14 กุมภาพันธ์ – 07 มีนาคม 2567
วันเดินทาง
การบินไทย (TG), สายการบินลุฟท์ฮันซ่า (LH)
สายการบิน
บราซิล – เปรู – ชิลี – อาร์เจนติน่า
ประเทศ

ทัวร์อเมริกาใต้ : BRAZIL CARNIVAL 2024

กำหนดการเดินทาง : 14 กุมภาพันธ์  – 07 มีนาคม 2567

ประเทศ : บราซิล – ชิลี 

สายการบิน : การบินไทย (TG) / LH LUFTHANSA 

ราคา : 698,800 บาท

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ

21.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 2 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่จากบริษัท เร้นจ์ฯ จะคอยต้อนรับ และอำนวย

ความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

2

วันที่สองของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ // มิวนิค – ริโอ เดอ จาเนโร

00.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองริโอ เดอ จาเนโร โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 924/LH 500

 *** เปลี่ยนเครื่องที่สนามบินนานาชาติมิวนิค เวลา 06.45– 12.05 น. ***

20.05 น.  (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินเมืองริโอ เดอ จาเนโร (RIO DE JANEIRO) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

*** ใช้เวลาในการเดินทางทั้งสิ้น 24 ชั่วโมง โดยประมาณ *** ริโอ เดอ จาเนโร (RIO DE JANEIRO)อดีตเมืองหลวงของประเทศบราซิล ที่มีชื่อเสียงจากงาน คาร์นิวาล หาดโคปาคาบานา และอิปาเนมา เขาชูการ์โลฟ สนามฟุตบอลมาราคานา และรูปปั้นพระคริสต์ที่ได้รับการโหวตให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกยุคใหม่

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  MIRAMAR BY WINDSOR COPACABANA ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

ริโอ เดอ จาเนโร – ชมเมือง – ยอดเขาชูการ์ โลฟ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ริโอ เดอ จาเนโร / ชมเมือง

นำท่าน เข้าชมสนามฟุตบอลมาราคานา (MARACANA STADIUM) อดีตเคยเป็นสนามฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในโลก เมื่อสร้างในตอนแรกสามารถจุผู้ชมได้มากถึง 180,000 คน แต่เมื่อปรับปรุงสนามใหม่แล้วก็ลดขนาดลงมาจุคนได้เพียง 73,916 คน แต่หากรวมที่ยืนด้วยแล้วจะสามารถจุคนได้ถึง 103,022 คน เลยทีเดียว จากนั้นนำท่านสู่ ย่านลาปา (LAPA) เป็นย่านศูนย์กลางของเมือง และเป็นหนึ่งในย่านที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองอีกด้วย ถ่ายภาพกับสถานที่สำคัญทางสถาปัตยกรรม อาทิ Arcos da Lapa ซึ่งเป็นสะพานส่งน้ำสไตล์โรมันความยาว 270 เมตรที่สร้างในสมัยที่บราซิลเป็นประเทศอาณานิคม นำท่าน ถ่ายภาพกับหนึ่งในโครงสร้างที่โดดเด่นที่สุดในย่าน ลาปา ได้แก่ The Metropolitan Cathedral of Saint Sebastian วิหารทรงกรวยที่สูงตระหง่าน 75 เมตรนี้สร้างเลียนแบบพีระมิดของชาวมายาที่งดงาม จนไม่อาจละสายตา ให้ท่านถ่ายภาพความงดงามตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า สู่ ยอดเขาชูการ์ โลฟ (SUGAR LOAF)

ยอดเขาชูการ์ โลฟ (SUGAR LOAF)

ตั้งอยู่บนปลายแหลมของอ่าวกัวนาบาราอันงดงาม (GUANABARA) ที่ความสูง 1,400 เมตร ท่านจะได้ชมทิวทัศน์อันสวยงามของชายหาดโคปาคาบาน่า (Copa Cabana) ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก มีชายหาดยาวถึง 4 กิโลเมตร ซึ่งในฤดูร้อนผู้คนทั้งชายหญิงจะแต่งกายใส่ชุดว่ายน้ำ และบิกินี่มาเล่นกีฬาจน เต็มชายหาด จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก เพื่อให้ท่านได้พักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม MIRAMAR BY WINDSOR COPACABANA ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

ริโอ เดอ จาเนโร   คอร์โควาโด – อิสระตามอัธยาศัย – ร่วมงานคาร์นิวาล

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ ยอดเขาคอร์โควาโด (CORCOVADO)

ยอดเขาคอร์โควาโด  (CORCOVADO)

ยอดเขาที่มีระดับความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,310 ฟุต

เป็นที่ตั้งของรูปปั้นพระเยซู (CHRIST THE REDEEMER) หนึ่งในรูปปั้นสูงที่สุด ในโลก และเป็นหนึ่งของสัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงมากของเมืองนี้ สร้างโดยวิศวกร Heitor da Silva Costa และองค์กร ในปีค.ศ. 1921 ใช้เวลาในการสร้างเกือบ 5 ปีจึงเสร็จสิ้น ท่านสามารถเข้าไปชมฐานของรูปปั้น ซึ่งสูง 709 เมตร (2326 ฟุต) ซึ่ง ณ จุดนี้ท่านสามารถมองเห็น วิวทิวทัศน์ของภูเขา Sugar Loaf กลางเมือง และชายหาด ที่งดงามโดยรอบของเมือง ได้เวลาอันสมควร

อิสระตามอัธยาศัย // ช้อปปิ้ง 

ชายหาดโคปาคาบาน่า ชายหาดที่มีความยาวถึง4 กิโลเมตร และเมื่อไม่นานมานี้ชาวคาริโอค่าได้ร่วมกันสร้างสถิติโลก ทำราวตากผ้าที่ยาวที่สุดในโลก ณ ชายหาดแห่งนี้ และยังเป็นที่มาของชื่อเพลงที่ดังไปทั่วโลกนอกจากหาดโคปาคาบานาที่มีชื่อเสียงของเมืองนี้แล้ว หาดอิปาเนมา (Ipanema Beach) ที่เริ่มมีความนิยมขึ้นมาใกล้เคียงกัน ชายหาดอาจจะแคบกว่าหาดโคปาคาบานา แต่ก็มีร้านรวงน่ารักๆ ให้ เดินเล่นอยู่มากมาย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก MIRAMAR BY WINDSOR COPACABANA ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามแซมโบโดรม (SAMBODROMO) เพื่อนำท่านร่วมงานคาร์นิวาล ซึ่งเป็นเทศกาลรื่นเริงประจำปีของชาวแซมบ้า

เชิญท่านสนุกสนาน ตื่นตาตื่นใจกับขบวนพาเหรดสุดอลังการในรอบ 6 ทีมสุดท้าย CHAMPIONS PARADE ด้วยที่นั่งแบบ FRONT BOX ติดขอบสนามแบบใกล้ชิดที่เต็มไปด้วยสีสัน และลีลาอันสุดแสนตื่นเต้นเร้าใจท่ามกลางผู้คนที่มาร่วมงานจากทั่วทุกมุมโลก

โดยในขบวนพาเหรดประกอบไปด้วยนักเต้นจากนานาชาติ รวมถึงนักเต้นของสมาคมแซมบ้า สคูล ระดับแถวหน้าของบราซิล ซึ่งล้วนแต่เป็นนักเต้นที่ดีที่สุดจากแต่ละโรงเรียนมาประชันกันอย่างสุดเหวี่ยง ทุกคนจะแต่งกายแฟนซีหลากสี แข่งขัน และเต้นแซมบ้า ซึ่งเป็นการเต้นระบำประจำชาติของบราซิล  เป็นเทศกาลรื่นเริงแห่งปีที่ควรได้มาสัมผัสสักครั้งหนึ่งในชีวิต

จากนั้นนำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก MIRAMAR BY WINDSOR COPACABANA ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

ริโอ เดอ จาเนโร   อิสระตามอัธยาศัย บัวโนสไอเรส (อาร์เจนติน่า)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

*** อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย หรือเดินเล่น Feira Hippie ตลาดฮิปปี้วันอาทิตย์ที่คลาคล่ำไปด้วยสินค้าพื้นเมือง สินค้า Hand made น่ารักๆที่หาซื้อได้เฉพาะที่นี่แห่งเดียวเท่านั้น โดยตลาดจะเปิดตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนได้เวลาอันสมควร ***

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

*** อิสระอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริเวณสนามบิน มอบ CASH BACK ให้ท่านละ 30 USD ***

15.20 น. เดินทางสู่ กรุงบัวโนสไอเรส (อาร์เจนติน่า) โดย สายการบิน LATAM เที่ยวบินที่ LA 8142

18.40 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง กรุงบัวโนสไอเรส (อาร์เจนติน่า)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านกลับสู่ที่พัก SOFITEL BUENOS AIRES RECOLETA ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

*** เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน กรุณาจัดเตรียมกระเป๋าเสื้อผ้า 2 ชุด และของใช้ที่จำเป็น ใส่กระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก เพื่อพักค้างคืนที่เอล คาลาฟาเต้ 2 คืน ของวันถัดไป ***

6

วันที่หกของการเดินทาง

บัวโนสไอเรส ชมเมือง เอล คาลาฟาเต้    

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ชมกรุงบัวโนสไอเรส

บัวโนสไอเรส  (Buenos Aires)

เมืองหลวงแห่งอาร์เจนตินาขึ้นชื่อเรื่องของสภาพภูมิอากาศที่เบาสบายน่าอยู่ เปรียบเสมือน “ปารีสแห่งละตินอเมริกา” ได้รับอิทธิพลจากผู้อพยพชาวยุโรปที่เข้ามาอาศัยอยู่ที่นี่ ทำให้พบเห็นวัฒนธรรมของชาวยุโรปให้เห็นอยู่ทั่วไป ทั้งตึกที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรป ศิลปะ และอาหาร เมื่อวัฒนธรรมของชาวละตินและยุโรปมาผสมผสานกันทำให้เกิดเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครในภูมิภาคนี้

จัตุรัสพลาซ่า เดอ มาโย

จากนั้นนำท่าน ผ่านชมบริเวณ Plaza de Mayo จัตุรัสเล็กๆที่อยู่ย่านใจกลางเมือง บริเวณนี้ท่านจะพบกับ ทำเนียบสีชมพู (Casa Rosada) ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่บริเวณนี้ ผ่านชมสถานที่น่าสนใจรอบๆ อาทิ ถนน 29 de Julio ที่เคยชื่อว่าเป็นถนนที่กว้างที่สุดในโลก และเป็นที่ตั้งของ Teatro Colon ซึ่งเป็นโรงละครโอเปร่าเก่าแก่ที่สุดของเมือง และที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สุสาน ลา รีโคเลต้า (La Recoleta)

สุสาน ลา รีโคเลต้า (สุสานเอวิต้า เปรอง)

สุสาน ลา รีโคเลต้า หรือสุสานของเอวิต้า เปรอง สุภาพสตรีที่มีความสำคัญหมายเลขหนึ่งของอาร์เจนตินา เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวนิยมไปเยี่ยมชม และเป็นที่รู้จักในฐานะสถานที่พักผ่อนชั่วนิรันดร์ของบุคคลสำคัญของเมืองบัวโนสไอเรส หนึ่งในนั้นคือ Eva Perón สตรีหมายเลขหนึ่งที่ถูกยกย่องว่าเป็น “ราชินีของผู้ยากไร้แห่งอาร์เจนตินา” ที่ยังมีผู้คนแวะเวียนไปรำลึกถึงอยู่เสมอ นอกจากนี้ สุสาน La Recoleta ยังเป็นแหล่งรวมสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย สวยงาม และเงียบสงบ

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

16.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเอล คาลาฟาเต้ โดย สายการบิน AEROLINEAS เที่ยวบินที่ AR1874

19.40 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง เมืองเอล คาลาฟาเต้ (EL CALAFATE) เมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทางใต้ของทะเลสาบอาร์เจนติโน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองซานตา ครูซ ประเทศอาร์เจนติน่า

นำท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พักโรงแรม XELENA HOTEL & SUITES ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

เอล คาลาฟาเต้ – ธารน้ำแข็งอัปซาลา –  เอสตันเซีย คริสตินา 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เปอร์โต บานเดอร่า (PUERTO BANDERA) หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในจังหวัดซานตาครูซซึ่งอยู่ห่างจากเอล คาฟาเต้ไปประมาณ 47 กิโลเมตร เพื่อนำท่าน ชมธารน้ำแข็งอัปซาลา (UPSALA GLACIER)

ธารน้ำแข็งอัปซาลา (UPSALA GLACIER)

เป็นธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่ถือเป็น 1 ใน 10 สถานที่ในโลกที่เหมาะจะดูธารน้ำแข็ง และเป็นธารน้ำแข็งที่ยาวที่สุดเป็นอันดับสองในอเมริกาใต้ นำท่าน ล่องเรือชมธารน้ำแข็ง โดยเรือจะล่องไปตามทะเลสาบอาร์เจนติน่า (ARGENTINELAKE) ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอาร์เจนติน่า และตื่นตาตื่นใจกับธารน้ำแข็งที่มีความยาวกว่า 50 กิโลเมตร กว้างประมาณ 10 กิโลเมตร ซึ่งถือเป็นธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณนี้

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เอสตันเซีย คริสตินา  (Estancia Cristina)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร RANCH CRISTINA

บ่าย นำท่าน เปิดประสบการณ์ผจญภัยใน เอสตันเซีย คริสตินา  ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติ Los Glaciares

เอสตันเซีย คริสตินา  (Estancia Cristina)

นำท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์เกาโช (Gaucho Museum) เพื่อนำท่านชมวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ และความเป็นมาของชาวอาร์เจนติน่าดั้งเดิม

นำท่าน เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งด้วยการนั่งรถโฟร์วีล 4×4 วิ่งขึ้นเขาไปตามเส้นทางจนกระทั่งถึงจุดชมวิวซึ่งเรียกว่าเป็น UPSALA VIEWPOINT เพื่อดื่มด่ำกับบรรยากาศของวิวทิวทัศน์แบบ 360 องศา ซึ่งถือเป็นกิจกรรม Once in a life Time ที่ท่านไม่ควรพลาด

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ เมืองเอล คาลาฟาเต้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม XELENA HOTEL & SUITES ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

8

วันที่แปดของการเดินทาง

เอล คาลาฟาเต้ปริโต มอเรโน –  พิพิธภัณฑ์นํ้าแข็ง – บัวโนสไอเรส

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภูเขาธารน้ำแข็ง เปริโต มอเรโน (Perito Moreno Glacier) เป็นหนึ่งในหลายๆธารน้ำแข็งที่สวยงามของประเทศอาร์เจนติน่า นอกจากนั้น ภูเขาธารน้ำแข็งเปริโต มอเรโน ยังได้รับการรับรองจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1981 อีกด้วย

ภูเขาธารน้ำแข็ง เปริโต มอเรโน

นำท่าน ชมธารน้ำแข็ง เปริโต มอเรโน เป็นธารน้ำแข็งที่ก่อตัวเป็นแนวกำแพงสูงขนาดความกว้าง 5 กิโลเมตร และสูงเฉลี่ยอยู่ที่ 74 เมตร (240 ฟุต) จากระดับผิวน้ำ เป็นธารน้ำแข็งที่มีการเติบโต และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหลายพันปีก่อนพื้นที่อุทยานฯ แห่งนี้ ถูกปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งทั้งหมด แต่ด้วยอุณหภูมิที่อุ่นขึ้น จึงทำให้ก้อนน้ำแข็งละลาย และมีการแตกลั่นเสียงดังสนั่นหวั่นไหวตลอดทั้งวัน อีกทั้งธารน้ำแข็งจะขยายตัวในทุกๆ สี่ปี เนื่องจากธารน้ำแข็งไปปิดทางออกของน้ำ ระดับน้ำในทะเลสาบจึงมักเพิ่มสูงขึ้นจนถึงระดับที่ทำให้กำแพงน้ำแข็งทลาย กลายเป็นฉากอันน่าตื่นตาตื่นใจ และกินเวลาหลายชั่วโมงจึงจะยุติ นักท่องเที่ยวที่มาเยือนส่วนใหญ่ จึงต่างเดินทางมาเพื่อมาจดจ่อรอชม และฟังเสียงก้อนน้ำแข็งยักษ์หล่นลงสู่ ทะเลสาบ  Argentino อันเป็นไฮไลท์ของโปรแกรมที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ชมเมืองเอล คาลาฟาเต้ สภาพทั่วไปถูกโอบล้อมไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจี และเทือกเขาสูงใหญ่ สองฟากฝั่งของถนนสายหลักในหมู่บ้าน เรียงรายไปด้วยโรงแรม ร้านขายของที่ระลึกที่ท่านสามารถเดินเที่ยวเล่นได้อย่างเพลิดเพลิน ชมย่านใจกลางเมืองเก่าที่มีอาคาร และสถาปัตยกรรมแบบเฉพาะตัวในช่วงยุคบุกเบิก

พิพิธภัณฑ์นํ้าแข็ง (GLACIARIUM)

จากนั้นนำท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์นํ้าแข็ง (GLACIARIUM) พิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ล่าสุดของเมืองซึ่งภายในแสดงเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับธารนํ้าแข็งที่มีอยู่ในประเทศอาร์เจนติน่าให้ผู้เข้าชมได้ศึกษา ให้ท่านได้ชมบาร์ที่ทุกอย่างทำมาจากน้ำแข็ง ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะ เก้าอี้ เคาน์เตอร์บาร์ แก้วน้ำ ถาด เป็นต้น โดยทางบาร์จะมีเสื้อกันหนาวเตรียมไว้ให้ทุกท่านสำหรับสวมใส่เมื่อเข้าไปด้านใน ให้ท่านได้ถ่ายภาพตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

17.30 น. เดินทางกลับสู่ กรุงบัวโนสไอเรส โดย สายการบิน AEROLINEAS เที่ยวบินที่ AR1873 *** บริการอาหารค่ำ และเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ***

20.25 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง กรุงบัวโนสไอเรส

จากนั้นนำท่านกลับสู่ที่พัก SOFITEL BUENOS AIRES RECOLETA ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

บัวโนสไอเรส –  สวนพฤกษศาสตร์ –  ถนน Florida ถนนลา โบคา

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่าน เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์บัวโนสไอเรส (BOTANICAL GARDEN)

สวนพฤกษศาสตร์บัวโนสไอเรส

สวนอันงดงามใจกลางเมืองที่ได้รวบรวมพันธุ์ไม้หายากไว้มากมายกว่า 5,000 ชนิด ทั้งพันธุ์ไม้เมืองร้อนและพันธุ์ไม้ท้องถิ่น ให้หลบหนีจากความวุ่นวายมาเดินเล่นท่ามกลางบรรยากาศของต้นไม้ ดอกไม้ ได้อย่างเพลิดเพลินสุดๆ ระหว่างเดินชมท่านจะได้พบเห็นประติมากรรมตั้งอยู่ตามจุดต่างๆ ให้ชมกว่า 30 ชิ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลงานของประติมากรชื่อดังชาวอิตาลี ชื่อว่า Ernesto Biondi และ Lola Mora ชาวอาร์เจนตินาและยังมีหุ่นครึ่งตัวของนายพลโฮเซ เด ซาน มาร์ตินอีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งบริเวณถนน Florida ย่านช้อบปิ้งของเมืองที่คลาคล่ำไปด้วยห้างร้านมากมาย รวมถึงเป็นศูนย์รวมแบรนด์เนมชั้นนำมากมาย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่าน เดินเล่นย่านพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งคามินิโต (CAMINITO) เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแรกของโลกบริเวณถนนลา โบคา (LA BOCA) ถนนที่เต็มไปด้วยแทงโก้และความโรแมนติก

ถนนลา โบคา (LA BOCA)

เป็นถนนที่ได้ชื่อว่าเป็นสายที่คึกคักที่สุดของเมือง ไม่ว่าจะเป็นการจับจ่ายซื้อสินค้า หรือเดินเล่นชมบรรยากาศเมืองไปตามถนนสายแทงโก้ ตัดกับบ้านที่ทาสีสันฉูดฉาดถูกสร้างโดยผู้ใช้แรงงานอยู่ที่ท่าเรือ ด้วยการนำเหล็กที่เหลือจากการต่อเรือมาสร้างบ้านและนำสีที่เหลือใช้มาทากำแพงและหลังคา ศิลปินเปิดหมวก เสียงเพลงแทงโก้เคล้าคลอไป รวมถึงศิลปะมากมายกลากหลาย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พักโรงแรม SOFITEL  BUENOS AIRS ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

*** เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน กรุณาจัดเตรียมกระเป๋าเสื้อผ้า 2 ชุด และของใช้ที่จำเป็น ใส่กระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก เพื่อพักค้างคืนที่ อุทยานแห่งชาติอิกัวซุ 2 คืน ของวันถัดไป ***

10

วันที่สิบของการเดินทาง

บัวโนสไอเรส – อุทยานแห่งชาติอิกัวซุ ฝั่งอาร์เจนติน่า

เช้า *** บริการอาหารเช้าแบบ BREAKFAST BOX ***

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

06.20 น. เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอิกัวซุ โดย สายการบิน AEROLINEAS เที่ยวบินที่ AR1738

08.10 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติอิกัวซุ (IGUAZU NATIONAL PARK) ฝั่งอาร์เจนติน่า

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม GRAN MELIA IGUAZU ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

นำท่านจัดเก็บสัมภาระ ผ่อนคลายอิริยาบถ และรับประมานอาหารเช้าภายในโรงแรมที่พักตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอิกัวซุ (IGUAZU NATIONAL PARK) เพื่อนำท่านชม น้ำตกอิกัวซุ (IGUAZU FALLS) หรือที่เรียกกันว่า น้ำตกแบ่งประเทศ 3 ประเทศ ได้แก่ อาร์เจนติน่า บราซิล และปารากวัย

อุทยานแห่งชาติอิกัวซุ น้ำตกอิกัวซุ (IGUAZU FALLS) หรือที่เรียกกันว่า น้ำตกแบ่งประเทศ 3 ประเทศ ได้แก่ อาร์เจนตินา บราซิล และปารากวัยที่ได้รับการประกาศให้เป็น

มรดกทางธรรมชาติของโลกอีกแห่งหนึ่งจากองค์การยูเนสโกในปีค.ศ. 1994  อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในThe New7 Wonders of Nature ของโลกอีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารภายในบริเวณอุทยาน

บ่าย จากนั้นนำท่าน ชมน้ำตกฝั่งอาร์เจนตินา ซึ่งมีพื้นที่ใหญ่กว่ามาก เพราะน้ำตกหลักๆ จะอยู่ฝั่งนี้ และ

สามารถเดินเที่ยวลัดเลาะริมน้ำตกชมวิวได้ทั้งจากด้านบนและด้านล่าง นำท่าน ชมวิวสู่ Devil’s Throat อย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นจุดสำคัญของน้ำตกแห่งนี้ อิสระให้ท่านชมความสวยงามของฝั่งอาร์เจนตินา และถ่ายภาพความสวยงามตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร

ชมน้ำตกฝั่งอาร์เจนตินา

นำท่านชมความงดงามที่ประกอบด้วยน้ำตก 275 แห่ง

ที่มีความสูงระหว่าง 60-82 เมตร แต่ละน้ำตกมีชื่อของมันโดยเฉพาะ ที่สำคัญน้ำตกแห่งนี้มีความกว้างราว 2 ไมล์ครึ่ง นับเป็นน้ำตกที่ถือว่ากว้างที่สุดในโลก น้ำตกทั้ง 275 แห่งส่วนใหญ่อยู่ในอาร์เจนตินาราว 90% และไม่ได้มีน้ำติดต่อกันเป็นผืนเดียว บางตอนเป็นซอกหิน บางตอนเป็นหน้าผา น้ำตกบางแห่งไหลเอื่อยๆ ในแม่น้ำมีเกาะแก่งน้ำค่อนข้างเชี่ยวกระทบกับโขดหิน ทำให้ละอองน้ำกระจาย เป็นวงกว้าง สุดปลายทางอีกด้านหนึ่งเป็นน้ำตกรูปเกือกม้า ที่เป็นจุดสิ้นสุดของน้ำตก จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

11

วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง

อุทยานแห่งชาติอิกัวซุ ฝั่งบราซิล (เต็มวัน)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ น้ำตกอิกัวซุ ฝั่งบราซิล นำท่าน เดินเล่นชมน้ำตกอิกัวซุฝั่งบราซิล พร้อมล่องเรือชมความสวยงามของน้ำตกอิกัวซุ (ฝั่งบราซิล) โดยเฉพาะน้ำตกที่มีชื่อว่า GARGANTA DO DIABLO ถือได้ว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุด มีปริมาณน้ำมากที่สุด และไหลแรงที่สุดในจำนวนน้ำตก 275 แห่ง และในช่วงหน้าร้อนท่านอาจจะมีปรากฏการณ์รุ้งกินน้ำให้ชมอีกด้วย นอกจากนี้ที่นี่ยังผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างมหาศาลจากพลังน้ำของน้ำตกแห่งนี้เช่นกัน จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารภายในบริเวณอุทยาน

บ่าย อิสระให้ท่านเดินเล่นพักผ่อนอิริยาบถ ชมน้ำตกอิกัวซุฝั่งบราซิล หรือถ่ายภาพความสวยงามตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ ฝั่งอาร์เจนติน่า เพื่อนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม GRAN MELIA IGUAZU หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

12

วันที่สิบสองของการเดินทาง

อุทยานแห่งชาติอิกัวซุ เขื่อนอิไตปู – บัวโนส ไอเรส

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ถ่ายภาพกับเขื่อนอิไตปู (ITAIPU DAM)

เขื่อนอิไตปู  (ITAIPU DAM)

เป็นเขื่อนซึ่งกั้นแม่น้ำปารานา บริเวณเขตแดนระหว่างประเทศบราซิลกับประเทศปารากวัย เขื่อนนี้เป็นทั้งผนังกันน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและเป็นสะพานเชื่อมระหว่างสองประเทศอีกด้วย และเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำที่มีกระแสใหญ่ที่สุด คำว่าอีไตปู แปลว่า หินที่ส่งเสียงดัง การตั้งชื่อเขื่อนแห่งนี้ มาจากชื่อของเกาะแห่งหนึ่งในบริเวณลำน้ำพาราน่า ซึ่งน้ำตรงบริเวณเกาะนี้เชี่ยวจนทำให้เกิดเสียงน้ำกระทบกับหินที่ดังมาก ท่านจะตื่นตากับความกว้างใหญ่ของเขื่อนอีไตปู ซึ่งถือว่าเป็นฝีมือมนุษย์ที่ใช้งบประมาณในการสร้างมากที่สุดแห่งหนึ่ง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริเวณสนามบิน มอลเป็น CASH BACK ให้ท่านละ 30 USD

14.15 น. เดินทางสู่ กรุงบัวโนส ไอเรส (BUENOS AIRES) โดย สายการบิน AEROLINEAS เที่ยวบินที่ AR1747

*** บริการอาหารว่าง และเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ***

16.10 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินกรุงบัวโนส ไอเรส เมืองหลวงของประเทศอาร์เจนติน่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ชมการแสดงประจำชาติ การเต้นแทงโก้ที่เร้าใจ

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HILTON BUENOS AIRES ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

13

วันที่สิบสามของการเดินทาง

บัวโนส ไอเรส ซานติอาโก (ชิลี) – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

11.10 น. เดินทางสู่ กรุงซานติอาโก (SANTIAGO) โดย สายการบิน AEROLINEAS เที่ยวบินที่ AR1284

*** บริการอาหารกลางวัน และเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ***

13.30 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง กรุงซานติอาโก (Santiago) เมืองหลวง และเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศชิลี ตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 543 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องได้เปลี่ยนให้ซานเตียโกเป็นเขตนครหลวงที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในละตินอเมริกา 

ซานติอาโก / ชมเมือง ย่านเบลลาวิสตา

นำท่าน ชมเมืองย่านเบลลาวิสตา (BELLAVISTA) ท้องถนนที่รายเรียงไปด้วยภาพวาดฝาผนัง ร้านบูติค และผับบาร์คึกคักยามค่ำคืนเหล่านี้ ทำให้ที่นี่เป็นย่านอันน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดแห่งหนึ่งของเมือง เบลลาวิสตา เป็นย่านหรือ “บาร์ริโอ” บรรยากาศแบบโบฮีเมียนไว้ ด้วยสถาปัตยกรรมหลากสีสัน ความงามของธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ความบันเทิงยามค่ำคืน และแหล่งช้อปปิ้ง ย่านนี้เปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวาของร้านรวงต่างๆ ทั้ง คาเฟ่ บาร์ แกลเลอรี และร้านเสื้อผ้ามากมาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม SANTIAGO BY MANDARIN ORIENTAL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

14

วันที่สิบสี่ของการเดินทาง

ซานติอาโก  – ซาน เปโดร เดอ อตาคามา – หุบเขาแห่งพระจันทร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบ BREAKFAST BOX

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

08.14 น. เดินทางสู่ ซาน เปโดร เดอ อตาคามา (San Pedro de Atacama) โดย สายการบิน LATAM เที่ยวบินที่ LA382

10.21 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง ซาน เปโดร เดอ อตาคามา (San Pedro de Atacama) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในทะเลทรายอตาคามา ทางตอนเหนือของชิลี ล้อมรอบไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่สวยงาม เป็นหนึ่ง ในสถานที่ที่น่าตื่นเต้นที่สุดในอเมริกาใต้ นอกจากนี้ยังขึ้นชื่อในเรื่งทะเลทรายที่แห้งแล้งที่สุดในโลก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ที่พักโรงแรม Cumbres San Pedro de Atacama ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า เพื่อให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถ และเก็บสัมภาระ จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Valle de la Luna หรือ Moon Valley เป็นอุทยานธรรมชาติที่อยู่ห่างจากเมือง ซาน เปโดร เดอ อตาคามา (San Pedro de Atacama) ประมาณ 13 กิโลเมตรทางตะวันตก ซึ่งอยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลถึง 2,400 เมตร ขึ้นชื่อว่าเป็น ทะเลทรายที่แห้งแล้งที่สุดในโลก และสวยที่สุดในประเทศชิลี

หุบเขาแห่งพระจันทร์ (Valle de la Luna)

ความอลังการของที่นี่อยู่ตรงธรรมชาติ เนื่องจากพื้นผิวของที่แห่งนี้มีลักษณะ และสีคล้ายคลึงกับดวงจันทร์มากอย่างไม่น่าเชื่อ ซึ่งกิดจากการทับถมของแร่ธาตุพร้อมทั้งการกัดกร่อนของลมและน้ำเป็นเวลาหลายล้านปี ทำให้ภาพที่ได้จะเสมือนยืนอยู่นอกโลกเลยทีเดียว ซึ่งช่วงเวลาพระอาทิตย์ตกจะเปลี่ยนจากสีเหลือง และสีน้ำตาลเป็นสีแดงเข้ม และสีม่วง นอกจากนี้ยังเป็น 1 ในสถานที่ที่แห้งแล้งที่สุดในโลก เนื่องจากไม่มีฝนตกมานานหลายร้อยปี และน้ำทะเลที่แห้งไปจนกลายเป็นสีขาวปกคลุม จึงกลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ควรได้มาสักครั้งหนึ่งในชีวิต และพลาดไม่ได้ที่จะต้องบันทึกภาพไว้เป็นความเทรงจำ

 *** หมายเหตุ  ควรสวมใส่รองเท้าที่ทนทาน และเหมาะสมกับการ HIKING เสื้อผ้าให้ความอบอุ่น และระบายเหงื่อได้ดี ควรเตรียมหมวก / ครีมกันแดด ให้พร้อมก่อนเดินทาง ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ***

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ ที่พัก Cumbres San Pedro de Atacama ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

15

วันที่สิบห้าของการเดินทาง

ซาน เปโดร เดอ อตาคามา – Laguna Cejarซานติอาโก  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่  Laguna Cejar ลากูนน้ำเค็มที่อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 30 กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงใต้

ลอยตัวในทะเลสาบ Laguna Cejar

พื้นที่บางส่วนของลากูน่ายังเป็นที่ตั้งของ “เขตสงวนนกฟลามิงโก” (Los Flamencos National Reser) ที่ครอบคลุมพื้นที่กว่า 740 ตารางกิโลเมตร ซึ่งภายในประกอบไปด้วยลากูน่าต่างๆ อาทิเช่น Laguna Chaxas ,Laguna Cejar , Laguna Miscanti ซึ่งส่วน ใหญ่ล้วนแต่เป็นถิ่นอาศัยของนกฟลามิงโกสายพันธุ์แอนเดียน (Andean flamingos) ภายในประกอบไปด้วยน้ำเค็มสีเขียว

มรกต และความเข้มข้นของเกลือสูงซึ่งสามารถทำให้ตัวลอยได้ นักท่องเที่ยวที่มาเยือนมักนิยมลงไปแช่น้ำลอยตัวเพื่อผ่อนคลายร่างกายเป็นจำนวนมาก ได้เวลาอันสมควร นำท่านกลับสู่ที่พัก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

14.57 น. เดินทางกลับสู่ กรุงซานติอาโก (SANTIAGO) โดย สายการบิน LATAM เที่ยวบินที่ LA389

17.00 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง กรุงซานติอาโก (SANTIAGO)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม SANTIAGO BY MANDARIN ORIENTAL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

16

วันที่สิบหกของการเดินทาง

ซานติอาโก  – ลิม่า – ชมเมือง – พิพิธภัณฑ์  ลาร์โค

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

08.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงลิม่า (LIMA) ประเทศเปรู โดย สายการบิน LATAM เที่ยวบินที่ LA 2438

10.40 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง กรุงลิม่า

จากนั้นนำท่านชมย่านชานเมืองย่านมิราฟลอเร (Miraflores)

มิราฟลอเร (Miraflores)

มิราฟลอเร (Miraflores) จัดเป็นละแวกที่มั่งคั่งที่สุดแห่งหนึ่งของลิมา พรั่งพร้อมด้วยทิวทัศน์ของมหาสมุทรแปซิฟิก แบบพาโนรามาที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว และผู้คนในพื้นที่ให้มาเยือนอย่างไม่ขาดสาย ด้วยสวนสวยงาม พลาซ่าที่มองเห็นมหาสมุทร รวมถึงร้านค้าและร้านอาหารชั้นเยี่ยมต่างๆ มากมาย แม้ว่าละแวกนี้จะตั้งอยู่นอกใจกลางเมือง แต่ก็เป็นบริเวณที่สะอาดปลอดภัยมาก มีสถานีตำรวจที่ตั้งขึ้นสำหรับดูแลนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์  ลาร์โค (LARCO MUSEUM)

พิพิธภัณฑ์  ลาร์โค (LARCO MUSEUM)

พิพิธภัณฑ์  ลาร์โค (LARCO MUSEUM) พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงสมบัติจากประวัติศาสตร์ยุคพรีโคลัมเบียนของเปรูราว 10,000 ปี ซึ่งเป็นช่วงประวัติศาสตร์อันรุ่งโรจน์ของเปรูก่อนผู้ตั้งรกรากชาวสเปนจะเข้ามา ห้องโถงจัดแสดงเต็มไปด้วยเครื่องประดับที่ทำด้วยทองคำของชาวเปรูในสมัยโบราณ จำนวนมากกว่า 25,000 ชิ้น ที่เก็บสะสมไว้ใน Gold and Jewelry Gallery

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร MUSEO LARCO CAFÉ

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HILTON LIMA MIRAFLORES ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

17

วันที่สิบเจ็ดของการเดินทาง

ลิม่า – คูซโค – ชมเมือง – ย่าน ซาน บลาอาส

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติลิม่า

10.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองคูซโค (CUZCO) โดย สายการบิน LATAM เที่ยวบินที่ LA 2015

12.00 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินเมืองคูซโค

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองคุซโค (Cusco)

ชมเมืองคูซโค

นำท่านชมเมืองคูซโค่ เมืองหลวงอินคา โดยเริ่มต้นนำท่านชมย่านดัง Plaza de Armas ต่อจากนั้นนำท่านชมโบสถ์โคริคันช่า (Coricancha Temple) ซึ่งแต่เดิมเป็นจุดศูนย์รวมการบูชาเทพแห่งดวงอาทิตย์ (Sun God) ของชาวอินคา และต่อมาได้มีการสร้างโบสถ์ของภาคีแห่งโดมินิคัน (The Order of Dominican) ขึ้นอย่างงดงาม

จากนั้นนำท่านขม ย่าน ซาน บลาอาส (San Blas)

SAN BLAS

San Blas ย่านที่จะมาเปลี่ยนมุมมองเมืองคูซโค่ของคุณ ให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับพื้นอันห่างไกลจากกลุ่มนักท่องเที่ยวในเมือง ย่านแห่งนี้เป็นศูนย์กลาง ความสวยงาม ไม่พลุกพล่าน มีร้านกาแฟและร้านอาหารใน ถนนหินเรียงราย ร้านเสื้อผ้าและเครื่องประดับอิสระชั้นเยี่ยม บรรยากาศสบายๆ ให้ความรู้สึกโรแมนติกสุด ๆ ให้ คุณอิสระถ่ายรูป และเดินชม จนถึงเวลาอันควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์พื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  PALACIO DEL INKA A LUXURY COLLECTION  ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

18

วันที่สิบแปดของการเดินทาง

คูซโค – ออลลันตัยตัมโบ – รถไฟ Vistadome – มาชู ปิกชู

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองออลลันตัยตัมโบ (Ollantaytambo)

ออลลันตัยตัมโบ (Ollantaytambo)

เมืองออลลันตัยตัมโบ (Ollantaytambo) โบราณสถานของชาวอินคาอีกแห่งหนึ่งในหุบเขาศักดิ์สิทธิ์ ที่ถือว่าเป็นซากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวอินคาที่สมบูรณ์ที่สุดที่หลงเหลืออยู่ โบราณสถานแห่งนี้ก่อสร้างขึ้นด้วยหินล้วนๆ เรียงเป็นขั้นบันไดซ้อนกันขึ้นไปบนภูเขาดูสวยงามจนน่าอัศจรรย์ใจ นอกจากนี้รอยต่อของก้อนหินแต่ละก้อนนั้นวางเรียงแนบสนิทชิดกันจนไม่สามารถนำกระดาษแผ่นเดียวสอดเข้าไปตรงรอยต่อนั้นได้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ Ollanta Stationเพื่อนำท่านเดินทางโดยรถไฟ Viatadome สู่ มาชู ปิกชู

15.37 น. (เวลาท้องถิ่น) นำท่านเดินทางโดย รถไฟ VISTADOME สู่ สถานีรถไฟ มาชู ปิกชู (MACHU PICCHU)

PERURAIL VISTADOME

Perurail Vistadome นำเสนอวิธีการเดินทางไปยัง

มาชู ปิกชูที่แปลกใหม่ และสะดวกสบาย โดยตัวรถแต่ละคันมีหน้าต่างแบบพาโนรามา ทำให้คุณรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อม ที่พร้อมบริการสร้างการเชื่อมต่อที่แท้จริงกับการชมมาชู ปิกชู

17.02 น. เดินทางถึง สถานีรถไฟ AGUAS CALIENTES

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่  มาชู ปิกชู (MACHU PICCHU) อีกประมาณ 30 นาที เพื่อนำท่านเข้าสู่ ที่พักโรงแรม SUMAQ HOTEL, MACHU PICCHU โรงแรมระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโรงแรม

19

วันที่สิบเก้าของการเดินทาง

มาชู ปิกชู – ชมมาชู ปิกชู / อิสระตามอัธยาศัย – คูซโค

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ชม มาชู ปิกชู (MACHU PICCHU)

มาชู ปิกชู (Machu Pichu)

มาชู ปิกชู (MACHU PICCHU) หรือเมืองสาบสูญแห่งอินคา” อารยธรรมโบราณของชาวอินคา ตั้งอยู่บนเทือกเขาที่ความสูงประมาณ 2,350 เมตร องค์การยูเนสโกได้กำหนดให้เป็นมรดกโลกเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2007 อีกทั้งยังได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่

ชมวิหารไตรบัญชร (Temple of the Three Windows) ที่สร้างขึ้นเพื่อให้แสงอาทิตย์ลอดผ่านหน้าต่างส่องลงมายังลานศักดิ์สิทธ์ อันใช้ประกอบพิธีบวงสรวงสุริยเทพเบื้องบน มีหอดูดาว และ

ศิลาอินติวาตานา (Intiwatana) รูปทรงประหลาด

เชื่อกันว่าเป็นนาฬิกาแดดของคนสมัยนั้น และตำแหน่งที่เงาเสาตกกระทบจะเป็นตัวกำหนดกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละช่วงฤดูกาล รวมถึงงานพิธีทางศาสนาด้วย ชมเนินด้านหน้าตัวเมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของแท่นบูชาหินนกแร้ง (Condor Stone)  ซึ่งเป็นแผ่นหินแบนราบรูปหัว และตัวนกแร้ง

ส่วนหัวมีโพรงทะลุลงไปสู่ถ้ำเล็กๆ ด้านล่าง อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพ เดินเล่นชมทัศนียภาพตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ เพื่อนำท่านเดินทาง โดยรถไฟ VISTADOME กลับสู่ เมืองคูซโค (CUZCO) เดินทางถึง สถานีรถไฟเมืองออลลันตัยตัมโบ (Ollantaytambo) เพื่อเปลี่ยนการเดินทาง เป็นรถโค้ชกลับสู่ เมืองคูซโค

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม PALACIO DEL INKA A LUXURY COLLECTION  ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

20

วันที่ยี่สิบของการเดินทาง

คุซโค ป้อมปราการซาคซายอัวมาน – ลิม่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ชมป้อมปราการซาคซายอัวมาน (THE FORTRESS OF SACSAYHUAMAN) ป้อมซึ่งสร้างขึ้นจากหินแกรนิตเพื่อป้องกันข้าศึกจากฝั่งตะวันออก ซึ่งบางส่วนของก้อนหินเหล่านี้ได้ถูกนำมาใช้ในการก่อสร้างตึกสไตล์โคโลเนียนในเมืองคูซโค จัดเป็นสถาปัตยกรรมอินคาที่มีความโดดเด่นมากสร้างด้วยก้อนศิลาขนาดมหึมา บางก้อนหนักถึง 125 ตัน มีกำแพงสองชั้นสร้างเป็นแนวสลับไปมานักโบราณคดีประมาณการว่าการสร้างป้อมแห่งนี้ต้องใช้แรงงานหลายหมื่นคน และใช้เวลาก่อสร้างนานกว่า 70 ปี จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองคูซโค

16.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงลิม่า (Lima) โดย สายการบิน LATAM เที่ยวบินที่ LA 2024

18.25 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินนานาชาติลิม่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HILTON LIMA MIRAFLORES หรือเทียบเท่า

21

วันที่ยี่สิบเอ็ดของการเดินทาง

ลิม่า – เซาเปาโล(บราซิล) // แฟรงค์เฟิร์ท

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติลิม่า

09.15 น. ออกเดินทางสู่ เซาเปาโล ประเทศบราซิล โดย สายการบิน LATAM เที่ยวบินที่ LA 8040

16.20 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินเซาเปาโล ประเทศบราซิล แวะพักเปลี่ยนเครื่อง

18.45 น. ออกเดินทางสู่  สนามบินแฟรงค์เฟิร์ท โดย สายการบินลุฟฮันซ่า เที่ยวบินที่ LH 507

22

วันที่ยี่สิบสองของการเดินทาง

แฟรงค์เฟิร์ท – กรุงเทพ ฯ

10.15 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต

13.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 921

23

วันที่ยี่สิบสามของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ

12.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..