20 ก.ย. – 02 ต.ค. / 12 – 24 ต.ค. 2565
วันเดินทาง
KLM Royal Dutch Airlines (KL)
สายการบิน
เปรู
ประเทศ

ทัวร์ : HEART OF PERU 13 วัน (KL)

กำหนดการเดินทาง : 20 ก.ย. – 02 ต.ค. / 12 – 24 ต.ค. 2565

ประเทศ : เปรู

สายการบิน : KLM Royal Dutch Airlines (KL)

ราคา : 298,800 บาท

 

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ – ลิม่า

21.35 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4เคาน์เตอร์สายการบิน KLM Royal Dutch Airlines (KL) เจ้าหน้าที่จาก บริษัท เร้นจ์ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

2

วันที่สองของการเดินทาง

ลิม่า

00.35 น. ออกเดินทางสู่ นครลิม่า โดย สายการบิน KLM Royal Dutch Airlines เที่ยวบินที่ KL804/743

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอัมสเตอร์ดัม เวลา 07.15  – 12.35 น.)

19.10 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง กรุงลิม่า (Lima)

กรุงลิม่า (LIMA) เมืองหลวง และเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเปรู เป็นศูนย์กลางการขนส่ง การเงิน อุตสาหกรรม และวัฒนธรรมของประเทศอีกด้วย ตั้งอยู่บริเวณที่ห้อมล้อมด้วยหุบเขาชียอง แม่น้ำรีมัก และแม่น้ำลูริง เมืองลิมาตั้งขึ้นโดยฟรันซิสโก ปีซาร์โร ผู้พิชิตชาวสเปน เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2078  โดยให้ชื่อว่า นครแห่งเหล่ากษัตริย์ (City of Kings) เนื่องจากเป็นเขตนครหลวงสำคัญที่สุดในทวีปอเมริกาใต้มานานกว่าสามศตวรรษ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโรงแรม

 จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม AC Hotel Lima Miraflores หรือเทียบเท่า   

3

วันที่สามของการเดินทาง

ลิม่า – พิพิธภัณฑ์ลาโค่ – คูซโค – หุบเขาศักด์สิทธิ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์  ลาร์โค (LARCO MUSEUM)

พิพิธภัณฑ์  ลาร์โค (LARCO MUSEUM) พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงสมบัติจากประวัติศาสตร์ยุคพรีโคลัมเบียนของเปรูราว 10,000 ปี ซึ่งเป็นช่วงประวัติศาสตร์อันรุ่งโรจน์ของเปรูก่อนผู้ตั้งรกรากชาวสเปนจะเข้ามา ห้องโถงจัดแสดงเต็มไปด้วยเครื่องประดับที่ทำด้วยทองคำของชาวเปรูในสมัยโบราณ จำนวนมากกว่า 25,000 ชิ้น ที่เก็บสะสมไว้ใน Gold and Jewelry Gallery ได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติลิม่า

16.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองคูซโค (CUZCO) โดย สายการบิน LATAM เที่ยวบินที่ LA 2021

17.45 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินเมืองคูซโค

เมืองคูซโค (CUZCO)  เมืองหลวงสำคัญแห่งอาณาจักรอินคา ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเทือกเขาแอนดิส เมืองอันมีวัฒนธรรมอินคาไม่รู้ลืม มาบรรจบกับสถาปัตยกรรมศาสนาคาทอลิกอันเคร่งขรึม ท่ามกลางภูมิทัศน์ที่สวยงาม เมืองแห่งนี้จึงเป็นเมืองที่สักครั้งต้องมาให้ได้ เพื่อสัมผัสกับวัฒนธรรมที่มาบรรจบกันอย่างลงตัวงดงาม ให้คุณได้เก็บรูปภาพความทรงจำสวยงามมากมายอย่างแน่นอน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรม Tambo del Inka หรือเทียบเท่า (65 กิโลเมตร) โรงแรมที่พัก ตั้งภายใน หุบเขา ศักดิ์สิทธิ์ (The Sacred Valley)

TAMBO DEL INKA, Luxury Collection

โรงแรมที่จะให้คุณได้ดื่มด่ำกับความหรูหราที่แท้จริงกลางใจหุบเขาศักดิ์สิทธิ์ (Sacred Valley) ของชาวอินคา พร้อมที่จะให้คุณได้หลงรักกับการพักผ่อนภายในห้องพักที่ออกแบบอย่างหรูหราพร้อมทิวทัศน์อันตระการตาของเทือกเขาแอนดีส และแม่น้ำวิลคาโนตา ลิ้มลองอาหารภัตตาคารภายในโรงแรมที่ปรุงจากวัตถุดิบออร์แกนิกและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น โดยการผจญภัยหุบเขาศักดิ์สิทธิ์สุดหรูของคุณเริ่มต้นที่ Tambo del Inka แห่งนี้ 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

 จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Tambo Del Inka, Luxury Collection หรือเทียบเท่า

** กรุณาเตรียมชุดสำหรับเปลี่ยน สำหรับกิจกรรม Stand Up Paddle / Kayak กลางทะเลสาบ Piuray Lagoon **

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

หุบเขาศักดิ์สิทธิ์ – Piuray Lagoon – ชมหุบเขาศักดิ์สิทธิ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบ “Piuray Lagoon” พร้อมนำท่านร่วมกิจกรรม Stand Up Paddle & Kayak Piuray Lagoon

ทะเลสาบ “Piuray Lagoon” ทะเลสาบสุดงดงาม และสำคัญที่สุดต่อวิถีชีวิตชาวคูซโค่ เป็นทะเลสาบที่เงียบ และมีทัศนียภาพงดงามตระการตาอย่างมาก โดยอย่างยิ่งเมื่อเคลื่อนตัวไปบนเงาสะท้อนของเทือกเขาอันเดสบนทะเลสาบแล้ว นั้นยิ่งอัศจรรย์ใจอย่างมาก ให้คุณได้เพลิดเพลินกับ กิจกกรรม Stand up Paddle / Kayak ไปบนทะเลสาบอันงนงามท่ามกลางเทือกเขาอันเดส จนถึงเวลาอันควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ชม หุบเขาศักดิ์สิทธิ (Sacred Valley)

หุบเขาศักดิ์สิทธิ (Sacred Valley) เป็นหุบเขาในเทือกเขาแอนดีส (Andes) ตั้งอยู่ในภูมิภาคคูซโค และได้ถูกรวมเข้าในอาณาจักรอินคา ในช่วง 1,000 ถึง 1,400 C.E. นำท่านชม Moray แหล่งโบราณคดีอินคา อันโด่งดัง ด้วยความมหัศจรรย์การก่อสร้างชั้นระเบียง จากความเชื่อว่า คูสโคคือสะดือของโลก ให้คุณได้สัมผัสความมหัศจรรย์ในความสามารถของยุคโบราณอันลึกลับ จากนั้นนำท่านชม Maras เหมืองเกลือที่สืบต่อกันมาตั้งแต่ยุคอินคา และเป็นแหล่งเกลือระดับโลกที่มีรสชาติดีที่สุด ด้วยการกรรมวิธีแบบชั้นขั้นแบบอินคา จนกระทั่งได้เวลาอันควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Tambo Del Inka, Luxury Collection หรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

หุบเขาศักดิ์สิทธิ์ – ออลลันตัยตัมโบ – Vista Dome – มาชู ปิกชู

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองออลลันตัยตัมโบ (Ollantaytambo)(20 กิโลเมตร)

เมืองออลลันตัยตัมโบ (Ollantaytambo) โบราณสถานของชาวอินคาอีกแห่งหนึ่งในหุบเขาศักดิ์สิทธิ์ ที่ถือว่าเป็นซากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวอินคาที่สมบูรณ์ที่สุดที่หลงเหลืออยู่ โบราณสถานแห่งนี้ก่อสร้างขึ้นด้วยหินล้วนๆ เรียงเป็นขั้นบันไดซ้อนกันขึ้นไปบนภูเขาดูสวยงามจนน่าอัศจรรย์ใจ นอกจากนี้รอยต่อของก้อนหินแต่ละก้อนนั้นวางเรียงแนบสนิทชิดกันจนไม่สามารถนำกระดาษแผ่นเดียวสอดเข้าไปตรงรอยต่อนั้นได้ อิสระให้ท่านถ่ายภาพความสวยงามตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ Ollanta Station

15.37 น. (เวลาท้องถิ่น) ออกเดินทาง โดยรถไฟ VISTADOME สู่สถานีรถไฟ มาชู ปิกชู (Machu Picchu Station)Perurail Vistadome นำเสนอวิธีการเดินทางไปยัง มาชู ปิกชูที่แปลกใหม่ และสะดวกสบาย โดยตัวรถแต่ละคันมีหน้าต่างแบบพาโนรามา ทำให้คุณรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อม ที่พร้อมบริการสร้างการเชื่อมต่อที่แท้จริงกับการชมมาชู ปิกชู

17.02 น.  เดินทางถึง สถานีมาชู ปิกชู (MACHU PICCHU)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Sumaq Machu Picchu Hotel  หรือเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

มาชู ปิกชู – ชมมาชู ปิกชู – คูซโค

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเข้าชม มาชู ปิกชู (Machu Pichu)

มาชู ปิกชู (MACHU PICCHU) หรือนิยม

เรียกอีกชื่อว่า “เมืองสาบสูญแห่งอินคา”
อารยธรรมโบราณของชาวอินคา ตั้งอยู่บนเทือกเขาที่ความสูงประมาณ 2,350 เมตร องค์การยูเนสโกได้กำหนดให้ มาชู ปิกชู เป็นมรดกโลกเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2007 อีกทั้งยังได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่อีกด้วย

ชมวิหารไตรบัญชร (Temple of the Three Windows) ที่สร้างขึ้นเพื่อให้แสงอาทิตย์ลอดผ่านหน้าต่างส่องลงมายังลานศักดิ์สิทธ์ อันใช้ประกอบพิธีบวงสรวงสุริยเทพเบื้องบน มีหอดูดาว และศิลาอินติวาตานา (Intiwatana) รูปทรงประหลาด เชื่อกันว่าเป็นนาฬิกาแดดของคนสมัยนั้น และตำแหน่งที่เงาเสาตกกระทบจะเป็นตัวกำหนดกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละช่วงฤดูกาล รวมถึงงานพิธีทางศาสนาด้วย ชมเนินด้านหน้าตัวเมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของแท่นบูชาหินนกแร้ง (Condor Stone)  ซึ่งเป็นแผ่นหินแบนราบรูปหัว และตัวนกแร้ง ส่วนหัวมีโพรงทะลุลงไปสู่ถ้ำเล็กๆ ด้านล่าง อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพ และเดินเล่นชมทัศนียภาพของเมืองตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ เพื่อนำท่านเดินทาง โดยรถไฟ VISTADOME กลับสู่ เมืองคูซโค(CUZCO) เดินทางถึง สถานีรถไฟเมืองออลลันตัยตัมโบ (Ollantaytambo) เพื่อเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถโค้ชกลับสู่ เมืองคูซโค

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม PALACIO DEL INKA A LUXURY COLLECTION ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

** การเตรียมตัว และรายละเอียดสำหรับ  Rainbow Mountain Hiking **

– ระยะเดินทาง ไป – กลับ 10 กิโลเมตร
– สูงสุด 5,020 เหนือระดับน้ำทะเล
– ทางเดิน มีความยากระดับ 3 (Easy) โดยทางมีความชันสุดในระยะ 100 ม. สุดท้ายเท่านั้น

– กรุณาเตรียมชุด แจ็กเก็ตกันลม รองเท้าผ้าใบ กางเกงขายาว เหมาะสำหรับ Hiking และ Backpack

*** บริษัท ฯ ได้รวมบริการม้าขึ้น และลง หุบเขาสายรุ้ง Vinicunca เพื่ออำนวยความสะดวก สำหรับท่านที่สนใจ  ***

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

คูซโค – หุบเขาสายรุ้ง “Vinicunca” – คูซโค

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หุบเขาสายรุ้ง “Vinicunca” (140 กิโลเมตร)

จากนั้นนำท่านเดิน Hiking (Easy) สู่หุบเขาสายรุ้ง

หุบเขาสายรุ้ง “Vinicunca” สถานที่ท่องเที่ยวที่จะมานิยาม คำว่า วิวหลักล้าน ในแบบที่ไม่เหมือนที่ไหนมาก่อน ด้วยหุบเขานั้นถอดยาวสีสันงดงามเสมือนได้นำสายรุ้งมาพาดไว้กับหุบเขา เป็นวิวที่ครั้งหนึ่งต้องเห็นได้สักครั้งในชีวิตจริง ๆ โดยการเดินเป็นการเดินสบาย ๆ แต่เนื่องจากทางเดินนั้นมีความสูงสุดที่ 5,020 เหนือระดับทะเล (สำหรับท่านที่เลือก Hiking ด้วยตนเอง ควรเดินช้าเพื่อให้คุ้นชินกับชั้นบรรยากาศก่อน) แต่เมื่อคุณได้เดินมาถึงจุดชมวิวแล้วนั้นทุกเวลานั้นคุ้มค่าอย่างมากกับทัศนียภาพหุบเขาสายรุ้งอย่างแน่นอน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน Lunch Box

บ่าย  จากนั้นอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชม หุบเขาสายรุ้ง เก็บภาพสวยงามมากมาย จนถึงเวลาอันควร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก (140 กิโลเมตร)

อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม PALACIO DEL INKA A LUXURY COLLECTION ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

8

คุซโค่ – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านชมเมืองคุสโค่ (Cusco)

นำท่านชมเมืองคูซโค่ เมืองหลวงอินคา โดยเริ่มต้นนำท่านชมย่านดัง Plaza de Armas ต่อจากนั้นนำท่านชมโบสถ์โคริคันช่า (Coricancha Temple) ซึ่งแต่เดิมเป็นจุดศูนย์รวมการบูชาเทพแห่งดวงอาทิตย์ (Sun God) ของชาวอินคา และต่อมาได้มีการสร้างโบสถ์ของภาคีแห่งโดมินิคัน (The Order of Dominican) ขึ้นอย่างงดงาม จากนั้นนำท่านชม ป้อมปราการซัคเซย์ฮวยมัน (Sacsayhuaman Fortress) ป้อมปราการอันยิ่งใหญ่เหลือเชื่อของชาวอินคา สถาปัตยกรรมอันล้ำหน้าเกินยุคนั้นจะทำให้สำเร็จได้ จนถึงเวลาอันควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านขม ย่าน ซาน บลาอาส (San Blas)

San Blas ย่านที่จะมาเปลี่ยนมุมมองเมืองคูซโค่ของคุณ ให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับพื้นอันห่างไกลจากกลุ่มนักท่องเที่ยวในเมือง ย่านแห่งนี้เป็นศูนย์กลาง ความสวยงาม ไม่พลุกพล่าน มีร้านกาแฟและร้านอาหารใน ถนนหินเรียงราย ร้านเสื้อผ้าและเครื่องประดับอิสระชั้นเยี่ยม บรรยากาศสบายๆ ให้ความรู้สึกโรแมนติกสุด ๆ ให้ คุณอิสระถ่ายรูป และเดินชม จนถึงเวลาอันควร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย โดยแนะนำให้ท่านได้ใช้บริการสปาแช่น้ำร้อน Hydrotherapy Pool ส่วนหนึ่งของ Palacio Del Inka Experience

Hydrotherapy Pool

สระน้ำอุ่นไฮโดร ตกแต่งผสมผสานกับแสงธรรมชาติและหินอ่อนสีทอง ให้คุณได้พักผ่อนท่ากลางบรรยากาศที่เงียบสงบ พร้อมสัมผัสประสบการณ์ Thermal Circuit ฝักบัวแบบสเปนพร้อมเอฟเฟกต์แสงไฟ และสระน้ำวน ให้คุณได้คลายเหนื่อยอย่างเต็มที่ จนกระทั่งถึงเวลาอันควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  PALACIO DEL INKA A LUXURY COLLECTION ระดับ 5 ดาว
หรือเทียบเท่า

** การเตรียมตัว และรายละเอียดสำหรับ  Humantay Lagoon Hiking **
– ระยะเดินทาง ไป – กลับ 5 กิโลเมตร

– สูงสุด 4,200 เหนือระดับน้ำทะเล
– ทางเดิน มีความยากระดับ 4 (Medium) โดยทางมีความชัน 30 – 40 องศาตามเส้นทาง

– กรุณาเตรียมชุด แจ็กเก็ตกันลม รองเท้าผ้าใบ กางเกงขายาว เหมาะสำหรับ Hiking และBackpack

*** บริษัท ฯ ได้รวมบริการม้าขึ้นชม Humantay Lagoon เพื่ออำนวยความสะดวก สำหรับท่านที่สนใจ  ***

9

คูซโค่ – Humantay Lagoon

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ แคมป์ Soraypampa (120 กิโลเมตร)

จากนั้นนำท่านเดิน Hiking (Medium) สู่ทะเลสาบฮูมันเทย์ (Humantay Lagoon)

ทะเลสาบฮูมันเทย์ (Humantay Lagoon) หนึ่งในอัญมณีที่รอให้คุณได้มาค้นพบในภูมิภาคที่ราบสูงของเปรู น้ำทะเลสาบสีมรกต และเทือกเขาน้ำแข็งขนาดมหึมาตระการตาได้มารวมกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างไม่มีที่ติ ทัศนียภาพที่คุณเห็นนั้นจะเป็นงดงามอย่างเหลือเชื่อ เป็นอัญมณีที่ซ่อนอยู่อย่างแท้จริง เนื่องจากตั้งอยู่ระหว่างยอดเขาสองแห่ง ระหว่างทางเดินเองนั้นมีบรรยากาศเย็น โออ่าด้วยเทือกเขาที่จะปกคลุมคุณตลอดการเดินของคุณ ซึ่งทั้งหมดนี้เมื่อคุณได้เห็นความงดงามของทะเลสาบ Humantay แล้วนั้นถือว่าคุ้มอย่างมาก และถือเป็นหนึ่งในสถานที่ต้องมาให้ได้สักครั้งในชีวิตเลยที่เดียว จนถึงเวลาอันควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน Lunch Box

บ่าย จากนั้นอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชม ทะเลสาบ Humantay เก็บภาพสวยงามมากมายจนถึงเวลาอันควร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก (120 กิโลเมตร)อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม PALACIO DEL INKA A LUXURY COLLECTION ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

10

คูซโค่ – ลิม่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

อิสระให้ท่านได้พักผ่อน ตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองคูซโค่

16.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงลิม่า (Lima) โดย สายการบิน LATAM เที่ยวบินที่ LA 2148

17.55 น.(เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินนานาชาติลิม่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม AC Hotel Lima Miraflores หรือเทียบเท่า

11

ลิม่า – ชมเมือง – กรุงเทพ ฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านชมย่านชานเมืองย่านมิราฟลอเร (Miraflores)

มิราฟลอเร (Miraflores) จัดเป็นละแวกที่มั่งคั่งที่สุดแห่งหนึ่งของลิมา พรั่งพร้อมด้วยทิวทัศน์ของมหาสมุทรแปซิฟิก แบบพาโนรามาที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว และผู้คนในพื้นที่ให้มาเยือนอย่างไม่ขาดสาย ด้วยสวนสวยงาม พลาซ่าที่มองเห็นมหาสมุทร รวมถึงร้านค้าและร้านอาหารชั้นเยี่ยมต่างๆ มากมาย แม้ว่าละแวกนี้จะตั้งอยู่นอกใจกลางเมือง แต่ก็เป็นบริเวณที่สะอาดปลอดภัยมาก มี สถานีตำรวจที่ตั้งขึ้นสำหรับดูแลนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะด้วย

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ใช้เวลาเดินเที่ยวจับจ่ายซื้อของที่ศูนย์ช้อปปิ้ง Larcomarศูนย์ช้อปปิ้ง Larcomar แหล่งช้อปปิ้งทำเลสุดพิเศษบนริมผาปกคลุมด้วยต้นมอสที่ท่านสามารถมองเห็นมหาสมุทรแปซิฟิก ดีไซน์ของที่แห่งนี้แปลกใหม่จนได้รับรางวัลดีไซน์สร้างสรรค์ทางด้านการก่อสร้างจาก International Council of Shopping Centers ที่นี่มีร้านค้าประมาณ 160 ร้านในธีม

ที่แตกต่างกันไป ตั้งแต่ร้านบูติกสำหรับคนมีฐานะไปจนถึงร้านน่ารักๆ ที่ขายงานฝีมือสไตล์เปรู ท่านสามารถมองดูทิวทัศน์ของมหาสมุทรแปซิฟิกแบบพาโนรามา จากภายในห้างสรรพสินค้า ทิวทัศน์ที่มองเห็นจัดว่าเป็นทิวทัศน์ที่สัมผัสได้เต็มตาและรู้สึกราวกับว่า กำลังนั่งเรือออกไปกลางทะเลแบบไร้คลื่น และสามารถมองเห็นหุบเขาและชุมชนต่างๆ จากระยะไกล อิสระให้ท่านเดินเล่น และช้อปปิ้งอย่างจุใจตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติลิม่า

19.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัมโดย สายการบิน KLM Royal Dutch Airlines เที่ยวบินที่ KL744

12

อัมสเตอร์ดัม – กรุงเทพ ฯ

15.10 น. เดินทางถึง สนามบินอัมสเตอร์ดัม

21.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ KL803

13

กรุงเทพ ฯ

13.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..