12 – 21 ตุลาคม / 21 – 30 ตุลาคม 2565
วันเดินทาง
ฟินน์แอร์ (AY)
สายการบิน
ฟินแลนด์
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป :  FINLAND AUTUMN IN LOVE 10 วัน (AY)

กำหนดการเดินทาง : 12 – 21 ตุลาคม / 21 – 30 ตุลาคม 2565

ประเทศ : ฟินแลนด์ 

สายการบิน : ฟินน์แอร์ 

ราคา : 198,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – โอวลู (ฟินแลนด์)

18.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 เคาน์เตอร์ สายการบินฟินน์แอร์ (AY) เจ้าหน้าที่จากบริษัท ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

21.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินโอวลู โดย สายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 144 / 433

2

วันที่สองของการเดินทาง

โอวลู – ชมเมือง – รานัว – RANUA WILDLIFE PARK

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเฮลซิงกิ 05.50-07.00 น.)

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินโอวลุ (OULU) ประเทศฟินแลนด์

เมืองโอวลุ  (OULU)ตั้งอยู่บนชายฝั่ง BAY OF BOTHNIA ใกล้กับเส้นอาร์กติกเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดทางตอนเหนือของฟินแลนด์ มีประชากรประมาณ1.3 แสนคน เป็นศูนย์กลางการปกครองและการค้าในภูมิภาค และยังเป็นที่รู้จักในด้านเมืองแห่งเทคโนโลยี ถือว่าเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องการเล่นสกีมีธรรมชาติที่สวยงาม เป็นเมืองที่มีสีสันและมักมีเทศกาลมากมายที่สร้างความคึกคักเป็นอย่างมากเลยทีเดียว

ชมเมืองโอวลุ 

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองโอวลุ ให้ท่านเดินเล่นชมเมืองบริเวณถนนคนเดิน และถ่ายภาพกับรูปปั้นตำรวจรูปร่างอ้วนน่ารักที่เรียกว่า “TORIPOLLIISI” ถือเป็นไฮไลท์ของเมืองที่ไม่ควรพลาด

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองรานัว (RANUA) (120 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆในเขตแลปแลนด์ ที่เต็มไปด้วยทะเลสาบ ป่าไม้และทิวทัศน์อันสวยงาม

หลังอาหารกลางวัน นำท่านเข้าชม RANUA WILDLIFE PARKสถานที่รวบรวมสัตว์มากกว่า 250 สายพันธุ์ อีกทั้งยังมีสัตว์ในเขตอาร์คติกกว่า 50 สายพันธุ์อีกด้วย อาทิ หมีขั้วโลก (POLAR BEAR) อาร์คติกฟ็อกซ์ กวางมูส เป็นต้น

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก สไตล์ FLOATING IGLOOS

FLOATING GLASS IGLOOS

ที่พักในรูปแบบห้องเรือนกระจก (GLASS IGLOO) ตั้งอยู่ในทะเลสาบรานัว (LAKE RANUA) ให้ท่านได้ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีโดยรอบทะเลสาบได้อย่างชัดเจนและใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้น ภายในมีเตียง ห้องน้ำ พื้นที่นั่งเล่น และเคาน์เตอร์ครัว ให้ท่านได้ความรู้สึกเสมือนได้ไปแค้มป์ปิ้งรูปแบบใหม่ที่สะดวกสบายมากขึ้น

ท่านสามารถชมวิวแสงเหนือหรือบรรยากาศฤดูหนาวผ่านกระจกบานใหญ่แบบพาโนราม่าในที่พักของท่าน ช่วงฤดูหนาวเมื่อทะเลสาบเป็นน้ำแข็ง สามารถลากเคลื่อนที่ไปยังกลางทะเลสาบ หรือจุดที่มองเห็นแสงเหนือ เพื่อให้ท่านได้สัมผัสกับธรรมชาติและชมแสงเหนือได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก

3

วันที่สามของการเดินทาง

รานัว – คูซาโม – ประสบการณ์การลอยตัวบนแม่น้ำ OULANKA NATIONAL PARK 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคูซาโม (KUUSAMO) (200 กิโลเมตร)

เมืองคูซาโม (KUUSAMO)

เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ ทั้งผู้คนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสและความเป็นธรรมชาติ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของฟินแลนด์ โดยมีนักท่องเที่ยวเกือบสองล้านคนต่อปี เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับผู้ชื่นชอบกิจกรรมกลางแจ้ง เป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยทะเลสาบ แม่น้ำ น้ำตกและหุบเขา เป็นส่วนหนึ่งของอาร์กติก เซอร์เคิล ดินแดนแลปแลนด์ จัดเป็นเมืองที่มีความงดงามทางธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น นำท่านเปิดประสบการณ์แนวใหม่กับกิจกรรมฤดูหนาวที่ไม่ซ้ำแบบใคร และถือเป็นกิจกรรม ที่สนุกที่สุดกิจกรรมหนึ่งในแถบแลปแลนด์

RIVER FLOATING

นำท่านชมธรรมชาติแนวใหม่กับการลอยตัวบนแม่น้ำ (RIVER FLOATING) ที่กำลังเริ่มจับตัวเป็นน้ำแข็ง โดยสวมใส่ชุดหุ้มความร้อนกันฉนวนชูชีพ และหมวกกันน็อคเพื่อกันลมกันหิมะ และเพื่อความปลอดภัย การลอยตัวอยู่ในแม่น้ำ น้ำแข็งที่ไหลเอื่อยเพื่อชมธรรมชาติโดยรอบ เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศการชมธรรมชาติในมุมมองที่ไม่มีผู้ใดจะได้สัมผัสนอกจากผู้ที่ทำกิจกรรมนี้เท่านั้น

(เนื่องจากชุดนี้เป็นชุดป้องกันแบบพิเศษ น้ำไม่สามารถเข้าสู่ภายในได้ เป็นลักษณะเหมือนชุดชูชีพ ทำให้ลอยคออยู่ในแม่น้ำน้ำแข็งได้ และไม่รู้สึกหนาวเลย)

จากนั้นนำท่านเดินทาง ความงามของใบไม้เปลี่ยนสีในอุทยานแห่งชาติ OULANKA

อุทยานแห่งชาติ OULANKA

ตั้งอยู่ทางเหนือของประเทศฟินแลนด์ ครอบคลุมพื้นที่ 270 ตารางกิโลเมตร ภูมิทัศน์ของอุทยานแห่งชาติ Oulanka นั้นประกอบด้วยป่าสน แม่น้ำในหุบเขา ละแก่งต่างๆ ถูกรายล้อมไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิดมากกว่า 500 สายพันธุ์ เพราะทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม จึงทำให้ผู้มาเยือนเพลิดเพลินกับความงดงามของธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นการขี่จักรยานเสือภูเขา พายเรือแคนูในแม่น้ำอันสวยงาม เดินป่าชื่นชมธรรมชาติ เส้นทางเดินป่า Karhunkierros ซึ่งเป็นเส้นทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุด และเป็นหนึ่งในอุทยานแห่งชาติที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในฟินแลนด์ อีกทั้งยังสามารถพบพืชพันธุ์หายากและสัตว์ป่าพันธุ์หายากได้ที่นี่อีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารภายในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม HOLIDAY CLUB KUUSAMO หรือระดับเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

คูซาโม – โรวาเนียมิ – ล่องเรือสู่ฟาร์มกวางเรนเดียร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ เมืองโรวาเนียมิ (ROVANIEMI) (200 กิโลเมตร) นครหลวงของเขตแลปแลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์บริเวณเส้นอาร์คติก (เส้นแบ่งเขตอบอุ่นกับเขตหนาวเหนือ) จนกระทั่งเดินทางถึง เมืองโรวาเนียมิ

นำท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านซานตาคลอส (SANTA CLAUS VILLAGE)

หมู่บ้านซานตาคลอส

(SANTA CLAUS VILLAGE) ตั้งอยู่บนเส้นอาร์กติกเซอร์เคิล ภายในหมู่บ้านมีที่ทำการไปรษณีย์สำหรับท่านที่ต้องการส่งของขวัญไปยังคนที่ท่านรัก และยังมีร้านขายของที่ระลึก ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก หรือถ่ายรูปกับคุณลุงซานต้าที่ใจดีเป็นที่ระลึกในการมาเยือน **ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์** อิสระให้ท่านเดินเล่นเที่ยวชมในหมู่บ้านซานตาคลอส จากนั้นนำท่าน ถ่ายภาพกับเส้นอาร์กติกเซอร์เคิล (ARCTIC CIRCLE) เส้นแบ่งเขตแดนตามเส้นรุ้งและเส้นแวง เพื่อกำหนดขอบเขตของบริเวณซีกโลกเหนือ โดยเส้นอาร์คติกเซอร์เคิลจะอยู่ที่ 66 องศา 32 ลิปดา 44 ฟิลิปดาเหนือ เป็นตัวบ่งบอกจุดเหนือสุดที่ในเวลา 1 ปี

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ล่องเรือสู่ฟาร์มกวางเรนเดียร์ (REINDEER FARM)

ล่องเรือสู่ฟาร์มกวางเรนเดียร์

(RIVERBOAT CRUISE TO REINDEER FARM)

นำท่านล่องเรือไม้ไปในแม่น้ำ OUNASJOKI เพื่อเดินทางสู่ฟาร์มกวางเรนเดียร์

ให้ท่านได้สัมผัสความน่ารักของกวางเรนเดียร์ สัตว์เขตอาร์กติกอย่างใกล้ชิด

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่ SCANDIC ROVANIEMI CITY หรือระดับเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

เลวี – สกีรีสอร์ท – ชมเมือง – ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขา

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเลวี (LEVI) (170 กิโลเมตร)

เมืองเลวี (LEVI)

เมืองสกีรีสอร์ทขึ้นชื่อที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ทั้งในช่วงฤดูหนาว และฤดูร้อน ผู้คนที่ยิ้มแย้มแจ่มใส และความเป็นธรรมชาติ เดินทางถึง เมืองเลวี

นำท่านขึ้น กระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขา (GONDOLA 2000)

ขึ้นกอนโดล่าสู่ยอดเขา (GONDOLA 2000)

ให้ท่านได้ชมวิวมุมสูงของเมืองเลวี ที่ความสูงกว่า 2,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ให้ท่านได้สูดอากาศบริสุทธิ์บนยอดเขา ชมธรรมชาติอันสวยงามของเมืองเลวี และยังมีเส้นทางเดินเขาสั้นๆให้ท่านได้เพลิดเพลินอีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย หลังอาหารกลางวัน อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย โดยท่านสามารถเดินเล่นชมเมืองเลวี หรือเลือกทำกิจกรรมที่สามารถทำในฤดูใบไม้ร่วงได้อย่างหลากหลาย อาทิ ทำพายเรือแคนู การขี่จักรยาน FAT BIKE การเดินชมธรรมชาติ หรือพักผ่อนภายในโรงแรมที่พัก จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารภายในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม LEVI PANORAMA หรือระดับเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

เลวี – อินารี – ล่องเรือคาตามารัน ชมทะเลสาบอินารี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินารี (INARI) (180 กิโลเมตร)

เมืองอินาริ (INARI)

 

ตั้งอยู่ริมทะเลสาบอินารี ซึ่งเป็นทะเลสาบที่สวยงามแห่งหนึ่งของฟินแลนด์ อยู่ในเขตอาร์คติกเซอร์เคิล ยาว 80 กิโลเมตร และกว้าง 40 กิโลเมตร เป็น แหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดที่อุดมสมบูรณ์ทางตอนเหนือของฟินแลนด์ ทะเลสาบตั้งอยู่ในส่วนหนึ่งของแลปแลนด์ ซึ่งเป็นที่อยู่ของชาวแลปหรือชาวซามิ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้น นำท่านล่องเรือคาตามารันชมทะเลสาบอินารี (LAKE INARI CRUISE WITH ELECTRIC-HYBRID CATAMARAN)

ล่องเรือชมทะเลสาบอินารี

นำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบอินารี ทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของฟินแลนด์ ที่มีเกาะน้อยใหญ่ กว่า 3,000 เกาะ ให้ท่านได้ชมความยิ่งใหญ่และงดงามของธรรมชาติภายในทะเลสาบอินารี พร้อมเก็บภาพความประทับใจ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก WILDERNESS HOTEL INARI หรือระดับเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

อินารี – คิร์เคนเนส – KING CRAB SAFARI

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ เมืองคิร์เคนเนส (KIRKENES) (200 กิโลเมตร)

เมืองคิร์เคนเนส (KIRKENES)

ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของนอร์เวย์ในเขตอาร์คติดเซอร์เคิล (ARCTIC CIRCLE) ซึ่งมีเขตติดกับประเทศรัสเซีย และยังเป็นเมืองหลวงของภูมิภาคบาเรนส์ (BARENTS) เป็นอีกเมืองหนึ่งของนอร์เวย์ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากในช่วงฤดูหนาว

เที่ยง รับประทานอาหารว่าง ก่อนทำกิจกรรมจับปูยักษณ์

บ่าย จากนั้นนำท่านสัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่ กิจกรรมการจับปูยักษ์ (KING CRAB SAFARI)

กิจกรรมจับปูยักษ์ &SNOWHOTEL

กิจกรรมการจับปูยักษ์ (KING CRAB SAFARI) ที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งบนโลก นำท่านนั่งรถลากเลื่อนโดย SNOWMOBILE ไปยังบริเวณทะเลสาบน้ำแข็งและเจาะช่องว่างเพื่อนำ ปูยักษ์ (RED KING CRAB) ขึ้นมา ปูยักษ์มีขนาดความโดยวัดจากก้ามปูยาวถึง 2 เมตร และมีน้ำหนักถึง 10 กก. โดยประมาณ เจ้าหน้าที่จะโชว์วิธีการจับปูยักษ์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับปูยักษ์และปรุงอาหารมื้อ พิเศษให้ท่านได้ลิ้มรส เนื้อปูยักษ์ แบบสดๆ และรับประทานกันอย่างเต็มอิ่ม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม THON KIRKENES หรือระดับเทียบเท่า

8

คิร์เคนเนส (นอร์เวย์) – อิวาโล – สนามบิน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ เมืองอิวาโล (IVALO) (300 กิโลเมตร)

ตั้งอยู่เหนือเส้นเขตขั้วโลกเหนือ เขตแลปแลนด์ (LAPLAND) ของประเทศฟินแลนด์ โดยสถานที่แห่งนี้อยู่ท่ามกลางความหนาวเหน็บของอากาศที่ปกคลุมไปทั่วบริเวณ และยังมีวิวทิวทัศน์ให้ชื่นชมความสวยงามของป่าเขา ท่ามกลางหิมะขาวโพลนที่ท่านจะต้องประทับใจไม่มีวันลืม

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารกลางวัน นำท่านแวะถ่ายภาพในจุดต่างๆของเมืองอิวาโล ให้ท่านได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวเมือง พร้อมทั้งเก็บภาพความประทับใจของเมืองอิวาโลยามใบไม้เปลี่ยนสี และได้แวะซื้อของฝากของที่ระลึก จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

18.25 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเฮลซิงกิ (HELSINKI) โดย สายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 639

20.55 น. เดินทางถึง สนามบินเฮลซิงกิ (HELSINKI) ประเทศฟินแลนด์

 จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก CLARION HOTEL AVAIPOLIS หรือระดับเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พัก 

9

เฮลซิงกิ – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้า นำท่าน ชมเมืองเฮลซิงกิมหาวิหารเฮลซิงกิ (HELSINKI) CATHEDRAL)

ถ่ายภาพกับมหาวิหารเฮลซิงกิ (HELSINKI CATHEDRAL) ในอดีตเรียกว่า โบสถ์นิโคลัส เป็นมหาวิหารสีขาวบริสุทธิ์สวยงามตั้งเด่นตระหง่านจนเรียกว่าเป็นจุดแลนด์มาร์กของเฮลซิงกิก็ว่าได้ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปกันเป็นจำนวนมาก เป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปที่งดงามคลาสสิคอย่างยิ่ง

เข้าชม TEMPPELIAUKIO CHURCH หรือ ROCK CHURCH

TEMPPELIAUKIO CHURCH

โบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมแปลกกว่าที่อื่น ผู้ออกแบบได้ใช้วิธีสร้างโบสถ์ที่น่าสนใจ คือระเบิดเนินหินตรงกลาง เพื่อสร้างโบสถ์ในนั้น โบสถ์นี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น โบสถ์แห่งความรัก และมีความเชื่อว่าเมื่อใครก็ตามจุดเทียนอธิฐานเรื่องเกี่ยวกับความรักในโบสถ์นี้แล้วจะสมหวังในสิ่งที่อธิษฐาน คนฟินแลนด์มีความเชื่อเรื่องนี้เนื่องจากโบสถ์นี้สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2511 และเสร็จเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของปีถัดไป และนั่นคือสาเหตุที่หนุ่มสาวชาวเฮลซิงกินิยมเลือกมาจัดงานแต่งงานกันที่โบสถ์แห่งนี้ โดยโบสถ์แห่งนี้ยังเป็นหนึ่งใน  HELSINKI’S MOST POPULAT TOURIST ATTRACTIONS”  อีกด้วย

อนุสาวรีย์ชาน เซเบลลุส

(SIBELIUS MONUMENT)

ชมอุทยานที่ตั้งของอนุสาวรีย์ชาน เซเบลลุส (SIBELIUS MONUMENT) บุคคลสำคัญของประเทศ ผู้ประพันธ์เพลงปลุกใจรักชาติสแกนดิเนเวีย

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งบริเวณถนนเอสปลานาดิ (ESPLANADI) ย่านถนนคนเดินสำหรับนักช้อปที่ต้องไม่พลาดมาเยือนเป็นแหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมือง ซึ่งมีทั้งสินค้าพื้นเมือง และห้างสรรพสินค้าสต๊อกแมนน์ห้างใหญ่ที่สุดในสแกนดิเนเวีย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

10

เฮลซิงกิ – ชมเมือง – กรุงเทพ ฯ

00.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 143

16.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..