28 ธันวาคม 2565 – 02 มกราคม 2566
วันเดินทาง
สายการบินเอมิเรตส์ EK
สายการบิน

ทัวร์ดูไบ : Experience in DUBAI EMIRATES AIRLINE 06 วัน (EK)

กำหนดการเดินทาง :  28 ธันวาคม 2565 – 02 มกราคม 2566

ประเทศ :  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สายการบิน : เอมิเรตส์

ราคา : 165,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – ดูไบ – ตลาดทอง – Abra Ride

06.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T สายการบิน

เอมิเรตส์ เจ้าหน้าที่จาก บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด จะคอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

09.30 น. ออกเดินทางสู่ นครดูไบ โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 375

13.15 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง นครดูไบ (DUBAI) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UNITED ARAB EMIRATES)

นครดูไบ (DUBAI)

นครดูไบ (DUBAI) เมืองแห่งความมหัศจรรย์ ดินแดนทะเลทรายที่ได้มีการพัฒนาการสู่ดินแดนแห่งความมั่งคั่งในการค้า การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จนเป็นศูนย์กลางธุรกิจและการท่องเที่ยวของตะวันออกกลาง ความงดงามและความโอ่อ่าของนครแห่งนี้คือความหรูหราอันโด่งดัง และเป็นที่กล่าวขานไปทั่วโลกว่าต้องมาสัมผัสกับความสวยงามของนครนี้ให้ได้สักครั้งในชีวิต

หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดทอง (GOLD SOUK)

ตลาดทอง (GOLD SOUK) ถือเป็นตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งตั้งแต่ยุค 40 นั้น ได้มีนักธุรกิจและผู้ประกอบการชาวอินเดีย และอิหร่านจำนวนมากได้เข้ามาลงทุนสร้างร้านทอง ณ ตลาดแห่งนี้ จนทำให้ปัจจุบันตลาดทองแห่งนี้นั้นมีแผงขายเกือบ 300 แผง ทั้งนี้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไม่มีการเก็บภาษีนำเข้าจิวเวอร์รี่ ให้คุณได้สามารถเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง จากนั้นนำท่านเดินชมและช้อปปิ้งต่อที่ตลาดเครื่องเทศ (Spicy Market) ศูนย์กลางการค้าและวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สุดของดูไบ เต็มไปด้วยเครื่องเทศนานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลก ตลาดแห่งนี้ผสมผสานความสวยงามของสีสันและกลิ่นหอมที่สดใสซึ่งดึงดูดผู้มาเยี่ยมชมได้เป็นจำนวนมาก

จนกระทั่งถึงเวลาอันสมควรนำท่านนั่งเรือ Abra Ride สัมผัสวิถีชีวิตสองฝั่งแม่น้ำ Creek เส้นทางน้ำธรรมชาติสายประวัติศาสตร์ใจกลางเมือง ชมวิวตึกสูงที่ตั้งตระหง่านริมแม่น้ำกรีกที่แสดงถึงความเจริญทันสมัยของตัวเมือง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารจีน

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก Al Seef Heritage Hotel Dubai, Curio Collection by Hilton, Dubai หรือเทียบเท่า

2

วันที่สองของการเดินทาง

ดูไบ – เดอะปาล์มไอซ์แลนด์ – ดูไบ มารีน่า – สกายวิว ดูไบ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โครงการเดอะปาล์มไอซ์แลนด์ (THE PALM ISLAND) ด้วยการนั่งรถไฟ MONORIAL ที่จะนำท่านข้ามทะเลอันกว้างใหญ่พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของนครดูไบอันมั่งคั่ง

เดอะปาล์มไอซ์แลนด์

(THE PALM ISLAND)

เดอะปาล์มไอซ์แลนด์ (THE PALM ISLAND) โครงการสุดอลังการของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยการถมทะเลทรายเป็นเกาะเทียมที่สร้างเป็นรูปต้นปาล์ม 3 เกาะ นับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับที่ 8 ของโลก นำท่านชมหาด Jumeirah พร้อมนั่งรถไฟ Monorail และแวะถ่ายรูปกับ โรงแรม Burj Al Arab โรงแรมสุดหรูระดับ 7 ดาว ที่สวยและหรูหราที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และมีชื่อเสียงของตะวันออกกลาง ที่ทุกคนใฝ่ฝันที่จะมีโอกาสเข้าไปสัมผัส โรงแรมนี้ยังถือเป็นแลนด์มาร์กที่สำคัญอีกแห่งของเมืองดูไบ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเอเชีย

บ่าย จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ดูไบ มารีน่า (Dubai Marina) ท่าเรือหรู ในคลองเทียมใจกลางกรุงดูไบที่สร้างขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ บริเวณนี้เป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยม เนื่องจากมีวิวทิวทัศน์ของตึกระฟ้าที่แสดงถึงความรุ่งเรืองและบรรยากาศความรวยของเมืองบ่อน้ำมัน อิสระให้ท่านเดินชม จนถึงเวลาอันควร

สกายวิว ดูไบ (Sky View Dubai)

สกายวิว ดูไบ (Sky View Dubai) จุดชมวิวทิวทัศแห่งใหม่ที่ใครก็ห้ามพลาด ตั้งตระหง่านขึ้นในใจกลางเมืองดูไบ สามารถมองเห็นเบิร์จคาลิฟา (Burj Khalifa) อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองดูไบได้อย่างชัดเจน ให้ท่านได้เพลิดเพลินทิวทัศน์อันตระการตาเหนือเส้นขอบฟ้า นอกจากนี้ยังให้ท่านได้สัมผัสความตื่นเต้นครั้งใหม่กับสไลเดอร์กระจกอันโด่งดัง ที่จะพาท่านจากชั้น 53 ไปยังชั้น 52 ในระยะเวลาอันสั้น อิสระท่านได้เดินชมโดยรอบจนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Mama Zonia

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก Al Seef Heritage Hotel Dubai, Curio Collection by Hilton, Dubai หรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

ดูไบ – อาบูดาบี – EMIRATES PALACE – GRAND MOSQUE

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงอาบูดาบี (ABU DHABI) (140 กิโลเมตร)

กรุงอาบูดาบี (ABU DHABI)

กรุงอาบูดาบี (ABU DHABI) เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมืองที่มีความเขียวขจีท่ามกลางตัวเมืองที่ทันสมัย จึงได้รับสมญานามว่า GARDEN OF THE GULF และยังได้รับการย่องว่าเป็นสวรรค์แห่งทะเลทรายอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงแรม EMIRATES PALACE

EMIRATES PALACE

โรงแรม EMIRATES PALACE โรงแรมสุดหรูระดับ 7 ดาว อันเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดัง Sex and The City 2 ซึ่งตกแต่งได้อย่างหรูหราสวยงาม พิเศษ!! เปิดประสบการณ์ใหม่กับการดื่มด่ำกาแฟ Emirates Palace Cappuccino กาแฟชั้นเลิศไม่เหมือนใคร โรยด้วยทองคำเปลวแท้24K อันเป็นเอกลักษณ์ของ Emirates Palace  อิสระให้ท่านได้เดินชมความงดงามของโรงแรม จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นพาท่านผ่านชม สวนสนุกเฟอร์รารี่ (FERRARI WORLD) สวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ของกรุง อาบูบี   โดยถูกสร้างขึ้นเพื่อบ่งบอกความเป็นเลิศ ทั้งทางด้านผลงานและ  นวัตกรรมใหม่ๆ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคาร Le Vendome ภายใน EMIRATES PALACE

จากนั้นนำ ท่านเข้าชม สุเหร่า GRAND MOSQUE

GRAND MOSQUE

สุเหร่า GRAND MOSQUE สุเหร่าที่มีความงดงามที่สุดในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งตั้งเด่นตระหง่านอยู่กลางใจเมือง มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของโลก และใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 10 ปี ภายในสุเหร่ามี พรมผืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขนาด 5,627 ตารางเมตร และมีโคมไฟขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มูลค่ากว่า 30 ล้านดอลล่าร์  ทำด้วยทองคำและทองแดง นำเข้าจากประเทศเยอรมนี

*** การเยี่ยมชมมัสยิด จำเป็นต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ห้ามสวมกางเกงขาสั้นหรือเสื้อกล้าม ทั้งผู้ชายและผู้หญิง โดยเฉพาะผู้หญิงต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่มีความยาวคลุมถึงระดับข้อมือและข้อเท้า ปกปิดไหล่และทรวงอกให้มิดชิด ต้องมีผ้าคลุมผม และต้องถอดรองเท้าก่อนเข้ามัสยิด ***

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Li Jiang restaurant

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรมกลางทะเลทราย Qasr Al Sarab Desert Resort by Anantara Hotel, Abu Dhabi หรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

Qasr Al Sarab Desert – ทัวร์ตะลุยทะเลทราย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระให้ท่านได้สัมผัสการพักผ่อนแบบใหม่ๆ สไตล์ อาราเบียนกลางทะเลทราย พร้อมดื่มด่ำกับวิวทะเลทรายอันสวยงาม ไม่ว่าจะถ่ายภาพมุมไหนก็สวยงาม โดยท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆภายในโรงแรมอาทิ ว่ายน้ำ สปา ยิงธนู ขี่อูฐ  ปั่นจักรยานกลางทะเลทราย (ค่าใช้จ่ายไม่รวมในโปรแกรมทัวร์)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม

บ่าย จากนั้นนำท่านขึ้นรถขับเคลื่อน 4 ล้อ (4WD) เริ่มต้น ทัวร์ตะลุยทะเลทราย (DESERT TOUR)

ทัวร์ตะลุยทะเลทราย (Dune Bashing Tour)

ทัวร์ตะลุยทะเลทราย (DESERT TOUR) พร้อมคนขับที่มีประสบการณ์ ท่านจะได้สนุกสนานและตื่นเต้นหวาดเสียวกับประสบการณ์แปลกใหม่ในการนั่งรถตะลุยไปบนเนินทรายสูงต่ำสลับกันไป จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ โรงแรมกลางทะเลทราย Qasr Al Sarab Desert Resort by Anantara Hotel, Abu Dhabi หรือเทียบเท่า

พิเศษ!! รับประทานอาหารค่ำสุดเอ็กคลูซีฟพร้อมนับเวลาถอยหลังเพื่อเริ่มต้นปีใหม่ไปพร้อมกัน

ณ Al Falaj restaurant

Al Hadheera Restaurant ภัตตาคารกลางทะเลทราย ให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศอาหรับอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งร้าน และบรรยากาศเบดูอินแท้ คุณจะได้ลิ้มรสอาหารอาหรับใต้แสงดาวจนทำให้คุณตกหลุมรัก และประทับใจไม่รู้ลืม

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

Qasr Al Sarab Desert – พิพิธภัณฑ์แห่งอนาคต – The Outlet Village

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงอาบูดาบี (ABU DHABI) (210 กิโลเมตร)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารจีน 

บ่าย จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์แห่งอนาคต (Museum of the Future)

พิพิธภัณฑ์แห่งอนาคต (Museum of the Future)

พิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ที่เปิดเปิดตัวในปี 2022 นี้ โดยจัดแสดงความก้าวล้ำและความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างลงตัว ได้รับการขนานนามว่าเป็น “พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต” ในแต่ละชั้นของอาคารนั้นเหมือนการยกฉากภาพยนตร์ให้ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมจากโลกอนาคต มีหัวข้อนิทรรศการที่หลากหลายและน่าสนใจเป็นอย่างมาก เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และนิเวศวิทยา, อนาคตของการเดินทางและการใช้ชีวิตบนอวกาศ, สุขภาพ, ความสุของค์รวมและจิตวิญญาณ อิสระให้ท่านได้เดิมเยี่ยมชมภายในพิพิธภัณฑ์

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ The Outlet Village

The Outlet Village  ศูนย์การค้าแบรนด์เนม ที่จะมาให้คุณได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งท่ามกลางบรรยากาศสถาปัตยกรรมคลาสสิกอันงดงาม เสริมประสบการณ์ช้อปปิ้งของคุณอย่างแน่นอน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย คืนเงินสดท่านละ 200 AED

22.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ ดูไบ

6

วันที่หกของการเดินทาง

ดูไบ – กรุงเทพ ฯ

03.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 376

12.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ