8 – 19 สิงหาคม 2566
วันเดินทาง
สายการบินเอธิโอเปีย ET
สายการบิน

ทัวร์แอฟริกา : GREAT EXPERIENCE RWANDA & UGANDA 12 วัน ET

กำหนดการเดินทาง :  8 – 19 สิงหาคม 2566

ประเทศ : รวันดา

สายการบิน : Ethiopia Airline (ET)

ราคา : 428,800  บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

22.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T สายการบิน Ethiopia Airline (ET) เจ้าหน้าที่จาก บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด จะคอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

2

วันที่สองของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – คิกาลี (รวันดา) – VIRUNGA INN RESORT & SPA

01.50 น.ออกเดินทางสู่ กรุงคิกาลี ประเทศรวันดา โดยสายการบินเอธิโอเปียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ ET 629/807 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินแอดดิสอาบาบา เอธิโอเปีย เวลา 06.30 – 11.30 น.)

11.30 น.(ตามเวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง กรุงคิกาลี (KIGALI) เมืองหลวงของประเทศรวันดา (RWANDA) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว

ประเทศรวันดา (RWANDA)

ประเทศเล็กๆ ใจกลางทวีปแอฟริกาที่ถูกขนาบข้างด้วยประเทศขนาดใหญ่อย่างอูกันดา (Uganda) แทนซาเนีย (Tanzania) และสาธารณรัฐคองโก (DR Congo) ด้วยภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยเนินเขาอันอุดมสมบูรณ์อีกทั้งยังไม่มีทางออกสู่ทะเล รวันดาจึงได้รับชื่อเล่นว่าเป็น ‘ดินแดนแห่งเขาพันลูก’ (Land of the Thousand Hills) ซึ่งเป็นสมญานามที่เบลเยียม ประเทศเจ้าอาณานิคมเก่าเคยตั้งให้ รวันดามีภูเขาไฟมากถึง 5 ลูก ทะเลสาบ 23 แห่ง และแม่น้ำหลายสายซึ่งบางแห่งเป็นต้นน้ำของแม่น้ำไนล์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก VIRUNGA INN RESORT & SPA (118 กิโลเมตร) (พัก 2 คืน)

ที่พักหรูหราชวนให้นึกถึงเสน่ห์แท้ๆสไตล์แอฟริกาแบบดั้งเดิมที่ผสมผสานความสะดวกสบายแบบ High Level เข้าไป ที่เต็มไปด้วยสีสันที่เป็นเอกลักษณ์ ตกแต่งรีสอร์ทด้วยสวนแบบ Serene garden และยังตั้งอยู่ใกล้กับอุทยานแห่งชาติ Volcanoes National Park ท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์อันสวยงามของ Virunga Mountains อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถภายในบริเวณที่พักตามอัธยาศัย อีกทั้งท่านจะได้สัมผัสความเป็นธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ให้ท่านได้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของทางที่พัก เสริมความพร้อมของร่างกายด้วยฟิตเนส ผ่อนคลายกับบริการสปารวมถึงการนวด ทรีทเมนท์ดูแลผิวหน้า และสิ่งอำนวยความสะดวกระดับเวิลด์คลาสเพื่อการผ่อนคลาย จุดประกายความคิด ร่างกาย และจิตวิญญาณของท่าน หรือ บริการซาวน่า เสริมสร้างร่างกายและทำให้จิตใจของท่านสงบและผ่อนคลายในสตูดิโอซาวน่าที่ทันสมัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังจากมื้ออาหารค่ำเข้าสู่ห้องพัก เพื่อให้ท่านพักผ่อน และทำธุระส่วนตัว

3

วันที่สามของการเดินทาง

VIRUNGA INN RESORT & SPA – GORILLA TERKKING

เช้า กิจกรรมกอริลลาเทร็กกิ้ง  (GORILLA TREKKING) ในอุทยานแห่งชาติ Volcanoes National Park

การทำกิจกรรมกอริลลาเทร็กกิ้งในประเทศรวันดา ถือว่ามีการจัดการที่ดีที่สุด และมีการอนุรักษ์กอริลลาจากเหล่ามนุษย์นักล่าที่ดีที่สุดเช่นกัน ทำให้การเข้าชมกอริลลาจากฝั่งรวันดา มีราคาสูงกว่าที่อื่นๆ

เนื่องจากนโยบายแบบยั่งยืน ที่มีการกระจายรายได้ให้แก่ชุมชน ทำให้เกิดอาชีพและรายได้ที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ จนไม่ต้องไปทำร้ายกอริลลาและยังช่วยดูแลรักษากอริลลาภูเขาให้อยู่ในบริเวณผืนป่าของรวันดาต่อไป

การเตรียมตัวและกฎในการเดินชมกอริลลาภูเขา

  • กรุณาเตรียมเตรียมเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำกิจกรรม อาทิ เสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว รองเท้าสำหรับเดินป่าเท่านั้น ถุงมือ หมวก ไม้ Trekking ถุงรัดข้อเท้าถึงหัวเข่าเพื่อป้องกันโคลนและแมลง เตรียมอุปกรณ์กันฝน และตรวจเช็คความพร้อมในการใช้งาน
  • เส้นทางสามารถระบุความยากหรือง่ายได้ขึ้นอยู่กับสมรรถภาพของแต่ละกลุ่ม กลุ่มละ 8 ท่านเท่านั้น เพื่อลดการแพร่กระจายโรคจากมนุษย์ที่อาจเป็นอันตรายต่อเหล่ากอริลลา และสามารถดูแลกันได้อย่างทั่วถึง เส้นทางการเดินหากอริลลาอาจมีความลาดชันและเดินผ่านต้นไม้ที่อาจจะมีหนาม อันเป็นอาหารของกอริลลาภูเขา
  • ในระหว่างการเดินชมกอริลลาจะมีเรนเจอร์นักตามรอยทำการสำรวจและเดินตามตำแหน่งของกอริลลาทุกเย็น และกลับขึ้นไปในตอนเช้าเพื่อระบุพิกัดให้แก่ไกด์ท้องถิ่น ที่จะนำกลุ่มนักท่องเที่ยวเดินขึ้นไปตามหาฝูงกอริลลา ในระหว่างการเดินจะมีผู้ช่วยท่านระหว่างทางเดินและช่วยถือสัมภาระของท่าน
  • หากท่านพบฝูงกอริลลาแล้ว ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของไกด์ท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด ห้ามเข้าใกล้เกินระยะที่กำหนด และคอยจับตาดูการเคลื่อนไหวของกอริลลาตลอดเวลา มีเวลาให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ พร้อมสัมผัสความน่ารักและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของกอริลลา มีเวลาให้ท่านได้อยู่บริเวณนั้นประมาณ 1 ชั่วโมงเท่านั้นเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนธรรมชาติของกอริลลา จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก ใช้เวลาทำกิจกรรมทั้งหมด 3 – 4 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับพิกัดของฝูงกอริลลาภูเขา
  • กอริลลาภูเขา (MOUNTAIN GORILLA)
  • กอริลลาเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ และหาดูได้ยาก เพราะกอริลลาภูเขาจะอาศัยอยู่ตามธรรมชาติในแถบตอนเหนือของรวันดา ตอนใต้ของยูกันดา และทางด้านตะวันออกของประเทศคองโกเท่านั้น ปัจจุบันเหลือเพียง 700-800 ตัว และมีแนวโน้มที่ดีในการเพิ่มจำนวนกอริลลาภูเขา มาจากความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่ได้รับผลตอบรับที่ดีมากในรวันดา ซึ่งแทบจะไม่มีการล่ากอริลลาภูเขาหลงเหลืออยู่ หากแต่จะอนุรักษ์เพื่อให้กอริลลาภูเขาได้มีการขยายพันธุ์และดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้พวกเขาเท่านั้น โดยกอริลลาภูเขาจะอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูง มีจ่าฝูง (SILVER BACK) เป็นตัวผู้โตเต็มวัยที่มีขนาดใหญ่และแข็งแกร่งที่สุด บริเวณหลังจะมีสีเงิน และสมาชิกตัวอื่นๆ ประกอบไปด้วยตัวเมีย มีตัวผู้วัยรุ่น (BLACK BACK) บางฝูงอาจมีกอริลลาลูกๆอาศัยอยู่ด้วยกัน

หลังจากทำกิจกรรมเสร็จแล้วนำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก

อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถภายในบริเวณที่พักตามอัธยาศัย อีกทั้งท่านจะได้สัมผัสความเป็นธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ให้ท่านได้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของทางที่พัก เสริมความพร้อมของร่างกายด้วยฟิตเนส ผ่อนคลายกับบริการสปารวมถึงการนวด ทรีทเมนท์ดูแลผิวหน้า และสิ่งอำนวยความสะดวกระดับเวิลด์คลาสเพื่อการผ่อนคลาย จุดประกายความคิด ร่างกาย และจิตวิญญาณของท่าน หรือ บริการซาวน่า เสริมสร้างร่างกายและทำให้จิตใจของท่านสงบและผ่อนคลายในสตูดิโอซาวน่าที่ทันสมัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

หลังจากมื้ออาหารค่ำเข้าสู่ห้องพัก เพื่อให้ท่านพักผ่อน และทำธุระส่วนตัว (พักคืนที่ 2)

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

VIRUNGA LODGE  – คิกาลี (รวันดา) – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองคิกาลี (KIGALI) (118 กิโลเมตร) สมาร์ทซิตี้แห่งแอฟริกา

กรุงคิกาลี (KIGALI)

เมืองหลวงของประเทศรวันดาในทวีปแอฟริกา ในอดีตเคยมีประวัติอันน่าขมขื่นที่ยากจะลืมเลือน ปัจจุบันนี้ชาวรวันดาตั้งใจปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของเมืองสู่สมาร์ทซิตี้ที่พัฒนาทั้งด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จนอาจจะเรียกได้ว่าเป็นสิงคโปร์แห่งแอฟริกาเลยก็ว่าได้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชมพิพิธภัณฑ์เพื่อการรำลึกถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (KIGALI GENOCIDE MEMORIAL)

 KIGALI GENOCIDE MEMORIAL

พิพิธภัณฑ์เพื่อการรำลึกถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (KIGALI GENOCIDE MEMORIAL) ได้เก็บรวบรวมข้อมูลของเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในช่วงปี 1994 ที่เกิดขึ้นระหว่างชนเผ่าทุตซีและฮูตู ชนเผ่าพื้นเมืองของรวันดา  ที่ต่อสู้กันอันเนื่องมาจากความขัดแย้งที่ก่อเกิดมาจากประเทศผู้ล่าอาณานิคมเป็นผู้เริ่มต้น จนทำให้เกิดความบาดหมางในใจจนกระทั่งนำไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อันโหดร้ายและน่าสลดใจเป็นที่สุด กับการต่อสู้กันกว่า 3 เดือน คร่าชีวิตของทั้งสองฝ่ายไปกว่าแปดแสนคน ให้ท่านเดินชมการจัดแสดงในห้องต่างๆ และร่วมวาง  ดอกไม้เพื่อไว้อาลัยต่อเหตุการณ์ครั้งนั้น จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม KIGALI SERENA HOTEL (One of the best hotel in Rwanda)

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

คิกาลี (รวันดา) – เอ็นเทปเบ(ยูกันดา) – จินจา

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบ Box set

นำท่านเดินทางสู่สนามบินคิกาลี

10.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเอ็นเทปเบ

12.35 น. เดินทางถึง สนามบินเอ็นเทปเบ (ENTEBBE INTERNATIONAL AIRPORT)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย หลังอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่ เมืองจินจา (JINJA) (150 กิโลเมตร)

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมเพื่อเช็คอินโรงแรม LEMALA WILDWATERS LODGE (พัก 2 คืน)ที่พักตั้งอยู่ในป่าฝนอันอุดมสมบูรณ์บนเกาะส่วนตัว กลางลำธารในแม่น้ำไนล์อันยิ่งใหญ่และสวยงามจนแทบหยุดหายใจ  ห้องพักมุงจากแบบดั้งเดิม แต่ละห้องจุดชมวิวส่วนตัวพร้อมอ่างอาบน้ำตั้งหรูหราและอ่างล้างหน้าที่แกะสลักจากหินแกรนิตสีชมพู แสงไฟอ่อนๆ เฟอร์นิเจอร์ทำมือ ท่านสามารถพักผ่อนได้อย่างสบายบนเกาะสวรรค์แห่งนี้ ฟังเสียงของสายน้ำเชี่ยวกรากและเสียงนกนานาชนิด

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก

หลังจากมื้ออาหารค่ำเข้าสู่ห้องพัก เพื่อให้ท่านพักผ่อน และทำธุระส่วนตัว

6

วันที่หกของการเดินทาง

จินจา – เลือกทำกิจกรรม LEMALA WILDWATERS LODGE

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้าให้ท่านได้เลือกทำกิจกรรมสุดฮิตของเมืองจินจาที่พลาดไม่ได้

กิจกรรม

WHITE WATER RAFTING IN NILE RIVER

กิจกรรมสุดมันส์ ที่ดึงดูดนักล่องแก่งจากทั่วโลกให้มาสัมผัส กับการล่องแก่งระดับ 3 (GRADE 3 RAFTING) ในแม่น้ำไนล์ ที่สามารถทำกิจกรรมได้แม้ท่านไม่เคยมีประสบการณ์การล่องแก่งมาก่อน โดยตลอดระยะเวลาการทำกิจกรรม จะมีทั้งเส้นทางการพายเรือยางธรรมดา ช่วงที่น้ำไหลเชี่ยวน้อย และมากไปจนถึงระดับ 3 พร้อมทั้งจะได้รับภาพถ่ายและวิดีโอ ให้ท่านได้เปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ควรพลาด ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงตั้งแต่เริ่มต้นฝึกจนกระทั่งจบกิจกรรม

กิจกรรม

KAYAKKING

กิจกรรมพายเรือคายัค ถือเป็นโอกาสอันดีที่ท่านจะได้พายเรือคายัคในแม่น้ำไนล์ ณ เมืองจุดต้นกำเนิดของแม่น้ำไนล์ กิจกรรมพายเรือคายัคมีหลายแบบให้ท่านได้เลือกทำไม่ว่าจะเป็น Full day / Half day หรือจะเป็น Wild waters kayak cruise กิจกรรมที่ดำเนินไปอย่างช้าๆ เหมาะสำหรับคนที่ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการพายเรือคายัคมาก่อนก็ได้ โดยไกด์จะให้ความบันเทิงแก่ท่านด้วยเรื่องราวในท้องถิ่นและแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับนกนานาชนิดที่พบได้ในบริเวณนี้ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

กิจกรรม

CRUISING IN SOURCE OF RIVER NILE

กิจกรรมชมเมืองจินจา ต้นกำเนิดของแม่น้ำไนล์ แม่น้ำอันยิ่งใหญ่ที่มีความยาวที่สุดในโลก และถือเป็นโอกาสอันดีที่ท่านจะได้ล่องเรือในแม่น้ำไนล์ ณ เมืองจุดกำเนิดของแม่น้ำไนล์ ท่านจะได้ชมธรรมชาติริมสองฝั่งแม่น้ำ อีกทั้งสัตว์น้อยใหญ่ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก

อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถภายในบริเวณที่พักตามอัธยาศัย อีกทั้งท่านจะได้สัมผัสความเป็นธรรมชาติอย่างใกล้ชิด พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครันทั้งสระว่ายน้ำกลางแจ้ง บริการสปาชั้นนำ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก LEMALA WILDWATERS LODGE (พักคืนที่ 2)

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

จินจา – ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์แรด – อุทยานแห่งชาติน้ำตกเมอร์ชิสัน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์แรด (ZIWA RHINO&WILDLIFE RANCH) (200 กิโลเมตร)

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์แรด

(ZIWA RHINO&WILDLIFE RANCH)

 

เป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุ์แรดตามธรรมชาติแห่งเดียวในยูกันดา ปัจจุบันมีแรดขาวอาศัยอยู่บริเวณศูนย์อนุรักษ์กว่า 30 ตัว และกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด นำท่าน ตามรอยฝูงแรดขาว (RHINO TREKKING) ที่เดียวในยูกันดา ไกด์ของศูนย์อนุรักษ์จะนำท่านเดินชมวิถีชีวิตของฝูงแรดขาว ที่กำลังนอนพักผ่อน หรือเดินหาอาหารตามธรรมชาติในช่วงกลางวัน และคอยแนะนำท่านเกี่ยวกับความปลอดภัย รวมไปถึงระยะห่างที่ท่านจะสามารถเก็บภาพความประทับใจกับฝูงแรดขาวได้ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกเมอร์ชิสัน (MURCHISON FALLS NATIONAL PARK) (130 กิโลเมตร)

อุทยานแห่งชาติน้ำตกเมอร์ชิสัน

(MURCHISON FALLS NATIONAL PARK)

เป็นเขตอุทยานแห่งชาติที่ดีที่สุดและมีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ภายในอุทยานมี น้ำตกเมอร์ชิสัน (MURCHISON FALLS) อันเป็นที่มาของชื่ออุทยานแห่งชาตินี้ เป็นน้ำตกที่ไหลลงมาจากช่องหุบเขาแคบเพียง 7 เมตรเท่านั้น แต่มีความสูงถึง 43 เมตร ทำให้น้ำที่ตกลงมาจากน้ำตกเมอร์ชิสัน มีความแรงอย่างมาก จนกระทั่งเดินทางถึง อุทยานแห่งชาติน้ำตกเมอร์ชิสัน

นำท่านข้ามแพยนต์ เพื่อเข้าสู่โรงแรมที่พัก PARAA SAFARI LODGE (พัก 3 คืน)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก หลังจากมื้ออาหารค่ำเข้าสู่ห้องพัก เพื่อให้ท่านพักผ่อน และทำธุระส่วนตัว

8

วันที่แปดของการเดินทาง

อุทยานแห่งชาติน้ำตกเมอร์ชิสัน – ส่องสัตว์ – ล่องเรือแม่น้ำไนล์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านทำ กิจกรรมส่องสัตว์ (GAMEDRIVE)

กิจกรรมส่องสัตว์ (GAME DRIVE)

นำให้ท่านได้สนุกสนาน ตื่นเต้น และท้าทายไปกับการเปิดโลกชีวิตสัตว์ในเส้นทางที่สวยงามผ่านทุ่งหญ้าสะวันนา ป่าปาล์มโบราสซัส ไปยังทะเลสาบอัลเบิร์ต ขับรถตะลุยไปในทุ่งหญ้าสะวันนาของแอฟริกา เพื่อตามหาสิงโต, เสือดาว, ไฮยีนา, ควาย, ช้าง, ยีราฟ, กวาง Ugandan Kob, กวาง Waterbucks, ละมั่ง และเพลิดเพลินไปกับการชมนกหลากหลายสายพันธุ์ เช่น นกเลขานุการ นกอินทรีอกดำ นกอินทรีสีน้ำตาลอ่อน นกอินทรีแดงและนกนางแอ่นกินผึ้ง และอื่นๆ อีกมากมาย ให้ท่านได้ชม

หลังจากทำกิจกรรมส่องสัตว์นำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พักเพื่อให้ท่านพักผ่อน และทำธุระส่วนตัว

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นทำกิจกรรม BOAT SAFARI 

กิจกรรม BOAT SAFARI

ล่องเรือชมบรรยากาศสองฝั่งริมแม่น้ำวิคตอเรียไนล์ หรือแม่น้ำไวท์ไนล์ ที่ท่านจะสามารถพบเห็นสัตว์ภายในอุทยานแห่งชาติน้ำตกเมอร์ชิสันที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำกลางวัน อาทิ ฮิปโปโปเตมัส จระเข้ ช้าง ม้าลาย ยีราฟ และนกชนิดต่างๆ เป็นต้น จนกระทั่งล่องเรือถึงจุดชม น้ำตกเมอร์ชิสัน (MURCHISON FALLS)

นำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พักเพื่อให้ท่านพักผ่อน และทำธุระส่วนตัว

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก

พักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัยภายใน PARAA SAFARI LODGE (พักคืนที่ 2)

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

อุทยานแห่งชาติน้ำตกเมอร์ชิสัน – CHIMPANZEE TREKKING – Top Of The Falls

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ป่าบูดองโก (BUDONGO FOREST) เพื่อทำกิจกรรม CHIMPANZEE TREKKING

BUDONGO FOREST

ป่าบูดองโกตั้งอยู่ในภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือของยูกันดา ป่าแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยนก 360 สายพันธุ์ ต้นไม้ 465 สายพันธุ์ และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 24 สายพันธุ์ ป่าบูดองโกมีชื่อเสียงเกี่ยวกับไพรเมต โดยเฉพาะลิงชิมแปนซี และความอุดมสมบูรณ์ของต้นมะฮอกกานีแอฟริกาตะวันออก นอกจากลิงชิมแปนซี ยังมีลิงหางแดง ลิงสีน้ำเงิน โคโลบัสขาวดำ และลิงบาบูนมะกอกอีกด้วย ป่าบูดองโกเป็นหนึ่งในจุดหมายที่ดีที่สุดสำหรับการเดินป่าชิมแปนซีในยูกันดา

CHIMPANZEE TREKKING

การเดินป่าเพื่อชมเหล่าชิมแปนซีใช้เวลาประมาณ3-4 ชั่วโมงและอยู่บริเวณนั้นประมาณ 1 ชั่วโมงเท่านั้นเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนธรรมชาติของชิมแปนซี ในระหว่างนั้นท่านจะได้เห็นชิมแปนซีจากระยะ 8-10 เมตร เป็นระยะที่ปลอดภัยแต่ใกล้ชิด ในการเข้าร่วมการเดินป่าชมลิงชิมแปนซีท่านจำเป็นต้องมีสุขภาพที่ดีและปราศจากโรคต่างๆ เช่น ไข้หวัดหรือวัณโรค เพื่อป้องกันไม่ให้ชิมแปนซีติดโรคจากผู้คน เนื่องจากชิมแปนซีติดโรคในคนได้ง่าย  

CHIMPANZEE

ชิมแปนซีเป็นลิงในวงศ์โฮโมนิด (Genus Homonid)เป็นวงศ์ของลิงไม่มีหางขนาดใหญ่ (Great Ape) ซึ่งในวงศ์นี้ยังประกอบไปด้วย กอริลลา ลิงอุรังอุตัง และมนุษย์ ชิมแปนซีเป็นสัตว์ที่มี DNA เหมือนกับมนุษย์มากถึง 95 เปอร์เซ็นต์ เป็นสัตว์ที่ฉลาดโดยเป็นสัตว์ที่สามารถแสดงอารมณ์ได้ สามารถคิดเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาได้ มีการใช้เครื่องมือเพื่อช่วยในการดำรงชีวิต ชิมแพนซีเป็นสัตว์สังคมที่ใช้เวลาช่วงกลางวัน เพื่อการหาอาหาร เล่น สางขนให้กัน ขนาดฝูงตั้งแต่ 15 – 120 ตัว ขึ้นอยู่กับลักษณะของป่าและปริมาณอาหาร เป็นสัตว์ที่มีการปกป้องอาณาเขตสูงมาก ตามปกติชิมแปนซีชอบย้ายที่อยู่ มักจะไม่อยู่ที่เดียวนานกว่า 2-3 วัน เดินป่าชมเหล่าชิมแปนซีจนกระทั่งได้เวลา

บ่าย นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเมอร์ชิสัน (MURCHISON FALLS NATIONAL PARK)

TOP OF THE FALLS

นำท่านเดินขึ้นสู่ยอดน้ำตกเมอร์ชิสัน (Top of The Murchison Falls) เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์การผจญภัยที่หาที่เปรียบมิได้ การเดินขึ้นสู่ยอดน้ำตกท่านจะได้สำรวจและเพลิดเพลินไปกับไข่มุกแห่งแอฟริกาที่ซ่อนความงามอันเร้นลับอยู่ในช่องเขาตามธรรมชาติและน่าทึ่งของน้ำตกในอุทยาน ในระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมนกหลากหลายสายพันธุ์ ผีเสื้อ และสัตว์ป่าอื่น ๆ โดยจะใช้เวลาประมาณ 45-1 ชั่วโมง จนกระทั่งได้เวลาอันควร

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก

พักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัยภายใน PARAA SAFARI LODGE (พักคืนที่ 3)

10

วันที่สิบของการเดินทาง

อุทยานแห่งชาติน้ำตกเมอร์ชิสัน เอ็นเทปเบ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้านำท่านนำท่านเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมที่พักและเดินทางสู่ เมืองเอ็นเทปเบ (ENTEBBE) (320 กิโลเมตร)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองเอ็นเทปเบ นำท่านแวะซื้อของที่ระลึกหรือของฝากจากยูกันดา อาทิ กาแฟ ชา เครื่องเทศและของที่ระลึกต่างๆ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม PROTEA HOTEL ENTEBBE

11

วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง

อุทยานแห่งชาติน้ำตกเมอร์ชิสัน เอ็นเทปเบ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่บึงมาบัมบา (MABAMBA SWAMP) (30 กิโลเมตร)

12

วันที่สิบสองของการเดินทาง

กรุงเทพ

13.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…