีวีตาเวกเกีย (CIVITAVECCHIA) ประเทศอิตาลี

นำท่าน เช็คเอ้าท์ ออกจากเรือสำราญ Sun Princess พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระของท่าน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองทิโวลี่ (TIVOLI)(129 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงโรม มีชื่อเสียงด้านเมืองโบราณและวิลล่าพักตากอากาศของชนชั้นสูงในสมัยก่อนของอิตาลีที่สวยงามอลังการและทรงคุณค่า

ชมสวนวิลล่า ดิ เอสเต้ (Villa d’Este)

สวนวิลล่า ดิ เอสเต้ (Villa d’Este) วิลล่าพักตากอากาศอันสวยงามหรูหราขนาดใหญ่ที่มีอายุกว่ามาก 500 ปี และเป็นหนึ่งในมรดกโลกที่มีชื่อเสียงขององค์กรยูเนสโกปี 2004 สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เป็นแหล่งรวมสถาปัตยกรรมโบราณในยุคบาโร๊คและ ที่เต็มไปด้วย น้ำพุธรรมชาติกว่าร้อยจุดรอบๆวิลล่า อีกทั้งยังเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่ดีที่สุดในอิตาลีอีกด้วย น้ำพุที่เป็นไฮไลท์ของสวนแห่งนี้คือ น้ำพุแห่งเทพเจ้าเนปจูน (The Neptune Fountain) ที่ตั้งอยู่ตรงกลางของสวนโดดเด่นและยิ่งใหญ่ และอีกจุดหนึ่งคือ ถนนร้อยน้ำพุ (Avenue of The Fountain) เป็นทางเดินที่น้ำพุถูกออกแบบอยู่ตลอดทางเดินยาวประมาณ 600 เมตร พร้อมตกแต่งอย่างสวยงาม อิสระให้ท่านได้เดินชมสวนแห่งนี้จนกระทั่งได้เวลา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น SIBLLA RESTAURANT *MICHELIN Guide*

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงโรม (ROME) (40 กิโลเมตร) เพื่อนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พักโรงแรม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NH COLLECTION ROMA VITTORIO VENNETO หรือระดับเทียบเท่า

12

โรม – วาติกัน – ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่าน เข้าชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ในกรุงวาติกัน (ST.PETER BASILICA)  นครรัฐอิสระ ศูนย์กลางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ให้ท่านชมความยิ่งใหญ่ของศิลปะการออกแบบผลงานอันล้ำค่า โดยปรมาจารย์บราเมนเต้ ราฟาเอล และไมเคิล แองเจโล

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

จากนั้นนำท่าน ถ่ายภาพกับน้ำพุเทรวี (TREVI FOUNTAIN) ให้ท่านช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ

น้ำพุเทรวี / ย่านบันไดสเปน

งานประติมากรรมของเทพนิยายกรีก ที่มาของบทเพลง “ทรีคอยน์ อิน เดอะ ฟาวน์เทน” ที่เชื่อกันว่า หากท่านโยนเหรียญลงในน้ำพุแล้วท่านจะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้ง จากนั้นนำท่าน ชมย่านบันไดสเปน (SPANISH STEPS) บนถนนคอนดอตติ ย่านช้อปปิ้งขึ้นชื่อของอิตาลี เป็นบันไดที่กว้างและยาวที่สุดในทวีปยุโรป มีขั้นบันไดทั้งหมด 138 ขั้น ที่ล้อมรอบไปด้วยสถาปัตยกรรมอันสวยงามแล้ว จัตุรัสแห่งนี้ยังต่อตรงกับถนน VIA CONDOTTI ที่เต็มไปด้วยร้านแบรนด์เนมมากมาย ทั้ง Dior,Prada, Gucci,Amarni, Valentino, Versace, Fendi, Ferragamo, Cartier, Bulgari เป็นต้น เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่มีชีวิตชีวามากอีกแห่งหนึ่งของอิตาลี

   ***แนะนำให้ท่านลองชิม ไอศกรีมเจลาโต (GELATO) ไอศกรีมขึ้นชื่อที่ท่านไม่ควรพลาดเมื่อมาถึงอิตาลี ***

**** กฏเกณฑ์ที่สำคัญของการมานั่งที่บันไดแห่งนี้ คือห้ามกินไอศครีม! เนื่องจากบันไดสเปนเป็นอีกหนึ่งฉากที่ถ่ายทำในภาพยนตร์ชื่อดัง (ปี1953) เรื่อง Roman Holiday ทำให้หนุ่มสาวหลายคู่เลียนแบบคู่พระเอกนางเอก ที่มานั่งจู๋จี๋กินไอติมกันอย่างมากมาย จนทำให้บันไดเปรอะเปื้อนสกปรก และต้องออกกฎหมายห้ามจนถึงทุกวันนี้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NH COLLECTION ROMA VITTORIO VENNETO หรือระดับเทียบเท่า

12

โรม – กรุงเทพ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านชมเมืองโรม

กรุงโรม / ชมเมือง

จากนั้นนำท่าน ผ่านชมพระราชวังคริรีนาเล ที่พักของประธานาธิบดี  ถ่ายภาพกับโคลอสเซี่ยมสนามประลองการต่อสู้ของคนกับสัตว์ที่มีชีวิตเป็นเดิมพัน ผ่านชมโรมันฟอรั่ม แหล่งชุมนุมของชาวโรมันในอดีตสนามแข่งรถม้าศึกเซอร์กัส แม็กซิมุส หรือที่รู้จักกันดีในภาพยนตร์เรื่อง “เบนเฮอร์” ผ่านชมวังซีซาร์ อดีตที่ประทับของจักรพรรดิโรมัน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินฟูมิชิโน

19.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน Lufthansa เที่ยวบินที่ LH1871/LH772  (แวะเปลี่ยนเครื่อง ณ สนามบินซูริค 20.35 – 22.25 น.)

12

กรุงเทพ

14.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..