18 – 29 ตุลาคม 2566
วันเดินทาง
ฟินน์แอร์ (AY)
สายการบิน

ทัวร์ยุโรป : HAVILA MOST BEAUTIFUL VIEW IN THE WORLD x AUTUMN NORTHERN LIGHTS 12 วัน (TG)

กำหนดการเดินทาง : 18 – 29 ตุลาคม 2566

ประเทศ : นอร์เวย์ 

สายการบิน : สายการบินไทย (TG)

ราคา :  298,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ – โคเปนเฮเก้น

22.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่จากบริษัท ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่าน

2

วันที่สองของการเดินทาง

โคเปนเฮเก้น – ชมเมือง – ล่องเรือ DFDSออสโล

01.20 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 950

07.40 น. เดินทางถึง กรุงโคเปนเฮเก้น (COPENHAGEN) เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ก ราชอาณาจักรสุดมั่งคั่งและร่ำรวยที่สุดลำดับต้นๆ ของโลก จากนั้นนำท่านผ่าน ชมเมืองโคเปนเฮเกน

ชมเมืองโคเปนเฮเกน

แวะถ่ายรูปกับ รูปปั้นนางเงือก (LITTLE MERMAID) รูปปั้นนางเงือก เป็นรูปปั้นสำริดที่นั่งอยู่บนก้อนหิน มีขนาดความสูงประมาณ 1.25 เมตร ตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะริมอ่าวโคเปนเฮเกน เป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก จากนั้นนำท่านผ่านชม พระราชวังอมาเลียนบอร์ก (AMALIENBORG PALACE) ตั้งอยู่ริมน้ำทางเหนือของตัวเมืองโคเปนเฮเกน เป็นพระราชวังฤดูหนาวของราชวงศ์เดนมาร์ก มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น จุดเด่นของพระราชวังแห่งนี้คือ สถาปัตยกรรมรูปแบบร็อคโคโค (ROCOCO ARCHITECTURE)

นำท่าน ถ่ายภาพกับน้ำพุเกฟิอ้อน (GEFION FOUNTAIN) อนุสาวรีย์ที่เป็นที่มาแห่งตำนานในการสร้างประเทศ ลักษณะเป็นน้ำพุรูปปั้นผู้หญิงกำลังถือแส้ไล่วัว 4 ตัว ที่มีตำนานเล่าขานกันว่า เทพเจ้าผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ดลบันดาลให้พระนางกอบกู้ชาติ พระราชินีเกฟิอ้อน จึงแปลงร่างลูกชาย 4 คนให้เป็นโคเพื่อไถพื้นดินขึ้นมาจากใต้น้ำ จนเกิดเป็นประเทศเดนมาร์ก และย่าน NYHAVN จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อเช็คอินก่อนขึ้นเรือ DFDS

ล่องเรือ DFDS สู่ กรุงออสโล

16.30 น.นำท่าน ล่องเรือ DFDS  สแกนดิเนเวียน ซีเวย์ มุ่งสู่ กรุงออสโล (OSLO) พักผ่อนสบายๆ กับ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ บนเรือ อาทิ ไนต์คลับ ห้องอาหาร เกมรูม คาสิโน และโรงภาพยนตร์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบสแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารในเรือสำราญ และพักผ่อนบนเรือ (SEAVIEW CABIN) ท่านจะได้สัมผัส และเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศ วิวทิวทัศน์ยามเย็น และค่ำคืนอันงดงาม และแสนโรแมนติคตลอดการล่องเรือ

3

วันที่สามของการเดินทาง

ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ – ชมเมืองออสโล – ช้อปปิ้ง – ออสโล   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในเรือสำราญ

10.00 น.  (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินออสโล (OSLO) นครหลวงแห่งนอร์เวย์ เมืองสวยในเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ดของยุโรปเหนือ ที่มีบรรยากาศงดงามด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยที่มีอยู่มากมาย แล้วนำท่านเข้าชม อุทยานฟรอกเนอร์ หรือสวนหิน (FROGNER PARK)

อุทยานฟรอกเนอร์  (FROGNER PARK)

อุทยานทางธรรมชาติที่มีประติมากรรมอันแสดงถึงความเป็นอยู่ สภาพชีวิต และการดิ้นรน ต่อสู้ของมนุษย์ชาติซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อดังของกุสตาฟ วิเกอร์แลนด์ โดยเฉพาะเสาหิน “โมโนลิธ” กลางสวนที่สูงถึง 17 เมตร ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และเป็นรูปปั้นที่มีชื่อเสียงที่สุดซึ่งท่านไม่ควรพลาดชมในหมู่ปฎิมากรรมทั้งหมด

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ผ่านชมเมืองออสโล

ชมเมืองออสโล

แวะถ่ายรูปกับ ศาลาว่าการเมืองออสโล (OSLO CITY HALL) มีลักษณะเป็นอาคารหอคอยคู่ ตั้งอยู่บริเวณริม ออสโลฟยอร์ด (OSLO FJORD) โรงละครแห่งชาติ (THE OSLO OPERA HOUSE) หนึ่งในโครงการปรับปรุงบริเวณชายฝั่งของออสโลให้เกิดเป็นพื้นที่ที่มีประโยชน์ ผ่านชมพระบรมมหาราชวัง (ROYAL PALACE) และ  ผ่านชมAKERHUS FORTRESS สถานสำคัญประจำเมืองและมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามโดดเด่นที่เหมาะแก่การแวะชม

ย่านคาร์ลโจฮันเกท

จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ณ ย่านคาร์ลโจฮันเกท

(KARL JOHANS GATE) เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่เลื่องชื่อของเมืองออสโลสินค้าของฝากที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวคือ เครื่องครัว พวงกุญแจเป็นต้นแต่อย่างไรก็ตาม สินค้าและของที่ระลึกต่างๆ ที่ขายกันในประเทศนี้จะมีราคาค่อนข้างสูงเนื่องจากนอร์เวย์ เป็นประเทศที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง จนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนยอดเขา

จากนั้นนำท่านเดินเข้าสู่ โรงแรมที่พัก RADISSON BLU AIRPORT HOTEL, OSLO GARDERMOEN:       

Hotellvegen, 2060 Gardermoen, Norway. Tel: +47 63 93 30 00 https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-oslo-gardermoen-airport         

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

ออสโล – ฮาร์สตัด – HENNINGSVAER – นุสฟยอร์ด

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

06.15 น. นำท่านเดินสู่ สนามบินออสโล

06.30 น. เช็คอิน ณ สนามบินออสโล

08.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองฮาร์สตัด (HARSTAD) โดยสายการบินสแกนดิเนเวียน เที่ยวบินที่ SK 4082

10.15 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองฮาร์สตัด (HARSTAD) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ ประตูสู่  หมู่เกาะลอฟโฟเทน แล้วนำท่านเดินทางสู่ ภัตตาคาร

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร       

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เฮนนิ่งสวายร์ (HENNINGSVAER) (170 กิโลเมตร) ให้ท่านเดินเล่นเที่ยวชมเมือง

เมืองท่าเฮนนิ่งสวายร์ (HENNINGSVAER)

เมืองท่าและหมู่บ้านชาวประมงที่ปัจจุบันชาวบ้านยังคงประมงกันอยากคึกคัก เป็นอีกเมืองยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวต่างพากันมาแวะเวียน ซึ่งจุดเด่นของเมืองนี้คือบ้านชาวประมงสีแดง (RORBUER) ตั้งอยู่ริมทะเล มีอ่าวจอดเรือประมงเรียงรายอยู่มากมาย เป็นภาพที่สวยงามตัดกับวิวภูเขา ถือเป็นภาพที่สวยงามไม่น้อย ให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จนกระทั่ง ได้เวลาอันสมควรแล้วนำท่านเดินทางสู่ นุสฟยอร์ด (NUSFJORD VILLAGE) (88 กิโลเมตร) นุสฟยอร์ด (NUSFJORD)เมืองเล็กๆที่มีทัศนียภาพอันน่าสนใจอีกแห่งหนึ่งในหมู่เกาะลอฟโฟเทนที่มีวิวภูเขาสลับกับแม่น้ำ และภาพสะท้อนวิวเทือกเขาบนผืนน้ำ

จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่ โรงแรมที่พัก NUSFJORD ARCTIC RESORT: 8380 Ramberg, Norway.

Tel: +47 76 09 30 20 https://nusfjordarcticresort.com/home/

(**ไม่มีพนักงานยกกระเป๋าบริการ**)ห้องพักที่คอนเฟิร์ม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  3 BAY CABIN SUITE, 2 HARBOUR CABIN JUNIOR SUITE สำหรับ 4 HARBOUR CABIN SUITE PLUS และ 1 BAY CABIN SUITE PLUS(เพิ่มเงินท่านละ 6,000 บาท)

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

นุสฟยอร์ด – หมู่เกาะโลโฟเตน – ไรน์เน่ – ฮัมเหนย  หมู่บ้านออ – นุสฟยอร์ด

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมแล้วนำท่านเที่ยวชม หมู่เกาะโลโฟเตน (LOFOTEN ISLAND)

หมู่เกาะโลโฟเตน (LOFOTEN ISLANDS) ตั้งอยู่ที่เมือง NORDLAND ประเทศนอร์เวย์ เป็นหมู่บ้านของชาวประมงที่ผู้คนส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาการหาปลาในช่วงฤดูหนาว และทำปลาตากแห้งส่งออกที่มีชื่อเสียง  โด่งดังไปทั่วโลก เอกลักษณ์ที่สำคัญของหมู่เกาะแห่งนี้ก็คือ กระท่อมสีแดงแบบดั้งเดิม (RORBUER) ของชาวประมง ที่กลายเป็นสีสันริมชายฝั่ง ที่ไม่ว่าใครได้มาเยือนก็ต้อง  ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก เป็นหนึ่งในสถานที่สำหรับการดูแสงเหนือที่โรแมนติกที่สุด  นับว่าเป็นเมืองสวยท่ามกลางธรรมชาติที่ดูคล้ายเมืองในจินตนาการมากกว่าความจริง ให้ท่านได้แวะเก็บภาพความประทับใจในจุดต่างๆกันอย่างเพลิดเพลิน

เมืองไรน์เน่ (REINE)

ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะ ระหว่างสองข้างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันสวยงามแปลกตา ไปตามถนนสาย E10 ซึ่งเป็นถนนเส้นหลักสายเดียวของหมู่เกาะลอฟโฟเทน นำท่านเดินทางผ่านถนนเส้นเล็กๆเชื่อต่อระหว่างเกาะเล็กเกาะน้อย ข้ามสะพานต่างๆ จนกระทั่งเดินทางถึง เมือง REINE ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง และถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านฮัมเหนย (HAMNOY) (5 กิโลเมตร)

หมู่บ้านฮัมเหนย (HAMNOY)

หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ แต่ถือว่าเป็นหนึ่งในหมู่บ้านชาวประมงที่สวยที่สุด และมีความเก่าแก่ที่สุด แห่งหนึ่ง แวะถ่ายภาพกับอีกมุมมหาชนที่ถ่ายทอดความเป็นลอฟโฟเทนได้ดีที่สุดอีกจุดหนึ่ง คือ ภาพหมู่บ้านชาวประมงสีแดงหน้าภูเขาสูงตระหง่านตัดกับพื้นน้ำสีฟ้าจากน้ำทะเล

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านออ (Å) (15 กิโลเมตร)

 หมู่บ้านออ (Å VILLAGE)

หมู่บ้านที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดบนหมู่เกาะ LOFOTEN อันเป็นจุดสิ้นสุดของถนนสายหลัก E10 ซึ่งถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยว

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านนุสฟยอร์ด (NUSFJORD VILLAGE) (49 กิโลเมตร) และเดินเที่ยวชม

หมู่บ้านนัสฟยอร์ด (NUSFJORD FISHERMAN VILLAGE)

ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่เก่าแก่ที่สุดและยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีเยี่ยม หมู่บ้านแห่งนี้มีกระท่อมชาวประมงทั้งสีเหลืองและแดง อีกทั้งยังอนุรักษ์บ้านเมืองเก่าไว้เป็นอย่างดี และได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) อีกด้วย ให้ท่านได้มีเวลาเก็บภาพความประทับใจ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

นำท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พัก NUSFJORD ARCTIC RESORT

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภ้ตตาคารในโรงแรม

6

วันที่หกของการเดินทาง

นุสฟยอร์ด –  พิพิธภัณฑ์โลโฟเทอร์ไวกิ้ง – สโวลวายร์ – พายเรือคายัค – ล่องเรือ HAVILA VOYAGE

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หาดฮอคแลนด์ (HAUKLAND BEACH) (30 กิโลเมตร)  เพื่อแวะถ่ายรูปชายหาด  ที่เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คที่สวยและมีชื่อเสียงที่สุดในเกาะลอฟโฟเทน

หาดฮอคแลนด์ (HAUKLAND BEACH)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  HAUKLAND BEACH เป็นอีกหาดยอดนิยม เป็นทั้งจุดถ่ายแสงเหนือ จุดถ่าย Seascape และเป็นจุดเริ่มต้นในการเดินเขา เช่น Mannen และ Himmeltinden มีหาดทรายขาว น้ำทะเล

สีฟ้าคริสตัล

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์โลโฟเทอร์ไวกิ้ง (LOFOTR VIKING MUSEUM) (54 กิโลเมตร)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในพิพิธภัณฑ์โลโฟเทอร์ไวกิ้ง

LOFOTR VIKING MUSEUM

พิพิธภัณฑ์ไวกิ้งโลโฟเทอร์ เป็นพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี จุดเด่นคือที่นี่มีการ  ทำให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต ให้ผู้เข้าเยี่ยมชมมีกิจกรรมที่ทำให้รู้สึกว่ามีส่วนร่วมจริงๆ เหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในสมัยไวกิ้งโบราณจริงๆ มีการจำลองวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านไวกิ้ง โดยอ้างอิงจากการศึกษาและหลักฐานทางโบราณคดีที่ค้นพบนอกจากนี้ให้ท่านได้ ลิ้มลองชิมไวน์น้ำผึ้ง (HONEY WINE) และสแน็ค

จากนั้นนำท่านเดินทาง ไปบนถนนสาย E10 สู่ เมืองสโววาร์ (SVOLVAER) เมืองหลักของหมู่เกาะ ลอฟโฟเทน (67 กิโลเมตร)

เมืองสโววาร์ (SVOLVAER)

ตั้งอยู่ระหว่างภูเขาและทะเล และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะโลโฟเทนที่มีประชากรเกือบ 5,000 คน ในฤดูหนาว มีเรือประมงหลายลำที่ตกปลาเพื่อ Skrei (ปลาอาร์คติกคอด) ในเวสฟยอร์ด และในฤดูร้อนจะคึกคักไปด้วยผู้คนบนท่าเรืออันอบอุ่นสบาย ซึ่งปัจจุบันมีร้านอาหารมากมายที่ปรุงจากวัตถุดิบในท้องถิ่นในเมนู

แล้วนำท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ กิจกรรมพายเรือคายัค

พายเรือคายัคหมู่เกาะลอฟโฟเทน

การพายเรือคายัค เป็นวิธีที่ดีในการสัมผัสใกล้ชิดธรรมชาติที่สวยงามที่ไม่เหมือนที่ไหนของหมู่เกาะ ลอฟโฟเทน ท่านจะได้ชมหมู่บ้านสีสันต่างๆ ฟยอร์ด เทือกเขาจะทำให้ท่านประทับใจมิรู้ลืมตลอดเส้นทาง โดยเรือที่ใช้พายเป็นเรือคายัคคู่ ซึ่งจะมีความมั่นคงในการเดินทาง ตลอดทั้งเส้นทางมีไกด์นำเที่ยว (หมายเหตุ การพายเรือคายัคขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารค่ำ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นภายในเมืองสโววาร์ เมืองศูนย์กลางเขตชุมชน Vågan ตั้งอยู่บนโค้งอ่าวทางใต้สุดของเกาะเอาสโตไก (Austvågøya) ในหมู่เกาะลอฟโฟเทน ให้ท่านได้มีเวลาชมความสวยงามของเมืองที่มีวิวตั้งอยู่ระหว่างภูเขา กับทะเล อีกทั้งยังมีร้านค้าของใช้ และของที่ระลึกต่างๆให้ท่านได้เลือกซื้ออีกด้วย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

21.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อทำการเช็คอินเข้าสู่ เรือสำราญ HAVILA VOYAGE

HAVILA VOYAGE

เรือสำราญลำใหม่สุดหรู ที่มีชื่อเสียงและความชำนาญในแถบชายฝั่งฟยอร์ดของนอร์เวย์ เน้นคอนเซ็ปหลักในเรื่องของ Eco-Friendly ประหยัดพลังงาน เสียงเครื่องยนต์ที่เงียบและปล่อยมลพิษสู่อากาศน้อยที่สุด แต่ยังคงรักษามาตรฐารการบริการระดับ 5 ดาวได้เป็นอย่างดี ภายในห้องพักตกแต่งสไตล์นอร์ดิก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

22.15 น. เรือแล่นออกจากท่าเรือสโววาร์ (SVOLVAER) เดินทางสู่ (TROMSO)

จากนั้นอิสระให้ท่านได้พักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัยภายในห้องพัก หรือจุดต่างๆบนเรือ ให้ท่านได้ชมวิวชายฝั่งฟยอร์ดนอร์เวย์ได้อย่างเต็มอิ่ม

(ห้องพักคอนเฟิร์ม 02 SEAVIEW SUPERIOR TWIN, 08 SEAVIEW DOUBLE)

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

ล่องเรือสำราญ HAVILA เลียบชายฝั่งนอร์เวย์ฟยอร์ดและแสงเหนือ ทรอมโซ – ฮอนนิ่งสแวก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญ HAVILA ชมความสวยงามของชายฝั่งนอร์เวย์ฟยอร์ดและแสงเหนือ

นำท่านล่องเรือเลียบชายฝั่งนอร์เวย์ฟยอร์ด ซึ่งเป็นเส้นทางล่องเรือที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของนอร์เวย์ ช่วงเดือนธันวาคม ถึงเดือนมีนาคม เป็นฤดูหนาว และเป็นฤดูกาลชมแสงเหนือ ทำให้ท่านสามารถชมวิวริมชายฝั่งได้อย่างเต็มที่ ท่านสามารถนั่งชมวิวอย่างเพลิดเพลินตามจุดพักผ่อนบริเวณต่างๆภายในเรือ หรือจากภายในห้องของท่าน ภายในเรือมีหลากหลายมุมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย อาทิ คาเฟ่ ห้องฟิตเนส บาร์และเลานจ์ อีกทั้งยังมี FREE WIFI ให้ท่านได้ใช้งานอย่างไม่จำกัดตลอดการเดินทาง ยามค่ำคืน ท่านยังสามารถเฝ้าชมแสงเหนือได้จากในห้องของท่าน และหากท่านโชคดีอากาศเปิด ยังมีโอกาสจะได้เห็นแสงเหนือที่มีสีแปลกตาที่เรียกว่า BLUE LIGHT ที่จะเกิดขึ้นบริเวณตอนเหนือของนอร์เวย์ เท่านั้น

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

14.15 น. เรือเทียบท่าเมือง ทรอมโซ่ (Tromso)

เมืองทรอมโซ (TROMSO)

เมืองทรอมโซ (TROMSO) เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของนอร์เวย์อยู่ในเขตมณฑลทรอมทางตอนเหนือของนอร์เวย์และทางตอนเหนือของคาบสมุทรสแกนดิเนเวียน อีกทั้งยังเป็นเมืองใหญ่ที่สุด ในเขตอาร์คติกเซอร์เคิล (ARCTIC CIRCLE) อีกด้วย

จากนั้นนำท่าน นั่งเคเบิ้ลคาร์ FJELLHEISEN สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน (STORSTEINEN MOUNTAIN)

ยอดเขาสโตรสไตเนิน

ยอดเขาสโตรสไตเนิน (STORSTEINEN MOUNTAIN) เป็นยอดเขาสูงที่มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองทรอมโซและบริเวณใกล้เคียงที่มีลักษณะเป็นเกาะใหญ่แยกจากกันโดยมีร่องน้ำซึ่งเกิดจากการกัดเซาะตั้งแต่ยุคน้ำแข็ง กลายเป็นฟยอร์ดอยู่โดยรอบอิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจของเมืองทรอมโซจากมุมสูงแล้วนำท่าน ชมย่านใจกลางเมือง

ย่านใจกลางเมือง ให้ท่านได้ชื่นชมความงดงามของสถาปัตยกรรมที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะเหล่าอาคารบ้านไม้เก่าแก่ที่ถูกแต่งแต้มด้วยสีสันสดใสฉูดฉาด

จากนั้นนำท่าน ถ่ายรูปมหาวิหารอาร์คติก

มหาวิหารอาร์คติก

มหาวิหารอาร์คติก (ARCTIC CATHEDRAL) มหาวิหารที่สร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ สร้างขึ้นในปี 1965 อีกทั้งยังมีโครงสร้างโดดเด่นซึ่งได้รับแรงบันดาลใจ ในการสร้างมากจากสภาพภูมิทัศน์ในแบบภาคเหนือของนอร์เวย์ มหาวิหารอาร์คติกยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของเมืองทรอมโซ เพราะเป็นบริเวณที่นักท่องเที่ยวสามารถชมแสงเหนือได้อย่างสวยงามอีกด้วย

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือทรอมโซ่ เพื่อกลับขึ้นเรือ HAVILA VOYAGE

18.15 น.เรือ HAVILA VOYAGE แล่นออกจากท่าเรือทรอมโซ่ มุ่งสู่ เมืองฮอนนิ่งสแวค (HONNINGSVAG)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ (A LA CARTE MENU)

จากนั้นอิสระให้ท่านได้พักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัยภายในห้องพัก หรือจุดต่างๆบนเรือ ให้ท่านได้ชมวิวชายฝั่งฟยอร์ดนอร์เวย์ได้อย่างเต็มอิ่ม

8

ฮอนนิ่งสแวก – นอร์ธเคป – เรือสำราญ HAVILA VOYAGE

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

10.55 น. เดินทางถึง ท่าเรือเมืองฮอนนิ่งสแวก (HONNINGSVAG) ดินแดนที่อยู่เหนือสุดของโลกทางภาคเหนือของประเทศนอร์เวย์ เป็นแคว้นกว้างใหญ่ซึ่งเป็นบริเวณแห่งทะเลน้ำแข็ง (ARCTIC CIRCLE) และเป็นดินแดนแห่ง “พระอาทิตย์เที่ยงคืน” อีกทั้งยังเป็นที่เฝ้าชม “แสงเหนือ” อันขึ้นชื่อได้อีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางขึ้นเหนือสู่ นอร์ธเคป (NORTH CAPE)

นอร์ธเคป (NORTH CAPE)

นำท่านชมภาพถ่ายเกี่ยวกับการประพาสของรัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2450 ซึ่งพระองค์ได้จารึกพระปรมาภิไธยบนก้อนหินขนาดใหญ่ที่ปัจจุบันได้จัดแสดงไว้ให้ชาวไทยได้มีความภาคภูมิใจในพระปรีชาสามารถภายในพิพิธภัณฑ์สยาม ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ประเทศไทย

นำท่านรับฟัง และชมเรื่องราวของปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืนในห้อง Auditorium  แหลมนอร์ธเคป ยังถือว่าเป็นจุดที่มีหน้าผาที่สูงสุดของทวีปยุโรป โดยหน้าผามีความสูงอยู่ที่ 307 เมตร จากทะเลอาร์กติกทะเลแห่งขั้วโลกเหนือ ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เรือสำราญ HAVILA VOYAGE

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ (เนื่องด้วยมีการซ้อมหนีไฟบนเรือสำราญ HAVILA VOYAGES อาหารกลางวันบนเรือจะบริการท่านด้วย PIZZA หรือ BEEF BURGER, SOUP WITH BREAD, ICECREAM)

14.30 น. เรือแล่นออกจากท่าเรือฮอนนิ่งสแวก (HONNINGSVAG) เดินทางสู่ เมืองคิร์เคนเนส (KIRKENES)

จากนั้นอิสระให้ท่านได้พักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัยภายในห้องพัก หรือจุดต่างๆบนเรือ ให้ท่านได้ชมวิวชายฝั่งฟยอร์ดนอร์เวย์ได้อย่างเต็มอิ่ม 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ (A LA CARTE MENU)

9

คิร์เคนเนสกิจกรรมจับปูยักษ์SNOW HOTEL

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

09.00 น. เรือเข้าเทียบท่าเรือ เมืองคิร์เคนเนส (KIRKENES)

เมืองคิร์เคนเนส (KIRKENES)

ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของนอร์เวย์ในเขตอาร์คติดเซอร์เคิล (ARCTIC CIRCLE) ซึ่งมีเขตติดกับประเทศรัสเซีย และยังเป็นเมืองหลวงของภูมิภาค       บาเรนส์ (BARENTS) เป็นอีกเมืองหนึ่งของนอร์เวย์      ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว

จากนั้นนำท่านสัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่ กิจกรรมการจับปูยักษ์ (KING CRAB SAFARI)

กิจกรรมจับปูยักษ์

นำท่านเดินทางโดยเรือ RIB BOAT ไป จนกระทั่งถึงจุดทำกิจกรรม  KING CRAB SAFARI โดยเจ้าหน้าที่จะนำ ปูยักษ์ (RED KING CRAB) ขึ้นมา ปูยักษ์มีขนาดความโดยวัดจากก้ามปูยาวถึง 2 เมตร และมีน้ำหนักถึง 10 กก. โดยประมาณ เจ้าหน้าที่จะโชว์วิธีการจับปูยักษ์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับปูยักษ์และ ปรุงอาหารมื้อ พิเศษให้ท่านได้ลิ้มรส เนื้อปูยักษ์ แบบสดๆ และรับประทานกันอย่างเต็มอิ่ม

15.30 น.  นำท่านเดินทางเข้าเช็คอิน SNOW HOTEL KIRKENES (GAMME CABIN): Sandnesdalen 14, 9910 Bjørnevatn, Norway. Tel: +47 78 97 05 40

https://www.snowhotelkirkenes.com/

จากนั้นนำท่าน เข้าชม SNOW HOTEL KIRKENES

SNOW HOTEL

จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม โรงแรมหิมะ (SNOW HOTEL) ซึ่งทำมาจากน้ำแข็งและหิมะ เปิดทำการในปี 2006 ซึ่งจะเปิดให้บริการเฉพาะช่วงฤดูหนาวในเดือนธันวาคม – เดือนเมษายนเท่านั้น ภายในโรงแรมและห้องพักถูกตกแต่งด้วยปะติมากรรมน้ำแข็งและหิมะเป็นรูปแบบต่างๆ บาร์ เตียง โต๊ะและเก้าอี้เป็นน้ำแข็ง โดยจะมีการรักษาอุณหภูมิไว้ที่ -4 องศาเซลเซียส ซึ่งภายนอกอาจ     ติดลบได้ถึง -30 องศาเซลเซียส

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก หลังอาหารค่ำอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยในโรงแรม SNOW HOTEL KIRKENES (GAMME CABIN)

(ห้องพักที่คอนเฟิร์ม 09 GAMME CABIN, 02 ICE ROOM)

10

คิร์เคนเนส (นอร์เวย์) – ออสโล – โคเปนเฮเก้น – ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ สนามบินคิร์เคนเนส

11.25 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินโคเปนเฮเก้น (COPENHAGEN AIRPORT) โดย สายการบินสแกนดิเนเวียน

เที่ยวบินที่ SK 4473/SK 1471

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินออสโล 13.40 – 15.10 น.)

** เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งที่สนามบินออสโล CASH BACK ท่านละ 30 ยูโร **

16.20 น. เดินทางถึง สนามบินโคเปนเฮเก้น (COPENHAGEN AIRPORT) เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ก ราชอาณาจักรสุดมั่งคั่งและร่ำรวยที่สุดลำดับต้นๆ ของโลก

โคเปนเฮเก้น (COPENHAGEN)

เมืองหลวงและเมืองชายฝั่งทะเลของประเทศเดนมาร์ก ตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันออกของเกาะซีแลนด์ และเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญเนื่องจากมีการทำประมงและเป็นเมืองท่าของการขนส่งสินค้าการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นเมืองใหญ่ที่สวยงาม และน่าสนใจด้วยมีลักษณะของการผสมผสานวิถีชีวิตหลากหลาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าเช็คอิน โรงแรมที่พัก NH COLLECTION COPENHAGEN (ระดับ 5 ดาว):

Strandgade 7, 1401 København, Denmark. Tel: +45 35 25 42 50

https://www.nh-hotels.com/hotel/nh-collection-copenhagen

11

โคเปนเฮเก้น – สนามบิน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินโคเปนเฮเก้น

13.50 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 951

12

 กรุงเทพ ฯ   

06.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..