21 – 30 พฤศจิกายน 2562
วันเดินทาง
สายการบินอียิปต์แอร์ (MS)
สายการบิน
อียิปต์
ประเทศ

ทัวร์แอฟริกา :  EGYPT MODERN LUXURY 10 วัน (MS)

กำหนดการเดินทาง : 21 – 30 พฤศจิกายน 2562

ประเทศ : อียิปต์

สายการบิน : อียิปต์แอร์ (MS)

ราคา : 98,800 บาท

สัมผัสความหรูหรา และความคลาสสิกไปพร้อมกันใน มอเดิร์น อียิปต์ เยี่ยมชม “Giza Pyramid Complex” มหาพีรามิดกีซ่า หนึ่งใน ท๊อป 7 มรดกโลกโบราณ 2พักผ่อนในโรงแรมบรรยากาศสุดโรแมนติก และหรูหราในเมืองรีสอร์ต มาร์ซา มาทรูห์ เพลิดเพลินกับการพักผ่อนบนหาดอากีบา พร้อมชมหาดที่ราชินีคลีโอพัตราทรงลงเล่น สัมผัสกับความคลาสสิกของอียิปต์ที่ซีวา และความงดงามของทะเลสาบเกลือแห่งซีวาห้องวิวพีรามิดสั่งได้ พักผ่อนอย่างรื่นรมย์ ท่องเที่ยวอย่างพรีเมี่ยม Modern Luxury Egypt

SPECIAL HIGHLIGHT !!
พิเศษ !!! พักที่ “Carols Beau Rivage โรงแรมติดทะเลสุดหรู หาดทรายขาว ทะเลมรกต บาร์น้ำไม่อั้นให้คุณพักผ่อนอย่าง Exclusive  โดยรวมบริการดริ้งก์ต่าง ๆ ไว้ให้ท่านตลอดที่เข้าพัก

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันที่หนึ่งของการเดินทาง

กรุงเทพฯ–ไคโร (อียิปต์)

21.00น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ทางเข้าที่ 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินอียิปต์แอร์ (Egypt Air) เที่ยวบินที่ MS 961 เจ้าหน้าที่จากบริษัทเร้นจ์ฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

2

วันที่สองของการเดินทาง

ไคโร – Giza Pyramid Complex –ซัคคาร่า – เมมฟิส

01.00น. ออกเดินทางสู่ เมืองไคโร ประเทศอียิปต์ โดยเที่ยวบินที่ MS 961

06.00น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินนานาชาติไคโร (Cairo) เมืองหลวงของประเทศอียิปต์ หรือ “City of  Thousand Minaret” เมืองหลวงที่มีอาณาเขตนครบาล (Metropolitan Area) ของเมืองใหญ่ที่สุดในแอฟริกา และใหญ่เป็นอันดับ 15 ของโลก ทั้ง นี้ เมืองหลวงแห่งนี้ยังได้ถูกจัดให้เป็น เมืองของโลก (World City) ในหมวดหมู่ “Beta +” โดย “Globalization and World Cities Research Network” ให้เทียบเท่ากับบอสตัน ดัลลัส ฮัมบูร์ก แวนคูเวอร์ เลยทีเดียว ซึ่งไม่เป็นที่น่าแปลกใจเพราะ ไคโร เป็นเมืองที่ประกอบด้วยอุตสาหกรรมการบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลาง รวมทั้งยังเป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาระดับสูงที่มีความเก่าแก่เป็นอันดับสองของโลก อย่างมหาวิทยาลัย Al-Azhar ทำให้บริษัทบันเทิงนานาชาติ และองค์กรต่าง ๆ เข้ามาตั้งสำนักงานภายในเมือง ยกตัวอย่างเช่น องค์กรสันนิบาตอาหรับ (The League of Arab States) ที่ได้เคยตั้งสำนักงานใหญ่ ณ เมืองแห่งนี้ ตลอดที่ได้เริ่มก่อตั้งสันนิบาตอาหรับขึ้นมา โดยเมื่อเดินทางมาถึงไคโร บริษัท ฯ นำท่านเดินทางสู่โรงแรม Le Meridien Pyramids Hotel หรือเทียบเท่า เพื่อเก็บสัมภาระของท่านก่อน

*** บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม ***

นำท่านเดินทางชม คอมเพล็กซ์ มหาพีรามิดแห่งกีซ่า (Giza Pyramid Complex) (60 กิโลเมตร) มรดก  โลก และ 1 ใน 7 มหัศจรรย์ของโลกโบราณ ที่เป็นหนึ่งเดียวที่ยังคงตั้งตระหง่านอย่างสง่ามาจนถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งตัวคอมเพล็กซ์ ฯ ยังเป็นที่ตั้งของพีรามิดที่สำคัญอีก สามพีรามิด คือ มหาพีรามิดแห่งกีซ่า (Great Pyramid of Giza) พีรามิดแห่งคาฟรี   (Pyramid of Khafre) พีรามิดแห่งเมนเคาร์ (Pyramid of Menkaure)  และ มหาสฟิงซ์แห่งกีซ่า (The Great Sphinx of Giza) ทำให้ในปัจจุบัน ความงดงาม และยิ่งใหญ่ของ คอมเพล็กซ์ ฯ ได้ถูกจัดเป็นมรดกโลก (Ref: 86-002) พร้อมเป็นหลักฐานอันสำคัญถึงความสามารถในด้านวิศวกรรมของอียิปต์โบราณอีกด้วย อย่างไรก็ตามคอมเพล็กซ์พีรามิดแห่งนี้ยังคงสร้างความฉงนสนเท่ห์ พร้อมความประทับใจให้กับนักเดินทางทั่วโลกมาแล้วมากมาย ด้วยเพราะนักเดินทางบางท่านเมื่อได้สัมผัสกับมหาพีรามิดแห่งกีซ่าด้วยตนเองแล้ว ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันด้วยความประทับใจว่า เป็นประสบการณ์ที่ต้องมาสัมผัสด้วยตนเองให้ได้สักครั้ง และบรรยากาศจริงที่พีรามิดให้นั้น แตกต่างจากในรูปอย่างสิ้นเชิง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ซัคคาร่า (30 กิโลเมตร) เพื่อชม

พีรามิดแห่งโจย์เซอร์ (Pyramid of Djoser) พีรามิดที่ออกแบบโดย อิมโฮเทป (Imhotep) สถาปนิกเอก และนายกรัฐมนตรี ของฟาโรห์โจย์เซอร์ ผู้ออกแบบให้พีรามิดแห่งนี้เป็นลักษณะขั้นบันได โดยมีความเชื่อว่าฟาโรห์โจย์เซอร์นั้นอยากจะให้พีรามิดแห่งนี้มีความงดงามเหนือกว่าพีรามิดอื่น ๆ จึงได้ให้สถาปนิกเอกออกแบบให้สูงหกขั้น พร้อมกับกำแพงล้อมรอบให้งดงาม ทั้งนี้ในปัจจุบัน นักเดินทางที่ชอบถ่ายรูปยังชอบถ่ายรูปคู่กับกำแพง ของพีรามิด ที่รู้จักกันว่า “The Wall at the Step Pyramid” ซึ่งเป็นกำแพงที่งดงาม พร้อมที่จะให้รูปที่ถ่ายออกมานั้นมีความคลาสสิกเป็นอย่างมาก จนถึงเวลาอันควร

นำท่านเดินทางชม เมืองเมมฟิส (Memphis) (30 กิโลเมตร) เมืองหลวงอียิปต์โบราณ ที่เคยเป็นศูนย์กลางด้านวัฒนธรรม กว่า 3,000 ปี ซึ่งถึงแม้ว่าตัวเมืองโดยส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้ก่อสร้างเมืองไคโร และอเล็กซ์แซนเดรียในยุคกลางแล้วนั้น ปัจจุบันเมมฟิส ได้ถูกบันทึกให้เป็นมรดกโลกในปี 1979 โดย UNESCO (Ref : 86) โดยได้จัดให้เมมฟิสเป็นพิพิธภัณฑ์แบบเปิด พร้อมเป็นสถานที่กักเก็บรูปปั้น และสถาปัตยกรรมต่าง และเครื่องมือต่าง ๆ ของเหล่าผู้นำ หรือชนชั้นสูง ที่มีอายุยาวนาน แต่ความงาม และเสน่ห์ของรูปปั้น เหล่านั้นยังคงงดงามอยู่อย่างนั้นคงเดิม เสมือนเป็นพยานถึงความรุ่งเรืองของเมมฟิส และเหล่าฟาโรห์

จนถึงเวลาอันควร นำท่านเดินทางกลับ เมืองไคโร (Cairo) (30 กิโลเมตร)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พร้อมนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก โรงแรม Le Meridien Pyramids Hotel หรือเทียบเท่า
** HIGHLIGHT !!! โรงแรมหรู ที่ได้ผสมความคลาสสิก และความมอเดิร์นไว้อย่างลงตัว ด้วยเพราะโรงแรมได้ออกแบบมาให้ห้องนอน และสระว่ายน้ำใช้พีรามิดเป็นพื้นหลังของโรงแรม เพื่อให้ท่านได้พักผ่อนอย่าง Exclusive พร้อมกับความโรแมนติกท่ามกลางบรรยากาศมหาพีรามิดที่ปกคลุมโรงแรมแห่งนี้  ทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อพนักงานขายบริษัท ฯ เพื่ออัพเกรดห้องนอนของท่านเป็นห้องนอนวิวพีรามิดได้ โดยเพิ่มท่านละ 3,000 บาท **

3

วันที่สามของการเดินทาง

ไคโร – ชมเมือง – พิพิธภัณฑ์แห่งอียิปต์ – มัสยิดแห่งโมฮัมเมด อาลี  -คอปติกไคโร – โบสถ์แขวนไคโร – ล่องเรือแม่น้ำไนล์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าชม เมืองไคโร (Cairo) โดยเริ่มต้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์แห่งอียิปต์ (Eyptian  Musuem) สถานที่นักเดินทางส่วนใหญ่มักมองข้ามเมื่อเดินทางไปไคโรอยู่เสมอ ซึ่งอันที่จริงแล้ว  พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์ห้ามพลาดเป็นอันขาดของไคโรเลยทีเดียว  ด้วยเพราะตั้งแต่ปี ค.ศ. 1835 เมื่อรัฐบาลอียิปต์ได้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ขึ้นมา เพื่อยับยั้งการลักรอบปล้นและขายวัตถุอียิปต์โบราณต่าง ๆ นั้น พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็ได้ทำหน้าที่นั้นได้ดีเป็นอย่างมาก ทำให้ปัจจุบันภายในของพิพิธภัณฑ์ได้รับการตกแต่งจนมีความสวยงามอย่างคาดไม่ถึงเป็นอย่างมาก และเมื่อรวมกับเหล่าวัตถุโบราณต่าง ๆ อย่างเช่นสมบัติของฟาโรห์ตุตันคาเมน ไว้ด้วยแล้ว สถานที่ ๆ แห่งนี้จึงอบอวลไปด้วยความคลาสสิกที่พลาดไม่ได้เป็นอย่างมาก และด้วยความสำเร็จของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้รัฐบาลอียิปต์จึงได้ทุ่มทุน 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ สร้าง “Grand Egyptian Museum” ขึ้นโดยจะแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 2020 ในอนาคต (ทั้งนี้ บริษัท ฯ ได้ทำการละเว้นการเข้าชมห้องมัมมี่ต่างๆ สำหรับนักเดินทางทุกท่านไว้ด้วยแล้ว)จนถึงเวลาอันควร

นำท่านเดินทางชมอีกไฮไลท์สำคัญของไคโร ป้อมปราการแห่งไคโร หรือ ป้อมปราการซาลาดีนแห่งไคโร (Saladin Citadel of Cairo) ซึ่งป้อมปราการนั้นได้ถูกสั่งให้สร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1176 – 1183 โดยผู้นำราชวงศ์อายูบิด (Ayyubid Dynasty) ซาลาดีน (Saladin)  เพื่อป้องกันการรุกรานของนักรบครูเสด (Crusaders) อย่างไรก็ ตามในปัจจุบัน ป้อมปราการแห่งนี้เป็นไฮไลท์ที่ห้ามพลาดไม่ได้เป็นอย่างมากในไคโร ด้วยเพราะตัวป้อมปราการนั้นถูกออกแบบมาให้ตั้งอยู่บนเนินเขากลางใจเมืองไคโร ทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นจุดที่บรรยากาศร่มรื่น และเหมาะกับการชมทัศนียภาพเมืองไคโร ทั้งเมืองเป็นอย่างมาก นอกจากนี้แล้วที่งดงามที่สุดภายในป้อมปราการแห่งนี้ คือ มัสยิดแห่ง โมฮัมมัด อาลี (Mosque of Muhammad Ali) มัสยิดสถาปัตยกรรมออตโตมัน และเป็นมัสยิดที่ได้ถูกสั่งให้สร้างโดย โมฮัมมัน อาลี พาสชา ให้มีขนาดใหญ่ที่สุดอันแรกที่เคยสร้างมาในศตวรรษที่ 19 เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงลูกชายคนโตของตนที่เสียไปใน ค.ศ. 1816 ทั้งนี้ในปัจจุบันความงามของมัสยิดแห่งนี้ได้สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวมาแล้วมากมาย เพราะความงามทั้งภายในและภายนอกของมัสยิดแห่งนี้นั้นยังคงสภาพไว้เหมือนเดิม เสมือนกับความรักของพ่อต่อลูก ที่ไม่ว่าผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังรักไม่เปลี่ยนแปลง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารยุโรป

บ่าย นำท่านชม เมืองเก่าไคโร ย่านคอปติก ไคโร (Coptic Cairo) ที่มีเอกลักษณ์เป็นพิเศษในตนเองอย่างมาก เพราะภายในย่านนี้ท่านจะได้เห็นถึงการเข้ามามีอิทธิพลของศานาคริสต์ในอียิปต์ โดยนำท่านชมโบสถ์เซนต์เซอร์เจียส (Church of Saint Sergius) ที่ตั้งอยู่กลางใจเมืองเก่าไคโร และเป็นโบสถ์ที่คนพื้นเมืองเชื่อว่า ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ (พระเยซู พระมารดา และนักบุญโยเซฟ) นั้นได้เคยเข้ามาลี้ภัยจากการไล่ล่าของฮีรอดภายในโบสถ์แห่งนี้อีกด้วย  อย่างไรก็ตามปัจจุบันสถานที่แห่งนี้เป็นที่โปรดปรานสำหรับนักเดินทางเป็นอย่างมาก เพราะความผสมผสานอย่างลงตัวของคริสต์จักร กับบรรยากาศของอียิปต์แห่งนี้ให้  ความรู้สึกที่แปลกใหม่ และเป็นที่น่าแปลกใจเป็นอย่างมาก จนถึงเวลาอันควร

นำท่านชมโบสถ์แคว้น (The Hanging Church) โบสถ์ที่ตั้งอยู่เหนือประตูของป้อมบาบิโลน ซึ่งเป็นป้อมปราการโรมัน ที่มีทางเข้าจากถนนผ่านประตูเหล็กใต้ซุ้มหินแหลม โดยตัวโบสถ์มีสถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษที่ 19 ประกอบด้วยหอระฆังคู่เหนือลานแคบ ตามศิลปะคริสตจักร์สมัยใหม่ ทำให้บรรยากาศล้อม ๆ โบสถ์แห่งนี้มีความคลาสสิก บนกำแพงก็มีสีสัน เหมาะกับการเดินเก็บภาพแบบสบาย ๆ ได้เรื่อย ๆ เป็นอย่างมาก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Nile River Cruise (ล่องเรือแม่น้ำไนล์) พร้อมนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก โรงแรม Le Meridien Pyramids Hotel หรือเทียบเท่า 

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

ไคโร – Gayer Anderson Museum  – ย่าน คาน เอล คาลิลิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมพิพิธภัณฑศิลปะ “Gayer Anderson Museum” เพชรในตมของไคโร และกำลังเป็นที่นิยมชมชอบอย่างมากสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบถ่ายรูป ด้วยเพราะภายในของพิพิธภัณฑ์มีบรรยากาศคลาสสิกอย่างมาก ทั้งเฟอร์นิเจอร์ สถาปัตยกรรม ระเบียง ฯลฯ โดยแต่ละภาพของเหล่านักท่องเที่ยวที่ออกมานั้นงดงามเหมือนไปถ่ายแบบเลยทีเดียว ซึ่งความงามของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นั้นอยู่ที่สถาปัตยกรรมอนุรักษ์การตกแต่งบ้านรูปแบบศตวรรษที่ 17 ที่เหลืออยู่น้อยมาก ๆ ในไคโร ทำให้นักเดินทางทุกท่านที่เยื่ยมชมได้สัมผัสกับเสน่ห์ของอียิปต์ได้ใกล้ชิดมากขึ้นไปอีกด้วย (คลิ๊กเพื่อชมตัวอย่างภาพจากอินสตาแกรม >>> http://bit.ly/2MhMyaK)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินสู่ย่าน คาน เอล คาลิลิ (Khan El Khalili) สถานที่ ที่หากไม่ได้มาถือว่าไม่ได้มาถึงไคโร เพราะ ภายในย่านแห่งนี้คุณจะได้พบกับความมหัศจรรย์บันเทิงใจท่ามกลางความคลาสสิก และร้านค้ามากมายที่จะทำให้การช้อปปิ้งของคุณทั้งสนุก และเพลิดเพลินไปกับการดูสินค้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมที่เรียงราย ทองคำ สินค้าแอนติก สินค้าเคลือบทอง และพรม สินค้าแนะนำของที่นี้ โดยบริษัท ฯ ให้อิสระท่านในการช้อปปิ้งภายในย่านแห่งนี้ ทั้งนี้เพราะภายในย่านแห่งนี้มีคาเฟ่คลาสสิกมากมายให้ท่านได้หยุดพักผ่อนจนท่านอาจจะเลือกไม่ถูก ดังนั้นเราจึงขอแนะนำ “El Fishawi Café” คาเฟ่ที่เก่าแก่ที่สุดในไคโร และเป็นคาเฟ่ที่นักเขียนรางวัลโนเบล นากิบ มาฟูส์ โปรดปรานเป็นอย่างมาก (คลิ๊กเพื่อชมตัวอย่างภาพบนอินสตาแกรม >>>http://bit.ly/2LIlVvT)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Birdcage หรือเทียบเท่า

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Le Meridien Pyramids Hotel หรือเทียบเท่า

(*หมายเหตุ: กรุณาจัดเตรียมเสื้อผ้าและเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับการท่องเที่ยวริมชายหาด*)

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

ไคโร – มาร์ซา มาทรูห์ – Carols Beau Rivage

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมือง มาร์ซา มาทรูห์ (Marsa Matruh) (480 กิโลเมตร) เมืองรีสอร์ตริมทะเล ที่ประกอบด้วยหาดทรายขาว  และเป็นที่ตั้งของหาดทะเลที่มีประวัติ และงดงามต่าง ๆ มากมาย โดยเมื่อ มาถึงเมืองแล้วนั้น บริษัท ฯ

นำท่านเดินทางสู่ รีสอร์ต “Carols Beau Rivage” รีสอร์ตสุดหรูตั้งติดริมทะเลเมดิเตอร์ริเนียน ทั้งยังตั้งอยู่บนหาดทรายขาวสุดสายตาตลอดแนวชายฝั่ง พร้อมให้คุณได้สัมผัสกับบรรยากาศการพักผ่อนริมทะเลที่ได้ทำให้นักเดินทางประทับใจมาแล้วมากมาย ตัวโรงแรมเองยังได้  ถูกออกแบบมาให้มีเสน่ห์ เพื่อระลึกถึงยุคอันรุ่งโรจน์ของเหล่าฟาโร่ห์อีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ หาดส่วนตัวของโรงแรม “Carols Beau Rivage” ให้คุณได้สัมผัสกับความงดงามของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสีคราม หาดทรายขาวที่เรียงยาวตลอดริมชายหาดส่วนตัวนี้ อีกทั้งยังประกอบด้วยบาร์น้ำ Siwa ที่เปิดให้ท่านได้สามารถสั่งเครื่องดื่มตามที่ท่านต้องการได้ตลอดการพักผ่อนบน หาดส่วนตัวนี้ ซึ่งทั้งหมดของหาดส่วนตัวของรีสอร์ตแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นความงามของทรายขาว น้ำทะเลมรกต และบริการชั้นดี ก็พร้อมที่จะทำให้คุณได้พบกับประสบการณ์ใหม่ในการพักผ่อนริมทะเลอย่างแน่นอน

(คลิ๊กเพื่อชมตัวอย่างภาพจากอินสตาแกรม >>> http://bit.ly/2yoYGyx)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Carols Beau Rivage หรือเทียบเท่า(*หมายเหตุ: กรุณาจัดเตรียมเสื้อผ้าและเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับการออกเดินทางเช้าเวลา 06.00 น.*)

6

วันที่หกของการเดินทาง

มาร์ซา มาทรูห์ – ซีวา – ทะเลสาบเกลือแห่งซีวา – 4WD Great Sand Sea – Cleopatra Bath

06.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ ซีวา โอเอซิส (Siwa Oasis)  (350 กิโลเมตร) ฝันกลางวันของคนรักการผจญภัยไปในทะเลทราย ที่มีที่ตั้งต่ำกว่าน้ำทะเล 25 ม. และรายล้อมไปด้วยต้นปาล์ม ต้นมะกอก กับบรรยากาศการใช้ชีวิตอย่างสโลว์ไลฟ์ (Slow life)  ซึ่ง ณ โอเอซิสแห่งนี้ นักเดินทางจะได้ผจญภัยตามถนน ชมเมืองโบราณที่มีประวัติอันยาวนาน บ่อน้ำธรรมชาติที่ใสสะอาด และทะเลทรายกว้างสุดตระการตาริมโอเอซิสแห่งนี้ (โดยบริษัท ฯ จะจัดเตรียมอาหารเช้าไว้ให้ท่านระหว่างการเดินทาง)

นำท่านชมทัศนียภาพ ทะเลสาบเกลือแห่งซีวา (Siwa Salt Lake) หนึ่งในสุดยอดสถานที่ห้ามพลาดเป็นอันขาดในการท่องเที่ยวอียิปต์ เพราะทะเลสาบแห่งนี้มีความเป็นเกลือธรรมชาติ ถึง 95 % และลึกประมาณ 4 เมตร ทำให้นักเดินทางที่เดินทางมานั้นได้ประทับใจกับน้ำใสดั่งคริสตัลที่กว้างใหญ่ไพศาล จนเป็นเทรนด์ในการท่องเที่ยวอียิปต์แบบมอเดิร์นเป็นอย่างมาก ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมานั้นก็มักจะมาถ่ายเก็บทัศนียภาพ หรือลงลอยน้ำเพื่อทดสอบว่าไม่สามารถจมน้ำได้จริง ด้วยเพราะความหนาแน่นของเกลือสูงนั้นเอง จนถึงเวลาอันควร

นำท่านเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม ผจญภัย 4 WD ซาฟารี “The Great Sand Sea”  ที่จะให้คุณได้ออก เดินทางรับชมทะเลทรายที่กว้างใหญ่ไพศาล และงดงามอย่างยิ่ง ซึ่งทะเลทรายแห่งนี้นั้นมีความยาวจากเหนือลงใต้ 650 กม. และความกว้างจากตะวันออกไปตะวันตก 300 กม. อีกทั้งความงามของเหล่าดูนทะเลทรายที่ตั้งตระหง่านเรียบเนียน ที่เมื่อนำมารวมกับสีของทะเลทรายด้วยแล้วนั้น ฝันการผจญภัยทะเลทรายของคุณ สมชื่อ The Great Sand Sea

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ กลางทะเลทราย The Great Sand Sea

บ่าย นำท่านชม “Cleopatra Bath” บ่อน้ำธรรมชาติที่ราชินีคลีโอพัตตราตัดสินใจตั้งให้เป็นที่ลงละเล่นน้ำส่วนตัวของพระองค์ ซึ่งภายในซีวานั้นมีบ่อน้ำธรรมชาติอยู่มากมาย แต่ที่ทำให้บ่อน้ำธรรมชาติ “Cleopatra Bath” เป็นที่โด่งดังไปกว่าที่อื่นนั้นอยู่ที่เอกลักษณ์พิเศษของบ่อน้ำแห่งนี้ และสิ่งนั้นน้ำที่ใสเป็นสีมรกตงดงามที่เติมเต็มบ่อหินธรรมชาติ นอกจากนี้ยังหลายล้อมด้วยต้นปาล์มมากมาย ทำให้การหยุดพักผ่อนที่คาเฟ่ริมบ่อน้ำแห่งนี้ เป็นการพักผ่อนท่ามกลางโอเอซิสที่กำลังเป็นที่นิยมชมชอบเป็นอย่างมาก คงเพราะนอกจากจะให้ความรู้สึกที่คลาสสิกแล้ว เทรนด์ดื่มกาแฟ หรือชาในสถานที่แบบนี้เองก็เป็นสิ่งที่กำลังเป็นที่นิยมชมชอบอย่างมากเช่นกัน จนถึงเวลาอันควร

นำท่านเดินทางกลับสู่เมือง มาร์ซา มาทรูห์ (Marsa Matruh) (350 กิโลเมตร)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Carols Beau Rivage หรือเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

มาร์ซา มาทรูห์ – ชมเมือง – หาดอากีบา – หาดคลีโอพัตตรา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 นำท่านชมถ้ำเกลือ (Salt Cave) สถานที่ผ่อนคลายธรรมชาติอันกำลังเป็นที่พูดถึงในโซเชียล ตั้งอยู่บน ถนนเอลโบ ที่แห่งนี้มีลักษณะเป็นถ้ำที่ประกอบด้วยเกลือธรรมชาติมากกว่า 20 ตัน ซึ่งเกลือนั้นทำให้อากาศภายในถ้ำนั้นมีความบริสุทธิ์อย่างมาก เหมาะกับการผ่อนคลาย ปลดปล่อยพลังด้านลบออกจากล่าง ทั้งนี้พนักงานดูแลยังเปิดเพลงแบบซอฟท์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผ่อนคลายอีกด้วย ที่สำคัญกว่านั้นนักเดินทางที่เดินทางเข้าใช้บริการต่างก็ประทับใจในความงาม และความสะอาดของถ้ำเกลือแห่งนี้อีกด้วย

นำท่านชมหาดอากีบา (Ageeba Beach or Agiba Beach) โดยคำว่า อากีบา นั้นหมายถึง ปาฏิหารย์  ในภาษาอาหรับ และตั้งห่างจากตัวเมืองไปประมาณ 24 กม. จากเมืองมาร์ซา มาทรูห์ ซึ่งหาดแห่งนี้เป็นหาดทรายขาวริมทะเลภายในอ่าวเล็ก ๆ ผางาม น้ำทะเลใสมรกต ที่มีทางเขาจากการเดินลงผาไปเท่านั้น ทำให้หาดแห่งนี้ติดอันดับ Top 50 หาดที่ดีที่สุดในโลกเป็นอันดับ ที่ 48 ทั้งนี้ยังมีประวัติการชมหาดแห่งนี้ขององค์ราชินีคลีโอพัตตราด้วว่า เมื่อครั้งท่านได้มาเยี่ยมชมหาดแห่งนี้ ท่านได้ยืนอยู่บนริมผา แล้วมองลงมาชมความงดงามของหาดพร้อมชมว่าสมดั่งชื่อจริง ๆ ทั้งนี้ในปัจจุบันผาก่อนเดินลงไปนั้นเป็นที่นิยมถ่ายภาพเป็นอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยว เพราะเมื่อได้ยืนอยู่บนหินผานั้นแล้ว ท่านจะได้สัมผัสกับความงามอันมหัศจรรย์ของหาดอากีบาแห่งนี้อย่างที่องค์ราชินี ฯ ได้รับชม พร้อมให้ท่านรู้สึกถึงความหรูหราขององค์ราชินีคลีโอพัตตราในยุคอียิปต์โบราณ

นำท่านชมหาดคลีโอพัตตรา (Cleopatra’s Beach) หาดที่เชื่อว่าองค์ราชินีคลีโอพัตราได้มาทรงลงเล่นน้ำกับคู่รัก มาร์ค อันโทนี (Mark Anthony) ซึ่งบนหาดแห่งนี้มี หินที่ชื่อว่า Cleopatra’s Rock ตั้งยื่นออกไปสู่ทะเลเมดิเตอร์ริเนียนอยู่ และตรงบริเวณหินนี้เองที่องค์ราชินี้ได้ทรงลงละเล่นน้ำกับคนรัก โดยความงามของหาดนั้นรวมไปถึงน้ำที่ใส เหล่าหินผา และทัศนียภาพของทะเลเมื่อยืนอยู่ระหว่างสองหินใหญ่นั้นได้สร้างความประทับใจมาแล้วนักต่อนัก จนถึงเวลาอันควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ โรงแรม “Carols Beau Rivage”

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Carols Beau Rivage หรือเทียบเท่า

8

วันที่แปดของการเดินทาง

มาร์ซา มาทรูห์ – อเล็กซานเดรีย – Citadel of Qaitbay

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมือง อเล็กซานเดรีย (Alexandria) (320 กิโลเมตร) เมืองท่าทะเลเมดิเตอร์ริเนียน ที่เมื่อช่วงเฮลลินิสติกนั้นมีความเจริญอย่างมาก โดยเป็นที่ตั้งของ The Great Light House และ The Great Library อันได้ถูกจัดอันดับให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกโบราณ อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน แม้จะไม่มีประภาคารแห่งอเล็กซานเดรียให้ชมแล้วก็ตาม แต่มหาห้องสมุดนั้นได้ถูกบูรณาการสร้างขึ้นใหม่แล้ว อีกทั้ง ตัวเมืองยังมีแลนด์มาร์คที่มีสถาปัตยกรรม Greco-Roman สวยงามมากมายไปตามจุดต่าง ๆ ของเมืองอีกด้วย

เที่ยง ท่านเดินทางถึง เมือง อเล็กซานเดรีย พร้อมรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชม ป้อมปราการ เคท เบย์ (Citadel of Qait Bay) ด้วยทะเลเมดิเตอร์ลิเนียน และท่าเรือเป็น  เสมือนลมหายใจของเมืองอเล็กซานเดรียแห่งนี้ ดังนั้นเหล่ามัมลุก (Mamluks) จึงได้สร้างป้อมปราการแห่งนี้ขึ้นในศตวรรษที่ 15 บนพื้นที่เดียวกันกับมหาประภาคารแห่งอเล็กซานเดรีย เพื่อแสดงถึงความรุ่งโรจน์ทางการค้า และอิทธิพลทางการเมืองโลกของอเล็กซานเดรียในเวลานั้น ซึ่งในปัจจุบันป้อมปราการสีครีมสวยสดแห่งนี้ ยังคงตั้งเรียงยาวไปตามแนวทะเล โดยเอกลักษณ์พิเศษที่สุดของป้อมแห่งนี้อยู่ที่ทัศนียภาพของทะเลจากป้อมปราการ มนต์เสน่ห์คลังเมื่อเหล่าเรือเรียงรายไปตามแนวทะเล ให้บรรยากาศที่ตื่นตันใจไปกับความคลาสสิกของป้อมอย่างแน่นอน

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร Vola’s Dockside Grill หรือเทียบเท่า

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Helnan Palestine หรือเทียบเท่า

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

อเล็กซานเดรีย – ชมเมือง – ไคโร – กรุงเทพ ฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม “Catacombs of Kom el-Shouqafa” หนึ่งใน 7 มหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ที่ได้ถูก
ค้นพบ เมื่อมีลาตกลงไปในหลุมของสถานที่แห่งนี้ โดยสถานที่แห่งนี้นั้นเริ่มต้นนั้นได้มีเศรษฐีอียิปต์ท่านหนึ่งได้สร้างขึ้นมาตามสถาปัตยกรรมฟิวส์ชั่น อียิปต์ กรีซ และโรมัน ทำให้ที่แห่งนี้แม้ว่าจะมีบางส่วนต้องอยู่ใต้น้ำไปแล้วนั้น แต่ก็ยังเป็นเสมือนพยานถึงความสามารถในด้านวิศวกรรมของชาวอียิปต์ในยุคนั้น รวมถึงมนต์เสน่ห์ของเรื่องเล่าปรัมปราอียิปต์ที่มีอิทธิผลมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเมื่อท่านเดินลงไปตามบันได้นั้นท่านจะได้สัมผัสถึงความสวยงามของ สถาปัตยกรรมดังกล่าว พร้อมกับความคลาสสิกของบรรยากาศในสถานที่ต่าง ๆ ภายในสถานที่นี้ และที่สำคัญบางส่วนของสถานที่นักเดินทางมักนิยมมาถ่ายรูปเพื่อลงอินสตาแกรมเป็นอย่างมาก เพราะทั้งมุม แสง และบรรยากาศภายในนั้น มีความสวยงดงามให้เก็บไว้เป็นอย่างมาก  (คลิ๊กเพื่อชมตัวอย่างภาพบนอินสตาแกรม >>> http://bit.ly/2YpFMpO)

นำท่านชม “Pompey’s Pillar” หนึ่งในสามเสาชัยจักรวรรดิ์โรม (มีตั้งที่ โรม และ คอนสแตนติโนเปิลด้วย) และเป็นหนึ่งในโมโนลิทธ์ (Monolith) ที่ใหญ่ที่สุดที่ได้เคยตั้งขึ้นมาบนโลก โดยมีความสูง 20.46 ม. และเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.71 ม. เป็นหินแกรนิตอัสวาน และสร้างขึ้นเพื่อประกาศชัยชนะสงครามของจักรพรรด์ไดโอคลีเทียน (Roman Emperor Diocletian) เมื่อครั้งพระองค์ปราบกบฏ ซึ่งนอกจากจะมีประวัติที่น่าติดตามแล้ว เสาแห่งนี้ยังคงตั้งอย่างองอาจ แผ่เงาของตนสู่อเล็กซานเดรียมาหลาย ศตวรรษ อีกทั้งยังมีเสน่ห์ที่ห้ามพลาดเป็นอันขาดอีกด้วย (คลิ๊กเพื่อชมตัวอย่างภาพบนอินสตาแกรม >>> http://bit.ly/2yfRBA9)

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารพื้นเมือง หรือเทียบเท่า

บ่าย นำท่านชม พระราชวังมอนทาซาร์ (Montazah Palace) พระราชวังที่ได้ถูกสร้างขึ้นโดย ผู้นำราชวงศ์มูฮัมมัด อาลี องค์สุดท้าย “Khedive Abbas II” เมื่อปี 1892 เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน และพบปะเพื่อน อย่างไรก็ตาม พระราชวังแห่งนี้ยังได้ถูกต่อเติมให้เป็น พระราชวังพักร้อน โดย “King Fuad I” ในปี 1932 ทำให้พระราชวังแห่งนี้ได้ถูกออกแบบให้มีสถาปัตยกรรมออตโตมัน กับฟลอเรนซ์ ร่วมกัน ซึ่งเอกลักษณ์พิเศษนี้เห็นได้ชัดเจนจาก หอคอยทั้งสองของพระราชวัง ที่ฝั่งหนึ่งเป็นสถาปัตยกรรมอิตาลีเรเนซองส์ ส่วนอีกฝั่งเป็นหอคอยแบบออตโตมัน นอกจากนี้ยังได้สร้างสวนส่วนตัวรอบ ๆ ราชวังให้มีความร่มรื่นงดงามอย่างมากอีกด้วย จนถึงเวลาอันควร (คลิ๊กเพื่อชมตัวอย่างภาพบนอินสตาแกรม >>> http://bit.ly/2K3Rw9u)

นำท่านชม ภายนอก มหาห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย (Bibliotheca Alexandrina) ห้องสมุดที่ได้รับการลงทุนสร้างขึ้นมาใหม่ ที่เปิดให้ใช้บริการในปี 2002 โดยมีที่ตั้งใกล้กับบริเวณเดิมของมหาห้องสมุดโบราณแห่งอเล็กซานเดรีย ซึ่งได้รับการออกแบบอย่างสวยงามให้มีความเก๋ และงดงามอย่างมาก

จนได้ถูกยอมรับให้เป็นหนึ่งในอาคารที่มีความมอเดิร์นอย่างมาก พร้อมกับเป็นศูนย์รวมการเรียนรู้ทุกแขนง ตามนโยบายของรัฐที่มุ่งหวังให้ห้องสมุดแห่งนี้กลับมาเป็นจุดศูนย์กลาง และรวบรวมการศึกษาของโลกไว้เหมือนก่อน จนถึงเวลาอันควร

15.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่ ไคโร (220 กิโลเมตร)

18.00 น. นำท่านรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

19.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติไคโร เพื่อเช็คอิน

23.30 น. ดินทางกลับ กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินอียิปต์แอร์ (Egypt Air) เที่ยวบินที่ MS 960

10

วันที่สิบของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ

13.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพ ฯ พร้อมจบการเดินทางครั้งนี้โดยสวัสดิภาพ

 

หมายเหตุ       : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทาง น้อยกว่า 20 ท่าน 

 

อัตรานี้รวม      ·  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ

 • ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ / ค่าวีซ่า
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • ค่าทิปคนขับรถ
 • น้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด / คน / วัน
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรมที่พัก IN/OUT @ 1 ใบ / 1 ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม   ·  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  

การจอง และชำระเงิน     กรุณาส่งสำเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ

                                      ท่านละ 30,000 บาท สำหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน

( หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินดีให้บริษัทฯทำการยกเลิกและยินยอมให้ยึดเงินมัดจำทันที)

***** กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่าก่อนการเดินทาง 15 วันทำการ

ทางบริษัทฯ ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ที่เหลือทั้งหมดก่อน ตามเงื่อนไขการชำระเงิน *****

การไม่รับจองทัวร์ :  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้

 • เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือ ไม้เท้า
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

หมายเหตุ    ·  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่

    รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรอง

ที่นั่งกับสายการบินและโรงแรมที่พักอย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 • สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง

    กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง

การยกเลิก *** กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจำแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงื่อนไขตามกำหนดวันที่ทำการยกเลิก

ด้านล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าทำงานท่านละ 1,000.- บาท พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามความเป็นจริง (ถ้ามี) ***

 • ยกเลิกก่อน    31-60      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน    15-30      วันทำการ  เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน 8-14      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน   1-7       วันทำการ  เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
 •  

( หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทางตามกำหนดวันที่ระบุข้างต้น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ และขอคิดค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตามความเป็นจริง

เนื่องจากเป็นช่วง Peak Period  ทางโรงแรม , สายการบิน และบริษัทรถโค้ช ฯลฯ ค่อนข้างแน่น

และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 100%  ซึ่งไม่สามารถทำการยกเลิกได้ )

การโอนเงิน      ผ่านธนาคาร บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด

           ธนาคารกรุงเทพฯ / สาขาโชคชัย 4 / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-19191-9

เมื่อท่านจองทัวร์และชำระค่ามัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางบริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด

*** บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง

สภาพดินฟ้าอากาศ การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating