14 – 20 พฤศจิกายน 2562
วันเดินทาง
สายการบินไทย (TG)
สายการบิน
ญี่ปุ่น
ประเทศ

ทัวร์ญี่ปุ่น : MAGIC AUTUMN IN JAPAN 7 DAY (TG)

กำหนดการเดินทาง :  14 – 20 พฤศจิกายน 2562

ประเทศ : ญี่ปุ่น

สายการบิน : สายการบินไทย (TG)

ราคา : 99,800 บาท

นาโกย่า – เทศกาลซากุระ 4 ฤดู – กุโจวฮาจิมัง – โกไซโช – โอซาก้า

เที่ยวครบ 3 ปราสาทสุดงดงามของญี่ปุ่น ดื่มด่ำวิถีชีวิต “เมืองแห่งสายน้ำ” ท่ามกลางขุนเขา ณ กุโจวฮาจิมัง ตื่นตาตื่นใจกับสวนไฟสุดยิ่งใหญ่ Nabana No Sato Illumination พลาดไม่ได้กับการ ชมดอกซากุระสี่ฤดู ณ สวน  Obara Fureai Park เพลิดเพลินกับการนั่งกระเช้าชมภูเขาใบไม้แดง โกไซโช ช้อปปิ้งจุใจกับย่านดัง ชินไซบาชิ, นัมบะ และ โดทงโบริ แห่งเมืองโอซาก้า พร้อมนำท่านช้อปปิ้ง ที่ RINKU PREMIUM OUTLET แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมราคาถูก

SPECIAL HIGHLIGHT !!!

พิเศษ !!! เนื้อฮิดะ เนื้อเกรดพรีเมี่ยมลายหินอ่อน รสเลิศ ที่จะทำให้คุณติดใจตั้งแต่คำแรกจนคำสุดท้าย

 พิเศษ !!! ทัวร์ตลาดคุโรมง ครัวแห่งโอซาก้า ที่พร้อมให้ท่านได้สัมผัสกับอาหารอร่อยจากทะเลสด ๆ

พิเศษ !!! ชมวิวใจกลางเมืองโอซาก้า พร้อมรับประทานทานอาหารสุดหรูบนตึก Umeda Sky Building

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันที่หนึ่งของการเดินทาง

กรุงเทพ – นาโกย่า

07.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 2 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่จากบริษัทเร้นจ์ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

10.45 น. เดินทางสู่เมือง นาโกย่า โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG646

18.10 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทร์เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า (NAGOYA) (55 กิโลเมตร) เมืองที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน และเป็นหนึ่งในท๊อปเมืองยักษ์ใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น ทำให้เมืองแห่งนี้ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคจูบุ (Chubu) อีกด้วย โดยมีที่ตั้งอยู่ตรงกลางของประเทศญี่ปุ่นอย่างเหมาะเจาะ นอกจากนี้นาโกย่ายังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา รวมทั้งงานศิลปหัตถกรรมต่างๆ รวมทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ หรือท่องเที่ยวชมทัศนียภาพธรรมชาติอันงดงามในแต่ละฤดู

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NAGOYA CASTLE HOTEL หรือเทียบเท่า

 

2

วันที่สองของการเดินทาง

นาโกย่า ปราสาทนาโกย่า – สวนโทคุกาว่า  – วัดโอสุคันนง – โอสึคันนง โดริ – เทศกาลไฟประดับ Nabana No Sato

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านสู่ ปราสาทนาโกย่า  (Nagoya Castle)  พาท่านชมใบไม้เปลี่ยนสีในสวน Ninomaru ที่ปราสาทนาโกย่า  ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในปราสาทที่สวยงามมากที่สุดในญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในเมืองนาโกย่า จังหวัดไอจิ (Aichi) ตัวปราสาทถือได้ว่า  เป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองนาโกย่ารวมถึงรูปสลักปลาหัวเสือทองคำ “คินชะจิ (Kinshachi)” ที่อยู่บนปราสาท ถือเป็นสิ่งมงคลในด้านการป้องกันอัคคีภัย  (ปลา = น้ำ) และด้านความมั่งคั่ง (ทอง = ความร่ำรวย)

ของตระกูล โทกุงาวะ ตามความเชื่อ ในบริเวณเดียวกันกับตัวปราสาทยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นคือ พระราชวังฮมมารุ (Hommaru Palace) ตั้งอยู่บริเวณใจกลางของปราสาทนาโกย่า ล้อมรอบด้วยหอกลาง 2 หลัง และป้อมปราการหอคอยหลายแห่ง บริเวณภายนอกท่านสามารถเดินชมใบไม้เปลี่ยนสีในสวน Ninomaru ที่บริเวณโดยรอบปราสาทนาโกย่า จนถึงเวลาอันควร

จากนั้นนำท่านสู่ สวนโทคุกาว่า (Tokugawa Garden) จุดชมใบไม้เปลี่ยนสีในเขตจังหวัดไอจิ อีกแห่งสามารถ มาชมความสวยงามได้ทุกฤดูกาล เพราะนอกจากจะมีใบไม้สีเขียวสดและใบไม้เปลี่ยนสีให้ชมในช่วงฤดูใบไม้ร่วงแล้ว ที่นี่ยังมีพันธุ์ไม้สี่ฤดูอย่างดอกโบตั๋นและดอกไอริส ให้ชมความสวยงามได้ตลอดทั้งปี ด้วยลักษณะของพื้นป่าที่มีขนาดใหญ่และมีความสูงที่แตกต่างผสมผสานกันไปเหมือนกับภาพสามมิติ

ทำให้เราสามารถชมสีสันของใบไม้ที่ค่อยๆเปลี่ยนสีไล่เรียงกันไปอย่างสวยงามราวกับภาพวาด  สวนโทคุกาว่าเป็นสวนสไตล์ ไคยูชิคิ(การวางบ่อน้ำเอาที่กลางสวนแล้วทำทางเดินรอบๆ) ภายในมี ทะเลสาบริวเซ็น สร้างขึ้นมาตามอิมเมจของอ่าวมิคาว่าริมทะเลโอวาริ  บนทะเลสาปนี้มีเรือนเก็บเรืออยู่ด้วยไม่ไกลจากเรือนจอดเรือ มีเหล่าปลาคาร์ฟสีสันสดใสว่ายน้ำกันอิสระให้ท่านได้เดินชมสวนจนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านสู่ วัดโอสุคันนง (Osu Kannon Temple) วัดแห่งนี้นับว่าเป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่โด่งดังแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น มีความเก่าแก่ และประวัติความสำคัญที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อย สิ่งที่ทำให้วัดแห่งนี้เป็นที่รู้จักคือ เป็นที่ประดิษฐานของเทพคันนอน หรือ เจ้าแม่กวนอิม เทพเจ้าที่ขึ้นชื่อเรื่องความเมตตา ซึ่งวัดดั้งเดิมสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1333 ที่จังหวัดกิฟุ (Gifu) และเนื่องจากวัดเดิมถูกน้ำท่วมบ่อยครั้งโชกุน โทคุกาวะ อิ  เอยาสึ จึงได้ย้ายที่ตั้งของวัดมาที่เมืองนาโกย่านี้ในปีค.ศ. 1612 

นำท่านช้อปปิ้งที่ย่าน โอสึคันนง โดริ (Osu  Kannon Dori)” ซึ่งอยู่ตรงด้านข้างของวัดโอสึคันนง ตลาดโอสุมีความเก่าแก่ถึง 400 ปี เป็นถนนช้อปปิ้งชื่อดัง ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก สินค้ามีหลากหลายมาจากทั่วทุกมุมโลก ไม่ใช่เพียงสินค้าในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น เช่น เสื้อผ้า ของใช้ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และร้านอาหาร ร้านขนม ถ้าจะเปรียบเทียบก็คงคล้ายๆ กับย่านอุเอโนะผสมกับอากิฮาบาระในโตเกียวนั่นเอง  อิสระให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้า จนถึงเวลาอันควร

นำท่าน  เข้าร่วม เทศกาลไฟประดับ Nabana No Sato ซึ่งจัดขึ้นที่ธีมพาร์คสวนดอกไม้ใน Nagashima Resort  ชมความสวยงามของทุ่งดอกไม้ในช่วงกลางวัน เมื่อตะวันลับฟ้าจะเป็นช่วงเวลาของงานประดับไฟฤดูหนาวที่ที่ยิ่งใหญ่ติดอันดับ 1 ของญี่ปุ่น นำเสนอความเป็นญี่ปุ่น ผ่านหลอดไฟ LED นับล้านดวง

ในบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก พลาดไม่ได้กับไฮไลท์ อุโมงค์ไฟนับล้านดวง อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการแสดงแสงสีภายในงาน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NAGOYA CASTLE HOTEL หรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

นาโกย่า เมืองโตโยตะ เทศกาลชมดอกซากุระสี่ฤดู  – กุโจ ฮาจิมัง  – ชมเมือง – พิธภัณฑ์โคคินเดนจูโนะซาโตะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโตโยตะ (Toyota) (45 กิโลเมตร) อยู่ไม่ไกลจากเมืองนาโกย่ามากนัก เพื่อชมอีกหนึ่งเทศกาลที่ไม่เหมือนที่ไหนในประเทศญี่ปุ่นกับ เทศกาลชมดอกซากุระสี่ฤดู (Obara Shikizakura Matsuri)  ที่สวน  Obara Fureai Park โดยในบริเวณสวนแห่งนี้จะมี 

ดอกซากุระชิคิซากุระ (Shikizakura) สร้างทิวทัศน์สีสัน สดใสให้กับพื้นที่ธรรมชาติ ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงคุณจึงจะได้เห็นทั้งดอกไม้บานสะพรั่งไปพร้อมๆ กับใบไม้เปลี่ยนสี ทิวทัศน์ที่ผสมผสานทั้งชิกิซากุระและใบไม้เปลี่ยนสีนี้ย้อมภูเขาให้กลายเป็นสีชมพูจนสุดลูกหูลูกตา  ไม่ไกลกันจากสวนเป็นที่ตั้งของ พิพิธภัณฑ์ศิลปะกระดาษโอบาระ (Obara Paper Art Museum Washino no Furusato) เมืองแห่งงานหัตถกรรมกระดาษอีกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น โดยกระดาษของเมืองโอบาระผลิตมาจากต้นโคโซหรือต้นหม่อน โดยรอบมีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมายอีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

Crystal clear lake and mountain in Gifu Prefecture, Gujo, Hachimancho Honmachi, Japan

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองกุโจฮาจิมัง (Gujohachiman) (85 กิโลเมตร) ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดกิฟุ  ได้สัมผัสกับมนต์เสน่ห์ของเมืองเล็กท่ามกลางขุนเขา เต็มไปด้วยกลิ่นอายวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่นโบราณที่สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น รายล้อมไปด้วยธารน้ำใสไหลเย็น มองเห็นปลาคาร์ฟแหวกว่ายไปมาตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำพุธรรมชาติ ที่ชาวเมืองนี้นั้นยังนำมาใช้  อุปโภค บริโภคกันตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน เมืองแห่งนี้เหมาะกับการหลีกหนีจากความวุ่นวาย มาผักผ่อน  หย่อนใจ ชื่นชมความสงบจากธรรมชาติ หากใครได้มาก็ต่างพากันหลงใหล ชวนให้เพลินตาเพลินใจกับเมืองที่ได้รับสมญานามว่าเป็น “เมืองแห่งสายน้ำ” อย่างกุโจฮาจิมังแน่นอน

จากนั้นพาท่านเดินเล่นชมเมืองรอบปราสาทกุโจฮาจิมังที่มีบ้านเรือนในสมัยอดีตเรียงราย GUJO The Old Town Street  บรรยากาศสงบเงียบ ผู้คนใช้ชีวิตเรียบง่าย เมืองแห่งนี้มีรางน้ำจำนวนมากจนต้องถูกขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งสายน้ำ เพราะไม่ว่าจะเดินไปตรงไหนก็จะได้ยินเสียงน้ำไหลสะท้อนไปทั่วทั้งตัวเมือง ดูแล้วเป็นบรรยากาศทำให้หวนนึกถึงอดีตทำให้ทั้งเมืองเสมือนกับเป็นอีกโลกหนึ่งก็ว่าได้ จนถึงเวลาอันควร

นำท่านแวะชม บ่อน้ำโซงิซุย (Sogi-Sui Water Spring) บ่อน้ำธรรมชาติและศาลเจ้าอันมีชื่อเสียงโด่งดังมาจากบทกวีของ  “โตว ทสึเนโยริ” ในยุคบุนเมที่ 3 ซึ่งเขาได้แต่งขึ้นมาหลังจากกลับจากการเยือนเมืองกุโจฮะจิมัง สถานที่แห่งนี้ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 100 แหล่งน้ำธรรมชาติของญี่ปุ่น ถือเป็นสัญลักษณ์ของกุโจฮะจิมังแห่งนี้ สายน้ำแห่งนี้ทั้งเย็นและใสสะอาด ซึ่งไม่ว่าจะฤดูไหนก็สามารถนำพาความสด  ชื่นและร่มเย็นมาสู่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยว อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศของเมืองกุโจวฮาจิมัง จนถึงเวลาอันควร

จากท่านนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์โคคินเดนจูโนะซาโตะ (Kokin Denju no Sato Field Museum) ) พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง 4 ฤดูแห่งเมืองกุโจ ที่ถูก สร้างขึ้นโดยใช้เนื้อหาจากบทกวีของญี่ปุ่น เปิดขึ้นเมือปี 1993 ที่นี่มีการเก็บรวบรวมบทกวีต่างๆเอาไว้มากมาย รวมถึงมีการรวบรวมผลงานศิลปะ นอกจากนี้ภายในยังมีร้านอาหาร เรือนชงชาและร้านขายของที่ระลึกเปิดให้บริการ พิพิธภัณฑ์การแจ้งแห่งนี้โดยรวบเอาความงดงามของทั้งอากาศ แสง และน้ำ จากในบทกวีมาใช้นักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับการชมความงามของธรรมชาติได้ทุกๆ ฤดูที่สอดคล้องกับเนื้อหาในบทกวี อิสระให้ท่านได้ชิมชาเพลิดเพลินกับผลงานทางศิลปะ ดื่มด่ำกับช่วงเวลาที่ผ่อนคลายกับความสวยงามของธรรมชาติที่รายล้อมโดยรอบ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HOTEL GUJO HACHIMAN หรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

กุโจวฮาจิมัง – ปราสาทกุโจฮะจิมัน – กิจกรรมทำอาหารจำลอง – สวนบ๊กกะ โนะ ซาโตะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

blog.gaijinpot.com/gujo-hachiman-castle/ By  

นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทกุโจฮาจิมัง (Gujo Hachiman Castle) ว่ากันว่าในบรรดาปราสาทที่  ตั้งอยู่บนเขานั้น  “ปราสาทกุโจฮาจิมัง” นับเป็นปราสาทที่งดงามที่สุดในญี่ปุ่นปราสาทแห่งนี้นั้นถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1559 โดยขุนนางประจำเมือง แม้ว่าปราสาทจะถูกทำลายในช่วงต้นสมัยเมจิ แต่ก็ถูกสร้าง  ขึ้นมาใหม่ในปี ค.ศ.1933 นับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่งดงามทางสถาปัตยกรรมอยู่ไม่น้อย จากการที่บริเวณปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาทำให้เราสามารถเห็นวิวสวยๆของเมืองได้ไม่ยาก โดยเฉพาะชั้นบนสุดของปราสาทสามารถมองเห็นมุมมองที่สวยงามของลักษณะเมืองกุโจฮาจิมัง ได้ตะลึงในความงดงามของสิ่งปลูกสร้างทางวัฒนธรรมที่กลมกลืนไปกับธรรมชาติอย่างไม่น่าเชื่อระหว่างทางเดินขึ้นไปชมปราสาทด้านบน ท่านจะได้เพลินเพลินกับใบไม้ที่เปลี่ยนสีทั้งเขียว เหลือง ส้ม แดงผสมผสานกันได้อย่างลงตัว (ทั้งนี้การเดินชมปราสาทกุโจฮาจิมังมีความจำเป็นต้องใช้เวลาเดินขึ้นเขา ประมาณ 30 นาที ซึ่งหากท่านไม่สะดวกเดินขึ้นเขาได้ ท่านสามารถเดินเล่นชมเมืองกุโจฮาจิมังตามอัธยาศัยได้) จนถึงเวลาอันควร

นำท่านสู่ Sample Koubou  กิจกรรมทำอาหารจำลอง สถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกท่านสามารถ  เพลิดเพลินในการชม สัมผัส และร่วมทำอาหารจำลอง ในบรรยากาศบ้านเรือนเก่าของชาวบ้านอายุกว่า 150 ปี เมืองกุโจฮาจิมัง ได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองต้นตำหรับแห่งการประดิษฐ์อาหารจำลองอันเลื่องชื่อ ของญี่ปุ่น สำหรับท่านที่มองหาของฝากขอแนะนำเครื่องประดับ หรือพวงกุญแจ

ซึ่งล้วนทำจากอาหารจำลองที่ท่านไม่สามารถซื้อหาที่ไหนได้ สิ่งที่ได้รับความนิยมที่สุดของที่นี่ก็คืออาหารจำลองที่เคลื่อนไหวได้ ทั้งช้อนที่ลอยอยู่ในอากาศ หรือกาแฟที่หกเลอะ บอกเลยว่าถ้ามาแล้วต้องซื้อติดไม้ติดมือกลับไปให้ได้ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บ๊กกะ โนะ ซาโตะ (Bokka no sato) ตั้งอยู่บนที่ราบสูงฮิรุงาโนระดับ 900 เมตรเหนือน้ำทะเล ที่นี่คือธีมพาร์คที่เน้นในเรื่องของการสัมผัสธรรมชาติและการทำฟาร์ม เพลิดเพลินกับการสัมผัสใกล้ชิดสัตว์เลี้ยง ชนิดต่างๆ อย่างเช่น อัลปากา ม้า แกะ วัว และกระต่าย ก็ได้รับความนิยมมากเช่นกัน

นอกจากจะสนุกสนานกับการให้อาหารแล้ว ยังมีกิจกรรมรีดนมวัว  เข้าชมพิพิธภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์จากไม้คิโบคคุริรวมถึงกิจกรรม

น่าสนุกอื่นๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมภายใน บ๊กกะ โนะ ซาโตะ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ นำท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HOTEL GUJO HACHIMAN หรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

กุโจฮาจิมัง  – นั่งกระเช้าชมภูเขาใบไม้แดง โอซาก้า – เมืองโอซาก้า – ย่านชินไซบาชิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 นำท่านเดินทางสู่ โกไซโชโรปเวย์ (Gozaisho Ropeway) เมืองโคโมโนะ (Komono) จังหวัดมิเอะ (Mie) (155 กิโลเมตร) นั่งกระเช้าชมภูเขาใบไม้แดง Gozaisho หรือ ภูเขาโกไซโช มีความสูงราวๆ 1,212 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ทางธรรมชาติในมิเอะ ที่สามารถเดินทางมา  เที่ยวได้ทุกฤดู ไฮไลท์ของที่นี่ก็คือ

กระเช้าชมวิวมุมสูง ที่จะพาทุกคนไปชมทิวทัศน์ในมุมมองใหม่ๆ บนภูเขาแห่งนี้ โดยเฉพาะในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีจนถึงฤดูหนาว มองไปทางไหนก็เห็นใบไม้หลากสีสันตัดกับฟ้าใสๆ อิสระให้ท่านชมความสวยงามของธรรมชาติ จนกระทั่งได้เวลาสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  เมืองโอซาก้า (Osaka) (130 กิโลเมตร) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ เป็นเมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์ ทั้งการค้า และวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น

โดยเริ่มต้นนำท่านช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ (SHINSAIBASHI) และ มินามินัมบะ (MINAMI NAMBA) ย่านชินไซบาชิ เป็นถนนสายช้อปปิ้งกึ่งอินดอร์ที่มีความยาวมากถึง 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านเฟรนไชส์ร้านเสื้อผ้าราคาแพงและ เสื้อผ้าแฟชั่นชั้นนำรวมถึงร้านอาหารและร้านขนมด้วย จากนั้นนำท่านเดินเล่นชม ย่านโดทงโบริ (DOTONBORI) ย่านที่รวมทั้งร้านอาหาร ร้านค้า และแหล่งบันเทิงยามค่ำคืนไว้ในที่เดียวกัน ถ้ามาโอซาก้าแล้วไม่มาโดทงโบรินี่เหมือนมาไม่ถึงโอซาก้า เมื่อยามค่ำคืนที่นี่จะเต็มไปด้วยสีสันของบรรดาร้านค้าต่างๆที่คึกคักมากๆ

โดยเฉพาะที่พลาดไม่ได้เมื่อมาย่านโดทงโบริจะต้องถ่ายรูปที่ ป้ายไฟกูลิโกะ (GLICO RUNNING MAN SIGN) ที่ชื่อเสียงโด่งดังเสมือนเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างของโอซาก้าเลยทีเดียว อิสระให้ท่านเพลินเพลินกับการช้อปปิ้ง จนกระทั่งได้เวลาสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม  HYATT REGENCY OSAKA หรือเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า ตลาดคุโรมง – วนอุทยานเมจิโนะโมริมิโน -ชมวิวอูเมะดะสกาย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) แลนด์มาร์กอันหนึ่งของเมืองโอซาก้าที่ไม่ว่าใครก็ต้องมาเยือน ด้วยความยิ่งใหญ่อลังการของตัวปราสาทที่มีถึง 8 ชั้น ห้อมล้อมด้วยกำแพงหิน คูน้ำ ไปจนถึงสวนนิชิโนมารุ (Nishinomaru Garden) มองแล้วดูตัดกับความเป็นเมืองทันสมัยที่อยู่รายล้อมจากตึกอาคารทันสมัย ผู้ที่สร้างอย่างท่านโทโยมิ ฮิเดะโยชินั้นมีเจตนาให้เป็นดังศูนย์กลางแห่งใหญ่ของญี่ปุ่น จนกลายเป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นในขณะนั้น แต่หลังจากที่ท่านโทโยมิ ฮิเดะโยชิเสียชีวิตลงไม่นาน ก็เกิดการเปลี่ยนแปลง แม้จะมีการปรับปรุงสร้างใหม่ในปีค.ศ. 1620 อีกครั้ง ก็ยังจะเกิดฟ้าผ่าทำให้ปราสาทได้รับความเสียหายอย่างหนักในส่วนของหอคอย แต่ด้วยความตั้งใจจะอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าจึงได้มีการบูรณะมาเรื่อยๆ จนถึงในปัจจุบันที่มีการสร้างลิฟต์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชม อิสระให้ท่านได้เยี่ยมชม จนได้เวลาอันสมควร

นำทุกท่านเดินทางสู่ ตลาดคุโรมง โอซาก้า (Kuromon Ichiba Market) เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงและ  เก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้า จนได้รับสมญานามว่าเป็น ครัวของโอซาก้า (Osaka’s Kitchen) กันเลยทีเดียว มีบรรยากาศภายในเป็นทางเดิน Arcade เล็กๆทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆกว่า 160 ร้านค้า ขายทั้งของสด และแบบพร้อมทาน มีของกินเล่นและอาหารพื้นเมืองมากมายหลายชนิดให้ได้ชิมกัน อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมตามอัธยาศัย จนได้เวลาพอสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (คืนเงินสดท่านละ 5000 JPY)

นำท่านเดินทางสู่ สวนอุทยานเมจิโนะโมริมิโน (Meiji no Mori Mino Quasi Nation Park) วนอุทยานแห่งชาติอันลือชื่อของโอซาก้า ตั้งอยู่บนหุบเขาด้านทิศเหนือของเมืองมิโนซึ่งอยู่ในระดับเหนือน้ำทะเลราว 100-600 เมตร แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่อุดสมบูรณ์ของโอซาก้า ภายในมีเส้นทางเดินป่าที่ห้อมล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่  ท่านจะได้เห็นภาพของภูเขาที่เปลี่ยนจากสีเขียว เป็นสีส้มแดงไล่สีสลับกันอย่างสวยงามราวกับภาพวาด จนได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ดีที่สุดในญี่ปุ่นประจำภูมิภาคคันไซ ตลอดเส้นทางการเดินป่าเราจะได้เพลิดเพลินและดื่มดำกับความสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสีกันได้อย่างเต็มอิ่ม  ไฮไลท์ของที่นี่อีกอย่างหนึ่งคือน้ำตกมิโน มีสะพานสีแดงสดยื่นออกไปกับทิวทัศน์ของกิ่งไม้ที่ล้อมรอบอยู่ เข้ากันกับฉากหลังของน้ำตกได้อย่างสวยงาม อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินธรรมชาติ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางสู่ อาคารชมวิวอูเมะดะสกาย (Umeda Sky Building)  หรือรู้จักกันในชื่อ New Umeda City ซึ่งตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมืองโอซาก้านั่นเอง ด้วยความสูงของตัวอาคารถึง 173 เมตร จึงนับได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมอาคารสูงที่งดงามในย่านคิตะ

 

อาคารชมวิวอูเมะดะสกายนั้นมีทั้งหมดสองอาคาร  ลักษณะเป็นตึกแฝด มีสะพานเชื่อมถึงกันที่กลางตึก ซึ่งจะมีจุดชมวิวที่บนสวนลอยชั้นที่ 39 ได้รับความสนใจจากทั่วทั้งโลก อีกทั้งยังเป็นจุดชมวิวอันเลื่องชื่อที่ถ้าใครอยากชมวิวทิวทัศน์ของเมืองโอซาก้า  จากมุมสูงต้องมาที่นี่ให้ได้และชั้นบนสุดของอาคารนี้มีจุดชมวิวอันมีชื่อเก๋ๆว่า “สวนลอยฟ้า KUCHU TEIEN OBSERVATORY”  อิสระให้ทุกท่านให้เต็มอิ่มกับบรรยากาศ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HYATT REGENCY OSAKA หรือเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

โอซาก้า – ศาลเจ้าสุมิโยชิ – RINKU PREMIUM OUTLET – สนามบิน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 นำท่านสู่ ศาลเจ้าสุมิโยชิ (Sumiyoshi Taisha) เป็นศาลเจ้าที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรตที่ 3 เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งศาลเจ้าที่เก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ รูปแบบสถาปัตยกรรมการสร้างถือว่า

มีความโดดเด่นสามารถพูดได้เลยว่าระดับเอเชียยังหาพบได้ยาก ถูกสร้างด้วยรูปแบบที่  เรียกว่า สุมิโยชิ-ซึคุริ (Sumiyoshi-zukuri) ที่จะมีหลังคาแบบทรงตรงๆ ต่างจากที่อื่นๆที่จะมีทรงโค้งๆ จั่วจะถูกตกแต่งด้วยไม้ที่ลักษณะไขว้กันคล้ายกับไม้กางเขนของศาสนา  คริสต์ หากออกจะเป็นรูปกากบาทซะมากกว่า รวมทั้งยังมีไม้ขนาดเล็กๆวางเรียงกันตามแนวยาวทั่วทั้งหลังคา

โดยเฉพาะตรงจุดที่ทางเข้าอยู่ด้านใต้หน้าจั่วของหลังคาและยังมีรั้วล้อมรอบ นอกจากความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรมแล้วยังมีความศักดิสิทธิ์ของเทพคามิ (เทพเจ้าชินโต) ที่เชื่อว่าเมื่อสักการะแล้วจะเดินทางปลอดภัย แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวง จนกระทั่งได้เวลาสมควร

จากนั้นเดินทางสู่ RINKU PREMIUM OUTLET ที่นี่มีร้านขายสินค้าแบรนด์เนมตั้งอยู่ประมาณ 200 ร้านและยังมีสินค้ามากมายหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นของเล่น อุปกรณ์ในครัวเรือน เสื้อผ้าบุรุษ เสื้อผ้าสตรี และอุปกรณ์กีฬาต่างๆ สามารถเดินช้อปปิ้งได้ทั้งวันจะมาเดินคนเดียวได้ หรือจะมากันทั้งครอบครัว รับรองว่าไม่มีเบื่อ และเนื่องจากสิ่งก่อสร้างต่างๆที่มีการออกแบบให้ดูเหมือนกับรีสอร์ท โดยได้แรงบันดาลใจมาจากเมืองท่า  ชาร์ลสตันอันมีประวัติศาสตร์ของอเมริกา ทำให้ที่นี่ทั้งสวยงามและดูเป็นระเบียบอีกด้วย อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชมตามอัธยาศัย จนได้เวลาพอสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

(คืนเงินสดท่านละ 2,000 JPY)

นำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ

17.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่TG

22.00 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ….

 

ดื่มด่ำวิถีชีวิต “เมืองแห่งสายน้ำ” ท่ามกลางขุนเขา ณ กุโจวฮาจิมัง