24 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 2565
วันเดินทาง
KLM Royal Dutch Airlines (KL)
สายการบิน
เปรู
ประเทศ

ทัวร์ : HEART OF PERU 13 วัน (KL)

กำหนดการเดินทาง : 24 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 2565

ประเทศ : เปรู

สายการบิน : KLM Royal Dutch Airlines (KL)

ราคา : 367,800 บาท

 

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ – ลิม่า

20.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน KLM Royal Dutch Airlines (KL) เจ้าหน้าที่จาก บริษัท เร้นจ์ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

23.35 น.  ออกเดินทางสู่ นครลิม่า โดย สายการบิน KLM Royal Dutch Airlines เที่ยวบินที่ KL804/743

2

วันที่สองของการเดินทาง

ลิม่า

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอัมสเตอร์ดัม เวลา 06.35 – 12.35 น.)

18.05 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง กรุงลิม่า (Lima)

ลิม่า (Lima)

กรุงลิม่า (LIMA) เมืองหลวง และเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเปรู เป็นศูนย์กลางการขนส่ง การเงิน อุตสาหกรรม และวัฒนธรรมของประเทศอีกด้วย ตั้งอยู่บริเวณที่ห้อมล้อมด้วยหุบเขาชียอง แม่น้ำรีมัก และแม่น้ำลูริง เมืองลิมาตั้งขึ้นโดยฟรันซิสโก ปีซาร์โร ผู้พิชิตชาวสเปน เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2078  โดยให้ชื่อว่า นครแห่งเหล่ากษัตริย์ (City of Kings) เนื่องจากเป็นเขตนครหลวงสำคัญที่สุดในทวีปอเมริกาใต้มานานกว่าสามศตวรรษ

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม MIRAFLORES PARK A BELMOND HOTEL ระดับ 5 ดาว

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโรงแรมที่พัก

3

วันที่สามของการเดินทาง

ลิม่า – พิพิธภัณฑ์ลาโค่ – คูซโค – หุบเขาศักด์สิทธิ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์  ลาร์โค (LARCO MUSEUM)

พิพิธภัณฑ์  ลาร์โค (LARCO MUSEUM)

พิพิธภัณฑ์  ลาร์โค (LARCO MUSEUM) พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงสมบัติจากประวัติศาสตร์ยุคพรีโคลัมเบียนของเปรูราว 10,000 ปี ซึ่งเป็นช่วงประวัติศาสตร์อันรุ่งโรจน์ของเปรูก่อนผู้ตั้งรกรากชาวสเปนจะเข้ามา ห้องโถงจัดแสดงเต็มไปด้วยเครื่องประดับที่ทำด้วยทองคำของชาวเปรูในสมัยโบราณ จำนวนมากกว่า 25,000 ชิ้น ที่เก็บสะสมไว้ใน Gold and Jewelry Gallery จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร MUSEO LARCO CAFÉ

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติลิม่า

16.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองคูซโค (CUZCO) โดย สายการบิน LATAM เที่ยวบินที่ LA 2021

17.45 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินเมืองคูซโค

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พักโรงแรม RIO SAGRADO, A BELMOND HOTEL, SACRED VALLEY.

(60 กิโลเมตร) โรงแรมที่พักระดับ 5 ดาวที่ตั้งอยู่ภายในหุบเขาศักดิ์สิทธิ์ (The Sacred Valley)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโรงแรมที่พัก

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

คูซโค – เส้นทาง PERUVIAN ANDEAN PATH สู่ เมืองชินเชโร่ – มาราส

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองบริเวณหุบเขาศักดิ์สิทธิ (Sacred Valley)

หุบเขาศักดิ์สิทธิ (Sacred Valley) เป็นหุบเขาในเทือกเขา

แอนดีส (Andes) ตั้งอยู่ในภูมิภาคคูซโค และได้ถูกรวมเข้าในอาณาจักรอินคา ในช่วง 1,000 ถึง 1,400 C.E. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองชินเชโร่ (CHINCHERO) เมืองเล็กๆซึ่งเป็นเมืองหัตถกรรมพื้นเมืองขายสินค่าพื้นเมืองของชาว QUECHUA ชนพื้นเมืองในแถบนี้ ห่างจากเมืองคูซโคประมาณ 30 กิโลเมตร

นำท่านชม Moray แหล่งโบราณคดีอินคา อันโด่งดัง ด้วยความมหัศจรรย์การก่อสร้างชั้นระเบียง จากความเชื่อว่า

คูสโคคือสะดือของโลก ให้คุณได้สัมผัสความมหัศจรรย์ในความสามารถของยุคโบราณอันลึกลับ จากนั้นนำท่านชม Maras เหมืองเกลือที่สืบต่อกันมาตั้งแต่ยุคอินคา และเป็นแหล่งเกลือระดับโลกที่มีรสชาติดีที่สุด ด้วยการกรรมวิธีแบบ ชั้นขั้นแบบอินคา จนกระทั่งได้เวลาอันควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน สไตล์ท้องถิ่นที่เรียกว่า ปาชามังกา (Pachamanca) เป็นอาหารเปรูแบบดั้งเดิมที่อบด้วยหินร้อน เป็นประสบการณ์การทานอาหารแบบท้องถิ่นที่ท่านไม่ควรพลาด

บ่าย นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พักโรงแรม RIO SAGRADO, A BELMOND HOTEL, SACRED VALLEY. ให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย และผ่อนคลายกับกิจกรรมต่างๆที่มีบริการภายในโรงแรมที่พัก อาทิบริการสปาระดับห้าดาวที่ Spa Mayu Wilka การนวดโดยใช่สมุนไพรท้องถิ่นของที่นี่ ถือเป็นไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาด อีกทั้งยังมีกิจกรรมอื่นๆ อาทิ สระว่ายน้ำในร่ม และซาวน่า เป็นต้น ทางโรงแรมยังมีกิจกรรมสำหรับผู้ที่รักการผจญภัย และต้องการสัมผัสกับธรรมชาติโดยรอบกับคนท้องถิ่นที่เป็นมิตร อาทิ กิจกรรมการการขี่ม้า กิจกรรมการตกปลาแบบคนพื้นเมือง ให้อาหารอัลปากาสัตว์ประจำท้องถิ่นแบบใกล้ชิด และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ***กิจกรรมต่างๆไม่รวมอยู่ในโปรแกรม กรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์ ***

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโรงแรมที่พัก

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

หุบเขาศักดิ์สิทธิ์ – ออลลันตัยตัมโบ – รถไฟ Vistadome – มาชู ปิกชู

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองออลลันตัยตัมโบ (Ollantaytambo) (20 กิโลเมตร)

ออลลันตัยตัมโบ (Ollantaytambo)

เมืองออลลันตัยตัมโบ (Ollantaytambo) โบราณสถานของชาวอินคาอีกแห่งหนึ่งในหุบเขาศักดิ์สิทธิ์ ที่ถือว่าเป็นซากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวอินคาที่สมบูรณ์ที่สุดที่หลงเหลืออยู่ โบราณสถานแห่งนี้ก่อสร้างขึ้นด้วยหินล้วนๆ เรียงเป็นขั้นบันไดซ้อนกันขึ้นไปบนภูเขาดูสวยงามจนน่าอัศจรรย์ใจ นอกจากนี้รอยต่อของก้อนหินแต่ละก้อนนั้นวางเรียงแนบสนิทชิดกันจนไม่สามารถนำกระดาษแผ่นเดียวสอดเข้าไปตรงรอยต่อนั้นได้เพื่อนำท่านเดินทางโดยรถไฟ Viatadome สู่ มาชู ปิกชู (MACHU PICCHU)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ Ollanta Station

10.32 น.  (เวลาท้องถิ่น) นำท่านเดินทางโดย รถไฟ VISTADOME สู่ สถานีรถไฟ AGUAS CALIENTES เมืองต้นทางสู่ มาชู ปิกชู (MACHU PICCHU)

PERURAIL VISTADOME

Perurail Vistadome นำเสนอวิธีการเดินทางไปยัง

มาชู ปิกชูที่แปลกใหม่ และสะดวกสบาย โดยตัวรถแต่ละคันมีหน้าต่างแบบพาโนรามา ทำให้คุณรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อม ที่พร้อมบริการสร้างการเชื่อมต่อที่แท้จริงกับการชมมาชู ปิกชู

12.11 น. เดินทางถึง สถานีรถไฟ AGUAS CALIENTES

 จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่  มาชู ปิกชู (MACHU PICCHU) อีกประมาณ 30 นาที เพื่อนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม SANCTUARY LODGE, A BELMOND HOTEL, MACHU PICCHU.

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่าน ชม มาชู ปิกชู (MACHU PICCHU)

มาชู ปิกชู (Machu Pichu)

มาชู ปิกชู (MACHU PICCHU) หรือเมืองสาบสูญแห่งอินคา” อารยธรรมโบราณของชาวอินคา ตั้งอยู่บนเทือกเขาที่ความสูงประมาณ 2,350 เมตร องค์การยูเนสโกได้กำหนดให้เป็นมรดกโลกเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2007 อีกทั้งยังได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่

ชมวิหารไตรบัญชร (Temple of the Three Windows) ที่สร้างขึ้นเพื่อให้แสงอาทิตย์ลอดผ่านหน้าต่างส่องลงมายังลานศักดิ์สิทธ์ อันใช้ประกอบพิธีบวงสรวงสุริยเทพเบื้องบน มีหอดูดาว และศิลาอินติวาตานา (Intiwatana) รูปทรงประหลาดเชื่อกันว่าเป็นนาฬิกาแดดของคนสมัยนั้น และตำแหน่งที่เงาเสาตกกระทบจะเป็นตัวกำหนดกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละช่วงฤดูกาล รวมถึงงานพิธีทางศาสนาด้วย ชมเนินด้านหน้าตัวเมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของแท่นบูชาหินนกแร้ง (Condor Stone)  ซึ่งเป็นแผ่นหินแบนราบรูปหัว และตัวนกแร้งส่วนหัวมีโพรงทะลุลงไปสู่ถ้ำเล็กๆ ด้านล่าง อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพ เดินเล่นชมทัศนียภาพตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม SANCTUARY LODGE, A BELMOND HOTEL, MACHU PICCHU.

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโรงแรม

6

วันที่หกของการเดินทาง

มาชู ปิกชู – ชมมาชู ปิกชู / อิสระตามอัธยาศัย – คูซโค

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย และผ่อนคลายกับกิจกรรมต่างๆที่มีบริการภายในโรงแรมที่พัก อาทิ

ผ่อนคลายไปกับบริการสปาชั้นนำของทางโรงแรม

*** โปรแกรมแนะนำ *** สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัย นำท่านพิชิตยอดเขา Huayna Picchu ภูเขา

อันโดดเด่นซึ่งตั้งตระหง่านเหนือมาชูปิกชู กรุณาแจ้งจองล่วงหน้า เนื่องจากที่นี่อนุญาตให้เดินขึ้นเขาได้เพียงวันละ 400 คนเท่านั้น โดย 200 คนแรกจะออกเดินทางในตอนเช้าตรู่

Huayna Picchu

ยอดเขารูปนอแรดของ Huayna Picchu หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า Wayna Picchu เหยียดทะยานถึง 305 เมตรเหนือศูนย์กลางและวังโบราณของมาชูปิกชู ว่ากันว่าภูเขาลูกนี้เป็นที่อยู่ของพระชั้นสูงและหญิงพรหมจรรย์ ปีนขึ้นไปถึงยอดเขาเพื่อชมวิวและซากวัดโบราณ ทางเดินขึ้นไปบนสันเขานี้สร้างโดยชาวอินคา และท่านต้องมีสุขภาพดีเพียงพอที่จะเดินขึ้นไปถึง

ยอดเขาภายใน 1 ชั่วโมง ถึงแม้การปีนจะไม่ได้ยากเย็นนัก แต่หนทางนั้นลาดชันมาก ที่ความสูงระดับนี้ ออกซิเจนค่อนข้างน้อย ท่านจึงควรหยุดพักบ่อยๆ

*** กิจกรรมต่างๆไม่รวมอยู่ในโปรแกรม กรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์ ***

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

บ่าย   อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

16.50 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ AGUAS CALIENTES เพื่อนำท่านนั่งรถไฟ Hiram Bingham ขบวนรถไฟระดับ Luxury เป็นหนึ่งในขบวนรถไฟสุดหรูที่ในชีวิตควรได้ลองสักครั้ง มุ่งหน้าสู่ เมืองคุซโค (Cusco) อดีตเมืองหลวงของอาณาจักรอินคา มรดกโลกทางวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยสีสัน

17.50 น. นำท่านเดินทางโดย รถไฟ Hiram Bingham สู่ สถานีรถไฟ POROY

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนรถไฟ

21.16 น.    เดินทางถึง สถานีรถไฟ POROY

 จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองคูซโค (CUZCO) อีกประมาณ 30 นาที เพื่อนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม MONASTERIO, A BELMOND HOTEL, CUSCO.

** การเตรียมตัว และรายละเอียดสำหรับ Rainbow Mountain Palccoyo Hiking **

– ระยะเดินทาง ไป – กลับ 2 กิโลเมตร
– สูงสุด 4,980 เหนือระดับน้ำทะเล
– ทางเดิน มีความยากระดับ 3 (Easy) โดยทางมีความชันสุดในระยะ 100 ม. สุดท้ายเท่านั้น

– กรุณาเตรียมชุด แจ็กเก็ตกันลม รองเท้าผ้าใบ กางเกงขายาว เหมาะสำหรับ Hiking และ Backpack

*** บริษัท ฯ ได้รวมบริการม้าขึ้น และลง หุบเขาสายรุ้ง PALCCOYO  เพื่ออำนวยความสะดวก สำหรับท่านที่สนใจ  ***

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

คูซโค – หุบเขาสายรุ้ง “PALCCOYO” – คูซโค

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หุบเขาสายรุ้ง “PALCCOYO” เพื่อนำท่านเดิน Hiking (Easy) สู่หุบเขาสายรุ้ง

หุบเขาสายรุ้ง “PALCCOYO”

หุบเขาสายรุ้ง “PALCCOYO”  สถานที่ท่องเที่ยวที่จะมานิยาม คำว่า วิวหลักล้าน ในแบบที่ไม่เหมือนที่ไหนมาก่อน ด้วยหุบเขานั้นถอดยาวสีสันงดงามเสมือนได้นำสายรุ้งมาพาดไว้กับหุบเขา เป็นวิวที่ครั้งหนึ่งต้องเห็นได้สักครั้งในชีวิตจริง ๆ โดยการเดินเป็นการเดินสบาย ๆ แต่เนื่องจากทางเดินนั้นมีความสูงสุดที่ 5,020 เหนือระดับทะเล (สำหรับท่านที่เลือก Hiking ด้วยตนเอง ควรเดินช้าเพื่อให้คุ้นชินกับชั้นบรรยากาศก่อน) แต่เมื่อคุณได้เดินมาถึงจุดชมวิวแล้วนั้นทุกเวลานั้นคุ้มค่าอย่างมากกับทัศนียภาพหุบเขาสายรุ้งอย่างแน่นอน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน Lunch Box

บ่าย จากนั้นอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชม หุบเขาสายรุ้ง เก็บภาพสวยงามมากมาย จนถึงเวลาอันควร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม MONASTERIO, A BELMOND HOTEL, CUSCO.

8

คุซโค ทะเลสาบฮูมันเทย์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ แคมป์ Soraypampa (120 กิโลเมตร) เพื่อนำท่านเดิน Hiking (Medium) สู่ทะเลสาบฮูมันเทย์ (Humantay Lagoon)

HUMANTAY

ทะเลสาบฮูมันเทย์ (Humantay Lagoon)

หนึ่งในอัญมณีที่รอให้คุณได้มาค้นพบในภูมิภาคที่ราบสูงของเปรู น้ำทะเลสาบสีมรกต และเทือกเขาน้ำแข็งขนาดมหึมาตระการตาได้มารวมกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างไม่มีที่ติ ทัศนียภาพที่คุณเห็นนั้นจะเป็นงดงามอย่างเหลือเชื่อ เป็นอัญมณีที่ซ่อนอยู่อย่างแท้จริง เนื่องจากตั้งอยู่ระหว่างยอดเขาสองแห่ง ระหว่างทางเดินเองนั้นมีบรรยากาศเย็น โออ่าด้วยเทือกเขาที่จะปกคลุมคุณตลอดการเดินของคุณ ซึ่งทั้งหมดนี้เมื่อคุณได้เห็นความงดงามของทะเลสาบ Humantay แล้วนั้นถือว่าคุ้มอย่างมาก และถือเป็นหนึ่งในสถานที่ต้องมาให้ได้สักครั้งในชีวิตเลยที่เดียว

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน Lunch Box

บ่าย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชมทะเลสาบ Humantay เก็บภาพสวยงามตามอัธยาศัย จนถึงเวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม MONASTERIO, A BELMOND HOTEL, CUSCO.

9

คุซโค ชมเมือง – ลิม่า

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เมืองคูซโค (CUZCO)

เมืองคูซโค (CUZCO)  เมืองหลวงสำคัญแห่งอาณาจักรอินคา ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเทือกเขาแอนดิส เมืองอันมีวัฒนธรรมอินคาไม่รู้ลืม มาบรรจบกับสถาปัตยกรรมศาสนาคาทอลิกอันเคร่งขรึม ท่ามกลางภูมิทัศน์ที่สวยงาม เมืองแห่งนี้จึงเป็นเมืองที่สักครั้งต้องมาให้ได้ เพื่อสัมผัสกับวัฒนธรรมที่มาบรรจบกันอย่างลงตัวงดงาม

จากนั้นนำท่านชมเมืองคูซโค (Cusco)

ชมเมืองคูซโค

นำท่านชมเมืองคูซโค โดยเริ่มต้นนำท่านชมย่านดัง Plaza de Armas ผ่านชมโบสถ์โคริคันช่า (Coricancha Temple) ซึ่งแต่เดิมเป็นจุดศูนย์รวมการบูชาเทพแห่งดวงอาทิตย์ (Sun God) ของชาวอินคา และต่อมาได้มีการสร้างโบสถ์ของภาคีแห่งโดมินิคัน (The Order of Dominican) ขึ้นอย่างงดงาม จากนั้นนำท่านชม ป้อมปราการซัคเซย์ฮวยมัน (Sacsayhuaman Fortress) ป้อมปราการอันยิ่งใหญ่เหลือเชื่อของชาวอินคา สถาปัตยกรรมอันล้ำหน้าเกินยุคนั้นจะทำให้สำเร็จได้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร INKA GRILL

บ่าย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองคูซโค

16.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงลิม่า (Lima) โดย สายการบิน LATAM เที่ยวบินที่ LA 2022

17.40 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินนานาชาติลิม่า

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม MIRAFLORES PARK, A BELMOND HOTEL, LIMA.

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

10

ลิม่า – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพ ฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านชมย่านชานเมืองย่านมิราฟลอเร (Miraflores)

มิราฟลอเร (Miraflores) จัดเป็นละแวกที่มั่งคั่งที่สุดแห่งหนึ่งของลิมา พรั่งพร้อมด้วยทิวทัศน์ของมหาสมุทรแปซิฟิก แบบพาโนรามาที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว และผู้คนในพื้นที่ให้มาเยือนอย่างไม่ขาดสาย ด้วยสวนสวยงาม พลาซ่าที่มองเห็นมหาสมุทร รวมถึงร้านค้าและร้านอาหารชั้นเยี่ยมต่างๆ มากมาย แม้ว่าละแวกนี้จะตั้งอยู่นอกใจกลางเมือง แต่ก็เป็นบริเวณที่สะอาดปลอดภัยมาก มีสถานีตำรวจที่ตั้งขึ้นสำหรับดูแลนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะด้วย

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารไทย

บ่าย  จากนั้นนำท่าน ใช้เวลาเดินเที่ยวจับจ่ายซื้อของที่ศูนย์ช้อปปิ้ง Larcomar

ศูนย์ช้อปปิ้ง Larcomar แหล่งช้อปปิ้งทำเลสุดพิเศษบนริมผาปกคลุมด้วยต้นมอสที่ท่านสามารถมองเห็นมหาสมุทรแปซิฟิก ดีไซน์ของที่แห่งนี้แปลกใหม่จนได้รับรางวัลดีไซน์สร้างสรรค์ทางด้านการก่อสร้างจาก International Council of Shopping Centers ที่นี่มีร้านค้าประมาณ 160 ร้านในธีมที่แตกต่างกันไป ตั้งแต่ร้านบูติกสำหรับคนมีฐานะไปจนถึงร้านน่ารักๆ ที่ขายงานฝีมือสไตล์เปรู ท่านสามารถมองดูทิวทัศน์ของมหาสมุทรแปซิฟิกแบบพาโนรามา จากภายในห้างสรรพสินค้า และสามารถมองเห็นหุบเขาและชุมชนต่างๆ จากระยะไกล อิสระให้ท่านเดินเล่น และช้อปปิ้งอย่างจุใจตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติลิม่า

21.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม โดย สายการบิน KLM Royal Dutch Airlines เที่ยวบินที่ KL744

11

อัมสเตอร์ดัม – กรุงเทพ ฯ

15.25 น. เดินทางถึง สนามบินอัมสเตอร์ดัม

20.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย KLM Royal Dutch Airlines เที่ยวบินที่ KL 803

13

กรุงเทพ ฯ

13.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..