ทัวร์แคนาดา ทัวร์VIP : SUMMER+AUTUMN CANADA

NIAGARA FALLS STATE PARK น้ำตกที่ได้ชื่อว่ามีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชมความงามของน้ำตกไนแองการ่า ทั้งในฝั่งแคนาดาและอเมริกา
per person
9 – 20 ส.ค. / 20 ก.ย. – 1 ต.ค. 2567
อีวีเอ แอร์(BR)
แคนาดา
Fully Booked

ทัวร์แคนาดา ทัวร์VIP : ทรานส์แคนาดา X รถไฟร๊อกกี้เม้าท์เท้นเนียร์ 12 วัน

NIAGARA FALLS STATE PARK น้ำตกที่ได้ชื่อว่ามีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชมความงามของน้ำตกไนแองการ่า ทั้งในฝั่งแคนาดาและอเมริกา
per person
30 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2567
อีวีเอ แอร์(BR)
แคนาดา