09 – 20 เมษายน 2567
วันเดินทาง
ฟินน์แอร์ (AY)
สายการบิน

ทัวร์ยุโรป : DISCOVERY ICELAND สายการบินไทย 12 วัน (TG/FI)

กำหนดการเดินทาง : 09 – 20 เมษายน 2567

ประเทศ : ไอซ์แลนด์ 

สายการบิน : การบินไทย (TG)

ราคา : 279,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – โคเปนเฮเก้น

22.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่จากบริษัท ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

2

วันที่สองของการเดินทาง

โคเปนเฮเก้น – เรคยาวิก – บอร์การ์เนส

01.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโคเปนเฮเก้น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG950

07.40 น. **เวลาท้องถิ่น** เดินทางถึง สนามบินกรุงโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) ประเทศเดนมาร์ก

*** อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ภายในบริเวณเล้าจ์ของสนามบิน ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกคอยบริการ อาทิ อาหารว่าง และเครื่องดื่มหลากหลาย, ห้องคอมพิวเตอร์ พร้อมบริการฟรีอินเตอร์เน็ต เพลิดเพลินกับหนังสือพิมพ์ และนิตยสารชั้นนำที่มีไว้คอยบริการ ได้เวลาอันสมควร ***

เที่ยง *** อิสระอาหารกลางวันภายในภัตตาคารบริเวณสนามบิน  ***

14.05  น. ออกเดินทางสู่ เมืองเรคยาวิก โดย สายการบิน ICELAND AIR เที่ยวบินที่ FI 205

15.25 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองเคฟลาวิก (KEFLAVIK INTL AIRPORT)

*** เวลาที่เมืองเรคยาวิกช้ากว่าโคเปนเฮเก้น 3 ชั่วโมง ***

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฝั่งตะวันตกของไอซ์แลนด์ (WEST ICELAND) เพื่อนำท่านสู่ เมืองบอร์การ์เนส (BORGARNES) (117 กิโลเมตร)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภายในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม B59 HOTEL BORGANES หรือระดับเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

ภูเขาคีร์กจูเฟล – สติกกิชฮอลเมอร์ – VIKING SUSHI  ADVENTURE – เรคยาวิค

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภูเขาคีร์กจูเฟล (KIRKJUFELL) (105 กิโลเมตร)

KIRKJUFELL

ภูเขาคีร์กจูเฟล (KIRKJUFELL) ภูเขาที่เสมือนเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ประเทศไอซ์แลนด์ เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายหลักของนักท่องเที่ยว เพื่อให้ท่านได้ถ่ายภาพความงดงามของที่นี่กลับไปเป็นที่ระลึก ภูเขาคีร์กจูเฟลเป็นภูเขาที่มีความสูงประมาณ 463 เมตร ล้อมรอบไปด้วยวิวทิวทัศน์สุดอัศจรรย์ ทั้งหาดทราย ชายทะเล และน้ำตก ไม่ว่าจะมาเที่ยวที่นี่ในช่วงไหนก็มีความงดงามตลอดทั้งปี ให้ท่านถ่ายภาพบรรยากาศโดยรอบที่อยู่บริเวณใกล้เคียงตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสติกกิชฮอลเมอร์ (STYKKISHOLMUR) (100 กิโลเมตร) เป็นเมืองเล็กๆที่มีสีสัน และกลิ่นอายแบบเดนิช ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของไอซ์แลนด์ในภาคเหนือของคาบสมุทร Saefellsnes

VIKING SUSHI ADVENTURE

จากนั้นนำท่าน ทำกิจกรรม VIKING SUSHI ADVENTURE โดยการนำท่านล่องเรือสู่ท้องทะเล สัมผัสชีวิตสัตว์น้ำ และวิถีชีวิตการตกปลาแบบคนในท้องถิ่นตามแบบฉบับ Traditional Icelandic อันเป็นประสบการณ์ที่ ไม่ควรพลาด ท่านจะได้ลิ้มลองความสดใหม่ของสัตว์น้ำที่นำขึ้นมาจากท้องทะเล อาทิ หอยเชลส์ และหอยเม่นทาง ฝั่งไอซ์แลนดิคที่น้อยคนนักจะได้ลิ้มลอง พร้อมเพลิดเพลินกับทัศนียภาพทางธรรมชาติตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านชมเมือง และช้อปปิ้งสินค้าของฝาก ของที่ระลึกบริเวณ ถนนคนเดิน LAUGAVEGUR

LAUGAVEGUR

ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียง และเก่าแก่ที่สุดของเมือง Laugavegur มีความหมายว่า “wash road” เนื่องจากอดีตเคยเป็นเส้นทางเดินสู่ บ่อน้ำพุร้อน โดยหญิงสาวในสมัยก่อนของกรุงเรคยาวิคจะเดินทางไปซักล้างเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มโดยใช้เส้นทางสายนี้ ปัจจุบันเป็นแหล่งช้อปปิ้ง ที่รวบรวมห้างสรรพสินค้า และ ร้านค้ามากมาย จนได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม GRAND HOTEL REYKJAVIK หรือระดับเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

ARCANUM GLACIER BASECAMP  – สโนว์โมบิล – ชายหาดสีดำ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านสู่ ARCANUM GLACIER BASECAMP (160 กิโลเมตร) เพื่อนำท่านทำกิจกรรมขับรถสโนว์โมบิล

SNOW MOBILE

ขับรถสโนว์โมบิล (SNOWMOBILE) นำท่านเก็บเกี่ยวประสบการณ์การท่องเที่ยวบนธารน้ำแข็ง ด้วยการขับขี่รถสโนว์โมบิลตะลุยไปใน ทุ่งน้ำแข็ง MYRDALSJOKULL GLACIER ทุ่งน้ำแข็งกว้าง อย่างเต็มอิ่มตลอด 1 ชั่วโมง (คันละ 2 ท่าน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด : ชุดกันความหนาว, หมวกกันน็อก, ถุงมือ, รองเท้าบู๊ท) จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ถ่ายภาพบริเวณชายหาดสีดำ (REYNISFJARA BLACK SAND BEACH) สถานที่ท่องเที่ยว สุดน่าทึ่งของประเทศ ไอซ์แลนด์

Reynisfjara

หาดทรายสีดำ ที่มีชื่อเสียงที่สุดของไอซ์แลนด์ และเป็นหนึ่งในหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก โดยทรายสีดำที่ชายหาดแห่งนี้เป็นตะกอนเม็ดทรายสีดำที่เกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวา และแนวหินบะซอลต์ ที่ถูกพัดพาไปสะสมตัวบริเวณชายหาด ติดกับหาดทรายดำนี้มีแท่งหินบะซอลต์ทรงกระบอกหกเลี่ยมเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ อยู่เป็นจำนวนมาก ราวกับเป็นประติมากรรม เรียกว่า Reynisdrangur

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองวิค (VIK) (10 กิโลเมตร) เพื่อสู่ที่พักโรงแรม HOTEL KRIA หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภายในโรงแรมที่พัก

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

โจกุลซาลอน – ถ้ำน้ำแข็ง – หาดไดมอนด์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โจกุลซาลอน (JOKULSARLON) ธารน้ำแข็งพันปี (190 กิโลเมตร)

JOKULSARLON

หนึ่งในอัญมณียอดมงกุฏตามธรรมชาติของประเทศไอซ์แลนด์ ที่ถือเป็นธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป ทะเลสาบแห่งนี้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติจากการละลายของน้ำในธารน้ำแข็ง และการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ก้อนน้ำแข็งก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งพังทลายลงมาจากธารน้ำแข็ง และไหลลงมาเรื่อยๆ ด้วยความงามนี้ทำให้ที่แห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังมากมาย เช่น 007 พยัคฆ์ร้ายท้ามรณะ (Die Another Day), 007 พยัคฆ์ร้ายพญายม (A View to a Kill) และ Tomb Raider

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน เข้าชมถ้ำน้ำแข็งวัทนาโจกุล (CRYSTAL ICE CAVE VATNAJOKULL)

CRYSTAL ICE CAVE VATNAJOKULL

หนึ่งในถ้ำน้ำแข็งที่ได้รับการยอมรับว่างดงามตระการตามากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก เป็นถ้ำที่เกิดในทะเลสาบที่เกิดจากธารน้ำแข็งเบรดาเมร์คูร์โจกุล(Breiðarmerkurjökull, Glacier) มีลักษณะเป็นถ้ำน้ำแข็งสีฟ้าครามสุดอลังการ เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติวัทนาโจกุล (Vatnajokull National Park) ที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของไอซ์แลนด์ มีปากถ้ำที่เป็นปล่องน้ำแข็งสูงประมาณ22 ฟุต แต่เนื่องจากสภาพอุณหภูมิที่ค่อนข้างมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย รูปแบบของถ้ำน้ำแข็งจึงไม่ค่อยแน่นอน และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเข้าไปชม ความงดงามของถ้ำน้ำแข็งนั้น ต้องอาศัยความปลอดภัยเป็นอย่างมาก ฤดูหนาว คือช่วงที่เหมาะแก่การมาชมความงามของถ้ำน้ำแข็งแห่งนี้มากที่สุด

จากนั้นนำท่านเดินเล่นชมเมืองที่มีสัสันอันเป็นเอกลักษณ์ โดดเด่นสวยงามด้วยอาคารบ้านเรือนที่มีสีสันเลาะเลียบไปตามไหล่เขาที่รังสรรค์โดยธรรมชาติไว้อย่างงดงาม เพลิดเพลินกับวิถีชีวิตของชาวพื้นเมือง ที่น่าสนใจ และให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมือง อันเป็นความแปลกใหม่ทีน้อยคนนักจะได้สัมผัส

*** ขอสงวนสิทธิ์เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ในการเข้าชมถ้ำ เนื่องจากเป็นข้อกำหนดในการเข้าชมของถ้ำแห่งนี้ และกรุณาสวมรองเท้าที่เหมาะกับการเดินบนพื้นน้ำแข็งโดยเฉพาะ ***

นำท่าน แวะถ่ายภาพกับหาดไดมอนด์ (DIAMOND BEACH)

 

DIAMOND  BEACH
แถบทรายสีดำที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของไอซ์แลนด์ เต็มไปด้วยก้อนน้ำแข็งน้อยใหญ่ที่ละลายจากธารน้ำแข็ง Jökulsárlón มาที่ชายฝั่งแล้วกองอยู่ที่ชายหาดสีดำนี้ก่อนที่จะไหลลงไปใน Atlantic Ocean โดยก้อนน้ำแข็งเล็กใหญ่เหล่านี้เมื่อกระทบแสงอาทิตย์จะสะท้อนแสงอาทิตย์ตัดกับพื้นที่เป็นชายหาดสีดำทำให้มองเห็นเหมือนกับก้อนเพชรต้องประกายแสงแดดระยิบยับสวยงาม อิสระให้ท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินเล่นชมเมืองที่มีสัสันอันเป็นเอกลักษณ์ โดดเด่นสวยงามด้วยอาคารบ้านเรือนที่มีสีสันเลาะเลียบไปตามไหล่เขาที่รังสรรค์โดยธรรมชาติไว้อย่างงดงาม เพลิดเพลินกับวิถีชีวิตของชาวพื้นเมือง ที่น่าสนใจ และให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมือง อันเป็นความแปลกใหม่ทีน้อยคนนักจะได้สัมผัส

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ หมู่บ้านวิก (VIK) (195 กิโลเมตร)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภายในโรงแรมที่พัก

 นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม HOTEL KRIA หรือระดับเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

ธารน้ำแข็ง SÓLHEIMAJÖKULL  – สโคการ์ฟอสล์ – เซลจาลันต์ฟอสส์ – เฮลล่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ธารน้ำแข็ง SÓLHEIMAJÖKULL (30 กิโลเมตร) เพื่ทำกิจกรรม GLACIER WALK

GLACIER WALK

SÓLHEIMAJÖKULL เป็นธารน้ำแข็งทางตอนใต้ของไอซ์แลนด์ ตั้งอยู่ระหว่างภูเขาไฟ Katla และEyjafjallajökull อันเป็นส่วนหนึ่งของธารน้ำแข็งMýrdalsjökull เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่น และเป็นที่นิยมเนื่องจากมีขนาด และความสะดวกในการเข้าถึง  *ใช้เวลาเดินชมทั้งสิ้น 1.30 ชั่วโมง *

*** หมายเหตุ  รวมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการทำกิจกรรมเดินชมกลาเซียร์ และอุปกรณ์ความปลอดภัย อาทิ ที่เกาะรองเท้า หมวกกันน็อค และกิจกรรมนี้ไม่เหมาะกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี ***

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ถ่ายภาพกับน้ำตกสโคการ์ฟอสล์ (SKOGAFOSS) (10 กิโลเมตร)

SKOGAFOSS

อีกหนึ่งน้ำตกที่มีความสวยงามมาก มีความสูงถึง 62 เมตร เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดทางภาคใต้ของไอซ์แลนด์ และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของไอซ์แลนด์ ความใหญ่โตของน้ำตกนี้ ทําให้ต้องยืนห่างพอสมควร เพื่อจะได้เห็นน้ำตกได้ทั้งหมด และความที่เปลือกโลกส่วนนี้มีอายุน้อย ทําให้การยุบตัวของพื้นดินแห่งนี้มีให้เห็นได้อย่างชัดเจน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ น้ำตกเซลจาลันต์ฟอสส์ (SELJALANDSFOSS FALLS) (30 กิโลเมตร)

SELJALANDSFOSS FALLS

น้ำตกที่มีชื่อเสียงและถูกขนานนามว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของไอซ์แลนด์ โดยมีความสูงราว 60 เมตร และเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำเซลย่าลันด์ซ่า (Seljalandsá) โดยแม่น้ำสายนี้มีต้นกำเนิดอยู่ใต้ธารน้ำแข็งเอยาฟยาตลาเยอคุตล์ (Eyjafjallajökull Glacier)mจุดเด่นของน้ำตกนี้ คือ สามารถเดินลอดไปหลังม่านน้ำตกได้ ซึ่งเป็นการเที่ยวชมน้ำตกที่ให้มุมมองแปลกตาและน่าค้นหาต่างจากที่อื่น

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเฮลล่า(HELLA) (35 กิโลเมตร) เพื่อสู่ที่พักโรงแรม LANDHOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภายในโรงแรมที่พัก

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

เฮลล่าหมู่เกาะแวสต์มานาเอย์ยาร์ Elephant Rock  – เฮลล่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเมือง LANDEYJAHÖFN (45 กิโลเมตร) เพื่อนำท่าน ล่องเรือเฟอร์รี่สู่ หมู่เกาะแวสต์มานาเอย์ยาร์ (VESTMANNAEYJAR) ที่อยู่ทางตอนใต้ของไอซ์แลนด์ ที่นี่มีการปะทุของภูเขาไฟมานานหลายศตวรรษจนก่อเกิดเป็นหนาผาริมทะเลที่ดูราวกับเทพนิยาย

เดินทางถึง เกาะเฮเมย์ (HEIMAEY ISLAND) เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะแวสต์มานาเอย์ยาร์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  จากนั้นนำท่าน เที่ยวชมความงดงาม และทำกิจกรรมต่างๆบนเกาะเฮเมย์ (HEIMAEY ISLAND)

HEIMAEY ISLAND

เกาะเฮเมย์ เกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะแวสต์มานาเอย์ยาร์ และเป็นเกาะแห่งเดียวที่มีมนุษย์อาศัยอยู่ ที่นี่มีทั้งสนามบินและสนามกอล์ฟที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในไอซ์แลนด์ แถมการเดินทางก็สะดวกสบายเพราะมันอยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่แค่เพียง 7.4 กิโลเท่านั้น นั่นจึงทำให้เกาะแห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยว

ELEPHANT ROCK

นำท่านทำกิจกรรมต่างๆ บนเกาะเฮเมย์ อาทิ กิจกรรมVolcano tour ชมวิถึชีวิตของชาวเกาะท้องถิ่น ที่พลาดไม่ได้คือ การชมบรรดานกพัฟฟินจำนวนหลายล้านตัวในช่วงฤดูกาลอพยพฤดูร้อน นอกจากนี้ไฮไลท์ของการมาที่แห่งนี้ คือ ELEPHANT ROCK เป็นกลุ่มหินธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นจากหิน บะซอลต์อันเกิดจากการปะทุของภูเขาไฟเอลด์เฟลล์ ด้วยรูปลักษณ์ที่สมจริงของโขดหินนี้ทำให้หลายคนเชื่อว่ามันน่าจะเกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ แต่ในความเป็นจริงแล้วมันคือโขดหินที่ประกอบด้วยหินบะซอลต์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และร่องรอยพื้นผิวของหินสีเทาก็ดูเหมือนกับรอยย่นบนผิวหนังของช้างจริงๆ  จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่าน ล่องเรือกลับสู่ฝั่งท่าเรือเมือง Landeyjahöfn

** ใช้เวลาในการทำกิจกกรมทั้งสิ้น 2 ชั่วโมง **

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเฮลล่า (HELLA) (45 กิโลเมตร) เพื่อกลับสู่โรงแรมที่พัก LANDHOTEL

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภายในโรงแรมที่พัก

8

อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ – น้ำพุร้อนกีย์เซอร์ – น้ำตกกูลฟอสส์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ (THINGVELLIR NATIONAL PARK) (90 กิโลเมตร)

THINGVELLIR NATIONAL PARK

อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1928 ถูกขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ว่าให้เป็นสถานที่อันเป็นมรดกของชาวโลกในปี ค.ศ. 2004 นอกจาก Thingvellir จะมีรอยแตกแยกของแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก (The Mid-Atlantic Rift) แล้ว ยังมีภูเขา ทุ่งลาวา หุบผา ถ้ำ ลำธาร น้ำตก และทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอีด้วย ให้ท่านได้ชมรอยแตกของเปลือกโลกที่กว้างขึ้นในแต่ละปี พร้อมชมร่องรอยอาคารรัฐสภาอันเก่าแก่ตั้งแต่ปี 930 อิสระให้ท่านถ่ายภาพ และชมความงดงามตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านชม น้ำพุร้อนกีย์เซอร์ (GEYSIR)

GEYSIR

น้ำพุร้อนที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของไอซ์แลนด์ มีความร้อนประมาณ 400 องศาเซลเซียส พุ่งขึ้นมาจากใต้ดิน ในอดีตน้ำพุร้อน สามารถพุ่งได้สูงถึง 200 ฟุตทีเดียว แต่ในปัจจุบันยังสามารถพุ่งได้มากสุดที่ประมาณ 60 – 100 ฟุต ทุกๆ 5 นาที นับเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งที่ท่านไม่ควรพลาดชมเช่นเดียวกัน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ น้ำตกกูลฟอสส์ (GULLFOSS) น้ำตกที่ได้รับการกล่าวขานว่า เป็นน้ำตกที่สวยงาม ที่สุดในไอซ์แลนด์ และอาจจะกล่าวได้ว่าสวยงามกว่าน้ำตกไนแองการ่าอีกด้วย

GULLFOSS

น้ำตกกูลฟอสส์ ไนล์แองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ ที่ได้รับการรับรองให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์กรยูเนสโกเป็นน้ำตกมีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่ง ในจำนวนสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งของประเทศนี้ และยังจัดว่าเป็นหนึ่งใน 3 ที่ไอซ์แลนด์จัดให้อยู่ใน วงกลมทองคำ” (Golden Circle) ที่เมื่อผู้มาเยือนต้องไม่พลาดที่จะมาท่องเที่ยว ชื่อน้ำตก Gullfoss มาจากคำว่า Gull ในภาษาไอซ์แลนด์ แปลว่า ทอง และ Foss แปลว่า น้ำตก รวมกันหมายถึง น้ำตกทองคำ เนื่องจากเมื่อละอองน้ำปะทะกับแสงแดดแล้วจะสะท้อนแวววาวออกมาเป็นสีทองอร่าม และปรากฏเป็นรุ้งกินน้ำให้พบเห็นแก่ผู้มาท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นภาพที่อลังการสวยงามสมคำเล่าลือ จนได้เวลาอันสมควร

นำท่านชม แหลมดีร์โฮเลย์ (DYRHOLAEY) (25 กิโลเมตร)

DYRHOLAEY

เป็นแหลมที่ยื่นออกมาทางชายฝั่งตอนใต้ของไอซ์แลนด์ เป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติมาตั้งแต่ปีค.ศ.1978 เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า เกาะเนินประตู (Door hill island) คำว่าประตูมาจากลักษณะที่มีซุ้มลาวาโค้งขนาดมหึมายื่นรับอยู่ทางด้านหน้าของแหลม ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเลและลมที่พัดผ่าน ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของการมาเที่ยว ดีร์โฮเลย์ คือ นกพัฟฟิน (Puffins) ที่หน้าตาน่ารัก โดยจะสามารถพบได้บริเวณนี้ตั้งแต่เดือนเมษายน ไปจนถึงราวๆ ปลายเดือนสิงหาคม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละปี ซึ่งวันที่จะได้เห็นนกแก้วทะเลเหล่านี้ต้องเป็นวันที่อากาศดี ลมสงบ เพราะหากอากาศแปรปรวน ลมแรง ก็ยากจะนกพัฟฟินจะเผยโฉมออกมาให้เจอ

จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ION Adventure Hotel, Nesjavellir, a Member of Design Hotels โรงแรมที่พักสไตล์โมเดิร์นที่มีฉากหลังเป็นธารน้ำแข็ง อยู่ห่างจากสถานีไฟฟ้าความร้อนใต้พิภพ Nesjavellir 1 กม. ห่างจากภูเขาไฟ Hengill 18 กม. และห่างจากอุทยานแห่งชาติ Thingvellir 20 กม. 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภายในโรงแรมที่พัก

9

เรคยาวิ – เพอร์แลนแช่น้ำร้อนสกาย ลากูน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเรคยาวิค (REYKJAVIK) (45 กิโลเมตร) นำท่าน ชมเมืองเรคยาวิก

REYKJAVIK

เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ที่ตั้งอยู่ใกล้กับขั่วโลกเหนือมากที่สุด ในภาษาไอซ์แลนดิกแปลว่า “The bay of smoke”  ชาวนอร์ดิค เป็นผู้อพยพคนแรกที่มาตั้งรกรากที่เมืองเรคยาวิคในปี พ.ศ. 1413 เมื่อเรคยาวิคกลายเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางการค้าและธุรกิจการประมง จึงได้มีการก่อตั้งให้เป็นเมืองหลวงในปี พ.ศ. 2329

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เพอร์แลน (PERLAN) สถานที่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น และเป็นสัญลักษณ์ของเมือง

PERLAN

อาคารแลนด์มาร์กของประเทศไอซ์แลนด์ มีความสูง 25.7 เมตร หรือ ประมาณอาคาร 5 ชั้น มีลักษณะเป็นอาคารขนาดใหญ่ด้านบนเป็นรูปทรงคล้าย ลูกโลกครึ่งวง ตั้งอยู่บนฐานที่คล้ายถังน้ำขนาดใหญ่ 4 ฐานซึ่งจัดแยกเป็นส่วนต่างๆ เช่น ร้านอาหาร ร้านไอศครีม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ไวกิ้ง สวนน้ำ จุดชมวิวที่สามารถดินได้รอบเป็นวงกลมคล้ายบนดาดฟ้าเรือ ร้านขายของที่ระลึก รวมไปถึงโซนจัดแสดงนิทรรศการในโอกาสต่าง ๆ

HOFDI HOUSE

บ้านที่มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของชาติอันน่าสนใจ เคยใช้เป็นที่รับรองและจัดเลี้ยง ผู้นำ 2 ประเทศมหาอำนาจผู้ยิ่งใหญ่ในการยุติสงครามเย็น และนำท่าน ผ่านชมรัฐสภาของชาวไอซ์แลนด์ และศาลาเทศบาลเมือง

HALLGRIMSKIRKJA

เป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ ตัวโบสถ์มีความสูงถึง 74.5 เมตร สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชั่นนิส บริเวณด้านหน้าของโบสถ์ยังมีอนุสาวรีย์ของเลฟร์    อีริกสัน (Leifr Eiriksson) ชาวนอสร์ ชาติยุโรปคนแรกที่ไปเหยียบดินแดนแถบอเมริกาเหนือซึ่งรวมถึงกรีนแลนด์ด้วย โดยอนุสาวรีย์นี้สหรัฐอเมริกามอบให้แก่ไอซ์แลนด์เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ1,000 ปี รัฐสภาของไอซ์แลนด์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สกาย ลากูน (SKY LAGOON)

SKY LAGOON

Sky Lagoon ตั้งอยู่บริเวณอ่าวคาร์สเนส ห่างจากตัวเมือง

เรคยาวิค เพียงไม่กี่นาที ท่านสามารถแช่น้ำในบ่อน้ำร้อนที่ให้บรรยากาศราวกับปล่องภูเขาไฟ พร้อมวิวท้องน้ำสุดลูกตาของมหาสมุทรแอตแลนติก แบบไร้สิ่งใดขว้างกั้น นอกจากบ่อน้ำร้อนแบบอินฟินิตี้พูลที่มีความยาวกว่า 70 เมตรแล้ว ที่นี่ยังมี ห้องอบไอน้ำ ซาวน่า และบาร์น้ำ ไว้บริการอีกด้วย ทุกคนที่เข้าใช้บริการต้องอาบน้ำตามฉบับชาวไอซ์แลนด์ เพื่อปรับธาตุร้อน และเย็น เพื่อให้ร่างกายปรับอุณหภูมิยังลากูน ก่อนกระโดดลงสระน้ำเย็นเพื่อกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ลดการไหลเวียนของเลือด และกระชับผิว หลังจากนั้นใช้เวลา 5-10 นาทีในห้องสตรีม  ต่อด้วยซาวน่า เดินเล่นผ่านหมอกเย็น และใช้สครับประจำถิ่นขัดผิว ก่อนลงไปผ่อนคลายอีกครั้งเพื่อดื่มด่ำกับบรรยากาศ

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม COURTYARD BY MARRIOTT REYKJAVIK KEFLAVIK AIRPORT หรือระดับเทียบเท่า

10

เรคยาวิค – โคเปนเฮเก้น – ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเคฟลาวิค

07.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองโคเปนเฮเก้น โดย สายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ FI 204

12.55 น. เดินทางถึง สนามบินเฮลซิงกิ ประเทศเดนมาร์ก

COPENHAGEN

กรุงโคเปนเฮเก้น ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก โดยเป็นเมืองหลวงของเดนมาร์ก ซึ่งเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดอันดับ 2 ของโลก และถูกเรียกขานเมืองนี้ว่าเป็นเมืองในเทพนิยายอีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางการบริหารประเทศ รัฐสภา รัฐบาล และเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวง ที่เป็นที่ประทับของสมาชิกพระราชวงศ์ของเดนมาร์ก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

NYHAVN / STROGET

ท่าเรือนูฮาวน์ หรือเป็นภาษาอังกฤษคือ New Harbour เป็นเขตท่าเรือเก่าแห่งกรุงโคเปนเฮเกน เรียงรายไปด้วยบ้านทรงทาวน์เฮาส์ บาร์ คาเฟ่ และร้านอาหารสีสันสดใส หนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองโคเปนเฮเกนที่ต้องไม่พลาด จากนั้นนำท่าน เดินเล่นบริเวณ STROGET จุดเริ่มต้นของถนนช้อปปิ้งสายสำคัญของเมือง และถือเป็นถนนช้อปปิ้งสายที่ยาวที่สุดของโลก

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม NH COLLECTION COPENHAGEN หรือระดับเทียบเท่า

11

โคเปนเฮเก้น – ชมเมือง – กรุงเทพ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่าน ชมกรุงโคเปนเฮเก้น เมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของยุโรปที่ก่อตั้งขึ้นในราวคริสต์ศตวรรษที่ 10 ถือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย ซึ่งเต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม และน่าตื่นตาตื่นใจ

COPENHAGEN

นำท่านถ่ายรูปกับ รูปปั้นนางเงือก (LITTLE MERMAID) รูปปั้นสำริดที่นั่งอยู่บนก้อนหิน มีขนาดความสูงประมาณ 1.25 เมตร ตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะริมอ่าวโคเปนเฮเกน เป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของโคเปนเฮเกน

จากนั้นนำท่านผ่านชม พระราชวังอมาเลียนบอร์ก (AMALIENBORG PALACE) ตั้งอยู่ริมน้ำทางเหนือของตัวเมืองโคเปนเฮเกน เป็นพระราชวังฤดูหนาวของราชวงศ์เดนมาร์ก มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น จุดเด่นของพระราชวังแห่งนี้คือ สถาปัตยกรรมรูปแบบร็อคโคโค (ROCOCO ARCHITECTURE) จนได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

 14.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ TG 951

12

กรุงเทพฯ

06.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

SKY LAGOON บ่อน้ำร้อนธรรมชาติแบบอินฟินิตี้พูลที่มีความยาวกว่า 70 เมตร ตรึงใจท่านด้วยวิวเของ มหาสมุทรแอตแลนติคแบบสุดสายตา