สายการบินไทย (TG)
สายการบิน

ทัวร์ขั้วโลกใต้ : ล่องเรือ CELEBRITY ECLIPSE – ANTARCTICA CRUISE  18 วัน (TG)

กำหนดการเดินทาง

ประเทศ : อาร์เจนติน่า – ชิลี – แอนตาร์กติกา – อุรุกวัย

สายการบิน :  การบินไทย (TG)

ราคา

บัวโนส ไอเรส (อาร์เจนติน่า)– อูซัวยา– อุทยานแห่งชาติเคปฮอร์น(ชิลี) ช่องแคบสโกลลาท(แอนตาร์กติกา) พาราไดซ์เบย์– ช่องแคบเกอร์แลช- ELEPHANT ISLAND พอร์ท สแตนลีย์ (หมู่เกาะฟอล์คแลนด์) – เปอร์โต มาดริน (อาร์เจนติน่า) มอนเตวิเดโอ (อุรุกวัย) – บัวโนส ไอเรส (อาร์เจนติน่า) 18 วัน (TG/LH) เส้นทางแห่งปี…นำท่านล่องเรือสำราญสุดหรู CELEBRITY ECLIPSE สู่ขั้วโลกใต้ ANTARCTICAพลาดไม่ได้! ครั้งหนึ่งในชีวิต กับการเหยียบแผ่นดินขั้วโลกใต้ กับทัวร์ระดับ 5 ดาว ล่องเรือสู่ขั้วโลกใต้แบบเต็มเส้นทาง ให้ท่านได้ท่องดินแดนแอนตาร์กติกากับการบริการสุด VIP WELCOME TO THE END OF THE WORLD! เมืองอูซัวยา เมืองใต้สุดของโลกประตูสู่ขั้วโลกใต้ นั่งรถไฟสายสุดขอบโลก END OF THE WORLD TRAIN และล่องเรือชมช่องแคบบีเกิ้ล นำท่านเดินทางสู่ผืนแผ่นดินที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง ดินแดนแอนตาร์กติกา ชมธรรมชาติอันงดงาม และมีโอกาสได้สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ที่อาศัยอยู่ในดินแดนขั้วโลกใต้อย่างใกล้ชิด  ยกระดับของการพักผ่อนของท่านกับห้องพักแบบ DELUXE OCEAN VIEW STATEROOM VERANDA ห้องพักหรู ให้ท่านได้ชมวิวดินแดนแอนตาร์กติกาได้อย่างเต็มที่ พร้อมระเบียงพักผ่อนส่วนตัว บริการท่านด้วยอาหารชั้นเลิศจากเชฟฝีมือดี อาหารว่างและเครื่องดื่มนานาชนิดตลอดทั้งวัน ชมการแสดงที่จะหมุนเวียนไปตลอดทั้งวัน และช้อปปิ้งอย่างจุใจในร้านสินค้าปลอดภาษีบนเรือ ทัวร์เต็มรูปแบบ! รวมค่านำเที่ยวและค่าเข้าชมตามเมืองต่างๆ ระหว่างที่เรือจอดเทียบท่าแล้ว

 

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันที่หนึ่งของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ท – บัวโนส ไอเรส

09.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 3 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่จาก บริษัท เร้นจ์ ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

12.50 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมินิสโตร ปิสตารินี (MINISTRO PISTARINI INTERNATIONAL AIRPORT) เมืองบัวโนส ไอเรส (BUENOS AIRES) ประเทศอาร์เจนติน่า (ARGENTINA) โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 922/LH 510

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินนานาชาติแฟรงค์เฟิร์ท เวลา 19.05– 22.15 น.)

2

วันที่สองของการเดินทาง

บัวโนส ไอเรส – ชมเมือง – ท่าเรือ – อูซัวยา

08.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมินิสโตร ปิสตารินี (MINISTRO PISTARINI INTERNATIONAL AIRPORT) เมืองบัวโนส ไอเรส (BUENOS AIRES) ประเทศอาร์เจนติน่า (ARGENTINA) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว

*** ใช้เวลาในการเดินทางทั้งสิ้น 29 ชั่วโมงโดยประมาณ ***

จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ALVEAR ICON HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เพื่อให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย กระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านผ่านชม ย่านเมืองใหม่ (PUERTO MADERO) ที่มีการวางผังเมืองไว้อย่างดี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำริโอเดอลาพลาตา (RIO DE LA PLATA) ที่แสดงถึงสถาปัตยกรรมบัวโนสไอเรสยุคล่าสุด

นำท่านผ่านชม โอเปร่าเฮ้าส์โกลอน (COLON THEATRE) โอเปร่าเฮ้าส์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เป็นที่แสดงบัลเลต์และวงซิมโฟนี่มากมาย ผ่านชม สถานที่ฝังศพของเอวิต้า เปรอง (TOMB OF EVITA PERON) อดีตสตรีหมายเลขหนึ่งของประเทศอาร์เจนติน่า ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้นายพลฮวน เปรอง ได้รับตำแหน่งประธานาธิบดี และเธอได้เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกในวัย 33 ปี การเสียชีวิตของเธอได้สร้างความเศร้า  เสียใจให้ชาวอาร์เจนติน่าเป็นอย่างมาก และประวัติของเธอได้ถูกเอามาเขียนเป็นหนังสือ ละครเวที และภาพยนตร์หลายเรื่อง โดยเรื่องที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากเป็นของ HOLLYWOOD นำแสดงโดย มาดอนน่า และมีเพลงที่รู้จักกันทั่วโลกคือเพลง DON’T CRY FOR ME ARGENTICA จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อเช็คอินเข้าสู่ เรือสำราญ CELEBRITY ECLIPSE ที่จะนำท่านล่องสู่ดินแดนขั้วโลกใต้ (ANTARCTICA) อย่างสะดวกสบาย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก การแสดงและความบันเทิง กิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงห้องอาหารที่ได้คัดสรรวัตถุดิบชั้นเลิศ ผ่านฝีมือเชฟระดับโลก ให้ท่านได้เลือกใช้บริการพร้อมเก็บความประทับใจ

17.00 น. เรือ CELEBRITY ECLIPSE ออกเดินทางสู่เส้นทางขั้วโลกใต้ (ANTARCTICA) นำท่านเดินทางสู่ เมืองอูซัวยา (USHUAIA) ถือเป็นประตูสู่ขั้วโลกใต้ หรือแอนตาร์กติกา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยในห้องพักประเภท DELUXE OCEAN VIEW STATEROOM VERANDA ห้องพักมีระเบียงพร้อมวิวทะเลหรือสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆบนเรือสำราญ

3

วันที่สามของการเดินทาง

ล่องเรือในน่านน้ำสากล (CRUSING AT SEA)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสำราญสุดหรู ท่านสามารถพักผ่อนภายในห้องพัก นั่งชมวิวจากริมระเบียงหรือเลือกทำกิจกรรมต่างๆบนเรือได้ อาทิ

ชมการแสดงและความบันเทิงต่างๆ ที่จะมีหมุนเวียนมาให้ท่านเลือกชมได้ทั้งวัน ทำกิจกรรมทั้งแบบกลางแจ้งและในร่ม สระว่ายน้ำ สปา ซาวน่า ฟิตเนส นั่งพักผ่อนตามมุมต่างๆของเรือ ทานอาหารว่างและเครื่องดื่มต่างๆ หรือช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีต่างๆบนเรือสำราญ เป็นต้น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

บ่าย จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสำราญหรูตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆบนเรือสำราญ

ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการนั่งดื่มเครื่องดื่มพร้อมชมวิวทะเล หรือสนุกสนาน กับการแสดง ห้องเล่นเกมส์ คาสิโน และอื่นๆอีกมากมายภายในเรือ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆบนเรือสำราญ

 

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

ล่องเรือในน่านน้ำสากล (CRUSING AT SEA)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสำราญสุดหรู ท่านสามารถพักผ่อนภายในห้องพัก นั่งชมวิวจากริมระเบียงหรือเลือกทำกิจกรรมต่างๆบนเรือได้ อาทิ ชมการแสดงและความบันเทิงต่างๆ ที่จะมีหมุนเวียนมาให้ท่านเลือกชมได้ทั้งวัน ทำกิจกรรมทั้งแบบกลางแจ้งและในร่ม สระว่ายน้ำ สปา ซาวน่า ฟิตเนส นั่งพักผ่อนตามมุมต่างๆของเรือ ทานอาหารว่างและเครื่องดื่มต่างๆ หรือช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีต่างๆบนเรือสำราญ เป็นต้น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

บ่าย จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสำราญหรูตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆบนเรือสำราญ

ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการนั่งดื่มเครื่องดื่มพร้อมชมวิวทะเล หรือสนุกสนานกับการแสดง ห้องเล่นเกมส์ คาสิโน และอื่นๆอีกมากมายภายในเรือ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆบนเรือสำราญ

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

ล่องเรือในน่านน้ำสากล (CRUSING AT SEA)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสำราญสุดหรู ท่านสามารถพักผ่อนภายในห้องพัก นั่งชมวิวจากริมระเบียงหรือเลือกทำกิจกรรมต่างๆบนเรือได้ อาทิ ชมการแสดงและความบันเทิงต่างๆ ที่จะมีหมุนเวียนมาให้ท่านเลือกชมได้ทั้งวัน ทำกิจกรรมทั้งแบบกลางแจ้งและในร่ม สระว่ายน้ำ สปา ซาวน่า ฟิตเนส นั่งพักผ่อนตามมุมต่างๆของเรือ ทานอาหารว่างและเครื่องดื่มต่างๆ หรือช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีต่างๆบนเรือสำราญ เป็นต้น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

บ่าย จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสำราญหรูตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆบนเรือสำราญ ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการนั่งดื่มเครื่องดื่มพร้อมชมวิวทะเล หรือสนุกสนานกับการแสดง ห้องเล่นเกมส์ คาสิโน และอื่นๆอีกมากมายภายในเรือ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆบนเรือสำราญ

6

วันที่หกของการเดินทาง

อูซัวยา – ชมเมือง – เคปฮอร์น (ชิลี)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

09.00 น. เดินทางถึง ท่าเรือเมืองอูซัวยา (USHUAIA) เมืองที่อยู่ใต้สุดของโลกและถือเป็นประตูสู่ขั้วโลกใต้

จากนั้นนำท่าน นั่งรถไฟสายสุดขอบโลก (END OF THE WORLD TRAIN) ที่จะนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเตียร์รา เดลฟวยโก (TIERRA DEL FUEGO NATIONAL PARK) อุทยานแห่งชาติที่อยู่ใต้สุดของโลก ให้ท่านได้นั่งรถไฟชมวิวธรรมชาติอันงดงาม พร้อมเก็บภาพความประทับใจ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย หลังอาหารกลางวัน นำท่าน ล่องเรือ CATAMARAN สู่ช่องแคบบีเกิ้ล (BEAGLE CHANNEL) ตั้งอยู่  ในหมู่เกาะอาร์ชิพิลาโก (ARCHIPELAGO ISLANDS) เป็นพรมแดนธรรมชาติที่แบ่งแยกประเทศชิลี กับประเทศอาร์เจนติน่า เป็นอีกเกาะภายในรัฐเตียร์รา เดลฟวยโก (TIERRA DEL FUEGO) หรือชื่อเป็น  ทางการว่า รัฐเตียร์รา เดลฟวยโก แอนตาร์กติกา และหมู่เกาะในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้ เป็นรัฐของอาร์เจนติน่าที่แยกออกจากแผ่นดินใหญ่ ข้ามช่องแคบมาเจลลัน (STRAIT OF MAGELLAN) มีเมืองหลวงคืออูซัวยา สองข้างทางผ่านชมช่องแคบบีเกิ้ล

ท่านจะได้ชื่นชมกับทัศนียภาพอันงดงามของหมู่เกาะน้อยใหญ่มากมาย  ท่านจะได้เห็น เกาะนก (BIRD ISLAND) ซึ่งเป็นที่อยู่ของนกนานาพันธุ์ และเกาะซีวูลฟ์ (SEA WOLVES ISLAND) เป็นที่อยู่ของแมวน้ำและสิงโตทะเล ให้ท่านได้เก็บภาพความนักรัก  ของแมวน้ำและสิงโตทะเล จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ เรือ CELEBRITY ECLIPSE

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆบนเรือสำราญ

21.00 น. เรือสำราญ CELEBRITY ECLIPSE ออกเดินทางสู่ เคปฮอร์น (CAPE HORN) ประเทศชิลี

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

อุทยานแห่งชาติเคปฮอร์น (ชิลี)ช่องแคบสโกลลาท (แอนตาร์กติกา)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

06.00 น. เรือสำราญมุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาติเคปฮอร์น (CAPE HORN NATIONAL PARK) ประเทศชิลี ผ่านทางช่องแคบเมอร์เรย์ (MURRAY CHANNEL) และอ่าวเนาซาส (NASSAU BAY) สู่จุดที่เรียกว่า “แผ่นดินสุดขอบโลก” (END OF THE EARTH) เป็นจุดสิ้นสุดหรือจุดใต้สุดของแผ่นดินบนโลกนี้ เคป  ฮอร์นได้ถูกค้นพบในปี 1616 มีลักษณะภูมิประเทศเป็นแหลมผายื่นออกไปในมหาสมุทร มีระดับความสูง 425 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งถือว่าเคปฮอร์นเป็นเหมือนเข็มทิศในการเดินเรือข้ามระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรแอตแลนติก และองค์การยูเนสโก้ยังได้ประกาศให้อุทยานแห่งชาติเคปฮอร์นเป็นพื้นที่อนุรักษ์แห่งหนึ่งของโลก (WORLD BIO SPHERE RESERVE) ในปี 2005 อีกด้วย ระหว่างทางให้ท่านได้สัมผัสกับเส้นทางที่มุ่งสู่แผ่นดินสุดขอบโลก ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตไม่ควรพลาด ในการมาเยือน “จุดสิ้นสุดของแผ่นดินโลก” โดยทางสามารถชมวิวได้จากระเบียงห้องของท่านเอง และตามจุดชมวิวต่างๆบนเรือ

08.00 น. เรือสำราญล่องออกจาก อุทยานแห่งชาติเคปฮอร์น เพื่อมุ่งหน้าสู่ ขั้วโลกใต้ หรือ แอนตาร์กติกา (ANTARCTICA) ให้ท่านได้สัมผัสเส้นทางแห่งธรรมชาติอันงดงาม ที่จะเปลี่ยนไปตลอดเส้นทางการล่องเรือสู่ขั้วโลกใต้ จนกระทั่งเดินทางถึงผืนแผ่นดินทุ่งน้ำแข็งแห่งขั้วโลกใต้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

8

วันที่แปดของการเดินทาง

ช่องแคบสโกลลาท (แอนตาร์กติกา) – พาราไดซ์เบย์ ช่องแคบเกอร์แลช – ELEPHANT ISLAND

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

11.00 น. เรือสำราญเดินทางถึง ช่องแคบสโกลลาท (SCHOLLART CHANNEL) แอนตาร์กติกา ผืนแผ่นดินน้ำแข็งแห่งขั้วโลกใต้ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะและน้ำแข็งตลอดทั้งปี ช่องแคบแห่งนี้ถือเป็นปากประตูสู่แผ่นดินขั้วโลกใต้ ที่ครั้งหนึ่งในชีวิต ไม่ควรพลาดที่จะมาเยือน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

13.00 น. เรือสำราญเดินทางสู่ พาราไดซ์เบย์ (PARADISE BAY)    

14.00 น. เรือสำราญเดินทางถึง พาราไดซ์เบย์ (PARADISE BAY) ที่ถูกค้นพบโดยนัดล่าวาฬ ภายในอ่าวแห่งนี้ปกคลุมด้วยทุ่งน้ำแข็งและธารน้ำแข็งจำนวนมาก มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม และยังเป็นที่อยู่อาศัยของนกเพนกวินจักรพรรดิ สิงโตทะเล แมวน้ำและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแถบขั้วโลกใต้ หากเป็นวันที่อากาศดี  ท่านจะมีโอกาสได้เห็นฝูงนกเพนกวินจักรพรรดิ แมวน้ำ และสิงโตทะเล มานอนอาบแดดบนก้อนน้ำแข็ง และยังมี วาฬมิ้งค์ วาฬหลังค่อมและวาฬเพชฌฆาต ขึ้นมาแหวกว่ายเล่นน้ำกันอีกด้วย

16.00 น. เรือสำราญเดินทางออกจาก พาราไดซ์เบย์ เพื่อมุ่งหน้าสู่ ช่องแคบเกอร์แลช (GERLACHE STRAIGHT)

17.00 น. เรือสำราญเดินทางถึง ช่องแคบเกอร์แลช (GERLACHE STRAIGHT) เส้นทางที่ถูกขนานนามว่า ประติมากรรมก้อนน้ำแข็ง ที่ถูกสรรสร้างโดยธรรมชาติอย่างแท้จริง ท่านจะได้สัมผัสกับความงดงามของก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่ถูกออกแบบและสรรสร้างโดยธรรมชาติเป็นรูปร่างแปลกตามากมาย ถือเป็นเส้นทางที่สวยงามเส้นหนึ่งในการสัมผัสดินแดนแห่งขั้วโลกใต้ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

19.00 น.  เรือสำราญเดินทางออกจาก ช่องแคบเกอร์แลช เพื่อมุ่งหน้าสู่ ELEPHANT ISLAND

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆบนเรือสำราญ

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

ELEPHANT ISLAND พอร์ท สแตนลีย์ (หมู่เกาะฟอล์คแลนด์)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

ในช่วงเช้า เรือสำราญยังคงล่องอยู่ในดินแดนแอนตาร์กติกา ท่านยังมีโอกาสได้เห็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในบริเวณขั้วโลกใต้ อาทิ นกเพนกวินจักรพรรดิ แมวน้ำ สิงโตทะเล วอรัส วาฬมิ้งค์ วาฬหลังค่อมและ  วาฬเพชฌฆาต และสัตว์อื่นๆเป็นต้น ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับการเก็บภาพความประทับใจ กับวิวทิวทัศน์สองข้างทาง หรืออิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสำราญสุดหรู ท่าน

สามารถพักผ่อนภายในห้องพัก หรือเลือกทำกิจกรรมต่างๆบนเรือได้ อาทิ ชมการแสดงและความบันเทิงต่างๆ ที่จะมีหมุนเวียนมาให้ท่านเลือกชมได้ทั้งวัน ทำกิจกรรมทั้งแบบกลางแจ้งและในร่ม นั่งพักผ่อนตามมุมต่างๆของเรือ ทานอาหารว่างและเครื่องดื่มต่างๆ หรือช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีต่างๆบนเรือสำราญ เป็นต้น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

14.00 น. เรือสำราญเดินทางถึงบริเวณ ELEPHANT ISLAND เป็นเกาะคล้ายภูเขาที่ถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็ง ตั้งอยู่ทางชายฝั่งของแอนตาร์กติกา ทางตอนใต้ของหมู่เกาะเซาท์เชทแลนด์ (SOUTH SHETLAND ISLANDS) บริเวณ ELEPHANT ISLAND เป็นที่อยู่อาศัยของแมวน้ำช้าง (ELEPHANT SEALS) และยังเป็นที่ตั้งของธารน้ำแข็ง ELEPHANT GLACIER อีกด้วย ท่านสามารถชมวิวได้จากระเบียงภายในห้องพัก หรือ  จุดชมวิวต่างๆบนเรือ

18.00 น. เรือสำราญเดินทางออกจากแผ่นดินขั้วโลกใต้ หรือ แอนตาร์กติกา สู่ พอร์ท สแตนลีย์ (หมู่เกาะฟอล์คแลนด์)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆบนเรือสำราญ

10

วันที่สิบของการเดินทาง

ล่องเรือในน่านน้ำสากล (CRUSING AT SEA)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสำราญสุดหรู ท่านสามารถพักผ่อนภายในห้องพัก นั่งชมวิวจากริมระเบียงหรือเลือกทำกิจกรรมต่างๆบนเรือได้ อาทิ ชมการแสดงและความบันเทิงต่างๆ ที่จะมีหมุนเวียนมาให้ท่านเลือกชมได้ทั้งวัน ทำกิจกรรมทั้งแบบกลางแจ้งและในร่ม สระว่ายน้ำ สปา ซาวน่า ฟิตเนส นั่งพักผ่อนตามมุมต่างๆของเรือ ทานอาหารว่างและเครื่องดื่มต่างๆ หรือช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีต่างๆบนเรือสำราญ เป็นต้น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

บ่าย จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสำราญหรูตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆบนเรือสำราญ ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการนั่งดื่มเครื่องดื่มพร้อมชมวิวทะเล หรือสนุกสนานกับการแสดง ห้องเล่นเกมส์ คาสิโน และอื่นๆอีกมากมายภายในเรือ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆบนเรือสำราญ

11

วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง

พอร์ท สแตนลีย์ (หมู่เกาะฟอล์คแลนด์) – เปอร์โต มาดริน (อาร์เจนติน่า)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

08.00 น. เดินทางถึง พอร์ท สแตนลีย์ (หมู่เกาะฟอล์คแลนด์) (PORT STANLEY, FALKLAND ISLANDS) หมู่เกาะฟอล์คแลนด์ เป็นกลุ่มเกาะตั้งอยู่ในหมู่เกาะแอตแลนติกใต้ บนไหล่ทวีปปาตาโกเนีย หมู่เกาะหลักอยู่ห่างจากชายฝั่งปาตาโกเนียไปทางตะวันออกราว 500 กิโลเมตร กลุ่มเกาะมีพื้นที่ 12,173 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะฟอล์คแลนด์ตะวันออก เกาะฟอล์คแลนด์ตะวันตก และเกาะเล็กๆ  จำนวนกว่า 780 เกาะ หมู่เกาะนี้เป็นดินแดนโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักร มีระบบการปกครองตนเอง เมืองหลวงคือ เมืองสแตนลีย์ (STANLEY) บนเกาะฟอล์คแลนด์ตะวันออก

จากนั้นนำท่านเดินทางโดย เรือเล็ก (TENDERED BOAT) สู่ ท่าเรือพอร์ท สแตนลีย์

09.30 น. นำท่านเดินทางโดยรถ 4×4 WD สู่ บลัฟ โคฟ ลากูน (BLUFF COVE LAGOON) เป็นแหล่งให้กำเนิดเพนกวินพันธุ์เกนตู (GENTOO PENGUINS) เพนกวินจักรพรรดิ (KING PENGUINS) และเพนกวินมาเจลลัน (MAGELLANIC PENGUINS) ซึ่งมีกว่าพันตัวในบริเวณนี้ ระหว่างการ

เดินทางสู่ บลัฟ โคฟ ลากูน ท่านจะได้ชมทัศนียภสพอันสวยงามของเกาะฟอล์คแลนด์ตะวันออก ซึ่งเป็นทุ่งหญ้าสลับกับทะเลสาบ และหาดทรายขาวเลียบริมฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปกับฝูงนกเพนกวินอย่างใกล้ชิด หรือท่านสามารถเข้าชม พิพิธภัณฑ์บลัฟโคฟ (BLUFF COVE MUSEUM) ซึ่งตั้งอยู่ริมชายหาด โดยเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงภาพวาดและงานศิลปะของศิลปินท้องถิ่น จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ เรือสำราญ CELEBRITY ECLIPSE

บ่าย  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสำราญสุดหรู ท่านสามารถพักผ่อนภายในห้องพัก หรือเลือกทำกิจกรรมต่างๆบนเรือได้ อาทิ ชมการแสดงและความบันเทิงต่างๆ ที่จะมีหมุนเวียนมาให้ท่านเลือกชมได้ทั้งวัน ทำกิจกรรมทั้งแบบกลางแจ้งและในร่ม นั่งพักผ่อนตามมุมต่างๆของเรือ ทานอาหารว่างและเครื่องดื่มต่างๆ หรือช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีต่างๆบนเรือสำราญ เป็นต้น

17.00 น. ออกเดินทางสู่ เปอร์โต มาดริน (PUERTO MADRYN) ประเทศอาร์เจนติน่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆบนเรือสำราญ

12

วันที่สิบสองของการเดินทาง

ล่องเรือในน่านน้ำสากล (CRUSING AT SEA)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสำราญสุดหรู ท่านสามารถพักผ่อนภายในห้องพัก นั่งชมวิวจากริมระเบียงหรือเลือกทำกิจกรรมต่างๆบนเรือได้ อาทิ ชมการแสดงและความบันเทิงต่างๆ ที่จะมีหมุนเวียนมาให้ ท่านเลือกชมได้ทั้งวัน ทำกิจกรรมทั้งแบบกลางแจ้งและในร่ม สระว่ายน้ำ สปา ซาวน่า ฟิตเนส นั่งพักผ่อนตามมุมต่างๆของเรือ ทานอาหารว่างและเครื่องดื่มต่างๆ หรือช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีต่างๆบนเรือสำราญ เป็นต้น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

บ่าย จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสำราญหรูตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆบนเรือสำราญ ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการนั่งดื่มเครื่องดื่มพร้อมชมวิวทะเล หรือสนุกสนานกับการแสดง ห้องเล่นเกมส์ คาสิโน และอื่นๆอีกมากมายภายในเรือ

Symphony refurbishment 2009

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆบนเรือสำราญ

13

วันที่สิบสามของการเดินทาง

เปอร์โต มาดริน (อาร์เจนติน่า) – มอนเตวิเดโอ (อุรุกวัย)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

07.00 น. เดินทางถึง เปอร์โต มาดริน (PUERTO MADRYN) เมืองเล็กๆในเขตปาตาโกเนีย ของอาร์เจนติน่า ตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่งกัลโฟนูโว (GULFO NUEVO) จากนั้นนำเดินทางสู่ แหลมวัลเดส (PENINSULA VALDES) เป็นเขตอุทยานแห่งชาติที่ได้รับการยกย่องให้เป็นพื้นที่มรดกโลก ในปี 1987 และยังเป็นพื้นที่อนุรักษ์เพนกวิน แมวน้ำ และสัตว์อื่นๆ นำท่านขับรถชมธรรมชาติอันงดงามในเขตปาตาโกเนีย ภูมิภาคใต้สุดของทวีปอเมริกาใต้ จนกระทั่งเดินทางถึง แหลมวัลเดส ให้ท่านได้ชมความงดงามของทัศนียภาพโดยรอบของแหลมวัลเดส และชื่นชมความน่ารักของสิงโตทะเล แมวน้ำช้าง (ELEPHANT SEAL) เพนกวิน ละสัตว์อื่นๆอีกมากมายในบริเวณนี้ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่  เปอร์โต พีรามิเดส (PUERTO PIRAMIDES) ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแหลมวัลเดส ถือเป็นจุดชมวิวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปตามจุดชมวิวต่างๆที่น่าสนใจภายในอุทยานแห่งขาติแหลมวัลเดส ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศอันสวยงามของธรรมชาติ และสัมผัสความน่ารักของสัตว์ต่างๆที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ ให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางกลับสู่ เรือสำราญ CELEBRITY ECLIPSE

16.30 น. ออกเดินทางสู่ มอนเตวิเดโอ (MONTEVIDEO,URUGUAY) ประเทศอุรุกวัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

 จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆบนเรือสำราญ

14

วันที่สิบสี่ของการเดินทาง

ล่องเรือในน่านน้ำสากล (CRUSING AT SEA)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสำราญสุดหรู ท่านสามารถพักผ่อนภายในห้องพัก นั่งชมวิวจากริมระเบียงหรือเลือกทำกิจกรรมต่างๆบนเรือได้ อาทิ ชมการแสดงและความบันเทิงต่างๆ ที่จะมีหมุนเวียนมาให้ ท่านเลือกชมได้ทั้งวัน ทำกิจกรรมทั้งแบบกลางแจ้งและในร่ม สระว่ายน้ำ สปา ซาวน่า ฟิตเนส นั่งพักผ่อนตามมุมต่างๆของเรือ ทานอาหารว่างและเครื่องดื่มต่างๆ หรือช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีต่างๆบนเรือสำราญ เป็นต้น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

บ่าย จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสำราญหรูตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆบนเรือสำราญ ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการนั่งดื่มเครื่องดื่มพร้อมชมวิวทะเล หรือสนุกสนานกับการแสดง ห้องเล่นเกมส์ คาสิโน และอื่นๆอีกมากมายภายในเรือ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆบนเรือสำราญ

15

วันที่สิบห้าของการเดินทาง

มอนเตวิเดโอ (อุรุกวัย) – บัวโนส ไอเรส (อาร์เจนติน่า)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

09.00 น.  เดินทางถึง มอนเตวิเดโอ (MONTEVIDEO) เมืองหลวงของอุรุกวัยอันเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน อุรุกวัยเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ อีกทั้งยังเป็นเมืองท่าอันเก่าแก่ ศูนย์กลางความเจริญทางการค้า และยังเป็นเมืองใหญ่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุดในอุรุกวัยอีกด้วย  จากนั้นนำท่าน ชมเมืองมอนเตวิเดโอ นำท่านชม จัตุรัสอิสรภาพ (PLAZA DE INDEPENDENCIES) ลานกว้างอันเป็นที่ใช้ประกาศอิสรภาพของอุรุกวัย ให้ท่านได้ชมสถาปัตยกรรมอาคารยุคโบราณ และอนุสาวรีย์โฮเซ่ เจอร์วาซิโอ อาร์ติกาส (JOS GERVASION ARTIGAS) วีรบุรุษผู้ประกาศอิสรภาพของอุรุกวัย จากนั้นนำท่านเข้าชม มหาวิหาร IGLESIA DE LAS CARMELITAS เป็นวิหารสไตล์กอธิคตั้งตระหง่านอยู่ในเมืองมอนเตวิเดโอ ซึ่งนับว่าเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์อีกแห่งหนึ่งในอุรุกว้ย

จากนั้นนำท่านผ่านชม อาคาร PALACIO SALVO อาคารสูงทรงโบราณเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปกรรมกอธิคกับอาร์ตเดโค ถือเป็นตึกที่สูงที่สุดตึกหนึ่งในอเมริกาใต้ และผ่านชม ศาลาว่าการเมือง (COLONIAL TOWN HALL) ที่ออกแบบสไตล์โคโลเนียล เป็นกลุ่มอาคารโบราณที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่งของอุรุกวัย จากนั้นนำท่านถ่ายภาพกับ อาคารรัฐสภาแห่งอุรุกวัย (PALACIO LEGISLATIVO) อาคารที่เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์แห่งประชาธิปไตยแห่งแรกของทวีปอเมริกาใต้ สร้างขึ้นในปี 1925 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการประกาศอิสรภาพครบ 100 ปีของอุรุกวัย ให้ท่านได้เดินเล่นเก็บภาพความประทับใจ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินเล่นบน ถนนคนเดิน (THE RAMBLA) เป็นถนนเลียบชายหาดยาวกว่า 20 กิโลเมตร อิสระให้ท่านเดินเล่นพร้อมเก็บภาพชายฝั่งของอุรุกวัย หรือเลือกซื้อของฝากและของที่ระลึกอีกมากมาย จากร้านค้าอีกฝั่งของถนน จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางกลับสู่ เรือสำราญ CELEBRITY ECLIPSE

17.00 น.  ออกเดินทางสู่ บัวโนส ไอเรส (BUENOS AIRES, ARGENTINA) ประเทศอาร์เจนติน่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆบนเรือสำราญ

หมายเหตุ :ภายในช่วงค่ำของวันนี้ ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆเพื่อกำหนดลำดับการนำกระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องนำกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง และแยกข้าวของเครื่องใช้จำเป็นเอาไว้ใช้สำหรับ 1 คืน โดยเจ้าหน้าที่ของทางเรือสำราญจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ในคืนนี้และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆจะถูกส่งมาให้ท่านตรวจสอบก่อนทำการชำระเป็นเงินสดในวันรุ่งขึ้นแต่สำหรับท่านที่ต้องการชำระผ่านบัตรเครดิตทางเรือสำราญจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ

16

วันที่สิบหกของการเดินทาง

เรือเทียบท่า – บัวโนส ไอเรส (อาร์เจนติน่า) – ชมเมือง สนามบิน – แฟรงค์เฟิร์ท

05.00น.  เดินเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองบัวโนส ไอเรส (BUENOS AIRES) ประเทศอาร์เจนติน่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

นำท่าน เช็คเอ้าท์ ออกจากเรือสำราญพร้อมรับกระเป๋าสัมภาระของท่าน นำท่านเดินทางสู่ ชมเมืองบัวโนส ไอเรส เมืองหลวงของประเทศอาร์เจนติน่า ซึ่งนับเป็นเมืองใหญ่อันดับที่สองในทวีปอเมริกาใต้ รองจากกรุงเซาเปาโลของประเทศบราซิล เมืองบัวโนส ไอเรสตั้งอยู่ริมชายฝั่งทางตอนใต้ของแม่น้ำริโอเดอลาพลาตา (RIO DE LA PLATA) ถือเป็นอีกเมืองที่ได้รับวัฒนธรรมยุโรปเอาไว้อยู่มาก และได้รับการขนานนามจากนักท่องเที่ยวว่า บัวโนส ไอเรส คือ “ปารีสแห่งอเมริกาใต้” ซึ่งถือว่ามีความเจริญ และทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในแถบประเทศละตินอเมริกา จากนั้นนำท่าน ชมบริเวณจัตุรัสมาโย (PLAZA DE MAYO) จัตุรัสที่ตั้งอยู่ย่านใจกลางเมือง ที่เคยเป็นสถานที่สำคัญในการต่อสู้เพื่ออิสรภาพในวันที่ 25 พฤษภาคม 1810

บริเวณนี้ท่านจะพบกับ ทำเนียบสีชมพู (CASA ROSADA) ทำเนียบประธานาธิบดี ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่บริเวณนี้ อีกทั้งยังมีสถานีรถไฟใต้ดินอยู่  ใกล้ๆอีกด้วย อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเข้าชม มหาวิหารบัวโนส ไอเรส  (BUENOS AIRES METROPOLITAN CATHEDRAL) ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่  16 และได้มีการพังทลายลงมาในปี 1753 ต่อมามีการบูรณะสร้างโบสถ์แห่งนี้ขึ้นมาใหม่ เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบนีโอ-เรเนซองส์ ส่วนการตกแต่งเป็นแบบนีโอบาร็อค มหาวิหารแห่งนี้ยังเป็นที่ฝังศพของ นายพลโฮเซ่ เดอร์ ซานมาร์ติน (JOSE DE SAN MARTIN) นักปฏิวัติผู้ยิ่งใหญ่และเป็นผู้นำอิสรภาพมาสู่ชาวอาร์เจนติน่า จากนั้นนำท่านผ่านชม จัตุรัสคองเกรส (NATIONAL CONGRESS OF ARGENTINA) ซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐสภาแห่งชาติ (PARLIAMENT HOUSE) จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

18.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินแฟรงค์เฟิร์ท โดย สายการบินลุฟต์ฮันซา เที่ยวบินที่ LH 511

17

วันที่สิบเจ็ดของการเดินทาง

แฟรงค์เฟิร์ท – กรุงเทพฯ

11.20 น. เดินทางถึง สนามบินแฟรงค์เฟิร์ท

13.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 921

***** บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล *****

18

วันที่สิบแปดของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

06.20 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

Tour Reviews

5.00 based on 1 review
June 26, 2018

มีโอกาสต้องไปสักครั้ง

Leave a Review

Rating