04 – 12 ก.ค. 2565
วันเดินทาง

ทัวร์ :  SECRETS OF TURKEY(LAVENDER)  09 วัน (TK)

กำหนดการเดินทาง :  04 – 12 ก.ค. 2565

ประเทศ : ตุรกี

สายการบิน :  Turkish Airline

ราคา : 99,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

20.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบิน “Turkish Airline” เจ้าหน้าที่จาก บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด จะคอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

23.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองไกเซริ (Kayseri) โดย สายการบิน “Turkish Airline” เที่ยวบินที่ TK 69/2010

2

วันที่สองของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – ไกเซรี – Cappadocia – เกอเรแม – Red & Rose Valley

(แวะเปลี่ยนเครื่อง ณ สนามบินนานาชาติ อิสตันบูล เวลา 05.15 – 06.35)

07.50 น.  (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง ไกเซรี (KAYSERI), ตุรกี (TURKEY) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองบ้านหิน  เกอเรแม (Goreme) (90 กิโลเมตร)

เกอเรแม (GOREME)หมู่บ้านสีน้ำผึ้งอันน่าทึ่งที่รายล้อมไปด้วยหุบเขาสีทองอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้ มีอนุสรณ์สถานมากมายตั้งแต่สมัย Seljuks และ Ottomans โดยเมืองตั้งอยู่บนเส้นทางสายไหม และมีชื่อเสียงในด้านพรมอย่างมาก หมู่บ้านที่จะมาเปิดประสบการณ์ การพักผ่อนภายในถ้ำแบบหรูหรา แปลกใหม่ ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

Goreme Open Museum

พิพิธภัณฑ์มรดกโลก แห่งนี้เป็นสถานที่ห้ามพลาดเป็นอันขาดของคัปปาโดเกีย สถานที่ที่จะให้คุณได้สัมผัสโบสถ์สงฆ์แบบไบแซนไทน์ และเป็นสถานที่แสวงบุญตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ให้คุณได้ศิลปะไบแซนไทน์อันวิจิตรงดงาม และอารามที่แกะสลักจากหิน ตระการตา จนถึงเวลาอันควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านร่วมเดินเขาสู่ Red & Rose Valley

หุบเขาขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ระหว่างหมู่บ้าน Goreme และ Cavusin และแบ่งออกเป็นหุบเขาเล็กๆ ซึ่งมีเอกลักษณ์ความสวยงามาจากหินสีกุหลาบที่เปลี่ยนสี และความเข้มตลอดเวลาไปตามช่วงเวลาของวัน ฤดูกาล และสภาพอากาศ ทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในสุดยอดสถานที่ชมพระอาทิตย์ตกดินอย่างมาก ด้วยคุณจะได้สัมผัสแสงทองอร่ามทอดไปยังหินขาวแดง เป็นประสมการณ์ที่ต้องมาให้เห็นด้วยตนเอง จนถึงเวลาอันควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร SEKI RESTAURANT


จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Argos Cappadocia https://www.argosincappadocia.com/home-page หรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

เกอเรแม – หุบเขา Ihlara – คอนย่า – Seljukian Caravanserai

05.00 น. (Optional) กิจกรรม HOT AIR BALLOONING

(OPTIONAL) CAPPADOCIA HOT AIR BALLOON

คัปปาโดเกีย หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของตุรกี และซึ่งมีภูมิทัศน์จากด้านบนยามเช้าอันงดงามตระการตา  ให้คุณได้ล่องลอยในความเงียบสงัดในยามเช้าเหนือความอลังการของคัปปาโดเกียจนถึงเวลาอันควร

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางชม หุบเขา “Ihlara” (90 กิโลเมตร)

หุบเขาอิห์ลาราเป็นหุบเขาอันน่าทึ่งที่มีแม่น้ำที่สวยงามไหลลงสู่ใจกลางหุบเขาหินภูเขาไฟ ถือหนึ่งในสถานที่ที่จะเหมาะสำหรับการเดินเล่นท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบ และร่มรื่น พร้อมชมสถาปัตยกรรมโบราณภายในเมืองถ้ำโบราณ นอกจากนี้ยังป็นศูนย์กลางของโบสถ์ในถ้ำ ซึ่งคุณจะพบได้มากมายตลอดเส้นทางในการเดินชมอย่างร่มรื่นอีกด้วย จนถึงเวลาอันควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าชม “Sultan Han Caravanserai” (85 กิโลเมตร)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  เมือง คอนย่า (Konya) (110 กิโลเมตร)

เมืองมหาอำนาจเศรษฐกิจ และเมืองอนุรักษ์นิยมแห่งอันโทเนีย ที่ให้กำเนิดการเต้น พื้นเมือง Whirling Dervish อันเป็นเอกลักษณ์ของตุรกี ทำให้เมืองแห่งนี้อุดมด้วยวัฒนธรรม Seljuk ผสมผสานกับความมอเดิร์นไว้อย่างลงตัว

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโรงแรม
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Ramada Plaza by Wyndham Konya หรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

คอนย่า – เมืองทะเลสบ Egirdir – ทุ่งลาเวนเดอร์ Lavanta – อิสปาร์ต้า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองทะเลสาบ Egirdir (215 กิโลเมตร)

EGIRDIR PENINSULA

เมืองทะเลสาบเล็ก ๆ สุดแสนโรแมนติกแห่งนี้ ซ่อนตัวอยู่ กลางทะเลสาบ โอบอ้อมด้วยภูเขา ให้ความรู้สึกอันรมรื่น เงียบสงบ และ โรแมนติกที่สุด ให้คุณได้พักผ่อนริมทะเลสาบอันงดงาม ใส และเงียบสงบโดยรอบ เป็นเมืองรีสอร์ทกลางทะเลสาบที่ห้ามพลาด และต้องแวะเมื่อได้มีโอกาสเดินทางสู่ “Pammakule” จนถึงเวลาอันควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Felekabad restaurant

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทุ่งลาเวนเดอร์ “LAVANTA KUYUCAK KOYU” (75 กิโลเมตร)สถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาดเป็นอันขาดในฤดูร้อนนี้ ทุ่งลาเวนเดอร์อันงดงาม ท่ามกลางแคว้าน Lavanta Kuyucak Koyu เป็นทุ่งลาเวนเดอร์อันงดงาม โดยมีเรื่องเล่าว่าเป็นประเภทเดียวกันจาก Provence ฝรั่งเศส จากการนำเข้ามาเพาะปลูกโดยชาวสวนพื้นเมืองท่านหนึ่ง และนำมาแจกปลูกร่วมกันกับเพื่อน ๆ กลายเป็นทุ่งลาเวนเดอร์อันงดงาม และกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับคนรักการถ่ายภาพ และการท่องเที่ยว จนถึงเวลาอันควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง (Isparta) (50 กิโลเมตร)

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Ramada by Wyndham Isparta หรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

อิสปาร์ต้า – เมืองโบราณ Sagalassos – Salda Lake – Pamakkule

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินชมเมืองโบราณ Sagalassos (50 กิโลเมตร)

SAGALASSOS ANCIENT CITY

เมืองโบราณของ Sagalassos  เมืองที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นมหานครโรมันที่พลุกพล่าน มีโครงสร้างขนาดใหญ่ ห้องอาบน้ำขนาดใหญ่ และโรงละครขนาด 9,000 ที่นั่ง ซึ่งการขุดค้นซากเมือง Sagalassos นั้นได้เผยให้เห็นใจกลางเมืองขนาดใหญ่ โรงละครที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี และรูปปั้นขนาดมหึมาของจักรพรรดิ Hadrian และ Marcus Aurelius อีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางชม Salda Lake (120 กิโลเมตร) ทะเลสาบชื่อเสียงระดับโลกแห่งนี้ เป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟขนาดกลางและมีบรรยากาศเฉพาะตัวที่ทำให้ทุกคนที่มาเยี่ยมชมต้องทึ่งอย่างแน่นอน ทะเลสาบแห่งนี้ยังเป็นหนึ่งในมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ที่เป็นบ้านของสัตว์ และพืชสายพันธุ์ต่างๆที่มีเอกลักษณ์พิเศษ อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีชื่อเสียงในเรื่องหาดทรายสีขาว และน้ำทะเลสีฟ้าคราม จนถูกเรียกว่า “มัลดีฟส์แห่งตุรกี” เป็นประสบการณ์ที่คุณต้องมาเห็น กับตาตัวเองสักครั้งในชีวิต จนถึงเวลาอันควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Pamukkale (110 กิโลเมตร)

จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ภายในโรงแรม Adem Pira Thermal & Spa หรือเทียบเท่า

อิสระให้คุณได้พักผ่อนกับโรงแรมบ่อน้ำร้อนอันขึ้นชื่อแห่ง Pammukale ให้คุณได้คลายความเหนื่อยล้าจากการเดินทาง กับสิ่งอำนวยความสะดวก อย่างห้องซาวน่าหินร้อน สปา และสระน้ำร้อน เต็มอิ่มกับการดูแลระดับ 5 ดาว จนถึงเวลาอันควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโรงแรม


จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ADEM PIRA THERMAL & SPA หรือเทียบเท่า

 ** กรุณาเตรียมชุดสำหรับแช่น้ำร้อนนะ Pamukkale; Cotton Castle & Trevestine **

6

วันที่หกของการเดินทาง

Pamukkale – ปราสาทฝ้าย –  Laodikeia Ancient City – อิสตันบูล

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านชมปราสาทฝ้าย (Pamukkale; Cotton Castle & Trevestine) Pamukkale หมายถึง “ปราสาทฝ้าย” หนึ่งเขตพื้นที่ธรรมชาติ และบ่อน้ำพุพันปีที่ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาแล้วทุกยุค สมัยโดยตัวปราสาทนั้นเกิดจากแร่คาร์บอเนตที่ไหลมาจากน้ำพุร้อนขาวโพลนเป็นชั้น จนเกิดเป็นตำนานเล่าว่าการก่อตัวเป็นฝ้ายที่แข็งตัว (พืชผลหลักของพื้นที่) ซึ่งยักษ์ทิ้งไว้ให้แห้ง ให้คุณได้พักผ่อนแช่น้ำร้อนท่ามกลางบรรยากาศ สุดโรแมนติกจนถึงเวลาอันควร

จากนั้นนำท่านกลับสู่โรงแรมที่พัก เพื่อให้ท่านได้เปลี่ยนชุด และพักผ่อนตามอัธยาศัย จนถึงเวลาอันควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางชม Laodicea Ancient City

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน นานาชาติ เดนิซีลี (Denizli International Airport)
19.55 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติอิสตันบูล โดย สายการบิน “Turkish Airline” เที่ยวบินที่ TK 2579

21.10 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ อิสตันบูล
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Pullman Istanbul หรือเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

อิสตันบูล – ชมเมือง – Hagia Sophia – ล่องเรือ Bosphorus

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านชมเมืองอิสตันบูล โดยเริ่มนำท่านชม พระราชวังทอปกาปิ

พระราชวังทอปกาปึ (TOPKAPI PALACE) ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 หรือ เมห์เมตผู้พิชิต ภายหลังที่ทรงสามารถตีกรุงคอนสแตนติโนเบิลได้แล้ว ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้เมืองนี้เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรออตโตมัน จึงโปรดให้สร้างพระราชวังนี้ขึ้นเป็นที่ประทับอย่างถาวร

พระราชวังทอปกาปึนี้มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่กินเนื้อที่เกือบ 700,000 ตารางเมตรล้อมรอบด้วยกำแพงสูงตามแนวฝั่งทะเลมาร์มารา ภายในพระราชวังประกอบด้วยตำหนักน้อยใหญ่ พลับพลา พระคลังมหาสมบัติ มัสยิด โรงเรียน ฮาเร็ม ฯลฯ ปัจจุบันพระราชวังทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้เก็บมหาสมบัติอันล้ำค่า ให้คุณได้สัมผัสความสวยงาม และโออ่านี้อย่างใกล้ชิด

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย PERA THAI

บ่าย  จากนั้นนำท่านขม “Blue Mosque”, “Hagia Sophia”

สุหร่าสีน้ำเงิน (BLUE MOSQUE)

สุหร่าสีน้ำเงิน (BLUE MOSQUE) ซึ่งสร้างขึ้นใน

สมัยสุลต่านอะห์เมตที่ 1 ซึ่งมีพระปรสงค์ที่จะสร้างมัสยิดของจักรวรรดิออตโตมันที่มีความงดงาม และยิ่งใหญ่กว่าโบสถ์เซนต์โซเฟียของจักรวรรดิไบแซนไทน์ให้ได้ แต่อย่างไรก็ตามโบสถ์เซนต์โซเฟียก็ยังคงเป็นโบสถ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในตุรกีจวบจนปัจจุบัน

โบสถ์ฮาเกีย โซเฟีย

(Hagia Sophia)

โบสถ์ฮาเกีย โซเฟีย (Hagia Sophia) โบสถ์ศิลปะแบบไบเซนไทน์ ที่ได้รับการขนานนามให้ควรเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก และการเดินภายในโบสถ์แห่งนี้นั้นถือเป็นสิ่งที่ต้องทำให้ได้สักครั้งในชีวิตอีกด้วย  ทั้งนี้เพราะโบสถ์นั้นได้ถูกสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิคอนสแตนตินของจักรวรรดิไบแซนไทน์ ซึ่งเดิมใช้เป็นโบสถ์ คริสต์ แต่หลังจากจักรวรรดิออตโตมันเข้ามาปกครองจึงได้เปลี่ยนโบสถ์ดังกล่าวเป็นมัสยิส แต่ได้เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติในสมัย เคมาล อะตาเตริ์ก ปัจจุบันเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความงาม และความยิ่งใหญ่ ภายในมีภาพประดับโมเสกที่สวยงามจนกระทั่งไว้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน ณ ช่องแคบบอสฟอรัส (BOSPHORUS SUNSET CRUISE)

ช่องแคบบอสฟอรัส (BOSPHORUS CRUISE) ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดำ (THE BLACK SEA) เข้ากับทะเลมาร์มาร่า (SEA OFMARMARA) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ข้างทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาชเช่หรือบ้านเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี อีกทั้งชมพระอาทิตย์ตกดิน ท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติก ซึ่งล้วนแล้วแต่สวยงามตระการตาทั้งสิ้น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน Dragon Restaurant
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Pullman Istanbul หรือเทียบเท่า

8

วันที่แปดของการเดินทาง

อิสตันบูล – ชมเมือง – พระราชวังโดลบาชเช่ – ย่าน Istiklal

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม     

จากนั้นนำท่านร่วมสนุกกับกิจกรรม Istanbul Rooftop Photo

กิจกรรมถ่ายรูปที่จะให้คุณได้เก็บภาพบรรยากาศความคลาสสิกของเมืองอิสตันบูลแห่งนี้ พร้อมที่จะลงโซเชียลมีเดีย อย่างงดงาม เป็นความทรงจำที่คุณไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน จนถึงเวลาอันควร

พระราชวังโดลมาบาชเช่ (DOLMABAHCE PALACE)

พระราชวังโดลมาบาชเช่ (DOLMABAHCE PALACE) พระราชวังแห่งนี้สร้างโดยสุลต่านอับดุลเมอซิท ในปีค.ศ.1843 ภายนอก  ประกอบด้วยสวนไม้ดอกรายล้อมพระราชวังบริเวณ  เหนืออ่าวที่ช่องแคบบอสฟอรัส ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ และฮาเร็ม ตกแต่งด้วยโคมระย้า บันไดลูกกรง แก้วเจียระไน และโคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตัน นาฬิกาทุกเรือนของที่นี่จะชี้เวลา 09.05 น. เป็นนิจนิรันดร์ เพื่อระลึกถึงเวลาของการจากไปเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ค.ศ. 1938 ของคามาล อาตาเติร์ก (KAMAL ATATURK) 1 อิสระให้ท่านชมความงดงามตามอัธยาศัยจนถึงเวลาอันควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Istanbul Imperial Galata

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางชมย่าน “Istiklal”

ISTIKLAL ถนนสายที่โด่งดังที่สุดแห่งอิสตันบูล สถานที่ถือได้ว่าได้รวบรวมจิตวิญญานของเมืองอิสตันบูลไว้ ณ ที่แห่งนี้ เปรียบเสมือนกับ ถนนอ็อซ์ฟอร์ดของประเทศอังกฤษเลยก็ว่าได้ เพราะถนนสายยาวแห่งนี้เรียงรายด้วยร้านค้าแบรนด์เนม คาเฟ่ ภัตตารดัง และอื่นๆ อีกมากมาย  เช่น “The Flower Passage” ระแวกสุดดังที่รวมคาเฟ่ ภัตตาคาร ไวน์เนอรี่ให้คุณได้ลิ้มลอง ซึ่งชื่อของระแวกนี้ได้มาจากอดีตนั้นบรรดาสาวรัสเซียนั้นมักมาขายดอกไม้ภายในระแวกนี้นั้นเอง ดังนั้นภายในย่าน Istiklal ยังมีสถานที่อีกมากมายที่มีเรื่องเล่ารอให้คุณได้สัมผัสถึงจิตวิญญาณของอิสตันบูล อยู่นั้นเอง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินอิสตันบูล

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

อิสตันบูล – กรุงเทพ

01.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน  Turkish Airline (TK) เที่ยวบินที่ TK 68

15.24 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…