15 ธันวาคม 2567 – 1 มกราคม 2568
วันเดินทาง
แควนตัสแอร์เวย์  (QF)
สายการบิน
นิวซีแลนด์, ออสเตรีย
ประเทศ

ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์ :  SUB-ANTARCTIC ISLAND GALAPAGOS OF SOUTHERN OCEAN (SOUTH NZ. x HERITAGE EXPEDITIONS) (18D)

กำหนดการเดินทาง : 15 ธันวาคม 2567 – 1 มกราคม 2568

ประเทศ : ออสเตรเลีย 

สายการบิน :  แควนตัสแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QF296/QF121

ราคา : 699,800 บาท

 

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพ – ซิดนีย์

15.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินแควนตัสแอร์

เวย์ (QF) เจ้าหน้าที่จาก บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด

จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

18.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซิดนีย์ (SYDNEY) ประเทศออสเตรเลีย โดย สายการบินแควนตัสแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QF296/QF121

2

วันที่สองของการเดินทาง

ซิดนีย์ – ควีนทาวน์

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองซิดนีย์ ก่อนเดินทางสู่เมืองควีนทาวน์ เวลา 07.30 – 09.30 น.)

14.30 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองควีนส์ทาวน์ (QUEENSTOWN)  หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

QUEENSTOWN

นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองควีนทาวน์ เป็นเมืองหลวงแห่งการผจญภัยและเป็นเมืองรีสอร์ทตากอากาศ โอบล้อมไปด้วยภูเขาและติดกับทะเลสาบวาคาติปู (WAKATIPU) ควีนส์ทาวน์ถือว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกสุดๆ ที่นี่เปรียบเหมือนเป็นสวรรค์ของผู้ที่ชื่นชอบความท้าทายและการผจญภัยทุกชนิดในทุกฤดูกาล ควีนส์ทาวน์ถูกยกให้เป็นเมืองที่น่าหลงใหลในเรื่องของทิวทัศน์ที่มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่สมบรูณ์ ท่านสามารถนั่งชมวิวได้ทั้งวันโดยไม่รุ้สึกเสียดายเวลา อิสระให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศความประทับใจ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม NOVOTEL QUEENSTOWN LAKESIDE หรือระดับเทียบเท่า (พัก 2 คืน)

3

วันที่สามของการเดินทาง

ควีนทาวน์วอลเตอร์พีคฟาร์ม – กระเช้ากอนโดล่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือกลไฟโบราณ ทีเอสเอสเอิร์นสลอว์ (TSS EARNSLAW CRUISE)

สู่วอลเตอร์พีคฟาร์ม

WALTER PEAK FARM

ชมความงดงามของทิวทัศน์โดยรอบของ ทะเลสาบวาคาติปู ทะเลสาบใหญ่ที่ล้อมรอบไปด้วยต้นปอปล่าร์ที่สูงเพียวและต้นหลิว (วีปปิ่ง วิลโลรว์) และแนวเทือกเขารีมาร์คเคเบิ้ล เป็นเบื้องหลังฉากของเมืองควีนทาวน์อยู่ไกลๆ สัมผัสกับอีกหนึ่งมุมมองของควีนทาวน์ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองตากอากาศที่สวยและดีที่สุดของนิวซีแลนด์จนเป็นที่ใฝ่ฝันของนักท่องเที่ยวจากทั่งทุกมุมโลกเรือลำนี้เปิดดำเนินการมากกว่า 90 ปี คือตั้งแต่ปีค.ศ.1912 ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับเรือไททานิค  นำท่านล่องเรือสู่ วอลเตอร์พีคฟาร์ม (WALTER PEAK FARM) หนึ่งในไฮไลท์ของการมาควีนส์ทาวน์เพื่อนำท่าน เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงแกะ ท่านสามารถให้อาหารสัตว์ ดูการทำงานของสุนัขเลี้ยงแกะวิ่งต้อนเหล่าฝูงแกะเข้าคอก อิสระให้ท่านเดินชมหรือเก็บภาพสวยๆจากวอลเตอร์พีคฟาร์ม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายใน WALTER PEAK FARM

บ่าย จากนั้นนำท่านขึ้น กระเช้ากอนโดล่า สู่ยอดเขาบ็อบส์พีค (BOB’S PEAK)

BOB’S PEAK

ให้ท่านได้นั่ง Sky Gondola เป็นกระเช้าที่ขึ้นสู่ยอดเขา 730 เมตร ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ในอีกมุมมอง ที่ท่านจะมองเห็นอาคาบ้านเรือนที่ปลูกสร้างตามไหล่เขาพร้อมกับทะเลสาบวาคาทีปูที่สวยงาม สวยงาม ด้านล่าง อิสระให้ท่านเดินชมทัศนียภาพของเมืองควีนส์ทาวน์จากมุมสูง เล่นลูจ (LUGE) ท่านละ 2 รอบ ของเล่นยอดฮิตที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบโดยเฉพาะวัยรุ่นและเด็กๆกับการบังคับเจ้าพาหนะคล้ายเลื่อนคันเล็กๆ ที่มีล้อและคันบังคับ นำพาให้เราลื่นไหลลงมาเรื่อย ๆ ตามแนวลาดโค้งของไหล่เขา ได้อารมณ์ต่างจากนั่งกระเช้าแต่ก็กินบรรยากาศความสวยงามของธรรมชาติได้พอๆกัน จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบนยอดเขาบ๊อบส์ พีค พร้อมชมวิวอันสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ยามค่ำคืน บริการท่านด้วยหลากหลายเมนู ไม่ว่าจะเป็นแซลมอน เนื้อแน่น หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ชิ้นโต หรือ เนื้อแกะที่เป็นเมนูที่ไม่ควรพลาด

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม NOVOTEL QUEENSTOWN LAKESIDE หรือระดับเทียบเท่า (พักคืนที่ 2)

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

นั่งเรือเร็วเจ็ทโบ๊ท – แอร์โรว์ทาวน์ – ควีนส์ทาวน์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสนุกสนานสุดมันส์ไปกับการนั่งเรือเร็ว (Shotover Jet) ที่แล่นไปตามซอกเขาด้วยความเร็วสูง เป็นกิจกรรมที่นิวซีแลนด์เกาะใต้ที่ถือว่าห้ามพลาด !!!

*** สำหรับท่านที่ไม่ต้องการจะร่วมสนุกกับกิจกรรมเรือเร็วเจ็ทโบ้ท กรุณาแจ้งล่วงหน้าตั้งแต่เริ่มจองทัวร์ หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ากิจกรรม***

จากนั้นนำท่านชมสะพานคาวารัว (Kawarau Bridge) สถานที่รวมรวมกิจกรรมแอดเวนเจอร์สุดโด่งดัง

แวะชมการกระโดดบันจี้จัมพ์ ที่สะพานคาวารัว ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก อีกทั้งที่นี่ยังเป็นสถานที่กระโดดที่แรกของโลก (The Bungy Original) ความสูงไม่มาก เหมาะสำหรับมือใหม่ที่อยากจะท้าทายความกล้า

***การกระโดดบันจี้จั้ม ค่าใช้จ่ายไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์ สำหรับท่านที่ต้องการจะร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์***

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองแอร์โรว์ทาวน์ (ARROWTOWN) (20 กิโลเมตร)

ARROWTOWN

เมืองเล็กๆ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา ห่างจากควีนส์ทาวน์เพียง 20 กิโลเมตร และเป็นหนึ่งในเมืองขุดทองสมัยเก่าที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่ง อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและช้อปปิ้งของฝากและของที่ระลึกบนถนน BUCKINGHAM เป็นศูนย์รวมร้านค้า ขายของฝากและของที่ระลึก ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม ในบรรยากาศเมืองเล็กๆที่น่ารักแห่งนี้ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร    

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองควีนส์ทาวน์ (QUEENSTOWN)

เพื่อเช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พักที่ทางเรือ Heritage Expeditions จัดไว้ให้ในค่ำคืนนี้

พร้อมพบปะกับทางทีมงาน Expeditions ของทางเรือ เพื่อให้คำแนะนำสำหรับการเดินทางในวันรุ่งขึ้น

***หมายเหตุ เนื่องจากทางเรือยังไม่มีประกาศเรื่องโรงแรมที่พัก เมื่อทางบริษัทได้รับข้อมูลอัพเดทจากทางเรือจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง***

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

ควีนส์ทาวน์ – ขึ้นเรือ Heritage Expeditions

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระให้ท่านพักผ่อนภายในโรงแรมที่พัก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ PORT OF BLUFF เพื่อเช็คอินขึ้นเรือ HERITAGE ADVENTURER

HERITAGE ADVENTURER

Heritage Expeditions ผู้บุกเบิกเรือสำรวจ จนได้ชื่อว่า ‘Grande Dame of Expedition Cruising’ เนื่องจากประวัติศาสตร์อันโด่งดังและการออกแบบอันประณีต Heritage Adventurerถูกสร้างขึ้นในปี 1991 ที่อู่ต่อเรือ Rauma ของฟินแลนด์ ด้วยการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการสำรวจขั้วโลก ในระดับไอซ์คลาสที่สูงที่สุด (1A Super) พร้อมบริการบนเรือระดับ Frist Class

แนะนำส่วนต่างๆและ ซักซ้อมการปฏิบัติตัวบนเรือ

หลังจากที่ขึ้นเรือมาแล้วนำท่านเก็บสัมภาระในห้องพัก อิสระให้ท่านเดินสำรวจที่ตั้งของส่วนต่างๆของเรือ และในวันนี้ทางเรือจะจัดกิจกรรมอธิบายกฏต่างๆในการเดินทางโดยเรือสำรวจ ทางเรือจะประกาศเวลาในการทำ Emergency Drill  (การสาธิตระบบความปลอดภัยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน)  เพื่อมาร่วมฟังการสาธิตระบบรักษาความปลอดภัยซ้อมการเตรียมตัวในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ทุกท่านต้องเข้าร่วมในการฝึกซ้อมครั้งนี้ *เป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยสากล ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด* ในวันนี้ทางเรือจะนัดทุกท่านที่ห้อง Observation Lounge เพื่อทำการให้การแนะนำในสถานที่ของวันต่อไป The Snares – North East Island

ห้องพัก SUPERIOR CABIN ขนาด 22 ตร.ม. ที่ตกแต่งโทนอบอุ่น พร้อมหน้าต่างแบบพาโนรามาขนาดใหญ่ ห้องนั่งเล่นที่สะดวกสบาย โต๊ะเขียนหนังสือ ห้องน้ำส่วนตัวพร้อมฝักบัว พื้นที่เก็บของกว้างขวาง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือ หลังจากนั้นอิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในห้องพัก หรือเดินสำรวจส่วนต่างๆของเรือ  เรือมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะซับแอนตาร์กติก (SUBANTARCTIC ISLAND) ที่ได้ชื่อว่า กาลาปากอสแห่งมหาสมุทรแอนตาร์กติก (GALAPALOS OF THE SOUTHERN OCEAN)

6

วันที่หกของการเดินทาง

THE SNARES – NORTH EAST ISLAND

เช้า,กลางวัน  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารภายในเรือ

THE SNARES ISLANDS

หมู่เกาะสแนร์ส เป็นหนึ่งในหมู่เกาะของ Subantarctic ที่อยู่ใกล้กับประเทศนิวซีแลนด์มากที่สุด อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกซับแอนตาร์กติกของนิวซีแลนด์ (New Zealand Subantarctic World Heritage Site) และเป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติภายใต้พระราชบัญญัติสงวนปี 1977 เกาะแห่งนี้ห้ามมนุษย์เข้าเป็นอันขาดโดยมีการใช้มาตรการป้องกันขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของพืชหรือสัตว์ที่ไม่ใช่พืชพื้นเมืองอย่างหนู เนื่องจากเกาะแห่งนี้ไม่อนุญาตให้จอดเรือเทียบท่า ทางเรือจะนำท่านนั่งเรือ Zodiac ลัดเลาะไปตามแนวของเกาะ ในวันที่สภาพอากาศเหมาะสมท่านจะได้พบกับ เพนกวินหงอนสแนร์ส (Snares Crested Penguin) โดยเพนกวินชนิดนี้พบได้ที่เกาะสเนส์เท่านั้น นอกจากนี้ยังมี นกกระจิบสแนร์ส นกเฟิร์นเบิร์ด นกนางนวลแอนตาร์กติก นกอัลบาทรอส และแมวน้ำอีกด้วย เรียกได้ว่าประสบการณ์ชมสัตว์ป่าใน Subantarctic นั้นไม่มีใครเทียบได้อย่างแท้จริง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือ หลังจากนั้นอิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในห้องพัก หรือตามส่วนต่างๆของเรือเรือมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะโอ๊คแลนด์ (AUCKLAND ISLANDS)

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

AUCKLAND ISLANDS – ENDERBY ISLAND

เช้า,กลางวัน  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารภายในเรือ

AUCKLAND ISLANDS

เดินทางถึง หมู่เกาะโอ๊คแลนด์ ที่เกิดจากภูเขาไฟสองลูกซึ่งปะทุเมื่อประมาณ 10-25 ล้านปีก่อน เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะซับแอนตาร์กติกของนิวซีแลนด์ อีกทั้งยังเป็นจุดแวะพักที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวเกาะแมคควอรี (Macquarie Island) เกาะแห่งนี้อุดมไปด้วยสัตว์ป่าเนื่องจากเป็นที่อยู่อาศัยของนกและสิงโตทะเลนับพันตัว และในประวัติศาสตร์ด้วยอดีตที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ของมนุษย์อันยาวนานและความพยายามในการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์อีกด้วย อีกหนึ่งสิ่งที่ชวนให้ท่านอัศจรรย์ใจภายในหมู่เกาะซับแอนตาร์กติกคือ พืชพันธุ์ที่มีขนาดยักษ์ ท่านสามารถสังเกตเห็นได้ในขณะเดินไปตามทางเดินไม้กระดานและชายหาดของเกาะ ต้นไม้ ดอกไม้นั้นใหญ่มาก จนเหมือนกับเดินอยู่ในหนังเรื่องจูราสสิกปาร์ค

ชม เกาะเอนเดอร์บี (ENDERBY ISLAND) นำท่านนั่งเรือ Zodiac เข้าสู่ชายฝั่งของเกาะเอนเดอร์บี ที่เต็มไปด้วยเหล่าสิงโตทะเลคอยต้อนรับ กิจกรรมในวันนี้จะเป็นกิจกรรมเดิน จะมีหลายระดับการเดินให้ท่านเลือกตั้งแต่เดินระยะสั้นๆ หรือทางเดินยาว นอกจากนี้ท่านสามารถใช้เวลาอิสระในการนั่งและเพลิดเพลินกับเหล่าสัตว์ป่า การเดินนั้นค่อนข้างง่าย โดยมีทางเดินริมทะเลลัดเลาะไปตามเกาะ หรือไปยังหน้าผาตะวันตกอันตระการตา จากนั้นเราก็เดินไปตามชายฝั่งและเดินรอบเกาะ บนเกาะแห่งนี้ท่านจะได้ชมนกหลากหลายสายพันธุ์แต่ไฮไลท์ที่ท่านอาจจะได้พบ คือ นกอัลบาทรอสที่แปลกที่สุดในโลก นั่นคือ Light-Mantled Sooty Albatross, และเพนกวินตาเหลือง (Yellow-eyed Penguin) สัตว์เฉพาะถิ่นของดินแดนซีกโลกใต้ ที่ปัจจุบันตกอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงสูญพันธ์มากที่สุด

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือ

หลังจากนั้นอิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในห้องพัก หรือตามส่วนต่างๆของเรือ

8

วันที่เปดของการเดินทาง

AUCKLAND ISLANDS – CARNLEY ISLAND

เช้า,กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารภายในเรือ

จากจุดจอดเรือที่เกาะเอนเดอร์บี เรือจะล่องมาถึงเกาะคาร์นลีย์ (CARNLEY ISLAND) โดยล่องเรือเข้าทางด้านตะวันออกซึ่งมีหน้าผาอันตระการตาและเนินเขาที่ปกคลุมไปด้วยหญ้าทั้งสองด้าน ในช่วงเช้าของวันที่อากาศแจ่มใสท่านจะสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามเหนือยอดเขา กิจกรรมของวันนี้จะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นหลัก ซึ่งมีกิจกรรมให้ท่านเลือกทำอย่างหลาย เช่น การปีนขึ้นไปบนแหลมตะวันตกเฉียงใต้เพื่อเยี่ยมชมอาณาเขตของนก Shy Albatross พร้อมชมวิวที่สวยงามตระการตา นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกให้ท่านนั่งเรือ Zodiac ล่องไปตามชายฝั่งของเกาะ อดัมส์ (Adams Island), ท่าเรือตะวันออก (Western Harbor) และ Victoria Passage หรือจะเป็นอีกตัวเลือกให้ท่านชม กระท่อมของนักสังเกตการณ์ชายฝั่ง Tagua Bay และจุดชมวิวที่ถูกยึดครองในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง จากนั้นในช่วงบ่ายออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ไฮไลท์ เกาะแมคควารี (Macquarie Island)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือ

หลังจากนั้นอิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในห้องพัก หรือตามส่วนต่างๆของเรือ

9

Day At Sea

เช้า,กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารหลักภายในเรือ

อิสระให้ท่านพักผ่อนภายในห้องพัก นั่งชมวิวจากห้องพักหรือเลือกทำกิจกรรมต่างๆบนเรือ มีทั้งกิจกรรมทั้งแบบกลางแจ้งและในร่มเพื่อผ่อนคล้ายอิริยาบถขณะล่องเรือ นั่งพักผ่อนตามมุมต่างๆของเรือ ทานอาหารว่างและเครื่องดื่มต่างๆที่พร้อมบริการตลอดทั้งวัน ในวันนี้ขณะที่เรือเดินทางผ่านพื้นที่ที่เรียกว่า “Furious Fifties” ในมหาสมุทรใต้ที่สับสนอลหม่าน ท่านจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพืชและสัตว์ต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเยี่ยมชมเกาะแมคควอรี (Macquarie Island) จากทางทีมงาน Expedition ของเรือ ระหว่างทางมีโอกาสได้พบนกหลากหลายสายพันธุ์ อย่าง นกอัลบาทรอส, นกนางแอ่นยักษ์ภาคเหนือและภาคใต้, นกจมูกหลอด เป็นต้น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือ

10-11

MACQUARIE ISLAND

เช้า,กลางวัน  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารหลักภายในเรือ

MACQUARIE ISLAND

เดินทางถึง เกาะแมคควารี เป็นเกาะที่ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างแทสเมเนียและแอนตาร์กติกา โดยที่ท่านเห็นเป็นเกาะแต่จริงๆแล้ว นี่เป็นส่วนยอดของสันเขาแมคควารีที่อยู่ใต้ทะเล เนื่องจากแผ่นเปลือกโลกออสเตรเลียบรรจบกับแผ่นเปลือกโลกแปซิฟิกเลยถูกยกขึ้นมาสู่ตำแหน่งปัจจุบันทำให้ท่านเห็นเป็นเกาะแมคควอรี อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญในการอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาและได้รับรางวัลสถานะมรดกโลก (World Heritage) ในปี 1997 กลายเป็นพื้นที่มรดกโลกแทสเมเนียแห่งที่สอง โดยเป็นสถานที่แห่งเดียวในโลกที่หินจากเนื้อโลก (ต่ำกว่าพื้นมหาสมุทร 6 กม.) ที่โผล่ออกมาเหนือระดับน้ำทะเล จนได้ชื่อว่า “สถานที่มหัศจรรย์แห่งหนึ่งของโลก” (One of the wonder spots of the world)

ทางเรือจะใช้เวลาสองวันในการสำรวจเกาะแมคควารี (Macquarie Island) ที่เปรียบเสมือนบ้านของนกเพนกวินกว่า 4 สายพันธุ์ ได้แก่ เพนกวินราชา (King Penguin) , เพนกวินเจนทู (Gentoo Penguin), เพนกวินร็อกฮอปเปอร์ (Rockhopper Penguin) และเพนกวินรอยัล (Royals Penguin) ที่สามารถพบได้บนเกาะแมคควารี แหล่งมรดกโลกที่ตั้งอยู่ใต้สุดของโลก ในระหว่างการเยี่ยมชมเกาะ เรือจะลงจอดที่สถานที่สองแห่ง (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและคลื่นทะเล) ท่านจะได้รับโอกาสในการสังเกตและถ่ายภาพทั้งสี่สายพันธุ์ โดยที่เพนกวินร็อคฮอปเปอร์นั้นอาจจะพบได้ยากกว่าสายสายพันธุ์ก็ตาม นอกจากเพนกวินจำนวนมาก ยังมีแมวน้ำช้าง (Elephant Seal) เป็นจำนวนมากที่อาศัยร่วมกันอยู่บนเกาะแห่งนี้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือ

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เกาะแคมป์เบลล์ (Campbell Island)

12

Day At Sea

เช้า,กลางวัน  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารหลักภายในเรือ

อิสระให้ท่านพักผ่อนภายในห้องพัก นั่งชมวิวจากห้องพักหรือเลือกทำกิจกรรมต่างๆบนเรือ มีทั้งกิจกรรมทั้งแบบกลางแจ้งและในร่มเพื่อผ่อนคล้ายอิริยาบถขณะล่องเรือ นั่งพักผ่อนตามมุมต่างๆของเรือ ทานอาหารว่างและเครื่องดื่มต่างๆที่พร้อมบริการตลอดทั้งวัน

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือ

13

Campbell IslandPerseverance Harbour

เช้า,กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารหลักภายในเรือ

CAMPBELL ISLAND

เกาะแคมป์เบลล์ อีกหนึ่งเกาะท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ในมหาสมุทรใต้ พื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาะล้อมรอบไปด้วยเกาะแก่ง ก้อนหิน และโขดหินขรุขระเป็นจำนวนมาก ต่อมาในปี 1998 เกาะแคมป์เบลล์ ได้ถูกจารึกไว้ในรายการมรดกโลก ของยูเนสโกเช่นเดียวกับเกาะอื่นๆโดยรอบ โดยพันธุ์ไม้บางชนิดเติบใหญ่จนน่าทึ่ง ทั้งที่สภาพภูมิอากาศกึ่งแอนตาร์กติกไม่เอื้ออำนวยให้เติบโตได้ หลายคนมองว่านิวซีแลนด์เป็นแหล่งท่องเที่ยวแปลกตา อยู่ไกลสุดมุมโลก แต่สำหรับชาวนิวซีแลนด์ นี่คือบ้าน เกาะแห่งนี้ถูกประกาศให้เป็นเขตสงวนในปี 1954 เนื่องจากเกาะแห่งนี้ได้กลายเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของ เหล่านกเป็ดน้ำแคมป์เบลล์ (Campbell Teal) นกเป็ดน้ำหายากที่สามารถพบได้ที่เดียวในเกาะแคมป์เบลล์เท่านั้น ในอดีตนกเป็ดน้ำชนิดนี้เคยเกือบสูญพันธุ์ เนื่องจากการรุกรานของหนูนอร์เวย์ (Norway rats) หรือ หนูสีน้ำตาล (Brown Rats) ที่มาขโมยกินไข่และลูกของนกเป็ดน้ำแคมป์ เบลล์ ต่อมาในปี 2001 หนูทั้งหมดได้ถูกกำจัดไปจากเกาะจนหมดสิ้น และเหล่านกเป็ดน้ำก็สามารถฟื้นตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง

ในวันนี้ท่านจะได้สำรวจเกาะแคมป์เบลล์ (Campbell Island) ในฐานะหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้สูงที่สุดในโลก จึงเป็นโอกาสที่หาได้ยากที่จะได้เดินท่ามกลางการจัดแสดงสมุนไพรขนาดใหญ่และดอกไม้ขนาดยักษ์อันเป็นเอกลักษณ์ ให้ความรู้สึกเหมือนกับอยู่ในจูราสสิคปาร์ค ขณะที่นกอัลบาทรอสที่สวยงามบินอยู่เหนือศีรษะของท่าน  นอกจากนี้ยังมีสัตว์หลากหลายชนิดที่อาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้ เช่น เพนกวินสายพันธุ์ต่างๆ , นกนางแอ่น , แมวน้ำ , นกแชฟฟินช์ เป็นต้น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือ

ออกเดินทางมุ่งหน้ากลับสู่ PORT OF BLUFF ประเทศนิวซีแลนด์ ฝั่งเกาะใต้

14

เช้า,กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารหลักภายในเรือ

อิสระให้ท่านพักผ่อนภายในห้องพัก นั่งชมวิวจากห้องพักหรือเลือกทำกิจกรรมต่างๆบนเรือ มีทั้งกิจกรรมทั้งแบบกลางแจ้งและในร่มเพื่อผ่อนคล้ายอิริยาบถขณะล่องเรือ นั่งพักผ่อนตามมุมต่างๆของเรือ ทานอาหารว่างและเครื่องดื่มต่างๆที่พร้อมบริการตลอดทั้งวัน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือ

15

PORT OF BLUFF – ดะนีดิน

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารหลักภายในเรือ

อิสระให้ท่านพักผ่อนภายในเรือ

เดินทางถึง PORT OF BLUFF ในช่วงเช้า

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองดะนีดิน (DUNEDIN) (220 กิโลเมตร)

เมืองดะนีดิน DUNEDIN

เมืองที่ตั้งอยู่ทางชายฝั่งตะวันออกของเกาะใต้ เมืองหลักของแคว้นโอทาโก (OTAGO REGION) และยังถือเป็นสี่เมืองหลักในด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิศาสตร์ของนิวซีแลนด์ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับสมญานามว่า “เอดินบะระแห่งนิวซีแลนด์” ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางด้านประวัติศาสตร์กับจีนและเมืองเอดินบะระของประเทศสก็อตแลนด์ เปรียบเสมือนเมืองพี่เมืองน้องของเมืองเอดินบะระก็ว่าได้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม SCENIC HOTEL DUNEDIN CITY

16

ดะนีดิน – ไครสต์เชิร์ช

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านชมเมืองดะนีดิน

นำท่านถ่ายรูปด้านหน้า สถานีรถไฟแห่งดะนีดิน (DUNEDIN RAILWAYS STATION) ได้ชื่อว่าเป็นสิ่งก่อสร้างสำคัญที่สุดของเมือง ตั้งอยู่ในจัตุรัสแอนแซค (ANZAC) ออกแบบก่อสร้างโดย GEORGE TROUP มีศิลปะก่อสร้างแบบ FLEMISH ลักษณะเด่นคือ หินที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นหินบะซอลต์สีดำที่เกิดจากการระเบิดของภูขาไฟที่นำมาจากดินแดนใกล้เมือง ทางด้านใต้ของสถานีมีหอนาฬิกาสูง 37 เมตร มีรูปแบบการก่อสร้างเหมือนกับอาคารในสกอตแลนด์ที่ต้องมีหอนาฬิกาอยู่ตรงกลางหรือด้านใดด้านหนึ่งของอาคาร

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเทคาโป (LAKE TEKAPO) (287 กิโลเมตร) ระหว่างทางนำท่านแวะชมไฮไลท์หินโมรากิ MOERAKI BOULDERS BEACH

MOERAKI BOULDERS BEACH

เป็นก้อนหินที่อยู่ในบริเวณชายหาด Koekohe ทางตอนใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ ก้อนหินเหล่านี้เป็นรูปครึ่งทรงกลมขนาดใหญ่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์เรียงรายอยู่มากมาย มีขนาดตั้งแต่ 0.5-2.2 เมตร เกิดจากการที่หินดินดานถูกน้ำทะเลและทรายกัดเซาะจนมีรูปร่างอย่างที่เห็น จากตำนานท้องถิ่นของชนเผ่าเมาลี (Māori) อธิบายถึงก้อนหินว่า เป็นซากของตะกร้าใส่ปลาไหลที่ถูกซัดขึ้นชายฝั่งหลังจากการล่มของเรือใบแคนนูขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า “อาไร-ที-อุรุ “ตำนานบอกว่าสันดอนหินที่ขยายออกสู่ทะเลเป็นซากของเรือโบราณนี้ และหินแหลมที่ใกล้เคียงกับเรือเป็นร่างของกัปตันเรือใบแคนู

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย เดินทางถึง ทะเลสาบเทคาโป (LAKE TEKAPO) (226 กิโลเมตร)

ทะเลสาบน้ำจืด ตั้งอยู่บริเวณเชิงเทือกเขา Southern Alps ใน Mackenzie Country บนเกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ที่มีสีเขียวอมฟ้า ที่เรียกว่า ทะเลสาบสีเทอควอยซ์ ในช่วงฤดูร้อนตั้งแต่ช่วง พ.ย.-ธ.ค จะมีดอกลูพินสีชมพูสีม่วงบานสะพรั่งตัดกับสีฟ้าของน้ำและท้องฟ้า จนได้รับการยกย่องให้เป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดในนิวซีแลนด์ อิสระให้ท่านเดินเล่น หรือเก็บภาพความสวยงามของช่วงเวลาดอกลูพินบาน ชมเหล่านางฟ้าแห่งทะเลสาบเทคาโปที่มีสีสันสดใสจนกระทั่งได้เวลา

นำท่านถ่ายภาพบริเวณทะเลสาบเทคาโป ชมโบสถ์ของคนเลี้ยงแกะแสนดี (Church of the good shepherd) เป็นโบสถ์หลังเล็กและเล็กที่สุดในนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ มองแวบแรกคล้ายกระท่อมริมทะเลสาบเทคาโป มุมที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวหลังเดียวไม่ได้ทำให้โบสถ์หลังนี้เหงาเลย เพราะตลอดทั้งวันจะมีนักท่องเที่ยวขับรถแวะเวียนเข้ามาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกไม่ได้ขาด

อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ (Sheepdog Memorial) สร้างด้วยทองสำริด สร้างไว้เพื่อเป็นการยกย่องคุณความดีของสุนัขแสนรู้ เพราะเกษตรกรทุกคนซาบซึ้งใจดีว่าพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาล ที่ได้กลายมาเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของชาวบ้านถึงทุกวันนี้ ก็มีเจ้าคอลลี่เหล่านี้นี่เองที่ช่วยบุกเบิกที่ทำกิน จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองไครสต์เชิร์ช (CHRISTCHURCH) (226 กิโลเมตร) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” 

CHRISTCHURCH

เมืองไครสท์เชิร์ช เป็นเมืองที่ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากอังกฤษ เป็นเมืองใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ มีแม่น้ำเอวอนไหลผ่านตัวเมืองก่อให้เกิดทัศนียภาพที่งดงาม มีความร่มรื่นของถนนทุกสาย และสวนดอกไม้สวยงามอยู่ทั่วเมืองจนได้รับการขนานนามว่าเป็น Garden City of the World ทำให้เมืองนี้ขึ้นชื่อเรื่องความบริสุทธิ์และใกล้ชิดกับธรรมชาติโลก  

17

ไครสต์เชิร์ช – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมเมืองไคร์สเชิร์ช

ชมเมืองไครสต์เชิร์ช

นำท่านชมเมืองไคร์สเชิร์ช ชมสวนโบทานิค (Botanic Gardens) ที่สวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองไครสต์เชิร์ช ที่สามารถเยี่ยมชมได้ตลอดปี สวยงามตามฤดูกาล ชมสวนสาธารณะแฮกลีย์ (Hagley Park) สวนสาธารณะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกล้อมรอบด้วยสวนพฤกษศาสตร์ และเป็นพื้นที่สีเขียวที่ใหญ่ที่สุดในไครสต์เชิร์ช จากนั้นขึ้นจุดชมวิว Cashmere Hills เป็นจุดชมวิวของเมือง ซึ่งสามารถมองลงมาเห็นตัวเมืองได้ทั้งเมือง จนกระทั่งสมควรแก่เวลา

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย อิสระให้ท่านเดินเล่นในเมืองไครสต์เชิร์ชในวันสุดท้ายของปี 2024

ย่าน New Regent Street สัมผัสถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีประวัติย้อนไปได้ถึงช่วงยุค 1930 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบอาณานิคมสเปน(Spanish Mission) ในปัจจุบันตัวอาคารทั้งสองฝั่งถนนยังเป็นเหมือนกับเมื่อร้อยปีก่อน ปัจจุบันถนนแห่งนี้ยังคงมีร้านค้าขนาดเล็ก ร้านขายของที่ระลึกมากมาย รวมไปถึงร้านอาหารและบาร์ที่เปิดให้ท่านได้มานั่งสัมผัสบรรยากาศของย่านที่สีสันน่ารักสดใสนี้ เป็นอีกหนึ่งย่านที่ถือเป็นจุดที่ควรเช็คอินสำหรับสาย Instagramable

ย่าน Riverside Market ย่านที่ตั้งอยู่ใจกลางของเมืองไครสต์เชิร์ช หรือเรียกได้ว่า Indoor farmer market ที่เต็มไปด้วยร้านอาหาร ของทานเล่น คาเฟ่เก๋ๆ และร้านค้าที่เจ้าของฟาร์มนำผลิตภัณฑ์จากฟาร์มมาขายเองในตลาดแห่งนี้ ถือว่าเป็นโซนที่ค่อนข้างมีชีวิตชีวามากในเมืองแห่งนี้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย พร้อมเมนูพิเศษกุ้งลอบสเตอร์ !!!

อิสระให้ท่านร่วมเฉลิมฉลองกับบรรยากาศเคาท์ดาวน์ที่สนุกสนานในค่ำคืนสุดท้ายของปี 2024 เฉลิมฉลองเพื่อนับถอยหลังสู่เวลาเที่ยงคืนที่ใจกลางเมืองไครสต์เชิร์ช ชมการเปล่งประกายของเหล่าดอกไม้ไฟบนฝากฟ้าเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นปีใหม่ 2025

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม CROWNE PLAZA CHRISTCHURCH หรือระดับเทียบเท่า

18

ไครสต์เชิร์ช – กรุงเทพ

03.00 น.  ออกเดินทางสนามบินไครสต์เชิร์ช เพื่อเช็คอินที่สนามบิน

06.00 น.  ออกเดินทางสู่ สู่เมืองซิดนีย์ (SYDNEY) โดยสายการบินแควนตัสแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QF138

07.30 น.  เดินทางถึง สนามบินเมืองซิดนีย์ เพื่อเปลี่ยนเครื่องกลับสู่กรุงเทพฯ

10.30 น.  เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแควนตัสแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QF295

16.10 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ยุโรป โปรแกรมทัวร์ยุโรป Europe Tour ทัวร์หรู ทัวร์ยุโรป 5 ดาว ทัวร์ยุโรป พรีเมี่ยม ทัวร์ยุโรปVIP ใช้เวลาวันหยุดของคุณในการ ท่องเที่ยวยุโรป
เพลิดเพลินไปกับประวัติศาสตร์และการผจญภัย รวมถึงอาหารที่ดีเลิศรสด้วย แพคเกจทัวร์ยุโรป ที่แปลกใหม่ เส้นทางสายใหม่ หรือเส้นทางที่คุ้มค่ากับเวลาในการเดินทาง เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมในการ ทัวร์ยุโรป ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์อิตาลี ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์เยอรมนี ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์อังกฤษ ทัวร์สก็อตแลนด์ ทัวร์เบลเยี่ยม ทัวร์เนเธอร์แลนด์ ทัวร์กรีซ ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์เวลส์ เป็นต้น
รวมถึงประเทศแถบ ทัวร์สแกนดิเนเวีย ทัวร์บอลติก อย่างเช่น ทัวร์สวีเดน ทัวร์ฟินแลนด์ ทัวร์นอร์เวย์ ทัวร์ล่าแสงเหนือ ทัวร์แสงเหนือ ล่าแสงเหนือ ทัวร์เดนมาร์ก ทัวร์ไอซ์แลนด์ ทัวร์ลัตเวีย ทัวร์เอสโตเนีย