ทัวร์ไทย : COOL ISLANDS OF SOUTH PACIFIC 4 วัน 3 คืน

กำหนดการเดินทาง

จังหวัด : นครศรีธรรมราช -เกาะสมุย 

สายการบิน : ไทยสมายล์

ราคา : 

 

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันที่หนึ่งของการเดินทาง

กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช -วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – วัดเจดีย์  –  ถนนขนอม สิชล

05.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทยสมายล์ ชั้น 4 ทางเข้าที่ 2 แถว C  เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ จะคอยให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

07.00 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE233

08.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วพร้อมนำท่านเดินทางชม วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (20 กิโลเมตร)

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร   

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มิ่งขวัญชาวเมือง นครศรีธรรมราช และเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่รู้จักกันแพร่หลายก็คือ พระบรมธาตุเจดีย์  ที่บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่งปัจจุบัน กรมศิลปากรได้ประกาศ จดทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็นโบราณสถาน เป็นสถานที่ต้องมาเมื่อมาถึงนครศรีธรรมราช

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร O ZONE D

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ ไอ้ไข่ (70 กิโลเมตร)

วัดเจดีย์ ไอ้ไข่

วัดเจดีย์ ไอ้ไข่ จากเรื่องราวเสียงที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ ที่เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ ณ วัดแห่งนี้ เป็นที่เคารพสักการะบูชาของชาวบ้าน ตั้งแต่ในละแวกใกล้วัด ไปจนถึงต่างจังหวัดในแถบภาคใต้ จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า “ขอได้ไหว้รับ” โดยเฉพาะการขอโชคลาภ และการค้าขาย ให้ท่านได้กราบไหว้ขอพร จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก Aava Resort and Spa หรือเทียบเท่า  โดยระหว่างการเดินทางนำท่านเดินทางไปบนถนนขนอม – สิชล

ถนนขนอม – สิชล   

ถนนขนอม – สิชล  ถนนสุดฮิตที่ตอนนี้ได้ถูกยกย่องให้เป็นถนนเลียบริมทะเลที่สวยที่สุดในอ่าวไทยในเวลานี้ ครบครันด้วยทัศนียภาพของภาคใต้ ให้คุณได้สัมผัสความลงตัวอย่างสมบูรณ์ของ ถนนสีดำ ต้นมะพร้าวสีเขียว กับน้ำทะเลสีฟ้า ระหว่างทางยังมีจุดชมวิวริมผา สวยงามให้คุณได้เก็บภาพงดงามมากมายอีกด้วย จนถึงเวลาอันควร

รายการแนะนำ เนินนางฟ้า & Blue Terrace 

สถานที่พร้อมไปด้วยมุมถ่ายรูปสวยๆ มากมาย ให้คุณได้เก็บภาพสิชลจากเนินเขาได้อย่างงดงาม ทั้งนี้ภายในยังมีคาเฟ่กาแฟบรรยากาศเนินเขาวิวทะเล ให้คุณได้พักผ่อนจากการเก็บภาพอีกด้วย

ค่ำ นำท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ Aalto restaurant ภัตตาคาร ภายในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Aava Resort and Spa หรือเทียบเท่า

2

วันที่สองของการเดินทาง

ขนอม  – เกาะสมุย – Ritz Carlton Koh Samui

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม  

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือดอนสัก (30 กิโลเมตร)
10.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ เกาะสมุย โดยเรือ “Seatran Ferry” |ประสบการณ์ “Cruise with a smile” ที่จะให้คุณได้สัมผัสความสวยงามของอ่าวไทย ในขณะที่คุณพักผ่อนอย่างเนิบช้า สบาย ๆ

11.30 น. เดินทางถึงเกาะสมุย

เกาะสมุย

เกาะสมุย เกาะอันโด่งดังไปทั่วโลก ที่มีทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างขนานนามให้เป็น “สวรรค์กลางอ่าวไทย” เนื่องจากเกาะสมุยมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วย  ความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม อาทิเช่น น้ำทะเลใสบริสุทธิ์ หาดทรายขาวทอดขนานไปกับทิวต้นมะพร้าวริมชายหาด และยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมของชาวท้องถิ่นมากมายอีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  Summer by Coco Tam

Summer by Coco Tam

Summer by Coco Tam บาร์ริมชายหาดบรรยากาศสุดชิล ที่ตั้งอยู่ริมทะเลในหมู่บ้านชาวประมง Fisherman Village บนชายหาดบ่อผุด เกาะสมุย สถานที่ขึ้นชื่อด้านอาหารทะเล ทั้งนี้ในอดีตมีสถานที่แห่งนี้มีเพียงแค่ร้านอาหารทะเลพื้นบ้านไม่กี่ร้านเท่านั้น แต่ทว่าณ หาดบ่อผุดในเวลานี้ ได้กลายเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์ค ที่ใครมาเที่ยวเกาะสมุยแล้วต้องแวะมาเช็คอิน และภายใน บีชบาร์ แห่งนี้คือจุดเช็คอินที่คุณห้ามพลาดเป็นอันขาดนั้นเอง

บ่าย จากนั้นนำท่าน สู่โรงแรม Ritz Carlton Koh Samui หรือเทียบเท่า

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Ritz Carlton Koh Samui หรือเทียบเท่า

กรุณาเลือกประเภทห้องพัก

  • Terrace Suite (ไม่มีเพิ่ม)
  •  Exclusive Pool Villas เพิ่ม 4,500 บาท ต่อท่าน
3

วันที่สามของการเดินทาง

เกาะสมุย – เกาะเต่า – เกาะนางยวน – Blue Heaven  – ดำน้ำตื้น Snorkeling  – วัดพระใหญ่เกาะฟาน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านล่องเรือสปีดโบ๊ท เดินทางสู่เกาะเต่า

เกาะเต่า   

เกาะเต่า ได้ชื่อมาเพราะที่นี่เป็นแหล่งอาศัยของเต่าทะเล ให้คุณได้สัมผัสกับธรรมชาติอันงดงามทั้งบนบกและใต้น้ำ แนวปะการังที่สวยงาม สิ่งมีชีวิตทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์และน้ำทะเลสีฟ้าใสเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวนับแสนให้มาเยือนในแต่ละปี และในตอนนี้เวลานี้มีความสวยกว่าเดิมมากขึ้นอีกด้วย

เกาะนางยวน

เกาะนางยวน เกาะขนาดเล็กที่อยู่ห่างจากเกาะเต่าเพียง  480 เมตร ติดอันดับ 1 ใน 10 เกาะที่สวยที่สุดในโลก มีลักษณะเป็น 3 เกาะขนาดเล็กที่เชื่อมกันด้วยสันทราย จนเกิดเป็นทะเลแหวกและชายหาดทั้ง 3 แห่ง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  BLUE HEAVEN

Blue Heaven

BLUE HEAVEN ร้านอาหารแลนด์มาร์คที่ไม่ควรพลาด บนเกาะเต่า ที่เป็นทั้งร้านอาหารรสชาติจัดจ้าน และจุดชมวิวหลักล้านให้นักท่องเที่ยวได้เก็บภาพสวยๆจากมุมสูงของเกาะเต่า นั้นเอง

บ่าย จากนั้นนำท่าน ดำน้ำตื้น (SNORKELING) บริเวณรอบเกาะเต่า

ดำน้ำตื้น (Snorkeling)   

ดำน้ำตื้นรอบเกาะต่า ด้วยสภาพแวดล้อมทางทะเลของเกาะเต่าที่มีความเหมาะสมในการดำน้ำตื้นเกือบตลอดทั้งปี ด้วยความสวยงามใต้ท้องทะเล ความใสของน้ำ ระดับน้ำที่พอเหมาะและคลื่นลมทะเลที่ค่อนข้างสงบ ทำให้เกาะเต่าเป็นอีกแหล่งน้ำตื้นที่ดึงดูดนักดำน้ำจากทั่วทุกมุมโลก โดยเรือสปีดโบ้ทส่วนตัว จะนำท่านไปยังจุดดำน้ำไฮท์ไลท์ที่น่าสนใจ  โดยรอบเกาะเต่า โดยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ กระแสน้ำ และทิศทางลมในแต่ละวัน จนถึงเวาอันควร

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เกาะสมุย พร้อมนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก จนถึงเวลาอันควร
จากนั้นนำท่านชม วัดพระใหญ่ เกาะฟาน

วัดพระใหญ่ เกาะฟาน

วัดพระใหญ่ เกาะฟาน พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเกาะสมุย ทั้งนี้พระพุทธรูปที่ประดิษฐานภายในวันนั้นเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ ประดับด้วยกระเบื้องสีเหลืองทองทั้งองค์ นอกจากนี้รอบบริเวณยังประกอบด้วยศาสนสถาน ที่ประกอบด้วยพระพุทธรูปต่าง ๆ อีกมากมาย โดยอิสระให้ท่านได้สักการะพระใหญ่ ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ และชมทัศนียภาพ  จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ CHI Samui Beach Bar & Restaurant หรือเทียบเท่า

CHI SAMUI BEACH BAR & RESTAURANT

CHI Samui Beach Bar & Restaurant บีชคลับ หรู แหล่งรวมตัวสุดเท่ห์แห่งใหม่ของเกาะสมุย ที่มาพร้อมกับบริการชั้นหนึ่ง และอาหารที่คัดสรรเครื่องปรุงมาอย่างดี นอกจากนี้ยังมีค็อกเทลเลิศรสมากมายให้คุณได้ลิ้มลอง

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Ritz Carlton Koh Samui หรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

เกาะสมุย – หินตา หินยาย – ศาลเจ้าพ่อกวนอู – กรุงเทพ ฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารจันทร์หอมซีฟู้ด

บ่าย จากนั้นนำท่านชม หินตาหินยาย

หินตา หินยาย   

หินตาหินยาย ตั้งอยู่ริมทะเลบริเวณอ่าวละไม อีกหนึ่งแลนด์มาร์คของเกาะสมุย เป็นโขดหินรูปร่างแปลกตา หินตา มีลักษณะคล้ายอวัยวะเพศชาย และหินยายมีลักษณะคล้ายอวัยวะเพศหญิง เป็นอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวสำคัญของเกาะสมุยที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดจะมาเยือน จนถึงเวลาอันควร

ศาลเจ้าพ่อกวนอู   

ศาลเจ้ากวนอู (เกาะสมุย) หนึ่งในศาลเจ้าเก่าแก่ที่สุดในสมุย ที่มีอายุกว่า 145 ปี และยังคงได้รับการบูรณะมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันด้วยความศรัทธาของผู้คนในพื้นที่ ซึ่งเริ่มต้นนั้นศาลเจ้าดังกล่าวเป็นศาลไม้ขนาดเล็กที่ประกอบด้วยรูปสลักของเทพเจ้ากวนอู ทำให้ได้รับความศรัทธามาตลอด แต่ในปี 2551 ศาลเจ้าดังกล่าวได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ ให้มีการสร้างรูปปั้นเทพเจ้ากวนอูที่มีความสูง 16 เมตร (รวมฐาน) เป็นรูปปั้นเทพเจ้ากวนอูที่สูงที่สุดในโลก ซึ่งนอกจากท่านจะได้ตระการตากับรูปปั้นเทพเจ้ากวนอูด้วยแล้วนั้น ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศแบบไชน่าทาวน์อีกด้วย เพราะภายในศาลเจ้ายังเป็นที่ตั้งของ พิพิธภัณฑ์ อาคารห่อแซ่สกุล และโรงเรียนสอนภาษาจีน เป็นเหตุให้พื้นที่โดยรอบของศาลเจ้านั้นได้มีการพัฒนาเหมือนเป็นไชน่าทาวน์อีกด้วย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางพักผ่อน ณ The Jungle Club

The Jungle Club

“Hill Top Bar” ที่จะให้คุณได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันตระการตาของเกาะสมุยในยามเย็น พักผ่อนไปอย่างสบาย ๆ พร้อมเครื่องดื่มม็อกเทล และ ค๊อกเทลเลิศรส มากมายให้คุณได้เลือก  ด้วยเหตุนี้ สถานที่แห่งนี้จึงเป็นจุดห้ามพลาด สำหรับการผ่อนคลายเป็นอย่างยิ่ง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินสมุย (10 กิโลเมตร)

19.25 น. เดินทางกลับสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 174

20.55 น. เดินทางถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ

 

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating