04 – 11 มี.ค. / 25 มี.ค. – 01 เม.ย. / 08 – 15 เม.ย. 65
วันเดินทาง

ทัวร์ตะวันออกกลาง : MAHABARN OMAN 08 วัน  (WY) ทัวร์ช่วงสงกรานต์ 2565

กำหนดการเดินทาง : 04 – 11 มี.ค. / 25 มี.ค. – 01 เม.ย. / 08 – 15 เม.ย. 2565

ประเทศ : โอมาน

สายการบิน : โอมานแอร์ (WY)

ราคา : 176,800 บาท

 

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ –  มัสกัต – Royal Opera House – Dhow Sunset Cruise

06.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 เคาน์เตอร์ สายการบินโอมานแอร์ (WY) เจ้าหน้าที่จากบริษัท ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

09.15 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมัสกัต โดย สายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY 818

12.35 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ มัสกัต

มัสกัต (MUSCAT)

เมืองมัสกัต มหานครอันประดับประดาไปด้วยทิวทัศน์สวยงาม ป้อมปราการเก่าแก่ และสวนดอกไม้งดงาม ถือว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ต้องมาเป็นอย่างมาก  นอกจากนี้แล้วเมืองยังมี มีบทบาทสำคัญทางอุตสาหกรรมการประมงของประเทศมาจนถึงทุกวันนี้

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านชม Royal Opera House Muscat หนึ่งในสถานที่ช้อปปิ้งที่ดีสุดในโอมาน

Royal Opera House Muscat เริ่มการก่อสร้างในปี 2544  โดยสุลต่าน กาบูส บิน ซาอิด อัล ซาอิด ผู้ชื่นชอบในศิลปะ และดนตรี ตั้งอยู่ในย่าน Shati Al-Qurm ในมัสกัต สถานที่แห่งนี้ได้ถูกออกแบบให้เป็นอาคารหินอ่อนที่สวยงาม โอ่อ่า ยิ่งใหญ่ ขนาดที่คุณสามารถมองเห็นได้ง่าย จากถนนสายหลักในเมืองเลยทีเดียว นอกจากนี้แล้วภายในยังถูกตกแต่งไว้อย่างงดงามอลังการ และเป็นที่ตั้งของร้านค้าประเภท “Luxury Gift Shop” มากมายให้คุณได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง และถ่ายรูปสวยงามมากมายอีกด้วย จนถึงเวลาอันควร

จากนั้นนำท่านล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดินอ่าวโอมาน ณ Dhow Sunset Cruise

Dhow Sunset Cruise เป็นการล่องเรือชมอ่าวโอมานที่แปลกใหม่ เพลิดเพลินไปกับความงามที่มีเสน่ห์ของชายทะเลโอมานเหนือผืนน้ำบริสุทธิ์ของเมืองหลวงของโอมาน พร้อมชมทิวทัศน์อันตระการตา และพระเอกของการล่องเรือนี้คือช่วงเวลาพลบค่ำ ให้คุณได้ชมพระอาทิตย์ตกดินจากดาดฟ้าเรือโอมานแบบดั้งเดิม จนถึงเวลาอันควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร โรงแรม

จากนั้นนำท่านกลับเข้าสู่ที่พักโรงแรม Grand Millennium  หรือเทียบเท่า

2

วันที่สองของการเดินทาง

มัสกัต Desert Nights Camp – ทะเลทราย Wahiba Sands

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นเดินทางสู่ Desert Nights Camp (130 กิโลเมตร)

Desert Nights Camp แคมป์ทะเลทรายสุดหรูแห่งเดียวในโอมาน ที่จะมาทำให้ประสบการณ์การผจญภัยในทะเลทรายอาหรับแห่งนี้เป็นความทรงจำที่คุณจะไม่มีวันลืม ด้วยทัศนียภาพเนินทราย หรือ ดูน สุดสายตาเหมือนไม่มีที่สิ้นสุด คุณจะได้เพลิดเพลินไปกับการพักผ่อนในเต็นท์หรูกลางทะเลทราย รับประทานอาหารแบบเบดูอินที่จัด และปรุงในแบบที่ดีที่สุดสำหรับคุณอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีเครื่องอำนวยความสะดวกอย่าง

Quad Bike ให้คุณสามารถเล่นตะลุยทะเลทรายอย่างเพลิดเพลินได้อีกด้วย (Quad bike สามารถติดต่อโรงแรมจัดกิจเสริมได้ด้วยตนเอง)

Quad Bike Desert Ride (ติดต่อเพิ่มกิจกรรมเสริม ณ โรงแรม) ประสบการณ์สุดตื่นเต้นที่จะมาให้คุณตะลุยทะเลทรายที่เคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลา ให้คุณได้สนุกเหมือนโลดแล่นอยู่บนคาบมหาสมุทรทราย (Sand SEA) จนถึงเวลาอันควร

SUNSET DESERT VIEWING

ชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดบนผืนทะเลทรายอาราเบีย เมื่อแสงอาทิตย์ส้มอ่อนตกลงบนผืนทะเลทรายอันกว้างใหญ่ไพศาล คุณจะได้สัมผัสกับผืนทรายทองอร่ามงดงามอย่างมาก จนถึงเวลาอันควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร โรงแรม

จากนั้นนำท่านกลับเข้าสู่ที่พักโรงแรม Desert Nights Camp หรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

ทัวร์ 4WD Wahiba Sands – Birkat Al Mouz – นิสวา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ทัวร์ทะเลทราย 4wd Wahiba Sands

นำท่านสัมผัสทะเลทรายที่เคลื่อนตัวตลอดเวลา ใจกลางโอมานตะวันออก มหาสมุทรของ ดูนทะเลทราย (Dunes) ที่ดูเหมือนจะแผ่ขยายออกไปอย่างไม่รู้จบ มีสีทองอร่ามงดงามในยามชาว บรรยากาศเย็นสบาย ให้คุณได้ถ่ายรูปงดงามสลับไปมาระหว่างสีเหลืองเข้มและสีส้มทองแดงเมื่อดวงอาทิตย์กำลังขึ้น ณ ขอบฟ้า โอมาน ให้คุณได้สัมผัสมหาสมุทรทะเลทรายอันงดงาม จนถึงเวลาอันควร

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร โรงแรม

บ่าย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นิสวา (Nizwa) ชม Birkat Al Mouz (160 กิโลเมตร)

Birkat al Mouz เป็นหมู่บ้านมรดกโลก ตั้งอยู่ในแคว้น นิสวา (Nizwa) เป็นจุดแวะพักที่สวยงามซึ่งจะพาคุณย้อนเวลากลับไปสู่ยุคกลาง พร้อมให้คุณได้ชมซากปรักหักพังของชนเผ่าที่เคยอาศัยอยู่บนภูเขาเหล่านั้น สวนกล้วยและต้นปาล์มที่สวยงาม รวมไปถึง ระบบชลประทาน falaj แบบดั้งเดิม ที่ทำให้เมืองเก่าแห่งนี้เป็นเมืองมรดกโลก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร โรงแรม

จากนั้นนำท่านกลับเข้าสู่ที่พักโรงแรม Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort หรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

เทือกเขา Jebel Akhdar – Anantara Jabal Akhdar

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านชม เทือกเขา เจเบล อัคดาร์ (Jebel Akhdar) (130 กิโลเมตร)

นำท่านสัมผัสทะเลทรายที่เคลื่อนตัวตลอดเวลา ใจกลางโอมานตะวันออก มหาสมุทรของ ดูนทะเลทราย (Dunes) ที่ดูเหมือนจะแผ่ขยายออกไปอย่างไม่รู้จบ มีสีทองอร่ามงดงามในยามชาว บรรยากาศเย็นสบาย ให้คุณได้ถ่ายรูปงดงามสลับไปมาระหว่างสีเหลืองเข้มและสีส้มทองแดงเมื่อดวงอาทิตย์กำลังขึ้น ณ ขอบฟ้า โอมาน ให้คุณได้สัมผัสมหาสมุทรทะเลทรายอันงดงาม จนถึงเวลาอันควร

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง 

บ่าย นำท่านกลับเข้าสู่ที่พักโรงแรม ANANTARA AL JABAL AL AKHDAR RESORT หรือเทียบเท่า

จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลก ของโรงแรม อาทิ INFINITY POOL, Wellness Centre, Spa, เป็นต้น

WORLD CLASS LEISURE

สัมผัสความสะดวกสบายระดับโลก กับการบริการ Spa & Wellness และ Infinity Pool ระดับโลก ที่ติดอันดับ ท๊อป 10 สระน้ำระดับโลก ด้วยบรรยากาศเย็นสบาย กับทัศนียภาพเทือกเขาเจเบล อัคดาร์ เป็นแบ็คกราวน์แล้วนั้น คุณจะได้สัมผัสความโรแมนติกในแบบที่คุณไม่คาดคิดมาก่อน พร้อมได้ผ่อนคลายอย่างเนิบ ๆ สบาย ๆ ผ่อนคลายความกังวลทั้งหมดเป็นปลิดทิ้ง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร โรงแรม

จากนั้นนำท่านกลับเข้าสู่ที่พักโรงแรม Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort หรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

นิสวา – ป้อมบาห์ลา – ตลาด Nizwa Souq – มัสกัต

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางชม ป้อมบาห์ลา (BAHLA FORT) (90 กิโลเมตร)

ป้อมบาห์ลา (BAHLA FORT) ป้อมปราการนี้เชื่อกันว่าสร้างขึ้นระหว่างศตวรรษที่ 12 และ 15 โดยชนเผ่า Banu Nebhan โดยป้อมปราการ และกำแพงโบราณที่มีความยาว 13 กิโลเมตร เป็นป้อมปราการที่มีกลิ่นอายคลาสสิก และมีมนต์คลังอย่างมาก แต่ละจุดเหมาะกับการถ่ายรูปงดงามมากมาย ให้คุณได้สนุกกับการเก็บภาพอันงดงาม จนถึงเวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาด NIZWA SOUQ (40 กิโลเมตร)

NIZWA SOUQ บริเวณตลาดมีการจัดระเบียบอย่างดีและมีสินค้าให้เลือกมากมาย ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของป้อม Nizwa  พลาดไม่ได้กับสินค้าขึ้นชื่อ อย่าง อินทผลัม, สินค้าหัตถกรรม และขนมหวาน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง และถ่ายรูปสวยงามมากมายอีกด้วย จนถึงเวลาอันควร

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองมัสกัต (MUSCAT) (160 กิโลเมตร)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโรงแรม

จากนั้นนำท่านกลับเข้าสู่ที่พักโรงแรม W Hotel Muscat หรือเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

มัสกัต – DOLPHIN WATCHING & SNORKELING

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านร่วมกิจกรรม “DOLPHIN WATCHING & SNORKELING”

*กรุณาเตรียมชุดสำหรับดำน้ำ*

DOLPHIN WATCHING & SNORKELING ทำกิจกรรมพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีให้ เพลิดเพลินล่องเรือไปยัง Bandar Khiran อันงดงามของโอมาน และมุ่งหน้าไปใต้น้ำพร้อมกับอุปกรณ์ที่ให้มา ชมปลาหลากสีสันและเต่าทะเลที่มีชีวิตชีวา พร้อมมีเวลามากมายในการสำรวจอ่าว เรียนรู้เกี่ยวกับโลมาสายพันธุ์ต่างๆ

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นอิสระให้ทุกท่านพักผ่อนที่ชายหาดส่วนตัวที่โรงแรม W Hotel Muscat

WET W Muscat สระว่ายน้ำ บนหาดคูราม (QURAM) ดังสุดในโอมาน ของ โรงแรม W Hotel Muscat ให้คุณได้ผ่อนคลายความเหนื่อยหล้าอย่างส่วนตัวสุด รวมทั้งยังสามารถเข้าถึง หาดคูราม อันมีน้ำใสเขียวมรกต ให้งดงามเป็น อย่างมาก อีกทั้งยังเป็นอีกจุดให้คุณได้สัมผัสพระอาทิตย์ตกดินงดงามอย่างมากอีกด้วย จนถึงเวลาอันควร

จากนั้นนำท่าน ตรวจ RT – PCR TEST

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโรงแรม

จากนั้นนำทำเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม W Hotel Muscat หรือระดับเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

มัสกัต – มัสยิต SULTAN QABOOS GRAND MOSQUE – MUTRAH –

เมืองเก่ามัสกัต – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มัสยิดสุลต่านกาบูส (SULTAN QABOOS GRAND MOSQUE)

มัสยิดสุลต่านกาบูส (SULTAN QABOOS GRAND MOSQUE) เป็นหนึ่งในมัสยิดสมัยใหม่ที่สวยงามที่สุดในโลก โครงสร้างอันเป็นสัญลักษณ์อันโอ่อ่าในโลกอาหรับนี้ใช้เวลาสร้างถึงหกปี มัสยิดมีการผสมผสานรูปแบบสถาปัตยกรรมอิสลาม ตะวันออกกลาง และโอมาน มีโคมระย้าตั้งอยู่ใจกลางห้องละหมาด บรรจุคริสตัลสวารอฟกี้ และพรมทอมือที่ทอจากผ้าไหมเปอร์เซียแท้ผืนหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนี้ในหลายๆ ส่วนของมัสยิดยังตกแต่งด้วยหินอ่อนอิตาลีที่ประณีตที่สุดอีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย  นำท่านเดินชม ตลาดมุทราห์ (MUTRAH SUQ AREA)

ตลาดมุทราห์ (MUTRAH SUQ AREA) หนึ่งในตลาดที่เก่าแก่ที่สุดในดินแดนอาหรับสมัยโบราณ สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากบรรดานักท่องเที่ยวหลากหลายชาติที่มาเยือน นอกจากสินค้าพื้นเมืองอย่างผลไม้ ผัก สิ่งทอและอินทผลัมแล้ว ยังมีสินค้านำเข้าอีกด้วย ตลาดขายสิ่งทอแบบดั้งเดิม ร้องเท้า เครื่องเพชรพลอย ให้ทุกท่านเดินช็อปสินค้าพื้นเมืองมากมาย กระทั่งได้เวลาอันสมควร

เมืองเก่ามัสกัต (OLD MUSCAT) เมืองหลวงดั้งเดิมของโอมานที่ล้อมรอบอ่าวเล็ก ๆ บนชายขอบด้านตะวันออกของมัสกัต เมืองเก่าแห่งนี้สามารถมองเห็นอ่าวโอมาน และเต็มไปด้วยเสน่ห์แบบอาหรับ และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มัสกัตหลายแห่ง รวมทั้งป้อมปราการของโปรตุเกส 2 แห่งและพระราชวัง Al Alam  ของสุลต่าน จนถึงเวลาอันควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ AL QURM SHOPPING AREA ย่านช้อปปิ้งแบรนด์เนม แห่งโอมาน ให้คุณได้อิสระเพลิดเพลินกับการช้อปสินค้า Hi-End จากทั่วทุกมุมโลก  จนถึงเวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติมัสกัต                           

22:00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY 817

8

กรุงเทพฯ

06.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..