ฟินน์แอร์ (AY)
สายการบิน
ฟินแลนด์
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : เจาะลึกฟินแลนด์ AY 8 วัน

กำหนดการเดินทาง :  

ประเทศ : ฟินแลนด์

สายการบิน : สายการบินฟินน์แอร์ (AY) 

ราคา : 

 

30 ธันวาคม 2564 – 06 มกราคม 2565 (กรุ๊ป 1) /29 ธันวาคม 2564 – 05 มกราคม 2565  (กรุ๊ป 2) /28 ธันวาคม 2564 – 04 มกราคม 2565 (กรุ๊ป 3)

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – โอวลู (ฟินแลนด์)

20.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน ฟินน์แอร์ (AY) เจ้าหน้าที่จากบริษัท ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

23.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินโอวลู โดย สายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 144 / 435

2

วันที่สองของการเดินทาง

โอวลู (ฟินแลนด์) – ชมเมือง – ฟาร์มกวางเรนเดียร์

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเฮลซิงกิ 05.20-08.10 น.)

09.15 น. เดินทางถึง สนามบินโอวลุ (OULU) ประเทศฟินแลนด์

เมืองโอวลุ  (OULU)ตั้งอยู่บนชายฝั่ง BAY OF BOTHNIA ใกล้กับเส้นอาร์กติก เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดทางตอนเหนือของฟินแลนด์ มีประชากรประมาณ 1.3 แสนคน มากเป็นอันดับหกของประเทศ เป็นศูนย์กลางการปกครองและการค้าในภูมิภาค และยังเป็นที่รู้จักในด้านเมืองเทคโนโลยี ถือว่าเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องการเล่นสกี มีธรรมชาติที่สวยงาม เป็นเมืองที่มีสีสันและมักมีเทศกาลมากมายที่สร้างความคึกคักเป็นอย่างมากเลยทีเดียว นำท่าน ชมเมืองโอวลุ ให้ท่านเดินเล่นชมเมืองบริเวณถนนคนเดิน

และถ่ายภาพกับรูปปั้นตำรวจรูปร่างอ้วนน่ารักที่เรียกว่า”TORIPOLLIISI” ถือเป็นไฮไลท์ของเมืองที่ไม่ควรพลาด จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้น ให้ท่านได้เปิดประสบการณ์ใหม่ที่ท่านจะต้องประทับใจไม่รู้ลืมด้วยการ นั่งรถลากเลื่อนโดย

 กวางเรนเดียร์ (REINDEER-SLEDDING) ยานพาหนะของซานตาครอส

รถลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์ (REINDEER-SLEDDING)

นั่งรถลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์(REINDEER-SLEDDING) ยานพาหนะของซานตาครอส ไปบนลานหิมะ ท่านสามารถให้อาหาร และสัมผัสความน่ารักของกวางเรนเดียร์ได้อย่างใกล้ชิด ได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม SCANDIC OULU CITY หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก

3

วันที่สามของการเดินทาง

โอวลู – คูซาโม -ประสบการณ์ชมธรรมชาติแนวใหม่กับการลอยตัวบน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคูซาโม (KUUSAMO) (220 กิโลเมตร)

เมืองคูซาโม (KUUSAMO)

เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ ทั้งผู้คนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสและความเป็นธรรมชาติ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของฟินแลนด์ โดยมีนักท่องเที่ยวเกือบสองล้านคนต่อปี เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับผู้ชื่นชอบกิจกรรมกลางแจ้ง เป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยทะเลสาบ แม่น้ำ น้ำตกและหุบเขา เป็นส่วนหนึ่งของอาร์กติก เซอร์เคิล ดินแดนแลปแลนด์ จัดเป็นเมืองที่มีความงดงามทางธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เมื่อฤดูหนาวมาเยือนทุกสิ่งทุกอย่างจะกลายเป็นสีขาวราวอาณาจักรแห่งเทพนิยาย อุณหภูมิโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 0 องศา มีหน้าหนาวที่ยาวนานที่สุดของยุโรป โดยกินเวลาถึง 200 วันในแต่ละปี

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  จากนั้น นำท่านเปิดประสบการณ์แนวใหม่กับกิจกรรมฤดูหนาวที่ไม่ซ้ำแบบใคร และถือเป็นกิจกรรม ที่สนุกที่สุดกิจกรรมหนึ่งในแถบแลปแลนด์

RIVER FLOATING

นำท่านชมธรรมชาติแนวใหม่กับการลอยตัวบนแม่น้ำ (RIVER FLOATING) ที่กำลังเริ่มจับตัวเป็นน้ำแข็ง โดยสวมใส่ชุดหุ้มความร้อนกันฉนวนชูชีพ และหมวกกันน็อคเพื่อกันลมกันหิมะ และเพื่อความปลอดภัย การลอยตัวอยู่ในแม่น้ำ น้ำแข็งที่ไหลเอื่อยเพื่อชมธรรมชาติโดยรอบ เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศการชมธรรมชาติในมุมมองที่ไม่มีผู้ใดจะได้สัมผัสนอกจากผู้ที่ทำกิจกรรมนี้เท่านั้น

(เนื่องจากชุดนี้เป็นชุดป้องกันแบบพิเศษ น้ำไม่สามารถเข้าสู่ภายในได้ เป็นลักษณะเหมือนชุดชูชีพ ทำให้ลอยคออยู่ในแม่น้ำน้ำแข็งได้ และไม่รู้สึกหนาวเลย) จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม SCANDIC RUKAHOVI หรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

คูซาโม – โรวาเนียมิ – หมู่บ้านซานตาคลอส – ฟาร์มสุนัขฮัสกี้

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโรวาเนียมิ (ROVANIEMI) (190 กิโลเมตร)

เมืองโรวาเนียมิ (ROVANIEMI)

นครหลวงของเขตแลปแลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์บริเวณเส้นอาร์คติก (เส้นแบ่งเขตอบอุ่นกับเขตหนาวเหนือ) จนกระทั่งเดินทางถึง เมืองโรวาเนียมิ

นำท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านซานตาคลอส (SANTA CLAUS VILLAGE)

หมู่บ้านซานตาคลอส

(SANTA CLAUS VILLAGE)

ตั้งอยู่บนเส้นอาร์กติกเซอร์เคิล ภายในหมู่บ้านมีที่ทำการไปรษณีย์สำหรับท่านที่ต้องการส่งของขวัญไปยังคนที่ท่านรัก และยังมีร้านขายของที่ระลึก ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากหรือถ่ายรูปกับคุณลุงซานต้าที่ใจดีเป็นที่ระลึกในการมาเยือน **ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์** อิสระให้ท่านเดินเล่นเที่ยวชมในหมู่บ้านซานตาคลอส จากนั้นนำท่าน ถ่ายภาพกับเส้นอาร์กติกเซอร์เคิล (ARCTIC CIRCLE) เส้นแบ่งเขตแดนตามเส้นรุ้งและเส้นแวง เพื่อกำหนดขอบเขตของบริเวณซีกโลกเหนือ โดยเส้นอาร์คติกเซอร์เคิลจะอยู่ที่ 66 องศา 32 ลิปดา 44 ฟิลิปดาเหนือ เป็นตัวบ่งบอกจุดเหนือสุดที่ในเวลา 1 ปี คนที่อยู่แถบนี้จะไม่ได้พบกับพระอาทิตย์ขึ้นเลยอย่างน้อย 24 ชั่วโมง หรือพระอาทิตย์ไม่ตกเลยเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ (HUSKY FARM)

ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ (HUSKY FARM)

ฮัสกี้เป็นสุนัขที่มีมายาวนานกว่า 3,000 ปีมาแล้ว เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของ หรือเป็นพาหนะในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง และหิมะ จึงถือได้ว่าเป็นสุนัขลากเลื่อนพันธุ์แท้ ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุด ทั้งนี้เนื่องจากสุนัขมีน้ำหนักเบา คล่องตัว ว่องไว แข็งแรง อดทนต่อความหนาวเย็น รวมทั้งมีความอดทนต่อความเหนื่อยล้าเป็นที่หนึ่ง จึงทำให้สามารถลากเลื่อนด้วยความเร็วเป็นเวลาติดต่อกันนานๆ ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่าศูนย์องศา สุนัขลากเลื่อนยังเป็นกีฬายอดนิยม โดยมีมัชเชอร์ (Musher) เป็นผู้บังคับเลื่อนในการแข่งขันแต่ละครั้งจนแพร่หลายไปยังหลายประเทศแถบขั้วโลก ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์กับสุนัขลากเลื่อน กระทั่งได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NOVA SKYLAND (AURORA SUITE) โรงแรมทีตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านซานตาครอส

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

 โรวาเนียมิ – เลวี – สกีรีสอร์ท – เล่นสกี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเลวี (LEVI)  (170 กิโลเมตร)

 เมืองเลวี (LEVI)

เมืองสกีรีสอร์ทขึ้นชื่อที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ ทั้งผู้คน

ที่ยิ้มแย้มแจ่มใส และความเป็นธรรมชาติเดินทางถึง เมืองเลวี จากนั้นนำท่านเดินเล่นชมเมืองเลวี ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศของเมืองสกีรีสอร์ทที่เต็มไปด้วยเสน่ห์อันน่าแวะเวียนมา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร KING CRAB HOUSE

 KING CRAB HOUSE

 ภัตตาคารขึ้นชื่อของเมือง หาดไม่มาเยือนเหมือนมาไม่ถึง ด้วยวัตถุดิบคุณภาพสั่งตรงจากท้องทะเลโดยเฉพาะ RED KING CRAB ที่เป็นเมนูเด่นของที่นี่ นำมาปรุงรสเฉพาะส่วนขา ซึ่งเป็นส่วนที่อัดแน่นด้วยรสชาดที่แนะนำให้ต้องมาลิ้มลอง

 บ่าย จากนั้น อิสระสำหรับท่านใดที่ต้องการลองเล่นฝีกหัดการเล่นสกี Skiing ขั้นพื้นฐาน หรือท่านที่เล่นสกี  เป็นแล้วก็ขอเชิญเล่นกันอย่างเต็มที่

 กิจกรรมเล่นสกี (Skiing)

ปฏิบัติตามได้แบบง่ายๆ ภายในระยะเวลาเพียงไม่ถึง 1 ชั่วโมง เมื่อท่านเรียนรู้ทักษะแล้ว ท่านจะได้ลองความสามารถของตัวท่าน สัมผัสถึงความรู้สึกเมื่อเล่นสกีเป็นแล้วจะสนุกสนานเพียงใด และเหตุใดการเล่นสกีจึงเป็นกิจกรรมที่ปรารถนาของทุกเพศทุกวัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร (ใช้เวลาทั้งสิ้น 2 ชั่วโมง รวมราคาค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าจ้างครูผู้ฝึกสอน อยู่ในรายการทัวร์แล้ว)

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม LEVI PANORAMA  หรือเทียบเท่า  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก             

6

วันที่หกของการเดินทาง

เลวี – ซาร์ริเซลก้า – ขับขี่สโนว์โมบิล –  หมู่บ้านอิกลูแคคสลอตทาเนน

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาร์ริเซลก้า (SAARISELKA) (230 กิโลเมตร)

ซาร์ริเซลก้า (SAARISELKA)

ตั้งอยู่เหนือเส้นเขตขั้วโลกเหนือ เขตแลปแลนด์ (LAPLAND) ของประเทศฟินแลนด์ โดยสถานที่แห่งนี้อยู่ท่ามกลางความหนาวเหน็บของอากาศที่ปกคลุมไปทั่วบริเวณ และยังมี

วิวทิวทัศน์ให้ชื่นชมความสวยงามของป่าเขา ท่ามกลางหิมะขาวโพลนที่ท่านจะต้องประทับใจไม่มีวันลืม

เพื่อนำท่านสู่ หมู่บ้าน อิกลูแคคสลอตทาเนน (IGLOO VILLAGE KAKSLAUTTANEN)

หมู่บ้านอิกลูแคคสลอตทาเนน

สำหรับหมู่บ้านเรือนกระจกแห่งนี้สร้างด้วยกระจกนำความร้อนแบบพิเศษ ซึ่งจะทำให้ระดับอุณหภูมิภายในห้องอบอุ่นตลอด อีกทั้งยังป้องกันกระจกไม่ให้ถูกน้ำแข็งเกาะเพื่อให้ท่านได้ชมวิวภายนอกอย่างชัดเจน แม้ว่าอุณหภูมิภายนอกจะลดต่ำลงมากกว่า -30 องศาเซลเซียสก็ตาม อีกทั้งห้องพักแสนสบายนี้ยังมีห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ พื้นที่นั่งเล่นพร้อมเตาผิงและซาวน่าส่วนตัวไว้คอยบริการ นอกจากนี้ยังมีโบสถ์เล็ก ๆ และบาร์น้ำแข็ง ซึ่งทั้ง 2 อย่างนี้จะ ถูกสร้างขึ้นในช่วงฤดูหนาวเท่านั้น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านสัมผัสกิจกรรมอันดับหนึ่งของการท่องเที่ยวแบบตะลุยหิมะ ด้วยการขับขี่สโนว์โมบิล (SNOWMOBILE)

ขับขี่สโนว์โมบิล (SNOWMOBILE)

พาหนะที่คล่องตัวที่สุดในการเดินทางบนหิมะหรือน้ำแข็ง โดยท่านจะได้รับคำแนะนำในการขับขี่ที่ถูกต้องสนุกสนานและปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ และชำนาญเส้นทางในการเดินทางท่องเที่ยว แบบสโนว์โมบิลซาฟารี โดยทางบริษัท ฯ จะมีการจัดเตรียมเครื่องกันหนาวให้ท่านอย่างครบถ้วนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า นำท่าน ขับขี่สโนว์โมบิล (SNOWMOBILE) ลัดเลาะไปบนทุ่งน้ำแข็งกว้าง

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก Kakslauttanen Arctic Resort – Igloos and Chalets

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

หมู่บ้านอิกลูแคคสลอตทาเนน – เฮลซิงกิ – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ            

เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบ BREAKFAST BOX

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

09.20  น. ออกเดินทางสู่ เมืองเฮลซิงกิ โดย สายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 602

10.50 น. เดินทางถึง สนามบินเฮลซิงกิ

เฮลซิงกิ (HELSINKI)

กรุงเฮลซิงกิ เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์ ที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง ท่านจะประทับใจไปกับสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียที่จัตุรัสหน้าโบสถ์อันเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ที่ชนะรางวัลออสการ์เรื่อง“เรดส์” โดยใช้ฉากมโหฬาร ของเฮลซิงกิแทนกรุงเลนินกราดในสหภาพโซเวียต

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ชมกรุงเฮลซิงกิ เข้าชม TEMPPELIAUKIO CHURCH หรือ ROCK CHURCH

TEMPPELIAUKIO CHURCH

โบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมแปลกกว่าที่อื่น ผู้ออกแบบได้ใช้วิธีสร้างโบสถ์ที่น่าสนใจ คือระเบิดเนินหินตรงกลาง เพื่อสร้างโบสถ์ในนั้น โบสถ์นี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น โบสถ์แห่งความรัก และมีความเชื่อว่าเมื่อใครก็ตามจุดเทียนอธิฐานเรื่องเกี่ยวกับความรักในโบสถ์นี้แล้วจะสมหวังในสิ่งที่อธิษฐาน คนฟินแลนด์มีความเชื่อเรื่องนี้เนื่องจากโบสถ์นี้สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2511 และเสร็จเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของปีถัดไป และนั่นคือสาเหตุที่หนุ่มสาวชาวเฮลซิงกินิยมเลือกมาจัดงานแต่งงานกันที่โบสถ์แห่งนี้ โดยโบสถ์แห่งนี้ยังเป็นหนึ่งใน  HELSINKI’S MOST POPULAT TOURIST ATTRACTIONS”  อีกด้วย

มหาวิหารเฮลซิงกิ (HELSINKI CATHEDRAL)

ถ่ายภาพกับมหาวิหารเฮลซิงกิ (HELSINKI CATHEDRAL) ในอดีตเรียกว่า โบสถ์นิโคลัส เป็นมหาวิหารสีขาวบริสุทธิ์สวยงามตั้งเด่นตระหง่านจนเรียกว่าเป็นจุดแลนด์มาร์กของเฮลซิงกิก็ว่าได้ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปกันเป็นจำนวนมาก เป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปที่งดงามคลาสสิคอย่างยิ่ง

อนุสาวรีย์ชาน เซเบลลุส (SIBELIUS MONUMENT)

ชมอุทยานที่ตั้งของอนุสาวรีย์ชาน เซเบลลุส (SIBELIUS MONUMENT) บุคคลสำคัญของประเทศ ผู้ประพันธ์เพลงปลุกใจรักชาติสแกนดิเนเวีย

นำท่าน เดินเล่นบริเวณตลาดริมท่าเรือ (MARKET SQUARE) ที่มีทั้งส่วนของตลาดปลา ตลาดผลไม้ตลาดสินค้า จำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว ท่านจะได้ชมภาพชีวิตการจับจ่ายซื้อของของชาวฟินนิช อีกทั้งยังสามารถเลือกชม และซื้อเชอร์รี่ สตรอเบอรี่สด ปลาแซลมอน ไข่ปลาคาร์เวีย และผลิตภัณฑ์ทำจากหนังกวางเรนเดียร์ ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งบริเวณถนนเอสปลานาดิ (ESPLANADI) ย่านถนนคนเดินสำหรับนักช้อปที่ต้องไม่พลาดมาเยือนเป็นแหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมือง ซึ่งมีทั้งสินค้าพื้นเมือง และห้างสรรพสินค้าสต๊อกแมนน์ห้างใหญ่ที่สุดในสแกนดิเนเวีย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (SEAFOOD PLATTER)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

8

วันที่แปดของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ      

00.45  น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 143

15.40 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..