19 – 28 กรกฎาคม 2567
วันเดินทาง
สายการบินลุฟท์ฮันซ่า (LH)
สายการบิน
สวิตเซอร์แลนด์
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป ทัวร์อิตาลี ทัวร์สวิส : CHARM OF ITALY – SWITZERLAND สายการบินลุฟท์ฮันซ่า / สวิสแอร์ 10 วัน (LH/LX)

กำหนดการเดินทาง : 19 – 28 กรกฎาคม 2567

ประเทศ : ITALY – SWITZERLAND

สายการบิน : สวิสแอร์

ราคา : 199,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – โรม

20.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 เคาน์เตอร์สายการบิน  Lufthansa (LH) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

23.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดย สายการบิน Lufthansa เที่ยวบินที่ LH 773/LH1866

2

วันที่สองของการเดินทาง

โรม  – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง

*** แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนีเวลา 05.20 – 08.35 น. ***                                                                                   

10.00 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินฟูมิชิโน กรุงโรม ประเทศอิตาลี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

กรุงโรม (ROME)

เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของอิตาลี ที่มีทั้งความเก่าและความใหม่ซ้อนแทรกอยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืน ตั้งอยู่บนแคว้นลาซิโอ (LAZIO) ตรงช่วงกลางของประเทศมีแม่น้ำไทเบอร์ (TIBER) ไหลผ่านกลางเมือง โรมจึงถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน สถานที่สำคัญ และเมืองเก่าโรมันจะอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำ ส่วนฝั่งซ้ายเป็นรัฐวาติกัน และเขตทราสเตเวเร (TRASTEVERE) ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของผู้มีฐานะ และปัจจุบันเป็นแหล่งร้านอาหาร และคาเฟ่แบบเก๋ๆทันสมัย

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ชมกรุงโรม ถ่ายภาพกับน้ำพุเทรวี (TREVI FOUNTAIN)

โรม / ชมเมือง

จากนั้นนำท่าน ผ่านชมพระราชวังคริรีนาเลที่พักของประธานาธิบดี  ถ่ายภาพกับโคลอสเซี่ยมสนามประลองการต่อสู้ของคนกับสัตว์ที่มีชีวิตเป็นเดิมพัน ผ่านชมโรมันฟอรั่ม แหล่งชุมนุมของชาวโรมันในอดีตสนามแข่งรถม้าศึกเซอร์กัส แม็กซิมุส หรือที่รู้จักกันดีในภาพยนตร์เรื่อง “เบนเฮอร์”

ผ่านชมวังซีซาร์ อดีตที่ประทับของจักรพรรดิโรมัน

น้ำพุเทรวี / ช้อปปิ้งย่านบันไดสเปน

งานประติมากรรมของเทพนิยายกรีก ที่มาของบทเพลง “ทรีคอยน์ อิน เดอะ ฟาวน์เทน” ที่เชื่อกันว่า หากท่านโยนเหรียญลงในน้ำพุแล้วท่านจะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้ง จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งย่านบันไดสเปน (SPANISH STEPS) บนถนนคอนดอตติ ย่านช้อปปิ้งขึ้นชื่อของอิตาลี เป็นบันไดที่กว้างและยาวที่สุดในทวีปยุโรป มีขั้นบันไดทั้งหมด 138 ขั้น ที่ล้อมรอบไปด้วยสถาปัตยกรรมอันสวยงามแล้ว จัตุรัสแห่งนี้ยังต่อตรงกับถนน VIA CONDOTTI ที่เต็มไปด้วยร้านแบรนด์เนมมากมาย ทั้งDior,Prada, Gucci,Amarni, Valentino, Versace, Fendi, Ferragamo, Cartier, Bulgari เป็นต้น เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่มีชีวิตชีวามากอีกแห่งหนึ่งของอิตาลี

***แนะนำให้ท่านลองชิม ไอศกรีมเจลาโต (GELATO) ไอศกรีมขึ้นชื่อที่ท่านไม่ควรพลาดเมื่อมาถึงอิตาลี ***

**** กฏเกณฑ์ที่สำคัญของการมานั่งที่บันไดแห่งนี้ คือ ห้ามกินไอศครีม! เนื่องจากบันไดสเปนเป็นอีกหนึ่งฉากที่ถ่ายทำในภาพยนตร์ชื่อดัง (ปี1953) เรื่อง Roman Holiday ทำให้หนุ่มสาวหลายคู่เลียนแบบคู่พระเอกนางเอก ที่มานั่งจู๋จี๋กินไอติมกันอย่างมากมาย จนทำให้บันไดเปรอะเปื้อนสกปรก และต้องออกกฎหมายห้ามจนถึงทุกวันนี้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  NH COLLECTION ROMA VITTORIO VENETO หรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

โรม – ปิซ่า – หอเอนเมืองปิซ่า – ฟลอเร้นซ์ – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า (PISA) (360 กิโลเมตร)

บ่าย จากนั้นนำท่าน ถ่ายภาพกับหอเอนเมืองปิซ่า

ปิซ่า / ชมเมือง

เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในแคว้นทัสคานี ริมฝั่งทะเลใกล้ปากแม่น้ำอาร์โนที่ไหลมาจากเมืองฟลอเรนซ์ รุ่งเรืองสูงสุดในช่วงศตวรรษที่ 11-12 เมื่อหลายร้อยปีมาแล้ว

นำท่าน ชมหอเอนเมืองปิซ่า (LEANING TOWER OF PISA) ที่ขึ้นชื่อในด้านความสัมพันธ์ของการสร้างกับแรงโน้มถ่วงของตัวอาคารที่สมดุลกันโดยบังเอิญจนได้ชื่อว่า เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่มหัศจรรย์ของโลกสมัยกลาง และเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของอิตาลี

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟลอเร้นซ์ (FLORENCE) (100 กิโลเมตร)

ฟลอเร้นซ์ / ชมเมือง

นำท่าน ชมย่านเมืองเก่า ชมดูโอโม่ประจำเมืองที่มีความงดงามตามแบบเรเนอซองส์  สะพานแวคคิโอ สัญลักษณ์ของเมืองฟลอเร้นซ์ เดินผ่านร้านค้า และสินค้าที่วางขายอยู่มากมายที่ล่อตาล่อใจจนท่านอดใจไม่ได้ จัตุรัสซิญญอเรีย และรูปปั้นของเดวิด ชายหนุ่มรูปงามที่สมบูรณ์แบบที่สุดในตำนานสัญลักษณ์ของการปลดปล่อยเสรีภาพ ที่แวดล้อมไปด้วย สถาปัตยกรรมชิ้นสำคัญต่างๆมากมายจนได้ฉายาว่าเป็น พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง จัตุรัสซานตาโกรเช่ สถานที่ฝังศพของไมเคิลแองเจโล

นำท่าน ถ่ายภาพกับจอตโต แคมพานีลี (GIOTTO’S CAMPANILE) หรือจอตโต เบล ทาวเวอร์ (GIOTTO’S BELL TOWER) หอระฆังที่เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิหารฟลอเรนซ์ ถูกสร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมโกธิค ด้วยความสูงประมาณ 84.7 เมตร (277.9 ฟุต) ตัวหอคอยถูกตกแต่งด้วยรูปปั้น รูปแกะสลักอย่างงดงาม และไม่ไกลจากกันนักจะเป็นที่ตั้งของหอทำพิธีศีลจุ่ม (Florence Baptistery) เป็นอาคารทางศาสนาที่มีสถานะเป็นโบสถ์ขนาดเล็กเป็นหนึ่งในอาคารที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง โดยหอแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1059 – 1128 อิสระให้ท่านชมเมือง ตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  AC MERRIOTT FLORENCE หรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

ฟลอเร้นซ์ – เวนิซ – ล่องเรือ – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิช (VENICE) (270 กิโลเมตร)

เวนิช (VENICE)

เมืองท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกเมืองหนึ่งของประเทศอิตาลีเป็นเมืองที่แสนโรแมนติกที่ไม่เหมือนเมืองใดในโลกไม่อนุญาตให้รื้อสิ่งก่อสร้างเก่าไม่มีรถยนต์ มีแต่เรือที่จำกัดไม่ให้เสียงดัง ดังนั้นทั่วโลกจึงหลงใหลมนต์เสน่ห์อันสุนทรีย์ของเวนิชตลอดมา เดินทางถึง เมืองเวนิช

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ชมเมืองเวนิซ

เวนิซ / ชมเมือง

นำท่าน ล่องเรือยนต์ไปตามลำคลองสู่ ท่าซานมาร์โค นำท่านชม จัตุรัสซานมาร์โค มหาวิหารซานมาร์โค ถ่ายภาพหน้าพระราชวังดอจ สิ่งก่อสร้างที่ เก่าแก่มากว่า 800 ปี มาแล้วเมื่อสมัยเวนิซยังเป็นสาธารณรัฐอิสระ ซึ่งเคยร่ำรวย และมีอำนาจมหาศาล และเคยส่งให้มาร์โคโปโลเดินทางไปยังเมืองจีน อิสระให้ท่าน เดินเล่นชมเมืองเวนิซ และช้อปปิ้ง สินค้าที่มีให้เลือกมากมาย เวนิซเป็นเมืองที่มีซอกเล็กซอกน้อยมากมาย ท่านจะเพลิดเพลินอย่างมากในการเดินเล่นในเมืองเวนิซ ได้เวลาอันสมควร

จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านล่องเรือกลับสู่ ฝั่งเมสเตร (VENICE MESTRE)

 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  FOUR POINTS BY SHERATON VENICE MESTRE หรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

เวนิซ  – มิลาน – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (MILAN) (270 กิโลเมตร) เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ของอิตาลี เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ชมเมืองและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

มิลาน / ชมเมือง / ช้อปปิ้ง

นำท่าน ถ่ายภาพกับโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน โบสถ์ใหญ่อันดับ 3 ของยุโรป เป็นศิลปะแบบกอธิคที่หรูหรา และใช้เวลาในการสร้างนานเกือบ 500 ปี โดยเริ่มสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.1386 และที่น่าทึ่งของโบสถ์ ก็คือการตกแต่งประดับประดาที่เน้นความหรูหราอย่างเต็มที่โดยเฉพาะรูปปั้นรอบตัวอาคาร มีจำนวนกว่า 3,000 ชิ้น ขวามือของโบสถ์มีอาคารทรงกากบาทหลังหนึ่ง และหลังคามุงด้วยกระเบื้องโปร่งใส เรียกกันว่า“อาเขต” สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่กษัตริย์ วิคเตอร์เอมมานูเอลที่ 2 ปฐมกษัตริย์ ของอิตาลีในการรวมชาติ

GALLERIA VITTORIO EMMANUELE II)

จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 (GALLERIA VITTORIO EMMANUELE II) ช้อปปิ้งอาเขตที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีชื่อเรียกเล่นๆว่าเป็นห้องนั่งเล่นของ เมืองมิลาน เพราะนอกจากจะมีสินค้าแบรนด์เนมราคาแพงขายแล้ว ยังมีร้านกาแฟที่เรียกกันว่า ไซด์ วอล์ค คาเฟ่ สามารถนั่งจิบคาปูชิโน นั่งดูหนุ่มสาว แต่งกายด้วยเสื้อผ้าทันสมัย อิสระให้ท่านเดินเล่นชมความงดงามของอาคารหลังนี้ หรือเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม RADISSION BLU  MILAN หรือเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

มิลาน โดโมดอสโซลา เส้นทาง THE SIMPLON PASS – ลุคเคอร์บาด

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทาง สู่ เมืองโดโมดอสโซลา (DOMODOSSOLA) (160 กิโลเมตร) เพื่อนำท่านเดินทาง

ผ่านอุโมงค์ เส้นทาง THE SIMPLON PASS

เส้นทาง THE SIMPLON PASS  

เป็นเส้นทางระหว่างเทือกเขา Pennine Alps และLepontine Alps ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เชื่อมต่อสู่ เมืองบริก (Brig)  ในรัฐวาเลกับเมืองโดโมดอสโซลา (Domodossola) ใน Piedmont (อิตาลี) ผ่านอุโมงค์ที่ถูกสร้างขึ้นใต้บริเวณทางผ่านในช่วงต้นศตวรรษที่ 20  เพื่อขนส่งทางรถไฟระหว่างสองประเทศ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองลุคเคอร์บาด (LEUKERBAD) (90 กิโลเมตร) เมืองน้ำแร่สปาอันเลื่องชื่อ

ลุคเคอร์บาด (LEUKERBAD)

เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีน้ำแร่ธรรมชาติ นักท่องเที่ยวต่างหลั่งไหลกันไปสัมผัสที่นี่ เพราะเป็นเมืองที่ได้แช่น้ำแร่อุ่นๆ ทั้งในหน้าหนาว และหน้าร้อน เมืองนี้ตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 1,411-2,700 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล เมืองแห่งนี้เป็นแหล่งน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงรู้จักกันมายาวนาน ซึ่งเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับผู้ชื่นชอบการแช่น้ำร้อนเพื่อความผ่อนคลาย พร้อมบรรยากาศท่ามกลางหุบเขา

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Les Sources des Alpes (โรงแรมระดับ 5 ดาว) หรือเทียบเท่าอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับบ่อน้ำแร่ใกล้กับโรงแรม หรือเลือกทำบริการสปา ทรีทเม้นต์ต่างๆของโรงแรม

(ค่าบริการบ่อน้ำแร่ สปา ทรีทเม้นต์ ไม่ได้รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ เพื่อความสะดวก กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำ สำหรับแช่น้ำแร่)

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

ลุคเคอร์บาด – เซอร์แมท – ยอดเขากอร์เนอร์กรัทชมเมือง – มองเทรอ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองแทซ (TASCH) (65 กิโลเมตร) เพื่อนำท่าน เปลี่ยนการเดินทางเป็น รถไฟต่อสู่ เมืองเซอร์แมท (ZERMATT)

เซอร์แมท (ZERMATT)

เมืองตากอากาศที่สวยงามดุจ สวรรค์บนดินอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,620 เมตร ซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและน้ำมัน เข้ามา นอกจากรถไฟฟ้า และรถม้า ที่มีไว้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งท่านจะประทับใจจากประสบการณ์ในการเดินทางครั้งนี้

นำท่านเดินทางโดยรถไฟจาก เซอร์แมท สู่ ยอดเขากอร์เนอร์กรัท (GORNERGRAT) ประมาณ 45 นาที

ยอดเขากอร์เนอร์กรัท (GORNERGRAT)

ผ่านธรรมชาติทิวทัศน์อันยิ่งใหญ่สวยงามทั้งสองข้างทางสู่ยอดเขากอร์เนอร์กรัท ที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 3,286 เมตร ที่นี่ท่านจะได้พบจุดที่สวยที่สุดของการชมยอดเขาต่างๆ และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่งดงามอีกแห่งหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถไฟกลับสู่ ตัวเมืองเซอร์แมท พร้อมชมเมืองเซอร์แมท (Zermatt)

เดินทางถึง ตัวเมืองเซอร์แมท นำท่านชมเมืองเซอร์แมท (Zermatt)

เซอร์แมท (ZERMATT)

อิสระให้ท่านเดินเล่นผ่อนคลายไปกับบรรยากาศของเมือง ด้วยความที่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากที่ต่างๆ ทำให้บ้านเรือนที่เกือบทุกหลังยังคงความเป็นสวิสแท้ๆทำด้วยไม้ และหินหลังคาจั่ว มีปล่องควัน และหน้าต่างบานคู่ที่ทาสีตัดกับตัวตึก  อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการพักผ่อนภายใเมืองเซอร์แมท ตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่าน เดินทางโดยรถไฟสู่ เมืองแทช (TASCH) เพื่อนำท่าน เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถโค้ช

มองเทรอ (MONTREUX)

เป็นเมืองพักตากอากาศที่ได้รับสมญานามว่าเป็น ไข่มุกริเวียร่าแห่งสวิตเซอร์แลนด์ และที่นี่ยังเป็นศูนย์กลางของการศึกษาวิชาการโรงแรมที่เลื่องชื่อจนได้รับความนิยมสูงสุดแห่งหนึ่งของยุโรป  เดินทางถึง เมืองมองเทรอ

จากนั้นนำท่าน แวะถ่ายภาพความงามของปราสาทซีลอน (CHATEAU DE CHILLON) ซึ่งตั้งอยู่บนจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุด และทำเลที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของมองเทรอ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก EUROTEL RIVIERA หรือเทียบเท่า

8

มองเทรอ ยอดเขาจุงเฟราอินเทอร์ลาเก้น – กรินเดลวาลด์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานี GRINDELWALD TERMINAL (165 กิโลเมตร) เพื่อนั่งเคเบิ้ลคาร์อันใหม่

ล่าสุดและทันสมัยที่สุด EIGER EXPRESS สู่ ยอดเขาจุงเฟรา (JUNGFRAUJOCH)

จนกระทั่งเดินทางถึงสถานี JUNGFRAUJOCH เมื่อถึงยอดเขาแล้วท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของยอดเขามากมายที่ปกคลุมด้วยหิมะ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเขาจุงเฟรา

บ่าย จากนั้นอิสระให้ท่านได้สัมผัสและเล่นกับปุยหิมะอย่างจุใจ ให้ท่านมีเวลาอย่างเต็มที่ที่จะเก็บภาพที่ระลึกบนลานกว้างที่เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลน  ให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มอิ่ม จนถึงเวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่  สถานี GRINDELWALD TERMINAL เพื่อนำท่านเดินทางต่อสู่

เมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) (20 กิโลเมตร)

เมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN)

เมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมืองท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ (ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ) นาฬิกาดอกไม้ สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงนี้แหละคือ สวิสฯ แบบสุดสุด อย่างที่หลายคนยังไม่เคยได้สัมผัส และยังเคยใช้เป็นฉากถ่ายทำเรื่อง “วันนี้ที่

รอคอย” อีกด้วย เดินทางถึง เมืองอินเทอร์ลาเก้นอิสระให้ท่านเพลิดเพลืนกับการเดินเล่นชมเมือง และช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ หมู่บ้านกรินเดลวาลด์ (GRINDELWALD) (20 กิโลเมตร) เป็นเมืองเล็กๆในเทือกเขา Bernese Alps มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,034 เมตร ถือว่าเป็นประตูสู่ ภูมิภาคจุงเฟราซึ่งดึงดูดนักเล่นสกีจำนวนมากในฤดูหนาว เพื่อนำท่านเข้าสู่ที่พัก The Originals Collection, Hôtel & apartments Kirchbühl หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

9

กรินเดลวาลด์ – ซูริค – ชมเมือง  – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมือง ซูริค (Zurich) (195 กิโลเมตร)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง และเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพตามอัธยาศัย

ซูริค (ZURICH)

เมือง ซูริค (Zurich) เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสวิส และมีแม่น้ำลิมมัตเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุด เมืองซูริคไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มีชื่อเสียงระดับโลก

นำท่าน ถ่ายภาพกับมหาวิหารคู่บ้านคู่เมือง กรอส มุนเตอร์ (GROSSMUNTE CHURCH)  ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซูริค ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำลิมมัต (Limmat River) ถัดไปไม่ไกล โบสถ์อีกแห่งหนึ่ง มีชื่อว่า PETERSKIRCHE โดย ด้านบนสุดของโบสถ์เซนต์ปีเตอร์นั้นเป็นที่ตั้งของหน้าปัดนาฬิกาที่ติดอันดับ น้าปัดนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในโลก อีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองซูริค (ZURICH)  เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

18.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินสวิสแอร์ เที่ยวบิน LX180

10

กรุงเทพฯ

10.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ยุโรป โปรแกรมทัวร์ยุโรป Europe Tour ทัวร์หรู ทัวร์ยุโรป 5 ดาว ทัวร์ยุโรป พรีเมี่ยม ทัวร์ยุโรปVIP ใช้เวลาวันหยุดของคุณในการ ท่องเที่ยวยุโรป
เพลิดเพลินไปกับประวัติศาสตร์และการผจญภัย รวมถึงอาหารที่ดีเลิศรสด้วย แพคเกจทัวร์ยุโรป ที่แปลกใหม่ เส้นทางสายใหม่ หรือเส้นทางที่คุ้มค่ากับเวลาในการเดินทาง เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมในการ ทัวร์ยุโรป ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์อิตาลี ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์เยอรมนี ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์อังกฤษ ทัวร์สก็อตแลนด์ ทัวร์เบลเยี่ยม ทัวร์เนเธอร์แลนด์ ทัวร์กรีซ ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์เวลส์ เป็นต้น
รวมถึงประเทศแถบ ทัวร์สแกนดิเนเวีย ทัวร์บอลติก อย่างเช่น ทัวร์สวีเดน ทัวร์ฟินแลนด์ ทัวร์นอร์เวย์ ทัวร์ล่าแสงเหนือ ทัวร์แสงเหนือ ล่าแสงเหนือ ทัวร์เดนมาร์ก ทัวร์ไอซ์แลนด์ ทัวร์ลัตเวีย ทัวร์เอสโตเนีย ทัวร์เร้นจ์