การบินไทย (TG)
สายการบิน
นอร์เวย์, อังกฤษ
ประเทศ

ทัวร์ล่องเรือ : CELEBRITY APEX – NORWEGIAN FJORD CRUISE 12 วัน (TG)

กำหนดการเดินทาง

ประเทศ : นอร์เวย์

สายการบิน : การบินไทย(TG)

ราคา

ล่องเรือสำราญสุดหรู ที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกปี 2020 ของ CELEBRITY APEX – NORWEGIAN FJORD CRUISE ลอนดอน – เซาแทมป์ตัน – เบอร์เกน – ออเลอซุนต์ – ไกแรงเกอร์ สตาแวงเกอร์ – LINDESNES – ออสโล 12 วัน (TG)

สัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการของเรือสำราญที่หรูหราและทันสมัยที่สุด CELEBRITY APEX กับเส้นทาง NORWEGIAN FJORDS ด้วยดีไซน์และเทคโนโลยีอันล้ำสมัยที่สุดในปี 2010 ระวางขนาด 129,500 ตัน ความสูง 14 ชั้น 1,467 ห้องพัก รองรับผู้โดยสารได้กว่า 3,000 คน พร้อมห้องพักที่หรูหรา สิ่งอำนวยความสะดวกอันครบครันให้ท่านได้ประทับใจตลอดการเดินทาง การแสดงสุดอลังการ คาสิโน กิจกรรมต่างๆและ ENTERTAINMENT COMPLEX ขนาดใหญ่ ที่จะหมุนเวียนกันมาให้ท่านได้เลือกเข้าร่วม และเลือกรับชมกันอย่างไม่มีเบื่อ MAGIC CARPET อีกหนึ่งไฮท์ไลท์ของเรือ CELEBRITY APEX ลิฟท์บาร์ที่ยื่นออกจากตัวเรือ ขึ้น-ลง 13 ชั้น ให้ท่านได้ลิ้มรสเครื่องดื่มชั้นดีในบรรยากาศที่แปลกใหม่ อีกทั้งการบริการอาหารชั้นเลิศจากเชฟระดับโลก พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มนานาชนิด คอยเพิ่มเติมความสุขให้ท่านอย่างไม่มีขีดจำกัดในทุกรสสัมผัสและหลากหลายรูปแบบ ยกระดับของการพักผ่อนของท่านกับห้องพักแบบ EDGE STATEROOM WITH INFINITE VERANDA ห้องพักสุดหรูนำสมัย ให้ท่านได้ชมวิวทะเลอย่างสุดลูกหูลูกตา พร้อมระเบียงพักผ่อนส่วนตัว พื้นที่ภายในห้องที่ท่านสามารถปรับเปลี่ยนให้กว้างขึ้น ดีไซน์แสงและปรับอุณหภูมิได้ตามต้องการ ทัวร์เต็มรูปแบบ! รวมค่านำเที่ยวและค่าเข้าชมตามเมืองต่างๆ ระหว่างที่เรือจอดเทียบท่าแล้ว

 

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันที่หนึ่งของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

21.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 2 แถว เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่จากบริษัท เร้นจ์ฯ จะคอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

2

วันที่สองของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – ลอนดอน – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง

00.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินฮีทโทรว์ (HEATHROW AIRPORT) กรุงลอนดอน (LONDON) ประเทศอังกฤษ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 910

07.15 น. เดินทางถึง สนามบินฮีทโทรว์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมืองหลวงประเทศอังกฤษ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

จากนั้นนำท่าน ชมกรุงลอนดอน มหานครอันยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นเมืองหลวงแห่งเครือจักรภพ และศูนย์รวมอำนาจการปกครองของสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน และเป็นศูนย์รวม สถาปัตยกรรมที่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก จากนั้นนำท่าน ถ่ายรูปด้านหน้าโบสถ์เซนต์ปอลล์ ฝีมือการออกแบบของเซอร์คริสโตเฟอร์ เรน สถาปนิกชื่อดังของอังกฤษ มีความสวยงามด้านสถาปัตยกรรม และเต็มไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์  เป็นมหาวิหารที่ใช้ในพระราชพิธีอภิเษกสมรสของเจ้าฟ้าชายชาส์ลกับเจ้าหญิงไดอาน่าแห่งเวลส์ ทั้งยังเป็นที่ฝังศพของคนสำคัญชาวอังกฤษ ผ่านชมจัตุรัสพิคคาเดลลี่ ย่านโซโห  ผ่านชมกองบัญชาการของตำรวจสก็อตแลนด์ยาร์ด

จากนั้นนำท่าน ผ่านชมหอคอยแห่งลอนดอน (TOWER OF LONDON) อันสง่างามริมฝั่งแม่น้ำเทมส์ สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงลอนดอน ทาวเวอร์บริดจ์ (TOWER BRIDGE) สัญลักษณ์ของประเทศอังกฤษ นำท่าน ถ่ายภาพความงามอันตระการตาของพระราชวังบั๊กกิ้งแฮม (BUCKINGHAMPALACE) มหาวิหารเวสท์มินเตอร์ (WESTMINSTER ABBEY) สถานที่ประกอบพระราชพิธีศพของเจ้าหญิงไดอาน่า จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้าแฮร์รอด (HARRODS) ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ และเก่าแก่ของกรุงลอนดอนที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1849และเป็นแหล่งรวมสินค้าชั้นนำมากมาย อาทิร้าน BURBERRY ร้าน Debenhams ร้าน Fortnum & Masons จัดได้ว่าเป็นร้านที่ “ผู้ดี”มากที่สุดร้านหนึ่งในอังกฤษ ทั้งมาร์คแอนสเปนเซอร์ เน็กช์ เสื้อโค้ต เสื้อกันฝน ถุงมือ เสื้อกันหนาว สูทและเสื้อผ้าหน้าร้อน (ของอังกฤษ) รวมถึงเสื้อผ้าเด็ก นอกจากนี้ยังมี ชา กาแฟ รวมถึงอาหารบรรจุขวดแก้ว และเครื่องกระป๋องต่างๆมากมายหลากหลาย ให้ท่านได้เลือกสรร กระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร BURGER & LOBSTER

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HARD ROCK HOTEL LONDON หรือระดับเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

ลอนดอน – เซาแทมป์ตัน – เช็คอินสู่เรือสำราญ CELEBRITY APEX เบอร์เกน (นอร์เวย์)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเมืองเซาแทมป์ตัน (PORT OF SOUTHAMPTON) (130 กิโลเมตร) เพื่อเช็คอินเข้าสู่ เรือสำราญ CELEBRITY APEX ที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกแห่งปี 2020 ลำใหม่ล่าสุดของ CELEBRITY ในซีรีส์ EDGE เรือฝาแฝดของ CELEBRITY EDGE ที่มีการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ไปในปี 2019 ซึ่งมีความหรูหราและทันสมัยไม่แพ้กัน จนกระทั่งเดินทางถึง เมืองเซาแทมป์ตัน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่ เรือสำราญ CELEBRITY APEX นำท่านเดินสำรวจจุดหลักๆของเรือ โดยเรือสำราญสุดหรูลำนี้ มี ห้องอาหารกว่า 30 แห่งให้ท่านได้หมุนเวียนรับประทานได้อย่างไม่รู้เบื่อ ศูนย์สรรพสินค้าชั้นนำภายในเรือ คาสิโน โรงภาพยนตร์ และลานแสดงโชว์ อีกทั้งยังมีสระว่ายน้ำ  และห้องออกกำลังกายทั้งในร่ม และแบบ OUTDOOR นอกจากนี้ ภายในเรือยังมีส่วนพักผ่อนที่จำลองมาจาก ROOFTOP GARDEN ซึ่งตกแต่งด้วยพืชพรรณนานาชนิด ให้ท่านได้รู้สึกผ่อนคลายระหว่างอยู่ในเรือ และมีจุดบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอด 24 ชั่วโมง เรือ CELEBITY APEX ลำนี้ เน้นให้ท่าน  พักผ่อนอย่างสะดวกสบายด้วยนวัตกรรมใหม่ล่าสุด ที่จะแทรกไปตาม  จุดต่างๆของเรือ ให้ท่านได้รู้สึกประหลาดใจกับความทันสมัยและการออกแบบที่โดดเด่นสวยงามของเรือสำราญลำนี้ อีกทั้งยังบริการท่านด้วยอาหารชั้นเลิศ จากเชฟชื่อดังมากมาย ให้ท่านได้พักผ่อนอย่างสบายๆ ไม่เร่งรีบและประทับใจไปอีกนานแสนนาน ก่อนออกเดินทางให้ท่านได้ร่วมซ้อมการเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยทุกท่านจะต้องร่วมในการฝึกซ้อมครั้งนี้ เนื่องจากเป็นมาตรการการรักษาความปลอดภัยสากล จากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัยภายในห้องพัก

16.00 น. ออกเดินทางโดย เรือ CELEBRITY APEX สู่ เมืองเบอร์เกน (BERGEN) ประเทศนอร์เวย์

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยในห้องพักประเภท EDGE STATEROOM WITH INFINITE VERANDA ห้องพักมีระเบียงพร้อมวิวทะเลหรือสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆบนเรือสำราญ

 

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

ล่องเรือในน่านน้ำสากล (CRUSING AT SEA)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสำราญสุดหรู ท่านสามารถพักผ่อนภายในห้องพัก หรือเลือกทำกิจกรรมต่างๆบนเรือได้ อาทิ ชมการแสดงและความบันเทิงต่างๆ ที่จะมีหมุนเวียนมาให้ท่านเลือกชมได้ทั้งวัน ทำกิจกรรมทั้งแบบกลางแจ้งและในร่ม นั่งพักผ่อนตามมุมต่างๆของเรือ ทานอาหารว่างและเครื่องดื่มต่างๆ หรือช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีต่างๆบนเรือสำราญ เป็นต้น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

บ่าย จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆบนเรือสำราญ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆบนเรือสำราญ

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

เบอร์เกน (นอร์เวย์) – ชมเมือง – ออเลอซุนต์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสำราญสุดหรู ท่านสามารถพักผ่อนภายในห้องพัก หรือเลือกทำกิจกรรมต่างๆบนเรือได้ อาทิ ชมการแสดงและความบันเทิงต่างๆ ที่จะมีหมุนเวียนมาให้ท่านเลือกชมได้ทั้งวัน ทำกิจกรรมทั้งแบบกลางแจ้งและในร่ม นั่งพักผ่อนตามมุมต่างๆของเรือ ทานอาหารว่างและเครื่องดื่มต่างๆ หรือช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีต่างๆบนเรือสำราญ เป็นต้น

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

12.00 น. เดินทางถึง เมืองเบอร์เกน (BERGEN) ประเทศนอร์เวย์ เมืองใหญ่ที่มีความสำคัญเป็นอันดับ 2 ของประเทศนอร์เวย์ อีกทั้งยังเป็นเมืองท่าที่สำคัญ และยังเคยให้การต้อนรับผู้มาเยือนอย่างอบอุ่นมาแล้วกว่า 900 ปี เป็นเมืองที่ได้รับการสืบทอดเอกลักษณ์ทางศิลปะ และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของบรรพบุรุษไว้เป็นอย่างดี จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลก นำท่าน เดินเล่นย่านเมืองเก่า ซึ่งในอดีตเป็นโกดังสินค้าต่างๆ ปัจจุบันถูกดัดแปลงมาเป็นร้านอาหาร โรงแรม อาร์ตแกลเลอรี่ พิพิธภัณฑ์ ร้านค้าต่างๆมากมาย ให้ท่านได้พักผ่อนอิริยาบถไปกับบรรยากาศแสนสบาย

ชมบริเวณท่าเรือเก่าบริกเกน (BRYGGEN) อาคารเก่าแก่อายุราว 300 ปี ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ ด้วยห้องแถวสูงประมาณ 2-3 ชั้นที่สร้างด้วยไม้ทาสีขาว แดง เหลือง เขียว จั่วหน้าสามเหลี่ยม มีเสน่ห์น่ารัก หน้าบ้านมักจะตกแต่งด้วยไม้แกะสลักเป็นรูปหัวกวาง หรือม้ามังกร และรูปตุ๊กตาต่างๆ มีการอนุรักษ์ดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดี จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก้ ได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านกลับสู่ เรือสำราญ CELEBRITY APEX

20.00 น. เรือสำราญ CELEBRITY APEX ออกเดินทางสู่ เมืองออเลอซุนต์ (ALESUND) ประเทศนอร์เวย์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆบนเรือสำราญ

6

วันที่หกของการเดินทาง

เบอร์เกน (นอร์เวย์) – ออเลอซุนต์– ชมเมือง – ไกแรงเกอร์

07.00 น. เดินทางถึง เมืองออเลอซุนต์ (ALESUND) ประเทศนอร์เวย์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองออเลอซุนต์ เมืองที่มีความสำคัญทางด้านการเดินเรือของประเทศนอร์เวย์ เนื่องจากเป็นศูนย์กลางทางการประมงที่มีความคึกคักมากแห่งหนึ่งของประเทศ อีกทั้งยังเป็นเมืองแห่งจินตนาการด้วยศิลปะแบบอาร์ตนูโว (ART NOUVEAU) ตั้งอยู่ท่ามกลางฟยอร์ดอันสวยงาม เมืองได้ถูกสร้างขึ้นใหม่ตั้งแต่ปีค.ศ.1904 หลังจากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ และด้วยความช่วยเหลือเงินบริจาคจากทั่วยุโรป จึงทำให้สามารถสร้างเมืองใหม่ขึ้นมาได้

นำท่าน ชมอาคารบ้านเรือนสมัยใหม่ที่สร้างขึ้นมาอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ตื่นตากับสีสัน และความน่ารักของอาคาร และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆที่มีความน่าสนใจไม่แพ้เมืองอื่นๆในนอร์เวย์ เป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่า น่ารักที่สุด และโรแมนติกที่สุดเมืองหนึ่งในนอร์เวย์ที่ท่านไม่อาจละสายตาได้ จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  อิสระให้ท่านเดินเล่น พร้อมเก็บภาพความประทับใจภายในเมืองออเลอร์ซุนต์ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านกลับสู่ เรือสำราญ CELEBRITY APEX

19.00 น. เรือสำราญ CELEBRITY APEX ออกเดินทางสู่ เมืองไกแรงเกอร์ (GEIRANGER)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆบนเรือสำราญ

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

ออเลอซุนต์ – ไกแรงเกอร์ – สตาแวงเกอร์

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

07.00 น. เดินทางถึง เมืองไกแรงเกอร์ (GEIRANGER) เมืองท่องเที่ยวที่ถือเป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกให้มาชื่นชมความงดงามอย่างมากมาย อิสระให้ท่าน

สัมผัสความงดงามของไกเรงเกอร์ ฟยอร์ด (GEIRANGER FJORD) ที่ชาวนอร์เวย์ให้การยกย่องว่าเป็นฟยอร์ดที่งดงามที่สุดของประเทศ จากคำบอกเล่าของนักท่องเที่ยว ที่มาเยือน และกล่าวถึงความงดงามของฟยอร์ด แห่งนี้ไว้กับมรดกโลก ทางธรรมชาติแห่งนี้ ภายในไกแรงเกอร์ฟยอร์ดมีน้ำตกสูงทั้ง 7 ชั้นแห่ง Seven sisters Falls หนึ่งในเอกลักษณ์ของไกแรงเกอร์ฟยอร์ด

ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชื่นชมกับแหล่งฟยอร์ดที่มีธรรมชาติของขุนเขาที่งดงาม สงบเงียบ ทั้งน้ำตกอันหลากหลายที่ กระเซ็นละอองน้ำจากเขาสูงใหญ่สู่เบื้องล่าง ตลอดจนแหล่งกลาเซียร์ที่สะท้อนแสงอันแวววาวตระการตาตัดกับทะเลสาบสีฟ้าอ่อนและต้นสนอันเป็นภาพที่งดงามเหนือคำบรรยาย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

บ่าย อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสำราญสุดหรู ท่านสามารถพักผ่อนภายในห้องพัก หรือเลือกทำกิจกรรมต่างๆบนเรือได้ อาทิ ชมการแสดงและความบันเทิงต่างๆ ที่จะมีหมุนเวียนมาให้ท่านเลือกชมได้ทั้งวัน ทำกิจกรรมทั้งแบบกลางแจ้งและในร่ม นั่งพักผ่อนตามมุมต่างๆของเรือ ทานอาหารว่างและเครื่องดื่มต่างๆ หรือช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีต่างๆบนเรือสำราญ เป็นต้น

15.00 น. เรือสำราญ CELEBRITY APEX ออกเดินทางสู่ เมืองสตาแวงเกอร์ (STAVANGER)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆบนเรือสำราญ

หมายเหตุ :ภายในช่วงค่ำของวันนี้ ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆเพื่อกำหนดลำดับการนำกระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องนำกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง และแยกข้าวของเครื่องใช้จำเป็นเอาไว้ใช้สำหรับ 1 คืน โดยเจ้าหน้าที่ของทางเรือสำราญจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ในคืนนี้และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆจะถูกส่งมาให้ท่านตรวจสอบก่อนทำการชำระเป็นเงินสดในวันรุ่งขึ้นแต่สำหรับท่านที่ต้องการชำระผ่านบัตรเครดิตทางเรือสำราญจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ

8

วันที่แปดของการเดินทาง

ไกแรงเกอร์ – สตาแวงเกอร์ – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

10.00 น. เดินทางถึง เมืองสตาแวงเกอร์ (STAVANGER) เมืองท่าทางทะเลที่มีความเก่าแก่มากเมืองหนึ่งของ  นอร์เวย์ ตั้งอยู่บนคาบสมุทรสตาแวงเกอร์ ตั้งอยู่บนคาบสมุทรสตาแวงเกอร์ ปัจจุบันเป็นศูนย์การของการปิโตรเลียมของนอร์เวย์ รวมไปถึงแหล่งผลิตปลากระป๋องที่สำคัญที่สุดของประเทศ

นำท่านเช็คเอาท์ออกจากเรือสำราญ CELEBRITY APEX

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย หลังอาหารกลางวันนำท่าน ชมเมืองสตาแวงเกอร์ เดินชม ย่านเมืองเก่า (GAMLE STAVANGER) ย่านประวัติศาสตร์เก่าแก่ของเมืองที่ทอดยาวไปตามถนนสายเก่าอันคดเคี้ยวไปมา เป็นที่ตั้งของอาคารไม้เก่าตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 18-19 ที่ได้รับการรักษาเอาไว้อย่างดี นำท่านเดินเล่นชมย่านเมืองเก่า จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

นำท่านเข้าชม วิหารสตาแวงเกอร์ (STAVANGER CATHEDRAL) วิหารที่มีความเก่าแก่ที่สุดในนอร์เวย์ ถูกสร้างขึ้นในปี 1100 ใช้เวลาสร้างถึง 40 ปี จนแล้วเสร็จในปี 1150 เป็นวิหารสไตล์แองโกล-นอร์แมน และในช่วงปลายศตวรรษที่ 13 ได้มีการตกแต่งสไตล์โกธิคเพิ่มเข้าไปด้วย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก CLARION ENERGY หรือระดับเทียบเท่า

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

สตาแวงเกอร์ – LINDESNES – ภัตตาคารใต้ทะเล UNDER

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ เมือง LINDESNES (210 กิโลเมตร) เมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศนอร์เวย์และยังเป็นที่ตั้งของ ภัตตาคารใต้ทะเล UNDERตั้งอยู่ในเมือง LINDESNES เมืองใต้สุดของประเทศนอร์เวย์ เป็นภัตตาคารใต้น้ำแห่งแรกในทวีปยุโรป และมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ตัวอาคารมีความยาว 34 เมตร ลึกลงไปใต้น้ำ 5 เมตร สามารถรองรับลูกค้าได้ถึง 100 ที่นั่ง จนกระทั่งเดินทางถึง เมือง LINDESNES

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ชมเมือง LINDESNES เมืองริมทะเลทางตอนใต้สุดของประเทศนอร์เวย์ มีประภาคารเก่าแก่ ที่สร้างขึ้นในปี 1655 ตั้งอยู่บนปลายแหลม LINDESNES และภายหลังได้มีการเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยจัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องความเป็นมาของประภาคารแห่งนี้ การเดินเรือในช่วงต่างๆ และรอบบริเวณยังมีร่องรอยจากสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่บริเวณนี้ถูกยึดโดยฝั่งเยอรมนี ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง และเก็บภาพความประทับใจ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารใต้ทะเล UNDER

เปิดประสบการณ์ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารใต้ทะเลแห่งแรกในยุโรปตอนเหนือ และมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก บริการท่านถึง 18 คอร์ส ให้ท่านลิ้มรสอาหารชั้นเลิศ และดื่มด่ำกับบรรยากาศใต้ท้องทะเลกว่า 3 ชั่วโมง ถือเป็นประสบการณ์อันแปลกใหม่ที่ท่านไม่ควรพลาด พร้อมเก็บภาพความประทับใจไม่รู้ลืม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก LINDESNES HAVHOTEL หรือระดับเทียบเท่า

10

วันที่สิบของการเดินทาง

LINDESNES  – สนามบินคริสเตียนซานต์ – ชมเมือง – ออสโล

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองคริสเตียนซานต์ (KRISTIANSAND) (95 กิโลเมตร) เมืองท่าแห่งการท่องเที่ยวที่ตั้ง  อยู่ทางชายฝั่งตะวันตกของประเทศนอร์เวย์มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์รวมไปถึงชายฝั่งอ่าวธรรมชาติอันงดงาม และหมู่เกาะขนาดเล็กจำนวนมาก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบกล่อง (PACKED LUNCH)

14.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงออสโล (OSLO) โดย สายการบินนอร์วีเจียนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน DY 275

15.05 น.  เดินทางถึง กรุงออสโล (OSLO) นครหลวงแห่งนอร์เวย์ เมืองสวยในเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ดของ

ยุโรปเหนือ ที่มีบรรยากาศงดงามด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยที่มีอยู่มากมาย

นำท่าน ชมเมืองออสโล ถ่ายรูปกับ ศาลาว่าการเมืองออสโล (OSLO CITY HALL) ซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามด้วยลักษณะของอาคารหอคอยคู่ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำ ซึ่งรายล้อมด้วยอาคารที่สวยงามริมออสโลฟยอร์ด (OSLO FJORD)

อีกทั้งโรงละครแห่งชาติ (THE OSLO OPERA HOUSE) หนึ่งในโครงการปรับปรุงบริเวณชายฝั่งของออสโลให้เกิดเป็นพื้นที่ที่มีประโยชน์ และการปรับผังการจราจรของชายฝั่งด้านตัวเมืองออสโล

ผ่านชมพระบรมมหาราชวัง (ROYAL PALACE) และ AKERHUS FORTRESS สถานสำคัญประจำเมืองและมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามโดดเด่นที่เหมาะแก่การแวะชมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก RADISSON BLU SCANDINAVIA หรือระดับเทียบเท่า

11

วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง

ออสโล – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

14.15 น. ออกเดินทางจาก ออสโล โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 955

12

วันที่สิบสองของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

06.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

[/timeline_item]

 

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating