17 – 27 ตุลาคม 2567
วันเดินทาง
สายการบินเอมิเรตส์ (EK)
สายการบิน
โมร็อกโก
ประเทศ

ทัวร์โมรอคโค เที่ยวโมรอคโค :  สีสันโมร็อคโค สายการบินเอมิเรตส์ 11 วัน (EK)

กำหนดการเดินทาง : 17 – 27 ตุลาคม 2567

ประเทศ : โมรอคโค

สายการบิน : เอมิเรตส์ เที่ยวบิน EK 

ราคา : 189,800 บาท

 

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพ สุวรรณภูมิ

22.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 9 แถว T เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่จากบริษัทเร้นจ์ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

2

วันที่สองของการเดินทาง

กรุงเทพ – คาซาบลังก้า – มาราเกซ

01.35 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองคาซาบลังก้า โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385/EK751 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ 04.45 – 07.30)

12.45 น.  เดินทางถึง สนามบินเมืองคาซาบลังก้า ประเทศโมรอคโค หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองมาราเกช (MARRAKESH) (218 กิโลเมตร)

MARRAKESH

เมืองมาราเกช เมืองท่องเที่ยวที่สําคัญที่ตั้งอยู่เชิงเขาแอตลาส ในอดีต เป็นที่พักของกองคาราวานอูฐ ที่มาจากทางตอนใต้ของโมรอคโค ถือเป็นเมืองชุมทางของพ่อค้าต่างๆ ปัจจุบันเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุด สองข้างทางแวดล้อมด้วยบ้านเรือนที่ถูกฉาบด้วยปูนสีส้มๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลกําหนดไว้ แต่คนท้องถิ่นจะเรียกว่า PINK CITY หรือ เมืองสีชมพู อาจกล่าวได้ว่ามาราเกชเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก จึงได้สมญานามว่าเป็น A CITY OF DRAMA นั่นคือมีความสวยงามดั่งเมืองในละครที่ไม่น่าเป็นชีวิตจริงได้ มีเวลาให้ท่านได้อิสระเดินเล่นชมเมือง สัมผัสมนต์เสน่ห์ของเมืองมาราเกช

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  MOVENPICK HOTEL MANSOUR EDDAHBI MARRAKECH (พัก 2 คืน) หรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

มาราเกซ – ชมเมือง – พระราชวังบาเฮีย – สวนจาร์ดีน มาจอแรล

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้นนำชม พระราชวังบาเฮีย (BAHIA PALACE)

BAHIA PALACE

พระราชวังบาเฮีย เป็นพระราชวังของท่านมหาอํามาตย์ ผู้สําเร็จราชการแผ่นดินแทนยุวกษัตริย์ในอดีต สร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 โดย SI MOUSSA สถาปัตยกรรมออกเป็นแนวสมัยใหม่ โดยที่ตั้งใจจะให้เป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่ และหรูหราที่สุดในสมัยนั้น แต่ด้วยความที่มีการวางแผนก่อสร้าง และ ตกแต่งอย่างเร่งรีบ จึงเป็นที่วิจารณ์กันว่ารายละเอียดหลายๆ อย่างในพระราชวังแห่งนี้ยังไม่สมบูรณ์ลงตัว พระราชวังมีการตกแต่งโดยการแกะสลักปูนปั้น (STUCCO) มีการวาดลายบนไม้ และประดับประดาด้วยโมเสกเป็นลวดลายที่สวยงามละเอียดอ่อนมาก

จากนั้นนําท่านชม สวนจาร์ดีน มาจอแรล (JARDIN MAJORELLE)

JARDIN MAJORELLE

สวนจาร์ดีน มาจอแรล หรือ สวนยิปแซงลอเร้นซ์ชื่อนี้เป็นที่คุ้นเคยของสาวๆ ที่ชื่นชอบแฟชั่นสุดหรูของ YVES ST. LAURENT นักออกแบบแฟชั่นดีไซน์ แห่งฝรั่งเศส ซึ่งเป็นผู้ออกแบบสวนแห่งนี้ ในช่วงที่โมรอคโคตกเป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศส ยิปแซงลอเร้นซ์มาที่ประเทศโมรอคโค เพื่อพักผ่อนหลังจากเคร่งเครียดจากงานออกแบบแฟชั่นโชว์ บ้านหลังนี้เคยตกเป็นของเศรษฐีแห่งมาราเกช ก็ได้เกิดความหลงใหลในเมืองแห่งนี้ และซื้อบ้านหลังนี้ไว้เป็นที่พักผ่อนชม สวนที่ถูกออกแบบโดยใช้สีฟ้า และสีส้มเป็นองค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็นเสา แจกัน และชมนานาพรรณของต้นไม้แห่งทะเลทราย ที่จัดได้อย่างสวยงาม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

KOUTOUBIA MOSQUE

มัสยิดคูตูเบีย ซึ่งเป็นมัสยิดใหญ่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ไม่ว่าจะเดินไปแห่งใดในตัวเมืองก็จะเห็นมัสยิดนี้ได้ ซึ่งหอขานละหมาดมีความสูง 226 ฟุต (หรือ 70 เมตร)

DJEMAA FNAA SQUARE

จัตุรัสกลางเมือง ที่มีขนาดใหญ่ รายล้อมไปด้วยอาคารร้านค้า ตลาดทั้ง 4 ด้าน เดินเล่นถ่ายรูปความมีชีวิตชีวาที่มีสีสัน และกลิ่นอายแบบโมรอคโคขนานแท้พร้อมจับจ่ายหาซื้อของฝาก ของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ ได้ที่ ตลาดเก่า (OLD MARKET) ที่อยู่รายรอบจัตุรัสอย่างเพลิดเพลิน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  MOVENPICK HOTEL MANSOUR EDDAHBI MARRAKECH  

(พัก 2 คืน) หรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

มาราเกซ – ไอท์ เบนฮาดดู – ATLAS STUDIO – วอซาเซท

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองไอท์ เบนฮาดดู (AIT BENHADDOU) (187 กิโลเมตร)

AIT BENHADDOU

เมืองไอท์ เบนฮาดดู เมืองที่มีอาคารต่างๆ ที่สร้างจากดิน เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องการหารายได้จากกองถ่ายทำภาพยนตร์กว่า 20 เรื่องโดยเฉพาะป้อมดินที่งดงาม และใหญ่ที่สุดในภาคใต้ของโมรอคโค คือ ป้อมไอท์ เบนฮาดดู (KASBASH OF AIT BEB HADOU) ป้อมดินซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางสวนอัลมอนด์ ปราสาทที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่องที่โด่งดังอาทิ LAWRANCE OF ARABIA, JESUS OF NAZARETH และ GLADIATOR ปัจจุบันอยู่ในความดูแลขององค์การยูเนสโก้ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1987

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําท่านสู่ ATLAS STUDIO

ATLAS STUDIO

สตูดิโอถ่ายทำภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ตั้งอยู่บนทะเลทราย กินพื้นที่มากกว่า 30,000 ตารางเมตร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1983 โดย MOHAMED BELGHMI ภาพยนตร์ HOLLYWOOD ฟอร์มยักษ์มากมายก็เคยมาถ่ายทำที่นี่ เช่น THE MUMMY, STAR WARS, GLADIATOR, BABEL, BEN-HUR หรือแม้แต่หนังฟอร์มยักษ์เรื่องล่าสุดอย่าง BATMAN VS. SUPERMAN : DAWN OF JUSTICE อีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองวอซาเซท (OUARZAZATE)  (170 กิโลเมตร)

OUARZAZATE

เมืองวอซาเซท เป็นเมืองที่ถูกส่งเสริมให้เป็นเมืองท่องเที่ยวแวดล้อมไปด้วยสตูดิโอภาพยนตร์ และมีการพัฒนาพื้นที่ในทะเลทรายเพื่อการทํากิจกรรมต่างๆ เช่นการขี่มอเตอร์ไซด์ อูฐ กิจกรรมผจญภัยกลางทะเลทราย อาจกล่าวได้ว่าเป็นจุดมุ่งหมาย ของนักท่องเที่ยวที่มองหาความแตกต่าง และความผจญภัยที่หาไม่ได้จากที่ไหน ควรเตรียมเสื้อกันหนาวให้เพียงพอ เพราะเมืองนี้อยู่ใกล้ภูเขาแอตลาส ที่มีหิมะปกคลุม เดินทางบนเส้นทาง ถนนแห่งคาชบาห์ หรือ ป้อมปราการนับพัน เนื่องจากตลอดสองข้างทางจะมีคาชบาห์น้อยใหญ่หลายร้อยแห่งเรียงรายสุดลูกหูลูกตา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  BERBERE PALACE HOTEL OUARZAZATE หรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

วอซาเซท – ทินเฮียร์ – ทอดร้าจอร์จ – เมอร์ซูก้า    

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ทอดร้าจอร์จ (TODRA GEORGE) (175 กิโลเมตร)

TODRA GEORGE

เป็นแนวหุบเขาหินธรรมชาติที่มีลักษณะเป็นหน้าผา คล้ายๆ กับแกรนด์แคนยอนในสหรัฐอเมริกา เป็นสถานที่มีแนวเขาและหน้าผาสวยแปลกตามีสีส้มแดง และลึกถึง 40 กิโลเมตร ถือได้ว่าสวยงามที่สุด เนื่องจากมีความกว้างของทางเดินระหว่างช่องเขาเพียง 10 เมตร และกำแพงหินสูงถึง 160 เมตร ตั้งหันหน้าเข้าหากัน เป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับการปีนเขา และไต่หน้าผาของนักปีนเขา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

TINERHIR OASIS

นำท่านแวะชม โอเอซิส TINERHIR  ชุมชนที่เกาะกลุ่มอยู่รวมกันท่ามกลางความแห้งแล้ง แต่ยังมีความชุ่มชื้นของโอเอซิส ที่เคยเป็นที่ตั้งของกองทหารที่เดินทางมาจากวอซาเซท

จากนั้นนําท่านเดินทางต่อสู่ เมอร์ซูก้าร์ (MERZOUGA) (195 กิโลเมตร)

MERZOUGA

เมืองเมอร์ซูก้าร์ โดยท่านจะนั่งรถขับเคลื่อนสี่ล้อ 4 WD ท่องไปยังทะเลทรายซาฮาร่า “SAHARA”  เป็นทะเลทราย ในทวีปแอฟริกาที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก รองจากทะเลทรายในทวีปแอนตาร์กติกา และเป็นทะเลทรายร้อนที่ใหญ่ที่สุดของโลก ลัดเลาะขอบทะเลทรายสู่เขตซาฮาร่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  ROYAL LUXURY CAMP, MERZOUGA หรือเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

เมอร์ซูก้า – เมืองมิเดล – เฟซ

05.00 น. ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนำทุกท่าน ขี่อูฐกลางทะเลทรายซาฮาร่า ดื่มด่ำกับบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นในทะเลทรายซาฮาร่า ซึ่งจะเป็นความประทับใจที่ท่าน จะไม่มีวันลืม

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิเดล (MIDELT) (262 กิโลเมตร) เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินต่อสู่ เมืองเฟซ (FES) (204 กิโลเมตร)

FES

เมืองเฟส เมืองโบราณที่ตั้งอยู่บนพื้นที่อุดมสมบูรณ์ต่อจากเชิงเทือกเขารีฟ (RIF MOUNTAIN) ทางตอนเหนือกับเขตเทือกเขาแอตลาสตอนกลาง (MIDDLE ATLA) มีแม่นํ้าเฟส (RIVER FES) ไหลผ่านกลางเมือง ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ จะเห็นดอกไม้ป่าสีสันสดใสขึ้นตลอดข้างทาง และที่นี่เป็นเมืองที่ยังคงมีบรรยากาศของเมืองโบราณที่ผู้คนยังใช้ลาเป็นพาหนะและบรรทุกของกันอยู่ 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  FES MARRIOTT HOTEL JNAN PALACE (พัก 2 คืน)

หรือเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

เฟซ – ย่านเมดิน่า – GOLDEN GATEMOROCCAN BATH

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

MEDINA

เดินชม ย่านเมดิน่า  ชุมชนที่อยู่อาศัยและตลาดการค้ากลางเมือง รวมถึงย่านเครื่องเทศ (SOUK EL ATTARINE) ที่อยู่ใกล้กัน ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศเมืองเก่าแก่ที่สุดในบรรดาเมืองหลวงเก่าทั้งสี่แห่ง แต่สิ่งที่สําคัญของเมืองเฟส คือ ในปีค.ศ.1981 องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เขตเมืองเก่าของ เฟซเป็นเมืองมรดกโลกทางประวัติศาสตร์ นำท่านถ่ายรูปกับ GOLDEN GATE PALAIS ROYALE

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านสัมผัสการผ่อนคลายตามแบบฉบับชาวโมร็อคโคที่ MOULAY YACOUB THERMAL BATHS & SPA

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  FES MARRIOTT HOTEL JNAN PALACE (พัก 2 คืน)  หรือเทียบเท่า

8

เฟซ – เชฟเชาเอิน – ย่านเมดิน่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเชฟเชาเอิน (CHEFCHAOUEN)  (250 กิโลเมตร)

CHEFCHAOUEN 

เมืองเชฟเชาเอิน ถือเป็นสถานที่  ท่องเที่ยวที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงอีกแห่งและยังเป็นเมืองที่มีชายแดนติดกับสเปนด้วยความที่รูปร่างลักษณะของยอดเขาของที่นี่เหมือนกับเขาแพะ (CHAOUA) ดังนั้นชื่อเมืองจึงมีความหมายที่ตรงตัวเลยว่า “มองที่เขาแพะนั่นซิ”

PLAZA UTA EL-HAMMAN

ย่านใจกลางเมือง คือ ย่านเมดิน่าของเมืองเซฟเชาเอิน ที่บ้านเรือนตกแต่งด้วยอาคารสีฟ้าซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้า และคาเฟ่ในบรรยากาศยามเย็น ที่นี่ยังมีชื่อเสียงทางด้านช้อปปิ้งอีกด้วย ที่มีทั้งสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านที่หาไม่ได้จากไหนในโมรอคโค เช่น เสื้อผ้าขนสัตว์ รวมทั้งชีสที่ทําจากแพะ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก DAR ECHAOUEN MAISON D’ HOTES & RIAD หรือเทียบเท่า

9

มาราเกซ – แอลฌาดีดา – ชมเมือง – คาซาบลังก้า – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 จากนั้นนำท่านสู่ เมืองแทนเจียร์ (TANGIER) (112 กิโลเมตร) เพื่อไปขึ้น รถไฟด่วน (HIGH SPEED TRAIN) สู่ เมืองราบัต (RABAT) ที่นั่งบนรถไฟชั้น 1st CLASS *ใช้เวลาเดินทาง 1.20 ชม.*

RABAT 

เมืองหลวงแห่งราชอาณาจักรมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1956 เมื่อโมร็อกโกหลุดพ้นจากการเข้าแทรกแซงทางการเมืองของฝรั่งเศส ซึ่งถือเป็นเมืองหลวงแห่งที่ 4 ของประเทศ เป็นเมืองสีขาวที่สะอาด และสวยงาม บ้านเรือนออกแนวสไตล์ฝรั่งเศส ผสมผสานศิลปะมุสลิมแบบโบราณ ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ จึงทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกจากยูเนสโก เมื่อปี  ค.ศ. 2012

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

MAUSOLEUM OF  MOHAMMED V

ชม สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5 พระอัยกาของกษัตริย์แห่งโมร็อกโกองค์ปัจจุบัน ถูกสร้างขึ้นในทศวรรษที่ 1950 เพื่อเป็นหลุมฝังศพของพระองค์ และลูกทั้งสองของเขา โดยหลุมฝังศพตั้งอยู่ที่ชั้นล่างของสุสาน เป็นสีขาวที่แกะสลักจากนิล และได้รับการคุ้มกันโดยราชองครักษ์ ซึ่งจะทรงม้าและแต่งเครื่องแต่งกายแบบเต็มยศสง่างาม

OUDAYAS FORTRESS

จากนั้นนำท่านเข้าชม ป้อมอูไดยะ ป้อมขนาดใหญ่ 2 ชั้นที่ตั้งอยู่ริมมหาสมุทรแอตแลนติก ล้อมรอบด้วยกําแพงสูงใหญ่ ด้านในท่านสามารถเดินชม เมดิน่า บ้านเรือนทาทาบด้วยสีฟ้า ที่สะอาดตาน่าเดินเล่น

จากนั้นเดินทางสู่ คาซาบลังก้า (CASABLANCA) (90 กิโลเมตร)

CASABLANCA

คาซาบลังก้า หมายถึง บ้านสีขาว คําว่า ‘คาซา’ แปลว่า บ้าน และ ‘บลังกา’ แปลว่า สีขาว เป็นเมืองที่คนทั่ว โลกรู้จัก และอาจรู้จักมากกว่า ‘ราชอาณาจักรโมรอคโค’ ด้วยซํ้า เพราะนอกจากจะเป็นเมืองท่า และเป็นที่ตั้งของ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศแล้ว ยังถูกใช้เป็นฉากในภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่อง CASABLANCA (โดยที่ไม่ได้ถ่ายทําในคาซาบลังก้าเลย)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  SOFITEL CASABLANCA TOUR BLANCHE หรือเทียบเท่า

10

คาซาบลังก้า สนามบินคาซาบลังก้า – ดูไบmorocco

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

MOSQUE HASSAN II

นําท่านเข้าชม สุเหราแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2  มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากเมืองเมกกะ สุเหร่านี้งดงามประณีตด้วยสถาปัตยกรรมแบบโมรอคโคทุกแขนง ชมทิวทัศน์รอบๆ สุเหร่า อันเป็นจุดชมวิวริมฝั่งทะเล ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนที่สวยงามของชาวโมรอคโค ที่ชอบมาเดินเล่นหลังจากปฏิบัติ ศาสนกิจ

จนได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินคาซาบลังก้า

14.45 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ โดย สายการบิน Emirates เที่ยวบินที่ EK752 / EK376 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ 01.15-03.50)

11

กรุงเทพฯ

12.55 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ยุโรป โปรแกรมทัวร์ยุโรป Europe Tour ทัวร์หรู ทัวร์ยุโรป 5 ดาว ทัวร์ยุโรป พรีเมี่ยม ทัวร์ยุโรปVIP ใช้เวลาวันหยุดของคุณในการ ท่องเที่ยวยุโรป
เพลิดเพลินไปกับประวัติศาสตร์และการผจญภัย รวมถึงอาหารที่ดีเลิศรสด้วย แพคเกจทัวร์ยุโรป ที่แปลกใหม่ เส้นทางสายใหม่ หรือเส้นทางที่คุ้มค่ากับเวลาในการเดินทาง เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมในการ ทัวร์ยุโรป ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์อิตาลี ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์เยอรมนี ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์อังกฤษ ทัวร์สก็อตแลนด์ ทัวร์เบลเยี่ยม ทัวร์เนเธอร์แลนด์ ทัวร์กรีซ ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์เวลส์ เป็นต้น
รวมถึงประเทศแถบ ทัวร์สแกนดิเนเวีย ทัวร์บอลติก อย่างเช่น ทัวร์สวีเดน ทัวร์ฟินแลนด์ ทัวร์นอร์เวย์ ทัวร์ล่าแสงเหนือ ทัวร์แสงเหนือ ล่าแสงเหนือ ทัวร์เดนมาร์ก ทัวร์ไอซ์แลนด์ ทัวร์ลัตเวีย ทัวร์เอสโตเนีย