สายการบินไทย (TG)
สายการบิน
ญี่ปุ่น
ประเทศ

ทัวร์ญี่ปุ่น : SPRING IN JAPAN 7 วัน (TG)

กำหนดการเดินทาง :  

ประเทศ : ญี่ปุ่น

สายการบิน : สายการบินไทย (TG)

ราคา :  

เที่ยวญี่ปุ่น 3 ภูมิภาค คิวชู ชิโกกุ คันไซ ยลโฉม 3 ปราสาท โคจิ, ฮิเมจิ และ โอซาก้า ที่ขึ้นชื่อในช่วงเทศกาลซากุระ สัมผัสอากาศเย็นอุณหภูมิเฉลี่ย 14°/ 4° ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ Cherry Blossom ชมหมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล เมืองน่ารักสไตล์ยุโรปท่ามกลางขุนเขาห้อมล้อม เยือนเมืองเบปปุชมไฮไลท์ “HELLS TOUR”บ่อนรกหรือจิโกกุตามรอยซามูไรเรียวมะสู่จังหวัดโคจิเมืองชนบทเล็กๆอันเงียบสงบเมืองท่องเที่ยวน้องใหม่ของญี่ปุ่น แช่ออนเซ็นจักรพรรดิย่านอาริมะออนเซ็นที่เก่าแก่ที่สุด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น ลิ้มรสเมนูขึ้นชื่อจากย่านดังในแต่ละภูมิภาคที่มาถึงแล้วพลาดไม่ได้ !! ช้อปปิ้งจุใจกับย่านดัง ชินไซบาชิ,นัมบะ และ โดทงโบริ แห่งเมืองโอซาก้า

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันที่หนึ่งของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

22.00น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น4ทางเข้าที่ 4เคาท์เตอร์สายการบินไทยเจ้าหน้าที่จากบริษัทเร้นจ์ฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

 

2

วันที่สองของการเดินทาง

ฟุกุโอกะ–ดาไซฟุ–ศาลเจ้าเทนมานกุ–ยูฟุอิน-หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล-เบปปุ

01.00น. ออกเดินทางสู่ กรุงโตเกียว(TOKYO)ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ TG 648

08.10น. เดินทางถึงเมืองฟุกุโอกะ(FUKUOKA) ประเทศญี่ปุ่นเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะคิวชู (KYUSHU)และใหญ่เป็นอันดับ 8 ของประเทศญี่ปุ่นด้วย ฟูกุโอกะเป็นเมืองท่าที่สำคัญของญี่ปุ่นมานานหลายร้อยปี เพราะว่าตั้งอยู่ใกล้กับเขตแผ่นดินใหญ่ที่สุดหลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ เมืองดาไซฟุ(DAZAIFU)(20 กิโลเมตร)เมืองเล็กๆที่เงียบ เมืองที่สร้างขึ้นช่วงประมาณปีค.ศ. 700

จากนั้นนำท่านเข้าชม ศาลเจ้าเทนมาน(DAZAIFU TENMANGU)คือศาลเจ้าที่มีความเกี่ยวข้องกับ สุกาวาระโนะ มิจิซาเนะ ที่คนญี่ปุ่นนับถือให้เป็น “เทพเจ้าแห่งวิชาการ” เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงอีกที่หนึ่งเป็นที่นิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวหรือคน ญี่ปุ่นที่มักจะมาอธิษฐานขอพรกัน โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา

ที่จะมาขอพรเรื่องการสอบสร้างความสบายใจให้ตัวเองกัน ก็จะมีลูบรูปปั้นวัวที่ตั้งอยู่หลายจุดภายในศาล และภายในมีประตูโทริอิขนาดใหญ่ สระน้ำขนาดใหญ่ที่ถูกออกแบบเป็นตัวอักษรญี่ปุ่น มีความหมายว่า หัวใจ โดยจะมีสะพานข้าม 3 ช่วง คือ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต บริเวณศาลเจ้ายังมีต้นบ๊วยกว่า 6,000 ต้นร่มรื่นสุดๆ ยิ่งช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – กลางเดือนมีนาคมจะกลายเป็นจุดชมดอกบ๊วยที่สวยงามมากอีกด้วยระหว่างทางเดินไปศาลเจ้าบริเวณสองข้างทางจะมีร้านขายขนม อาหาร และของที่ระลึกมากมาย ขนมี่ขึ้นชื่อที่ห้ามพลาดเมื่อมาดาไซฟุก็คือ

ขนมโมจิย่างไส้ถั่วแดงร้อนๆจากเตา หรือเรียกว่า “UMEGAE-MOCHI”ร้านส่วนใหญ่ที่นี่จะทำกันสดๆร้อนๆ ให้ท่านได้ลิ้มรสและยังมีร้าน STARBUCKS ชื่อดังที่สร้างอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะย่านนี้เท่านั้นเพราะอาคารรอบๆในบริเวณนี้เต็มไปด้วยบ้านญี่ปุ่นด้วยสถานที่ตั้งที่มีนัยสำคัญ บริษัท KENGO KUMA AND ASSOCIATES ที่ออกแบบร้านนี้จึงพยายามที่จะออกแบบร้านให้กลมกลืนกับสถานที่ให้ได้มากที่สุด

จึงเป็นที่มาของ ”ถ้ำใยแมงมุมไม้” ที่เป็นเอกลักษณ์ของร้าน STARBUCKS สาขานี้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองยูฟุอิน(YUFUIN)(120 กิโลเมตร)ในจังหวัดโออิตะ(OITA)เรียกได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นมากๆแห่งนึงเลยก็ว่าได้และหมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล(YUFUIN FLORAL VILLAGE)ก็เป็นแลนด์มาร์กของเมืองยูฟุอินอีกด้วย

นำท่านเข้าชม หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล(YUFUIN FLORAL VILLAGE)เป็นหมู่บ้านจำลองสไตล์ยุโรป มีกลิ่นอายยุโรปโบราณ บ้านอิฐที่แสนคลาสสิคเรียงรายอยู่บนถนนสายเล็กๆ ประดับประดาไปด้วยดอกไม้นานาชนิด ภายในนั่นมีทั้งร้านอาหารบรรยากาศชิลๆและร้านขายของที่ระลึกและสินค้าความแฮนด์เมด

ให้ท่านเดินชมหมู่บ้านยูฟุอิน และถ่ายรูปกับจุดถ่ายรูปสวยๆสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่จะต้องเดินไปจนสุดทางของย่านร้านค้าต่างๆ ก็จะพบกับทะเลสาบคินริน(KINRIN LAKE)เป็นทะเลสาบขนาดไม่ใหญ่ซึ่งมีภูเขาเป็นฉากหลังและยังสามารถแวะศาลเจ้าเทนโซ (TENSO SHRINE)ซึ่งเป็นศาลเจ้าเล็กๆที่อยู่ริมทะเลสาบได้อีกด้วย เรียกได้ว่าหมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัลเป็นส่วนผสมที่ลงตัวของทั้งสไตล์ยุโรปและญี่ปุ่น อีกทั้งยังมีวิวที่สวยงามอีกด้วย และยังมีร้าน B SPEAK  ร้านโรลเค้กประจำเมืองยูฟูอินที่ดังมากที่เปิดมาเกือบ 20 ปีแล้ว 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบปปุ(BEPPU)(40 กิโลเมตร) เป็นเมืองหนึ่งในจังหวัดโออิตะ อยู่ในภูมิภาคคิวชู เมืองนี้มีชื่อเสียงเรื่องบ่อน้ำร้อนและออนเซน เดินทางถึงเมืองเบปปุ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม YUFUIN KOTOBUKI HANANOSHO HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

เบปปุ-บ่อนรกจิโกกุ-ท่าเรือเบปปุ-ยามาตะฮาม่า-มัตสึยาม่า

เช้า  รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมไฮไลท์ของเมืองเบปปุนั่นก็คือ บ่อนรกหรือจิโกกุ (JIGOKU)จิโกคุในภาษาญี่ปุ่นแปลว่า “นรก”หมายถึงบ่อน้ำร้อนทั้ง 8 ของเมืองเบปปุ ที่มีความร้อนสูง และสีที่ดูน่ากลัว เช่น บ่อสีเลือด บ่อสีฟ้า บ่อโคลน ฯลฯ

ด้วยความแปลกที่ไม่มีในเมืองไหน จึงมีการโปรโมทบ่อน้ำร้อนทั้ง 8 เป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “HELLS TOUR”

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเมืองเบปปุ เพื่อขึ้นเรือเฟอร์รี่

14.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองยามาตะฮาม่า (YAWATAHAMA) ข้ามทะเลอุวะที่เป็นทะเลทางออกสู่มหาสมุทรแปซิฟิก

16.45 น. นำท่านเดินทางถึง เมืองยามาตะฮาม่า (YAWATAHAMA)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึยาม่า (MATSUYAMA)(70 กิโลเมตร) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคชิโกกุ และเป็นเมืองหลักของจังหวัดเอฮิเมะ นอกจากนี้ยังมีเมืองน้ำพุร้อนโดโงะออนเซนเป็นเมืองน้ำพุร้อนที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม DAIWA ROYNET HOTEL MATSUYAMA ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

มัตสึยาม่า-โดโงะออนเซ็น -โคจิ-ปราสาทโคจิ-รูปปั้นเรียวมะซากาโมโต้-โคจิ

เช้า รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม โดโงะออนเซ็น (DOGO ONSEN) เป็นเมืองน้ำพุร้อนที่มีความเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น ซึ่งมี   ประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 3,000 ปี สัญลักษณ์ของโดโกะอนเซ็นอยู่ที่ อาคารหลัก (DOGO ONSEN HONKAN) ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1894 เป็นอาคารไม้ 3 ชั้น เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าไปแช่น้ำผ่อนคลายด้านใน สถานที่แห่งนี้ยังเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้แก่ผู้สร้างอนิเมชันอันโด่งดังเรื่อง SPIRITED AWAY และระหว่างทางจากสถานี ไปยังอาคารอาบน้ำหลักจะได้พบกับทางเดินที่รวบรวมร้านค้าเอาไว้มากมาย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคจิ (KOCHI) (150 กิโลเมตร) จังหวัดโคชิตั้งอยู่ทางตอนใต้ของภูมิภาคชิโกะคุดินแดนบ้านเกิดของ “ซากาโมโตะ เรียวมะ” (SAKAMOTO RYOMA)อีกทั้งเมืองโคจิยังเป็นผู้ผลิตน้ำส้มยูซุรายใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ส้มยูซุของที่นี่มีรสชาติดี และด้วยความที่มีรสเปรี้ยว จึงมักถูกใช้เป็นเครื่องปรุงรสหลักในการปรุงอาหารของเมืองโคจิ และอีกอย่างที่ขึ้นชื่อของเมืองโคจิก็คือ ปลาคิมเมะไดเป็นปลาที่เติบโตในทะเลมุโรโตะซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่าแถบนี้เป็นทะเลน้ำลึก เป็นปลาที่มีสีแดงสดงดงาม ช่วงที่มีไขมันมากที่สุดคือช่วงฤดูหนาว มีเนื้อสีขาวใสเนื้อเนียนละเอียดสามารถลิ้มรสชาติของปลาคิมเมะไดในแบบซาชิมิ(ปลาดิบ)และแบบเทริยากิ(ย่างซีอิ้ว) ร่วมกับซาซิมิปลาชนิดอื่นๆ ที่อยู่ในช่วงฤดูที่อร่อยที่สุดของฝากที่ขึ้นชื่อของที่นี่ส่วนมากยังผลิตมาจากส้มยูซุอีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเข้าชม ปราสาทโคจิ(KOCHI CASTLE)ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเป็น 1 ใน 12ปราสาทหลังเดิมของประเทศญี่ปุ่น ที่รอดจากสงครามและภัยพิบัติอื่นๆ ตั้งแต่ตัวปราสาทและประตูโอเทะลงมาได้รับการกำหนดให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศญี่ปุ่น ปราสาทถูกสร้างขึ้นในปี1611 โดยยามาอุจิ คาสึโทโยะแต่ได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ในปี1727 ตัวปราสาทในปัจจุบันได้รับการบูรณะสร้างใหม่ขึ้นเมื่อปี1749 ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ โครงสร้าง การออกแบบ แบบปราสาทญี่ปุ่นยุคโบราณไว้ได้อย่างดี  ทำให้ภายนอกของปราสาทดูแตกต่างจากปราสาทที่จังหวัดอื่น (พื้นที่ปราสาทเป็นแนวยาว ไม่ได้เน้นแนวตั้งสูงหลายชั้นแบบปราสาทที่เมืองอื่นๆ อีกทั้งรูปแบบช่องหน้าต่าง ประตูต่างๆ ก็ยังคงเอกลักษณ์ดั่งเดิมเอาไว้จนถึงปัจจุบันนี้และที่นี่ยังขึ้นชื่อเกี่ยวกับสถานที่ชมซากุระที่ติดอันดับของภูมิภาคชิโกกุอีกด้วย

นำท่านชม รูปปั้นของท่านเรียวมะ ซากาโมโต้ ที่ชายหาดคัทสึระฮามะซากาโมโต้ เรียวมะ เป็นซามุไรที่เกิดในจังหวัดโคจิ และเป็นคนที่ริเริ่มการล้มล้างรัฐบาลทหารของโชกุนสมัยเอโดะ ทั้งยังเป็นผู้นำในการเจรจาต่อรองเพื่อความปรองดองภายในประเทศระหว่างแคว้นโชชู (ปัจจุบันคือ ยามากุจิ) และแคว้นซัตสึมะ (ปัจจุบันคือ คาโกชิม่า) ให้เกิดความสามัคคี เขาถูกลอบสังหารก่อนที่จะได้เห็นความสำเร็จทางการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ด้วยเหตุนี้จังหวัดโคจิจึงมีสถานที่ที่ยกย่องคุณความดีของท่านเรียวมะจำนวนมาก รูปปั้นของท่านเรียวมะนี้อยู่ที่แหลมริวสึและแหลมริวโอ ซึ่งเป็นชายฝั่งที่แผ่กว้างเป็นรูปคันธนู ปกคลุมไปด้วยต้นสนเขียวขจี ทรายห้าสีบนชายหาดและทะเลสีครามที่ช่วยกันทำให้จุดนี้เป็นจุดชมวิวที่งดงาม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม HOTEL NIKKO KOCHI ASAHI ROYALระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

โคจิ-โอกะยามะ-เขตอนุรักษ์คุราชิกิบิคัง-ฮิเมจิ-ปราสาทฮิเมจิ สวนโคโคเอ็นฮิเมจิ

เช้า รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอกะยามะ(OKAYAMA)(170กิโลเมตร)เป็นจังหวัดที่ใหญ่เป็นอันดับสองของภูมิภาคชูโกกุรองจากจังหวัดฮิโรชิม่าที่นี่ยังเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นต้นกำเนิดของนิทาน “โมโมทาโร่” อีกด้วย และนอกจากนี้ โอคายาม่า ยังเป็นเมืองที่มีฝนตกน้อยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น จึงได้รับการขนานนามว่า ดินแดงแห่งแสงอาทิตย์ (THE LAND OF SUNSHINE)

นำท่านเข้าชม เขตอนุรักษ์คุราชิกิบิคัง(KURASHIKI BIKAN HISTORICAL QUARTER)ท้องถนนที่เรียงรายไปด้วยบ้านโคมินกะ (บ้านญี่ปุ่นโบราณ) กำแพงสีขาว ซึ่งได้2ดาวจาก “มิชลินกรีนไกด์”มีบ้านญี่ปุ่นโบราณสีขาวและต้นหลิวน้อยใหญ่เรียงรายริมแม่น้ำคุราชิกิ ที่รู้จักกันดี และมีความสำคัญในฐานะเขตอนุรักษ์กลุ่มโบราณสถานที่มีคุณค่า คุราชิกิเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าที่รุ่งเรืองในศตวรรษที่ 17 ทั้งยังเป็นย่านที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของเสน่ห์เมืองเก่าที่สงบสุข และกลมกลืนที่ KURASHIKI BIKAN HISTORICAL QUARTER ผู้มาเยือนจะได้สัมผัสอิทธิผลวัฒนธรรมตะวันตกที่ผสานกับวิถีชีวิตแบบญี่ปุ่นได้อย่างลงตัว

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร       

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮิเมจิ (HIMEJI) (110 กิโลเมตร) เป็นเมืองหนึ่งในจังหวัดเฮียวโกะ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ ใกล้ๆ เมืองโกเบ และจังหวัดโอกะยามะ ด้วยความที่เมืองเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ระบบคมนาคมขนส่ง ธรรมชาติ และวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะปราสาทฮิเมจิ ที่มีชื่อเสียง1 ใน 3ของปราสาทในญี่ปุ่น

จากนั้นนำท่านเข้าชม ปราสาทฮิเมจิ(HIMEJI CASTLE) ปราสาทสีขาวนวลซึ่งได้3ดาวจาก “มิชลินกรีนไกด์”HIMEJI CASTLEเป็นปราสาทที่สร้างขึ้นราว 400 ปีมาแล้ว เป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งที่เหลือรอดมาจากการทิ้งระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ฮันชิง พ.ศ. 2538ปราสาทฮิเมจิได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกและสมบัติประจำชาติญี่ปุ่นเมื่อเดือนธันวาคมปี พ.ศ. 2536ปราสาทนี้ยังรู้จักกันในชื่อ “SHIRASAGI-JOปราสาทนกกระสาขาว” เพราะมีลักษณะคล้ายนกกระสาขาวกระพือปีก

นำท่านเข้าชมสวนโคโคเอ็น(KOKOEN GARDEN)ตั้งอยู่ภายในเมืองฮิเมจิของจังหวัดเฮียวโงะ นับว่าเป็นสวนสวยสไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมแท้ๆบรรยากาศสวนที่มีการตกแต่งสไตล์สมัยเอโดะ ที่มีให้ชมกันถึง 9 แบบ 9สไตล์ที่แตกต่างกันไป ตรงกลางของสวนเป็นบ้านที่ขุนนางเคยอยู่อาศัยที่ในอดีตนั้นเคยเป็นบ้านพักของขุนนางนิชิ โอยาชิกิ (NISHI-OYASHIKI)มาก่อนเพิ่งจะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปชื่นชมความงามของสวนแห่งนี้ได้เมื่อประมาณปี ค.ศ. 1992

นำท่านชม พิธีการชงชาแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ที่สุดแสนละมุนทุกขั้นตอนพร้อมจิบชาดีไปพร้อมกับบรรยากาศดีๆท่ามกลางสวนที่ให้ความรู้สึกร่มรื่นชื่นบานไปกับความเขียวชอุ่ม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโกเบ(KOBE)(70กิโลเมตร) เป็นชื่อเมืองหลวงของจังหวัดเฮียวโงะ(HYOGO)เป็นเมืองท่าการค้าและอุตสาหกรรมที่สำคัญเมืองหนึ่งของญี่ปุ่น ทำให้มีความหลากหลายของเชื้อชาติและวัฒนธรรมของผู้คนที่มารวมกันอยู่ที่นี่ โกเบจึงเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีความพิเศษที่เกิดจากการผสมผสานนี้ไม่เหมือนที่อื่นๆ

และเมื่อมาเยือนเมืองโกเบก็พลาดไม่ได้ที่จะต้องลิ้มรสเนื้อวัวโกเบอันเลื่องชื่อ เนื้อวัวโกเบนั้นคือ เนื้อชั้นสูงของวัวสายพันธุ์ทาจิมะ ที่มีคุณภาพดีเยี่ยม ต้องผ่านขั้นตอนการคัดกรองคุณภาพในแต่ละระดับชั้น จนกว่าจะถึงคุณภาพระดับชั้นสูงสุดที่กำหนดว่าเป็นมาตรฐานระดับเนื้อโกเบ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม CROWNE PLAZA ANA KOBE ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

โกเบย่านคิตาโนะโจ–มิตซุยเอาท์เลทพาร์ค–อาริมะออนเซน โอซาก้า-ช้อปปิ้ง-โอซาก้า

เช้า รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าชมย่านคิตาโนะโจ(KITANO-CHO)เนินเขาที่เต็มไปด้วยย่านบ้านพักอาศัยเก่าของชาวต่างชาติที่มาทำธุรกิจค้าขายที่เมืองโกเบ จึงมีบ้านเรือนคฤหาสน์สไตล์ตะวันตกกระจายอยู่บริเวณนี้เป็นส่วนใหญ่ บ้านที่ได้รับความนิยมมากก็จะเป็นบ้านของ “ก๊อดฟรายด์โทมัส” (MR. GODFRIED THOMAS)ซึ่งเป็นพ่อค้านักธุรกิจชาวเยอรมัน บ้านหลังนี้รัฐบาลญี่ปุ่นเป็นเจ้าของไปแล้วในปี 1978และก็ได้ชื่อว่า “WEATHERCOCK HOUSE”จากสัญลักษณ์กังหันลมรูปไก่ (WEATHERCOCK) บนหลังคาบ้านนั่นเอง และที่ขึ้นชื่อก็คือ ร้านกาแฟ สตาร์บัค สาขาโกเบคิตะโนะอิจินคัน ร้านกาแฟสตาร์บัคสาขานี้ ก็คือบ้านหลังเก่าที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ ในย่านคิตะโนะนั้น ยังมีร้านกาแฟ ร้านแจ๊สบาร์ ร้านอาหารนานาชาติ ร้านค้าเบ็ดเตล็ด แกลลอรี่ อื่นๆมากมาย หลากสไตล์ให้ท่านได้เดิมชมอย่างเพลิดเพลิน  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชมอาริมะออนเซน(ARIMA ONSEN) โดยเป็น 1 ใน 3 ออนเซ็นที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นซึ่งตั้งอยู่ภายในย่านอาริมะ เมืองโกเบ จ.เฮียวโกะท่ามกลางออนเซ็นมากมายซึ่งถูกขุดขึ้นมาจากใต้ดินลึกมากกว่า 1000เมตร อาริมะออนเซ็นเป็นออนเซ็นน้ำผุดธรรมชาติซึ่งเป็นที่รู้จักกันมาตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 6แล้ว โดยเป็นออนเซ็นในดวงใจของจักรพรรดิโจเมและจักรพรรดิโคโตคุผู้ปกครองประเทศในศตวรรษที่ 7หลังจากนั้น ความนิยมของอาริมะออนเซ็นก็เริ่มขยายไปในหมู่ชาวบ้านทั่วไปไฮไลท์ที่แตกต่างกับการแช่ออนเซนที่อื่นก็คือ ออนเซ็นทองคือ ออนเซ็นสีน้ำตาลแดงซึ่งมีส่วนประกอบของเกลือและธาตุเหล็กในปริมาณมาก โดยว่ากันว่ามีคุณสมบัติช่วยฟื้นฟูระบบไหลเวียนเลือดให้ดีขึ้น, รักษาอาการปวดหลังปวดเอวปวดข้อและกล้ามเนื้อ รวมถึงความผิดปกติในการทำงานของหลอดเลือดส่วนปลายด้วย และ ออนเซ็นเงิน”จะมีสีใสๆทั้งหมด 2 ประเภทด้วยกันคือ ออนเซ็นโซดาที่มีส่วนประกอบของกรดคาร์บอนิกในปริมาณมากและออนเซ็นเรดอนที่มีส่วนประกอบของธาตุเรเดียมเมื่อลงแช่ออนเซ็นโซดาจะช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดจากการขยายเส้นเลือดฝอย ดังนั้นจึงเรียกได้ว่าออนเซ็นโซดามีสรรพคุณช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูงนั่นเอง แถมถ้าเกิดดื่มออนเซ็นโซดาแล้วจะไปกระตุ้นการขับน้ำย่อยภายในกระเพาะอาหารด้วย จึงมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งในเรื่องการช่วยเพิ่มความอยากอาหาร

ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการแช่เท้าในออนเซ็นเพื่อผ่อนคลายจากอาการเมื่อยล้า และย่านอาริมะท่านยังสามารถเดินเล่นชมบรรยากาศพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า(OSAKA)(50กิโลเมตร)โอซาก้ากลายมาเป็นเมืองขนาดใหญ่อย่างในปัจจุบันนี้เมื่อราว 500 ปีก่อน หลังจากซามูไร “โทโยโทมิ ฮิเดโยชิ” ได้สร้างปราสาทขึ้นมาในโอซาก้า จึงกลายเป็นเมืองศูนย์กลางและมีการพัฒนาทั้งวัฒนธรรมและการค้าขายขึ้นมาอย่างเจริญรุ่งเรือง จนโอซาก้าได้กลายเป็นเมืองใหญ่รองจากโตเกียว (เอโดะ) ไปโดยปริยาย ส่วนด้านวัฒนธรรรมอาหารการกินก็รุ่งโรจน์ถึงขนาดเรียกกันว่า “ครัวโลก” เลยทีเดียว โดยเป็นแหล่งรวมอาหารของแต่ละท้องถิ่นทั่วญี่ปุ่น

นำท่านช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ(SHINSAIBASHI) และ มินามินัมบะ(MINAMI NAMBA)ย่านชินไซบาชิเป็นถนนสายช้อปปิ้งกึ่งอินดอร์ที่มีความยาวมากถึง 600เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านเฟรนไชส์ร้านเสื้อผ้าราคาแพงและ เสื้อผ้าแฟชั่นชั้นนำรวมถึงร้านอาหารและร้านขนมด้วย จากนั้นนำท่านเดินเล่นชม ย่านโดทงโบริ(DOTONBORI)ย่านที่รวมทั้งร้านอาหาร ร้านค้า และแหล่งบันเทิงยามค่ำคืนไว้ในที่เดียวกัน ถ้ามาโอซาก้าแล้วไม่มาโดทงโบรินี่เหมือนมาไม่ถึงโอซาก้า เมื่อยามค่ำคืนที่นี่จะเต็มไปด้วยสีสันของบรรดาร้านค้าต่างๆที่คึกคักมากๆ โดยเฉพาะที่พลาดไม่ได้เมื่อมาย่านโดทงโบริจะต้องถ่ายรูปที่ป้ายไฟกูลิโกะ(GLICO RUNNING MAN SIGN)ที่ชื่อเสียงโด่งดังเสมือนเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างของโอซาก้าเลยทีเดียว

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม SHERATON MIYAKO HOTEL OSAKAระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

โอซาก้า–ปราสาทโอซาก้า-รินคุพรีเมี่ยมเอาท์เล็ตสนามบินคันไซกรุงเทพ ฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าชม ปราสาทโอซาก้า (OSAKA CASTLE)แลนด์มาร์กอันหนึ่งของเมืองโอซาก้าที่ไม่ว่าใครก็ต้องมาเยือนไม่อย่างนั้นจะถือว่ามาไม่ถึงโอซาก้าซึ่งนับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเมื่อมาเยือนยัง เมืองโอซาก้า ด้วยความยิ่งใหญ่อลังการของตัวปราสาทที่มีถึง 8 ชั้น ห้อมล้อมด้วยกำแพงหิน คูน้ำ ไปจนถึงสวนนิชิโนมารุ (NISHINOMARU GARDEN)ที่ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ มองแล้วดูตัดกับความเป็นเมืองทันสมัยที่อยู่รายล้อมจากตึกอาคารทันสมัย ทำให้ความรู้สึกเหมือนเป็นปราสาทโบราณที่หลุดเข้ามาในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ผลิคนเยอะมากๆ เนื่องจากตัวสวนที่มีต้นซากุระมากกว่า 3000 ต้นเวลาผลิบานพร้อมๆกันนับว่าเป็นการเพิ่มระดับความงดงามให้ตัวปราสาททวีความงามที่แฝงความอ่อนหวานที่งามมากขึ้นที่จะจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 8 เมษายน

พิเศษ!! ให้ท่านสวมชุดกิโมโนในการเที่ยวชมปราสาทโอซาก้าเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศในการถ่ายภาพ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ รินคุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต (RINKU PREMIUM OUTLET) ใกล้สนามบินคันไซ เป็นเอาท์เล็ตที่รวมร้านค้าต่างๆ จำนวน 210 ร้านค้า นอกจากมีร้านแบรนด์เนมมากมาย อาทิ ADIDAS,ANNA,SUI,BILLABONG,CAMPER,COACH,COLUMBIA CITIZEN CLARKS ,CROCS ,DIESEL ,DOLCE&GABBANA ,GAP ,GUESS ,LACOSTE ,LEVI’S ,MICHAEL KORS ,NEW BALANCE, NIKE ,PEACH JOHN ,PUMA ,QUICKSILVER แล้วก็ยังมีร้านอาหาร ร้านตกแต่งบ้าน ร้านเครื่องครัว ฯ อีกหลากหลายร้านเลยทีเดียว บรรยากาศภายในเอาท์เล็ตก็สะอาดตา มีความยุโรป ถ่ายรูปมาแล้วนึกว่าอยู่แถบตะวันตกมากกว่า

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

17.25น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ  โดย สายการบินไทย เทียวบินที TG 673

22.00น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทาง น้อยกว่า 20 ท่าน 

อัตรานี้รวม      ·  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ

 • ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าทิปไกด์ และ คนขับรถ
 • น้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด / ท่าน / วัน
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรมที่พัก IN/OUT @ 1 ใบ / 1 ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม   ·  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %   
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย

การจอง และชำระเงิน     กรุณาส่งสำเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ

                                      ท่านละ 30,000 บาท สำหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน

( หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินดีให้บริษัทฯทำการยกเลิกและยินยอมให้ยึดเงินมัดจำทันที)

***** กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่าก่อนการเดินทาง 15 วันทำการ

ทางบริษัทฯ ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ที่เหลือทั้งหมดก่อน ตามเงื่อนไขการชำระเงิน *****

การไม่รับจองทัวร์ :  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้

 • เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือ ไม้เท้า
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

หมายเหตุ    ·  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย

                     จนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่

    รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง

    กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง

การยกเลิก *** กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจำแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงื่อนไขตามกำหนดวันที่ทำการยกเลิก

ด้านล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าทำงานท่านละ 1,000.- บาท พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามความเป็นจริง (ถ้ามี) ***

 • ยกเลิกก่อน    31-60      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน    15-30      วันทำการ  เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน 8-14      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน   1-7       วันทำการ  เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

( หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทางตามกำหนดวันที่ระบุข้างต้น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ และขอคิดค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตามความเป็นจริง

เนื่องจากเป็นช่วง Peak Period  ทางโรงแรม , สายการบิน และบริษัทรถโค้ช ฯลฯ ค่อนข้างแน่น

และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 100 %  ซึ่งไม่สามารถทำการยกเลิกได้ )

การโอนเงิน      ผ่านธนาคาร บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด

           ธนาคารกรุงเทพฯ / สาขาโชคชัย 4 / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-19191-9

เมื่อท่านจองทัวร์และชำระค่ามัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางบริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด