ทัวร์ยุโรป : CHARM OF SWISS- FRANCE 12 วัน (EK)

MONT BLANC ยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์ มีความสูงกว่า 4,807 เมตร (15,771 ฟุต) เหนือระดับน้ำทะเลและเป็นมีความสูงเป็นอันดับที่ 11 ของโลก
per person
09 – 18 ก.ย. / 15 – 24 ก.ย. / 06 – 15 ต.ค. / 20 – 29 ต.ค.  / 04 – 13 พ.ย.  / 2565
สวิตเซอร์แลนด์, สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส

ทัวร์ยุโรป : SIX NATURE ICELAND 15 วัน 12 คืน (TG/FI)

ดินแดนแห่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ท่านจะต้องประทับใจ เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวไอซ์แลนด์
per person
08 – 22 กันยายน 2565
สายการบินไทย (TG)
ไอซ์แลนด์

ทัวร์ยุโรป : BEST OF SOUTH ITALY 10 วัน (SQ)

AMALFI เป็นเมืองที่เคยมีอำนาจทางทะเล สมญานามว่า QUEEN  OF MEDITERRANEAN
per person
17 – 26 ก.ย / 8 – 17 ต.ค. / 15 – 24 ต.ค. / 05 – 14 พ.ย. 2565
สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)
อิตาลี

ทัวร์ยุโรป : IN LOVE BALTIC 9 วัน (AY)

LEUKERBAD เมืองสปาน้ำแร่ แห่งสวิตเซอร์แลนด์  
per person
16 – 25 ก.ย. / 07 – 15 ต.ค. / 21 – 29 ต.ค. / 04 – 12 พ.ย. 2565
ฟินน์แอร์ (AY)
ลิทัวเนีย – ลัตเวีย – เอสโทเนีย – ฟินแลนด์

ทัวร์แอฟริกาใต้ : BEST IN GREAT S. AFRICA 10 วัน (SQ)

ทัวร์แอฟริกา : BEST IN GREAT S. AFRICA 10 วัน (SQ) กำหนดการเดินทาง : 08 –
per person
08 – 17 ก.ค. /  22 – 31 ก.ค. /  12 – 21 ส.ค. / 19 – 28 ส.ค. 09 – 18 ก.ย.  / 23 ก.ย. – 02  ต.ค. / 13 – 22 ต.ค. / 22 – 31 ต.ค. 2565
สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)
แอฟริกาใต้

ทัวร์ยุโรป : CHARM OF ITALY – SWITZERLAND 10 วัน (OS/LX)

MONT BLANC ยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์ มีความสูงกว่า 4,807 เมตร (15,771 ฟุต) เหนือระดับน้ำทะเลและเป็นมีความสูงเป็นอันดับที่ 11 ของโลก
per person
22 – 31 ก.ค. / 12 – 21 ส.ค. / 23 ก.ย. – 02 ต.ค. 07 – 16 ต.ค. / 21 – 30 ต.ค. / 11 – 20 พ.ย. / 02 – 11 ธ.ค. 2565**
สวิตเซอร์แลนด์, อิตาลี

ทัวร์ยุโรป : BEST OF SWISS 9 วัน (WY)

LEUKERBAD เมืองสปาน้ำแร่ แห่งสวิตเซอร์แลนด์  
per person
14-22 กันยายน / 19-27 ตุลาคม 2565
โอมานแอร์ (WY)
สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์ยุโรป : GREAT EXPERIENCE IN SWISS 11 วัน (LX)

LEUKERBAD เมืองสปาน้ำแร่ แห่งสวิตเซอร์แลนด์  
per person
14 – 24 ก.ค / 28 ก.ค – 07 ส.ค. / 12 – 21 ส.ค.  08 – 18 ก.ย. / 06 – 16 ต.ค. 2565
การบินไทย (TG)
สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์ยุโรป : CROWN OF SWEDEN 10 วัน (TG)

เจาะลึกเมืองเล็กแห่งสวีเดนใต้เมืองสวยริมชายฝั่งทะเลเหนือและทะเลบอลติก
per person
14 – 23 ก.ค / 11 – 20 ส.ค / 15 – 24 กันยายน / 13-23 ตุลาคม 65 / 14-23 เมษายน 2566
สายการบินไทย (TG)
สวีเดน

ทัวร์ยุโรป : LOVELY SWISS 9 วัน LX

LEUKERBAD เมืองสปาน้ำแร่ แห่งสวิตเซอร์แลนด์  
per person
08-16 ก.ค / 22 – 30 ก.ค / 12-20 ส.ค / 09 – 17 ก.ย. / 23 ก.ย. – 01 ต.ค. / 07 – 15 ต.ค. 2565
การบินไทย (TG)
สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์ยุโรป : PRIDE OF NORWAY 12 วัน 9 คืน (TG/SK)

PREIKESTOLEN (PULPIT ROCK) หน้าผาสูงชันถึง 604 เมตร (1,982 ฟุต) จากระดับน้ำทะเล ดูน่าหวาดเสียว แต่หากขึ้นไปยืนบนหน้าผา การันตีว่าท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของธรรมชาติที่สวยอลังการมากที่สุด  
per person
17 – 28 มิ.ย. / 08 – 19 ก.ค. 15 – 26 ก.ค. 12 – 23 ส.ค. / 26 ส.ค. – 06 ก.ย. / 09 – 20 ก.ย. 2565
การบินไทย (TG)
นอร์เวย์

ทัวร์ยุโรป : DISCOVERY ICELAND 12 วัน 9 คืน(TG/FI)

ทัวร์ยุโรป : DISCOVERY ICELAND 12 วัน 9 คืน(TG/FI) กำหนดการเดินทาง :  03-14 มิ.ย. / 17
per person
03-14 มิ.ย. / 17 – 28 มิ.ย. / 08 – 19 ก.ค. 15 – 26 ก.ค. / 12 – 23 ส.ค. / 26 ส.ค. – 06 ก.ย. / 09 – 20 ก.ย. 2565
การบินไทย (TG)

ทัวร์ยุโรป : CHARM OF SWISS- FRANCE 12 วัน (EK)

MONT BLANC ยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์ มีความสูงกว่า 4,807 เมตร (15,771 ฟุต) เหนือระดับน้ำทะเลและเป็นมีความสูงเป็นอันดับที่ 11 ของโลก
per person
02-13 มิ.ย. / 16-27 มิ.ย. / 08-19 ก.ค. 21 ก.ค. – 01 ส.ค. / 11 – 22 ส.ค. 2565
สวิตเซอร์แลนด์, สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส

ทัวร์ยุโรป : BEST ALSACE SMALL VILLAGE 10 วัน (TG)

อินน์สบรูก ที่ตั้งอยู่ในอ้อมกอดของเทือกเขาแอล์ปที่สูงเสียดฟ้า
per person
12 – 21 ส.ค. / 09 – 18 ก.ย. / 16 – 25 ก.ย. / 07 – 16 ต.ค. / 21 – 30 ต.ค. / 04 – 13 พ.ย. 2565
การบินไทย (TG)
ออสเตรีย – เยอรมนี

ทัวร์ยุโรป : SENSE OF THE ALPS 10 วัน (TG)

BORMIO สุดยอดเมืองสปา ห้าดาว แห่งอิตาลี    
per person
20 – 29 ส.ค. / 09-18 ก.ย. / 23 ก.ย. – 02 ต.ค.  07 – 16 ต.ค. / 21 – 30 ต.ค. 2565
การบินไทย (TG)
ออสเตรีย – เยอรมนี