26 ธันวาคม 2566 –  04 มกราคม 2567
วันเดินทาง
สายการบินลุฟท์ฮันซ่า (LH)
สายการบิน
ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวาเกีย-เชค-เยอรมัน
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : LUXURY EAST EUROPE 10 DAYS (LH)

กำหนดการเดินทาง : 26 ธันวาคม 2566 –  04 มกราคม 2567

ประเทศ : GERMANY – CZECH – SLOVAKIA – HUNGARY – AUSTRIA

สายการบิน : Lufthansa (LH)

ราคา :  185,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันที่หนึ่งของการเดินทาง

กรุงเทพ – มิวนิค

20.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 เคาน์เตอร์สายการบิน Lufthansa (LH)เจ้าหน้าที่จากบริษัทเร้นจ์ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

23.30 น. เดินทางสู่ มิวนิค โดย สายการบิน Lufthansa เที่ยวบินที่ LH 773

2

วันที่สองของการเดินทาง

มิวนิค – ชมเมือง  – ช้อปปิ้ง – หมู่บ้านซังคท์ โวล์ฟกัง ฮัลสตัท

05.40 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

 เมืองมิวนิค 

เมืองมิวนิค มหานครแห่งแคว้นทางตอนใต้ เป็นเมืองที่มีบรรยากาศรื่นรมย์ เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามมากมาย อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของภูมิภาค และเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ที่เด่นที่สุดในประเทศเยอรมนีอีกหลายแห่ง

จากนั้นนำท่าน ชมอาคารบ้านเรือนที่เก่าแก่สวยงามจากยุคสมัยอันรุ่งเรืองของราชวงศ์ WITTELSBACH  ชมบริเวณจัตุรัสมาเรียนพลาตซ์

จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ (MARIENPLATZ)

จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ ซึ่งถือเป็นหัวใจของเขตเมืองเก่า และเป็นที่ที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มชมเมือง ในยุคกลางที่นี่เคยเป็นตลาด แต่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการจัดงานสำคัญทางวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งมีสิ่งที่น่าชมมากมาย อาทิ MARIENSAULE รูปปั้นพระแม่มารีทองคำบนเสาสูง ศาลาว่าการเมืองใหม่ ที่มีจุดเด่นอยู่ที่หอนาฬิกาที่เรียกว่าGLOCKENSPIELมีระฆังและตุ๊กตาซึ่งจะออกมาเต้นระบำ ให้ชมกันถ่ายภาพกับโบสถ์แม่พระที่งดงาม (FRAUENKIRCHE) ที่มีโดมเป็นรูป ทรงหัวหอมคู่เป็นสัญลักษณ์ บริเวณดังกล่าวล้อมรอบไปด้วยร้านค้าต่างๆ มากมาย และห้างสรรพสินค้า ที่ท่านสามารถเดินเล่นและชัอปปิ้งได้อย่างเพลิดเพลิน จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งบริเวณรอบๆ จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ (MARIENPLATZ) ซึ่งมีร้านค้า ร้านอาหารร้านไอศกรีมมากมาย อีกทั้งบริเวณย่านนี้ยังมีร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังเรียงรายอยูมากมายไม่ว่าจะเป็น Louis Vuitton, Hugo Boss, Chanel, Giorgio Armani เป็นต้น จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางต่อสู่ หมู่บ้านซังคท์ โวล์ฟกัง (St. Wolfgang im Salzkammergut) (200 กิโลเมตร.)

หมู่บ้านซังคท์ โวล์ฟกัง

หมู่บ้านซังคท์ โวล์ฟกัง เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบโวล์ฟกัง (Wolfgang see)โดยหมู่บ้านนี้ตั้งชื่อตามนักบุญ Wolfgang ซึ่งเป็นชาวเยอรมันโดยกำเนิด และยังเป็น 1 ใน 3 นักบุญ

ที่โดดเด่นในช่วงศตวรรษที่10 อีกด้วย นำท่าน  เดินเล่นและถ่ายภาพความงดงาม ถือว่า เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงาม และโรแมนติคที่สุดเมืองหนึ่งของออสเตรีย อันเป็นสถานที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวทุกครั้งที่มาเยือน ได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านฮัลสตัท (HALLSTATT) (40 กิโลเมตร) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวยที่มีอายุเก่าแก่กว่า 4,500 ปี เดินทางถึง หมู่บ้านฮัลสตัท

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก SEEHOTEL GRUNER BAUM (CONFIRMED)

เนื่องจากโรงแรมนี้ได้รับการคอนเฟิร์มเป็นห้องหลายแบบด้วยกัน จึงมีราคาแตกต่างกัน ดังนี้ :

  • Double room with Church view จำนวน 6 ห้อง
  • Double room to the lake (Balcony) —> จำนวน 7 ห้อง : เพิ่มอีกท่านละ 3,500 บาท
  • Junior Suite (Balcony + Lake view) —> จำนวน 1 ห้อง : เพิ่มอีกท่านละ 6,000 บาท
3

วันที่สามของการเดินทาง

ฮัลสตัท – ชมเมือง – เชสกี้ คลุมลอฟ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

หมู่บ้านฮัลสตัท (HALLSTATT)

หมู่บ้านเล็กๆ ริมทะเลสาบที่มีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึงพันคน มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงชัน บ้านเรือนในเมืองนี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่แคบๆ ริมทะเลสาบ Hallstatter See จึงต้องสร้างลดหลั่นเป็นชั้นๆ ตามแนวเขาเหมือนกับสวนลอยฟ้า เนื่องจากเขาตั้งสูงชันเหนือผืนน้ำ มีแต่ทางเดินแคบๆผ่านหน้าบ้านที่เรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ

ขึ้นไปตามไหล่เขาเท่านั้นดินแดนแถบนี้พบร่องรอยผู้คนที่อาศัยมานานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ราวห้าพันปีก่อนคริสตกาล เพราะที่นี่เป็นแหล่งเกลือขนาดใหญ่ ยุคเหล็กราวปี 800-400 ก่อนคริสตกาลได้ชื่อตามที่นี่ว่า Hallstatt Iron Age สมัยก่อนใช้เกลือในการถนอมอาหาร ฉะนั้นที่ไหนมีเกลือก็เหมือนมีทองในปัจจุบัน

SKYWALK PLATFORM ‘WELTERBEBLICK’

จุดชมวิวแบบพาโนราม่าของเมือง ที่มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมยื่นออกไป เรียกว่า SKYWALK PLATFORM ‘WELTERBEBLICK’ มีความสูง 360 เมตรจากตัวเมือง อิสระให้ท่านถ่ายภาพความงดงามตามอัธยาศัย

ได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) (210 กิโลเมตร)

เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ

เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) เมืองทางตอนใต้ ของประเทศ และแคว้นโบฮีเมีย ซึ่งเป็นเมืองที่แวดล้อมไปด้วยขุนเขา และสายน้ำท่ามกลางธรรมชาติอันสมบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของเขื่อนกั้นน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในภาคพื้นยุโรปตอนกลาง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  RUZE ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

เชสกี้ คลุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ – ชมเมือง ปราก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ถ่ายภาพกับปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle) และเดินเล่นชมเมือง

ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle)

ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle) ปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากปราสาทกรุงปราก สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ซึ่งมีความใหญ่โต และแสดงถึงพลังอำนาจของกษัตริย์ในอดีตที่มีอายุมากกว่า 700 ปี เป็นปราสาทยุคเรอเนสซองซ์ ปัจจุบันเป็นที่เก็บรวบรวมเฟอร์นิเจอร์สไตล์พีเรียดของอังกฤษ สิ่งทอของชาวเฟลมิช รวมถึงอาวุธทางประวัติศาสตร์และหอศิลป์ภาพอีกด้วย

ชมเมืองเชสกี้ คลุมลอฟ

เชสกี้ คลุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย เมืองเล็กโรแมนติกดั่งเทพนิยาย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ

วัลตาวา แม่น้ำสายหลักที่มีความยาวที่สุดของประเทศ ถือเป็นหนึ่งในเมืองที่ยังคงอนุรักษ์ความเป็นยุคกลางไว้ได้ดีที่สุด จึงได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็น มรดกโลก ในปีค.ศ.1992 มีความโดดเด่นคือเป็นเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางกว่า 300 หลัง ได้รับการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ายจากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ กรุงปราก (PRAGUE) (180 กิโลเมตร) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเชค ที่มีหลากหลายฉายา เช่น นครแห่งมนต์ขลัง นครแห่งความรุ่งโรจน์ นครร้อยหอคอย ปารีสตะวันออก หรือน้องสาวของเวียนนา เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันงดงามจนท่านต้องตะลึง เดินทางถึง กรุงปราก

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

ปรากชมเมืองย่านเมืองเก่า ช้อปปิ้ง  – เดินข้าสะพานชาร์ลส์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ชมความสวยงามของกรุงปราก เริ่มจาก ปราสาทปรากที่งดงาม

ชมกรุงปราก PRAGUE

นำท่าน ชมย่านจัตุรัสเมืองเก่า (OLD TOWN SQUARE) ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของยุโรปย้อนไปเมื่อสมัย 700 ปีก่อน อดีตเคยเป็นตลาดค้าขาย มีตึกรามบ้านเรือนล้อมรอบที่สวยงามและได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี เริ่มจาก ปราสาทปรากที่งดงาม ความพิเศษอยู่ที่ความงดงาม สูงตระหง่าน ยิ่งใหญ่ และเก่าแก่นับพันปี จน Guiness Book of World Records ถึงกับต้องบันทึกไว้ว่า ปราสาทปราก

เป็นปราสาทคอมเพล็กซ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีอาณาบริเวณกว้างขวางถึง 70,000 ตรม.  ถ่ายภาพกับวิหาร ST. VITUS สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1929 จุดกำเนิดของกรุงปรากที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ของชาวเชค

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย บริเวณจัตุรัสเวนเซสลาส (Wenceslas Square)

  ปราก / ช้อปปิ้ง

เป็นถนนช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในตัวเมือง ในอดีเคยเป็นลานบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่ออิสรภาพมาหลายครั้ง เป็นถนนที่กว้างใหญ่มีความยาว 750 เมตรและกว้าง 60 เมตร มีอายุกว่า 600 ปี ตั้งแต่รัชสมัยของพระเจ้าชาร์ลส์ ที่ 4 ในส่วนบนสุดของถนนใหญ่สายนี้มีรูปปั้นที่สง่างามของเซนต์ เวนเชสลาสที่นั่งอยู่บนหลังม้า ปัจจุบันบริเวณย่านนี้มีสีสันชีวิตชีวาจากผู้คนมากมายที่รวมไปถึงร้านค้าแบรนด์เนมชั้นนำที่ดึงดูดผู้ที่ชื่นชอบการช้อปปิ้งอิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่าน เดินข้ามสะพานชาร์ลส์ สิ่งก่อสร้างถาวรที่สร้างในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 และยังถือเป็นสะพานหินเก่าแก่ที่มีความสวยงามที่สุดในโลกอีกด้วย สะพานประดับไปด้วยงานประติมากรรมอันวิจิตรงดงามในรูปแบบศิลปะแบบบารอค เข้าสู่

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HILTON OLD TOWN PRAGUE ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

ปรากเบอร์โน่ ชมเมือง – บราติสลาวาชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์โน่ (BRNO) (210 กิโลเมตร)

เบอร์โน่ (BRNO) / ชมเมือง

เมืองเบอร์โน่ เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของสาธารณรัฐเช็กและเป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นโมเรเวีย นำท่านดื่มด่ำกับความงามของสถาปัตยกรรมอันโดดเด่น บริเวณย่านเมืองเก่ามีศูนย์กลางอยู่ที่จัตุรัส Náměstí Svobody เดินทางถึง เมืองเบอร์โน่ นำท่าน ชมเมืองเบอร์โน่ (BRNO) ดื่มด่ำกับความงามของสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นในย่านเมืองเก่าของเบอร์โน สามารถมองเห็น ปราสาท Spilberk ที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเขา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองบราติสลาวา (BRATISLAVA) (130 กิโลเมตร) เมืองหลวง สาธารณรัฐสโลวาเกีย และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสโลวาเกียบน 2 ฝั่งของแม่น้ำดานูบ

บราติสลาวา (BRATISLAVA) / ชมเมือง

เป็นเมืองหลวงแห่งเดียวในโลกที่มีอาณาเขตติดต่อกับ 2 ประเทศ โดยติดกับสาธารณรัฐออสเตรีย และสาธารณรัฐฮังการี เมืองเล็กๆ ที่คงความน่ารักไว้ได้เป็นอย่างดี นำท่านชมทัศนียภาพอันสวยงามของเมือง บริเวณถนนไมเคิล อันเป็นที่ตั้งของอาคารเก่าหลากสีสันในสไตล์อาร์ตนูโว โดยมีอดีตอาคารรัฐสภาที่ปัจจุบันกลายเป็นหอสมุดประจำเมือง นำท่านเดินทางสู่ Main Square อันเป็นหัวใจของบราติสลาวาที่เต็มไปด้วยความงดงาม และบรรยากาศที่มีชีวิตชีวา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม AC BY MARRIOTT BRATISLAVA OLD TOWN ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

บราติสลาวา บูดาเปสต์  – ชมเมือง – ฟิชเชอร์แมนบาสเตียน – ล่องเรือ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบูดาเปสต์ (BUDAPEST) (200 กิโลเมตร) เมืองหลวงของประเทศฮังการี

บูดาเปสต์ (BUDAPEST)

เป็นเมืองหลวงที่มีความงดงามติดอันดับโลก จนได้รับสมญานามว่า บูดาเปสต์ ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ เพราะทัศนียภาพบนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ (Danube) หรือที่คนฮังกาเรียนเรียกขานว่า ดูนา (Duna) เป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านกลางเมืองทางทิศตะวันตก ของแม่น้ำดานูบ มีภูมิประเทศเป็นเนินเขาสลับซับซ้อนเรียกว่าฝั่ง บูดา (Buda) เต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมโบราณ และศิลปวัฒนธรรมอันเก่าแก่ ส่วนฝั่ง เปสต์ (Pest) มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นราบ เป็นย่านธุรกิจการค้าที่สำคัญของเมือง เดินทางถึง เมืองบูดาเปสต์  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ชมกรุงบูดาเปสต์ เมืองหลวงของประเทศฮังการี

บูดาเปสต์ /ชมเมือง

นำท่าน ถ่ายภาพบริเวณจัตุรัสฮีโร่สแควร์ (Hero Square) เป็นลานโล่งกว้างขนาดใหญ่ ที่มีอนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ (Millennium Memorial) ตั้งเด่นเป็นตระหง่าน อนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาณาจักรฮังการีครบรอบหนึ่งพันปี จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่าน ชมป้อมปืนฟิชเชอร์แมนบาสเตียน (Fisherman’s Bastion)

ฟิชเชอร์แมนบาสเตียน (Fisherman’s Bastion)

สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1895 เป็นป้อมปราการสีขาว สไตล์นีโอโกธิค ที่มีลักษณะคล้ายปราสาทในเทพนิยาย สร้างขึ้นเพื่อใช้  ป้องกันหมู่บ้านของตนเองจากการรุกรานของข้าศึก และเพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญของเหล่าชาวประมงที่เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องบ้านเมืองแห่งนี้ไว้  และเนื่องจากป้อมปราการแห่งนี้ตั้งตระหง่านอยู่บริเวณบนสุดของ Castle Hill ท่านจะได้พบกับทัศนียภาพอัน งดงามของ อาคารรัฐสภา (Hungary Parliament) เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของฮังการี อาคารรัฐสภาตั้งโดดเด่นอยู่ริมแม่น้ำดานูบบนฝั่งเปสต์ เป็นอาคารรัฐสภาที่ชาวฮังกาเรี่ยนภูมิใจว่าเป็นอาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดในโลก และใกล้ๆ กับอาคารรัฐสภายังมี สะพานเชน (Chain Bridge) หรือสะพานโซ่ เป็นอีกหนึ่งสิ่งก่อสร้างที่เป็นดั่งสัญลักษณ์ของบูดาเปสต์ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

นำท่าน ล่องเรือชมบรรยากาศอันแสนโรแมนติก ของแม่น้ำดานูบช่วงที่งดงามที่สุด

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม INTERCONTINENTAL BUDAPEST ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

 

8

วันที่แปดของการเดินทาง

บูดาเปสต์ – ช้อปปิ้ง DESIGNER OUTLET PARNDORF – เวียนนา – ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่าน แวะช้อปปิ้งเก๋ๆที่ DESIGNER OUTLET PARNDORF (200 กิโลเมตร) แหล่งรวมสินค้าแฟชั่นหลากหลายแบรนด์ ซึ่งลดราคาตั้งแต่ 30-70 % โดยมีแบรนด์ชั้นนำให้เลือกมากมาย อาทิ PRADA, GUCCI, BUBERRY, ARMANI, KARL LAGERFELD เป็นต้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในช้อปปิ้งเอ้าท์เลท  มอบเป็น CASH BACK ให้ท่านละ 30 ยูโร

บ่าย จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งต่อตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (VIENNA) (55 กิโลเมตร)

 

กรุงเวียนนา (VIENNA)

กรุงเวียนนา VIENNA  เมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปี ที่มีความเจริญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมบาร็อค และร็อคโคโคที่เป็นแบบของออสเตรียที่งดงามที่สุดในยุโรปเป็นสักขีพยานแห่งความรุ่งเรืองของอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ และสมัยจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮับส์เบิร์กในอดีต อีกทั้งเป็นศูนย์กลางการประชุมนานาชาติในปัจจุบัน และเป็นสถานที่รวมคีตกวีเอกของโลก อาทิเช่น โมสาท บีโทเฟ่น โยฮันสเตราท์ เป็นต้น เดินทางถึง กรุงเวียนนา

จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งบริเวณถนนคาร์ทเนอร์ (KARNTNERSTRASSE)

คาร์ทเนอร์ (KARNTNERSTRASSE)

ถนนคาร์ทเนอร์ (KARNTNERSTRASSE) เป็นถนนการค้าย่านใจกลางเมืองที่เชื่อมระหว่างถนวงแหวน

ริงสตราเซ่กับจัตุรัสสเตฟาน ซึ่งเป็นย่าน WALKING STREET  เป็นถนนชอปปิ้งสายสำคัญของเมืองที่มีห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่างๆมากมายเรียงรายตลอดสองข้างทาง อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าชั้นนำ และ ของฝาก ของที่ระลึกต่างๆ ตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ขาหมูไส้กรอกเวียนนา ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HILTON VIENNA PARK ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์  – ชมเมือง – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่าน เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schönbrunn Palace)

พระราชวังเชินบรุนน์ (Schönbrunn Palace)

 พระราชวังเชินบรุนน์ ที่สร้างขึ้นอย่างวิจิตรตระการตาในศตวรรษที่ 17 – 18 โดยกษัตริย์แห่งราชวงศ์ ฮับส์เบร์ก เป็นที่ประทับของพระนางมาเรียเทเรซา และราชวงศ์ เป็นพระราชวังที่มีความโอ่อ่าไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ ชมห้องภายในพระราชวังกว่า 20 ห้องจาก 1,441 ห้อง ซึ่งเป็นห้องที่มีความสำคัญต่างๆ เช่น ห้องที่ประทับของพระนางมาเรียเทเรซ่า ชมสวนสไตล์ฝรั่งเศสโดยรอบบริเวณพระราชวัง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ชมกรุงเวียนนา VIENNA

ชมกรุงเวียนนา  (VIENNA)

กรุงเวียนนา ผ่านชมสถานที่สำคัญรอบถนนวงแหวน อาทิเช่น โรงละครโอเปร่า อาคารรัฐสภาซึ่งสร้างด้วยศิลปะแบบกรีกโบราณ สวนสาธารณะSTADTPARK ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์โยฮันสเตราท์ซึ่งฤดูร้อนมีดนตรีบรรเลงเพลงวอลซ์ในสวนแห่งนี้ และถ่ายภาพกับโบสถ์ สเตฟาน ซึ่งเป็นโบสถ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเวียนนา

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

20.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินออสเตรียน เที่ยวบิน OS 025

10

วันที่สิบของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

12.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

 

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating