25 มิ.ย. – 03 ก.ค. / 09 – 17 ก.ค. / 06 – 14 ส.ค. 2565
วันเดินทาง
Turkish Airline
สายการบิน
จอร์เจีย
ประเทศ

ทัวร์ : GEORGIA BEST ON CAUCASUS 09 วัน (TK)

กำหนดการเดินทาง : 25 มิ.ย. – 03 ก.ค. / 09 – 17 ก.ค. / 06 – 14 ส.ค. 2565

ประเทศ : จอร์เจีย

สายการบิน : Turkish Airline” เที่ยวบินที่ TK 069/378

ราคา : 99,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันที่หนึ่งของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

20.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบิน “Turkish Airline” เจ้าหน้าที่จาก บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด จะคอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

23.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดย สายการบิน “Turkish Airline” เที่ยวบินที่ TK 069/378
(แวะเปลี่ยนเครื่อง ณ สนามบิน กรุงอิสตันบูล 05.10 – 06.30 น.)

2

วันที่สองของการเดินทาง

ทบิลิซี– เมืองเก่าทบิลิซี – ปราการนาริคาร่า – โบสถ์ซามีบา – ล่องเรือ

09.45 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง นครทบิลิซี, จอร์เจีย จากนั้นนำท่านชมเมืองทบิลิซี

ทบิลิซี (TBILISI)

กรุงทบิลีซี (TBILISI) นครแห่งประวัติศาสตร์ อันประกอบด้วยทิวทัศน์หุบเขาอันงดงาม, ย่านเมืองเก่าแสนคลาสสิก, สถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง, และอาหาร หรือเครื่องดื่มอันมากมายที่รอให้คุณไปลิ้มลอง เพราะอย่างนี้เอง กรุงทบิลิซี จึงเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวา และเป็นหัวใจของประเทศ หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสุดเก๋ที่ท่านห้ามพลาดเป็นอันขาด

พร้อมนำท่านชม เมืองเก่าทบิลิซี, โบสถ์เมเท็กคี, ป้อมปราการนาริคาร่า

เมืองเก่าทบิลิซี (OLD TOWN) เป็นบริเวณเมืองที่แม้ว่าจะได้รับการบำรุงรักษา และต่อเติมหลายต่อหลายครั้ง แต่ก็ยังเป็นหนึ่งในจุดที่สุดแสนจะมีเสน่ห์ คลาสสิก เหมาะกับการถ่ายรูปอย่างมาก ด้วยถนนก้อนหินปูน และแลนด์มาร์กสุดเก๋ คุณจะได้ภาพอันน่าประทับใจมากมายอย่างแน่นอน

โบสถ์เมเท็กคี (Metekhi Church) สถานที่ซึ่งกษัตริย์ Vaktang ได้สร้างวิหารของพระองค์ขึ้นบนหินผาที่มองออกไปยังแม่น้ำ “Mtkvari” ทำให้ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้มีทิวทัศน์งดงาม พร้อมเสริมบรรยากาศของเมืองให้มีความโรแมนติกด้วยสถาปัตยกรรมของตัวโบสถ์กับรูปปั้นของกษัตริย์ที่คู่กัน อันได้สร้างความประทับใจต่อนักท่องเที่ยวที่รักการถ่ายภาพ มาแล้วมากมาย

จากนั้นนำท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์ เพื่อชมป้อมปราการ นาริคาร่า (Narikala Fortress)

ป้อมปราการ นาริคาร่า (Narikala Fortress) หรือทึ่ชาวพื้นเมืองชอบเรียกว่า “The Mother Fortress” อันตั้งตระหง่านโดดเด่นเหนือย่านเมืองเก่าของเมืองแห่งนี้นั้นสามารถย้อนรอยการเริ่มก่อสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 เมื่อครั้งยังถูกปกครองโดยเปอร์เซียอยู่นั้นเอง ซึ่งต่อมายังได้รับการก่อสร้างกำแพงเพิ่มขึ้นในศวรรษที่ 8 โดยเหล่าเจ้าเมืองอาหรับที่ใช้ป้อมปราการแห่งนี้เป็นวิหารพำนัก แต่ปัจจุบันหากผู้ใดมายังประเทศจอร์เจียแล้วไม่ได้เข้ารับชมปราการแห่งนี้ถือว่าไม่ได้มาถึงจอร์เจียเลยทีเดียว เพราะขณะที่รับชมอยู่นั้นท่านจะรับรู้ได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของประวัติศาสตร์ อีกทั้งทิวทัศน์ดยรอบอันงดงามจะทำให้คุณทั้งประทับใจ และตื่นตาตื่นใจได้อย่างแน่นอน นอกจากนี้ในบริเวณใกล้ป้อปราการแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้ง ของ Mother Georgia ตั้งขึ้นเมื่อ ปี 1958 โดยผลงานเป็นรูปปั้นหญิงจอร์เจียสวมชุดประจำชาติ ถือไวน์ และดาบ ไว้ในแต่ละมือ โดยมีความหมายถึงความยินดีที่จะต้อนรับมิตรสหายด้วยไวน์ และพร้อมรบกับศัตรูด้วยดาบ อีกด้วย ให้คุณได้เก็บภาพบรรยากาศงดงามมากมาย จนถึงเวลาอันควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านชมโบสถ์พระวิหาร ซามีบา (Sameba Cathedral)

โบสถ์พระวิหาร ซามีบา (Sameba Cathedral) โบสถ์ออร์โทดอกซ์ที่มีความสูงเป็นอันดับสามของโลก และมีเนื้อที่ของโบสถ์ใหญ่เป็นอันดับต้นของโลก ถูกก่อสร้างขึ้นในปี 1995 และปรับปรุงเพิ่มเติมต่อในปี 2004 โดยมุ่งหวังที่จะสรรเสริญ 2,000 ปี ประสูติพระเยซูเจ้า ปัจจุบันเป็นหนึ่งในไฮไลท์ห้ามพลาดของนักท่องเที่ยว และชุมชนชาวอินสต

ราแกรม ด้วยเพราะสถาปัตยกรรมภายนอกของโบสถ์ และความโออ่านั้น ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเก็บภาพสวยงามของตนได้อย่างมากมายหลายรูปแบบ อีกทั้งการตกแต่งภายในเองก็งดงามไม่แพ้กันอีกด้วย

สะพานแห่งสันติภาพ (The Bridge of Peace) สะพานสร้างขึ้นเพื่อข้ามแม่น้ำคูร่า (Kura River) เป็นสะพานเล็กที่มีดีไซน์เอกลักษณ์พิเศษด้วยการตกแต่ง  ของแก้ว และแสงไฟ LED เป็นพัน ๆ ดวง ซึ่ง ตัวสะพานได้รับการออกแบบโดยสถาปัตย “Michele De Lucchi” ส่วนเหล่าแก้วและแสงไฟนั้นได้รับการตกแต่งโดยชาวฝรั่งเศษ “Philippe Martinaud” ที่น่าเหลือเชื่อกว่านั้นคือ สะพานทั้งหมดได้ถูกก่อสร้างขึ้นในประเทศอิตาลี และจึงขนส่งมาด้วยรถบรรทุก 200 คัน มาติดตั้งที่ ทบิลิซี จนถึงเวลาอันควร

จากนั้นนำท่านล่องแม่น้ำ Mtkvari River (Kura River) แบบส่วนตัว

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร โรงแรม


จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Biltmore Tbilisi Hotel หรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

ทบิลีซี (Tbilisi) – มัสคีต้า – อานานูรี – กูดาวรี – คัสเบกิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองมัสคีต้า (Mtskheta) (30 กิโลเมตร)

เมืองมัสคีต้า (Mtskheta) (30 กิโลเมตร) เมืองหลวงจอร์เจียโบราณ ราชอาณาจักรแห่งไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) เมืองมรดกโลก อันมีตัวเมืองยังตั้งระหว่างหุบเขาตรงจุดที่แม่น้ำสองสายมาบรรจบกัน ทำให้คุณรู้สึกถูกอบอวลไปด้วยบรรยากาศความคลาสสิก และโรแมนติกตลอดที่รับชมเมืองอีกด้วย

อาราม จวารี (Jvari Monastery) อารามมรดกโลกที่ตั้งอยู่บนเนินเขาแห่งนี้นั้นเป็นอารามศตววรษที่ 6 อันได้มีการวางแผนก่อสร้างให้บังเอิญเหมือนกับไม้กางเขน จนเป็นที่รู้จักอีกในนามว่า “อารามกางเขน” ซึ่งเป็นสถานที่ไฮไลท์ห้ามพลาดอันดับแรกของเมืองเลยทีเดียว ด้วยเพราะตัวอารามนั้นตั้งอยู่บนเนินเขาที้จ้องมองลงมาสู่แม่น้ำสองสายที่มาบรรจบกันอยู่เบื้องล่าง ทำให้ท่านจะได้เห็นทิวทัศน์อันงดงามเป็นอย่างมาก และเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของเมืองมรดกโลกที่อยู่เบื้องล่างด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้โบสถ์ จวารี จึงกลายเป็นจุดท่องเที่ยวที่นักเดินทางผู้ต้องการเดินทางย้อนเวลาสัมผัสกับความคลาสสิกของยุคกลางนั้นต้องมาสัมผัสให้ได้ด้วยตนเอง จนถึงเวลาอันควร    

จากนั้นนำท่านชม โบสถ์พระวิหาร สเวทิสโคเวลี่ (Svetitskhoveli Cathedral)

โบสถ์พระวิหาร สเวทิสโคเวลี่ (Svetitskhoveli Cathedral) โบสถ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศจอร์เจีย ที่ซึ่งความสวยงามและสมบูรณ์ของโบสถ์นั้นได้ผ่านร้อนผ่านหนาวตามประวัติศาสตร์จอร์เจียมาแล้วอย่างยาวนาน ให้นักเดินทางได้ศูนย์กลางทางศาสนาของชาวคริสต์จักรมาหลายศตวรรษ อันมีตำนานความเชื่อเล่ากันว่าโบสถ์แห่งนี้มีห้องลับที่ใช้เก็บผ้าคลุมของพระเยซูคริสต์ไว้อีกด้วย จนถึงเวลาอันควร

ป้อมปราการแห่งอนานูรี่  (Ananuri Fortress Complex) ป้อมปราการที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ ที่แสดงถึงความสามารถทางด้านสถาปัตยกรรมของชาวจอร์เจียยุคกลาง ในช่วงศตวรรษที่ 16  โดยรอบ และภายในของป้อมปราการนั้นยังได้ถูกตกแต่งด้วยเรื่องเล่าต่าง ๆ มากมาย หนึ่งในจุดท่องเที่ยวห้ามพลาดบนเส้นทางสายไหม จนถึงเวลาอันควร

อนุสาวรีย์แห่งมิตรภาพกูดาวรี่ (Gudauri Friendship Monument) ที่มีที่ตั้งอยู่บนทางด่วนมุ่งหน้าสู่ประเทศรัสเซีย และได้ถูกสร้างขึ้นโดยสหภาพโซเวียต โดยได้มีการตกแต่งวาดภาพในรูปแบบ “Mosaics” ที่กล่าวถึงวีรบุรุษชาวจอร์เจีย และรัสเซีย นิยายปรัมปรา และ อื่น ๆ แต่ที่ทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นเทรนด์เที่ยวห้ามพลาดนั้นเพราะได้ถูกสร้างขึ้นในรูปแบบระเบียงยื่นออกมาจากผาสูง 600 เมตร ให้ได้รับชมความงดงามอันเหลือเชื่อของหุบเขาคอเคซัส (Caucasus Mountains) อีกทั้งยังมีอีเว้นท์ยืนริมระเบียงให้คุณได้ตื่นเต้นกับความสูง ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าอย่างแน่นอน จนถึงเวลาอันควร

จากนั้นนำทานเดินทางสู่ คัสเบกิ (40 กิโลเมตร)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Rooms Hotel Kazbegi หรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

คัสเบกิ – วิหารเกอร์เกติ – ทบิลิซี – Chronicles of Georgia

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านชม โบสถ์พระวิหารเกอร์เกติ (Gergeti Trinty Church)

โบสถ์พระวิหารเกอร์เกติ (Gergeti Trinty Church) โบสถ์พระวิหารนิกายจอร์เจียนออร์โธดอกซ์ศตวรรษที่ 14 ที่ตั้งอยู่เหนือยอดหุบเขา “Stepantsminda” (สูง 2,200 เมตร)

แห่งนี้ ได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งการท่องเที่ยวจอร์เจียไปเรียบร้อยแล้ว ด้วยเพราะโบสถ์แห่งนี้นั้นมี ภูเขาคัสเบกิ (Mt. Kazbegi) เป็นพื้นหลังของโบสถ์ ปกคลุมตัวโบสถ์ และท่านด้วยบรรยากาศสุดคลาสสิก เหมือนดังกับอยู่ในนิยาย ซึ่งท่านจะได้เก็บรูปภาพที่สุดประทับใจกลับมามากมายอย่างแน่นอน นอกจากนี้ภายในตัวโบสถ์ยยังมีประวัติเป็นสถานที่เก็บทรัพย์  สมบัติต่าง ๆ จากครั้งมัสกีต้าตกอยู่ในอันตราย และเป็นที่เก็บรักษา “Nino’s Cross” ไว้อีกด้วย

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ทบิลิซี (155 กิโลเมตร)

 จากนั้น นำท่านชม “The Chronicles of Georgia”

“The Chronicles of Georgia” อนุสาวรีย์แท่นหินที่กล่าวถึงประวัติศาสตร์ของจอร์เจีย ตั้งอยู่เหนือขั้นบันไดขึ้นไป ประกอบด้วยแท่นหินใหญ่ 16 แท่น สูง 30 – 35 เมตร โดยส่วนบนสลักเกี่ยวกับเหล่าราชวงศ์กษัตริย์ และ ส่วนล่างกล่าวถึงเรื่องเล่าชีวิตของพระเยซู ซึ่งความสวยงามของอนุสาวรีย์แห่งนี้ได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่ที่ถ่ายรูปลงอินสตาแกรมสวยมาก จนถูกขนานนามว่า “The Stonehedge of Georgia” เลยทีเดียว
(ภาพจากชุมชน IG >> https://www.instagram.com/explore/tags/chroniclesofgeorgia/)

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Biltmore Tbilisi Hotel หรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

ทบิลิซี – กอลี่ – Uplistsikhe – บอร์จอมี่ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองกอลี่ (Gori) (90 กิโลเมตร) เมืองบ้านเกิดของ โจเซฟ สตาลิน ผู้นำสหภาพโซ  เวียตผู้โด่งดัง และเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นจุดศูนย์กลางแฟชั่นของจอร์เจีย

พิพิธภัณฑ์แห่ง โจเซฟ สตาลิน พิพิธภัณฑ์ที่ได้รับการตกแต่งได้อย่างงดงามลงตัวแห่งนี้ จะให้ท่านได้เห็นถึงความเป็นอยู่ของ โจเซฟ สตาลิน และประวัติเส้นทางจากเด็กชายเมืองกอลี่ สู่การเป็นผู้นำระดับโลก ซึ่งบ้านหลังแรกที่ โจเซฟ สตาลิน อยู่อาศัย จนถึงเวลาอันควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง “Shindagori”

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางเพื่อชม “Uplistsikhe” (15 กิโลเมตร)

“Uplistsikhe” อาณาจักรแห่งหุบเขา ถูกสร้างขึ้นบน และ  ด้วยหุบเขานั้น มีความมหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรมอย่างมาก โดยมีประวัติเป็นจุดศูนย์กลางการค้าระหว่างเอเชีย และยุโรปในสมัยโบราณ อย่างไรก็ตามปัจจุบันที่เหลือยู่ให้เราได้รับชมนั้นเป็นส่วนเมืองข้างใน (Inner City) ที่ถูกค้นพบโดยเหล่านัก  โบราณคดีเมื่อปี 1957  ภายในสถานที่แห่งนี้ท่านจะได้พบกับความมหัศจรรย์ด้านสถาปัตยกรรมที่เหลือเชื่อ ทั้งนี้ในเวลาที่ท่านรับชมนั้น ท่านจะได้เห็นถึงความสามารถในการตัดหินผาในแบบที่มีเอกลักษณ์พิเศษเป็นของตัวเอง ที่จะทำให้คุณรู้สึกประทับใจอย่างแน่นอน อย่างที่นักท่องเที่ยวชาวอินสตาแกรมมากมายต่างพากันไปถ่ายรูปมาแล้วมากมาย จนถึงเวลาอันควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองบอร์จอมี่ (Borjomi) (100 กิโลเมตร)

บอร์จอมี่ (Borjomi) (100 กิโลเมตร) เมืองที่มีความโด่งดังที่สุด และขึ้นชื่อ  ที่สุดในเรื่องของน้ำแร่ ส่วนของตัวเมืองนั้นถือว่าเป็นเมืองรีสอร์ท อันเงียบสงบ ที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติอันสมบูรณ์ ด้วยเพราะแต่เดิมในศตวรรษที่ 19 นั้นรัฐมนตรีแห่งจอร์เจีย ชาวรัสเซีย ท่านเค้านท์ โวร้อนทอฟ ได้สั้งให้พัฒนาบอร์จอมี่ขึ้นเป็นรีสอร์ท เมื่อครั้งเหล่าพลทหารของเขาได้พบกับบ่อน้ำแร่ธรรมชาติที่มีผลดีต่อสุขภาพอย่างมาก ในปี 1810 ต่อมาเมืองแห่งนี้ยังได้รับความนิยม และตกแต่งให้สวยงดงามขึ้นไปเอง เมื่อน้องชายของ ทซาร์ อเล็กซานเดอร์ ที่ 2 (Tsar Alxander II) ท่านมหาดยุก มิเคล โรมานอฟ (Grand Duke Mikhail Romanov) ได้สร้างราชวังขึ้นในช่วงปี 1890

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโรงแรม

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Crowne Plaza Borjomi หรือเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

บอร์จอมี่  – คูไตซี – บาทูมี่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองคูไตซี (Kutaisi) (230 กิโลเมตร) เพื่อนำท่านชม โบสถ์วิหาร บากราติ (Bagrati Cathedral)

โบสถ์วิหาร บากราติ (Bagrati Cathedral) โบสถ์สถาปัตยกรรมจอร์เจียโบราณ มรดกโลกที่ถูกสั่งสร้างขึ้นโดยกษัตริย์ บากรัตที่ 3 ผู้สามารถรวบรวมดินแดนจอร์เจียเป็นหนึ่งเดียวได้ ทำให้โบสถ์แห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นผืนแผ่นเดียวกันของประเทศจอร์เจีย อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในสถานที่สำหรับถ่ายคู่กับไม้กางเขนที่สวยเหมาะกับไว้ลงโซเชียลมีเดียอย่างมากอีกด้วย ทั้งนี้ในบริเวณเดียวกันนั้นยังเป็นที่ตั้งของ อาราม เกราติ (Gelati Church) อารามมรดกโลกคู่กับโบสถ์วิหารบากราติ อารามที่เป็นผลงานชิ้นเอกของยุคทองจอร์เจีย และเป็นหนึ่งในอารามที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจอร์เจียอีกด้วย ซึ่งสถานที่แห่งนี้ยังเคยเป็นจุดศูนย์กลางการเรียนรู้ วิทยาศาตร์ และสถานศึกษาอันสำคัญที่สุดของจอร์เจียโบราณ จนถึงเวลาอันควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร “Paolo”

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองบาทูมี่ “Batumi”  (160 กิโลเมตร)

เมืองบาทูมี่ “Batumi”  (160 กิโลเมตร) เมืองที่สวยที่สุดในจอร์เจียขณะนี้ ซึ่งใน ตลอดเวลาที่ท่านชมเมืองนี้ ท่านจะได้เห็นสีสัน และความชีวิตชีวาของเมืองอันเหลือล้น ยกตัวอย่างเช่น การชมอนุสรณ์แห่งความรัก อาลี และ นีโน่ (Ali and Nino : Statue of Love)

รูปปั้นเหล็กริมทะเลของชาย และหญิง ที่เคลื่อนตัวเข้าผ่านกันทุก ๆ 10 นาที ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมอันโดดเด่น และได้รับความนิยมจากนักถ่ายภาพริมทะเลเป็นอย่างมาก ต่อด้วย รูปปั้นเมเดีย   (Medea Statue) รูปปั้นจากเรื่องเล่าขนแกะทองคำ ท่ านจะได้เห็นความงดงามของความสามารถในการดีไซน์ ของสถาปัตย Davit Khmaladze ที่ได้ผสมสีทองไว้ในงานแกะสลัก เสริมความโดดเด่นของผลงานเพื่อให้ท่านได้เข้าถึงเรื่องเล่าของขนแกะทองคำ

“Batumi Boulevard” ย่านที่ถือว่าเป็นชีวิต และวิญญาณของ บาทูมี่ แห่งนี้จะให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการเดินริมชายหาดที่ อุดมไปด้วยธรรมชาติตลอดเส้นทาง ซึ่งความสนุกของสถานที่แห่งนี้คือการสัมผัส

กับเหล่าคาเฟ่ บาร์น้ำ และจุดถ่ายรูปที่มีเอกลักษณ์ในหลาย ๆ จุด แต่ไฮไลท์ที่ดังที่สุดและพลาดไม่ได้เลยคือการได้รับชมพระอาทิตย์ตก  บนทะเลดำ นั้นเอง จนถึงเวลาอันควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Sheraton Batumi 5 ดาว หรือเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

บาทูมี่ – คูไตซี – Prometheus Cave – ทบิลิซี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองคูไตซี (Kutaisi) (160 กิโลเมตร)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าชม “Prometheus Caves” (20 กิโลเมตร)

“Prometheus Caves” (20 กิโลเมตร) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับเทรนด์ท่องเที่ยว “Hiking” พร้อมกับล่องเรือชมความสวยงามของถ้ำ โดยถ้ำแห่งนี้นั้นได้  ถูกค้นพบในปี 1984 ปัจจุบันได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ภายในมีหกห้องใหญ่ด้วยกัน และมี แม่น้ำ กับทะเลสาบอยู่ภายใน งดงาม สร้างความประทับใจต่อนักเดินทางมาแล้วมากมาย นอกจากนี้ภายในถ้ำยังมีการตกแต่งด้วยแสงสีต่าง ๆ พร้อมกับมีเปิดเพลงคลาสสิกเปิดในแต่ละส่วนอีกด้วย (เข้าได้เฉพาะ อายุ มากกว่า 6 ขวบขึ้นไป) จนถึงเวลาอันควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองทบิลิซี (Tbilisi) (260 กิโลเมตร)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Biltmore 5 ดาว หรือเทียบเท่า

8

วันที่แปดของการเดินทาง

ทบิลิซี – ชมเมือง – กรุงเทพ ฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่าน รูสตาเวลลี่ (Rustaveli Avenue)

รูสตาเวลลี่ (Rustaveli Avenue) โดยเสน่ห์ของย่านถนนแห่งนี้อยู่ที่ความยาว ประมาณ 2 กิโลเมตร และเป็นศูนย์รวมด้านวัฒนธรรมของชาวจอร์เจีย และเป็นที่ตั้งของสถาบันรัฐบาล พิพิธภัณฑ์ หรืออาคารสำคัญอันทรงคุณค่าต่าง ๆ มากมาย ทั้งนี้ยังเป็นที่ตั้งของ Galleria Tbilisi ห้างสรรพสินค้าดังยักษ์ใหญ่ของเมือง ที่มีร้านค้า
แบรนด์เนมมากมายรอให้คุณได้เข้าไปสัมผัสเลือกซื้ออย่างจุใจ (อิสระท่านให้ท่านได้ช้อปปิ้ง) จนถึงเวลาอันควร

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร Brasserie Buvette

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ ทบิลิซี

17.25 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ ฯ โดย สายการบิน Turkish Airline (TK) เที่ยวบินที่ TK 383/068
(แวะเปลี่ยนเครื่อง ณ กรุงอิสตันบูล 18.55 – 01.45 น.)

9

วันที่สุดท้ายของการเดินทาง

อิสตันบูล – กรุงเทพ

15.25 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

 

GUDAURI MONUMENT  อนุสาวรีย์มิตรภาพ แห่งหุบเขาคอเคซัสที่จะให้คุณได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันตระการที่คุณจะไม่มีวันลืม

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating