สายการบินไทย (TG)
สายการบิน
จีน
ประเทศ

ทัวร์เอเชีย : ตะลุยมหานครเซี่ยงไฮ้ เที่ยว ชิม ช้อป 7 วัน (TG)

กำหนดการเดินทาง :  

ประเทศ : จีน

สายการบิน : สายการบินไทย (TG)

ราคา : 

เซี่ยงไฮ้ – อู๋ซี – ซูโจว – ถงลี่ – หังโจว

ที่สุดของการพักผ่อนกับบรรยากาศที่พักสุดหรูมาตรฐานระดับ 5 ดาว                  

 เที่ยว   : ตามรอยเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ที่ หาดไว่ทัน(The Bund) ย่านอาคารสัญลักษณ์เซี่ยงไฮ้ยุคเก่า ชมวิวหอไข่มุกแลนมาร์คแห่งเซี่ยงไฮ้ สัมผัสความอลังการอุโมงค์เลเซอร์ นั่งรถไฟลอดแม่น้ำสายแรกของจีน ตระการตากายกรรม ERA การแสดงจีนรูปแบบใหม่พร้อมแสงสีเสียงสุดไฮเทค สักการะพระพุทธรูปหลิงซานต้าฝอใหญ่ที่สุดในประเทศจีนแห่งเมืองอู๋ซี สัมผัสวิถีชีวิตตลาดน้ำโบราณมรดกโลกหมู่บ้านถงลี่ ตื่นตาตื่นใจกับจอยักษ์ SKY SCREEN ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมืองซูโจว ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู เล่าขานตำนานนางพญางูขาวเมืองหังโจว

ชิม    : อาหารขึ้นชื่อจากภัตราคารชื่อดัง พิเศษเมนู !!  ปูขน ต้นตำหรับต้องที่เซี่ยงไฮ้เท่านั้น

ช้อป    : แหล่งช้อปปิ้งชั้นนำ ถนนนานกิง, ตลาดเฉินหวังเมี่ยว,  ที่มาถึงเซี่ยงไฮ้แล้วต้องห้ามพลาด !!

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันที่หนึ่งของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ – เซี่ยงไฮ้

21.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 เคาน์เตอร์  D

สายการบินไทย เจ้าหน้าที่จากบริษัทเร้นจ์ฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

2

วันที่สองของการเดินทาง

 เซี่ยงไฮ้ – อู๋ซี – วัดหลิงซาน – ศาลาฝานกง

00.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่  TG 662

05.45 น. เดินทางถึง สนามบินผู่ตง มหานครเซี่ยงไฮ้ (Shanghai) ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “นครปารีสแห่งตะวันออก” ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มมหานครไฮโซอันดับ 5 ของโลก รองจาก กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. นิวยอร์ก ลอนดอน และ ปารีส ปัจจุบันประเทศจีนมีเมืองที่มีรูปแบบการปกครองลักษณะนี้ทั้งสิ้น 4 เมืองด้วยกัน ได้แก่ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เทียนจินและฉงชิ่ง มหานครเซี่ยงไฮ้ ปัจจุบันนับเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเมืองหนึ่งของโลก และมีประชากรมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศจีน เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆ ชาวเมืองซึ่งถือกันว่าเมืองของตนเป็นสัญลักษณ์ของจีนยุคใหม่ ในด้านความก้าวหน้า และทันสมัย หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ Ramada Pudong Airport Shanghai

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี (WUXI) (110 กิโลเมตร) ซึ่งได้รับการขนานนามว่า ‘‘เซี่ยงไฮ้น้อย’’ เนื่องจากเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีทะเลสาบไท่หูล้อมรอบทะเลสาบไท่หู เป็น 1 ใน 5 แห่ง ทะเลสาบน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ของจีน เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานร่วมสามพันกว่าปีในยุคราชวงศ์โจวและฉิน ที่นี่มีแร่ดีบุกบนเขาซีซานมากมาย ต่อมายุคแรกของราชวงศ์ฮั่นได้ถูกขุดไปจนหมดเกลี้ยง จึงได้ชื่อเมืองว่าอู๋ซี ซึ่งแปลว่าไม่มีดีบุก

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Yue Fu 65 Chinese  At Hyatt Regency Wuxi (Signature dish: เป็ดปังกิ่ง, ซี่โครงหมูอู๋ซี)

บ่าย จากนั้นนำท่านนมัสการ พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ วัดหลิงซาน เป็นพระพุทธรูปปรางค์ประทานพรที่สูงที่สุดในประเทศจีน มีอายุยาวนานกว่า 1,000 ปี วัดนี้นิยมมาเพื่อขอเรื่องโชคลาภและเรื่องบุตร เมื่อเดินเข้าไปในวัด จะเห็นรูปฝ่ามือจำลองขององค์หลวงพ่อโตขนาดเท่าองค์ใหญ่ไว้ให้กราบไหว้บูชา

ภายในวัดยังมีพระสังคจาย เทพแห่งโชคลาภและความร่ำรวย องค์นี้จะมีเด็กปีนป่ายล้อมรอบตัวดูอบอุ่น และยังเชื่อกันว่า ถ้าใครได้ไปบูชา จับพุง จับตัวเด็ก และทำการเวียนเทียน 3 รอบ จะทำให้ได้สมหวังในการมีลูกด้วย จากนั้นนำท่านเข้าชม ศาลาฝานกง เป็นสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ของวัดหลิงซานสร้างเมื่อ ค.ศ.2008 ใช้เวลาก่อสร้างนาน 2 ปี ซึ่งศาลานี้จะใช้เป็นสถานที่จัดการประชุมพุทธศาสนาโลก (World Buddhist Forum) ครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 มีนาคม ค.ศ.2009 ตั้งอยู่ริมทะเลสาบไท่หูที่กว้างใหญ่ อยู่เชิงเขาหลิงซานที่สวยงาม เป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่อลังการ ภายในศาลาฝานกง

มีผลงานการแกะสลักไม้ตุง หยางที่ประณีต ภาพฝาผนังด้วยฝีมือของนักเขียนภาพถ้ำตุนหวงที่มีชื่อเสียง เครื่องประดับชิ้นใหญ่ที่ทำด้วยแก้วคริสตัลสี เครื่องเขินเมืองหยางโจวที่มีฝีมือบรรจงประณีต ภาพสีน้ำมันขนาดใหญ่ รวมทั้งรูปสลักนูนสูง แสดงพุทธประวัติ เหมือนเดินเข้าสู่พิพิธภัณฑ์ที่เก็บสะสมมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ห้องโถงของศาลาฯบรรจุคนได้ 2,000 คน เป็นสถานที่จัดการประชุมหรือจัดการแสดง โอเปร่าทางพุทธศาสนาขนาดใหญ่เรื่อง “หนทางสู่นิพาน”

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ FEAST SIGNATURE RESTAURANTS AT SHERATON WUXI BINHU HOTEL

จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พักโรงแรม SHERATON WUXI BINHU HOTEL ระดับ 5 ดาว  หรือเทียบเท่า  

3

วันที่สามของการเดินทาง

อู๋ซี – ซูโจว – วัดฉงหยวน – ถงลี่ – ล่องเรือชมหมู่บ้านโบราณถงหลี่ สวนหวนคำนึง  – ฮาร์โมนี ไทม์ สแควร์ – ซูโจว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซูโจว (SUZHOU)(50 กิโลเมตร) เป็นเมืองที่มีความสวยงามไม่น้อยกว่าเมืองหังโจว ด้วยสวนและคลองสายน้อยใหญ่ที่มีความงดงามอย่างมีเอกลักษณ์แห่งหนึ่งที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 2,500 ปี และได้รับสมญานามว่า “เมืองแห่งสาวงาม” ในอดีตฮ่องเต้หลายพระองค์ของราชวงศ์หมิงและชิง ชอบเดินทางจากเมืองหลวงที่ปักกิ่งมาท่องเที่ยว ซึ่งอดีตในแถบนี้ได้ชื่อว่า “เจียงหนาน” อุดมไปด้วยพืชพรรณธัญญาหารและสาวเจียงหนานที่มีความสวยงามเป็นเลิศ มเหสีและนางสนมในสมัยนั้น ส่วนใหญ่จะมาจากแถบเจียงหนานนี้

นำท่านชม วัดฉงหยวน (Zhong yuan temple) เป็นวัดที่มีสร้างขึ้นใหม่อยู่ในเขตเมืองใหม่ซูโจว ภายในวัดมีเนื้อที่กว้างใหญ่มาก มีตำหนักและสิ่งก่อสร้างต่างๆ มากมาย อุโบสถที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนในปัจจุบัน ที่วัดฉงหยวนแห่งนี้สามารถนมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม ปิดทอง ถือว่าเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมทรงยืนที่อยู่ในตำหนักที่สูงที่สุดในจีน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ Songhe Lou Restaurant-Guanqian (Signature dish:ซงสู่กุ้ยอวี๋,กุ้งปี้โหลวเซียเหริน)

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองถงลี่ (TONGLI) (30 กิโลเมตร) เป็นเมืองที่มีคูคลองเล็กๆ ถูกล้อมรอบด้วยน้ำ 4 ด้าน นอกจากนี้ยังถูกผ่ากลางด้วยลำคลอง 15 สายแบ่งหมู่บ้านออกเป็น 7 เกาะใหญ่-น้อย ทำให้ถงลี่กลายสภาพเป็นหมู่บ้านกลางน้ำ จากนั้นนำท่านล่องเรือชมความงามของบ้านเรือน แบบเก่าที่อนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ได้ฉายาว่า เวนิสน้อยของแห่งตะวันออก นำท่านชม สวนหวนคำนึง หรือ ทุ่ยซือหยวน มรดกโลกของเมืองถงลี่ สร้างขึ้นในช่วงปลายยุคราชวงศ์ชิง ในรัชสมัยของฮ่องเต้กวงสู้ (ค.ศ.1885 -1887) เจ้าของเป็นขุนนางชื่อเหรินหลานเชิง ใช้เงินหนึ่งแสนตำลึงในการสร้างสวนแห่งนี้ขึ้นที่บ้านเกิดของตน เนื่องจากมีที่ดินจำกัด สวนแห่งนี้จึงสร้างในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง และไม่ตรงตามหลักฮวงจุ้ย ตามหลักฮวงจุ้ยจะสร้างในแนวเหนือ-ใต้ แต่ก็ได้สร้างในแนว ตะวันออก-ตะวันตก พื้นที่จึงถูกจำกัด จึงออกแบบให้สระน้ำเป็นศูนย์กลางโดยมีสิ่งก่อสร้างล้อมอยู่รอบๆ สระน้ำนี้ เดินทางกลับ เมืองซูโจว (SUZHOU) (30 กิโลเมตร)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ SUN SEEKER AT CROWNE PLAZA SUZHOU

นำท่านชม ฮาร์โมนี ไทม์ สแควร์ (SUZHOU HARMONY TIMES SQUARE) แหล่งรวมความทันสมัยของเมืองซูโจว มีห้างสรรพสินค้าจิ่วกวง(JIU GUANG) เป็นแหล่งรวบรวมอาหาร, สินค้า, เครื่องดื่มจากทุกมุมโลก นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารประเภทต่างๆ อีกทั้งท่านจะได้ชมจอภาพขนาดใหญ่ หรือ SKY SCREEN ยาว 500 เมตร ประกอบด้วยหลอดไฟ LED  กว่า 2,000 หลอด นับเป็นจอภาพแบบ LED SCREEN ขนาดยักษ์บนเพดานทางเดินแบบชิ้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก

จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พักโรงแรม CROWNE PLAZA SUZHOU ระดับ 5 ดาว  หรือเทียบเท่า  

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

ซูโจว – หังโจว – ถนนโบราณเหอฝั่ง – ล่องเรือทะเลสาบซีหู หมู่บ้านชาบ่อมังกร

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว (HANGZHOU) (160 กิโลเมตร) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง ซึ่งมีความมั่งคั่งมากที่สุดแห่งหนึ่งเป็นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน ซึ่งในอดีตมีคำเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจวว่า “บนฟ้ามีสวรรค์ บนดินมี ซูโจว และ หังโจว” เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามสองฝั่งถนน

นำท่านสู่ ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย เป็นถนนสายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของหังโจวได้อย่างดี ในสมัยราชวงศ์ซ่งของจีนเมื่อ 880 กว่าปีก่อนขณะที่เมืองหังโจวเป็นราชธานีอยู่นั้นถนนเหอฝั่งเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการค้าในสมัยนั้น ถนนเหอฝั่งในปัจจุบันยังคงไว้ซึ่งสภาพดั้งเดิมของสิ่งปลูกสร้างโบราณส่วนหนึ่งแล้ว บ้านเรือนทั้งสองข้างทางที่สร้างขึ้นใหม่ล้วนสร้างจากไม้และมุงหลังคาสีคราม มีลักษณะเรียบง่ายแบบโบราณ สองข้างถนนสายนี้ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าทั่วไป มีสินค้าพื้นเมือง และสินค้าที่ระลึก ให้ท่านอิสระเดินเลือกซื้อสินค้าของฝากตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตราคาร LOU WAI LOU  WEST LAKE ร้านเก่าแก่อายุ 100 กว่าปี ซึ่งเป็นร้านที่นายกรัฐมนตรีคนแรกของจีนเคยมารับประทานอาหารและบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับประเทศอีกมากมายและดื่มด่ำกับบรรยากาศริมแม่น้ำหังโจว (Signature dish:หมูตงโพ, ไก่จอมยุทธิ์, หมูพันปี)

บ่าย นำท่าน ล่องทะเลสาบซีหู ทะเลสาบมีลักษณะเหมือนวงรี ทั้งสามด้านถูกล้อมรอบด้วยภูเขา และอีกหนึ่งด้านเป็นเมืองรอบซีหู นำท่านล่องเรือผ่านชม สะพานด้วน(แต่ไม่ด้วน) และสามารถมองเห็นเจดีย์เหลยเฟิง ซึ่งเป็นที่มาของตำนานเรื่อง“นางพญางูขาว” และชมโคมไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทร์น้ำลึก ตลอดจนชมธรรมชาติอันงดงามสดชื่นรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้ ที่ได้รับสมญานามจากนักท่องเที่ยวว่า “พฤกษชาติในนครินทร์” เมื่อปี พ.ศ.2554 ได้มีการขึ้นทะเบียนโดยองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยให้เหตุผลว่า เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสวยงามแบบจีน และมีอิทธิพลต่อการออกแบบสวนในโลกอย่างลึกซึ้ง พร้อมชมทะเลสาบเก่าและใหม่ ชมเจดีย์ 3 องค์สะท้อนแสงจันทร์ ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองหังโจว

จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านชาหลงจิ่ง ไร่ชาเขียว “หลงจิ่งฉา”(แปลว่า ชาบ่อมังกร)ของทะเลสาบซีหู เป็นใบชาที่มีชื่อเสียงที่สุดชนิดหนึ่งของประเทศจีน กล่าวกันว่า “ดื่มชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบปากจะหอมตลอดวัน ครั้งที่สมเด็จพระเทพฯเคยเสด็จเมื่อปี 1999 รัฐบาลจีนก็ได้ถวายชาหลงจิ่ง หนัก 2 kg ซึ่งถือเป็นของขวัญระดับประเทศให้แก่สมเด็จพระเทพฯ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ JIN SHA AT FOUR SEASONS HOTEL HANGZHOU WESTLAKE

จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก FOUR SEASONS HOTEL HANGZHOU AT WESTLAKE ระดับ 5 ดาว  หรือเทียบเท่า ตั้งอยู่ท่ามกลางสายน้ำ ตกแต่งสไตล์จีนสอดแทรกความทันสมัยได้อย่างลงตัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และท่านสามารถที่จะสัมผัสทะเลสาบหางโจวได้อย่างแนบชิด

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

หังโจว – เซี่ยงไฮ้ – หอไข่มุก – อุโมงค์เลเซอร์ หาดไว่ทัน – ถนนนานกิง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนำท่านกลับสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ (Shanghai) (180 กิโลเมตร)

นำท่านเข้าชม หอไข่มุก (The Oriental Pearl Tower) หรือไข่มุกเอเชีย เป็นสัญลักษณ์ของนครเซี่ยงไฮ้ เป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดในเอเชียและสูงเป็นอันดับ 3 รองจากแคนนาดาและรัสเซีย สูง 468 เมตร ภายในหอไข่มุกเป็นปล่องลิฟท์ความเร็ว 7 เมตร/1 วินาที ที่ชื่อว่าหอไข่มุก เนื่องจากด้านบนหอสร้างเป็นรูปไข่มุก 3 เม็ด 3 ขนาดลดหลั่นกันไปในแนวตั้ง โดยไข่มุกเม็ดที่ 1 ที่แสดงถึงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของนครเซี่ยงไฮ้ เม็ดที่ 2 เป็นส่วนที่ใช้เป็นสถานีรับส่งสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ของเซี่ยงไฮ้ และเม็ดที่ 3 เป็นส่วนของร้านอาหารและโรงแรม สามารถขื้นไปชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำหวงผู่ ซึ่งในเวลากลางคืนจะมีการเปิดไฟประดับตกแต่งไว้อย่างสวยงาม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของนครเซี่ยงไฮ้ 

       

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Paradise Dynasty Pudong

(Signature dish: เสี่ยวหลงเปาหลากสี Colorful Xiao Long Bao ที่มีถึง 8 สี และแต่ละสีก็จะมีรสชาติไม่ซ้ำกัน เพราะปกติเสี่ยวหลงเปาจะมีเพียงสีขาวสีเดียว เสี่ยวหลงเปาหลากสีจึงเป็นเมนูพิเศษของร้าน Paradise Dynasty  แห่งเดียวเท่านั้น)

บ่าย นำท่านชม อุโมงค์เลเซอร์ เป็นอุโมงค์ลอดแม่น้ำสายแรกในประเทศจีน อุโมงค์นี้เชื่อมต่อระหว่างเดอะบันด์และหอคอยไข่มุก มีจุดเด่นอยู่ที่เทคโนโลยีแสง สี เสียงที่สวยแปลกตา ที่จะทำให้ท่านรู้สึกเหมือนอยู่ในโลกอนาคต เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตเมื่อมาเที่ยวเซี่ยงไฮ้ อุโมงค์เลเซอร์แห่งนี้มีความลึกลงไปจากพื้นแม่น้ำ 9 เมตร ความยาว 646.70 เมตร สร้างเสร็จ เมื่อปี ค.ศ.2000 รถรางสามารถจุคนได้ถึง 30 คน ท่านจะต้องยืนไป เพราะใช้เวลาเพียงสั้นๆบานหน้าต่างและประตูเป็นกระจกรอบคันทำให้เห็นแสงสีในอุโมงค์ชัดเจน  

จากนั้นนำท่านชม หาดไว่ทาน หรือ เดอะบันด์ (The Bund or Waitan) หาดไว่ทันเป็นหาด ที่มีชื่อเสียงของเซี่ยงไฮ้ ถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ที่หาดไว่ทานแห่งนี้ จะสามารถมองเห็นวิวของหอไข่มุกซึ่งเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองเซี่ยงไฮ้และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้อีกด้วย เป็นถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ ผ่านชมเขตเช่าของประเทศต่างๆในสมัยอาณานิคมพร้อมชมอาคารสูงตระหง่าน ซึ่งเป็นศิลปกรรมสไตล์ยุโรป

นำท่านเดินทางสู่ ถนนนานกิง หรือ นานจิงลู่ (Nanjing Shopping Street) สถานที่ช้อปปิ้งยามค่ำคืนของมหานครเซี่ยงไฮ้ มีสินค้าแบรนด์เนมมากมายหลากหลายให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมถึงคนไทยอีกด้วย ซึ่งการเดินทางถือได้ว่าค่อนข้างเดินทางได้สะดวกรวดเร็วโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน ถึงถนนคนเดินนานกิงได้เลย ถนนกว้างเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้ามากมาย และตอนกลางของถนนคนเดินนานกิง จะเป็นโซนตึกเก่าที่มีความคลาสสิค

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ FLAIR ROOFTOP RESTAURANTS ตึกระฟ้าที่สูงตระหง่านที่สามารถมองเห็นแสงสีของเมืองเซี่ยงไฮ้จากบาร์บนดาดฟ้าชั้น 58 และยังได้ชมวิวหอไข่มุกอย่างใกล้ชิด

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม GRAND HYATT SHANGHAI ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า ตั้งอยู่ใน Jinmao Tower เป็นตึกที่สูงอันดับ 11 ของโลก ที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมอาร์ตเดโค ล้อมรอบไปด้วย Super Brand Mall และ Oriental Pearl TV Tower ที่มีชื่อเสียง

6

วันที่หกของการเดินทาง

เมืองเก่าอี้หยวน สวนอี้หยวน – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – วัดพระหยก กายกรรมเซี่ยงไฮ้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเข้าชม สวนอี้หยวน (YUYUAN GARDEN) เป็นสวนที่มีการตกแต่งแบบจีนดั้งเดิม ซึ่งสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1577 มีอายุมากกว่า 400 ปี ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 20,000 ตารางเมตร ภายในจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม ประกอบไปด้วยสวนต้นไม้นานาชนิด ศาลากลางน้ำ สระน้ำ อาคารรูปแบบโบราณ ร้านค้าขายของที่ระลึก ฯลฯ นักท่องเที่ยวจะได้ย้อนเวลากลับไปในอดีตของเมืองจีน ได้สัมผัสกับวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม พร้อมทั้งเดินชมสวนอันเขียวขจีและมีเอกลักษณ์

นำท่านชม เมืองเก่าอี้หยวน (Old Town Yuyuan) เป็นย่านเก่าขึ้นชื่อกลางเมืองเซี่ยงไฮ้ เต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนแบบจีนโบราณ ร้านอาหาร ตลาด ร้านขายของพื้นเมืองและของที่ระลึกมากกว่า 200 ร้าน ถือได้ว่าเป็นแหล่งเดินเล่นและช้อปปิ้งยอดนิยมอีกแหล่งหนึ่งของทั้งนักท่องเที่ยวและคนเซี่ยงไฮ้ เนื่องจากอยู่ในตัวเมืองแต่แวดล้อมไปด้วยอาคารยุคเก่าและอยู่ริมน้ำ ให้ความรู้สึกเหมือนได้ย้อนอดีตกลับไปเซี่ยงไฮ้ยุคโบราณ

นำท่านเดินชม ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว หรือตลาดร้อยปี เซี่ยงไฮ้ เป็นตลาดเก่าของผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง แต่ทำเป็นร้านขายของมีทั้งของพื้นเมืองโบราณ ของที่ระลึก และสินค้าสมัยใหม่อย่างรองเท้ากีฬา กระเป๋า อีกทั้งยังมีร้านขายขนมและอาหารพื้นเมืองอีกมากมาย ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ Gui Hua Lou At Pudong Shangri-La

ท่านจะได้ลิ้มรสชาติ “ปูขน””อาหารจีนระดับฮ่องเต้ที่มีชื่อเสียง ราคาแพง และหาทานยาก รสชาติที่อร่อยที่สุดจะอยู่ในช่วงตุลาคม–ธันวาคม ของทุกปี และจะต้องเป็นที่เซี่ยงไฮ้เท่านั้น จึงเป็นที่มาของการขนานนามปูชนิดนี้ว่า “ปูขนเซี่ยงไฮ้” 

บ่าย นำท่านเดินทางถึง วัดพระหยก (Jade Buddha Temple) ตั้งอยู่บนถนนอานเหยี่ยนในเขตผู่ถอ เมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในเซี่ยงไฮ้และเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวเข้านมัสการเป็นจำนวนมากที่สุดของเซี่ยงไฮ้ เนื่องจากเป็นวัดที่สำคัญอันดับหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ วัดนี้ก็มีพระพุทธรูปหยกสีขาวงดงาม ที่อัญเชิญมาจากพม่าอยู่ถึงสององค์ องค์แรกเป็นพระพุทธรูปปาง (ปางนั่ง) และองค์ที่สองเป็นปางไสยาสน์ (ปางนอน) ทั้งสององค์เปล่งประกายด้วยเนื้อหยกสีขาวนวล สีหน้างดงามและเปี่ยมด้วยเมตตา จึงทำให้วัดพระหยกขาวเป็นวัดสำคัญอันดับหนึ่งของเซี่ยงไฮ้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม กายกรรมเซี่ยงไฮ้ (ERA INTERSECTION OF TIME) เป็นศิลปะการแสดงผสมผสานระหว่างกายกรรมจีนและความทันสมัยได้ด้วยกันอย่างลงตัว

ที่ทุ่มทุนสร้างกว่าร้อยล้านหยวน ปัจจุบัน (ERA INTERSECTION OF TIME) ถือว่าเป็นโชว์ที่ดีที่สุดของมหานครเซี่ยงไฮ้ ด้วยความงดงามอ่อนช้อย ผสมผสานความตื่นเต้นเร้าใจ ตลอดการแสดงประกอบแสงสีเสียงที่มีความไฮเทค ผาดโผนเร้าใจ ชมการแสดงชุด วงล้อมิเลเนี่ยม มอเตอร์ไซด์ไต่ลูกโลก ไม้กระดก โอ่งมังกร ฯลฯ

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม GRAND HYATT SHANGHAI ระดับ 5 ดาว  หรือเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

ย่านซินเทียนตี้ – ตลาดเถาเป่า – เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินชม ย่านซินเทียนตี้ (Xintiandi) ตั้งอยู่บนฝั่งเมืองเก่า ออกแบบโดยเบนจามิน วูด สถาปนิกชื่อดังชาวอเมริกัน เป็นอีกจุดที่มีความคลาสสิกของมหานครเซี่ยงไฮ้ ท่ามกลางความวุ่นวายของเมืองใหญ่แห่งนี้ ย่านซิน เทียน ตี้ ด้วยตึกและอาคารเก่าแก่ ห้างร้านค้าต่างๆ ตกแต่งให้มีบรรยากาศที่อบอุ่นคล้ายกับในยุโรป มีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ให้ได้นั่งเล่น อ่านหนังสือเพลินๆ มากมาย ที่นี่จึงกลายเป็นสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พร้อมทั้งยังได้เลือกซื้อเลือกหาของฝากของที่ระลึกสุดเก๋จากดีไซเนอร์รุ่นใหม่อีกด้วย

นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดเถาเป่า (taobao market) หรือ ตลาดเถาเป่าเฉิน เป็นแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ของเมืองเซี่ยงไฮ้ ขายสินค้าอาทิเช่น กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ไม้กอล์ฟ นาฬิกา และสินค้าอื่นๆ ของจีน ตลาดเถาเป่าเฉิน มีสินค้าแบรนด์เนมให้เลือกซื้อมากมายหลากหลายยี่ห้อ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

14.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินผู่ตง มหานครเซี่ยงไฮ้ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

17.25 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 665

21.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

***** ท่องเที่ยวกับเร้นจ์ฯ มั่นใจไม่ผิดหวัง *****

*** หมายเหตุ ***   การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัท

เป็นเพียงตัวกลาง และคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เก็บ

หากผลวีซ่าออกมาว่า ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าสมัครวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม

และทางสถานทูตมีสิทธิที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าทุกกรณี

 

 

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ยุโรป โปรแกรมทัวร์ยุโรป | EUROPE TOUR

ใช้เวลาวันหยุดของคุณในการท่องเที่ยวยุโรป เพลิดเพลินไปกับประวัติศาสตร์และการผจญภัย รวมถึงอาหารที่ดีเลิศรส ด้วยแพคเกจทัวร์ยุโรปที่แปลกใหม่ เส้นทางสายใหม่ หรือเส้นทางที่คุ้มค่ากับเวลาในการเดินทาง เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมในการทัวร์ยุโรป ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์อิตาลีทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ทัวร์ฝรั่งเศสทัวร์เยอรมนีทัวร์ออสเตรียทัวร์อังกฤษทัวร์สก็อตแลนด์ทัวร์เบลเยี่ยมทัวร์เนเธอร์แลนด์ทัวร์กรีซทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์เวลส์ เป็นต้น

รวมถึงประเทศแถบ ทัวร์สแกนดิเนเวีย ทัวร์บอลติก อย่างเช่น ทัวร์สวีเดนทัวร์ฟินแลนด์ทัวร์นอร์เวย์ทัวร์เดนมาร์กทัวร์ไอซ์แลนด์, ทัวร์ลัตเวีย, ทัวร์เอสโตเนีย

จากประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในการเดินทางของเร้นจ์ฯ เราจึงมั่นใจในคุณภาพทุกการเดินทาง ทัวร์ยุโรปของเราจะแนะนำอีกมุมมองของโลกด้วยวัฒนธรรมใหม่ จากการสำรวจสถานที่ใหม่ๆ อยู่เสมอ ค้นหาการพักผ่อนในวันหยุดสุดพิเศษของคุณด้วยทัวร์ยุโรประดับคุณภาพของเรา

เราคือผู้เชี่ยวชาญเรื่องทัวร์ยุโรป ทัวร์ต่างประเทศ ประสบการณ์กว่า 20 ปี

“ท่องเที่ยวกับเร้นจ์ฯ มั่นใจไม่ผิดหวัง”

หมายเหตุ       : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน 

อัตรานี้รวม      ·  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ

 • ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ / ค่าวีซ่า
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าทิปคนขับรถ 20 CNY / คน / วัน
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรมที่พัก IN/OUT @ 1 ใบ / 1 ท่าน
 • น้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด / คน / วัน

อัตรานี้ไม่รวม   ·  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %   

การจอง และชำระเงิน     กรุณาส่งสำเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ

                                      ท่านละ 30,000 บาท สำหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน

( หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินดีให้บริษัทฯทำการยกเลิกและยินยอมให้ยึดเงินมัดจำทันที)

***** กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่าก่อนการเดินทาง 15 วันทำการ

ทางบริษัทฯ ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ที่เหลือทั้งหมดก่อน ตามเงื่อนไขการชำระเงิน *****

การไม่รับจองทัวร์ :  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้

 • เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือ ไม้เท้า
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

หมายเหตุ    ·  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย

                     จนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่

    รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรอง

ที่นั่งกับสายการบินและโรงแรมที่พักอย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 • สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง

    กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง

การยกเลิก *** กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจำแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงื่อนไขตามกำหนดวันที่ทำการยกเลิก

ด้านล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าทำงานท่านละ 1,000.- บาท พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามความเป็นจริง (ถ้ามี) ***

 • ยกเลิกก่อน    31-60      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน    15-30      วันทำการ  เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน 8-14      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน   1-7       วันทำการ  เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

( หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทางตามกำหนดวันที่ระบุข้างต้น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ และขอคิดค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตามความเป็นจริง

เนื่องจากเป็นช่วง Peak Period  ทางโรงแรม , สายการบิน และบริษัทรถโค้ช ฯลฯ ค่อนข้างแน่น

และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 100%  ซึ่งไม่สามารถทำการยกเลิกได้ )

การโอนเงิน      ผ่านธนาคาร บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด

           ธนาคารกรุงเทพฯ / สาขาโชคชัย 4 / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-19191-9

 

เมื่อท่านจองทัวร์และชำระค่ามัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางบริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด

 

*** บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง

สภาพดินฟ้าอากาศ การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***