เคนย่าแอร์เวย์
สายการบิน
แอฟริกาใต้
ประเทศ

ทัวร์แอฟริกาเคนย่าซาฟารี – แซมเบีย น้ำตกวิคตอเรีย 10 วัน (KQ)

กำหนดการเดินทาง : 

ประเทศ : แอฟริกาใต้

สายการบิน : เคนย่าแอร์เวย์ (KQ)

ราคา :

สัมผัสความเป็นอยู่ของสัตว์ป่าและความงดงามของธรรมชาติ อย่างใกล้ชิด  ณ อุทยานแห่งชาตินากูรู ที่อยู่อาศัยของแรดดำและแรดขาวที่ใกล้จะศูนย์พันธุ์  ตะลุยป่า ท่องแดนซาฟารี อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า สถานที่ที่ดีที่สุดในการท่องซาฟารี ชื่นชมความยิ่งใหญ่อลังการ ของ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก น้ำตกวิคตอเรีย ให้ท่านได้ส้มผัสความงดงาม ทั้งฝั่งประเทศแซมเบียและประเทศซิมบับเว โรงแรมดี อาหารดี บริการท่านครบทุกมื้อ เดินทางสะดวกสบาย ด้วยสายการบินเคนย่าแอร์เวย์ บินตรงสู่กรุงไนโรบี เพียง 9 ชั่วโมง ที่นั่งกว้างขวางด้วยการจัดเรียงแบบ 3-3-3 กับเครื่องโบอิ้ง 787 DREAMLINER

*** หมายเหตุ : รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนในแต่ละช่วงการเดินทาง กรุณาเช็ครายละเอียดของรายการ ก่อนตัดสินใจทำการจองหรือวางเงินมัดจำ ***

 

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

22.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ W สายการบิน เคนย่าแอร์เวย์ เจ้าหน้าที่จาก บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด จะคอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

2

วันที่สองของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – ไนโรบี (เคนย่า)อุทยานแห่งชาติเมาท์เคนย่า – SERENA MOUNTAIN LODGE

01.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงไนโรบี ประเทศเคนย่า โดย สายการบินเคนย่า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ KQ 887

06.10 น.  เดินทางถึง สนามบินกรุงไนโรบี (NAIROBI) เมืองหลวงของประเทศเคนย่า ประเทศเล็กๆ ในทวีปแอฟริกาตะวันออก ที่ตั้งอยู่กลางเส้นศูนย์สูตร แต่อากาศไม่ร้อน กลับเย็นสบาย อาจเพราะ เคนย่า ตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 1300 ฟุตขึ้นไป จึงทำให้มีอากาศสบายๆ กำลังดี เหมาะสำหรับการท่องเที่ยว อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าไปสัมผัสมากมาย หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ใกล้สนามบินกรุงไนโรบี

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเมาท์เคนย่า (MOUNT KENYA NATIONAL PARK) (150 กิโลเมตร) ** ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง *** เป็นเทือกเขาที่สูงที่สุดในเคนย่า และมีความสูงเป็นอันดับสองของทวีปแอฟริกา ด้วยความสูงถึง 10,500 ฟุตจากระดับน้ำทะเล และตั้งอยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตร ประกอบกับมีอาณาบริเวณครอบคลุมถึงสามโซนของประเทศเคนย่า และยังมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่หลากหลาย ตั้งแต่ป่าไม้ที่มีอยู่อย่างหนาแน่น ลดหลั่นกันตามไหล่เขาไปจนถึงทุ่งหญ้ากว้างขวางสุดลูกหูลูกตา

จากนั้นนำท่าน ประสบการณ์โรงแรมต้นไม้ SERENA MOUNTAIN LODGE หรือระดับเทียบเท่า ​ซึ่ง​เป็นที่พักสำหรับ​เฝ้าดูสัตว์ ซึ่งตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติภูเขาเคนย่า ที่นี่ทุกท่านจะได้สัมผัสกับประสบ​การณ์​การ​เฝ้าดูสัตว์ที่​ไม่​เหมือนกับที่​ ใดๆใน​โลกอีก​เช่นกัน เนื่องจากบริ​เวณพื้นที่​โดยรอบจะ​เป็น​โป่ง (​แหล่งอาหารของสัตว์) และแหล่งน้ำให้สัตว์ได้ดื่มกิน ทำ​ให้​ผู้ที่มาพักที่นี่​ได้พบ​เห็นสัตว์มากมายที่ต้องลงมากิน​เกลือ​ น้ำ และ​แร่ธาตุต่างๆ ที่​โป่ง ​ทั้ง​ใน​เวลากลางวันและกลางคืน ​และได้มี​โอกาส​เฝ้าสัง​เกตพฤติกรรมของสัตว์นานาชนิดที่มารวมตัวกัน ณ ที่​แห่งนี้อย่าง​ใกล้ชิดบรรดาสัตว์​เล็กและสัตว์​ใหญ่ต่าง​ก็​แสดงทีท่าที่​แตกต่างกันออก​ไปบ้าง​ ก็อวด​ความยิ่งใหญ่ บ้าง​ก็​ทำท่าสงบ​เสงี่ยม บ้าง​ก็​เก​เรและดุร้าย ซึ่งเป็นประสบ​การณ์ที่ต้องจดจำ​ไปนาน​แสนนาน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

บ่าย อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอิริยาบถตามอัธยาศัย โดยท่านสามารถเพลิดเพลินกับการชมสัตว์ป่าน้อยใหญ่นานาชนิด ที่จะมากินดินโป่งและน้ำ ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการชมสัตว์ต่างๆ จากระเบียงในห้องของท่าน หรือบริเวณส่วนกลางของโรงแรม ก็จะมีระเบียงและพื้นที่ให้ท่าน ได้นั่งมองดูบรรดาสัตว์ต่างๆ ที่เข้ามาดื่มน้ำในสระน้ำหน้าโรงแรม เป็นอีกโรงแรมหนึ่งที่ท่านจะได้มีโอกาสพบสัตว์นานาชนิดอย่างใกล้ชิด ที่นี่ท่านไม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ ดังนั้น จึงเป็นโอกาสให้ท่านได้พักผ่อนอิริยาบทอย่างแท้จริง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

3

วันที่สามของการเดินทาง

อุทยานแห่งชาติเมาท์เคนย่า  – อุทยานแห่งชาตินากูรู – กิจกรรมส่องสัตว์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางกลับสู่ยัง อุทยานแห่งชาตินากูรู (NAGURU NATIONAL PARK) (165 กิโลเมตร) ** ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ** เป็นอุทยานแห่งชาติที่เล็กที่สุดในสาธารณรัฐเคนย่า ประกอบไปด้วย ภูเขา ป่า พุ่มไม้ และหนองน้ำที่เป็นส่วนของทะเลสาบ

มีสมญานามว่า ทะเลสาบสีชมพู เนื่องจากเป็นแหล่งอาหารของนกฟลามิงโก (Flamingo Bird) แต่เนื่องจากในช่วงระยะหลัง มีการเกิดน้ำท่วมในทะเลสาบนากูรู ทำให้ฝูงนกฟลามิงโก มีไม่เยอะเท่าในช่วงปีก่อนๆ และในเขตนี้ยังเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์แรดดำและแรดขาวที่ใกล้ศูนย์พันธุ์ ทั้งยังเป็นถิ่นที่อยู่ของเสือดาวสัตว์สำคัญที่หาชมได้ยาก จนกระทั่งเดินทางถึง อุทยานแห่งชาตินากูรู

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารใน SAROVA LION HILL LODGE

บ่าย หลังอาหารกลางวันนำท่าน ชมทะเลสาบนากูรู (NAGURU LAKE) ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติทะเลสาบนากูรู ในเขตริฟท์ วัลเล่ย์ หรือเขตที่ราบสูงและหุบเขาใจกลางประเทศเคนย่า บริเวณแห่งนี้ในสมัยก่อนเป็นภูเขาไฟที่มีแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์ไหลสู่ทะเลสาบ และมีสาหร่ายแกมเขียว ทำให้เกิดสารอินทรีย์มีกลิ่นเหม็น และเป็นฟองบางครั้งก็ถูกเรียกว่า Soda Lake และเนื่องจากน้ำในทะเลสาบแห่งนี้มีความลึกเพียงไม่กี่เมตร และเต็มไปด้วยสาหร่ายอันเป็นอาหารโปรดของนกฟลามิงโก้ บริเวณโดยรอบทะเลสาบแห่งนี้ ยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกชนิดต่างๆ อีกมากกว่า 400 สายพันธุ์ จึงถือเป็นแหล่งดูนกที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของโลก

จากนั้นนำท่าน ทำกิจกรรมเกมไดร์ฟ (GAME DRIVE) หรือนั่งรถเปิดหลังคาตะลุยป่าเพื่อตามหาเหล่า BIG 5 เป้าหมายของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเคนย่า สิงโต เสือดาว แรด ช้าง และควายป่า ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ นอกจากนี้เรายังสามารถที่จะชมสัตว์อื่น ๆ ที่หาดูได้ยากจากธรรมชาติแห่งนี้ อาทิ ยีราฟ กวาง ม้าลาย ลิงบาบูน และหมูป่า ได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก SAROVA LION HILL LODGE หรือระดับเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

อุทยานแห่งชาตินากูรู – อุทยานแห่งชาติมาไซ มาร่า – หมู่บ้านมาไซ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติมาไซ มาร่า (MASAAI MARA NATIONAL RESERVE) (250 กิโลเมตร) ** ใช้เวลาประมาณ 7 ชั่วโมง เนื่องจาก: เส้นทางการเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า เป็นถนนลูกรังซึ่งมีผิวการจราจรที่ขรุขระ ทำให้ไม่สามารถใช้ความเร็วได้มากนัก จึงทำให้ใช้เวลานานในการเดินทาง แต่จะมีการแวะพักให้เข้าห้องน้ำเป็นระยะ ** เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมีพื้นที่กว้างถึง 1,700 ตารางกิโลเมตร ระหว่างทางนำท่านเข้าชม หมู่บ้านมาไซ สัมผัสวิถีชีวิตของชาวมาไซ ในดินแดนมาไซ มาร่า วัฒนธรรม การเต้นและการกระโดดสูงหรืออาดูมู คือการวัดทักษะนักรบที่จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นหัวหน้า จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก MARA SERENA LODGE หรือระดับเทียบเท่า

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย

16.00 น. นำท่านสนุกสนาน ตื่นเต้น และเพลิดเพลินกับ การนั่งรถเปิดประทุนส่องสัตว์ยามเย็น เพื่อค้นหา BIG 5 สัตว์ป่ายิ่งใหญ่ นั้นก็คือ สิงโตเสือ, แรด, ควายป่า และช้างป่า ให้ท่านได้เพลิดเพลินสนุกสนานกับการส่องสัตว์ พร้อมเก็บภาพเป็นที่ระลึก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

อุทยานแห่งชาติมาไซ มาร่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาของโรงแรม

** ทัวร์แนะนำ ** (ไม่รวมอยู่ในรายการ และกรุณาจองล่วงหน้า)

05.00 น. รายการทัวร์เสริม นำท่านสัมผัสกับการท่องซาฟารีเหนือน่านฟ้ายามเช้าตรู่ สูดอากาศอันแสนสดชื่น บนบอลลูนยักษ์ ท่ามกลางท้องฟ้าที่เงียบสงบ ชมความงดงามอันกว้างใหญ่ไพศาลของมาไซมาร่า แบบ 360 องศา ยามเมื่อบอลลูนลอยอยู่เหนืออุทยานแห่งชาติมาไซมาร่ามองลงสู่เบื้องล่างเห็นผืนทุ่งหญ้าสีทองอร่ามเรืองในสายแดดแรกแห่งวัน แม่น้ำมาร่าและขุนเขาสร้างภาพบรรเจิด เป็นภาพฝันที่ยากจะพบ ณ ที่แห่งใดในโลก และน้อยคนที่จะมีโอกาสได้เห็น ให้ท่านเก็บภาพประทับใจที่ตราตรึงอยู่ในใจไปตราบนานเท่านาน พร้อมฉลองเมื่อบอลลูนลงจอดด้วยแชมเปญชั้นเลิศพร้อมอาหารเช้า ท่ามกลางอุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า เพิ่มราคาท่านละ 18,000 บาท

จากนั้นนำท่านออกเดินทางท่องป่าโดยรถ 4 x 4 เดินทางสู่สถานที่ยอดนิยมของนักถ่ายทำสารคดีและผู้ที่สนใจทั่วโลกเพื่อพบกับ THE GREAT MIGRATION จะมีฝูงไวล์เดอร์บีสท์ ม้าลาย ยีราฟ อิมพาลา และ กาเซลชนิดต่างๆนับล้านๆตัว อพยพมาจากแถบทุ่งหญ้าเซเรงเกติของประเทศแทนซาเนีย เข้ามาในเขตมาไซมาร่า

เพื่อมาหาแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์กว่าในเขตมาไซมาร่าโดยเฉพาะการอพยพข้ามแม่น้ำมารา (MARA RIVER) ที่ต้องเดิมพันด้วยชีวิต โดยผ่านฝูงจระเข้ที่หิวโหยเฝ้ารออยู่ให้ท่านได้เต็มที่กับการสัมผัสบรรยากาศ พฤติกรรม และการดำรงชีพของสัตว์ป่าอย่างแท้จริง เตรียมกล้อง หรือกล้องวีดีโอให้พร้อม เพื่อเก็บภาพให้ได้มากที่สุด หากโชคดีท่านอาจได้พบกับสิงโตดำที่หายากที่สุดของแอฟริกาแต่ก็สามารถพบเห็นได้เพียงเฉพาะที่มาไซมาร่าที่เดียวเท่านั้น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบกล่อง

บ่าย นำท่านออกเดินทางท่องป่าสู่บริเวณทุ่งหญ้าสะวันน่า เพื่อนำท่านทำกิจกรรม เกมล่าหา BIG 5”โดยซาฟารีที่มาไซมาร่า คือ สุดยอดแห่งสถานที่สำหรับคนรักธรรมชาติ และรักการชมสัตว์ หากโชคดีท่านอาจจะได้เห็นการล่าเหยื่อของเหล่าสิงโตอย่างใกล้ชิด ซึ่งห่างจากเราเพียงแค่ 3 เมตร เท่านั้น เสือดาวที่กำลังซุ่มดูเหยื่ออยู่ในพุ่มไม้ ควายป่า และแรด ที่หาดูได้ยาก เนื่องจากเป็นสัตว์ขี้อายที่มักจะซ่อนตัวในพุ่มไม้ ยีราฟ ม้าลายและอิมพาลา สัตว์กินพืชทั้งหลายที่กำลังเดินเล่นผ่อนคลายอยู่ตามธรรมชาติ เมื่อเอ่ยถึง The Big 5 หรือ 5 ผู้ยิ่งใหญ่แห่งแอฟริกา นั่นหมายถึง สิงโต ช้างแอฟริกัน เสือดาว ควายป่า และแรด ซึ่งล้วนเป็นสัตว์ที่เป็นอันตรายอย่างยิ่ง ปัจจุบันนักท่องซาฟารียุคใหม่ไม่ได้สนใจจะติดอาวุธเพื่อการไล่ล่า นอกจากกล้องตัวโปรดกับเลนส์ระยะไกลและสัตว์เหล่านี้ยังคงเป็นที่นิยมสำหรับนักผจญภัยความสำเร็จของการเดินทางท่องซาฟารีจึงวัดได้จากจำนวนครั้งที่บรรดา 5 ผู้ยิ่งใหญ่ปรากฏตัวให้เห็น

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก MARA SERENA LODGE หรือระดับเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

6

วันที่หกของการเดินทาง

อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า – ไนโรบี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

xx.xx น. ออกเดินทางโดย เครื่องบินเล็ก สู่ กรุงไนโรบี (NAIROBI)

xx.xx น. เดินทางถึง กรุงไนโรบี (NAIROBI)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ยีราฟ (GIRAFFE CENTER) เป็นศูนย์อนุรักษ์ยีราฟพันธุ์รอทไชล์ (Rothschild Giraffe) ซึ่งเป็นยีราฟที่ใกล้จะสูญพันธุ์ อิสระให้ท่านถ่ายภาพยีราฟ และสัมผัสอย่างใกล้ชิดโดยการให้อาหารโดยการดูแลจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดตามอัธยาศัย นำท่านเข้าสู่ ศูนย์การค้า THE HUB เพื่อซื้อของฝากขึ้นชื่อ อาทิ แมคคาเดเมีย และกาแฟ และของที่ระลึกต่างๆ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารคาร์นิวอร์ (THE CARNIVORE)ซึ่งแปลว่า “MEAT EATER” ปัจจุบันไม่มีเมนูที่ใช้สัตว์ป่าหรือสัตว์อนุรักษ์เป็นวัตถุดิบเลยมีเนื้อหลากหลาย ให้ท่านเลือกชิม และลิ้มลอง ทั้งเนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อแกะ อาทิเช่น Rump Stake / PorkSpareribs/ Chicken  Yakitori/ Turkey Lamb Chops/Chicken Livers Chicken Gizzards ส่วนเมนูเนื้อแปลกๆ หรือที่เรียกว่า “Exotic Meat” อาทิ เนื้อจระเข้ เนื้ออูฐ และเนื้อนกกระจอกเทศ ก็มีให้ลิ้มลองเช่นกัน

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก SAROVA STANLEY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

ไนโรบี – ลิฟวิ่งสโตน (แซมเบีย) – น้ำตกวิคตอเรีย ฝั่งประเทศซิมบับเว

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง (Packed Breakfast)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เดินทางสู่ สนามบิน

07.35 น. เดินทางสู่ สนามบินลิฟวิ่งสโตน (LIVINGSTONE AIRPORT) ประเทศแซมเบีย โดย สายการบิน เคนย่า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ KQ 782

09.50 น. เดินทางถึง สนามบินลิฟวิ่งสโตน ประเทศแซมเบีย หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยนำท่านถ่ายรูปกับ สะพานน้ำตกวิคตอเรีย (VICTORIA FALLS BRIDGE) ให้ท่านได้เดินเล่นบริเวณสะพานซึ่งเป็นทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่างซิมบับเวกับแซมเบีย สะพานแห่งนี้ยังใช้เป็นที่สำหรับกระโดดบันจี้จัมพ์ของผู้ที่รักความสะใจเพราะที่นี่นับเป็นจุดโดดที่สูงที่สุดในโลก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านชม น้ำตกวิคตอเรีย (VICTORIA FALLS) หรือเรียกกันอีกชื่อว่า “โมซิ-โอวา-ทุนยา” น้ำตกที่มีความหมายว่า “ควันที่ส่งเสียงกึกก้อง” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก (Seven Natural Wonders of the World) น้ำตกวิกตอเรีย เกิดจากแม่น้ำแซมเบซี ไหลลงหน้าผาสูง 108 ม. กว้าง 1,700 ม. ระหว่างประเทศ แซมเบียกับประเทศซิมบับเวทำให้เป็นน้ำตกที่มีหน้ากว้างที่สุดในโลกองค์การยูเนสโก    ได้ขึ้นทะเบียนให้ น้ำตกวิคตอเรียเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติร่วมกันระหว่างแซมเบีย และซิมบับเวในปี พ.ศ. 2532 ค้นพบโดย เดวิด ลิฟวิ่งสโตน เมื่อปี ค.ศ.1855 ภายหลังอาศัยอยู่ ในทวีปแอฟริกานานถึง 16 ปี หลังจากที่ได้ค้นพบ แล้ว เดวิด ลิฟวิ่งสโตน จึงได้ทราบว่าน้ำตกแห่งนี้เกิดจากภูเขาไฟระเบิด เมื่อ 150 ล้านปีที่ผ่านมา จนทำให้แผ่นดินบริเวณนี้แยกออกเป็นสองส่วน กลายเป็น น้ำตกอันยิ่งใหญ่และได้ตั้งชื่อน้ำตก แห่งนี้ว่า น้ำตกวิคตอเรีย เพื่อเป็นเกียรติ  แด่พระราชินีวิกตอเรียแห่งอังกฤษ น้ำตกวิคตอเรียมีความยาวเกือบ ถึง 2 กิโลเมตร ไหลลงสู่แม่น้ำแซมเบซีที่เชี่ยวกราก ในช่วงที่มีปริมาณน้ำมาก น้ำตกนี้จะแย่งกันทะลักพวยพุ่งลงไปยังเบื้องล่างกระทบกับหินทำให้เกิดเสียงดังและมีฟองฝอยฟุ้งเป็นละอองน้ำ ดุจมีหมอก ครื้มครอบคลุม ไปทั่วบริเวณ และขณะเดียวกันจำนวนน้ำที่มาก ก็ทำให้เกิดเสียงดังกึกก้องสะท้านดุจเสียงคำรามของสัตว์ป่า ในบางจุดเกิดละอองน้ำที่พวยพุ่งขี้นสู่ท้องฟ้าได้ถึง 500 เมตรสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล โดยความลึกของน้ำตกแห่งนี้ เริ่มตั้งแต่ 90 – 108 เมตร

นำท่านเดิน ชมน้ำตกวิคตอเรีย ฝั่งซิมบับเว ที่มีความสูงที่สุดในโลก มีความสูง ณ จุดสูงสุดถึง 108 เมตร ตัวน้ำตกมีความกว้างถึง 1.7 กิโลเมตร ในฤดู น้ำหลากซึ่งตรงกับช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน จะมีปริมาณน้ำตกจากหน้าผา ถึงนาทีละกว่า 100 ล้านแกลลอน ปัจจุบันได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็นหนึ่งในมรดกโลก และได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ ทางธรรมชาติของโลกนำท่านชมจุดชมน้ำตกที่มีชื่อ 4 จุดที่ไม่ควรพลาดคือ 1. DEVILS’S CATARACT 2. MAIN FALLS มีหน้ากว้างของแผงน้ำตกถึง 830 เมตร 3. HORSE SHOE FALLS เป็นจุดที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุด ตัวน้ำตกมีรูปคล้ายเกือกม้า มีความสูงถึง 95 เมตร 4. Rainbow Falls เป็นจุดที่น้ำตกมีความสูงที่สุดถึง 108 เมตร ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามและยิ่งใหญ่ของน้ำตกนี้อย่างใกล้ชิด

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม AVANI VICTORIA FALLS RESORT หรือระดับเทียบเท่า อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัยตามแบบฉบับของท่าน จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม AVANI VICTORIA FALLS RESORT หรือระดับเทียบเท่า

8

วันที่แปดของการเดินทาง

น้ำตกวิคตอเรีย ฝั่งประเทศแซมเบีย – ล่องแม่น้ำแซมเบซี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกวิคตอเรีย เพื่อนำท่าน ชมน้ำตกฝั่งแซมเบีย คือ น้ำตก ARMCHAIR FALLS ซึ่งเป็นจุดที่น้ำตกที่มีความสูงเป็นอันดับสองรอง จาก RAINBOW FALLS และ น้ำตก EASTERN CATARACT ซึ่งสวยงามไม่แพ้จุดอื่นเช่นเดียวกันช่วงที่คนมาเที่ยวมากที่สุดก็คือ ระหว่าง เดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน เพราะทิวทัศน์จะสวยงาม มีละอองน้ำไม่มากนัก จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

บ่าย อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัยตามแบบฉบับของท่านโดยท่านสามารถเดินชมน้ำตกได้จากทางเดินภายในโรงแรมเดินถึงน้ำตกเพียง 5 นาทีเท่านั้น หรือ ท่านจะใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรมต่างๆ อาทิ สระว่ายน้ำ สปา หรือบาร์ (ค่าใช้จ่ายไม่ได้รวมในโปรแกรม)ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์เสริม อาทิ กระโดดบันจี้จัมพ์จากสะพานวิคตอเรีย, นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมวิวน้ำตกวิคตอเรียจากมุมสูง หรือไมโครไลท์ ชมวิวธรรมชาติเหนือน้ำตกวิคตอเรีย (ค่าใช้จ่ายไม่ได้รวมในโปรแกรม หากมีความประสงค์จะจองกิจกรรม กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า)

16.00 น. จากนั้นนำท่าน ล่องเรือเหนือลำน้ำแซมเบซี (ZAMBEZI) สายน้ำที่ทอดยาวจนสุดตา ซึ่งมีความยาวเป็นอันดับ 4 ของทวีปแอฟริกาได้รับการขนานนามว่า The Great River of Southern Africa ต้นกำเนิดของน้ำตกวิคตอเรีย เป็นแม่น้ำที่มีความยาวถึง 2,700 กิโลเมตร ไหลผ่านประเทศต่างๆ รวม 6 ประเทศ คือ แซมเบีย แองโกล่า บอสวาน่า ซิมบับเว นามีเบีย และสิ้นสุดที่โมซัมบิค ไหลลงสู่มหาสมุทรอินเดีย นำท่าน ล่องเรือไปตามลำน้ำในยามเย็น(SUNDIWNER CRUISE) ชมดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า ในบรรยากาศอันแสนโรแมนติก สายลมอันสดชื่นที่กรุ่นกลิ่นทุ่งหญ้าอ่อนๆ และดอกไม้ป่าจะช่วยให้ท่านผ่อนคลาย พร้อมชมทิวทัศน์สองข้างทางซึ่งเต็มไปด้วยป่าไม้เขียวชะอุ่ม ตื่นตาตื่นใจกับบรรดาชีวิตสัตว์ป่าที่หาชมได้ยาก อาทิ ฮิปโปโปเตมัส และนกนานาชนิด ทั้งหมดนี้จะทำให้ท่านรู้สึกว่า 2 ชั่วโมงที่ล่องเรือผ่านไปไวเหมือนสายลมพัดจน ไม่ทันรู้สึกตัวนอกจากจะได้รับการยอมรับถึงความสวยงามและความยิ่งใหญ่แล้วแซมเบซี่ยังเป็นแม่น้ำที่เป็นแหล่งแห่งความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่ง อาหารของเหล่าสรรพสัตว์น้อยใหญ่ ทั้งสัตว์บกที่อาศัยอยู่ริมพงไพร  และบรรดาสัตว์น้ำต่างๆ รวมถึงผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ที่ใช้ เป็นเส้นทางการคมนาคมทางน้ำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างชื่อเสียง รายได้ที่สำคัญและเป็นแหล่งผลิตพลังงานทางธรรมชาติด้วย แม่น้ำแห่งนี้จึงได้รับอีกสมญานามว่าเป็น “The River of Life” หรือ แม่น้ำแห่งชีวิต ** ระหว่างล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน บริการท่านด้วยเครื่องดื่ม SOFT DRINK แบบไม่อั้นพร้อมขนมขบเคี้ยว ตลอดการล่องเรือ ***  จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก AVANI VICTORIA FALLS RESORT

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

ลิฟวิ่งสโตน – ชมเมือง – หมู่บ้านชนพื้นเมือง – สนามบิน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัยตามแบบฉบับของท่านโดยท่านสามารถเดินชมน้ำตกได้จากทางเดินภายในโรงแรมเดินถึงน้ำตกเพียง 5 นาทีเท่านั้น หรือ ท่านจะใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรมต่างๆ อาทิ สระว่ายน้ำ สปา หรือบาร์ (ค่าใช้จ่ายไม่ได้รวมในโปรแกรม) ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์เสริม อาทิ กระโดดบันจี้จัมพ์จากสะพานวิคตอเรีย, นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมวิวน้ำตกวิคตอเรียจากมุมสูงหรือไมโครไลท์ ชมวิวธรรมชาติเหนือน้ำตกวิคตอเรีย (ค่าใช้จ่ายไม่ได้รวมในโปรแกรม หากมีความประสงค์จะจองกิจกรรม กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ชมเมืองลิฟวิ่งสโตน ชื่อเมืองตั้งตามชื่อของ DR.DAVID LIVINGSTONE ผู้ก่อตั้งเมืองนี้เมื่อปี 1905 และมีน้ำตกวิคตอเรียที่มีชื่อเสียงทำให้เมืองลิฟวิ่งสโตนเป็นจุดตั้งต้นของนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก และยังมีอาคารบ้านเรือนแบบอังกฤษในยุคล่าอาณานิคมที่ยังคงเหลือให้เห็นในปัจจุบัน

จากนั้นนำท่านเยือน หมู่บ้านชนพื้นเมือง (MUKUNIS VILLAGE) ให้ท่านได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็น อยู่ของชาวพื้นเมืองลิฟวิ่งสโตนภายในหมู่บ้านมูคูนิท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และการทำมาหากินของชาวพื้นเมือง จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เดวิดลิฟวิ่งสโตน (THE LIVINGSTONE MUSEUM) นำท่านชมเรื่องราวประวัติศาตร์ของเมืองลิฟวิ่งสโตนและการค้นพบน้ำตกวิคตอเรียอันยื่งใหญ่

จากนั้นนำท่านเดินทางเพื่อเลือกซื้อของฝาก และของที่ระลึกพื้นเมือง ณ CURIO MARKET

จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

18.00 น. เดินทางออกจาก สนามบินลิฟวิ่งสโตน ประเทศแซมเบีย สู่ กรุงไนโรบี โดยสายการบินเคนย่า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ KQ 783

22.05 น. เดินทางถึง เมืองไนโรบี ประเทศเคนย่า

23.59 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินเคนย่า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ KQ 886

10

วันที่สิบของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

13.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

 

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน 

***เนื่องจากกฎหมายในประเทศแถบแอฟริกาไม่อนุญาตให้มีการเสริมเตียง หากท่านเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน ต้องเปิดเป็น 2 ห้องเท่านั้น (TWN+ SGL)***

 

อัตรานี้รวม       ·  ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นนักทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ

 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ / ค่าวีซ่า
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงานคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • น้ำดื่ม วันละ 2 ขวด / ท่าน / วัน
 • ทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น และ RANGER
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าแต่ละโรงแรม เข้า-ออก 1 ใบ / ท่าน

 

อัตรานี้ไม่รวม  

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย      —  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %   และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %      —   ค่าวัคซีนไข้เหลือง

 

การจอง และชำระเงิน     กรุณาส่งสำเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ

                                      ท่านละ 50,000 บาท สำหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน

( หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินดีให้บริษัทฯทำการยกเลิกและยินยอมให้ยึดเงินมัดจำทันที)

***** กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่าก่อนการเดินทาง 15 วันทำการ

ทางบริษัทฯ ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ที่เหลือทั้งหมดก่อน ตามเงื่อนไขการชำระเงิน *****

 

การไม่รับจองทัวร์ :  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้

 • เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือ ไม้เท้า
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

หมายเหตุ    ·  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย

                          จนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่

     รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรอง

ที่นั่งกับสายการบิน และโรงแรมที่พัก อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 • สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง

    กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง

 • กรณีลูกค้าที่จอยทัวร์ (ไม่ได้ซื้อตั๋ว) กับทางบริษัท โดยที่ท่านได้ทำการจัดหาตั๋วเอง ต้องได้รับการยืนยันการเดินทางจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ก่อนทำการออกตั๋วหรือจองบริการต่างๆด้วยตัวเอง หากไม่มีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรเรื่องออกเดินทาง และกรุ้ปมีการยกเลิกเดินทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

การยกเลิก *** กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจำแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงื่อนไขตามกำหนดวันที่ทำการยกเลิก

ด้านล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าทำงานท่านละ 1,000.- บาท พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามความเป็นจริง (ถ้ามี) ***

 • ยกเลิกก่อน    31-60      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน    15-30      วันทำการ  เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน 8-14      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน   1-7       วันทำการ  เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

( หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทางตามกำหนดวันที่ระบุข้างต้น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ และขอคิดค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตามความเป็นจริง

เนื่องจากเป็นช่วง Peak Period  ทางโรงแรม , สายการบิน และบริษัทรถโค้ช ฯลฯ ค่อนข้างแน่น

และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 100 %  ซึ่งไม่สามารถทำการยกเลิกได้ )

การโอนเงิน      ผ่านธนาคาร บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด

           ธนาคารกรุงเทพฯ / สาขาโชคชัย 4 / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-19191-9

เมื่อท่านจองทัวร์และชำระค่ามัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางบริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด

*** บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง

สภาพดินฟ้าอากาศ การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***