14 – 26 สิงหาคม 2567
วันเดินทาง
การบินไทย (TG)
สายการบิน
แฟโร – เดนมาร์ก – กรีนแลนด์
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : 3 WONDER COUNTRIES FAROE – ICELAND – GREENLAND (WEST)  โดยสายการบินไทย 13 วัน (TG/RC/FI)

กำหนดการเดินทาง :  14 – 26 สิงหาคม 2567 (คณะเดียวเท่านั้น)

ประเทศ : แฟโร – เดนมาร์ก – กรีนแลนด์

สายการบิน : การบินไทย (TG)

ราคา : 499,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพ

22.00.น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 2 แถว J เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่จะคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

2

วันที่สองของการเดินทาง

กรุงเทพ – โคเปนเฮเก้น – หมู่เกาะแฟโร – ล่องเรือดินเนอร์

01.20  น. ออกเดินทางสู่ กรุงโคเปนเฮเก้น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 950

07.40 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง เดินทางถึง สนามบินกรุงโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) ประเทศเดนมาร์ก

*** อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ภายในบริเวณเล้าจ์ของสนามบิน ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวก คอยบริการ อาทิ อาหารว่าง และเครื่องดื่มหลากหลาย, ห้องคอมพิวเตอร์ พร้อมบริการ ฟรีอินเตอร์เน็ต เพลิดเพลินกับหนังสือพิมพ์ และนิตยสารชั้นนำที่มีไว้คอยบริการ ได้เวลาอันสมควร *** 

12.25 น. ออกเดินทางสู่ หมู่เกาะแฟโร ดินแดนในเขตปกครองของเดนมาร์ก โดยสายการบิน ATLANTIC AIRWAYS

เที่ยวบินที่ RC 453

13.40 น. เดินทางถึง สนามบินวาการ์ (VAGAR AIRPORT) สนามบินหนึ่งเดียวในหมู่เกาะแฟโร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองธอร์สฮาวน์ TORSHAVN (50 กิโลเมตร)

ธอร์สฮาวน์ (TORSHAVN)

เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะแฟโร เมืองนี้ตั้งชื่อตามเทพเจ้าแห่งฟ้าร้องของชาวนอร์สผู้ถือค้อน ธอร์ ซึ่งมีความหมายว่าท่าเรือของธอร์ ธอร์สเฮาน์ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของสเตรมอย ซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดจากทั้งหมด 18 เกาะ ธอร์สเฮาน์ถือว่าเป็นเมืองหลวงที่เล็กที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  ท่านจะได้ชมบ้านเรือนที่มีสีสันสดใส

จากนั้นนำท่านกลับเข้าสู่โรงแรมที่พัก HILTON GARDEN INN FAROE ISLANDS: 13 Staravegur, Tórshavn 100 Faroe Islands. Tel: +298 414000 https://www.hilton.com/en/hotels/faethgi-hilton-garden-inn-faroe-islands

อิสระให้ท่านพักผ่อน เปลี่ยนอิริยาบถ และเก็บสัมภาระตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อนำท่าน ล่องเรือ “NORDYSID” พร้อมรับประทานอาหารค่ำ

เรือ NORDYSID (Norðlýsið)

คำว่า Norðlýsið (nor-lui-si) ซึ่งแปลว่า “แสงเหนือ” เรือนี้สร้างโดยชาวแฟโรได้รับการบูรณะโดยศิลปินชาวแฟโรใน    ยุค 80 และได้กลายเป็นสัญลักษณ์สำหรับผู้มาเยือนและคนในท้องถิ่น ที่ท่านจะได้รับประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบใน    การสัมผัสหมู่เกาะแฟโรจากท้องทะเล ล่องชมความสวยงามของหน้าผา เกาะแก่งต่างๆ อีกทั้งท่านยังมีโอกาสได้ลองชัก ใบเรือด้วยตนเองเสมือนได้ลองใช้ชีวิตชาวเรือในอดีต และได้รับประสบการณ์การชิมอาหารทะเลสดๆ โดยชาวเรือจะดำน้ำ ตัวเปล่าลงไปจับขึ้นมาให้กับท่าน

20.00 น. เรือเข้าเทียบท่า ธอร์ฮาวน์ (Torshavn)

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ โรงแรมที่พัก HILTON GARDEN INN FAROE ISLANDS

3

วันที่สามของการเดินทาง

ธอร์ฮาวน์ – เกาะวาการ์เกาะมิชชิเนส  – ธอร์ฮาวน์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะวาการ์ (VAGAR ISLAND)  (50 กิโลเมตร)

เกาะวาการ์ (VAGAR ISLAND)

เกาะที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 3 ในหมู่เกาะแฟโร ซึ่งมีทั้งหมด 18 เกาะ โดยตัวเกาะอยู่ทางตะวันตก มีพื้นที่ 178 ตาราง.มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามหลายแห่ง ประกอบด้วยหมู่บ้าน 6 แห่ง Miðvágur, Sandavágur  Sørvágur, Gásadalur, Bøur, and Vatnsoyrar และเป็นที่ตั้งสนามบินของหมู่เกาะแฟโรอีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินเท้าสู่ จุดที่เป็นบริแวณสำหรับถ่ายภาพ WITCHES FINGER (TRØLLKONUFINGUR)

WITCHES FINGER

เส้นทางนี้จะนำท่านอไปสู่จุดชมวิวที่ท่านสามารถมองเห็น Witch Finger (Trøllkonfinger) ซึ่งแปลว่า “นิ้วของแม่มด” และเป็นเสาหินสูง 313 เมตร ซึ่งเคยมีเพียง 11 คนเท่านั้นที่สามารถปีนไปจุดสูงสุดของ เสาหินได้  จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ SORVAGUR เพื่อขึ้นเรือเฟอร์รี่สู่ เกาะมิชชิเนส (MYKINES ISLAND)

10.45 น. นำท่าน เดินทางโดยเรือเฟอร์รี่จากท่าเรือ SORVAGUR สู่ เกาะมิชชิเนส (MYKINES ISLAND)

11.30 น. เรือเทียบท่า เกาะมิชชิเนส  (MYKINES ISLAND) เกาะแห่งนกพัฟฟิน

เกาะมิชชิเนส  (MYKINES ISLANDS)

เกาะมิชชิเนส  (MYKINES ISLAND)  เป็นเกาะอยู่ทางตะวันตกสุดของ 18 หมู่เกาะแฟโรที่ห่างไกล เกาะสวรรค์ลึกลับแห่งนี้เป็นแหล่งที่อยู่ของนกพัฟฟินนับพันตัว มีทัศนียภาพที่ดงาม และธรรมชาติอันน่าอัศจรรย์ใจ

จากนั้นนำท่าน ทำกิจกรรม HIKING เที่ยวชมความสวยงามบนเกาะมิชชิเนส (MYKINES ISLANDS)  (ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง)  เกาะที่ท่านสามารถสัมผัสนกพัฟฟิน และนกนานาพันธุ์ได้อย่างใกล้ชิด(รับประทานอาหารกลางวันแบบ LUNCH BOX เพื่อความสะดวกในการเดินเที่ยวชมเ)

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านมิชชิเนส (MYKINES VILLAGE) หมู่บ้านที่มีชื่อเดียวกับเกาะ

(หมู่บ้าน MYKINES)

หมู่บ้านนี้มีบ้านมากกว่า 40 หลัง แต่มีผู้อยู่อาศัยถาวรเพียง 11 คน นอกจากนี้ เป็นเวลา 8 เดือนต่อปี ทางออกเดียวของพวกเขาคือใช้เฮลิคอปเตอร์ เนื่องจากบนเกาะไม่มีร้านขายของชำ ชาวเกาะจึงต้องพึ่งพาเฮลิคอปเตอร์เพื่อนำเสบียงอาหารติดตัวไปตลอดฤดูหนาวอันยาวนาน แต่ในช่วง ฤดูร้อน 4 เดือน ก็จะกลับมามีชีวิตชีวาจากนักท่องเที่ยว

จากนั้นนำท่าน เดิน HIKING สู่ อนุสรณ์สถาน (The Memorial Monument) เพื่อชมนกพัฟฟิน

Hiking to The Memorial Monument

อนุสรณ์สถานแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1930 เพื่อรำลึกถึงบุคคลที่เสียชีวิตใน เกาะ Mykines อนุสรณ์สถานนี้ได้เปิดตัวเมื่อ ค.ศ. 2008 และอนุสาวรีย์ยังตั้งอยู่ใกล้กับจุดชมวิว นำท่านเดินไปยังจุดชมวิวเพื่อชมนกพัฟฟิน

นกพัฟฟิน (PUFFIN)

เป็นหนึ่งในสามสปีชีส์เล็กๆของนกทะเลชนิดหนึ่ง ในนกจำพวก Fratercula มีจงอยปากสีสดใสในช่วงฤดูผสมพันธุ์ เป็นนกทะเลผิวน้ำที่หาอาหารด้วยการดำน้ำเป็นหลัก ส่วนใหญ่จะอยู่บนหน้าผาชายฝั่งทะเลหรือเกาะ โดยมีการทำรังในรอยแยกในหมู่หินหรือในโพรงดิน นกพัฟฟินเป็นนกเตี้ยสั้นปีกและหางสั้นมีส่วนบนเป็นสีดำและสีขาวอันเดอร์พาร์หรือน้ำตาลเทา หัวมีสีดำใบหน้าเป็นสีขาวสะส่วนใหญ่และเท้าเป็นสีส้มสีแดงชนิดของนกพัฟฟิน Atlantic Puffin, Horned Puffin Tufted Puffin ที่หมู่เกาะแฟโรจะเป็นพันธุ์ Atlantic Puffin  

*** ช่วงที่ชมนกพัฟฟินบนเกาะ Mykines  อยู่ในช่วงเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม ของทุกปี ***

17.05 น. นำท่าน ล่องเรือเฟอร์รี่กลับสู่ ท่าเรือ Sørvágur

จากนั้นนำท่านเดินทางค่อสู่ ธอร์ฮาวน์ (TORSHAVN) (50 กิโลเมตร)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านกลับเข้าสู่โรงแรมที่พัก HILTON GARDEN INN FAROE ISLANDS.

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

ธอร์ฮาวน์  – ชูนูวิค หมู่บ้านเจกฟ์ ธอร์ฮาวน์  – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองชูนูวิค (TJORNUVIK) (55 กิโลเมตร)  

ชูนูวิค (TJORNUVIK)

เป็นหมู่บ้านที่อยู่ทางเหนือสุดของเกาะ STREYMOY ในหมู่เกาะแฟโร โดย TJORNUVIK ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาลึกริมมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ มีจำนวนบ้านไม่เกิน 55 หลังคาเรือน มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่งดงามและอากาศที่บริสุทธิ์ และมีลำธารสายเล็กไหลลงมาจากภูเขา หากใครได้มาเยือนสถานที่แห่งนี้ ไม่เคยผิดหวัง

จากนั้นนำท่าน ถ่ายรูปกับ RISIN OG KEELINGIN (The Giant and The Witch)

RISIN OG KELLINGIN

หนึ่งในแท่นหินที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทางเหนือของเกาะ Eysturoy แห่งหมู่เกาะแฟโรชื่อ Risin og Kellingin มาจากตำนานยักษ์และแม่มด หินฝั่งซ้ายสูงประมาณ 73 เมตรคือยักษ์ ส่วนหินที่ติดบริเวณชายฝั่งสูงประมาณ 68 เมตร คือแม่มด โดยตำนานมีอยู่ว่าเจ้ายักษ์แห่งไอซ์แลนด์ต้องการเกาะแฟโรมาเป็นของตน จึงร่วมกับแม่มดที่เป็นภรรยา พยายามที่จะเอาเกาะไปให้ได้ พยายามอยู่จนถึง รุ่งเช้าแต่ก็ไม่สำเร็จ ไม่ระวังตัวจนลืมว่าหากเจอแสงแดด ยักษ์กับแม่มดก็ได้กลายร่างเป็นหินจนตราบเท่าทุกวันนี้

นำท่านเดินทางสู่ เกาะเอสทรอย (EYSTUROY ISLAND) (25 กิโลเมตร) เพื่อนำท่านชม น้ำตกฟอสซา(Fossa Waterfall) น้ำตกที่สูงที่สุดในหมู่เกาะแฟโร

น้ำตกฟอสซา (FOSSA)

เป็นน้ำตกที่มีสูงประมาณ 14 เมตร น้ำตกริมชายฝั่งที่ยิ่งใหญ่ตระการตาลดหลั่นเป็นสองระดับบนเกาะสเตรย์มอย น้ำตกนี้สามารถเที่ยวชมได้ตลอดปี ท่านจะได้ชมภาพน้ำตกสีขาวตัดกับฉากหลังของน้ำตกที่เป็นหินบะซอลท์สีดำสนิทตัดกันอย่างน่าทึ่ง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเจกฟ์ (GJOGV) ซึ่งเจ้าหญิงแมรี มกุฎราชกุมารีแห่งเดนมาร์กเคยเสด็จมาเยือนหมู่บ้านแห่งนี้เมื่อปี ค.ศ. 2005 เพื่อนำท่านชม GJOGV NATURAL HARBOR

หมู่บ้านเจกฟ์ (GJOGV)

หมู่บ้านสีสันสดใสที่ตั้งอยู่บนเกาะ EYSTUROY มีความสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของหมู่เกาะนี้ ชื่อของหมู่บ้าน นี้ได้มาจากโตรกช่องเขาธรรมชาติที่สวยงามยาว 200เมตร ซึ่งได้ถูกใช้เป็นท่าเรือธรรมชาติเป็นเวลาหลาย ศตวรรษมีบันไดลงไปถึงช่องเขา นักท่องเที่ยวสามารถ ยืนชมวิวที่นี่และเพลิดเพลินกับธรรมชาติที่สวยงาม และ ท่านยังสามารถเดินไปชมวิวโดยรอบของหมู่บ้าน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (SEAFOOD PLATTER)

บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่ ธอร์ฮาวน์ (TORHAVN) ระหว่างทางนำท่าน ผ่าน หมู่บ้านฟุนนิงเงอร์ (FUNNINGUR) (10 กิโลเมตร) หมู่บ้านเล็กๆ ที่เงียบสงบบนเกาะ EYSTUROY บริเวณเชิงเขา Slættaratindu เพื่อนำท่านสู่ จุดชมวิว FUNNINGUR อันเป็นที่ตั้งของโบสถ์ FUNNINGUR และจุดชมวิว KALDBAKSBOTNUR FJORD

หมู่บ้านฟุนนิงเงอร์  (FUNNINGUR )

นำท่าน เพลิดเพลินกับธรรมชาติ ณ  บริเวณจุด

ชมวิวฟุนนิงเงอร์ ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับธรรมชาติสวยงามที่อยู่ตรงหน้า ทั้งภูเขา สายน้ำ และได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์ แวะถ่ายภาพกับโบสถ์ฟุนนิงเงอร์ (FUNNINGS KIRKJA) หนึ่งในโบสถ์ไม้เก่าแก่สิบแห่งในหมู่เกาะแฟโร และสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1847 และแวะจุดชมวิว KALDBAKSBOTNUR FJORD

นำท่านเดินทางต่อจนกระทั่งถึง ธอร์ฮาวน์ (Torshavn) เพื่อ นำท่าน เดินเล่นในเมืองทินเกนส์ (TINGANES) และช้อปปิ้งในเมืองเก่าธอร์ฮาวน์

ทินเกนส์ (TINGANES)

“Ting” แปลว่า “รัฐสภา” เป็นศูนย์กลางของอำนาจในหมู่เกาะแฟโรตั้งแต่ยุคไวกิ้ง ประมาณปี ค.ศ. 900 แหลมหินนี้เคยใช้เป็นสถานที่สำหรับการประชุมรัฐสภาประจำปี เป็นบริเวณที่เก่าแก่ที่สุดของธอร์ฮาวน์ ให้ท่านเดินเที่ยวชมบ้านไม้สีแดงและมีหลังคาหญ้าปกคลุม อาคารนี้ ซึ่งมีอายุตั้งแต่ศตวรรษที่ 16-17 นอกจากนี้ยังมีสำนักนายกรัฐมนตรี และสถานที่ราชการอื่นๆ ของเกาะแฟโรอยู่ที่นี่

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านกลับเข้าสู่โรงแรมที่พัก HILTON GARDEN INN FAROE ISLANDS.

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

ธอร์ฮาวน์ – หมู่บ้านเคิร์ชเบอร์ ล่องเรือ RIB BOAT เรคยาวิก (ไอซ์แลนด์)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่  หมู่บ้านเคิร์ชเบอร์ (Kirkjubøur) หมู่บ้านเล็กๆ ทางใต้สุดของเกาะสเตรอเมอ (STREYMOY)

หมู่บ้านเคิร์ชเบอร์  (KIRKJUBOUR)

หมู่บ้านที่มีประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดหมู่เกาะแฟโร ซึ่งมีคนมาตั้งรกรากอาศัยอยู่เริ่มแรกตั้งแต่ยุคไวกิ้งในศตวรรษที่ 11 หมู่บ้านนี้มีบ้านไม้เก่าแก่ที่สุดในโลก ซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ของหมู่เกาะแฟโรเช่นกันจากนั้นนำท่าน ชมซากโบสถ์ Kirkjubømúrur(MAGNUS CATHEDRAL) ซึ่งจะถูกเรียกว่า Múurur บาทหลวงชาวต่างชาติเริ่มสร้างโบสถ์แห่งนี้ เมื่อปี ค.ศ. 1269-1305 ในสไตล์โกธิค กำแพงยาว 26.5 เมตร กว้าง 10.8 เมตร สูง 9 เมตร และผนังหนา 1.5 เมตร ชมกำแพงโบสถ์ที่ยังคงเหลือมาจนปัจจุบัน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ Gamlarætt  เพื่อนำท่าน ล่องเรือ RIB BOAT (Rigid Hulled Inflatable Boat) สู่ ISLAND OF HESTUR ที่มีถ้ำถึง 600 ถ้ำ รวมถึง ผานก (BIRD CLIFF) ที่เต็มไปด้วยนกนานาพันธุ์  

*** ประมาณ 1 ชั่วโมง ***

RIB BOAT TO ISLAND OF HESTUR

กัปตันที่มากประสบการณ์จะขับเรือนำพาท่านไปยังสถานที่ที่ห่างไกลผู้คนที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งมีแต่นกและแมวน้ำอาศัยอยู่เท่านั้น ท่านจะได้สัมผัสใกล้ชิดกับนกพัพฟิน และนกอื่นๆ ที่น่าสนใจ ที่อาศัยอยู่ตาม หน้าผาขนาดใหญ่ของเกาะ HESTUR หากคลื่นลมสงบและสภาพอากาศเอื้ออำนวย ท่านจะได้ล่องเรือเข้าไปชมถ้ำหิน Klæmintsgjógv ขนาดใหญ่ ซึ่งท่านจะได้รับประสบการณ์ตื่นเต้นในการชมภูมิทัศน์ของเกาะที่น่าอัศจรรย์ใจ และวิวทิวทัศน์ในมุมมองอันน่าทึ่ง   นอกจากนี้ยังได้เห็นเสาหินบะซอลต์สูงเท่าปราสาท อีกด้วย ซึ่งในบริเวณนี้อุดมไปด้วยนกทะเลมาทำรัง ซึ่งท่านจะได้ประทับใจกับการล่องเรือชมอย่างแน่นอน

10.00 น. ล่องเรือกลับสู่ ท่าเรือ Gamlarætt   

จากนั้นนำท่าน ถ่ายภาพกับน้ำตกมูลาฟอสเซอร์ (MULAFOSSUR WATERFALL) หนึ่งในแลนด์มาร์ค ชื่อดังของหมู่เกาะแฟโร

น้ำตกมูลาฟอสเซอร์

น้ำตกที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของการมาเที่ยวหมู่เกาะแฟโร ท่านจะชมวิวสุดอลังการของน้ำตกที่ไหลลงมาจากหน้าผาสูง 60 เมตร ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน Gasadalur ที่ไกล สุดโพ้น ที่เพิ่งสร้างอุโมงค์เชื่อมกับถนนหลักเมื่อไม่กี่ปีมานี้เอง ที่นี่เป็นความสวยงามด้านทัศนียภาพระดับโลกที่ต้องมาเยือนให้ได้สักครั้ง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางสู่ เมืองเรคยาวิก (REYKJAVIK) ประเทศไอซ์แลนด์

*** อาหารกลางวัน มอบเป็น CASH BACK ให้ท่านละ 50 EURO ***

14.30  น. ออกเดินทางสู่ เมืองเรคยาวิก โดย สายการบิน ICELAND AIR เที่ยวบินที่ FI 301

15.20 น. เดินทางถึง เมืองเรคยาวิก (REYKJAVIK) เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ เป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือมากที่สุด โดยตั้งอยู่ไม่ไกลจากเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลมากนัก

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก GRANDHOTEL REYKJAVIK  หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

6

วันที่หกของการเดินทาง

เรคยาวิก  – ขมเมือง  –  ช้อปปิ้ง  – สกาย ลากูน – อิลลูลิแซท (กรีนแลนด์ตะวันตก)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองเรคยาวิก ผ่านชมสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งคือ Hofdi House บ้านที่มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของชาติอันน่าสนใจ เคยใช้เป็นที่รับรองและจัดเลี้ยง ผู้นำ 2 ประเทศมหาอำนาจผู้ยิ่งใหญ่ในการ ยุติสงครามเย็น นำท่าน ผ่านชมรัฐสภาของชาวไอซ์แลนด์ และศาลาเทศบาลเมือง ได้เวลาอันสมควร

ถ่ายภาพความงามของโบสถ์ประจำเมือง โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา  โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา llgrímskirkja) เป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ ตัวโบสถ์ มีความสูงถึง 74.5 เมตร สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชั่นนิส เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี1945 แล้วเสร็จปี ค.ศ.1986 บริเวณด้านหน้าของโบสถ์ยังมีอนุสาวรีย์ของเลฟร์ อีริกสัน (Leifr Eiriksson) ยืนตระหง่านอยู่เบื้องหน้า ซึ่งในประวัติศาสตร์ไอซ์แลนด์ถือว่าวาเลฟร์ เป็นชาวนอสร์ ชาติยุโรปคนแรกที่ไปเหยียบดินแดนแถบอเมริกาเหนือซึ่งรวมถึงกรีนแลนด์ด้วย โดยอนุสาวรีย์นี้สหรัฐอเมริกามอบให้แก่ไอซ์แลนด์เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 1,000 ปี รัฐสภาของไอซ์แลนด์

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เพอร์แลน (PERLAN) สถานที่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น และเป็นสัญลักษณ์ของเมือง

เพอร์แลน ตั้งอยู่บนเนินเขา มีความสูงเท่ากับอาคาร 5 ชั้น จากพื้นดิน25.7 เมตร เป็นอาคารขนาดใหญ่ ด้านบนเป็นรูปทรงคล้ายลูกโลกครึ่งวง ตั้งอยู่บนฐานที่คล้ายถังน้ำขนาดใหญ่ 4 ฐาน ที่มองเห็นได้ ในระยะไกลโดดเด่น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน เดินเล่นชมเมือง และช้อปปิ้งสินค้าของฝาก ของที่ระลึกบริเวณ ถนนคนเดิน Laugavegur

ถนนคนเดิน Laugavegur

ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียง และเก่าแก่ที่สุดของเมือง Laugavegur มีความหมายว่า ”wash road” เนื่องจากอดีตเคยเป็นเส้นทางเดินสู่ บ่อน้ำพุร้อน โดยหญิงสาวในสมัยก่อนของกรุงเรคยาวิกจะเดินทางไปซักล้างเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มโดยใช้เส้นทางสายนี้ ปัจจุบัน เป็นแหล่งช้อปปิ้งแหล่งรวมของห้างสรรพสินค้าและ ร้านเสื้อผ้าบูติคมากมาย ได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สกาย ลากูน (SKY LAGOON)

แช่น้ำร้อนสกาย ลากูน (SKY LAGOON)

Sky Lagoon ตั้งอยู่บริเวณอ่าวคาร์สเนส ห่างจากตัวเมือง เรคยาวิก ซึ่งเป็นเมืองหลวงของไอซ์แลนด์ เพียงไม่กี่นาทีท่านพักผ่อนสามารถแช่น้ำในบ่อร้อนที่ให้บรรยากาศราว กับปล่องภูเขาไฟ พร้อมวิวท้องน้ำสุดลูกตาของมหาสมุทรแอตแลนติก แบบไร้สิ่งใดขว้างกั้น นอกจากบ่อน้ำร้อนแบบอินฟินิตี้พูลที่มีความยาวกว่า 70 เมตรแล้ว ที่นี่ยังมีห้องอบไอน้ำ ซาวน่า และบาร์น้ำ ไว้บริการอีกด้วย

ทุกคนที่เข้าใช้บริการต้องอาบน้ำตามฉบับชาวไอซ์แลนด์เพื่อปรับธาตุร้อนและเย็น ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลาย เริ่มต้นด้วยการปรับอุณหภูมิยังลากูนเพื่ออบอุ่นร่างกาย ก่อนกระโดดลงสระน้ำเย็นเพื่อกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ลดการไหลเวียนของเลือด และกระชับผิว หลังจากนั้นใช้เวลา 5-10 นาทีในห้องสตรีม ต่อด้วยซาวน่า เดินเล่นผ่านหมอกเย็น ใช้สครับประจำถิ่นขัดผิว ก่อนลงไปผ่อนคลายอีกครั้งเพื่อดื่มด่ำกับบรรยากาศ

** กิจกรรมนี้ไม่เหมาะกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี **

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

18.30 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

21.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิลลูลิแซท (ILULISSAT) โดย สายการบิน ICELAND AIR เที่ยวบินที่ FI 125

23.00 น. เดินทางถึง เมืองอิลลูลิแซท (ILULISSAT)  เมืองหลักในดิสโก้ เบย์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว 

  

เมืองอิลลูลิแซท (ILULISSAT)

ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของกรีนแลนด์ สถานที่เช็คอินยอดฮิตของนักท่องเที่ยว ที่เรียกได้ว่าสามารถดึงดูนักท่องเที่ยวให้มาเยือนกรีนแลนด์มากขึ้นทุกปี

การเยี่ยมชม อิลลูลิแซท ไอซ์ฟยอร์ด (ILULISSAT ICEFJORD) ถูกจัดให้เป็นมรดกโลกโดย องค์การยูเนสโก ตั้งอยู่ห่างจากอาร์กติก เซอร์เคิลทางตอนเหนิอประมาณ 250 กิโลเมตรเหนือ ทางปากอ่าว ของทะเล Sermeq Kujalleq ซึ่งเป็นหนึ่งในไม่กี่  ธารน้ำแข็งของกรีนแลนด์ ที่ไหลลงสู่ทะเล การเยี่ยมชม อิลลูลิแซท ไอซ์ฟยอร์ด ถือเป็นอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องไปก่อนตายให้ได้

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พัก BEST WESTERN PLUS HOTEL ILULISSAT หรือเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

อิลลูลิแซท ล่องเรือชม EQUIP SERMIA (EQI GLACIER) อิลลูลิแซท

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านล่องเรือ ชมธารน้ำแข็งอิควิป เซอร์เมีย (Eqip Sermia) หรือรู้จักกันในชื่อ “EQI”

อิควิป เซอร์เมีย (Eqip Sermia)

กล่าวได้ว่าเป็นธารน้ำแข็งเก่าแก่อายุหลายหมื่นปีที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพียงแห่งเดียว ที่มนุษย์สามารถ เข้าไปชมได้อย่าใกล้ชิที่สุด จัดเป็นมรดกโลกเมื่อปี 2004  เป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกที่น่าตื่นตาตื่นใจ ซึ่งก้อนน้ำแข็งจำนวนมหาศาล ไหลลงทะเลทาง อิลลูลิแซท ไอซ์ฟยอร์ด (Ilulissat Icefjord) ถือได้ว่าเป็นที่สุดของธารน้ำแข็งทางฝั่งตะวันตกของ กรีนแลนด์ เป็นปากทางสู่ทะเลของ ธารน้ำแข็ง Sermeq Kujalleq ซึ่งเป็นหนึ่งในธารน้ำแข็งที่ไหล เร็วที่สุดในโลก 19 เมตรต่อวัน และนอกจากนั้น ธารน้ำแข็งนี้ยังมีการเคลื่อนตัวมากที่สุดในโลกอีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินเล่นชมเมืองที่มีสัสันอันเป็นเอกลักษณ์ โดดเด่นสวยงามด้วยอาคารบ้านเรือนที่มีสีสันเลาะเลียบไปตามไหล่เขาที่รังสรรค์โดยธรรมชาติไว้อย่างงดงาม เพลิดเพลินกับวิถีชีวิตของชาวพื้นเมือง ที่น่าสนใจ และให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมือง อันเป็นความแปลกใหม่ทีน้อยคนนักจะได้สัมผัส

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ

บ่าย ล่องเรือชมธารน้ำแข็งโดยระหว่างการล่องเรืออาจพบการแตกตัวของธารน้ำแข็ง ซึ่งท่านจะตื่นตาตื่นใจ เสียงธารน้ำแข็งหล่นกระทบน้ำคำรามกึกก้อง

ธารน้ำแข็งแห่งนี้ทำให้น้ำแข็งเกิดการแตกตัวถึง 35 ลูกบาศก์กิโลเมตรต่อปี หรือ 10% ของน้ำแข็งในกรีนแลนด์ทั้งหมด และมากกว่าธารน้ำแข็งอื่นๆ รอบแอนตาร์กติกา เสียงของการแตกตัวของน้ำแข็งเปรียบเสมือนเสียงระเบิดดังกึกก้องเคลื่อนตัวเบียดเสียดกลายเป็นก้อนน้ำแข็งน้อยใหญ่ลอยล่องอยู่กลางทะเล เชื่อกันว่าเป็นก้อนน้ำแข็งมหึมาที่เรือไททานิกชนจนอัปปางก็มีแหล่งกำเนิดมาจากที่นี่ ในช่วงล่องเรือกลับสู่ฝั่งท่านจะได้ฟังเสียงการแตกตัวของน้ำแข็ง และเพลิดเพลินกับการนั่งชมก้อนน้ำแข็งไหลลงทะเล ในอ่าวดิสโก ช่วงเย็นก่อนพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ท่านจะได้ชมแสงสีส้มแดงกระทบกราบเรือ และไอซ์

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พัก GLACIER LODGE EQI (CONFIRMED WITH COMFORT CABIN)

 ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

** การเตรียมตัว และรายละเอียดสำหรับกิจกรรม HIKING TO THE GLACIER MORAINE ในวันถัดไป **

– ระยะเดินทาง ไป – กลับ 12 กิโลเมตร ใช้เวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 5 ชั่วโมง
– ทางเดิน มีความยากระดับ 2 (Easy) โดยทางเดินส่วนใหญ่เป็นทางราบ แต่จะมีบางช่วงอาจจะต้อง มีการปีนเขาเมื่อใกล้ถึงบริเวณจุดชมวิว

– กรุณาเตรียมชุด แจ็กเก็ตกันลม รองเท้าผ้าใบ กางเกงขายาว เหมาะสำหรับ Hiking และ Backpack

8

อิลลูลิแซท HIKING TO THE GLACIER MORAINE  – อิลลูลิแซท

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ทำกิจกรรม HIKING ขึ้นสู่จุดชมวิว โมเรน กลาเซียร์ (MORAINE GLACIER) ที่ท่านจะต้องประทับใจไปกับวิวมุมสูงแบบ 360 องศาในแบบที่น้อยคนนักจะได้สัมผัส และเพลิดเพลิดกับ ทัศนียภาพบริเวณจุดชมวิวตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง (รับประทานอาหารกลางวันแบบ LUNCH BOX เพื่อความสะดวกในการเดินเที่ยวชมเ)

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ

14.15 น. นำท่าน ล่องเรือกลับสู่ เมืองอิลลูลิแซท (ILULISSAT)

18.00 น.  เรือเทียบท่า เมืองอิลลูลิแซท (ILULISSAT)

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ที่พักโรงแรม BEST WESTERN PLUS  ILULISSAT หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

21.00 น. นำท่าน ล่องเรือชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน (MIDNIGHT SUN CRUISE)

ท่านจะได้สัมผัสกับภูเขาน้ำแข็งสูงเสียดฟ้า สะท้อนด้วยแสงสีส้มและสีแดงของพระอาทิตย์เที่ยงคืน ขณะล่องเรือท่านจะสัมผัสกับลมอาร์กติกที่พัดผ่านและเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์อันน่าอัศจรรย์ของภูเขาน้ำแข็งสีฟ้าและสีขาว ระหว่างการล่องเรือท่านอาจได้พบปลาวาฬว่ายวนอยู่ข้างเรือได้ เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ท่านจะจดจำไปตลอดชีวิต  โดยช่วงพระอาทิตย์เที่ยงคืนที่ อิลลูลิแซทตั้งแต่ช่วงวันที่ 21 พฤษภาคม ถึง 24 กรกฎาคม โดยประมาณ

9

อิลลูลิแซท ล่องเรือชมวาฬ SERMERMIUT ICE FJORDอิลลูลิแซท

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน ล่องเรือชมปลาวาฬ (WHALE WATCHING) ไปในอ่าวดิสโก (DISCO BAY) โดยปกติบริเวณอ่าวนี้

จะมีวาฬอาศัยอยู่ถึง 15 สายพันธุ์ ในฤดูร้อนท่านจะได้พบกับ Minke whale Fin whale และ Humpback whale (วาฬหลังค่อม) มาอวดโฉมรอต้อนรับนักท่องเที่ยวก็เป็นได้ ท่ามกลางภูเขาน้ำแข็ง (ICEBERGS)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในโรงแรม

บ่าย นำท่าน ทำกิจกรรม HIKING เดินตามทางเส้นทางสู่ SERMERMIUT ICE FJORD (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกแห่งแรกของยูเนสโกในกรีนแลนด์ เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามของภูเขาน้ำแข็งจาก ILULISSAT ICEFJORD  ซึ่งบริเวณนี้ เมื่อ 4,000 กว่าปีก่อน ชาวเอสกิโมได้เคยมาตั้งรกราก ณ ที่แห่งนี้  ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับทั้งธารน้ำแข็ง ที่ละลายเคลื่อนตัวลงไปในมหาสมุทร ความสวยงามภูเขาน้ำแข็งรูปร่างแปลกตาตลอดทางที่ท่านจะไม่มีวันลืม

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ ที่พักโรงแรม BEST WESTERN PLUS ILULISSAT หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

10

อิลลูลิแซท  – แคงเกอร์ลุสซวก (กรีนแลนด์ตะวันตก) – รัสเซลกลาเซียร์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

11.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินอิลลูลิแซท  

(บริการอาหารกลางวันแบบ LUNCH BOX เพื่อความสะดวกในการเดินทาง)

13.25 น. ออกเดินทางสู่ แคงเกอร์ลูซวค กรีนแลนด์ (ฝั่งตะวันตก)โดยสายการบินกรีนแลนด์  เที่ยวบินที่  GL 513

14.15 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองแคงเกอร์ลุสซวก (KANGERLUSSUAQ) ประเทศกรีนแลนด์ (ฝั่งตะวันตก)  

แคงเกอร์ลุสซวก (KANGERLUSSUAQ)

ชื่อเมืองในภาษากรีนแลนด์แปลว่า “ฟยอร์ดใหญ่” เมืองที่ท่านจะต้องเพลิดเพลินไปกับความงดงามทางธรรมชาติและ ภูมิทัศน์ และบ้านเรือนที่สดใส สวยงาม แปลกตา ควรค่าแก่การเที่ยวชมเป็นอย่างยิ่ง

จากนั้นนำท่านเดินเล่นชมเมืองที่มีสัสันอันเป็นเอกลักษณ์ โดดเด่นสวยงามด้วยอาคารบ้านเรือนที่มีสีสัน เลาะเลียบไปตามไหล่เขาที่รังสรรค์โดยธรรมชาติไว้อย่างงดงาม เพลิดเพลินกับวิถีชีวิตของชาวพื้นเมือง ที่น่าสนใจ และให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมือง อันเป็นความแปลกใหม่ทีน้อยคนนักจะได้สัมผัส

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พัก KANGERLUSSUAQ หรือเทียบเท่า *** มีเวลาให้ท่านจัดเก็บสัมภาระ และผ่อนคลายอิริยบถตามอัธยาศัย ***

16.00 น. จากนั้นนำท่าน ทำกิจกรรม HIKING ตะลุย รัสเซลกลาเซียร์ (RUSSEL GLACIER)

รัสเซลกลาเซียร์  (RUSSELL GLACIER)

นำท่านเดินทางโดยรถ 4WD ไปยัง ธารน้ำแข็งมรดกโลก Russell Glacier  ด้วยระยะทาง 25 กม. ตามทาง Ice Road ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของถนนที่ยาวที่สุดในกรีนแลนด์ ระหว่างทางท่านจะได้ชม หุบเขาธารน้ำแข็ง ฝูงวัวมัสก์ และกวางเรนเดียร์ กระต่ายอาร์กติก และสุนัขจิ้งจอกขั้วโลก ชมดอกไม้อาร์กติกและดูนกหลากหลายชนิด เช่น เหยี่ยวและนกอินทรีที่สวยงาม รวมถึงนกอื่นๆ อีกมากมายที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ท่านจะตะลึงกับความสวยงามและความอลังการของธารน้ำแข็งที่สูงถึง 60 เมตร ซึ่งบางทีท่านอาจได้ขมก้อนน้ำแข็งขนาดเท่ารถยนต์ที่แตกตัวและพังลงมา พร้อมเปล่งเสียงคำรามกึกก้อง ท่านจะได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศอันบริสุทธิ์แห่งนี้ ชมวิวทิวทัศน์ของธารน้ำแข็งขนาดยักษ์ ตั้งตระหง่านตัดกับเส้นขอบฟ้า ที่สวยงามราวภาพวาดชั้นดี ให้ท่านได้เก็บภาพความทรงจำที่น่าประทับใจนี้ที่ไม่มีวันลืมเลือน จนได้เวลาอันสมควร 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ สไตล์ BBQ DINNER พร้อมดิ่มด่ำกับความสวยงามของรัสเซลกลาเซียร์

จนได้เวลาอันสมควร  นำท่านกลับเข้าสู่ที่พักโรงแรม KANGERLUSSUAQ หรือเทียบเท่า

11

แคงเกอร์ลุสซวก  โคเปนเฮเกน (เดนมาร์ก)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

11.55 น. ออกเดินทางสู่ โคเปนเฮเกน โดย สายการบินกรีนแลนด์ เที่ยวบินที่ GL 780

*** บริการอาหารกลางวัน และอาหารว่างบนเครื่องบิน ***

*** เวลาที่เมืองแคงเกอร์ลุสซวก ช้ากว่าโคเปนเฮเก้น 4 ชั่วโมง ***

20.15 น. เดินทางถึง สนามบินโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พัก CLARION COPENHAGEN AIRPORT หรือเทียบเท่า

12

โคเปนเฮเกน – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินโคเปนเฮเกน

14.25 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 951

13

กรุงเทพฯ

06.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..