21 – 27 มีนาคม 2562
วันเดินทาง
สายการบินไทย (TG)
สายการบิน
ญี่ปุ่น
ประเทศ

ทัวร์ญี่ปุ่น : SPRING IN JAPAN 7 วัน (TG)

กำหนดการเดินทาง :  21 – 27 มีนาคม 2562

ประเทศ : ญี่ปุ่น

สายการบิน : สายการบินไทย (TG)

ราคา :  108,800 บาท

เที่ยวญี่ปุ่น 3 ภูมิภาค คิวชู ชิโกกุ คันไซ ยลโฉม 3 ปราสาท โคจิ, ฮิเมจิ และ โอซาก้า ที่ขึ้นชื่อในช่วงเทศกาลซากุระ สัมผัสอากาศเย็นอุณหภูมิเฉลี่ย 14°/ 4° ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ Cherry Blossom ชมหมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล เมืองน่ารักสไตล์ยุโรปท่ามกลางขุนเขาห้อมล้อม เยือนเมืองเบปปุชมไฮไลท์ “HELLS TOUR”บ่อนรกหรือจิโกกุตามรอยซามูไรเรียวมะสู่จังหวัดโคจิเมืองชนบทเล็กๆอันเงียบสงบเมืองท่องเที่ยวน้องใหม่ของญี่ปุ่น แช่ออนเซ็นจักรพรรดิย่านอาริมะออนเซ็นที่เก่าแก่ที่สุด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น ลิ้มรสเมนูขึ้นชื่อจากย่านดังในแต่ละภูมิภาคที่มาถึงแล้วพลาดไม่ได้ !! ช้อปปิ้งจุใจกับย่านดัง ชินไซบาชิ,นัมบะ และ โดทงโบริ แห่งเมืองโอซาก้า

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันที่หนึ่งของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

22.00น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น4ทางเข้าที่ 4เคาท์เตอร์สายการบินไทยเจ้าหน้าที่จากบริษัทเร้นจ์ฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

 

2

วันที่สองของการเดินทาง

ฟุกุโอกะ–ดาไซฟุ–ศาลเจ้าเทนมานกุ–ยูฟุอิน-หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล-เบปปุ

01.00น. ออกเดินทางสู่ กรุงโตเกียว(TOKYO)ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ TG 648

08.10น. เดินทางถึงเมืองฟุกุโอกะ(FUKUOKA) ประเทศญี่ปุ่นเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะคิวชู (KYUSHU)และใหญ่เป็นอันดับ 8 ของประเทศญี่ปุ่นด้วย ฟูกุโอกะเป็นเมืองท่าที่สำคัญของญี่ปุ่นมานานหลายร้อยปี เพราะว่าตั้งอยู่ใกล้กับเขตแผ่นดินใหญ่ที่สุดหลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ เมืองดาไซฟุ(DAZAIFU)(20 กิโลเมตร)เมืองเล็กๆที่เงียบ เมืองที่สร้างขึ้นช่วงประมาณปีค.ศ. 700

จากนั้นนำท่านเข้าชม ศาลเจ้าเทนมาน(DAZAIFU TENMANGU)คือศาลเจ้าที่มีความเกี่ยวข้องกับ สุกาวาระโนะ มิจิซาเนะ ที่คนญี่ปุ่นนับถือให้เป็น “เทพเจ้าแห่งวิชาการ” เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงอีกที่หนึ่งเป็นที่นิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวหรือคน ญี่ปุ่นที่มักจะมาอธิษฐานขอพรกัน โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา

ที่จะมาขอพรเรื่องการสอบสร้างความสบายใจให้ตัวเองกัน ก็จะมีลูบรูปปั้นวัวที่ตั้งอยู่หลายจุดภายในศาล และภายในมีประตูโทริอิขนาดใหญ่ สระน้ำขนาดใหญ่ที่ถูกออกแบบเป็นตัวอักษรญี่ปุ่น มีความหมายว่า หัวใจ โดยจะมีสะพานข้าม 3 ช่วง คือ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต บริเวณศาลเจ้ายังมีต้นบ๊วยกว่า 6,000 ต้นร่มรื่นสุดๆ ยิ่งช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – กลางเดือนมีนาคมจะกลายเป็นจุดชมดอกบ๊วยที่สวยงามมากอีกด้วยระหว่างทางเดินไปศาลเจ้าบริเวณสองข้างทางจะมีร้านขายขนม อาหาร และของที่ระลึกมากมาย ขนมี่ขึ้นชื่อที่ห้ามพลาดเมื่อมาดาไซฟุก็คือ

ขนมโมจิย่างไส้ถั่วแดงร้อนๆจากเตา หรือเรียกว่า “UMEGAE-MOCHI”ร้านส่วนใหญ่ที่นี่จะทำกันสดๆร้อนๆ ให้ท่านได้ลิ้มรสและยังมีร้าน STARBUCKS ชื่อดังที่สร้างอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะย่านนี้เท่านั้นเพราะอาคารรอบๆในบริเวณนี้เต็มไปด้วยบ้านญี่ปุ่นด้วยสถานที่ตั้งที่มีนัยสำคัญ บริษัท KENGO KUMA AND ASSOCIATES ที่ออกแบบร้านนี้จึงพยายามที่จะออกแบบร้านให้กลมกลืนกับสถานที่ให้ได้มากที่สุด

จึงเป็นที่มาของ ”ถ้ำใยแมงมุมไม้” ที่เป็นเอกลักษณ์ของร้าน STARBUCKS สาขานี้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองยูฟุอิน(YUFUIN)(120 กิโลเมตร)ในจังหวัดโออิตะ(OITA)เรียกได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นมากๆแห่งนึงเลยก็ว่าได้และหมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล(YUFUIN FLORAL VILLAGE)ก็เป็นแลนด์มาร์กของเมืองยูฟุอินอีกด้วย

นำท่านเข้าชม หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล(YUFUIN FLORAL VILLAGE)เป็นหมู่บ้านจำลองสไตล์ยุโรป มีกลิ่นอายยุโรปโบราณ บ้านอิฐที่แสนคลาสสิคเรียงรายอยู่บนถนนสายเล็กๆ ประดับประดาไปด้วยดอกไม้นานาชนิด ภายในนั่นมีทั้งร้านอาหารบรรยากาศชิลๆและร้านขายของที่ระลึกและสินค้าความแฮนด์เมด

ให้ท่านเดินชมหมู่บ้านยูฟุอิน และถ่ายรูปกับจุดถ่ายรูปสวยๆสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่จะต้องเดินไปจนสุดทางของย่านร้านค้าต่างๆ ก็จะพบกับทะเลสาบคินริน(KINRIN LAKE)เป็นทะเลสาบขนาดไม่ใหญ่ซึ่งมีภูเขาเป็นฉากหลังและยังสามารถแวะศาลเจ้าเทนโซ (TENSO SHRINE)ซึ่งเป็นศาลเจ้าเล็กๆที่อยู่ริมทะเลสาบได้อีกด้วย เรียกได้ว่าหมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัลเป็นส่วนผสมที่ลงตัวของทั้งสไตล์ยุโรปและญี่ปุ่น อีกทั้งยังมีวิวที่สวยงามอีกด้วย และยังมีร้าน B SPEAK  ร้านโรลเค้กประจำเมืองยูฟูอินที่ดังมากที่เปิดมาเกือบ 20 ปีแล้ว 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบปปุ(BEPPU)(40 กิโลเมตร) เป็นเมืองหนึ่งในจังหวัดโออิตะ อยู่ในภูมิภาคคิวชู เมืองนี้มีชื่อเสียงเรื่องบ่อน้ำร้อนและออนเซน เดินทางถึงเมืองเบปปุ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม YUFUIN KOTOBUKI HANANOSHO HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

เบปปุ-บ่อนรกจิโกกุ-ท่าเรือเบปปุ-ยามาตะฮาม่า-มัตสึยาม่า

เช้า  รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมไฮไลท์ของเมืองเบปปุนั่นก็คือ บ่อนรกหรือจิโกกุ (JIGOKU)จิโกคุในภาษาญี่ปุ่นแปลว่า “นรก”หมายถึงบ่อน้ำร้อนทั้ง 8 ของเมืองเบปปุ ที่มีความร้อนสูง และสีที่ดูน่ากลัว เช่น บ่อสีเลือด บ่อสีฟ้า บ่อโคลน ฯลฯ

ด้วยความแปลกที่ไม่มีในเมืองไหน จึงมีการโปรโมทบ่อน้ำร้อนทั้ง 8 เป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “HELLS TOUR”

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเมืองเบปปุ เพื่อขึ้นเรือเฟอร์รี่

14.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองยามาตะฮาม่า (YAWATAHAMA) ข้ามทะเลอุวะที่เป็นทะเลทางออกสู่มหาสมุทรแปซิฟิก

16.45 น. นำท่านเดินทางถึง เมืองยามาตะฮาม่า (YAWATAHAMA)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึยาม่า (MATSUYAMA)(70 กิโลเมตร) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคชิโกกุ และเป็นเมืองหลักของจังหวัดเอฮิเมะ นอกจากนี้ยังมีเมืองน้ำพุร้อนโดโงะออนเซนเป็นเมืองน้ำพุร้อนที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม DAIWA ROYNET HOTEL MATSUYAMA ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

มัตสึยาม่า-โดโงะออนเซ็น -โคจิ-ปราสาทโคจิ-รูปปั้นเรียวมะซากาโมโต้-โคจิ

เช้า รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม โดโงะออนเซ็น (DOGO ONSEN) เป็นเมืองน้ำพุร้อนที่มีความเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น ซึ่งมี   ประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 3,000 ปี สัญลักษณ์ของโดโกะอนเซ็นอยู่ที่ อาคารหลัก (DOGO ONSEN HONKAN) ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1894 เป็นอาคารไม้ 3 ชั้น เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าไปแช่น้ำผ่อนคลายด้านใน สถานที่แห่งนี้ยังเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้แก่ผู้สร้างอนิเมชันอันโด่งดังเรื่อง SPIRITED AWAY และระหว่างทางจากสถานี ไปยังอาคารอาบน้ำหลักจะได้พบกับทางเดินที่รวบรวมร้านค้าเอาไว้มากมาย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคจิ (KOCHI) (150 กิโลเมตร) จังหวัดโคชิตั้งอยู่ทางตอนใต้ของภูมิภาคชิโกะคุดินแดนบ้านเกิดของ “ซากาโมโตะ เรียวมะ” (SAKAMOTO RYOMA)อีกทั้งเมืองโคจิยังเป็นผู้ผลิตน้ำส้มยูซุรายใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ส้มยูซุของที่นี่มีรสชาติดี และด้วยความที่มีรสเปรี้ยว จึงมักถูกใช้เป็นเครื่องปรุงรสหลักในการปรุงอาหารของเมืองโคจิ และอีกอย่างที่ขึ้นชื่อของเมืองโคจิก็คือ ปลาคิมเมะไดเป็นปลาที่เติบโตในทะเลมุโรโตะซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่าแถบนี้เป็นทะเลน้ำลึก เป็นปลาที่มีสีแดงสดงดงาม ช่วงที่มีไขมันมากที่สุดคือช่วงฤดูหนาว มีเนื้อสีขาวใสเนื้อเนียนละเอียดสามารถลิ้มรสชาติของปลาคิมเมะไดในแบบซาชิมิ(ปลาดิบ)และแบบเทริยากิ(ย่างซีอิ้ว) ร่วมกับซาซิมิปลาชนิดอื่นๆ ที่อยู่ในช่วงฤดูที่อร่อยที่สุดของฝากที่ขึ้นชื่อของที่นี่ส่วนมากยังผลิตมาจากส้มยูซุอีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเข้าชม ปราสาทโคจิ(KOCHI CASTLE)ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเป็น 1 ใน 12ปราสาทหลังเดิมของประเทศญี่ปุ่น ที่รอดจากสงครามและภัยพิบัติอื่นๆ ตั้งแต่ตัวปราสาทและประตูโอเทะลงมาได้รับการกำหนดให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศญี่ปุ่น ปราสาทถูกสร้างขึ้นในปี1611 โดยยามาอุจิ คาสึโทโยะแต่ได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ในปี1727 ตัวปราสาทในปัจจุบันได้รับการบูรณะสร้างใหม่ขึ้นเมื่อปี1749 ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ โครงสร้าง การออกแบบ แบบปราสาทญี่ปุ่นยุคโบราณไว้ได้อย่างดี  ทำให้ภายนอกของปราสาทดูแตกต่างจากปราสาทที่จังหวัดอื่น (พื้นที่ปราสาทเป็นแนวยาว ไม่ได้เน้นแนวตั้งสูงหลายชั้นแบบปราสาทที่เมืองอื่นๆ อีกทั้งรูปแบบช่องหน้าต่าง ประตูต่างๆ ก็ยังคงเอกลักษณ์ดั่งเดิมเอาไว้จนถึงปัจจุบันนี้และที่นี่ยังขึ้นชื่อเกี่ยวกับสถานที่ชมซากุระที่ติดอันดับของภูมิภาคชิโกกุอีกด้วย

นำท่านชม รูปปั้นของท่านเรียวมะ ซากาโมโต้ ที่ชายหาดคัทสึระฮามะซากาโมโต้ เรียวมะ เป็นซามุไรที่เกิดในจังหวัดโคจิ และเป็นคนที่ริเริ่มการล้มล้างรัฐบาลทหารของโชกุนสมัยเอโดะ ทั้งยังเป็นผู้นำในการเจรจาต่อรองเพื่อความปรองดองภายในประเทศระหว่างแคว้นโชชู (ปัจจุบันคือ ยามากุจิ) และแคว้นซัตสึมะ (ปัจจุบันคือ คาโกชิม่า) ให้เกิดความสามัคคี เขาถูกลอบสังหารก่อนที่จะได้เห็นความสำเร็จทางการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ด้วยเหตุนี้จังหวัดโคจิจึงมีสถานที่ที่ยกย่องคุณความดีของท่านเรียวมะจำนวนมาก รูปปั้นของท่านเรียวมะนี้อยู่ที่แหลมริวสึและแหลมริวโอ ซึ่งเป็นชายฝั่งที่แผ่กว้างเป็นรูปคันธนู ปกคลุมไปด้วยต้นสนเขียวขจี ทรายห้าสีบนชายหาดและทะเลสีครามที่ช่วยกันทำให้จุดนี้เป็นจุดชมวิวที่งดงาม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม HOTEL NIKKO KOCHI ASAHI ROYALระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

โคจิ-โอกะยามะ-เขตอนุรักษ์คุราชิกิบิคัง-ฮิเมจิ-ปราสาทฮิเมจิ สวนโคโคเอ็นฮิเมจิ

เช้า รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอกะยามะ(OKAYAMA)(170กิโลเมตร)เป็นจังหวัดที่ใหญ่เป็นอันดับสองของภูมิภาคชูโกกุรองจากจังหวัดฮิโรชิม่าที่นี่ยังเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นต้นกำเนิดของนิทาน “โมโมทาโร่” อีกด้วย และนอกจากนี้ โอคายาม่า ยังเป็นเมืองที่มีฝนตกน้อยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น จึงได้รับการขนานนามว่า ดินแดงแห่งแสงอาทิตย์ (THE LAND OF SUNSHINE)

นำท่านเข้าชม เขตอนุรักษ์คุราชิกิบิคัง(KURASHIKI BIKAN HISTORICAL QUARTER)ท้องถนนที่เรียงรายไปด้วยบ้านโคมินกะ (บ้านญี่ปุ่นโบราณ) กำแพงสีขาว ซึ่งได้2ดาวจาก “มิชลินกรีนไกด์”มีบ้านญี่ปุ่นโบราณสีขาวและต้นหลิวน้อยใหญ่เรียงรายริมแม่น้ำคุราชิกิ ที่รู้จักกันดี และมีความสำคัญในฐานะเขตอนุรักษ์กลุ่มโบราณสถานที่มีคุณค่า คุราชิกิเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าที่รุ่งเรืองในศตวรรษที่ 17 ทั้งยังเป็นย่านที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของเสน่ห์เมืองเก่าที่สงบสุข และกลมกลืนที่ KURASHIKI BIKAN HISTORICAL QUARTER ผู้มาเยือนจะได้สัมผัสอิทธิผลวัฒนธรรมตะวันตกที่ผสานกับวิถีชีวิตแบบญี่ปุ่นได้อย่างลงตัว

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร       

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮิเมจิ (HIMEJI) (110 กิโลเมตร) เป็นเมืองหนึ่งในจังหวัดเฮียวโกะ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ ใกล้ๆ เมืองโกเบ และจังหวัดโอกะยามะ ด้วยความที่เมืองเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ระบบคมนาคมขนส่ง ธรรมชาติ และวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะปราสาทฮิเมจิ ที่มีชื่อเสียง1 ใน 3ของปราสาทในญี่ปุ่น

จากนั้นนำท่านเข้าชม ปราสาทฮิเมจิ(HIMEJI CASTLE) ปราสาทสีขาวนวลซึ่งได้3ดาวจาก “มิชลินกรีนไกด์”HIMEJI CASTLEเป็นปราสาทที่สร้างขึ้นราว 400 ปีมาแล้ว เป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งที่เหลือรอดมาจากการทิ้งระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ฮันชิง พ.ศ. 2538ปราสาทฮิเมจิได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกและสมบัติประจำชาติญี่ปุ่นเมื่อเดือนธันวาคมปี พ.ศ. 2536ปราสาทนี้ยังรู้จักกันในชื่อ “SHIRASAGI-JOปราสาทนกกระสาขาว” เพราะมีลักษณะคล้ายนกกระสาขาวกระพือปีก

นำท่านเข้าชมสวนโคโคเอ็น(KOKOEN GARDEN)ตั้งอยู่ภายในเมืองฮิเมจิของจังหวัดเฮียวโงะ นับว่าเป็นสวนสวยสไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมแท้ๆบรรยากาศสวนที่มีการตกแต่งสไตล์สมัยเอโดะ ที่มีให้ชมกันถึง 9 แบบ 9สไตล์ที่แตกต่างกันไป ตรงกลางของสวนเป็นบ้านที่ขุนนางเคยอยู่อาศัยที่ในอดีตนั้นเคยเป็นบ้านพักของขุนนางนิชิ โอยาชิกิ (NISHI-OYASHIKI)มาก่อนเพิ่งจะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปชื่นชมความงามของสวนแห่งนี้ได้เมื่อประมาณปี ค.ศ. 1992

นำท่านชม พิธีการชงชาแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ที่สุดแสนละมุนทุกขั้นตอนพร้อมจิบชาดีไปพร้อมกับบรรยากาศดีๆท่ามกลางสวนที่ให้ความรู้สึกร่มรื่นชื่นบานไปกับความเขียวชอุ่ม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโกเบ(KOBE)(70กิโลเมตร) เป็นชื่อเมืองหลวงของจังหวัดเฮียวโงะ(HYOGO)เป็นเมืองท่าการค้าและอุตสาหกรรมที่สำคัญเมืองหนึ่งของญี่ปุ่น ทำให้มีความหลากหลายของเชื้อชาติและวัฒนธรรมของผู้คนที่มารวมกันอยู่ที่นี่ โกเบจึงเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีความพิเศษที่เกิดจากการผสมผสานนี้ไม่เหมือนที่อื่นๆ

และเมื่อมาเยือนเมืองโกเบก็พลาดไม่ได้ที่จะต้องลิ้มรสเนื้อวัวโกเบอันเลื่องชื่อ เนื้อวัวโกเบนั้นคือ เนื้อชั้นสูงของวัวสายพันธุ์ทาจิมะ ที่มีคุณภาพดีเยี่ยม ต้องผ่านขั้นตอนการคัดกรองคุณภาพในแต่ละระดับชั้น จนกว่าจะถึงคุณภาพระดับชั้นสูงสุดที่กำหนดว่าเป็นมาตรฐานระดับเนื้อโกเบ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม CROWNE PLAZA ANA KOBE ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

โกเบย่านคิตาโนะโจ–มิตซุยเอาท์เลทพาร์ค–อาริมะออนเซน โอซาก้า-ช้อปปิ้ง-โอซาก้า

เช้า รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าชมย่านคิตาโนะโจ(KITANO-CHO)เนินเขาที่เต็มไปด้วยย่านบ้านพักอาศัยเก่าของชาวต่างชาติที่มาทำธุรกิจค้าขายที่เมืองโกเบ จึงมีบ้านเรือนคฤหาสน์สไตล์ตะวันตกกระจายอยู่บริเวณนี้เป็นส่วนใหญ่ บ้านที่ได้รับความนิยมมากก็จะเป็นบ้านของ “ก๊อดฟรายด์โทมัส” (MR. GODFRIED THOMAS)ซึ่งเป็นพ่อค้านักธุรกิจชาวเยอรมัน บ้านหลังนี้รัฐบาลญี่ปุ่นเป็นเจ้าของไปแล้วในปี 1978และก็ได้ชื่อว่า “WEATHERCOCK HOUSE”จากสัญลักษณ์กังหันลมรูปไก่ (WEATHERCOCK) บนหลังคาบ้านนั่นเอง และที่ขึ้นชื่อก็คือ ร้านกาแฟ สตาร์บัค สาขาโกเบคิตะโนะอิจินคัน ร้านกาแฟสตาร์บัคสาขานี้ ก็คือบ้านหลังเก่าที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ ในย่านคิตะโนะนั้น ยังมีร้านกาแฟ ร้านแจ๊สบาร์ ร้านอาหารนานาชาติ ร้านค้าเบ็ดเตล็ด แกลลอรี่ อื่นๆมากมาย หลากสไตล์ให้ท่านได้เดิมชมอย่างเพลิดเพลิน  

นำท่านช้อปปิ้งมิตซุย เอาท์เลทพาร์ค(MITSUI OUTLETPARK MARINEPIA KOBE)ซึ่งเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวมาแล้ว 16ปี ร้านค้าเยอะ สินค้าแยะ และลดราคาเยอะมาก สินค้า 70เปอร์เซ็นต์ของที่นี่เป็นสินค้าแฟชั่น จำพวกรองเท้ากีฬาชื่อดังมีแบบให้เลือกมากมาย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชมอาริมะออนเซน(ARIMA ONSEN) โดยเป็น 1 ใน 3 ออนเซ็นที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นซึ่งตั้งอยู่ภายในย่านอาริมะ เมืองโกเบ จ.เฮียวโกะท่ามกลางออนเซ็นมากมายซึ่งถูกขุดขึ้นมาจากใต้ดินลึกมากกว่า 1000เมตร อาริมะออนเซ็นเป็นออนเซ็นน้ำผุดธรรมชาติซึ่งเป็นที่รู้จักกันมาตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 6แล้ว โดยเป็นออนเซ็นในดวงใจของจักรพรรดิโจเมและจักรพรรดิโคโตคุผู้ปกครองประเทศในศตวรรษที่ 7หลังจากนั้น ความนิยมของอาริมะออนเซ็นก็เริ่มขยายไปในหมู่ชาวบ้านทั่วไปไฮไลท์ที่แตกต่างกับการแช่ออนเซนที่อื่นก็คือ ออนเซ็นทองคือ ออนเซ็นสีน้ำตาลแดงซึ่งมีส่วนประกอบของเกลือและธาตุเหล็กในปริมาณมาก โดยว่ากันว่ามีคุณสมบัติช่วยฟื้นฟูระบบไหลเวียนเลือดให้ดีขึ้น, รักษาอาการปวดหลังปวดเอวปวดข้อและกล้ามเนื้อ รวมถึงความผิดปกติในการทำงานของหลอดเลือดส่วนปลายด้วย และ ออนเซ็นเงิน”จะมีสีใสๆทั้งหมด 2 ประเภทด้วยกันคือ ออนเซ็นโซดาที่มีส่วนประกอบของกรดคาร์บอนิกในปริมาณมากและออนเซ็นเรดอนที่มีส่วนประกอบของธาตุเรเดียมเมื่อลงแช่ออนเซ็นโซดาจะช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดจากการขยายเส้นเลือดฝอย ดังนั้นจึงเรียกได้ว่าออนเซ็นโซดามีสรรพคุณช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูงนั่นเอง แถมถ้าเกิดดื่มออนเซ็นโซดาแล้วจะไปกระตุ้นการขับน้ำย่อยภายในกระเพาะอาหารด้วย จึงมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งในเรื่องการช่วยเพิ่มความอยากอาหาร

ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการแช่เท้าในออนเซ็นเพื่อผ่อนคลายจากอาการเมื่อยล้า และย่านอาริมะท่านยังสามารถเดินเล่นชมบรรยากาศพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า(OSAKA)(50กิโลเมตร)โอซาก้ากลายมาเป็นเมืองขนาดใหญ่อย่างในปัจจุบันนี้เมื่อราว 500 ปีก่อน หลังจากซามูไร “โทโยโทมิ ฮิเดโยชิ” ได้สร้างปราสาทขึ้นมาในโอซาก้า จึงกลายเป็นเมืองศูนย์กลางและมีการพัฒนาทั้งวัฒนธรรมและการค้าขายขึ้นมาอย่างเจริญรุ่งเรือง จนโอซาก้าได้กลายเป็นเมืองใหญ่รองจากโตเกียว (เอโดะ) ไปโดยปริยาย ส่วนด้านวัฒนธรรรมอาหารการกินก็รุ่งโรจน์ถึงขนาดเรียกกันว่า “ครัวโลก” เลยทีเดียว โดยเป็นแหล่งรวมอาหารของแต่ละท้องถิ่นทั่วญี่ปุ่น

นำท่านช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ(SHINSAIBASHI) และ มินามินัมบะ(MINAMI NAMBA)ย่านชินไซบาชิเป็นถนนสายช้อปปิ้งกึ่งอินดอร์ที่มีความยาวมากถึง 600เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านเฟรนไชส์ร้านเสื้อผ้าราคาแพงและ เสื้อผ้าแฟชั่นชั้นนำรวมถึงร้านอาหารและร้านขนมด้วย จากนั้นนำท่านเดินเล่นชม ย่านโดทงโบริ(DOTONBORI)ย่านที่รวมทั้งร้านอาหาร ร้านค้า และแหล่งบันเทิงยามค่ำคืนไว้ในที่เดียวกัน ถ้ามาโอซาก้าแล้วไม่มาโดทงโบรินี่เหมือนมาไม่ถึงโอซาก้า เมื่อยามค่ำคืนที่นี่จะเต็มไปด้วยสีสันของบรรดาร้านค้าต่างๆที่คึกคักมากๆ โดยเฉพาะที่พลาดไม่ได้เมื่อมาย่านโดทงโบริจะต้องถ่ายรูปที่ป้ายไฟกูลิโกะ(GLICO RUNNING MAN SIGN)ที่ชื่อเสียงโด่งดังเสมือนเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างของโอซาก้าเลยทีเดียว

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม SHERATON MIYAKO HOTEL OSAKAระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

โอซาก้า–ปราสาทโอซาก้า-รินคุพรีเมี่ยมเอาท์เล็ตสนามบินคันไซกรุงเทพ ฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าชม ปราสาทโอซาก้า (OSAKA CASTLE)แลนด์มาร์กอันหนึ่งของเมืองโอซาก้าที่ไม่ว่าใครก็ต้องมาเยือนไม่อย่างนั้นจะถือว่ามาไม่ถึงโอซาก้าซึ่งนับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเมื่อมาเยือนยัง เมืองโอซาก้า ด้วยความยิ่งใหญ่อลังการของตัวปราสาทที่มีถึง 8 ชั้น ห้อมล้อมด้วยกำแพงหิน คูน้ำ ไปจนถึงสวนนิชิโนมารุ (NISHINOMARU GARDEN)ที่ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ มองแล้วดูตัดกับความเป็นเมืองทันสมัยที่อยู่รายล้อมจากตึกอาคารทันสมัย ทำให้ความรู้สึกเหมือนเป็นปราสาทโบราณที่หลุดเข้ามาในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ผลิคนเยอะมากๆ เนื่องจากตัวสวนที่มีต้นซากุระมากกว่า 3000 ต้นเวลาผลิบานพร้อมๆกันนับว่าเป็นการเพิ่มระดับความงดงามให้ตัวปราสาททวีความงามที่แฝงความอ่อนหวานที่งามมากขึ้นที่จะจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 8 เมษายน

พิเศษ!! ให้ท่านสวมชุดกิโมโนในการเที่ยวชมปราสาทโอซาก้าเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศในการถ่ายภาพ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ รินคุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต (RINKU PREMIUM OUTLET) ใกล้สนามบินคันไซ เป็นเอาท์เล็ตที่รวมร้านค้าต่างๆ จำนวน 210 ร้านค้า นอกจากมีร้านแบรนด์เนมมากมาย อาทิ ADIDAS,ANNA,SUI,BILLABONG,CAMPER,COACH,COLUMBIA CITIZEN CLARKS ,CROCS ,DIESEL ,DOLCE&GABBANA ,GAP ,GUESS ,LACOSTE ,LEVI’S ,MICHAEL KORS ,NEW BALANCE, NIKE ,PEACH JOHN ,PUMA ,QUICKSILVER แล้วก็ยังมีร้านอาหาร ร้านตกแต่งบ้าน ร้านเครื่องครัว ฯ อีกหลากหลายร้านเลยทีเดียว บรรยากาศภายในเอาท์เล็ตก็สะอาดตา มีความยุโรป ถ่ายรูปมาแล้วนึกว่าอยู่แถบตะวันตกมากกว่า

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

17.25น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ  โดย สายการบินไทย เทียวบินที TG 673

22.00น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทาง น้อยกว่า 20 ท่าน 

อัตรานี้รวม      ·  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ

 • ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าทิปไกด์ และ คนขับรถ
 • น้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด / ท่าน / วัน
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรมที่พัก IN/OUT @ 1 ใบ / 1 ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม   ·  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %   
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย

การจอง และชำระเงิน     กรุณาส่งสำเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ

                                      ท่านละ 30,000 บาท สำหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน

( หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินดีให้บริษัทฯทำการยกเลิกและยินยอมให้ยึดเงินมัดจำทันที)

***** กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่าก่อนการเดินทาง 15 วันทำการ

ทางบริษัทฯ ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ที่เหลือทั้งหมดก่อน ตามเงื่อนไขการชำระเงิน *****

การไม่รับจองทัวร์ :  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้

 • เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือ ไม้เท้า
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

หมายเหตุ    ·  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย

                     จนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่

    รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง

    กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง

การยกเลิก *** กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจำแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงื่อนไขตามกำหนดวันที่ทำการยกเลิก

ด้านล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าทำงานท่านละ 1,000.- บาท พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามความเป็นจริง (ถ้ามี) ***

 • ยกเลิกก่อน    31-60      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน    15-30      วันทำการ  เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน 8-14      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน   1-7       วันทำการ  เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

( หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทางตามกำหนดวันที่ระบุข้างต้น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ และขอคิดค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตามความเป็นจริง

เนื่องจากเป็นช่วง Peak Period  ทางโรงแรม , สายการบิน และบริษัทรถโค้ช ฯลฯ ค่อนข้างแน่น

และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 100 %  ซึ่งไม่สามารถทำการยกเลิกได้ )

การโอนเงิน      ผ่านธนาคาร บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด

           ธนาคารกรุงเทพฯ / สาขาโชคชัย 4 / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-19191-9

เมื่อท่านจองทัวร์และชำระค่ามัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางบริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด