18 – 30 ตุลาคม 2566
วันเดินทาง
KLM Royal Dutch Airlines (KL)
สายการบิน
เปรู
ประเทศ

ทัวร์ : GREAT IN PERU THAI AIRWAYS 13 วัน (TG)

กำหนดการเดินทาง : 18 – 30 ตุลาคม 2566

ประเทศ : เปรู

สายการบิน : การบินไทย (TG)

ราคา : 399,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ – แฟรงเฟิร์ต (เยอรมนี)

10.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สาย D การบินไทย (TG)

เจ้าหน้าที่จาก บริษัท เร้นจ์อินเตอร์ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ทุกท่านก่อนขึ้นเครื่อง

12.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองแฟรงเฟิร์ต(ประเทศเยอรมัน) โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 922

19.00 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง เมืองแฟรงเฟิร์ต เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

21.40 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงบัวโนสไอเรส(อาร์เจนติน่า) โดย สายการบินลุฟท์ฮันซ่า เที่ยวบินที่ LH 510

2

วันที่สองของการเดินทาง

แฟรงเฟิร์ต – บัวโนสไอเรส(อาร์เจนติน่า) – ชมเมือง – ลิม่า(เปรู)

06.25 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง กรุงบัวโนสไอเรส (BUENOS AIRES)

*** จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม HOLIDAY INN EZEIZA AIRPORT เพื่อให้ทุกท่านได้รับประทานอาหารเช้า และผ่อนคลายอิริยาบทตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร ***

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน เดินเล่นย่านพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งคามินิโต (CAMINITO) เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแรกของ

โลกบริเวณถนนลา โบคา (LA BOCA) ถนนที่เต็มไปด้วยแทงโก้และความโรแมนติก

ถนนลา โบคา (LA BOCA)

เป็นถนนที่ได้ชื่อว่าเป็นสายที่คึกคักที่สุดของเมือง ไม่ว่าจะเป็นการจับจ่ายซื้อสินค้า หรือเดินเล่นชมบรรยากาศเมืองไปตามถนนสายแทงโก้ ตัดกับบ้านที่ทาสีสันฉูดฉาดถูกสร้างโดยผู้ใช้แรงงานอยู่ที่ท่าเรือ ด้วยการนำเหล็กที่เหลือจากการต่อเรือมาสร้างบ้านและนำสีที่เหลือใช้มาทากำแพงและหลังคา ศิลปินเปิดหมวก เสียงเพลงแทงโก้เคล้าคลอไป รวมถึงศิลปะมากมายกลากหลาย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินกรุงบัวโนส ไอเรส

*** คืนค่าอาหารค่ำให้ท่าน อิสระให้ท่านเลือกซื้อในบริเวณสนามบิน ท่านละ30 USD ***

19.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงลิม่า (LIMA) ประเทศเปรู โดย สายการบิน LATAM เที่ยวบินที่ LA 2368

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HILTON LIMA MIRAFLORES ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

ลิม่า – มิราฟลอเร พิพิธภัณฑ์ลาโค่ – คูซโค – หุบเขาศักด์สิทธิ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านชมย่านชานเมืองย่านมิราฟลอเร (Miraflores)

มิราฟลอเร (Miraflores)

มิราฟลอเร (Miraflores) จัดเป็นละแวกที่มั่งคั่งที่สุดแห่งหนึ่งของลิมา พรั่งพร้อมด้วยทิวทัศน์ของมหาสมุทรแปซิฟิก แบบพาโนรามาที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว และผู้คนในพื้นที่ให้มาเยือนอย่างไม่ขาดสาย ด้วยสวนสวยงาม พลาซ่าที่มองเห็นมหาสมุทร รวมถึงร้านค้าและร้านอาหารชั้นเยี่ยมต่างๆ มากมาย แม้ว่าละแวกนี้จะตั้งอยู่นอกใจกลางเมือง แต่ก็เป็นบริเวณที่สะอาดปลอดภัยมาก มีสถานีตำรวจที่ตั้งขึ้นสำหรับดูแลนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะด้วย

จากนั้นนำท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์  ลาร์โค (LARCO MUSEUM)

พิพิธภัณฑ์  ลาร์โค (LARCO MUSEUM)

พิพิธภัณฑ์  ลาร์โค (LARCO MUSEUM) พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงสมบัติจากประวัติศาสตร์ยุคพรีโคลัมเบียนของเปรูราว 10,000 ปี ซึ่งเป็นช่วงประวัติศาสตร์อันรุ่งโรจน์ของเปรูก่อนผู้ตั้งรกรากชาวสเปนจะเข้ามา ห้องโถงจัดแสดงเต็มไปด้วยเครื่องประดับที่ทำด้วยทองคำของชาวเปรูในสมัยโบราณ จำนวนมากกว่า 25,000 ชิ้น ที่เก็บสะสมไว้ใน Gold and Jewelry Gallery จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร MUSEO LARCO CAFÉ

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติลิม่า

16.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองคูซโค (CUZCO) โดย สายการบิน LATAM เที่ยวบินที่ LA 2021

17.40 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินเมืองคูซโค

นำท่านเดินทางสู่โรงแรม TAMBO DEL INKA, LUXURY COLLECTION หรือเทียบเท่า (65 กิโลเมตร) โรงแรมระดับ 5 ดาวที่ตั้งอยู่ภายใน หุบเขา ศักดิ์สิทธิ์ (The Sacred Valley)

TAMBO DEL INKA, Luxury Collection

โรงแรมที่จะให้คุณได้ดื่มด่ำกับความหรูหราที่แท้จริงกลางใจหุบเขาศักดิ์สิทธิ์ (Sacred Valley) ของชาวอินคา พร้อมที่จะให้คุณได้หลงรักกับการพักผ่อนภายในห้องพักที่ออกแบบอย่างหรูหราพร้อมทิวทัศน์อันตระการตาของเทือกเขาแอนดีส และแม่น้ำวิลคาโนตา ลิ้มลองอาหารภัตตาคารภายในโรงแรมที่ปรุงจากวัตถุดิบออร์แกนิกและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น

โดยการผจญภัยหุบเขาศักดิ์สิทธิ์สุดหรูของคุณเริ่มต้นที่ Tambo del Inka แห่งนี้ 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

** กรุณาเตรียมชุดสำหรับเปลี่ยน สำหรับกิจกรรม Stand Up Paddle / Kayak กลางทะเลสาบ Piuray Lagoon **

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

หุบเขาศักดิ์สิทธิ์ – Piuray Lagoon – ชมหุบเขาศักดิ์สิทธิ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบ “Piuray Lagoon” พร้อมกิจกรรม Stand Up Paddle & Kayak Piuray Lagoon

SUP Piuray Lagoon

ทะเลสาบ “Piuray Lagoon” ทะเลสาบสุดงดงาม และสำคัญที่สุดต่อวิถีชีวิตชาวคูซโค่ เป็นทะเลสาบที่เงียบ และมีทัศนียภาพงดงามตระการตาอย่างมาก โดยอย่างยิ่งเมื่อเคลื่อนตัวไปบนเงาสะท้อนของเทือกเขาอันเดสบนทะเลสาบแล้ว นั้นยิ่งอัศจรรย์ใจอย่างมาก ให้คุณได้เพลิดเพลินกับ กิจกกรรม Stand up Paddle / Kayak ไปบนทะเลสาบอันงนงามท่ามกลางเทือกเขาอันเดส จนถึงเวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน สไตล์ท้องถิ่นที่เรียกว่า ปาชามังกา (Pachamanca) เป็นอาหารเปรูแบบดั้งเดิมที่อบด้วยหินร้อน เป็นประสบการณ์การทานอาหารแบบท้องถิ่นที่ท่านไม่ควรพลาด

บ่าย จากนั้นนำท่าน ชมเมืองบริเวณหุบเขาศักดิ์สิทธิ (Sacred Valley)

หุบเขาศักดิ์สิทธิ์ (Sacred Valley)

หุบเขาศักดิ์สิทธิ (Sacred Valley) เป็นหุบเขาในเทือกเขาแอนดีส (Andes) ตั้งอยู่ในภูมิภาคคูซโค และได้ถูกรวมเข้าในอาณาจักรอินคา ในช่วง 1,000 ถึง 1,400 C.E. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองชินเชโร่ (CHINCHERO) เมืองเล็กๆซึ่งเป็นเมืองหัตถกรรมพื้นเมืองขายสินค่าพื้นเมืองของชาว QUECHUA ชนพื้นเมืองในแถบนี้ ห่างจากเมืองคูซโคประมาณ 30 กิโลเมตร นำท่านชม Moray แหล่งโบราณคดีอินคา อันโด่งดัง ด้วยความมหัศจรรย์การก่อสร้างชั้นระเบียง จากความเชื่อว่า คูสโคคือสะดือของโลก ให้คุณได้สัมผัสความมหัศจรรย์ในความสามารถของยุคโบราณอันลึกลับ จากนั้นนำท่านชม Maras เหมืองเกลือที่สืบต่อกันมาตั้งแต่ยุคอินคา และเป็นแหล่งเกลือระดับโลกที่มีรสชาติดีที่สุด ด้วยการกรรมวิธีแบบ ชั้นขั้นแบบอินคา จนกระทั่งได้เวลาอันควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่โรงแรม TAMBO DEL INKA, LUXURY COLLECTION หรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

หุบเขาศักดิ์สิทธิ์ – ออลลันตัยตัมโบ – รถไฟ Vistadome – มาชู ปิกชู

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองออลลันตัยตัมโบ (Ollantaytambo) (20 กิโลเมตร)

ออลลันตัยตัมโบ (Ollantaytambo)

เมืองออลลันตัยตัมโบ (Ollantaytambo) โบราณสถานของชาวอินคาอีกแห่งหนึ่งในหุบเขาศักดิ์สิทธิ์ ที่ถือว่าเป็นซากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวอินคาที่สมบูรณ์ที่สุดที่หลงเหลืออยู่ โบราณสถานแห่งนี้ก่อสร้างขึ้นด้วยหินล้วนๆ เรียงเป็นขั้นบันไดซ้อนกันขึ้นไปบนภูเขาดูสวยงามจนน่าอัศจรรย์ใจ นอกจากนี้รอยต่อของก้อนหินแต่ละก้อนนั้นวางเรียงแนบสนิทชิดกันจนไม่สามารถนำกระดาษแผ่นเดียวสอดเข้าไปตรงรอยต่อนั้นได้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ Ollanta Stationเพื่อนำท่านเดินทางโดยรถไฟ Viatadome สู่ มาชู ปิกชู

15.37 น. (เวลาท้องถิ่น) นำท่านเดินทางโดย รถไฟ VISTADOME สู่ สถานีรถไฟ มาชู ปิกชู (MACHU PICCHU)

PERURAIL VISTADOME

Perurail Vistadome นำเสนอวิธีการเดินทางไปยัง

มาชู ปิกชูที่แปลกใหม่ และสะดวกสบาย โดยตัวรถแต่ละคันมีหน้าต่างแบบพาโนรามา ทำให้คุณรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อม ที่พร้อมบริการสร้างการเชื่อมต่อที่แท้จริงกับการชมมาชู ปิกชู

17.02 น. เดินทางถึง สถานีรถไฟ AGUAS CALIENTES

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่  มาชู ปิกชู (MACHU PICCHU) อีกประมาณ 30 นาที เพื่อนำท่านเข้าสู่ ที่พักโรงแรม SUMAQ HOTEL, MACHU PICCHU โรงแรมระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโรงแรม

6

วันที่หกของการเดินทาง

มาชู ปิกชู – ชมมาชู ปิกชู / อิสระตามอัธยาศัย – คูซโค

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ชม มาชู ปิกชู (MACHU PICCHU)

มาชู ปิกชู (Machu Pichu)

มาชู ปิกชู (MACHU PICCHU) หรือเมืองสาบสูญแห่งอินคา” อารยธรรมโบราณของชาวอินคา ตั้งอยู่บนเทือกเขาที่ความสูงประมาณ 2,350 เมตร องค์การยูเนสโกได้กำหนดให้เป็นมรดกโลกเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2007 อีกทั้งยังได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ชมวิหารไตรบัญชร (Temple of the Three Windows) ที่สร้างขึ้นเพื่อให้แสงอาทิตย์ลอดผ่านหน้าต่างส่องลงมายังลานศักดิ์สิทธ์ อันใช้ประกอบพิธีบวงสรวงสุริยเทพเบื้องบน มีหอดูดาว และ ศิลาอินติวาตานา (Intiwatana) รูปทรงประหลาด เชื่อกันว่าเป็นนาฬิกาแดดของคนสมัยนั้น และตำแหน่งที่เงาเสาตกกระทบจะเป็นตัวกำหนดกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละช่วงฤดูกาล รวมถึงงานพิธีทางศาสนาด้วย ชมเนินด้านหน้าตัวเมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของแท่นบูชาหินนกแร้ง (Condor Stone)  ซึ่งเป็นแผ่นหินแบนราบรูปหัว และตัวนกแร้ง

ส่วนหัวมีโพรงทะลุลงไปสู่ถ้ำเล็กๆ ด้านล่าง อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพ เดินเล่นชมทัศนียภาพตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ เพื่อนำท่านเดินทาง โดยรถไฟ VISTADOME กลับสู่ เมืองคูซโค(CUZCO) เดินทางถึง สถานีรถไฟเมืองออลลันตัยตัมโบ (Ollantaytambo) เพื่อเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถโค้ชกลับสู่ เมืองคูซโค

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม PALACIO DEL INKA A LUXURY COLLECTION  ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

** การเตรียมตัว และรายละเอียดสำหรับ Rainbow Mountain Palccoyo Hiking **

– ระยะเดินทาง ไป – กลับ 2 กิโลเมตร
– สูงสุด 4,980 เหนือระดับน้ำทะเล
– ทางเดิน มีความยากระดับ 3 (Easy) โดยทางมีความชันสุดในระยะ 100 ม. สุดท้ายเท่านั้น

– กรุณาเตรียมชุด แจ็กเก็ตกันลม รองเท้าผ้าใบ กางเกงขายาว เหมาะสำหรับ Hiking และ Backpack

*** บริษัท ฯ ได้รวมบริการม้าขึ้น และลง หุบเขาสายรุ้ง PALCCOYO  เพื่ออำนวยความสะดวก สำหรับท่านที่สนใจ  ***

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

คูซโค – หุบเขาสายรุ้ง “PALCCOYO” – คูซโค

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หุบเขาสายรุ้ง “PALCCOYO” เพื่อนำท่านเดิน Hiking (Easy) สู่หุบเขาสายรุ้ง

หุบเขาสายรุ้ง “PALCCOYO”

หุบเขาสายรุ้ง “PALCCOYO”  สถานที่ท่องเที่ยวที่จะมานิยาม คำว่า วิวหลักล้าน ในแบบที่ไม่เหมือนที่ไหนมาก่อน ด้วยหุบเขานั้นถอดยาวสีสันงดงามเสมือนได้นำสายรุ้งมาพาดไว้กับหุบเขา เป็นวิวที่ครั้งหนึ่งต้องเห็นได้สักครั้งในชีวิตจริง ๆ โดยการเดินเป็นการเดินสบาย ๆ แต่เนื่องจากทางเดินนั้นมีความสูงสุดที่ 5,020 เหนือระดับทะเล (สำหรับท่านที่เลือก Hiking ด้วยตนเอง ควรเดินช้าเพื่อให้คุ้นชินกับชั้นบรรยากาศก่อน) แต่เมื่อคุณได้เดินมาถึงจุดชมวิวแล้วนั้นทุกเวลานั้นคุ้มค่าอย่างมากกับทัศนียภาพหุบเขาสายรุ้งอย่างแน่นอน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน Lunch Box

บ่าย จากนั้นอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชม หุบเขาสายรุ้ง เก็บภาพสวยงามมากมาย จนถึงเวลาอันควร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม PALACIO DEL INKA A LUXURY COLLECTION  หรือเทียบเท่า

8

คุซโค ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย โดยแนะนำให้ท่านได้ใช้บริการสปาแช่น้ำร้อน Hydrotherapy Pool ส่วนหนึ่งของ Palacio Del Inka Experience

Hydrotherapy Pool (Optional)

สระน้ำอุ่นไฮโดร ตกแต่งผสมผสานกับแสงธรรมชาติและหินอ่อนสีทอง ให้คุณได้พักผ่อนท่ากลางบรรยากาศที่เงียบสงบ พร้อมสัมผัสประสบการณ์ Thermal Circuit ฝักบัวแบบสเปนพร้อมเอฟเฟกต์แสงไฟ และสระน้ำวน ให้คุณได้คลายเหนื่อยอย่างเต็มที่ จนกระทั่งถึงเวลาอันควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ชมเมืองคุซโค (Cusco)

ชมเมืองคูซโค

นำท่านชมเมืองคูซโค่ เมืองหลวงอินคา โดยเริ่มต้นนำท่านชมย่านดัง Plaza de Armas ต่อจากนั้นนำท่านชมโบสถ์โคริคันช่า (Coricancha Temple) ซึ่งแต่เดิมเป็นจุดศูนย์รวมการบูชาเทพแห่งดวงอาทิตย์ (Sun God) ของชาวอินคา และต่อมาได้มีการสร้างโบสถ์ของภาคีแห่งโดมินิคัน (The Order of Dominican) ขึ้นอย่างงดงาม

จากนั้นนำท่านขม ย่าน ซาน บลาอาส (San Blas)

San Blas ย่านที่จะมาเปลี่ยนมุมมองเมืองคูซโค่ของคุณ ให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับพื้นอันห่างไกลจากกลุ่มนักท่องเที่ยวในเมือง ย่านแห่งนี้เป็นศูนย์กลาง ความสวยงาม ไม่พลุกพล่าน มีร้านกาแฟและร้านอาหารใน ถนนหินเรียงราย ร้านเสื้อผ้าและเครื่องประดับอิสระชั้นเยี่ยม บรรยากาศสบายๆ ให้ความรู้สึกโรแมนติกสุด ๆ ให้ คุณอิสระถ่ายรูป และเดินชม จนถึงเวลาอันควร

 ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์พื้นเมือง

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  PALACIO DEL INKA A LUXURY COLLECTION  หรือเทียบเท่า

** การเตรียมตัว และรายละเอียดสำหรับ Humantay Lagoon Hiking **
– ระยะเดินทาง ไป – กลับ 5 กิโลเมตร
– สูงสุด 4,200 เหนือระดับน้ำทะเล
– ทางเดิน มีความยากระดับ 4 (Medium) โดยทางมีความชัน 30 – 40 องศาตามเส้นทาง

– กรุณาเตรียม แจ็กเก็ตกันลม รองเท้าผ้าใบ กางเกงขายาว เหมาะสำหรับ Hiking และ Backpack

*** บริษัท ฯ ได้รวมบริการม้าขึ้นชม Humantay Lagoon เพื่ออำนวยความสะดวก สำหรับท่านที่สนใจ  ***

9

คุซโค ทะเลสาบฮูมันเทย์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ แคมป์ Soraypampa (120 กิโลเมตร) เพื่อนำท่านเดิน Hiking (Medium) สู่ทะเลสาบฮูมันเทย์ (Humantay Lagoon)

HUMANTAY

ทะเลสาบฮูมันเทย์ (Humantay Lagoon)

หนึ่งในอัญมณีที่รอให้คุณได้มาค้นพบในภูมิภาคที่ราบสูงของเปรู น้ำทะเลสาบสีมรกต และเทือกเขาน้ำแข็งขนาดมหึมาตระการตาได้มารวมกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างไม่มีที่ติ ทัศนียภาพที่คุณเห็นนั้นจะเป็นงดงามอย่างเหลือเชื่อ เป็นอัญมณีที่ซ่อนอยู่อย่างแท้จริง เนื่องจากตั้งอยู่ระหว่างยอดเขาสองแห่ง ระหว่างทางเดินเองนั้นมีบรรยากาศเย็น โออ่าด้วยเทือกเขาที่จะปกคลุมคุณตลอดการเดินของคุณ ซึ่งทั้งหมดนี้เมื่อคุณได้เห็นความงดงามของทะเลสาบ Humantay แล้วนั้นถือว่าคุ้มอย่างมาก และถือเป็นหนึ่งในสถานที่ต้องมาให้ได้สักครั้งในชีวิตเลยที่เดียว

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน Lunch Box

บ่าย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชมทะเลสาบ Humantay เก็บภาพสวยงามตามอัธยาศัย จนถึงเวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม PALACIO DEL INKA A LUXURY COLLECTION  หรือเทียบเท่า

10

คุซโค ป้อมปราการซาคซายอัวมาน – ลิม่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ชมป้อมปราการซาคซายอัวมาน (THE FORTRESS OF SACSAYHUAMAN) ป้อมซึ่งสร้างขึ้นจากหินแกรนิตเพื่อป้องกันข้าศึกจากฝั่งตะวันออก ซึ่งบางส่วนของก้อนหินเหล่านี้ได้ถูกนำมาใช้ในการก่อสร้างตึกสไตล์โคโลเนียนในเมืองคูซโค จัดเป็นสถาปัตยกรรมอินคาที่มีความโดดเด่นมากสร้างด้วยก้อนศิลาขนาดมหึมา บางก้อนหนักถึง 125 ตัน มีกำแพงสองชั้นสร้างเป็นแนวสลับไปมานักโบราณคดีประมาณการว่าการสร้างป้อมแห่งนี้ต้องใช้แรงงานหลายหมื่นคน และใช้เวลาก่อสร้างนานกว่า 70 ปี จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองคูซโค

16.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงลิม่า (Lima) โดย สายการบิน LATAM เที่ยวบินที่ LA 2024

18.25 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินนานาชาติลิม่า

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HILTON LIMA MIRAFLORES หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

11

ลิม่า – เซาเปาโล(บราซิล) – แฟรงก์เฟิร์ต(เยอรมัน) -กรุงเทพฯ

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติลิม่า

 9.30 น. ออกเดินทางสู่ เซาเปาโล ประเทศบราซิล โดย สายการบิน LATAM เที่ยวบินที่ LA 8040

16.20 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินเซาเปาโล ประเทศบราซิล แวะพักเปลี่ยนเครื่อง

18.15 น. ออกเดินทางสู่ แฟรงก์เฟิร์ต โดย สายการบิน LUFTHANSA เที่ยวบินที่ LH 507

12

แฟรงก์เฟิร์ต – กรุงเทพ ฯ

10.45 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต

14.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 921

13

กรุงเทพ ฯ

06.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..