13 – 16 ก.พ. 64 / 25 – 28 ก.พ. 64 / 04 – 07 มี.ค. 64    27 – 30 มี.ค. 64 / 10 – 13 เม.ย. 64 / 15 – 18 เม.ย. 64
วันเดินทาง

ทัวร์ไทย : หลงเสน่ห์ภาคใต้ The Charm of South 4 วัน 3 คืน

กำหนดการเดินทาง : 13 – 16 ก.พ. 64 / 25 – 28 ก.พ. 64 / 04 – 07 มี.ค. 64    27 – 30 มี.ค. 64 / 10 – 13 เม.ย. 64 / 15 – 18 เม.ย. 64

จังหวัด : ตรัง – พัทลุง – นครศรีธรรมราช

สายการบิน : ไทยสมายล์

ราคา : 35,900 บาท

 *** ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบินไปกลับ คืน 7,000 บาท ***

นำท่านสัมผัสกับความสุนทรีย์ของสถานที่เที่ยวเส้นทางใหม่  สัมผัสกับความหลากหลายของเส้นทางป่าเขาและทะเล รวมถึงวัฒนธรรมของคนภาคใต้ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองนครศรีฯกุมารเทพ ไอ้ไข่วัดเจดีย์” รับประทานอาหารใต้พื้นเมือง เที่ยว หมู่บ้านคีรีวง อากาศดีที่สุดในประเทศไทย  ลอดท้องมังกร นำโชค ณ เขาถ้ำเลเขากอบ ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่คลองปากประพัทลุง

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันที่หนึ่งของการเดินทาง

กรุงเทพ – ตรัง – ถ้ำเลเขากอบ   – พิพิธภัณฑ์ผ้าทอนาหมื่นศรี – Kachong Hills Tented Resort

05.30 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกที่ 2 (เที่ยวบินภายในประเทศ)

เคาน์เตอร์ที่ 9 และ10 สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ จะคอยให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง พร้อมบริการอาหารเช้า ข้าวเหนียวหมูเมตตา

07.55 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานตรัง โดย สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3241
(บนเครื่องบินจะไม่มีบริการน้ำและอาหารบนเครื่องบิน)

09.30 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานตรัง หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
พร้อมนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำเลเขากอบ (40 กิโลเมตร)

ถ้ำเลเขากอบ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่“ถ้ำเลเขากอบ”ถ้ำน้ำลอดที่มีระยะทางยาวมากกว่า 4 กิโลเมตร ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับหินย้อยอันงดงามภายในถ้ำเลเขากอบ ด้วยการนั่งบนเรือแล้วลอดเข้าไปในถ้ำ ซึ่งด้านในจะมีหินงอกหินย้อยที่งดงามต่าง ๆ มากมายให้ท่านได้ชม  ทั้งนี้ยังมีไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้อีกอย่างคือการนอนราบไปกับเรือเพื่อลอดท้องมังกร ซึ่งก็มีความเชื่ออีกว่า ถ้าใครได้มีโอกาสมาลอดท้องมังกรจะโชคดีอีกด้วย จนถึงเวลาอันควร

เที่ยง รับประทานอาทารกลางวัน ณ ร้านอาหารบ้านสวนสุดาพร (35 กิโลเมตร)

บ่าย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ผ้าทอนาหมื่นศรี

พิพิธภัณฑ์ผ้าทอนาหมื่นศรี

พิพิธภัณฑ์ผ้าทอนาหมื่นศรี เป็นสถานที่ที่จะให้คุณได้สัมผัสกับผ้าทอหมื่นศรีที่มีประวัติมากว่า 200 ปี โดยมีวิถีที่สืบทอดในผืนผ้า แบ่งเป็น 3 ช่วงแห่งชีวิต คือ ผ้าตั้ง(ช่วงแต่งงาน) ผ้าพาด(ช่วงบวช) ผ้าพานช้าง(เตรียมพาดโลงศพตัวเองและสามี) ทั้งนี้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้มีการผลิตผ้าทอน้อยลงเพราะขาดวัตถุดิบ และหลังสงครามก็มีผ้าจากจากโรงงานอุตสาหกรรมออกขาย ทำให้การทอผ้าพื้นบ้านจึงลดน้อยถอยลง จนเกือบหมดไป แต่ในปี 2514 มีกลุ่มผู้อาวุโสกลุ่มหนึ่งที่ฟื้นฟูมาอีกครั้ง โดยตั้งใจให้ลูกหลานได้รู้จักและสืบทอดทอผ้าแบบดั้งเดิม ซึ่งต่อมา ตั้งเป็นกลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี และได้รับการสนับสนุนโดยหน่วยงานราชการเรื่อยมา จนถึงเวลาอันควร

จากนั้นนำท่านเช็คอิน ณ Kachong Hills Tented Resort อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะทำกิจกรรมภายในโรงแรม เช่น ปั่นจักรยานเที่ยวชมบรรยากาศรอบโรงแรม หรือจะปั่นไปถึงน้ำตกกะช่องก็ได้ กิจกรรมให้อาหารสัตว์เลี้ยง น้องแกะภายในโรงแรม และการเดินป่าเป็นต้น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Kachong Hills Tented Resort หรือเทียบเท่า

2

วันที่สองของการเดินทาง

ตรัง – พัทลุง – บิ้งนาคาเฟ่ – ตลาดทะเลน้อย – สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา – ศรีปากประ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ อ.เมือง จังหวัดพัทลุง (40 กิโลเมตร) แวะถ่ายรูป ณ บิ้งนาคาเฟ่

บิ้งนาคาเฟ่

บิ้งนาคาเฟ่ คาเฟ่ริมทุ่งนา ร้านตกแต่งสไตล์โมเดิร์น ออกแบบเป็นเรือนกระจกรอบตัวร้าน บรรยากาศโปร่งสบาย ด้านหลังจะเป็นวิวทุ่งนาให้ได้นั่งชมวิวธรรมชาติสบายตา และยังมีสะพานไม้ทอดผ่านกลางทุ่งนา ตอบโจทย์คนชอบบรรยากาศสุดชิลได้เป็นอย่างดี จนถึงเวลอันควร

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ นาโปแก (25 กิโลเมตร)

นาโปแก

นาโปแก ตั้งอยู่ในตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง บนถนนทางไปอุทยานแห่งชาตินกน้ำทะเลน้อย ซึ่งภายในพื้นที่มีแปลงปลูกข้าวสาธิต ที่เต็มไปด้วยข้าวพันธุ์พื้นเมืองต่างๆ เช่น ข้าวสังข์หยด ข้าวซ้อมมือโบราณ ฯลฯ ทอดยาว อย่างสวยงาม นอกจากนี้ยังมีโซนร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขายสินค้าการเกษตรและสินค้าพื้นเมือง ซึงแต่ละร้านเชื่อมโยงกันด้วยสะพานไม้ที่ทอดยาวผ่านท้องนาเขียวขจี ให้เราเพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์ เดินเล่น ถ่ายรูป สูดอากาศดีๆ รับลมเย็นๆ รายล้อมด้วยศาลาและกระท่อมไม้ จนถึงเวลาอันควร

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ ศรีปากประ (20 กิโลเมตร) พร้อมนำท่านชม สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

บ้านปากประ

บ้านปากประ ตั้งอยู่ใน อ.ควนขนุน มีคลองปากประที่มีแม่น้ำสายหลายสายไหลมาบรรจบกัน และไหลออกสู่ทะเลสาบสงขลา ที่นี้จึงเป็นเหมือนปากแม่น้ำ กลายเป็นแหล่งประมงพื้นบ้าน ชาวบ้านจะหาสัตว์น้ำตามวิถีประมงแบบดั้งเดิม

สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หรือสะพานเอกชัย “สะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย” แวะจอดรถชมวิว ถ่ายรูปสะพานที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตา และ “บ้านร้างสะพานเอกชัย” มุมถ่ายภาพยอดฮิตที่มาถึงแล้วต้องเก็บภาพเป็นที่ระลึก ชมภาพความงดงามสองข้างทาง ชาวบ้านที่ออกเรือหาปลา จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บางชามพัทลุง

บ่าย  จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ โรงแรมที่พัก Sripakpra Boutique Resort อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย จนถึงเวลาอันควร

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ ตลาดทะเลน้อย

ตลาดทะเลน้อย

ตลาดทะเลน้อย ตั้งอยู่ริมถนนเลียบฝั่งทะเลน้อย ทุกวันชาวบ้านจะนำสินค้าที่หามาได้หรือผลิตได้ มาวางแผงขายที่ร้านริมถนนเลียบชายฝั่งทะเลน้อย ตั้งแต่เช้าถึงเย็น สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นอาหารประเภทปลา มีทั้งปลาสด ปลาแห้ง ที่ชาวบ้านหาได้จากลุ่มน้ำทะเลน้อย จนถึงเวลาอันควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร ครัววิวยอ ร้านอาหารของรีสอร์ท ศรีปากประ

ครัววิวยอ ศรีปากประ

สัมผัสกับบรรยากาศอันเงียบสงบของทะเลน้อย อาหารหลากหลายแบบ รสชาติอร่อยจัดจ้านตามแบบฉบับชาวใต้ไม่ผิดเพี้ยน ทั้งน้ำพริกกะปิกุ้งสด ที่เผ็ดจัดจ้านสะใจ กินคู่กับผักพื้นบ้าน และ เมนูอื่นๆ ที่รอให้ท่านได้ไปสัมผัสรสชาติ

จากนั้นนำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก Sri Pakpra Boutique Resort หรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้นคลองปากประ-ชมทุ่งบัวทะเลน้อย หลาดใต้โหนด – หมู่บ้านคีรีวง  – ขนอม

ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้นคลองปากประ

05.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ คลองปากประ เพื่อล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า ใช้เวลาล่องเรือโดยประมาณ 1 ชม. นำท่านชมยอยักษ์ และแสงแรกของวัน สัมผัสสายลมเย็นๆในท้องทะเลสาบ พร้อมชมดอกบัวแดงและควายน้ำ ชมวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านที่ทำมาหากินในท้องทะเลแห่งนี้ ระหว่างทางล่องเรือ จะผ่านสะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมการเดินทางระหว่าง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง และ อ.ระโนด จ.สงขลา ด้วยความสมบูรณ์ของท้องทะเลแห่งนี้ ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาชมความสวยงามอย่างไม่ขาดสาย จนได้เวลาอันสมควร

 07.00 น. นำท่านเดินทางกลับเพื่อรับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หลาดใต้โหนด (30 กิโลเมตร)

หลาดใต้โหนด

ตลาดใต้โหนด หรือ หลาดใต้โหนด เป็น ตลาดพื้นบ้านสุดฮิปแห่งจังหวัดพัทลุง ที่สามารถเที่ยวได้ทุกวัย ให้คุณได้อิ่มเอมไปกับเสพงานศิลป์ ท่องโลกแห่งตัวหนังสือ จิบกาแฟรสเข้มข้น ชิมอาหารพื้นเมืองหลากหลาย พร้อมทั้งเลือกซื้อสินค้าแฮนด์เมดของคนท้องถิ่น จนถึงเวลาอันควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลานตาชูสเต็กเฮ้าส์ สาขาในเมืองพัทลุง

บ่าย จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านคีรีวง ในอ.ลานสกา จ.ศรีธรรมราช (110 กิโลเมตร)

หมู่บ้านคีรีวง

หมู่บ้านคีรีวง ที่นี่เป็นชุมชนเก่าแก่ที่โอบล้อมด้วยขุนเขาและสายน้ำ เดิมมีชื่อว่า“บ้านขุนน้ำ” เพราะตั้งอยู่ใกล้ต้นน้ำจากยอดเขาหลวง ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นชื่อหมู่บ้านเป็น “บ้านคีรีวง”หมายถึงหมู่บ้านที่อยู่ภายในวงล้อมของภูเขา วิถีชีวิตชาวบ้านในชุมชนนี้ สงบเรียบง่าย อาชีพหลักส่วนใหญ่คือการทำ “สวนสมรม” หรือสวนผลไม้ผสม เช่น มังคุด เงาะ ทุเรียน สะตอ สิ่งที่โดดเด่นจนทำให้หมู่บ้านคีรีวงเป็นที่รู้จักก็คืออากาศที่บริสุทธิ์ มีอากาศดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย และได้เป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประจำปี 2541 ประเภทเมืองและชุมชน เนื่องจาก เป็นชุมชนที่มี วิถีชีวิตแบบชาวสวนอยู่กับธรรมชาติ และได้พัฒนาการบริการนักท่องเที่ยวขึ้นมาเป็นธุรกิจใหม่ของชุมชน จนถึงเวลาอันควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ขนอม, นครศรีธรรมราช เพื่อนำท่านสู่ โรงแรมที่พัก Aava Resort and Spa หรือเทียบเท่า (120 กม.) ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

 ค่ำ นำท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ Aalto restaurant ภัตตาคาร ภายในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Aava Resort and Spa หรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

ขนอม – วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – วัดเจดีย์ ไอ้ไข่ – กรุงเทพ ฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ ไอ้ไข่ (50 กิโลเมตร)

วัดเจดีย์ ไอ้ไข่ จากเรื่องราวเสียงที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ ที่เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ ณ วัดแห่งนี้ เป็นที่เคารพสักการะบูชาของชาวบ้าน ตั้งแต่ในละแวกใกล้วัด ไปจนถึงต่างจังหวัดในแถบภาคใต้

จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า “ขอได้ไหว้รับ” โดยเฉพาะการขอโชคลาภ และการค้าขาย ให้ท่านได้กราบไหว้ขอพร จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร O ZONE D

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (70 กิโลเมตร)

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร   

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มิ่งขวัญชาวเมือง นครศรีธรรมราช และเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่รู้จักกันแพร่หลายก็คือ พระบรมธาตุเจดีย์  ที่บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่งปัจจุบัน กรมศิลปากรได้ประกาศ จดทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็นโบราณสถาน เป็นสถานที่ต้องมาเมื่อมาถึงนครศรีธรรมราช จนถึงเวลาอันควร

ศาลหลักเมือง

ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ.2542 องค์เสาหลักเมืองทำมาจากไม้ตะเคียนทอง ที่ได้มาจากภูเขายอดเหลือง แกะสลักทั้งต้น ด้านบนแกะสลักเป็นรูปจตุคามรามเทพ การแกะสลักจินตนาการจากศาสนาพุทธฝ่ายมหายาน ที่เคยแผ่อิทธิพลในภาคใต้ตั้งแต่โบราณ จนถึงเวลาอันควร

19.00 น. เดินทางกลับสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 236

20.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ

 

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating