12 – 18 ก.พ. 2565 / 21 – 27 มี.ค. 2565
วันเดินทาง
สายการบินเอมิเรตส์ EK
สายการบิน

ทัวร์ดูไบ : DUBAI WORLD EXPO 2020

กำหนดการเดินทาง :  12 – 18 ก.พ.  2565 / 21 – 27 มี.ค. 2565

ประเทศ :  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สายการบิน :เอมิเรตส์

ราคา : 158,800 บาท

ทุกโรงแรม Confirm ตามรายการ

*คำเตือน : โปรดระวัง! บริษัทมิจฉาชีพลอกรายการทัวร์ของทางบริษัทเร้นจ์ โดยใช้คำพูดและภาษาคล้ายกันและวางขายทัวร์โดยลดราคาให้ถูกกว่า แต่โรงแรมจะด้อยกว่าและบางครั้งใช้คำว่าเทียบเท่าซึ่งโรงแรมที่ทางบริษัทใช้เป็นโรงแรมที่ “จองยากและคอนเฟริมตามรายการ” ของแท้ต้นฉบับต้องโรงแรมคอนเฟริมก่อนการวางขาย เท่านั้น !!

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

22.05 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T สายการบิน

เอมิเรตส์ เจ้าหน้าที่จาก บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด จะคอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

2

วันที่สองของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – ดูไบ – Dubai Frame – ตลาดทอง – พิพิธภัณฑ์ Al Shindagha

01.05 น. ออกเดินทางสู่ นครดูไบ โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 385

05.00 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง นครดูไบ (DUBAI) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UNITED ARAB EMIRATES)

นครดูไบ (DUBAI) เมืองแห่งความมหัศจรรย์ ดินแดนทะเลทรายที่ได้มีการพัฒนาการสู่ดินแดนแห่งความมั่งคั่งในการค้า การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  จนเป็นศูนย์กลางธุรกิจและการท่องเที่ยวของตะวันออกกลาง ความงดงามและความโอ่อ่าของนครแห่งนี้คือความหรูหราอันโด่งดัง และเป็นที่กล่าวขานไปทั่วโลกว่าต้องมาสัมผัสกับความสวยงามของนครนี้ให้ได้สักครั้งในชีวิต

หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านผ่านชมดูไบเฟรม (The Dubai Frame)

ดูไบเฟรม (The Dubai Frame)  ตึกสถาปัตยกรรมมหัศจรรย์ หนึ่งในความภาคภูมิใจของเมืองดูไบ และปัจจุบันดูไบเฟรมนี้ถือเป็นกรอบเฟรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย ซึ่งตัวตึกนั้นประกอบด้วยหอคอยแนวตั้งสูง 150 เมตร พร้อมถูกเชื่อมต่อกันด้วยสะพานขนาด 100 ตารางเมตร ทำให้สถานที่แห่งนี้เหมาะกับการถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียอย่างมากอีกด้วย จนถึงเวลาอันควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดทอง (GOLD SOUK)

ตลาดทอง (GOLD SOUK) ถือเป็นตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งตั้งแต่ยุค 40 นั้น ได้มีนักธุรกิจและผู้ประกอบการชาวอินเดีย และอิหร่านจำนวนมากได้เข้ามาลงทุนสร้างร้านทอง ณ ตลาดแห่งนี้ จนทำให้ปัจจุบันตลาดทองแห่งนี้นั้นมีแผงขายเกือบ 300 แผงเรียงรายอยู่ตามท้องถนน และเชื่อว่ายังมีทองคำสำรองมากถึง 10 ตัน ภายในตลาดแห่งนี้ ซึ่งถือเป็นสัดส่วนประมาณ 20% ของทองคำโลกเลยทีเดียว ทั้งนี้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไม่มีการเก็บภาษีนำเข้าจิวเวอร์รี่ ให้คุณได้สามารถเพลิดเพลินเลือกซื้อจิวเวอร์รี่ ในราคาที่ถูกกว่าที่อื่นอีกด้วย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบ่าย          

จากนั้นนำท่าน ชม อัลชินดะกะ (Al Shindagha) และ Dubai Creek 

พิพิธภัณฑ์ อัลชินดะกะ (Al Shindagha Museum)ตั้งอยู่ริมน่านน้ำประวัติศาสตร์ของ “Dubai Creek” สถานที่ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวที่น่าภาคภูมิใจของขนบประเพณีในอดีต พร้อมนำพาท่านเดินทางผ่านกาลเวลาสัมผัสเมืองดูไบตั้งแต่การตั้งรกรากจนถึงปัจจุบัน หนึ่งในประสบการณ์นวัตกรรมการเล่าเรื่องราวล้ำสมัยที่จะให้คุณได้หลุ่มลงไปกับความคลาสสิกและการสนุกถ่ายภาพโทนเมืองเก่าคลาสสิกอันงดงามของอัลชินดะกะ จนกระทั่งไว้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านสู่ Dubai Creek เพื่อนำท่าน ล่องเรือชมความงามและแสงสีของนครดูไบยามค่ำคืน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำภายในเรือ พร้อมสัมผัสความงดงามของนครดูไบยามค่ำคืน

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก โรงแรม Double Tree by Hilton M Square หรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

ดูไบ – อาบูดาบี – GRAND MOSQUE – Outlet Village – Global Village

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงอาบูดาบี (ABU DHABI) (140 กิโลเมตร)

กรุงอาบูดาบี (ABU DHABI) เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมืองที่มีความเขียวขจีท่ามกลางตัวเมืองที่ทันสมัย จึงได้รับสมญานามว่า GARDEN OF THE GULF และยังได้รับการย่องว่าเป็นสวรรค์แห่งทะเลทรายอีกด้วย

สุเหร่า GRAND MOSQUE สุเหร่าที่มีความงดงามที่สุดในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งตั้งเด่นตระหง่านอยู่กลางใจเมือง มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของโลก และใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 10 ปี ภายในสุเหร่ามี พรมผืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขนาด 5,627 ตารางเมตร และมีโคมไฟขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มูลค่ากว่า 30 ล้านดอลล่าร์  ทำด้วยทองคำและทองแดง นำเข้าจากประเทศเยอรมนี

*** การเยี่ยมชมมัสยิด จำเป็นต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ห้ามสวมกางเกงขาสั้นหรือเสื้อกล้าม ทั้งผู้ชายและผู้หญิง โดยเฉพาะผู้หญิงต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่มีความยาวคลุมถึงระดับข้อมือและข้อเท้า ปกปิดไหล่และทรวงอกให้มิดชิด ต้องมีผ้าคลุมผม และต้องถอดรองเท้าก่อนเข้ามัสยิด ***

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงแรม EMIRATES PALACE

โรงแรม EMIRATES PALACE โรงแรมสุดหรูระดับ 7 ดาว อันเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดัง Sex and The City 2 ซึ่งตกแต่งได้อย่างหรูหราสวยงาม ให้ท่านได้เดินชมความงดงามของโรงแรม จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ภายใน EMIRATES PALACE

บ่าย จากนั้นนำท่านเข้าสู่ The Outlet Village

The Outlet Village  ศูนย์การค้าแบรนด์เนม ที่จะมาให้คุณได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งท่ามกลางบรรยากาศสถาปัตยกรรมคลาสสิกอันงดงาม เสริมประสบการณ์ช้อปปิ้งของคุณอย่างแน่นอน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ดูไบ พร้อมนำท่าน เข้าชม The Global Village (130 กิโลเมตร)

The Global Village สถานที่ที่จะให้คุณได้สัมผัสรอบโลกภายในคืนเดียว ด้วยสถานที่แห่งนี้ได้รวมวัฒนธรรมของ 90 ประเทศทั่วโลกไว้ในที่เดียวให้คุณแล้ว พร้อมที่จะให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับการ ชิม ช๊อป กับสินค้าหลากวัฒนธรรม อาหารเลิศรสมากมายให้คุณได้ชิม พักผ่อนสบาย ๆ ไปอย่างเนิบ ๆ อิสระให้ท่านเดินชม จนถึงเวลาอันควร

ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำภายใน The Global Village

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก โรงแรม Double Tree by Hilton M Square หรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

ดูไบ – สุเหร่าจูไมร่า – ปาล์มไอซ์แลนด์ – ตึกเบิร์จ คาลิฟา – ช้อปปิ้ง

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ถ่ายภาพด้านนอกกับ สุเหร่าจูไมร่า (JUMEIRAH MOSQUE)

สุเหร่าจูไมร่า (JUMEIRAH MOSQUE) สุเหร่าคู่บ้านคู่เมืองของดูไบ เริ่มต้นก่อสร้างขึ้นในปี 1976 ด้วยหินอ่อนทั้งหลัง ในรูปแบบฟาติมิดดั้งเดิม ทั้งนี้สุเหร่าจูไมร่ายังเป็นของขวัญจาก ชีค ราชิด บิน ซาอีด อัลมัคทูม อดีตผู้ปกครองดูไบอีด้วย นอกจากนี้แล้วยังเป็นสุเหร่าที่สวยงามมากที่สุด และได้รับการสนใจสำหรับการถ่ายรูปลง โซเชียลมีเดียมากที่สุดในแถบนี้อีกด้วย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โครงการเดอะปาล์มไอซ์แลนด์ (THE PALM ISLAND) ด้วยการนั่งรถไฟ MONORIAL ที่จะนำท่านข้ามทะเลอันกว้างใหญ่พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของนครดูไบอันมั่งคั่ง

เดอะปาล์มไอซ์แลนด์ (THE PALM ISLAND) โครงการสุดอลังการของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยการถมทะเลทรายเป็นเกาะเทียมที่สร้างเป็นรูปต้นปาล์ม 3 เกาะ นับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับที่ 8 ของโลก นำท่านชมหาด Jumeirah พร้อมนั่งรถไฟ Monorail และช้อปปิ้ง ณ Madinat Souk จนถึงเวลาอันควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรมกลางทะเลทราย BAB AL SHAMS อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย จนถึงเวลาอันควร

จากนั้นนำท่านขึ้นรถขับเคลื่อน 4 ล้อ (4WD) เริ่มต้น ทัวร์ตะลุยทะเลทราย (DESERT TOUR)

ทัวร์ตะลุยทะเลทราย (DESERT TOUR) พร้อมคนขับที่มีประสบการณ์ ท่านจะได้สนุกสนานและตื่นเต้นหวาดเสียวกับประสบการณ์แปลกใหม่ในการนั่งรถตะลุยไปบนเนินทรายสูงต่ำสลับกันไป จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรมกลางทะเลทราย BAB AL SHAMS หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้สัมผัสการพักผ่อนสไตล์เบดูอินแท้ๆ พร้อมดื่มด่ำกับวิวทะเลทรายอันสวยงาม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Al Hadheera

Al Hadheera Restaurant ภัตตาคารกลางทะเลทราย ให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศอาหรับอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งร้าน และบรรยากาศเบดูอินแท้ คุณจะได้ลิ้มรสอาหารอาหรับ ท่ามกลางการแสดง Belly Dance Show ที่จะมาทำให้คุณตกหลุมรัก และประทับใจไม่รู้ลืม

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรมที่พัก โรงแรม Bab Al Shams Desert หรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

Sunrise Desert Tour –  Burj Khalifa

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ร่วม Sunrise Desert Viewing

Miracle Garden สวนมหัศจรรย์ที่ได้รวบรวมดอกไม้บานสะพรั่งไว้มากกว่า 150 ล้านดอก บนพื้นที่กว่า 72,000 ตรม. ด้วยสถานที่ที่เหมาะสำหรับการถ่ายรูปสวยคู่กับดอกไม้งามมากมาย คุณจะได้เพลิดเพลินกับการชมสวนดอกไม้หลากหลายธีมอีกด้วย จนกระทั่งถึงเวลาอันควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตึกเบิร์จคาลิฟา (BURJ KHALIFA)

ตึกเบิร์จคาลิฟา (BURJ KHALIFA) ตึกที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 828 เมตร ให้คุณไดขึ้นลิฟท์ที่มีความเร็วที่สุดในโลกคือ 65 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง นำท่านขึ้นลิฟท์สู่จุดชมวิว เพื่อชมวิวนครดูไบจากมุมสูงแบบ 360 องศาสู่ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ATMOSPHERE (ภัตตาคารบนตึก Burj Khalifa)

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก Double Tree by Hilton M Square หรือเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

ดูไบ – Mall of Emirates – WORLD EXPO 2020

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ดูไบมอลล์ (THE DUBAI MALL)

ดูไบมอลล์ (THE DUBAI MALL) แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ภายนอกมีตู้ปลาขนาดยักษ์ที่รวบรวมพันธุ์ปลานานาชนิด นอกจากเป็นแหล่งช้อปปิ้งแล้วดูไบมอลล์ยังมีน้ำพุที่สวยงามมากอีกด้วย ให้ท่านได้อิสระในการช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้านานาชนิด จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเข้าชมนิทรรศการระดับโลก WORLD EXPO 2020

นิทรรศการระดับโลก WORLD EXPO 2020 เป็นการจัดแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมและนวัตกรรมของแต่ละประเทศในโลก งาน WORLD EXPO ถูกจัดขึ้นทุกๆ 5 ปี และในปี 2020 มีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นเจ้าภาพ ระยะเวลาจัดงานทั้งหมด 173 วัน มีประเทศต่างๆเข้าร่วมจัดแสดงทั้งในร่มและกลางแจ้งกว่า 192 ประเทศ

มีการแสดงโชว์หมุนเวียนกันตลอดทั้งวันกว่า 60 การแสดง ภายในงานมีภัตตาคารและร้านอาหารกว่า 200 ร้านค้า อิสระชมนิทรรศกาลตามอัธยาศัย

ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย ภายในนิทรรศกาล World Expo 2020

22.00 น.  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ ดูไบ

 

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

ดูไบ – กรุงเทพ ฯ

03.05 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 384

12.05 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และนำท่านเข้าสู่กระบวนการ Test & Go