06 – 17 เมษายน 2567
วันเดินทาง
สายการบินลุฟท์ฮันซ่า (LH)
สายการบิน
เยอรมนี
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : GRAND NEW ZEALAND NORTH – SOUTH 12 วัน (QF)

กำหนดการเดินทาง : 06 – 17 เมษายน 2567

ประเทศ : นิวซีแลนด์เกาะเหนือ – ใต้

สายการบิน :  สายการบินแควนตัสแอร์เวย์ (QF)

ราคา : 215,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพ ซิดนีย์

15.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 สายการบินแควนตัสแอร์เวย์ (QF) เจ้าหน้าที่จาก บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด

จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

18.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซิดนีย์ (SYDNEY) ประเทศออสเตรเลีย โดย สายการบินแควนตัสแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QF24 /143

2

วันที่สองของการเดินทาง

กรุงเทพฯซิดนีย์ – อ็อคแลนด์ – ชมเมือง

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองซิดนีย์  ก่อนเดินทางสู่ อ็อคแลนด์ เวลา 06.30 น. – 09.30 น.)

14.35 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองอ็อคแลนด์ (AUCKLAND) ประเทศนิวซีแลนด์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

บ่าย นำท่านเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองอ็อคแลนด์

 

 อ็อคแลนด์ (AUCKLAND)

อ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่งของนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ระหว่างอ่าวไวเตมาตา และอ่าวมานูเกา เป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า การศึกษา การเงิน   นำท่านชม ท่าเรือริมอ่าว ที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ ชม สะพานฮาร์เบอร์ อิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าต่างๆตามอัธยาศัย ซึ่งบน ถนนควีนส์ ซึ่งเป็นแหล่งขายสินค้านานาชนิดให้ท่านได้เลือกซื้อหรือจะเข้าชมคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์อีกด้วย

จากนั้นนำท่านขึ้นชม หอคอยสกายทาวเวอร์ (SKY TOWER)

SKY TOWER

หอคอยสกายทาวเวอร์ (SKY TOWER) ที่สูงถึง 328 เมตร โดดเด่นเป็นสัญลักษณ์สง่างามของอ็อคแลนด์ โดยด้านบนหอคอยจะสามารถชมทัศนียภาพรอบเมืองอ็อคแลนด์ได้กว้างไกล หอคอยยอดแหลมแห่งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสกายซิตี้คอมเพล็กซ์ เรียกได้ว่ามีครบทุกความบันเทิงไว้คอยให้บริการท่าน จนถึงเวลาอันควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนตึก SKY TOWER, ORBIT RESTAURANT

SKY TOWER, ORBIT RESTAURANT

ภัตตาคารอาหารสไตล์นิวซีแลนด์ที่โดดเด่นอย่างแท้จริงพร้อมทิวทัศน์อันน่าตื่นตาและอาหารที่เข้ากัน ห้องอาหารตั้งอยู่ที่ด้านบนสุดของ Sky Tower ของโอ๊คแลนด์ห้องอาหารจะหมุนทุกๆชั่วโมง ในฐานะร้านอาหารหมุนเวียนเพียงแห่งเดียวในนิวซีแลนด์ที่สามารถมองเห็นวิวได้ 360 องศาจึงเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำและสร้างความพึงพอใจได้ไม่สิ้นสุด

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรม SKYCITY HOTEL AUCKLAND หรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

อ็อคแลนด์ – HOBBITON MOVIE SETโรโตรัว – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมาทามาทา (MATAMATA) (180 กิโลเมตร ) เข้าชมหมู่บ้านฮอบบิท

HOBBITON MOVIE SET

มาทามาทา  เมืองอันโด่งดังที่เหมาะสำหรับฉากถ่ายทำภาพยนตร์ ด้วยเพราะตัวเมืองนั้นตั้งถูกเทือกเขา Kaimai Range ปกคลุม และด้วยเนินเขาอันเขียวขจีมากมายทำให้ เมืองแห่งนี้ได้ถูกจัด The Hobbiton Movie Set ขึ้นมาไว้ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองสร้างขึ้นสำหรับภาพยนตร์เรื่อง“Lord of the Rings” และ“ Hobbit” ของปีเตอร์แจ็คสัน นำท่านชมหมู่บ้านฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ เรื่อง THE LORD OF THE RINGS และ THE HOBBIT ที่แต่ละหลังออกแบบให้แตกต่างกันไป บางหลังก็ปกคลุมไปด้วยหญ้าและบางหลังก็ปลูกดอกไม้สวยงามหน้าบ้าน อีกด้วย จนถึงเวลาอันควร

เที่ยง รับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารภายในหมู่บ้านฮอบบิท

บ่าย จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองโรโตรัว (ROTORUA) (80 กิโลเมตร)

เมืองโรโตรัว (ROTORUA)

โรโตรัว เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพที่ชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เพราะเป็นเมืองที่มีความร้อนจากใต้ดิน ทำบ่อน้ำพุที่เมืองนี้โด่งดัง และได้รับความสนใจอย่างมาก นอกจากนี้เมืองโรโตรัว ยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะเหนือที่นักท่องเที่ยวนิยมมากที่สุดอีกด้วย

จากนั้นนำท่านสู่ TE PUIA  เข้าชมบ่อน้ำพุร้อน

 บ่อน้ำพุร้อน TE PUIA

บ่อน้ำพุร้อน TE PUIA  เป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี อาทิ การแกสลักไม้ และทอเครื่องนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจากพื้นดินโดยผสมแร่ธาตุต่างๆตามธรรมชาติ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ปรุงแบบชาวเมารี (HANGI) พร้อมชมการแสดงจากชาวเมารี

“HANGI DINING”

สัมผัสประสบการณ์การรับประทานอาหารแบบดั้งเดิมของชาวเมารี HANGI ในโรโตรัว ชาวเมารีให้ความสำคัญเป็นพิเศษในด้านสังคมและวัฒนธรรมของชาวฮังกีซึ่งเป็นงานเลี้ยงแบบดั้งเดิมที่ไม่แตกต่างจากชาวฮาวายลาวาหรือประเพณีโพลีนีเซียอื่นๆ โดยการทำอาหารแบบ HANGI เกิดขึ้นในนิวซีแลนด์มานานหลายศตวรรษแล้ว โดยขั้นตอนนั้นเริ่มต้นจากการทำอาหารบนหินร้อน ที่ตั้งอยู่ในหลุมขนาดใหญ่ที่ขุดลงไปในพื้นดิน อาหารถูกห่อด้วยใบไม้ชื้น หรือวางไว้ในตะกร้าลวดจากนั้นปิดทับไว้เป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อปรุงอาหาร มีรสชาติอร่อย ทำให้นักเดินทางหวนกลับมาลิ้มลองอีกครั้งอยู่เสมอ

นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม HOTEL PULLMAN ROTORUA หรือระดับเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

โรโตรัว – อโกรโดม – ทะเลสาบเทาโป – หมู่บ้านไวรากิเทาโป

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อโกรโดม (AGRODOME)

ทัวร์ฟาร์มอโกรโดม (AGRODOME)

อโกรโดม เป็นฟาร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว นำท่านทัวร์ฟาร์มอโกรโดม ชมสัตว์นานาหลากหลายสายพันธุ์ รวมถึงแกะรอมนีย์ (Romney), วัว, กวาง, ลามะ, นกกระจอกเทศ, หมู และอัลปาก้า ระหว่างนั่งรถ ท่านอาจได้พบเห็นแกะพันธุ์หายากให้ท่านสัมผัสถึงความน่ารักของการป้อนอาหารเจ้าแกะตัวน้อย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินชม น้ำตกฮูก้า (HUKA FALLS)

น้ำตกฮูก้า HUKA FALL

น้ำตกฮูก้า เป็นน้ำตกอันงดงามของแม่น้ำไวคาโตผ่านช่องเขาแคบๆ และข้ามชั้นหินสูง 11 เมตร กลายเป็นน้ำตกที่สวยงามยามต้องแสงแดด นอกจากนี้ยังให้ท่านได้ชมการ นั่งเรือเร็วเจ๊ทโบ๊ท ที่ตื่นเต้นของเกาะเหนือ และชมการกระโดดบันจี้ ที่เป็นกีฬายอดนิยมเพื่อทดสอบความกล้าจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกเมื่อ มาเยือนนิวซีแลนด์ (รายการเจ็ทโบ๊ท เป็นทัวร์นอกรายการสำหรับท่านที่ต้องการจะร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)

นำท่านชม ทะเลสาบเทาโป เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเยือนนิวซีแลนด์

ทะเลสาบเทาโป LAKE TAUPO

ทะเลสาบเทาโป เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเยือนนิวซีแลนด์ เนื่องจากสีเทอร์ควอยซ์ของน้ำในทะเลสาบ ที่เกิดจากการละลายของน้ำแข็งบนเทือกเขา South Alps ซึ่งได้กัดกร่อนชั้นหินอันอุดมไปด้วยแร่ธาตุก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลสาบและเมื่อแสงอาทิตย์ตกลงกระทบกับน้ำสารละลายเหล่านี้ก็สะท้อนแสงเกิดเป็นสีเทอร์ควอยซ์ที่สวยงาม

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ WAIRAKE TERRACES WALKWAY  

*** กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำ สำหรับการแช่น้ำแร่ และสงวนสิทธิ์เฉพาะท่านที่มีอายุมากกว่า 14 ปีเท่านั้น ***

WAIRAKE TERRACES WALKWAY 

อิสระให้ท่านได้แช่น้ำแร่และเดินชมบ่อน้ำแร่ WAIRAKE TERRACES WALKWAY เส้นทางเดินชมบ่อน้ำแร่ที่มีความสูงลดหลั่นกันไปอย่างสวยงาม  บ่อน้ำแร่ธรรมชาติของชาวเมารีที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ทำให้ท่านรู้สึกผ่อนคลาย เลือดลมไหลเวียนดี ในอดีตชาวเมารีใช้บ่อน้ำแร่บริเวณนี้เพื่อรักษาร่างกาย และฟื้นฟูร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง ให้ท่านได้แช่น้ำแร่จนกระทั่งสมควรแก่เวลา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรม HILTON LAKE TAUPO หรือระดับเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

เทาโป – เวลลิงตัน – ชมเมือง – ยอดเขาวิคตอเรีย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเวลลิงตัน (WELLINGTON) (378 กิโลเมตร)

เมืองเวลลิงตัน (WELLINGTON)

เวลลิงตัน เป็นเมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่บริเวณปลายสุดของเกาะเหนือ จัดได้ว่าเป็นเมืองหลวงที่อยู่ใต้ที่สุดของโลก และเป็นศูนย์กลางทางการเมืองการปกครองของประเทศ และเป็นเมืองท่าที่เชื่อมระหว่างเกาะเหนือ และเกาะใต้ของนิวซีแลนด์

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชมเมืองเวลลิงตันและขึ้นรถรางไฟฟ้าสู่ยอดเขาวิคตอเรีย

ยอดเขาวิคตอเรีย

ท่านสามารถสูดอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขา และชมทัศนียภาพอันกว้างไกลของเมืองเวลลิงตัน บ้านเมืองที่ตั้งอยู่บนเนินเขา วิวของอ่าวที่จะเห็นเรือน้อยใหญ่เข้าเทียบท่าเรือน้ำลึก อิสระให้ท่านได้เดินเล่นบนยอดเข้าวิคตอเรีย เก็บภาพความประทับใจ และได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรม JAMES COOK HOTEL GRAND CHANCELLOR  หรือระดับเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

เวลลิงตัน – พิคตัน โฮกิติกะ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเมืองพิคตัน เกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์ โดยเรือเฟอร์รี่ ข้าม ช่องแคบคุก (COOK STRAIT) ให้ท่านได้พักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย

COOK STRAIT ช่องแคบคุก

ช่องแคบคุก (COOK STRAIT) ให้ท่านได้พักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพสองระหว่างการเดินทาง บนเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่ ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน อาทิ ห้องดูทีวี ร้านอาหาร และห้องเด็กเล่น เดินทางถึงท่าเรือ เมืองพิคตัน (PICTON) เมืองขนาดเล็ก ที่มีประชากรเพียง 3,600 คน และเป็นเมืองท่าของเรือเฟอร์รี่ที่วิ่งระหว่างเกาะเหนือและเกาะใต้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโฮกิติกะ (HOKITIKA) (388 กิโลเมตร) เมืองศูนย์กลางของหยก (Green Stone)ที่ชาวเมารีโบราณนิยมนำมาทำเครื่องรางของขลัง เครื่องประดับและอาวุธ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก BEACHFRONT HOKITIKA หรือระดับเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

โฮกิติกะPANCAKE ROCKSเมืองฟรานซ์ โจเซฟ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางชมหินแพนเค้ก หรือ PANCAKE ROCKS (84 กิโลเมตร)

ชม PANCAKE ROCKS

ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ จนเกิดเป็นหินแพนเค้ก ซึ่งเป็นหินที่ก่อตัวขึ้นจากเศษซากสิ่งมีชิวิตและพืชพันธุ์ในทะเลที่ตายแล้ว บนพื้นมหาสมุทรเรียงรายกันเป็นชั้น ๆ ลักษณะเหมือนแพนเค้ก ตั้งอยู่ริมชายฝั่งชุมชนปูนาไกกิ ภูมิภาคเวสต์โคสต์บนเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ มีอีกจุดที่เป็นไฮไลท์ที่เรียกว่า Blow Holes ลักษณะเป็นโพรงหินเกิดขึ้นในช่วงน้ำทะเลขึ้นสูงและคลื่นลมแรง ๆ น้ำจะซัดเข้ามาในช่องแล้วถูกแรงผลักให้พุ่งขึ้นมาเหมือนน้ำพุ เสียงดังก้องกังวาน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟรานซ์ โจเซฟ (FRANZ JOSEF) (217 กิโลเมตร)

เมืองฟรานซ์ โจเซฟ (FRANZ JOSEF)

เมืองเล็กๆ ที่มีชื่อมากในเรื่องธารน้ำแข็ง จึงทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของฝั่งตะวันตกแห่งนี้ ธารน้ำแข็งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดสองแห่งภายในอุทยานแห่งชาติเวสท์แลนด์ ได้แก่ ฟรานซ์โจเซฟกลาเซีย และฟ็อกซ์กลาเซีย ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของธารน้ำแข็งมีความยาวประมาณ 13 กิโลเมตร กลาเซียทั้งสองแห่งนี้ไหลมาจากบริเวณที่มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา หรืออาจกล่าวได้ว่าไม่มีที่ใดในโลกที่จะสามารถเข้าถึงธารน้ำแข็งได้ง่ายดายเช่นนี้

จากนั้นนำท่านเดินทางชมธารน้ำแข็งฟรานซ์ โจเซฟ (FRANZ JOSEF GLACIER)  

FRANZ JOSEF GLACIER

ธารน้ำแข็งที่สวยงามและมีชื่อเสียงในวนอุทยานแห่งชาติเวสท์แลนด์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของประเทศที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ สิ่งที่แตกต่างและไม่เหมือนกับธารน้ำแข็งที่อื่น นั่นคือธารน้ำแข็งแห่งนี้ไหลมาจากบริเวณที่มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลาไปยังเขตป่าดิบชื้น ซึ่งอยู่ใกล้ทะเลเป็นอย่างมาก และมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ลักษณะเช่นนี้ไม่สามารถพบได้ที่ใดในโลก อิสระท่านชื่นชมธารน้ำแข็งฟรานซ์ โจเซฟ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Scenic Hotel Franz Josef Glacier หรือระดับเทียบเท่า

8

ฟรานซ์ โจเซฟวานาก้าแอร์โรว์ทาวน์ SHOTOVER JET – ควีนส์ทาวน์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองวานาก้า (WANAKA) (268 กิโลเมตร)

เมืองวานาก้า (WANAKA)

เมืองวานาก้า ตั้งอยู่ที่โอตาโก (Otago) เกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ เมืองแห่งนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งทะเลสาบ ที่เรียกว่า “ทะเลสาบวานาก้า” ถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขาสูงตระหง่าน ทำให้บรรยากาศโดยรอบเต็มไปด้วยความสวยงาม สบายตา และ สงบ ซึ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวแวะถ่ายรูปกันเป็นจำนวนมาก มีจุดเด่นคือต้นไม้แห่งเมืองวานาก้า (Wanaka Tree) มีอีกฉายานึงว่า ต้นไม้แห่งความเหงา เพราะเป็นต้นไม้ต้นเดียวที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบวานากา(Lake Wanaka) พร้อมกับแบล็คกราวด์ด้านหลังของภูเขาและทะเลสาบ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านแวะชมเมืองแอร์โรว์ทาวน์ (ARROWTOWN) (56 กิโลเมตร)

เมืองแอร์โรว์ทาวน์ ARROWTOWN

เมืองเล็กๆ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา ห่างจากควีนส์ทาวน์เพียง 20 กิโลเมตร และเป็นหนึ่งในเมืองขุดทองสมัยเก่าที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่ง อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและช้อปปิ้งของฝากและของที่ระลึกบนถนน BUCKINGHAM เป็นศูนย์รวมร้านค้า ขายของฝากและของที่ระลึก ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม ในบรรยากาศเมืองเล็กๆที่น่ารักแห่งนี้ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางสู่สะพานคาวารัว (Kawarau Bridge) ให้ท่านได้นั่งเรือเร็วเจ็ทโบ้ท (SHOTOVER JET)

ให้ท่านแวะชม การกระโดดบันจี้จัมพ์ ที่สะพานคาวารัว ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก อีกทั้งที่นี่ยังเป็นสถานที่กระโดดที่แรกของโลก (The Bungy Original) ความสูงไม่มาก เหมาะสำหรับมือใหม่ที่อยากจะท้าทายความกล้า

***การกระโดดบันจี้จั้มและกิจกรรมอื่นๆ ค่าใช้จ่ายไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์ สำหรับท่านที่ต้องการจะร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์***

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองควีนส์ทาวน์ (20 กิโลเมตร)

เมืองควีนทาวน์ QUEENSTOWN

เมืองควีนทาวน์ เป็นเมืองหลวงแห่งการผจญภัย” เป็นเมืองซึ่งตั้งอยู่ริมเนินเขา นอกจากนี้ยังอยู่ริมทะเลสาบวาคาติปู (WAKATIPU) และโอบล้อมด้วยภูเขา ถือว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกสุดๆ ที่นี่เปรียบเหมือนเป็นสวรรค์ของผู้ที่ชื่นชอบความท้าทายและการผจญภัยทุกชนิดในทุกฤดูกาล ควีนส์ทาวน์ถูกยกให้เป็นเมืองที่น่าหลงใหลในเรื่องของทิวทัศน์ที่งดงาม

อิสระให้ท่านเดินเล่น ช้อปปิ้งในเมืองจนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร พร้อมลิ้มลองเป๋าฮื้อรสเลิศ

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NOVOTEL QUEENSTOWN LAKESIDE  หรือระดับเทียบเท่า (พัก 2 คืน)

9

ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือกลไฟโบราณ –นั่งกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบพีค – เล่นลูจควีนส์ทาวน์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน ล่องเรือกลไฟโบราณ ทีเอสเอสเอิร์นสลอว์ (TSS EARNSLAW CRUISE) สู่วอลเตอร์พีคฟาร์ม

WALTER PEAK FARM

ชมความงดงามของทิวทัศน์โดยรอบของ ทะเลสาบวาคาติปู ทะเลสาบใหญ่ที่ล้อมรอบไปด้วยต้นปอปล่าร์ที่สูงเพียวและต้นหลิว (วีปปิ่ง วิลโลรว์) และแนวเทือกเขารีมาร์คเคเบิ้ล เป็นเบื้องหลังฉากของเมืองควีนทาวน์อยู่ไกลๆ สัมผัสกับอีกหนึ่งมุมมองของควีนทาวน์ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองตากอากาศที่สวยและดีที่สุดของนิวซีแลนด์จนเป็นที่ใฝ่ฝันของนักท่องเที่ยวจากทั่งทุกมุมโลกเรือลำนี้เปิดดำเนินการมากกว่า 90 ปี คือตั้งแต่ปีค.ศ.1912 ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับเรือไททานิค 

นำท่านล่องเรือสู่ วอลเตอร์พีคฟาร์ม (WALTER PEAK FARM) เพื่อนำท่าน เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงแกะ ท่านสามารถให้อาหารสัตว์ดูการทำงานของสุนัขเลี้ยงแกะและการตัดขนแกะ ซึ่งขนแกะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกที่มีชื่อเสียงของนิวซีแลนด์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย อิสระให้ท่านได้เดินเล่นในตัวเมืองควีนส์ทาวน์ตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านขึ้น กระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค (SKYLINE GONDOLA)

SKYLINE GONDOLA

Sky Gondola เป็นกระเช้าที่นั่งได้ 4 คนระยะทางขึ้นสู่ยอดเขา 730 เมตร ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ในอีกมุมมอง ที่ท่านจะมองเห็นอาคาบ้านเรือนที่ปลูกสร้างตามไหล่เขาพร้อมกับทะเลสาบวาคาทีปูที่สวยงาม สวยงาม ด้านล่าง อิสระให้ท่านเดินชมทัศนียภาพของเมืองควีนส์ทาวน์จากมุมสูงเล่นลูจ (LUGE) (ไม่รวมในรายการ) ของเล่นยอดฮิตที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบโดยเฉพาะวัยรุ่นและเด็กๆกับการบังคับเจ้าพาหนะคล้ายเลื่อนคันเล็กๆ ที่มีล้อและคันบังคับ นำพาให้เราลื่นไหลลงมาเรื่อย ๆ ตามแนวลาดโค้งของไหล่เขา ได้อารมณ์ต่างจากนั่งกระเช้าแต่ก็กินบรรยากาศความสวยงามของธรรมชาติได้พอๆกัน จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบนยอดเขาบ๊อบส์ พีค พร้อมชมวิวอันสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ยามค่ำคืน บริการท่านด้วยหลากหลายเมนู ไม่ว่าจะเป็นแซลมอน เนื้อแน่น หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ชิ้นโต หรือ เนื้อแกะที่เป็นเมนูที่ไม่ควรพลาด

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NOVOTEL QUEENSTOWN LAKESIDE  หรือระดับเทียบเท่า (พักคืนที่ 2)

10

ควีนส์ทาวน์ ครอมเวล – ทไวเซิล – อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก

เข้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองครอมเวล (CROMWELL) (60 กิโลเมตร) เมืองครอมเวล เป็นเมืองแห่งสวนผลไม้ที่สำคัญของนิวซีแลนด์ เช่น แอปเปิ้ล พีช แพร และ เชอร์รี่ 

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ร้านผลไม้ของ MRS. JONES

มีผลผลิตจากผลไม้ กว่า 15 ชนิดโดยมีแอปเปิ้ลและพีชมากที่สุด แต่ผลไม้ที่ทำรายได้ให้มากที่สุดคือ เชอร์รี่ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อผลไม้สดๆ และผลไม้แปรรูปชนิดต่างๆ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควรจนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก (MOUNT COOK NATIONAL PARK) ระหว่างทางแวะชม

ฟาร์มปลาแซลมอน (HIGH COUNTRY SALMON FARM) อันมีชื่อเสียงของ เมืองทไวเซิล (TWIZEL) (140 กิโลเมตร)

ฟาร์มปลาแซลมอน

(HIGH COUNTRY SALMON FARM)

ฟาร์มปลาแซลมอนที่ตั้งอยู่บริเวณที่มีน้ำไหลเวียน มีอุณหภูมิพอเหมาะ อีกทั้งเป็นน้ำที่เกิดจาการละลายของน้ำแข็ง เลยเหมาะสมกับการเลี้ยงแซลมอน ท่านสามารถให้อาหารปลาแซลมอนในฟาร์ม หรือชิมปลาแซลมอนสดๆคุณภาพดีได้ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก (MOUNT COOK NATIONAL PARK) (67 กิโลเมตร)

อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก

อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก จัดว่าเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งสูงถึง 3,754 เมตร ทำให้นักปีนเขาจำนวนมาก  ต่างพากันเดินทางมายังเมาท์คุกเพื่อพิชิตยอดเขาแห่งนี้ให้ได้สักครั้งในชีวิต ชมวิวเมาท์คุก อิสระท่านชื่นชมบรรยากาศและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

11

อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก – ทะเลสาบเทคาโป – ไครสต์เชิร์ช

เข้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเทคาโป (TEKAPO LAKE) (105 กิโลเมตร)

 

ทะเลสาบเทคาโป

ทะเลสาบเทคาโป เป็นทะเลสาบน้ำจืด ตั้งอยู่บริเวณเชิงเทือกเขา Southern Alps ใน Mackenzie Country บนเกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ที่มีสีเขียวอมฟ้า ที่เรียกว่า ทะเลสาบสีเทอควอยซ์ ได้รับการยกย่องให้เป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดในนิวซีแลนด์ ชมโบสถ์ของคนเลี้ยงแกะแสนดี (Church of the good Shepherd) เป็นโบสถ์หลังเล็กและเล็กที่สุดในนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ มองแวบแรกคล้ายกระท่อมริมทะเลสาบเทคาโป มุมที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวหลังเดียวไม่ได้ทำให้โบสถ์หลังนี้เหงาเลย เพราะตลอดทั้งวันจะมีนักท่องเที่ยวขับรถแวะเวียนเข้ามาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกไม่ได้ขาดอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ (Sheepdog Memorial) สร้างด้วยทองสำริด สร้างไว้เพื่อเป็นการยกย่องคุณความดีของสุนัขแสนรู้ เพราะเกษตรกรทุกคนซาบซึ้งใจดีว่าพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาล ที่ได้กลายมาเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของชาวบ้านถึงทุกวันนี้ ก็มีเจ้าคอลลี่เหล่านี้นี่เองที่ช่วยบุกเบิกที่ทำกิน จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองไครสท์เชิร์ช (CHRISTCHURCH) (225กิโลเมตร)

 เดินทางถึง เมืองไครสท์เชิร์ช นำท่านชมเมืองไครสต์เชิร์ชที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ

เมืองไครสท์เชิร์ช

เมืองไครสท์เชิร์ช เป็นเมืองที่ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากอังกฤษ เป็นเมืองใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ มีแม่น้ำเอวอนไหลผ่านตัวเมืองก่อให้เกิดทัศนียภาพที่งดงาม มีความร่มรื่นของถนนทุกสาย และสวนดอกไม้สวยงามอยู่ทั่วเมืองจนได้รับการขนานนามว่าเป็น Garden City of the World ทำให้เมืองนี้ขึ้นชื่อเรื่องความบริสุทธิ์และใกล้ชิดกับธรรมชาติ

ชมเมืองไครสต์เชิร์ช

นำท่านชมเมืองไคร์สเชิร์ช ผ่านชมสวนโบทานิค (Botanic Gardens) ที่สวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองไครสต์เชิร์ช ที่สามารถเยี่ยมชมได้ตลอดปี สวยงามตามฤดูกาล ผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลีย์ (Hagley Park) สวนสาธารณะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากนั้นขึ้นจุดชมวิว Cashmere Hills เป็นจุดชมวิวของเมือง ซึ่งสามารถมองลงมาเห็นตัวเมืองได้ทั้งเมือง จนกระทั่งสมควรแก่เวลา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร พร้อมเมนูพิเศษกุ้งลอบสเตอร์ !!!

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม CROWNE PLAZA CHRISTCHURCH หรือระดับเทียบเท่า

12

ไครสต์เชิร์ชซิดนีย์ – กรุงเทพฯ

02.30 น. ออกเดินทางสนามบินไครสต์เชิร์ช เพื่อเช็คอินที่สนามบิน

06.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองซิดนีย์ (SYDNEY) โดยสายการบินแควนตัสแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QF138

07.35 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เพื่อเปลี่ยนเครื่องกลับสู่กรุงเทพฯ

09.50 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแควนตัสแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QF023

16.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…