ทัวร์ยุโรป ทัวร์ฟินแลนด์ : FINLAND ICEBREAKER สายการบินฟินน์แอร์ 10 วัน (AY)

เรือตัดน้ำแข็ง หรือไอซ์เบรกเกอร์ที่ขึ้นชื่อและโด่งดังที่สุดลำหนึ่งในโลก
per person
05 – 14 เมษายน 2567  / 06 – 15 เมษายน 2567 / 08 -1 7 เมษายน 2567
ฟินน์แอร์ (AY)
ฟินแลนด์