10 – 19 สิงหาคม 2566
วันเดินทาง
สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)
สายการบิน
แอฟริกาใต้
ประเทศ

ทัวร์แอฟริกา : SOUTH AFRICA PANORAMIC สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ 10 วัน (SQ)

กำหนดการเดินทาง :  10 – 19 สิงหาคม 2566

ประเทศ : แอฟริกาใต้

สายการบิน : สิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)

ราคา : 232,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – โจฮันเนสเบิร์ก

17.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 5 แถว K เคาน์เตอร์ สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) เจ้าหน้าที่จากบริษัทเร้นจ์ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

ให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

20.10 น. เดินทางสู่ เมืองโจฮันเนสเบิร์ก แอฟริกาใต้ โดย สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 713/478

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เวลา 23.30 – 01.30 น.)

2

วันที่สองของการเดินทาง

 โจฮันเนสเบิร์ก วิคตอเรีย ฟอลล์  (ซิมบับเว) – อุทยานแห่งชาติน้ำตกวิกตอเรีย – ล่องเรือ

06.10 น. เดินทางถึง เมืองโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้

09.55 น. ออกเดินทางสู่ วิคตอเรีย ฟอลล์ โดย สายการบิน FASTJET เที่ยวบินที่ FN8504

11.45 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง เมืองวิคตอเรียฟอลล์, ซิมบับเว หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกวิกตอเรีย (Victoria Falls)  

บ่าย  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พักโรงแรม THE VICTORIA FALLS โรงแรมระดับ 5 ดาว

THE VICTORIA FALLS HOTEL

โรงแรมเก่าแก่ที่สร้างตั้งแต่ปี 1904 โดยชาวอังกฤษ และตั้งชื่อตามพระนามของควีนวิกตอเรียแห่งอังกฤษตกแต่งภายในสไตล์เอ็ดเวอร์เดียน หรูหราพอดีๆ มีความวินเทจ ผนังทางเดินตบแต่งด้วยกรอบรูปที่ทำจากไม้และภาพถ่ายเก่าๆ บอกเล่าความเป็นมาของโรงแรมได้เป็นอย่างดี ด้านหลังโรงแรมเป็นสนามหญ้ากว้างที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ แผ่กิ่งก้านเขียวครึ้มร่มรื่น ทอดสายตาออกไปไกล จะมองเห็นละอองน้ำขาวฟุ้งที่เกิดจากน้ำตกวิกตอเรียพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงราว 500 เมตร อีกทั้งยังสามารถเห็นสะพานวิกตอเรีย สถาปัตยกรรมอันเก่าแก่และทัศนียภาพอันสวยงาม โรงแรมแห่งนี้จึงกลายเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งของเมืองที่ต้องมาให้ได้สักครั้งอิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถภายในบริเวณที่พักตามอัธยาศัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครันทั้งสระว่ายน้ำกลางแจ้ง บริการสปาชั้นนำ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

16.00 น. นำท่าน ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกและความงามของแม่น้ำแซมเบซี (ZAMBEZI RIVER)

แม่น้ำแซมเบซี (ZAMBEZI RIVER)

สายน้ำที่ทอดยาวจนสุดตา ซึ่งมีความยาวเป็นอันดับ 4  ของทวีปแอฟริกา ได้รับการขนานนามว่า The Great River of Southern Africa ต้นกำเนิดของ น้ำตกวิคตอเรีย เป็นแม่น้ำที่มีความ ยาวถึง 2,700 กิโลเมตร ไหลผ่าน ประเทศต่างๆ รวม 6 ประเทศคือแซมเบีย แองโกล่า บอสวาน่า ซิมบับเว นามีเบียและสิ้นสุด ที่โมซัมบิคไหลลงสู่มหาสมุทรอินเดีย

ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือไปตามแม่น้ำแซมเบซียามเย็น  (SUNDOWNER CRUISE) ชมดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า ในบรรยากาศอันแสนโรแมนติก สายลมอันสดชื่นที่กรุ่นกลิ่นทุ่งหญ้าอ่อนๆ และดอกไม้ป่าจะช่วยให้ท่านผ่อนคลายพร้อมชมทิวทัศน์สองข้างทางซึ่งเต็มไปด้วยป่าไม้เขียวชอุ่มตื่นตาตื่นใจกับบรรดาชีวิตสัตว์ป่าที่หาชมได้ยากอาทิฮิปโปโปเตมัส และนกนานาชนิดทั้งหมดนี้จะทำให้ท่านรู้สึกว่า 2 ชั่วโมง ที่ล่องเรือผ่านไปไวเหมือนสายลมพัดจนไม่ทันรู้สึกตัว นอกจากจะได้รับการยอมรับถึงความสวยงาม และความยิ่งใหญ่แล้วแซมเบซียังเป็นแม่น้ำที่เป็นแหล่งแห่งความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหาร ของเหล่าสรรพสัตว์น้อยใหญ่ ทั้งสัตว์บกที่อาศัยอยู่ริมพงไพร และบรรดาสัตว์น้ำต่างๆ รวมถึงผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ ที่ใช้เป็นเส้นทางการคมนาคมทางน้ำ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้าง ชื่อเสียงและรายได้ที่สำคัญ และเป็นแหล่งผลิตพลังงานทางธรรมชาติด้วย ดังนั้นแม่น้ำแห่งนี้ จึงได้รับอีกสมญานามว่าเป็น “THE RIVER OF LIFE” หรือ แม่น้ำแห่งชีวิต

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือ พร้อมดื่มด่ำกับบรรยากาศยามดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรม VICTORIA FALLS (STABLES SIGNATURE WING ROOM)

3

วันที่สามของการเดินทาง

น้ำตกวิกตอเรีย – รถรางชมวิว – ทัวร์เฮลิคอปเตอร์ – อิสระตามอัธยาศัย    

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านนั่งรถราง BAMBA TRAM ชมน้ำตกวิคตอเรีย ฝั่งซิมบับเว ที่มีความสูงที่สุดในโลก

จากนั้นนำท่าน นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมวิวจากมุมสูง

นั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมวิว

นำท่าน ดื่มด่ำกับวิวน้ำตกโดยเฮลิคอปเตอรบินผ่านหุบเขาหลากสีสันเหนือ แม่น้ำแซมบีซี (Zambezi River) ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศแซมเบียและซิมบับเว นอกจากจะได้เห็นวิวอลังการของน้ำตกที่คนท้องถิ่นเรียกว่า “The smoke that thunders” (ม่านควันที่ส่งเสียงคำราม) ซึ่งการนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมวิวถือได้ว่าเป็นวิธีเหมาะที่สุดที่จะได้เห็นฝูงช้าง ฮิปโป และสัตว์ป่าแอฟริกันทั้งหลาย ใช้เวลาประมาณ 13-15 นาที จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในอุทยานแห่งชาติน้ำตกวิกตอเรีย

บ่าย จากนั้นนำท่าน เดินเล่นชมวิวน้ำตกวิคตอเรีย ฝั่งซิมบับเว โดยไกด์ผู้ชำนาญ

น้ำตกวิคตอเรีย (VICTORIA FALLS)

นำท่าน เดินชมน้ำตกวิคตอเรีย ฝั่งซิมบับเว ที่มีความสูงที่สุดในโลก มีความสูง ณ จุดสูงสุดถึง 108 เมตร ตัวน้ำตกมีความกว้างถึง 1.7 กิโลเมตร ในฤดู น้ำหลากซึ่งตรงกับช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน จะมีปริมาณน้ำตกจากหน้าผา ถึงนาทีละกว่า 100 ล้านแกลลอน ปัจจุบันได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็นหนึ่งในมรดกโลก และได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ ทางธรรมชาติของโลก

นำท่านชมจุดชมน้ำตกที่มีชื่อ 4 จุดที่ไม่ควรพลาดคือ 1. DEVILS’S CATARACT 2. MAIN FALLS มีหน้ากว้างของแผงน้ำตกถึง 830 เมตร 3. HORSE SHOE FALLS เป็นจุดที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุด ตัวน้ำตกมีรูปคล้ายเกือกม้า มีความสูงถึง 95 เมตร 4. RAINBOW FALLS เป็นจุดที่น้ำตกมีความสูงที่สุดถึง 108 เมตร ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามและยิ่งใหญ่ของน้ำตกนี้อย่างใกล้ชิด จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ โรงแรที่พัก อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัยภายในโรงแรม หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์เสริม อาทิ กระโดดบันจี้จัมพ์จากสะพานวิคตอเรีย หรือไมโครไลท์ ชมวิวธรรมชาติเหนือน้ำตกวิคตอเรีย และอื่นๆอีกมากมาย *** ค่าใช้จ่ายไม่ได้รวมในโปรแกรม หากมีความประสงค์จะจองกิจกรรม กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า *** จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารค่ำสุดพิเศษสไตล์โบม่า (Boma Dinner) อีกหนึ่งมื้ออาหารค่ำแสนพิเศษที่ไม่ควรพลาด พร้อมสัมผัสถึงบรรยากาศแบบชาวท้องถิ่นแอฟริกาอย่างใกล้ชิด

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พักโรงแรม VICTORIA FALLS  (STABLES SIGNATURE WING ROOM)

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

น้ำตกวิกตอเรีย  – อุทยานแห่งชาติครูเกอร์ – กิจกรรมส่องสัตว์ช่วงบ่าย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินวิคตอเรียฟอลล์

10.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเนลสปรุต (NELSPRUIT) โดย สายการบิน FASTJET เที่ยวบินที่ FN8801

12.15 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินเนลสปรุต (NELSPRUIT) หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า

ท่าอากาศยานนานาชาติครูเกอร์ พูมาลังกา (Kruger Mpumalanga International Airport)

พูมาลังกา (MPUMALANGA)

เมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือของ แอฟริกาใต้ ซึ่งทอดตัวอยู่ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ที่หลากหลาย จนถูกขนานนามว่า “ดินแดนของสัตว์ ใหญ่ ประตูสู่อุทยานแห่งชาติครูเกอร์” เพื่อนำท่านเดินทางสู่ เส้นทางสาย Panoramic Route

*** บริการอาหารกลางวันแบบ LUNCH PACKED ระหว่างเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติครูเกอร์ ***

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติครูเกอร์ สวรรค์ของคนรัก Wildlife (Kruger National Park)

อุทยานแห่งชาติครูเกอร์

อุทยานแห่งชาติครูเกอร์ สงวนล่าสัตว์ซาบี มีความยาววัดจากทิศเหนือถึงทิศใต้  560 กิโลเมตร มีพื้นที่ราว 20,000ตารางกิโลเมตร หรือราว 4.8 ล้านเอเคอร์ เป็นอุทยานแห่งแรกที่มีกฎหมายคุ้มครองในแอฟริกาใต้ จัดได้ว่าเป็นอุทยานที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง และมีสัตว์อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งมีทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เพราะความสวยงาม และความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์แบบทุ่งหญ้าสะวันนา องค์การยูเนสโกจึงประกาศให้เป็นหนึ่งในมรดกโลก

นำท่านเดินทางเข้าสู่ ภายในอุทยานครูเกอร์ บริเวณฝั่งประตู NUMBI GATE เพื่อนำท่านเดินทางสู่การพักผ่อนอีกรูปแบบหนึ่งที่น้อยคนนักจะได้สัมผัส ณ MDLULI SAFARI LODGE

ในสไตล์ PRIVATE LUXURY TENT CAMP อีกหนึ่งการพักผ่อนที่หรูหรา สะดวกสบายที่พัก สไตล์ LUXURY TENT CAMP พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในเต็นท์ ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำส่วนตัว เครื่องปรับอากาศ ที่ไม่แตกต่างจากการพักผ่อนในรีสอร์ทชั้นดี อีกทั้งท่านจะได้สัมผัสความเป็นธรรมชาติอย่างใกล้ชิด เป็นอีกหนึ่งความประทับใจในการพักผ่อนที่ควรมาสัมผัสสักครั้งในชีวิต

นำท่านเช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

16.00 น.   นำท่าน ทำกิจกรรมส่องสัตว์ ภายในอุทยานแห่งชาติครูเกอร์ อุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุด เก่าแก่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปแอฟริกา

กิจกรรมส่องสัตว์ (GAME DRIVE)

นำให้ท่านได้สนุกสนาน ตื่นเต้น และท้าทายไปกับการ

เปิดโลกชีวิตสัตว์ในดินแดน  แอฟริกาใต้ในมุมมองที่ท่านจะต้องประทับใจ เพลิดเพลินกับ การนั่งรถเปิดประทุนส่องสัตว์ เพื่อค้นหา BIG 5 สัตว์ป่ายิ่งใหญ่ และเป็นสัญลักษณ์ของแอฟริกใต้ นั้นก็คือ สิงโต เสือ, แรด, ควายป่า และช้างป่า ในสไตล์ซาฟารีที่ท่านได้ชมการดำเนินชีวิตของสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิด ให้ท่านได้เพลิดเพลินสนุกสนานกับการส่องสัตว์ พร้อมเก็บภาพเป็นที่ระลึก จนได้เวลาอันสมควร *** กิจกรรมส่องสัตว์ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ***

จากนั้นนำท่านกลับสู่ที่พัก MDLULI SAFARI LODGE เพื่อให้ท่านพักผ่อน และทำธุระส่วนตัว

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

อุทยานแห่งชาติครูเกอร์ – กิจกรรมส่องสัตว์ช่วงเช้า – อิสระตามอัธยาศัย – ชมพระอาทิตย์ตก

05.00 น. MORNING WAKE UP CALL // ให้ท่านทำธุระส่วนตัว เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับกิจกรรมส่องสัตว์

05.45 น. นำท่านนั่งรถบุกป่า ส่องสัตว์ (GAME DRIVE) เดินทางสู่ ดินแดนแห่งซาฟารีในช่วงเช้า สนุกสนานตื่นเต้น และเพลิดเพลินกับการค้นหา 5 ผู้ยิ่งใหญ่แห่งป่าแอฟริกาใต้ (ควายป่า ช้าง สิงโต แรด และเสือดาว)

***ทำกิจกรรมส่องสัตว์ พร้อมรับประทานอาหารเช้า ภายในบริเวณอุทยานเป็นเวลา 6 ชั่วโมง***

12.00 น.  ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก เพื่อให้ท่านพักผ่อน และทำธุระส่วนตัว

บ่าย  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถภายในบริเวณที่พักตามอัธยาศัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกแบบ ครบครัน อาทิ สระว่ายน้ำ INFINITY กลางแจ้ง บริการสปาชั้นนำ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

16.30 น. พาท่านสู่ BIG GRANITE ROCK ให้ท่านดื่มด่ำกับบรรยากาศของพระอาทิตย์ที่เริ่มลาลับขอบฟ้า ท่านสามารถชมวิวของอุทยานแห่งชาติครูเกอร์ ได้แบบ Panoramic View 360 องศา

ENJOY THE SUNSET MOMENT

BIG GRANITE ROCK คือการก่อตัวของหินแกรนิตที่สวยงามซึ่งตั้งอยู่ภายในขอบเขตของ Mdluli Safari Lodge พาท่านเดินขึ้นไปยังจุดชมวิวบนที่สูงและเพลิดเพลินกับทัศนียภาพแบบพาโนรามา 360 องศา เป็นจุดไฮไลท์ที่เหมาะสำหรับการชมความงามของอุทยานแห่งชาติครูเกอร์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก Special Occasion Open –Air Dinner เพลิดเพลินกับอาหารค่ำรอบกองไฟสไตล์โบมาแบบดั้งเดิม ภายใต้ท้องฟ้าและดวงดาวยามค่ำคืนในดินแดนแห่งแอฟริกา หลังจากมื้ออาหารค่ำเข้าสู่ห้องพัก เพื่อให้ท่านพักผ่อน และทำธุระส่วนตัว

6

วันที่หกของการเดินทาง

อุทยานแห่งชาติครูเกอร์  – แม่น้ำไบลด์  – ล่องเรือ – กราสคอป 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หุบผาแม่น้ำไบลด์ (Blyde River Canyon) หุบเขาลึกที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกอีกทั้งยังเป็นหุบเขาที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งใน Mpumalanga หุบเขานี้ลึกกว่า 800 เมตร ดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักผจญภัยด้วยเส้นทางไต่เขา ล่องแก่ง ล่องเรือเพื่อชมทิวทัศน์อันน่าทึ่ง

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติที่งดงามบริเวณเขื่อนกั้นแม่น้ำไบลด์

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริเวณใกล้กับหุบผาแม่น้ำไบลด์

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองกราสคอป (GRASKOP)  เมืองเล็กๆในเขตพูมาลังกา (PUMALANGA)เพื่อนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HOYOHOYO ANGELS VIEW เพื่อให้ท่านพักผ่อน และทำธุระส่วนตัว

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

กราสคอป –  BOURKE’S LUCK POTHOLES  – WONDER VIEW

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ BOURKE’S LUCK POTHOLES

BOURKE’S LUCK POTHOLES

Bourke’s Luck Potholes มีลักษณะที่เป็นหลุมบ่อที่เว้าแหว่งลักษณะพิเศษนี้เป็นที่ที่น้ำจากแม่น้ำเทอร์ ไหลกัดเซาะหินโดยรอบหุบผาก่อนไหลลงสู่แม่น้ำไบลด์ ทางทิศใต้ของเขตอนุรักษ์ธรรมชาติหุบผาไบลด์ นำท่าน ถ่ายภาพ และชื่นชมความงามของธรรมชาติอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยหินขนาดต่าง ๆ ที่เกิดการกัดกร่อนของธรรมชาติมานับล้านปี และได้รับการตั้งชื่อว่า POTHOLES หลังจากได้มีการขุดค้นพบทองคำในบริเวณนี้ ได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ THREE RONDAVELS VIEWPOINT THREE RONDAVELS VIEWPOINT

จุดชมวิวไฮไลท์ จุดสูงสุดของหุบเขาที่มีความสูง 1,944 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล เป็นภูเขาหินแกรนิตที่เคยตั้งตระหง่านก่อนจะถูกน้ำกัดเซาะ จนให้เกิดแคยอนสีเขียวที่สวยงามจวบจนปัจจุบัน จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร KADISI ภัตตาคารบริเวณใกล้กับหุบผาแม่น้ำไบลด์

บ่าย จากนั้นนำท่าน ชมความงดงามของหุบผาแม่น้ำไบลด์ (BLYDE RIVER CANYON)หุบผาแม่น้ำไบลด์ (Blyde River Canyon)ตั้งอยู่บนที่ราบสูงของ Eastern Transvaal Drakensberg ซึ่งเป็นภูมิภาคที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในแอฟริกาใต้ เป็นหุบผาที่เกิดจากการไหลของแม่น้ำไบลด์เซาะภูเขาอย่างบรรจงสร้างเป็นเวลาหลายพันปี และได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 ของสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ในอดีตนั้นภายใต้สายน้ำแห่งนี้เป็นเสมือนสายน้ำแห่งความหวังเพราะอุดมไปด้วยก้อนทองคำที่กองอยู่ที่ก้นอ่างลึก เพราะเหตุนี้ชื่อของแม่น้ำไบลด์ จึงมีความหมายว่า “ความปลื้มปีติ” ของการได้มาเยี่ยมชมภาพความยิ่งใหญ่อิสระให้ท่านดื่มด่ำ และ เพลิดเพลินกับความสวยงามเหนือคำบรรยายตามอัธยาศัย กระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่าน แวะถ่ายภาพความสวยงามบริเวณจุดชมวิวที่สูงที่สุดของเส้น Panoramic Routeที่เรียกว่า WONDER VIEW เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพตามอัธยาศัย กระทั่งได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ ที่พักโรงแรม HOYOHOYO ANGELS VIEW อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถภายในบริเวณที่พักตามอัธยาศัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครันทั้งสระว่ายน้ำกลางแจ้ง, Relaxation lounge, Library lounge จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

หลังจากมื้ออาหารค่ำเข้าสู่ห้องพัก เพื่อให้ท่านพักผ่อน และทำธุระส่วนตัว

8

วันที่แปดของการเดินทาง

กราสคอป – TREKKING –  GRASKOP GORGE – มาชาโดดอร์ป

05.30 น. MORNING WAKE UP CALL // ให้ท่านทำธุระส่วนตัว เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับกิจกรรม TREKKING

*** กิจกรรมแนะนำ ***

นำท่าน ทำกิจกรรม TREKKING ชมน้ำตกลิสบอน (Lisbon Falls) น้ำตกที่สูงที่สุดในแถบแอฟริกาใต้ที่มีความสูงกว่า 92 เมตร โดยผู้ชำนาญเส้นทาง ใช้เวลาทั้งสิ้น  1 ชั่วโมง 30 นาที ให้ท่านเพลิดเพลินกับธรรมชาติที่สวยงาม และเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย (หมายเหตุ : กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และกรุณาสวมใส่รองเท้า แต่งกายให้เหมาะสมกับการทำกิจกรรม)

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก เพื่อรับประทานอาหารเช้า และทำธุระส่วนตัว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่าน สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติแบบไม่มีการปรุงแต่งและชมความยิ่งใหญ่ของป่าไม้ ภายในอุทยานที่น้อยคนนักจะได้สัมผัส

โดยการนำท่าน ขึ้นลิฟท์สู่ จุดชมวิว GRASKOP GORGE

GRASKOP GORGE

Graskop Gorge สถานที่ท่องเที่ยวสุดทันสมัย และล้ำสมัยที่สุดในแอฟริกาใต้ ลิฟต์แห่งเดียวในซีกโลกใต้ ที่จะมาทำให้ท่านได้สัมผัสยอดผาที่ปกคลุมด้วยธรรมชาติอันงดงาม ทั้งนี้ในลิฟต์ยังได้ถูกออกแบบเป็นพิเศษ ให้สามารถเคลื่อนตัวลงจากหน้าผา 51 เมตร สู่ป่าภูเขาเย็นเบื้องล่าง อีกด้วย ท่านจะได้ดื่มด่ำกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม และเพลิดเพลินกับความบริสุทธิ์ทางธรรมชาติของป่าเขาอย่างแท้จริง จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Divine Foods At The View ภัตตาคารบน GRASKOP LIFT

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาชาโดดอร์ป (MACHADODORP) เมืองเล็กๆในเขตพูมาลังกา (MPUMALANGA) เพื่อนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม GOODERSON KLOPPENHELM COUNTRY ESTATE โรงแรมที่มอบประสบการณ์การพักผ่อนอย่างแท้จริง พร้อมด้วยกิจกรรมมากมาย อาทิ สระว่ายน้ำกลางแจ้งกิจกรรมขี่ม้า บริการนวด สปา และซาวน่า หรือเดินเล่นบริเวณรอบๆที่พักที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ถือเป็นการพักผ่อนที่จะทำให้ท่านเพลิดเพลิน และผ่อนคลายหลังจากกิจกรรมต่างๆได้เป็นอย่างดี

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

มาชาโดดอร์ป – สนามบินนานาชาติโออาร์ แทมโบ – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติโออาร์ แทมโบ (230 กิโลเมตร)

*** อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัยภายในบริเวณสนามบิน มอบเป็น CASH BACK ให้ท่านละ 30 USD ***

13.45 น. ออกเดินทาง สู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 479/706

10

วันที่สิบของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เวลา 06.10 – 07.10 น.)

08.35 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..