11 – 25 สิงหาคม 2567
วันเดินทาง
การบินไทย (TG)
สายการบิน
เดนมาร์ก –  กรีนแลนด์
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : COOL SUMMER GREENLAND – FAROE A UNIQUE EXPERIENCE IN THE NORTH OF ARCTIC CIRCLE BY OCEAN ALBATROS CRUISE 15 วัน

กำหนดการเดินทาง : 11 – 25 สิงหาคม 2567

ประเทศ : เดนมาร์ก –  กรีนแลนด์

สายการบิน : การบินไทย (TG)

ราคา : 498,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพ

22.00.น.พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 1 แถว A เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่จะคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

2

วันที่สองของการเดินทาง

กรุงเทพ – โคเปนเฮเก้น – หมู่เกาะแฟโร

01.20  น. ออกเดินทางสู่ กรุงโคเปนเฮเก้น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 950

07.40 น.  (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินกรุงโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) ประเทศเดนมาร์ก*** อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ภายในบริเวณเล้าจ์ของสนามบิน ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกคอยบริการ อาทิ อาหารว่าง และเครื่องดื่มหลากหลาย, ห้องคอมพิวเตอร์ พร้อมบริการ ฟรีอินเตอร์เน็ต เพลิดเพลินกับหนังสือพิมพ์ และนิตยสารชั้นนำที่มีไว้คอยบริการ ได้เวลาอันสมควร *** 

12.25 น. ออกเดินทางสู่ หมู่เกาะแฟโร โดยสายการบิน ATLANTIC AIRWAYS เที่ยวบินที่ RC 453

13.40 น. เดินทางถึง สนามบิน Vágar หมู่เกาะแฟโร ดินแดนในเขตปกครองของเดนมาร์ก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองธอร์สฮาวน์ TORSHAVN (50 กิโลเมตร)

ธอร์สฮาวน์ (TORSHAVN) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะแฟโร เมืองนี้ตั้งชื่อตามเทพเจ้าแห่งฟ้าร้องของชาวนอร์สผู้ถือค้อน ธอร์ ซึ่งมีความหมายว่าท่าเรือของธอร์ ธอร์สเฮาน์ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของสเตรมอย ซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดจากทั้งหมด 18 เกาะ ธอร์สเฮาน์ถือว่าเป็นเมืองหลวงที่เล็กที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  ท่านจะได้ชมบ้านเรือนที่มีสีสันสดใส

จากนั้นนำท่านกลับเข้าสู่โรงแรมที่พัก HILTON GARDEN INN FAROE ISLANDS (CONFIRMED). อิสระให้ท่านเก็บสัมภาระ และพักผ่อนเปลี่ยนอิริยาบถสักครู่จากการเดินทาง จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่าน ลิ้มลองเบียร์ท้องถิ่นรสนุ่ม (BEER TASTING)  FOROYA BJOR (FAROE BEER)

FOROYA BJOR (FAROE BEER)

เบียร์ที่มีตราสัญลักษณ์เป็นรูปแกะ (RAM) มาตั้งแต่เริ่มทำกิจการ ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1888 ท่านจะได้รับฟังประวัติความเป็นมา และได้ชิมเบียร์รสชาติต่างๆ ซึ่งได้รับการยกย่องอย่างสูงในด้านคุณภาพและรสชาติของเบียร์ท้องถิ่น ที่ผ่านมาหลายชั่วอายุคน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ ที่พักโรงแรม HILTON GARDEN INN FAROE ISLANDS  

3

วันที่สามของการเดินทาง

ธอร์ฮาวน์ – ชูนูวิค หมู่บ้านเจกฟ์  – ธอร์ฮาวน์  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองชูนูวิค (TJORNUVIK) (55 กิโลเมตร)  

ชูนูวิค (TJORNUVIK)

เป็นหมู่บ้านที่อยู่ทางเหนือสุดของเกาะ STREYMOY ในหมู่เกาะแฟโร โดย TJORNUVIK ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาลึกริมมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ มีจำนวนบ้านไม่เกิน 55 หลังคาเรือน มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่งดงามและอากาศที่บริสุทธิ์ และมีลำธารสายเล็กไหลลงมาจากภูเขา หากใครได้มาเยือนสถานที่แห่งนี้ ไม่เคยผิดหวัง

จากนั้นนำท่าน ถ่ายรูปกับ RISIN OG KEELINGIN (The Giant and The Witch)

RISIN OG KELLINGIN

หนึ่งในแท่นหินที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทางเหนือของเกาะ Eysturoy แห่งหมู่เกาะแฟโรชื่อ Risin og Kellingin มาจากตำนานยักษ์และแม่มด หินฝั่งซ้ายสูงประมาณ 73 เมตรคือยักษ์ ส่วนหินที่ติดบริเวณชายฝั่งสูงประมาณ 68 เมตร คือแม่มด โดยตำนานมีอยู่ว่าเจ้ายักษ์แห่งไอซ์แลนด์ต้องการเกาะแฟโรมาเป็นของตน จึงร่วมกับแม่มดที่เป็นภรรยา พยายามที่จะเอาเกาะไปให้ได้ พยายามอยู่จนถึง รุ่งเช้าแต่ก็ไม่สำเร็จ ไม่ระวังตัวจนลืมว่าหากเจอแสงแดด ยักษ์กับแม่มดก็ได้กลายร่างเป็นหินจนตราบเท่าทุกวันนี้

นำท่านเดินทางสู่ เกาะเอสทรอย (EYSTUROY ISLAND) (25 กิโลเมตร) เพื่อนำท่านชม น้ำตกฟอสซา(Fossa Waterfall) น้ำตกที่สูงที่สุดในหมู่เกาะแฟโร

น้ำตกฟอสซา (FOSSA)

เป็นน้ำตกที่มีสูงประมาณ 14 เมตร น้ำตกริมชายฝั่งที่ยิ่งใหญ่ตระการตาลดหลั่นเป็นสองระดับบนเกาะสเตรย์มอย น้ำตกนี้สามารถเที่ยวชมได้ตลอดปี ท่านจะได้ชมภาพน้ำตกสีขาวตัดกับฉากหลังของน้ำตกที่เป็นหินบะซอลท์สีดำสนิทตัดกันอย่างน่าทึ่ง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเจกฟ์ (GJOGV) ซึ่งเจ้าหญิงแมรี มกุฎราชกุมารีแห่งเดนมาร์กเคยเสด็จมาเยือนหมู่บ้านแห่งนี้เมื่อปี ค.ศ. 2005 เพื่อนำท่านชม GJOGV NATURAL HARBOR

หมู่บ้านเจกฟ์ (GJOGV)

หมู่บ้านสีสันสดใสที่ตั้งอยู่บนเกาะ EYSTUROY มีความสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของหมู่เกาะนี้ ชื่อของหมู่บ้านนี้ได้มาจากโตรกช่องเขาธรรมชาติที่สวยงามยาว 200เมตร ซึ่งได้ถูกใช้เป็นท่าเรือธรรมชาติเป็นเวลาหลายศตวรรษมีบันไดลงไปถึงช่องเขา นักท่องเที่ยวสามารถยืนชมวิวที่นี่และเพลิดเพลินกับธรรมชาติที่สวยงาม และ ท่านยังสามารถเดินไปชมวิวโดยรอบของหมู่บ้าน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (SEAFOOD PLATTER)

บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่ ธอร์ฮาวน์ (TORHAVN) ระหว่างทางนำท่าน ผ่าน หมู่บ้านฟุนนิงเงอร์ (FUNNINGUR) (10 กิโลเมตร) หมู่บ้านเล็กๆ ที่เงียบสงบบนเกาะ EYSTUROY บริเวณเชิงเขา Slættaratindu เพื่อน ท่านสู่ จุดชมวิว FUNNINGUR อันเป็นที่ตั้งของโบสถ์ FUNNINGUR และจุดชมวิว KALDBAKSBOTNUR FJORD

หมู่บ้านฟุนนิงเงอร์  (FUNNINGUR )

นำท่าน เพลิดเพลินกับธรรมชาติ ณ  บริเวณจุด

ชมวิวฟุนนิงเงอร์ ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับธรรมชาติสวยงามที่อยู่ตรงหน้า ทั้งภูเขา สายน้ำ และได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์ แวะถ่ายภาพกับโบสถ์ฟุนนิงเงอร์ (FUNNINGS KIRKJA) หนึ่งในโบสถ์ไม้เก่าแก่สิบแห่งในหมู่เกาะแฟโร และสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1847 และแวะจุดชมวิว KALDBAKSBOTNUR FJORDขากนั้นนำท่านเดินทางต่อจนกระทั่งถึง เมืองธอร์ฮาวน์ (Torshavn)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ โรงแรมที่พัก HILTON GARDEN INN FAROE ISLANDS   (CONFIRMED).

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

ธอร์ฮาวน์ – เกาะเวการ์เกาะมิชชิเนส  – ธอร์ฮาวน์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะเวการ์ (VAGAR ISLAND)  (50 กิโลเมตร)

เกาะเวการ์ (VAGAR ISLAND)

เกาะที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 3 ในหมู่เกาะแฟโร ซึ่งมีทั้งหมด 18 เกาะ โดยตัวเกาะอยู่ทางตะวันตก มีพื้นที่ 178 ตาราง.มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามหลายแห่ง ประกอบด้วยหมู่บ้าน 6 แห่ง Miðvágur, Sandavágur  Sørvágur, Gásadalur, Bøur, and Vatnsoyrar และเป็นที่ตั้งสนามบินของหมู่เกาะแฟโรอีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินเท้าสู่ จุดที่เป็นบริแวณสำหรับถ่ายภาพ WITCHES FINGER (TRØLLKONUFINGUR)

WITCHES FINGER

เส้นทางนี้จะนำท่านอไปสู่จุดชมวิวที่ท่านสามารถมองเห็น Witch Finger (Trøllkonfinger) ซึ่งแปลว่า “นิ้วของแม่มด” และเป็นเสาหินสูง 313 เมตร ซึ่งเคยมีเพียง 11 คนเท่านั้นที่สามารถปีนไปจุดสูงสุดของ               เสาหินได้  จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ SORVAGUR เพื่อขึ้นเรือเฟอร์รี่สู่ เกาะมิชชิเนส (MYKINES ISLAND)

10.45 น. นำท่าน เดินทางโดยเรือเฟอร์รี่จากท่าเรือ SORVAGUR สู่ เกาะมิชชิเนส (MYKINES ISLAND)

11.30 น.  เรือเทียบท่า เกาะมิชชิเนส  (MYKINES ISLAND) เกาะแห่งนกพัฟฟิน

เกาะมิชชิเนส  (MYKINES ISLANDS)

เกาะมิชชิเนส  (MYKINES ISLAND)  เป็นเกาะอยู่ทางตะวันตกสุดของ 18 หมู่เกาะแฟโรที่ห่างไกล เกาะสวรรค์ลึกลับแห่งนี้เป็นแหล่งที่อยู่ของนกพัฟฟินนับพันตัว มีทัศนียภาพที่ดงาม และธรรมชาติอันน่าอัศจรรย์ใจ

จากนั้นนำท่าน ทำกิจกรรม HIKING เที่ยวชมความสวยงามบนเกาะมิชชิเนส (MYKINES ISLANDS) (ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง)  เกาะที่ท่านสามารถสัมผัสนกพัฟฟิน และนกนานาพันธุ์ได้อย่างใกล้ชิด

(รับประทานอาหารกลางวันแบบ LUNCH BOX เพื่อความสะดวกในการเดินเที่ยวชมเ)

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านมิชชิเนส (MYKINES VILLAGE) หมู่บ้านที่มีชื่อเดียวกับเกาะ

(หมู่บ้าน MYKINES)

หมู่บ้านนี้มีบ้านมากกว่า 40 หลัง แต่มีผู้อยู่อาศัยถาวรเพียง 11 คน นอกจากนี้ เป็นเวลา 8 เดือนต่อปี ทางออกเดียวของพวกเขาคือใช้เฮลิคอปเตอร์ เนื่องจากบนเกาะไม่มีร้านขายของชำ ชาวเกาะจึงต้องพึ่งพาเฮลิคอปเตอร์เพื่อนำเสบียงอาหารติดตัวไปตลอดฤดูหนาวอันยาวนาน แต่ในช่วง ฤดูร้อน 4 เดือน ก็จะกลับมามีชีวิตชีวาจากนักท่องเที่ยว

จากนั้นนำท่าน เดิน HIKING สู่ อนุสรณ์สถาน (The Memorial Monument) เพื่อชมนกพัฟฟิน

Hiking to The Memorial Monument

อนุสรณ์สถานแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1930 เพื่อรำลึกถึงบุคคลที่เสียชีวิตใน เกาะ Mykines อนุสรณ์สถานนี้ได้เปิดตัวเมื่อ ค.ศ. 2008 และอนุสาวรีย์ยังตั้งอยู่ใกล้กับจุดชมวิว นำท่านเดินไปยังจุดชมวิวเพื่อชมนกพัฟฟิน

นกพัฟฟิน (PUFFIN)

เป็นหนึ่งในสามสปีชีส์เล็กๆของนกทะเลชนิดหนึ่ง ในนกจำพวก Fratercula มีจงอยปากสีสดใสในช่วงฤดูผสมพันธุ์ เป็นนกทะเลผิวน้ำที่หาอาหารด้วยการดำน้ำเป็นหลัก ส่วนใหญ่จะอยู่บนหน้าผาชายฝั่งทะเลหรือเกาะ โดยมีการทำรังในรอยแยกในหมู่หินหรือในโพรงดิน นกพัฟฟินเป็นนกเตี้ยสั้นปีกและหางสั้นมีส่วนบนเป็นสีดำและสีขาวอันเดอร์พาร์หรือน้ำตาลเทา หัวมีสีดำใบหน้าเป็นสีขาวสะส่วนใหญ่และเท้าเป็นสีส้มสีแดงชนิดของนกพัฟฟิน Atlantic Puffin, Horned Puffin Tufted Puffin ที่หมู่เกาะแฟโรจะเป็นพันธุ์ Atlantic Puffin  

*** ช่วงที่ชมนกพัฟฟินบนเกาะ Mykines  อยู่ในช่วงเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม ของทุกปี ***

17.05 น. นำท่าน ล่องเรือเฟอร์รี่กลับสู่ ท่าเรือ Sørvágur

จากนั้นนำท่านเดินทางค่อสู่ ธอร์ฮาวน์ (TORSHAVN) (50 กิโลเมตร)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ โรงแรมที่พัก HILTON GARDEN INN FAROE ISLANDS  (CONFIRMED).

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

ธอร์ฮาวน์ – โคเปนเฮเก้นc – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

08.20 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินโคเปนเฮเก้น โดยสายการบิน ATLANTIC AIRWAYS เที่ยวบินที่ RC 450

11.25 น. เดินทางถึง สนามบินโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก

โคเปนเฮเกน (COPENHAGEN)

กรุงโคเปนเฮเก้น (COPENHAGEN) เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก และเป็นเมืองหลวงของเดนมาร์ก ประเทศที่มีความสุขที่สุดอันดับ 2 ของโลก และถูกเรียกขานเมืองนี้ว่าเป็นเมืองในเทพนิยายอีกด้วย และยังเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางการบริหารประเทศ รัฐสภา รัฐบาลและเป็นที่ตั้งพระราชวังหลวง เป็นที่ประทับของสมาชิกพระราชวงศ์ของเดนมาร์ก 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย นำท่าน ชมกรุงโคเปนเฮเก้น เมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของยุโรปที่ก่อตั้งขึ้นในราวคริสต์ศตวรรษที่ 10 ถือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย ซึ่งเต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม และน่าตื่นตาตื่นใจ

ชมเมืองโคเปนเฮเกน

แวะถ่ายรูปกับ รูปปั้นนางเงือก (LITTLE MERMAID) รูปปั้นนางเงือก เป็นรูปปั้นสำริดที่นั่งอยู่บนก้อนหิน มีขนาดความสูงประมาณ 1.25 เมตร ตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะริมอ่าวโคเปนเฮเกน เป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

จากนั้นนำท่านผ่านชม พระราชวังอมาเลียนบอร์ก (AMALIENBORG PALACE) ตั้งอยู่ริมน้ำทางเหนือของตัวเมืองโคเปนเฮเกน เป็นพระราชวังฤดูหนาวของราชวงศ์เดนมาร์ก มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น จุดเด่นของพระราชวังแห่งนี้คือ สถาปัตยกรรมรูปแบบร็อคโคโค (ROCOCO ARCHITECTURE) ได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นูฮาวน์ (NYHAVN) แหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมือง เพราะมีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกที่สวยงาม ทันสมัย นำท่าน เดินเล่นบริเวณ STROGET จุดเริ่มต้น ของถนนช้อปปิ้งสายสำคัญของเมือง และถือเป็นถนนช้อปปิ้งสายที่ยาวที่สุดของโลกอีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NH COLLECTION COPENHAGEN (CONFIRMED).

6

วันที่หกของการเดินทาง

โคเปนเฮเกน – แคงเกอร์ลุสซวก (กรีนแลนด์) ล่องเรือสำรวจ OCEAN ALBATROS

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

…………….  น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

…………….  น. เดินทางสู่ เมืองแคงเกอร์ลุสซวก (กรีนแลนด์) โดยสายการบิน Charter flight เที่ยวบินที่ …..

…………….  น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินเมืองแคงเกอร์ลุสซวก (Kangerlussuaq) แห่งเกาะกรีนแลนด์ (GREENLAND) ดินแดนน้ำแข็งที่เต็มไปด้วยความสวยงาม

*** เวลาที่เมืองแคงเกอร์ลุสซวกช้ากว่าเมืองโคเปนเฮเก้น 3 ชั่วโมง *** 

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อนำท่านเช็คอินสู่ เรือ OCEAN ALBATROS

เรือสำรวจลำใหม่ล่าสุดในเครือ ALBATROS EXPEDITIONS ที่ออกสู่ท้องทะเลในปี2023 เป็นเรือที่มีความแข็งแรงและปลอดภัยขั้นสูงสุด สามารถล่องได้ทั้งบริเวณขั้วโลกเหนือ/ใต้ Arctic และAntarctica บนเรือมีพนักงานบริการกว่า100คน และไกด์ประจำเรือรวมถึงผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา สะดวกสบายด้วย Loungeบริการชา/กาแฟ และขนมต่างๆ ,ห้องอาหารนานาชาติ, ห้องบรรยาย, ห้องออกกำลังกาย, สระว่ายน้ำ, ดาดฟ้าสำหรับทำกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งมีเรือ Zodiacs เรือยางขนาดย่อมที่จะพาท่านท่องเที่ยวกรีนแลนด์อย่างใกล้ชิดและเป็นมิตรกับธรรมชาติ ห้องพักบนเรือออกแบบอย่างทันสมัย มีห้องน้ำในตัว  สิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นภายในเคบิน รวมถึงเสื้อชูชีพ ระบบคีย์การ์ดเพื่อความปลอดภัยของท่าน

***สุดพิเศษ!! ห้องพักของทุกท่านเป็นแบบมีระเบียงส่วนตัวที่จะทำให้ท่านไม่รู้สึกอึดอัดขณะพักอยู่บนเรือ***

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

ซิซิเมียท

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือ

เรือเทียบท่า เมืองซิซิเมียท (SISIMUIT) เป็นเมืองแห่งสีสันที่ใหญ่เป็นอันดับสองของกรีนแลนด์

เมืองซิซิเมียท (SISIMUIT)

เมืองที่มีประชากรเพียง 5,598 คน ตั้งอยู่บริเวณภาคกลาง-ตะวันตกของประเทศตามแนวชายฝั่ง บริเวณ ช่องแคบเดวิส และเป็นแหล่งอารยธรรมอายุกว่า4,000 ปี ที่ตั้งถิ่นฐานดั้งเดิมของชาวอินุอิต (Inuit) นำท่านเดินเล่นชมเมืองที่มีสัสันอันเป็นเอกลักษณ์ โดดเด่นสวยงามด้วยอาคารบ้านเรือนที่มีสีสัน เลาะเลียบไปตามไหล่เขาที่รังสรรค์โดยธรรมชาติไว้อย่างงดงาม เพลิดเพลินกับวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองที่น่าสนใจ และให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมือง อันเป็นความแปลกใหม่ทีน้อยคนนักจะได้สัมผัส

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือ

บ่าย นำท่านล่องเรือตามเส้นทางโดยขึ้นไปทางทิศเหนือของเมืองซิซิเมียท โดยล่องผ่านชมเมืองเล็กๆ ต่างที่อยู่ บนเกาะตามแนวฟยอร์ด เช่น Attu, Ikerasaarsuk, Kangaatsiaq และเรือจะล่องไปจนใกล้เทียบท่า เมือง เคเคอร์ตาร์ซวก (QEQERTARSUAQ) บนเกาะดิสโก้ ไอส์แลนด์ Disko Island

8

เคเคอร์ตาร์ซวก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือ

เรือเทียบท่า เมืองเคเคอร์ตาร์ซวก (QEQERTARSUAQ)

 เคเคอร์ตาร์ซวก (QEQERTARSUAQ)

เป็นเมืองท่าเรือ และเมืองในเทศบาลเกเกร์ตาลิก ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทางทิศใต้ของเกาะดิสโก ทางทิศตะวันตกของเกาะกรีนแลนด์ เมืองนี้ถูกก่อตั้งในปี ค.ศ. 1773 มีประชากรราว 800 คนแม้ว่าเมืองนี้จะไม่ใช่จุดหมาย ปลายทางที่สำคัญ หรืออาจไม่ได้เป็น สถานที่ท่องเที่ยวในฝันของนักเดินทาง หลายๆ คน แต่หากได้มาเยือนสักครั้ง ท่านอาจตกหลุมรักได้ไม่ยาก

ณ ที่แห่งนี้ถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ท่านสามารถเก็บภาพประทับใจได้ตลอดเส้นทางริชายฝั่งทะเลที่มีเกาะแก่ง และไอซ์เบิร์กที่สวยงามยิ่งนัก จากนั้นนำท่าน สัมผัสกับประเพณีการต้อนรับของคนในท้องถิ่นที่เรียกว่าTRADITONAL KAFFEMIK เป็นประเพณีการต้อนรับที่เรียบง่าย แต่แฝงด้วยความอบอุ่นของคนในท้องถิ่น เป็นวิถีชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งที่ท่านควรได้สัมผัส

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือ

บ่าย นำท่านล่องเรือตามเส้นทางไปทางทิศใต้เพื่อไปยัง เมืองอุมมานนัค (UMMANNAQ)

เมืองน่ารักทางตอนเหนือของกรีนแลนด์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือ

อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัยบนเรือ OCEAN ALBATROS

9

อุมมานนัค

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือ  เรือเทียบท่า อุมมานนัค (UUMMANNAQ) 

อุมมานนัค (UUMMANNAQ)

อุมมานนัค(UUMMANNAQ) ในภาษากรีนแลนด์แปลว่า “สถานที่ที่เป็นดั่งหัวใจ” นั่นคือคำนิยามที่ชาวอุมมานนัคอธิบายเกี่ยวลักษณะทางภูมิศาสตร์ของเมืองที่ถูกล้อมรอบไปด้วยภูเขา นำท่านเดินเล่นชมเมืองน่ารักแห่งนี้ ผ่านโบสถ์, พิพิธภัณฑ์ และบ้านเรือนสีสันน่ารักๆ เดินไปยังจุดชมวิวของเมืองที่จะได้เห็นวิวเมืองที่มีฉากหลังเป็น ภูเขานูสซวก(NUUSSUAQ) ให้ท่านได้บันทึกภาพอันน่าประทับใจ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือ

บ่าย  จากนั้นนำท่าน ล่องเรือตามเส้นทางไปทางทิศใต้ เพื่อนำท่านสู่ ธารน้ำแข็งอิคิป เซอร์เมีย (Eqip Sermia) ธารน้ำแข็งเก่าแก่อายุหลายหมื่นปี

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือ

อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัยบนเรือ OCEAN ALBATROS

10

อีคิป เซอร์เมีย กลาเซีย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือ

นำท่าน ชมธารน้ำแข็งอิควิป เซอร์เมีย (Eqip Sermia) หรือรู้จักกันในชื่อ “EGI” โดยเรือ OCEAN ALBATROS

อิควิป เซอร์เมีย (Eqip Sermia)

กล่าวได้ว่าเป็นธารน้ำแข็งเก่าแก่อายุหลายหมื่นปีที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพียงแห่งเดียว ที่มนุษย์สามารถ เข้าไปชมได้อย่าใกล้ชิที่สุด จัดเป็นมรดกโลกเมื่อปี 2004  เป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกที่น่าตื่นตาตื่นใจ ซึ่งก้อนน้ำแข็งจำนวนมหาศาล ไหลลงทะเลทาง อิลลูลิแซท ไอซ์ฟยอร์ด (Ilulissat Icefjord) ถือได้ว่าเป็นที่สุดของธารน้ำแข็งทางฝั่งตะวันตกของ กรีนแลนด์ เป็นปากทางสู่ทะเลของ ธารน้ำแข็ง Sermeq Kujalleq ซึ่งเป็นหนึ่งในธารน้ำแข็งที่ไหล เร็วที่สุดในโลก 19 เมตรต่อวัน และนอกจากนั้น ธารน้ำแข็งนี้ยังมีการเคลื่อนตัวมากที่สุดในโลกอีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินเล่นชมเมืองที่มีสัสันอันเป็นเอกลักษณ์ โดดเด่นสวยงามด้วยอาคารบ้านเรือนที่มีสีสันเลาะเลียบไปตามไหล่เขาที่รังสรรค์โดยธรรมชาติไว้อย่างงดงาม เพลิดเพลินกับวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองที่น่าสนใจ และให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมือง อันเป็นความแปลกใหม่ทีน้อยคนนักจะได้สัมผัส

ธารน้ำแข็งแห่งนี้ทำให้น้ำแข็งเกิดการแตกตัวถึง 35 ลูกบาศก์กิโลเมตรต่อปี หรือ 10% ของน้ำแข็งในกรีนแลนด์ทั้งหมด และมากกว่าธารน้ำแข็งอื่นๆ รอบแอนตาร์กติกา เสียงของการแตกตัวของน้ำแข็งเปรียบเสมือนเสียงระเบิดดังกึกก้องเคลื่อนตัวเบียดเสียดกลายเป็นก้อนน้ำแข็งน้อยใหญ่ลอยล่องอยู่กลางทะเล เชื่อกันว่าเป็นก้อนน้ำแข็งมหึมาที่เรือไททานิกชนจนอัปปางก็มีแหล่งกำเนิดมาจากที่นี่ ในช่วงล่องเรือกลับสู่ฝั่งท่านจะได้ฟังเสียงการแตกตัวของน้ำแข็ง และเพลิดเพลินกับการนั่งชมก้อนน้ำแข็งไหลลงทะเล ในอ่าวดิสโก โดยปกติบริเวณอ่าวดิสโกจะมีวาฬอาศัยอยู่ถึง 15 สายพันธุ์ ในฤดูร้อนท่านอาจได้พบกับ Minke whale Fin whale และ Humpback whale มาอวดโฉมรอต้อนรับนักท่องเที่ยวก็เป็นได้ ช่วงเย็นก่อนพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ท่านจะได้ชมแสงสีส้มแดงกระทบกราบเรือ และไอซ์เบิร์กอันเป็นภาพสวยงามที่สามารถชมได้เฉพาะที่นี่เท่านั้น 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือ

บ่าย นำท่านล่องเรือตามเส้นทางไปทางทิศใต้เพื่อไปยัง เมืองอิลลูลิแซท (ILULISSAT) เมืองหลักในดิสโก้ เบย์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือ

อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัยบนเรือ OCEAN ALBATROS

11

อิลุลิทซัท

เรือเทียบท่า เมืองอิลลูลิแซท (ILULISSAT) เมืองหลักในดิสโก้ เบยที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้มาเยือน ดิสโก้ เบย์ (DISKO BAY)

เมืองอิลลูลิแซท (ILULISSAT)

ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของกรีนแลนด์ สถานที่เช็คอินยอดฮิตของนักท่องเที่ยว ที่เรียกได้ว่าสามารถดึงดูนักท่องเที่ยวให้มาเยือนกรีนแลนด์มากขึ้นทุกปี

การเยี่ยมชม อิลลูลิแซท ไอซ์ฟยอร์ด (ILULISSAT ICEFJORD) ถูกจัดให้เป็นมรดกโลกโดย องค์การยูเนสโก ตั้งอยู่ห่างจากอาร์กติก เซอร์เคิลทางตอนเหนิอประมาณ 250 กิโลเมตรเหนือ ทางปากอ่าว ของทะเล Sermeq Kujalleq ซึ่งเป็นหนึ่งในไม่กี่ธารน้ำแข็งของกรีนแลนด์ ที่ไหลลงสู่ทะเล การเยี่ยมชม อิลลูลิแซท ไอซ์ฟยอร์ด ถือเป็นอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องไปก่อนตายให้ได้

นำท่าน ทำกิจกรรม HIKING เดินตามทางเส้นทางสู่ SERMERMIUT ICE FJORD (ใช้เวลาประมาณ  2 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกแห่งแรกของยูเนสโกในกรีนแลนด์ เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามของภูเขาน้ำแข็งจาก ILULISSAT ICEFJORD  ซึ่งบริเวณนี้ เมื่อ 4,000 กว่าปีก่อน ชาวเอสกิโมได้ เคยมาตั้งรกราก ณ ที่แห่งนี้  ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับทั้งธารน้ำแข็ง ที่ละลายเคลื่อนตัวลงไปในมหาสมุทร ความสวยงามภูเขาน้ำแข็งรูปร่างแปลกตาตลอดทางที่ท่านจะไม่มีวันลืม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือ

กิจกรรมแนะนำ

การเที่ยวชมวิว โดยเครื่องบินเล็ก (Ice-fjord Flight Sightseeing)  เป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งของเมืองนี้ เมื่อมองวิวทิวทัศน์จากมุมสูง ภาพของอ่าวดิสโก้เบย์ที่ท่านเห็นนั้นจะงดงามราวภาพวาดชั้นดี และเป็นประสบการณ์การ การท่องเที่ยวที่ท่านจะต้องจดจำไปอีกนานแสนนาน ใช้เวลาประมาณ 40 นาที เครื่องบินเล็ก 1 ลำ สามารถรับผู้โดยสารได้ไม่เกิน 5 ท่าน

*** สามารถซื้อกิจกรรมนี้บนเรือได้ แต่ไม่สามารถการันตีได้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และจำนวนผู้ทำการจอง ณ วันนั้น  *** แต่ท่านสามารถทำการจองล่วงหน้าได้ โดยคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกท่านละ 18,800 บาท ***

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือ  อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัยบนเรือ OCEAN ALBATROS

12

อิททิลิค – แคงเกอร์ลุสซวก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือ

เรือเทียบท่า เมืองอิททิลิค (ITILLEQ) เมืองทางตอนกลางชายฝั่ง ตะวันตกของกรีนแลนด์

อิททิลิค (ITILLEQ)

เมืองทางตอนกลางชายฝั่ง ตะวันตกของกรีนแลนด์ เป็นเมืองที่อยู่ เหนือเส้นอาร์คติกเซอร์เคิลเพียง 2 กิโลเมตร บนช่องแคบเดวิส (Davis Strait) เป็นเมืองที่มีประชากร อยู่เพียงร้อยกว่าครัวเรือน แต่แฝงไปด้วยธรรมชาติ และความสวยงามของทุ่งหญ้าสลับธารน้ำแข็ง ก้อนน้ำแข็ง และบ้านเรือนหลากสีแห่งกรีนแลนด์ ให้ท่านเพลิดเพลิน กับการถ่ายภาพ ความสวยงามทางธรรมชาติตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือ

บ่าย นำท่านล่องเรือตามเส้นทางเลาะชายฝั่งฟยอร์ดไปยังเมืองแคงเกอร์ลุสซวก (Kangerlussuaq)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือ

พักผ่อนตามอัธยาศัยบนเรือ OCEAN ALBATROS

13

แคงเกอร์ลุสซวก  – โคเปนเฮเก้น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือ เรือเทียบท่า เมืองแคงเกอร์ลุสซวก (Kangerlussuaq)แคงเกอร์ลุสซวก (KANGERLUSSUAQ)ชื่อเมืองในภาษากรีนแลนด์แปลว่า “ฟยอร์ดใหญ่” เมืองที่ท่านจะต้องเพลิดเพลินไปกับความงดงามทางธรรมชาติและ ภูมิทัศน์ และบ้านเรือนที่สดใส สวยงาม แปลกตา ควรค่าแก่การเที่ยวชม

จากนั้นนำท่านเดินเล่นชมเมืองที่มีสัสันอันเป็นเอกลักษณ์ โดดเด่นสวยงามด้วยอาคารบ้านเรือนที่มีสีสันเลาะเลียบไปตามไหล่เขาที่รังสรรค์โดยธรรมชาติไว้อย่างงดงาม เพลิดเพลินกับวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองที่น่าสนใจ และให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมือง อันเป็นความแปลกใหม่ทีน้อยคนนักจะได้สัมผัส

จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเที่ยวชมเมือง แคงเกอร์ลุสซวก (KANGERLUSSUAQ) ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศของเมืองที่มีสีสันสดใสตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร  

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินแคงเกอร์ลุสซวก

…………….  น. ออกเดินทางสู่ สนามบินโคเปนเฮเก้น โดยสายการบิน Charter flight เที่ยวบินที่ …..

…………….  น.  เดินทางถึง สนามบินโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม CLARION COPENHAGEN AIRPORT (CONFIRMED).

14

โคเปนเฮเกน  – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

14.25 น. ออกเดินทางสู่  กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 951

15

กรุงเทพฯ

06.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..