12 – 17 ก.ย. / 26 – 31 ก.ย. 2565
วันเดินทาง
Thai Smile Airways
สายการบิน
เวียดนาม
ประเทศ

ทัวร์ : REST IN VIETNAM 6 วัน (WE)

กำหนดการเดินทาง : 12 – 17 ก.ย. / 26 – 31 ก.ย.  2565

ประเทศ : เวียดนาม

สายการบิน : Thai Smile Airways

ราคา : 53,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – ฮานอย – ชมเมือง

04.45 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าที่จากบริษัท เร้นจ์ฯ จะคอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

07.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองฮานอย โดยสายการบิน Thai Smile Airways เที่ยวบินที่ WE 560

09.35 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงเมืองฮานอย จากนั้นนำท่านชมเมืองฮานอย (Hanoi)

ฮานอย (Hanoi)

เมืองหลวงของเวียดนาม ศูนย์กลางของวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และอาหารเลิศรสมากมาย เมืองที่ผสมผสานอดีตพันปี และพลังแห่งอนาคต ตลอดจนสถาปัตยกรรมยุคอาณานิคมฝรั่งเศสคลาสสิคที่ผสมผสานกับการออกแบบที่เฉียบคมและทันสมัยไว้อย่างลงตัว

จากนั้นนำท่านชม Ho Chi Minh Mausoleum และ One Pillar Pagoda

HO CHI MINH MAUSOLEUM

อาคารแห่งนี้เป็นสถานที่รวมจิตใจของชาวเวียดนามให้สามารถแสดงความชื่นชม และขอบคุณต่อบิดา/ลุงโฮฯ ผู้นำประเทศไปสู่อิสรภาพ และรวมชาติเป็นหนึ่งเดียว โดยวัสดุที่ประกอบเป็นอาคารตั้งแต่หินแกรนิตภายนอก ไม้ภายใน สวนที่ล้อมรอบ พืช และบอนไซนั้นได้รับมาจากทุกภูมิภาคในเวียดนาม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความปรารถนาของชาวเวียดนามที่จะรักษาความเป็นหนึ่งเดียว และความรักต่อบรรพบุรุษไว้ตลอดไป

ONE PILLAR PAGODA

เจดีย์พันปีแห่งนี้เป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ติด Guinness Book of Asia และเป็นสัญลักษณ์อันเป็นที่รักของชาวเวียดนาม สถานที่สักการะแห่งนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางแมกไม้เขียวขจีที่สวยงาม และขึ้นชื่ออย่างมากในการโชคลาภ ความสำเร็จ และประทานลูก อิสระให้คุณได้สัมผัสความร่มเย็นสวยงามของสวนภายใน และขอพร จนถึงเวลาอันควร

จากนั้นนำท่านชม วิหารวรรณกรรมฮานอย (Temple of Literature)

วิหารวรรณกรรมฮานอย

มหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งแรกของเวียดนาม ถูกสร้างขึ้นในปี 1070 ในสมัยจักรพรรดิ์ และอุทิศให้กับลัทธิขงจื๊อ โดยตัววัดตั้งอยู่ทางทิศใต้ของป้อมปราการหลวงทังลอง ซึ่งภายในยังประกอบด้วยศาลา ห้องโถง รูปปั้น และศิลาต่างๆ ของแพทย์ และยังมีแท่นบูชาโด่งดังที่ประกอบด้วยรายชื่อนักเรียนเอกขอมหาลัย ทำให้แท่นเหล่านี้เป็นที่นิยมในหมู่นักเรียนเพื่อมาขอความประสบความสำเร็จในการเรียน สอบติด โชคลาภ ในขณะที่ห้องโถง สระน้ำ และสวนทั้งห้าของวัดยังเป็นฉากยอดนิยมของสำหรับนักศึกษาที่มักมาถ่ายภาพจบการศึกษาที่นี้ ให้คุณได้ชมบรรยากาศที่จะนำพาคุณย้อนยุคไปเสมือนเป็นนักศึกษามหาลัยในศตวรรษที่ 1070 และขอพรเพื่อประสบความสำเร็จในธุรกิจ และการเรียน จนถึงเวลาอันควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านชม วัดหงอกเซิน (Ngoc Son Temple)

วัดหงอกเซิน (Ngoc Son Temple)

 วัดหงอกเซิน หรือ ‘วัดภูเขาหยก’ เป็นวัดที่มีผู้มาเยี่ยมชมมากที่สุดของฮานอย ดัวยเพราะความสวยงามของวัดที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆ ทางตอนเหนือของทะเลสาบฮหว่านเกี๊ยม และมีสะพานแดงสวยสง่างามเชื่อมต่อกับชายฝั่งทะเลสาบ แบบสไตล์เวียดนามคลาสสิก ให้คุณได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศเมืองเก่าสุดแสนโรแมนติคกลางทะเลสาบ จนถึงเวลาอันควร

จากนั้นนำท่านร่วมกิจกรรม Old Quarter Cyclo Tour

Old Quarter Cyclo Tour

นำท่านชมเมืองเก่าฮานอย ด้วยการนั่งรถซิกโล (Cyclo) สามล้อเวียดนาม ผ่านชมแยกอันโด่งดัง และเป็นหนึ่งในแยกที่พลุกพล่านที่สุดในโลก เต็มอิ่มกับบรรยากาศ Colonial ฝรั่งเศษทุกหนแห่ง แต่ถึงอย่างนั้นก้ยังมีอาคารตะวันออกสไตล์จีนให้เห็นประปราย ผสมผสานกันอย่างลงตัว จนถึงเวลาอันควร

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม

จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ โรงแรม Capella Hotel หรือเทียบเท่า |   https://capellahotels.com/en/capella-hanoi

2

วันที่สองของการเดินทาง

ฮานอย – อ่าวฮาลอง – Paradise Elegance Cruise

เช้า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ อ่าวฮาลอง (Halong Bay) (150 กิโลเมตร)

ฮาลองเบย์ (Halong Bay) หนึ่งในสถานที่โด่งดังที่สุดในเวียดนาม ประกอบไปด้วยหมู่เกาะหินปูนมรดกโลก โดยในอ่าวฮาลองนั้นมีเกาะหินปูนอยู่ประมาณ 2,000 เกาะ และทุกเกาะนั้นเขียวขจีงดงามให้บรรยากาศทึร่มรื่น และสงบอย่างมาก ประสบการณ์ที่ห้ามพลาดเป็นอันขาดคือการล่องเรือ ด้วยเพราะการล่องเรือไปบนอ่าวฮาลองนั้น คุณจะสามารถสัมผัสบรรยากาศเอกลักษณ์พิเศษของอ่าวได้อย่างใกล้ชิด เป็นบรรยากาศที่ทั่วโลกต่างหวนกลับมาทุกปี

จากนั้นนำท่านขึ้นเรือสำราญ Paradise Elegance Cruise หรือเทียบเท่า

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเรือสำราญ

บ่าย จากนั้นอิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย ขณะล่องเรือสำราญไปบนอ่าวฮาลอง

PARADISE ELEGANCE CRUISE

เรือสำราญที่ทันสมัยและโฉบเฉี่ยวผสมผสานสไตล์ร่วมสมัยเข้ากับแนวคิดการออกแบบของเวียดนาม Paradise Elegance เป็นเรือเหล็กที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน ซึ่งได้จินตนาการถึงการล่องเรืออันหรูหราบนฮาลองเบย์ โดดเด่นด้วยบาร์เปียโน เดย์สปาและศูนย์สุขภาพ บริการผู้ช่วยส่วนตัว และตัวเลือกการรับประทานอาหารที่หลากหลาย Elegance เป็นงานศิลปะ ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม การเดินทางที่ไร้ที่ติ

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารเรือสำราญ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Paradise Elegance Cruise หรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

อ่าวฮาลอง – ไฮฟง – ฮานอย – หล่าวกาย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารเรือสำราญ

จากนั้นนำท่านชมเกาะ “Titop Island”

TITOP ISLAND

เกาะทีท็อป มีชายหาดที่มีรูปร่างคล้ายพระจันทร์เสี้ยว และขึ้นชื่อเรื่องความเงียบสงบและน้ำทะเลสีฟ้านิ่งที่สวยงาม หาดทรายถูกย้อมเป็นสีขาวโดยคลื่นทะเลก่อให้เกิดทัศนียภาพอันงดงามเหมือนสรวงสวรรค์ นอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวยอดเกาะให้เห็นภาพอันงดงามของอ่าวฮาลองอีกด้วย อิสระให้คุณพักผ่อนตามอัธยาศัย จนถึงเวลาอันควร

จากนั้นนำท่านขึ้นฝั่ง ณ ทวน ชาว มาริน่า (Tuan Chao Marina)

 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ฮานอย (Hanoi) (150 กิโลเมตร)

จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยาเวียดนาม (Vietnam Museum of Ethnology)

Vietnam Museum of Ethnology

พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยาเวียดนามออกแบบโดยสถาปนิก Ha Duc Linh มีพื้นที่จัดแสดงหลักอยู่ 3 พื้นที่ ฃ ที่จะมาให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและนิสัยของกลุ่มชาติพันธุ์ 54 กลุ่มในเวียดนามที่มีลักษณะทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเองทั้งหมด ณ ที่แห่งนี้คุณยังจะได้สัมผัสกับ สิ่งประดิษฐ์อันสำคัญทางวัฒนธรรม เช่น เสื้อผ้า, เครื่องประดับ, อาวุธ, เครื่องดนตรี, ศาสนา, ความเชื่อ และกิจกรรมทางจิตวิญญาณอื่น ๆ อีกมากมาย ที่มาทำให้คุณหลงรักเวียดนามมากยิ่งขึ้น

จากนั้นนำท่านพักผ่อน ณ คาเฟ่ Blackbird เพื่อให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย และลิ้มลอง “Egg Coffee” กาแฟนเอกลักษณ์สุดพิเศษของฮานอย

Blackbird EGG COFFEE

คาเฟ่ที่อุทิศให้กับผู้ชื่นชอบกาแฟและกาแฟเวียดนามอย่างแท้จริง สถานที่ที่จะให้คุณได้พักผ่อนสบาย ๆ เนิบช้า พร้อมชิม Eggpresso กาแฟไข่อร่อย ที่อร่อยยากจะลิ้มลองเพียงแก้วเดียวอย่างแน่นอน ภายในยังบริการ ฟรี Wifi สะอาด และพนักงานที่เป็นมิตรอย่างมาก จนถึงเวลาอันควร

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ ฮานอย

22.00 น. ออกเดินทางสู่แคว้นหล่าวก่าย โดยรถไฟสาย SAPALY หรือเทียบเท่า

คืนนี้เชิญท่านหลับพักผ่อนบนรถไฟ ชั้น PRIVATE DOUBLE CABIN แบบเตียงคู่  

***** ไม่มีบริการคนยกกระเป๋า ณ สถานีรถไฟ *****

***** กรุณาเตรียมชุดสำหรับการเดินเขา *****

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

หล่าวก่าย – ซาปา

06.10 น. เดินทางถึงสถานีรถไฟหล่าวก่าย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

 จากนั้นนำท่าเดินทางสู่ ซาปา (Sapa) (35 กิโลเมตร )

จากนั้นนำท่านร่วมกิจกรรมเดินเขาเยี่ยมชม หุบเขา ซาปา

ซาปา (Sapa)

ซาปาเป็นหุบเขาที่มีชื่อเสียง และเป็นที่รักอย่างมากของนักท่องเที่ยวทั่วโลกตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20 จนถึงปัจจุบัน ด้วยเพราะ ณ ซาปาแห่งนี้ได้ทำให้นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกหลงไหล ในทิวทัศน์ธรรมชาติ ที่ทั้งโรแมนติก ยิ่งใหญ่ ในขณะที่เหล่าเมฆเคลื่อนตัวตัด ทุ่งนา แบบ Terrace เป็นทัศนียภาพห้ามพลาดเป็นอันขาด นอกจากนี้ยังมีกลิ่นอายของ Colonial Europe ที่ทำให้การเยี่ยมชมซาปานั้นพิเศษยิ่งขึ้นไปอีก โดยการเดินเขานั้นจะนอกจะนำพาท่านเยี่ยมชมทิวทัศน์หุบเขาแล้วนั้น ยังนำท่านเข้าชม หมู่บ้าน Ta Van Giay หมู่บ้านชาวม้งพื้นเมือง ตลอดจนผ่านป่าไม้ไผ่บรรยากาศสุดคลาสสิค พร้อมผ่อนคลายกับบรรยากาศริมน้ำตกให้คุณได้คลายเหนื่อย จนถึงเวลาอันควร

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางชม หมู่บ้าน Giang Ta Chai

GIANG TA CHAI

หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ตรงข้ามกับลำธาร Muong Hoa อย่างเงียบ ๆ ข้างน้ำตกอันยิ่งใหญ่ และถูกซ่อนไว้ด้วยต้นไม้เก่าแก่และป่าไผ่ บนเส้นทางแคบๆ สู่ Giang Ta Chai ท่านจะได้เดินผ่านลำธาร Muong Hoa ซึ่งไหลช้าๆ ให้คุณได้ชื่นชมภาพอันงดงามของภูเขาและนาขั้นบันได ท่ามกลางบรรยกาศเย็นสบายเนิบช้า จนถึงเวลาอันควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโรงแรม

จากนั้นพาท่านกลับสู่โรงแรม Topas Eco Lodge หรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

ซาปา – หมู่บ้าน ทาพิน – หล่าวก่าย – ฮานอย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

จากนั้นอิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านพักผ่อนจากการเดินเขา และได้ใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของโรงแรมที่พัก

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้าน ทาพิน (Ta Phin Village)

TA PHIN VILLAGE

หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ตรงข้ามกับลำธาร Muong Hoa อย่างเงียบ ๆ ข้างน้ำตกอันยิ่งใหญ่ และถูกซ่อนไว้ด้วยต้นไม้เก่าแก่และป่าไผ่ บนเส้นทางแคบๆ สู่ Giang Ta Chai ท่านจะได้เดินผ่านลำธาร Muong Hoa ซึ่งไหลช้าๆ ให้คุณได้ชื่นชมภาพอันงดงามของภูเขาและนาขั้นบันได ท่ามกลางบรรยกาศเย็นสบายเนิบช้า จนถึงเวลาอันควร

จากนั้นนำท่าเดินทางสู่ สถานีรถไฟหล่าวก่าย (35 กิโลเมตร )

21.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองฮานอย โดยรถไฟสาย SAPALY หรือเทียบเท่า

คืนนี้เชิญท่านหลับพักผ่อนบนรถไฟ ชั้น PRIVATE DOUBLE CABIN แบบเตียงคู่  

***** ไม่มีบริการคนยกกระเป๋า ณ สถานีรถไฟ *****

6

วันที่หกของการเดินทาง

ฮานอย – กรุงเทพ ฯ

05.30 น. เดินทางถึงเมืองฮานอย
จากนั้นนำท่านพักผ่อนยามเช้า ณ Mini Hotel

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม

จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเซรามิกบัตตรัง  (Bat Trang Ceramic Village)

BAT TRANG CERAMIC VILLAGE

หมู่บ้านเซรามิกบัตตรัง หมู่บ้านเล็กๆ ทางตอนเหนือของเวียดนาม อยู่ห่างจากใจกลางกรุงฮานอยไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 13 กิโลเมตร หมู่บ้านที่นักท่องเที่ยวไว้ใจในผลิตภัณฑ์เซรามิกและเครื่องปั้นดินเผาคุณภาพสูง คุณภาพส่งออกทั่วโลก โดยคุณสามารถสั่งทำสินค้าเซรามิกแล้วนั้นยิ่งต้องห้ามพลาดสถานที่นี้เป็นอันขาด ! จนถึงเวลาอันควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านสู่ TRANG TIEN PLAZA

TRANG TIEN PLAZA

ห้างสรรพสินค้า สุด Hi – End ที่จะให้คุณได้ช้อปสินค้าแบนด์เนมชั้นนำมากมาย อย่าง Gucci, Cartier, Burberry และอื่น ๆ อีกมากมาย อิสระให้คุณช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลาอันควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติฮานอย (HANOI INTERNATIONAL AIRPORT)

20.45 ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบิน Thai Smile Airways เที่ยวบินที่ WE 565

22.35 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…