29  ต.ค –  04  พ.ย  /  12 – 18 พ.ย 2563 / 03 – 09 ธ.ค / 24 ธ.ค 63 – 30 ธ.ค 63
วันเดินทาง


ทัวร์ไทย
: TOP Of Thailand

กำหนดการเดินทาง :  29  ต.ค –  04  พ.ย  /  12 – 18 พ.ย 2563 / 03 – 09 ธ.ค / 24 ธ.ค 63 – 30 ธ.ค 63

จังหวัด : เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย 

สายการบิน : ไทยสมายล์

ราคา : 45,900  บาท

สุดยอดแห่งดินแดนสยาม Unseen Thailand ขจรไกลไปถึงต่างแดน สัมผัสแกรนด์แคนยอน ชิวๆที่ตลาดจริงใจ ปล่อยอารมณ์ที่ปาย พักรีสอร์ทหรูสไตล์ล้านนา ไม่ควรพลาดโอกาสดีๆ ในช่วงนี้ราคาสุดพิเศษที่ท่านสัมผัสได้

ทัวร์ช่วง ตุลาคม – พฤษจิกายน 

ทัวร์ช่วง ธันวาคม

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันที่หนึ่งของการเดินทาง

กรุงเทพ-เชียงใหม่-ปาย

05.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 2 แถว B เคาน์เตอร์สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่าน ก่อนขึ้นเครื่อง *** พร้อมบริการอาหารเช้าแบบ Snack Box ***

07.55 น. เดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE102

***ไม่มีบริการน้ำ และอาหารบนเครื่องบิน ***

09.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่ล้อมรอบด้วยภูเขา ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.1839 ในฐานะเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนา หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ เพื่อนำท่านเดินทางสู่ ภัตตาคาร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ข้าวเม่า-ข้าวฝ้าง

บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นอำเภอขนาดเล็กทางตอนเหนือของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นที่รู้จักกันดีในด้านความงามของธรรมชาติรีสอร์ทและทีเที่ยวทางธรรมชาติน่าสนใจ  หลายหลายในเมืองปาย ระหว่างทางแวะ 32 Coffee Hill  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)

 อิสระให้ท่านจิบกาแฟ พักผ่อนเปลี่ยน อิริยาบท ตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางต่อสู่ที่พัก REVERIE SIAM RESORT  https://reveriesiam.com/

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เพื่อให้ท่านได้เก็บสัมภาระและพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย หรือใช้บริการสระน้ำเกลือของทางโรงแรมเพื่อคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง จนได่เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

2

วันที่สองของการเดินทาง

ปาย – สะพานบุญโขกู้โส่  -หมู่บ้านสันติชล  -ถนนคนเดิน

05.30  น. นำท่านเดินทางสู่ สะพานบุญโขกู้โส่  สะพานบุญแห่งแรงศรัทธา วางตัวทอดยาวเหนือท้องนา กลางวงล้อมของหุบเขาให้ท่านได้ตักบาตรพระสงฆ์เพื่อความสิริมงคล สมควรแก่เวลา จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่  โรงแรมที่พัก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านสันติชล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ที่จำลองบรรยากาศของชุมชนจีนยูนนานในประเทศจีน ด้วยการประดับตกแต่งสถานที่โดยรอบ เป็นสไตล์จีนยูนนานทั้งหมด โดดเด่นด้วยมังกรสีสดพันอยู่รอบเสาซึ่งตั้งอยู่บนเนินหินสีเข้มและด้านหน้าเนินหินนั้น มีอักษรจีนเขียนไว้อีกด้วย ที่นี่เต็มไปด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวมากมาย เช่น ชมบ้านดินสีส้มสดใสท่ามกลางบรรยากาศจีนยูนนานราวกับว่าไปอยู่สถานที่นั่นจริงๆ สนุกไปกับชิงช้าแบบชาวเขาที่คล้ายกับชิงช้าสวรรค์ของไทย ชิงช้าตัวหนึ่งนั่งได้ 4 คน  ขี่ม้าชมหมู่บ้าน  (ไม่รวมค่าบริการขี่ม้า)  มีทั้งแบบรอบสั้นๆ  3 รอบ หรือขี่ม้าชม

หมู่บ้านสันติชลลองแต่งกายเป็นชาวจีนและถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกตามจุดต่าง ๆ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ภูริปาย

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก REVERIE SIAM RESORT  อิสระให้ท่านได้พักผ่อนอิริยบถตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่าน เดินเล่นบริเวณถนนคนเดินเมืองปาย เป็นแหล่งรวบรวมของกิน ของฝาก โฮเทล น่ารักๆ ไว้อย่างมากมาย ซึ่งถนนคนเดินแห่งนี้จะเริ่มปิดถนนตั้งแต่ประมาณห้าถึงหกโมงเย็น เพราะตามถนนเหล่านั้นจะมีการตั้งแผงของเหล่าพ่อค้า แม่ค้าเพื่อจำหน่ายสินค้าท้องถิ่น ของแฮนด์เมด หรือที่ระลึกของฝาก ซึ่งเป็นที่ถูกใจทั้งชาวไทยและต่างชาติ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของไปฝากคนที่ท่านรักตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร บ้านปาย

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก RIVERIE SIAM RESORT   https://reveriesiam.com/

3

วันที่สามของการเดินทาง

ปาย -เชียงใหม่ -จิบกาแฟยามบ่าย – แกรนด์แคนยอนเชียงใหม่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ จังหวัดเชียงใหม่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ บ้านลันได (BAAN Landai Fine Thai Cuisine) มิชิลินไกด์ 2020**

บ่าย นำท่าน แวะจิบกาแฟยามบ่ายที่ ชมคาเฟ่ เชียงใหม่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที)เป็นคาเฟ่สไตล์ฟิวชั่นที่กำลังฮอตฮิต และมีจุดเด่น คือ การจัดแต่งสวนและน้ำตกสวย ในบรรยากาศเขียวขจีด้วยต้นมอสเฟรินที่ตกแต่งบนหิน และตลอดทางเดิน มีลำธาร น้ำตก และฝูงปลาหลากสีสันแหวกว่ายไปมา อีกทั้งยังมีไอน้ำพ่นฟุ้งกระจายตลอดทั่วบริเวณ ให้บรรยากาศชวนฝันคล้ายเดินเล่นอยู่ในป่าหิมพานต์ เป็นคาเฟ่ในสวนสวยที่ใครๆต้องมาเยือน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ แกรนด์แคนยอนเชียงใหม่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) หรือ แกรนด์ แคนยอน หางดง เป็นชื่อสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้งชื่อจากสถานที่ที่ดูคล้ายกับ แกรนด์ แคนยอนที่รัฐแอริโซนา (Arizona) จุดถ่ายภาพที่สวยที่สุดจุดหนึ่งถ่ายเห็นน้ำสีฟ้าคราม จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก VERANDA HIGH RESORT & SPA ให้ท่านได้อิสระพักผ่อนและดื่มด่ำกับบรรยากาศอันสวยงามของรีสอร์ท

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร Cuisine De Garden  มิชิลินไกด์ 2020**

นำท่านเข้าสู่ที่พัก VERANDA HIGH RESORT CHIANGMAI MGALLERY HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.verandaresort.com/verandachiangmai/index.html

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

ตลาดจริงใจ – พระธาตุดอยสุเทพ  – วัน นิมมาน – อิสระตามอัธยาศัย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ตลาดจริงใจ ตลาดนัดใต้ต้นไม้ใหญ่ แหล่งรวมสินค้าแฮนด์เมด ของตกแต่งบ้าน งานดีไอวาย และอาหารอร่อย จุดนัดพบยอดนิยมของชาวบ้านและ  นักท่องเที่ยว เปิดให้นักท่องเที่ยวได้มาช้อป มาชิม เลือกซื้อสินค้าทุกเช้าวันเสาร์ และวันอาทิตย์ 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) ถือเป็นตลาดเช้าที่น่าเดินที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระธาตุดอยสุเทพ  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที)  ปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่ พระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีมะแม เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่มีความสำคัญทางศาสนาและประวัติศาสตร์ของนครเชียงใหม่ มีบันไดนาคทอดยาวขึ้นไปสู่วัด 306 ขั้นภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานขององค์เจดีย์ ทรงมอญ ที่ใต้ฐานพระเจดีย์มีพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรจุอยู่ จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่วัน นิมมาน (One Nimman) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร GINGER FARM KITCHEN มิชิลินไกด์ 2020**ร้านอาหารที่ยกสวนสีเขียวมาอยู่ในโครงการ One Nimman เป็นร้านผักออแกนิคที่อร่อยแล้วไม่จำเจเพราะด้วยรสชาติที่จัดจ้านถึงใจ ทำให้รู้สึกว่าการกินผักเป็นเรื่องไม่น่าเบื่อ

ภายใต้คอนเซ็ปต์ “จากฟาร์มสู่เมือง” ภายใต้บรรยากาศสไตล์ฟาร์มอันสดใส สารพัดเมนูอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

บ่าย จากนั้นอิสระให้ท่าน เดินเล่น และเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพที่ วัน นิมมาน (One Nimman)แลนด์มาร์คใหม่ล่าสุด ที่ตั้งอยู่ในย่านนิมมานเหมินท์ ย่านที่ชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวรู้จักในฐานะแหล่งช้อปปิ้งสินค้าไลฟ์สไตล์และงานออกแบบ แหล่งรวมคาเฟ่และร้านอาหารดีไซน์เก๋ด้วยโครงสร้างอาคารที่ก่อด้วยอิฐดินเผา มีซุ้มประตูโค้ง ได้กลิ่นอายล้านนาผสมสถาปัตยกรรมยุโรปอิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย จนไดเวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก VERANDA HIGH RESORT & SPA ให้ท่านได้อิสระพักผ่อน จัดเก็บสัมภาระและดื่มด่ำกับบรรยากาศอันสวยงามภายในบริเวณรีสอร์ทตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าสู่ที่พัก VERANDA HIGH RESORT CHIANGMAI MGALLERY HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.verandaresort.com/verandachiangmai/index.html

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

เชียงใหม่ – เชียงดาว – บ่อน้ำพุร้อนฝาง อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก – เชียงราย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทย ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของประเทศไทยในเชิงภูมิศาสตร์ มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศพม่าและประเทศลาวทางตอนเหนือและตะวันออก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ปูอลาสก้า เชียงดาว สดๆกับรสชาติระดับ 5 ดาว

และเมนูพิเศษ ปูอลาสก้า ที่นี่ที่เดียวเท่านั้น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  

บ่าย จากนั้นนำท่านออกเดินทางต่อสู่ จังหวัดเชียงราย ระหว่างทางแวะชม บ่อน้ำพุร้อนฝาง อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เป็นบ่อน้ำพุร้อนทางธรรมชาติอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก  มีพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ ภายในพื้นที่ประกอบไปด้วยบ่อย่อยมากกว่า 50 บ่อ และมีบ่อใหญ่ทำเลียนแบบน้ำพุร้อนกีเซอร์ในประเทศ  ไอซ์แลนด์ โดยขุดเจาะและวางระบบท่อลงไปในชั้นหินร้อนที่มีการไหลของน้ำบาดาลเข้าไปสะสมภายในหลุม เป็นผลให้น้ำมีอุณหภูมิสูงเกินจุดเดือด และมีแรงดันเอาไอร้อนพุ่งตามระบบท่อขึ้นมาสูงเหนือพื้นดินประมาณ 30 เมตรเป็นเวลา 3 นาที และหยุดพุ่งประมาณ 30 นาที สลับกันไป อิสระให้ท่านถ่ายภาพ เดินชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และซื้อไข่ดิบมาต้มในบ่อ ทดสอบความร้อนของบ่อน้ำพุร้อนที่มีอุณหภูมิสูงถึง 80 องศาเชื่อกันว่าไข่ต้มจากบ่อจะมีแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย จนได้เวลาอันสมควร จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก LE MERIDIEN CHIANG RAI RESORT หรือเทียบเท่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30  ชั่วโมง) โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว ติดแม่น้ำแม่กก มีเนื้อที่กว้างใหญ่ถึง 26 ไร่ ดีไซน์แบบสไตล์ล้านนาร่วมสมัยที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองเชียงรายเพียงแค่อึดใจ เป็นโรงแรมที่มีบรรยากาศหรูหรา แต่อบอุ่น และมีความสงบเป็นส่วนตัว

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

6

วันที่หกของการเดินทาง

เชียงราย – สวนแม่ฟ้าหลวง – จิบกาแฟภูผาฮี้ – สามเหลี่ยมทองคำ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นเดินทางสู่ สวนแม่ฟ้าหลวง หรือพระตำหนักดอยตุง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ก่อตั้งขึ้นจากพระราชดำริของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่าของเรา โดยมีพระราชกระแสรับสั่งว่า หลังพระชนมายุ 90 พรรษา จะไม่เสด็จไปประทับที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีก สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์จึงได้เลือกดอยตุง ซึ่งมีทิวทัศน์สวยงาม ประกอบกับพระองค์ทรงพอพระราชหฤทัยกับดอยตุงเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงมีพระราชดำริจะสร้างบ้านที่ดอยตุงให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ครัวตำหนัก

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ดอยผาฮี้  (ใช้เวลาประมาณ 20 นาที) ชื่อดอยนี้อาจไม่ค่อยมีใครคุ้นเคยสักเท่าใดนักว่าอยู่ ณ แห่งหนใดในประเทศไทย ดอยผาฮี้ คือ แหล่งปลูกกาแฟที่ขึ้นชื่อของ  เชียงราย ที่คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเยี่ยมส่งขายตามร้านกาแฟต่างๆ ทั่วประเทศ ไม่เพียงแต่ชื่อเสียงในเรื่องของกาแฟเท่านั้น แต่ถ้าพูดถึงวิวทิวทัศน์ของบ้านผาฮี้ก็โดดเด่นไม่แพ้กัน เพราะที่ตั้งอยู่บนดอยสูงโอบล้อมด้วยทิวเขาที่สวยงามและมีรูปร่างแปลกตา นำท่าน แวะจิบกาแฟภูผาฮี้ ชิมกาแฟ Original ของที่นี่ที่มีวิวเบื้องหน้าเป็นภูเขาและผืนป่าเขียวขจี มีมุมนั่งเล่นห้อยขาชมวิวสุดเก๋ หรือจะลองสั่งกาแฟดริปมาลองทำเองจากเครื่องคั่วโบราณที่ทางร้านมีให้ พร้อมทั้งกิจกรรมแต่งตัวเหมือนชาวอาข่า และกิจกรรมชิงช้าชองชาวเขาอาข่า ให้พักผ่อนสัมผัสบรรยากาศได้อย่างเต็มที่มีเสน่ห์มากมาย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวสามเหลี่ยมทองคำ (Golden Triangle) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ที่ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย ในพื้นที่เขตหมู่บ้านสบรวก เป็นสถานที่สำคัญที่สามารถมองเห็นพรมแดนของสามประเทศได้อย่างชัดเจน ได้แก่ พม่า ลาว และประเทศไทยถ้าได้มีโอกาสเดินทางไปเที่ยวเชียงราย ก็ไม่น่าพลาดที่จะเลยมาเยี่ยมชมสุดเขตแดนไทย “สามเหลี่ยมทองคํา” อิสระช้อปปิ้งและชมจุดชมวิวตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ ตัวเมืองเชียงราย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารจีน THE CHINA GARDEN

จากนั้นนำท่านกลับเข้าสู่ที่พักโรงแรม LE MERIDIEN CHIANG RAI RESORT หรือเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

เชียงแสน – ไร่ชาฉุยฟง – วัดร่องขุ่น – วัดร่องเสือเต้น – กรุงเทพ๚

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ไร่ชาฉุยฟง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ไร่ชาเก่าแก่กว่า 500 ไร่ ที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง กว่า 1,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติและทิวเขาที่สวยงามตั้งอยู่ในอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เป็นแหล่งปลูกชาชั้นดีของ บริษัท ฉุยฟงที จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตใบชารายใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงรายมากว่า 40 ปี นอกจากชาคุณภาพแล้วท่านยังได้สัมผัสกับความสวยงามของไร่ชาที่กว้างใหญ่ โดยจะปลูกโค้งวนตามสันเขา ลดหลั่นเป็นขั้นบันได ซึ่งดูสวยงามแปลกตา และยังเป็นจุดแลนด์มาร์ค ที่ทุกคนจะต้องไปยืนถ่ายภาพกับวิวไร่ชาแบบพาโนราม่าอีกด้วย อิสระให้ท่านเพลิดเพลืนกับการเดินชมไร่ชา แวะพักจิบชายามบ่ายที่ ฉุยฟง ที คาเฟ่ (Choui Fong Tea-Cafe) ที่ให้บริการของหวานอย่าง ไอศกรีม ชาเขียว เครื่องดื่ม เบอเกอรี่ และเป็นจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของทางไร่ชาอีกด้วย จนได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ ตัวเมืองเชียงราย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ชีวิตธรรมดา

บ่าย จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ วัดร่องขุ่น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่ต้องไปเยือนเมื่อไปถึงจังหวัดเชียงราย ออกแบบและก่อสร้างโดย อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จิตรกรเรืองนามที่อุทิศตนสร้างวัดอันยิ่งใหญ่นี้ขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา มีความโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ทางศิลปะ และสถาปัตยกรรมที่แสนวิจิตรอลังการได้เวลาพอสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดร่องเสือเต้น(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25  นาที)  วัดร่องเสือเต้น หนึ่งในพุทธศาสนสถานสำคัญอีกแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงราย ที่มีชื่อเสียงและมีเอกลักษณ์ความสวยงามโดดเด่น ทั้งในเรื่องสถาปัตยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งสีสันที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้อยากมาเยือนเชียงรายสักครั้ง จนกระทั่งสมควรแก่เวลา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที)

19.50  น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE137

21.20  น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

 

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating