2 – 12 ธันวาคม 2561
วันเดินทาง
การบินไทย (TG)
สายการบิน
อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส 11 วัน (TG)

กำหนดการเดินทาง :  2 – 12 ธันวาคม 2561

ประเทศ : อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส

ราคา :  119,800  บาท

กรุงโรม – เซียน่า – ปิซ่า – ฟลอเร้นซ์ เวนิส – มิลาน – ลูเซิร์น ยอดเขาจุงเฟรา อินเทอร์ลาเกน – เบิร์น – สตราสบูร์ก – ปารีส

 สัมผัสสีสันบรรยากาศตลาดคริสต์มาสก่อนเข้าสู่เทศกาลฯ

 อิตาลี เยือนสิ่งมหัศจรรย์ของโลกสัมผัสกลิ่นไออาณาจักรโรมันเก่าแก่อารยธรรมทรงเสน่ห์ที่ไม่เลือนลาง

สวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนในฝันกับ Destination ติดอันดับสถานที่ที่ต้องไปเยือน

 “ฝรั่งเศส เมืองแห่งแฟชั่นและสีสันแหล่งช้อปปิ้งแบรนด์ชั้นนำระดับโลก

ล่องเรือชมเสน่ห์เมืองปารีสสัมผัสความงามอีกมุมมองริมฝั่งแม่น้ำแซน

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันที่หนึ่งของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ – โรม (อิตาลี)

21.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 แถว D

เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่จากบริษัท เร้นจ์ฯ จะคอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

2

วันที่สองของการเดินทาง

โรม – ชมเมือง – น้ำพุเทรวี – บันไดสเปน – ช้อปปิ้ง – เซียน่า

00.01 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโรม โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 944

05.55 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินลีโอนาร์โด ดาวินชี่ ประเทศอิตาลี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองจากนั้นนำท่าน ชมกรุงโรม (ROME) เมืองแห่งประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของชนชาติโรมัน นำท่านเข้าชม  มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ในกรุงวาติกันนครรัฐอิสระ ศูนย์กลางศาสนาคริสต์นิกายโรมัน คาทอลิก ชมความยิ่งใหญ่ของศิลปะการออกแบบผลงานอันล้ำค่าโดยปรมาจารย์บราเม็นเต้ ราฟาเอลและไมเคิล แอง  เจโล นำท่าน  ผ่านถนนเวนิโตชื่อดัง ที่เต็มไปด้วยคาเฟ่บนฟุตบาทไว้นั่งดูผู้คนจากทั่วโลก ผ่านชมพระราชวังควิรีนาเล ที่พักของประธานาธิบดี ผ่านชมโรมันฟอรั่ม แหล่งชุมนุมของชาว  โรมันในอดีต สนามแข่งรถม้าศึกเซอร์กัส แม็กซิมุส หรือที่รู้จักกันดีในภาพยนตร์เรื่อง “เบนเฮอร์” ผ่านชมวังซีซาร์ อดีตที่ประทับของจักรพรรดิโรมัน

จากนั้น นำท่านถ่ายภาพบริเวณด้านหน้าโคลอสเซี่ยม สนามประลองการต่อสู้ของคนกับสัตว์ที่มีชีวิตเป็นเดิมพัน ผ่านชมโรมันฟอรั่ม แหล่งชุมนุมชาวโรมันในอดีต สนามแข่งรถม้าศึก เซอร์กัสแม็กซิมุส หรือที่รู้จักกันดีในภาพยนตร์เรื่อง “เบนเฮอร์”

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  นำท่าน ชมน้ำพุเทรวี (TREVI FOUNTAIN) ที่มาของบทเพลง “ทรีคอยน์ อินเดอะฟาวน์เทน” ที่เชื่อกันว่าถ้าท่านโยนเหรียญลงในน้ำพุแล้ว ท่านจะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้ง จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งย่านบันไดสเปน (Spanish Steps) บนถนนคอนดอตติย่านช้อปปิ้งขึ้นชื่อของ  อิตาลี เป็นบันไดที่กว้าง และยาวที่สุดในทวีปยุโรป มีขั้นบันไดทั้งหมด 138 ขั้น ที่ล้อมรอบไปด้วยสถาปัตยกรรมอันสวยงามแล้ว จัตุรัสแห่งนี้ยังต่อตรงกับถนน Via Condotti ที่เต็มไปด้วยร้านแบรนด์เนม  มากมาย ทั้ง Dior, Prada, Gucci, Amarni, Valentino, Versace, Fendi, Ferragamo, Cartier, Bulgari เป็นต้น เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่มีชีวิตชีวามากอีกแห่งหนึ่งของอิตาลี

** กฏเกณฑ์ที่สำคัญ ** การมานั่งที่บันไดแห่งนี้ คือ ห้ามกินไอศครีม! เนื่องจากบันไดสเปนเป็นอีกหนึ่งฉากที่ถ่ายทำในภาพยนตร์ชื่อดัง (ปี 1953) เรื่อง Roman Holiday ทำให้หนุ่มสาวหลายคู่เลียนแบบคู่พระเอกนางเอก ที่มานั่งจู๋จี๋กินไอติมกันอย่างมากมาย จนทำให้บันไดเปรอะเปื้อนสกปรก และต้องออกกฎหมายห้ามจนถึงทุกวันนี้

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซียน่า (Siena)(230 กิโลเมตร) เพื่อเข้าสู่ที่พัก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NH SIENA : Via La Lizza, 53100 Siena SI-Italy

Tel +39 0577 382111 https://www.nh-hotels.com/

3

วันที่สามของการเดินทาง

เซียน่า – ปิซ่า – ชมเมือง – ฟลอเร้นซ์ – ชมเมือง – ฟลอเร้นซ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า (PISA)(140 กิโลเมตร)เมืองหลวงของปิซ่า อยู่ในแคว้นทัสคานี เป็นเมืองที่เป็นที่รู้จักอย่างดีเกี่ยวกับหอเอนเมืองปิซ่า ซากโบราณวัตถุของเมืองที่ยัง หลงเหลือจากศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตกาลเป็นเมืองที่เคยมีความสำคัญอย่างมากด้านการค้าขายในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในช่วงประมาณศตวรรษที่ 11

นำท่าน ถ่ายภาพกับหอเอนเมืองปิซ่า (LEANING TOWER OF PISA) เป็นหอคอยหินอ่อนที่พิสดารสูง 54 เมตร มี 8 ชั้น แต่ละขั้นมีเสาหินอ่อนที่สลักลวดลายวิจิตร ได้ลงมือสร้างเมื่อ ค.ศ. 1174 ไปเสร็จในปี ค.ศ. 1350 ใช้เวลานานถึง 176 ปี ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใช้เวลาสร้างนานที่สุดในโลก ความน่าอัศจรรย์อีกอย่างคือ เมื่อเริ่มสร้างได้ 4-5 ชั้น หอนี้เริ่มเอียง แต่ไม่ถึงกลับพังทลายลงมา เพราะแรงที่จุดศูนย์ ถ่วงเมื่อลากดิ่งลงมาไม่ออกนอกฐานจึงไม่ล้มยังทรงตัวอยู่ได้ เมื่อสร้างเสร็จยอดของหอเอียงออกจากแนวดิ่งของฐานถึง 4 เมตร และหอเอนนี้ ช่วยให้ กาลิเลโอ นักวิทยาศาสตร์ ชาวอิตาเลียน ผู้มีชื่อเสียงของโลกได้ทดลองเรื่องอัตราเร็วของเทห์วัตถุที่ตกลงมาจากที่สูง ที่ขึ้นชื่อในด้านความสัมพันธ์ของการสร้างกับแรงโน้มถ่วงของตัวอาคารที่สมดุลกันโดยบังเอิญได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกสมัยกลาง และเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศอิตาลี  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟลอเร้นซ์ (FLORENCE) (90 กิโลเมตร) เมืองแห่งดอกไม้บาน ตำนานแห่งบ้านเกิดของศิลปินชื่อดังก้องโลก เช่น ลีโอนาร์โด ดาร์วินชี ไมเคิล แองเจโล และท่านศิลป์พี  ระศรีเมืองต้นกำเนิดศิลปะแบบเรเนอซองส์ นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสไมเคิล แองเจโล เนินเขาสูง ชมทิวทัศน์ของเมือง  และรูปปั้นจำลองของเดวิท ชายหนุ่มที่สมบูรณ์แบบที่สุดในตำนานสัญลักษณ์ของการปลดปล่อยแห่งเสรีภาพ ผ่านชมดูโอโม่ประจำเมืองฟลอเร้นซ์ ที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลกตามแบบเรเนอซองส์ สะพาน  แวดคิโอ สัญลักษณ์ของเมืองฟลอเร้นซ์ เดินผ่านร้านค้า และสินค้าที่วางขายอยู่มากมายที่ล่อตาล่อใจจนท่านอดใจไม่ได้ ซึ่งภายในเมืองเก่าจะมีจัตุรัสที่สำคัญ อาทิ จัตุรัสซิญญอเรีย ที่แวดล้อมไปด้วยสถาปัตยกรรมชิ้นสำคัญต่างๆมากมาย จนได้ฉายาว่าเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง จัตุรัสซานตาโกรเช่ (SANTA CROCE CHURCH) สถานที่ฝังศพของไมเคิล แองเจโล จนได้เวลาอันสมควร

และในยามค่ำคืนท่านสามารถชมบรรยากาศของ ตลาดคริสต์มาส (CHRISTMAS MARKETS) ที่จะมีการจัดขึ้นในช่วง November 28 to December 27  ที่จะมีการประดับตกแต่งไฟต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสอย่างสวยงาม และยังมีร้านขายของ ทั้งของที่ระลึกที่เกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาส ของที่ระลึกต่างๆ ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม อีกมากมาย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินชมบรรยากาศ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HILTON FLORENCE METROPOLE : Via del Cavallaccio, 36, 50142 Firenze FI- Italy   Tel : +39 055 78711 http://www3.hilton.com/

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

ฟลอเร้นซ์ – เวนิส – ล่องเรือ – ชมเกาะ – โรงงานเป่าแก้วมูราโน – เวนิส

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิซ (VENICE) (260 กิโลเมตร) หนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดในอิตาลี เป็นเมืองที่รู้จักกันในด้านของความเจริญรุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์ และศิลปะที่ได้รับหลายฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริก (Queen of the Adriatic) เมืองแห่งสายน้ำ (City of Water) เมืองแห่งสะพาน (City of Bridges) และเมืองแห่งแสงสว่าง (The City of Light) อีกทั้งยังเป็นเมืองที่โรแมนติกเมืองหนึ่งในยุโรปที่ไม่เหมือนเมืองใดในโลก

ไม่มีการอนุญาตให้รื้อสิ่งก่อสร้างเก่า ไม่มีรถยนต์มีแต่เรือที่จำกัดไม่ให้เสียงดัง ดังนั้นทั่วโลกจึงหลงใหลมนต์เสน่ห์อันสุนทรีย์ของเวนิชตลอดมา

เดินทางถึง เมืองเวนิส จากนั้นนำท่านล่องเรือสู่ เกาะเวนิส

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชม จัตุรัสซานมาร์โค จัตุรัสที่สวยงามที่สุดในอิตาลี ผ่านชมมหาวิหาซานมาร์โคพระราชวังดอจ สิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่มากว่า 800 ปีมาแล้วเมื่อสมัยเวนิชยังเป็น สาธารณะรัฐอิสระซึ่งเคยร่ำรวย และมีอำนาจมหาศาล และเคยส่งให้มาร์โคโปโลเดินทางไปเมืองจีน นำท่านชม โรงงานเป่าแก้วมูราโน ชมเทคนิคการเป่าแก้วซึ่งมีความชำนาญและสอนกันในเฉพาะวงศ์ตระกูลเท่านั้น เป็นเกาะที่ขึ้นชื่ออย่างมากในการผลิตแก้วอันมีชื่อเสียงโด่งดังเมืองเวนิสจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นศูนย์กลางของการผลิตแก้วคุณภาพเยี่ยมและมีความสร้างสรรค์มาหลายทศวรรษ จากนั้นให้ท่านเดินเล่นชมเมืองเวนิสชมเสน่ห์ของอาคารบ้านเรือนที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองเวนิสตามซอกซอยต่างๆ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนเกาะเวนิส

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ ฝั่งเมสเตร(MESTRE) เพื่อเข้าสู่ที่พัก

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NOVOTEL VENEZIA MESTRE CASTELLANA : Via Alfredo Ceccherini, 21, 30174 Venezia VE – Italy  Tel : +39 041 506 6511

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

เวนิส – มิลาน – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง – ลูเซิร์น(สวิตเซอร์แลนด์) ชมเมือง – ลูเซิร์น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงมิลาน (MILAN) (270 กิโลเมตร) เป็นเมืองสำคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลีตั้งอยู่บริเวณที่ราบลอมบาร์ดีที่มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ ซึ่งมิลานถูกจัดให้เป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับ นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และโรม เป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญ และทันสมัยที่สุดในอิตาลี

เดินทางถึง กรุงมิลาน นำท่าน ถ่ายภาพกับโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน โบสถ์ใหญ่อันดับ 3 ของยุโรป เป็น  ศิลปะแบบกอธิคที่หรูหรา และใช้เวลาในการสร้างนานเกือบ 500 ปี โดยเริ่มสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.1386 และที่น่าทึ่งของโบสถ์ ก็คือการตกแต่งประดับประดาที่เน้นความหรูหราอย่างเต็มที่โดยเฉพาะรูปปั้นรอบตัวอาคาร มีจำนวนกว่า 3,000 ชิ้น จนได้เวลาอันสมควร

นำท่าน ชมภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 ช้อปปิ้งอาเขตที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีชื่อเรียกเล่นๆว่าเป็น ห้องนั่งเล่นของเมืองมิลาน เพราะนอกจากจะมีสินค้าแบรนด์เนมราคาแพงขายแล้ว ยังมีร้านกาแฟที่เรียกกันว่า ไซด์ วอล์ค คาเฟ่ สามารถนั่งจิบ คาปูชิโน นั่งดูหนุ่มสาว แต่งกายด้วยเสื้อผ้าทันสมัย กระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (LUCERN) (250 กิโลเมตร) เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ เดินทางถึงเมืองลูเซิร์น นำท่าน ชมเมืองลูเซิร์น เมืองพักตากอากาศที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในสวิสฯ แต่ยังรักษาสภาพแวดล้อมไว้ได้เป็นอย่างดี

ถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์สิงโต (LION MONUMENT)  ซึ่งแกะสลักอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิส ซึ่งทำงานเป็นทหารรักษาพระองค์  พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส

นำท่านเดินข้ามสะพานไม้ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น (KAPELLBRUCKE) ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอดทอดตัวข้ามแม่น้ำ “รุซซ์” (REUSS) อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี และยังเป็นสัญลักษณ์ของสวิส อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง สินค้าชั้นนำของสวิสตามอัธยาศัย อาทิ นาฬิกาชั้นนำ ช็อคโกแลต มีดพับวิคทอเรีย นาฬิกากุ๊กกู ฯลฯ และในตอนค่ำท่านยังสามารถ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม POSTILLON BUOCHS LAKE LUCERN : Hobiel 135, 6374 Buochs – Switzerland  Tel : +41 41 620 54 54

6

วันที่หกของการเดินทาง

ลูเซิร์น – ยอดเขาจุงเฟรา  – อินเทอร์ลาเก้น – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง – เบิร์น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ GLINDELWALD GRUND (90 กิโลเมตร) เวทีแห่งเทือกเขาแอลป์ เพราะจากจุดนี้ (ถ้าอากาศอำนวย) ท่านจะมองเห็นที่ราบสูงโกรส และไคลเนชไนเค็ก ทะเลสาบบาคเซสีน้ำเงิน และยอดเขาสวิส คือ เวทเทอร์ฮอร์น ชเรคฮอร์น โอเกอร์ และจุงเฟรา จากนั้นนำท่าน นั่งรถไฟสู่ยอดเขาจุงเฟรา สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในโลกซึ่งมีความสูง11,333 ฟิตระหว่างทางท่านจะได้พบทัศนียภาพงดงามดุจภาพวาด

09.55 น. ออกจากสถานีรถไฟ GRINDELWALD GRUND ด้วยรถไฟขบวนที่ 447

10.19 น. ถึงสถานี KLEINE SCHEIDEGG

10.30 น. ออกจากสถานี KLEINE SCHEIDEGG ด้วยรถไฟขบวนที่ 547     

11.22 น. ถึงสถานี JUNGFRAUJOCH เมื่อถึงยอดเขาแล้วท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของยอดเขามากมายที่ปกคลุมด้วยหิมะ จากนั้นอิสระให้ท่านได้สัมผัสและเล่นกับปุยหิมะอย่างจุใจ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร GLETSCHER บนยอดเขา

บ่าย จากนั้นอิสระให้ท่านมีเวลาอย่างเต็มที่ที่จะเก็บภาพที่ระลึกบนลานกว้างที่เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลนให้  ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มอิ่ม จนถึงเวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับโดยใช้เส้นทางที่สุดแสนโรแมนติกอีกเส้นหนึ่ง ช่วงขากลับ

14.00 น. ออกเดินทางจากสถานี JUNGFRAUJOCH สู่สถานี KLEINE SCHEIDEGG ด้วยรถไฟขบวนที่ 560

14.50 น. ถึงสถานี KLEINE SCHEIDEGG

15.01 น. ออกเดินทางสู่ LAUTER BRUNNEN ด้วยรถไฟขบวนที่ 360

15.51 น. เดินทางถึงสถานี LAUTER BRUNNEN เวทีแห่งเทือกเขาแอลป์ ให้ท่านชมวิวที่งดงามจากจุดนี้(ถ้าอากาศอำนวย) ท่านจะมองเห็นที่ราบสูงโกรส และไคลเนชไนเค็ก ทะเลสาบบ้าคเซ สีน้ำเงินและผู้ยิ่งใหญ่ของยอดเขาสวิส คือ เว็ทเทอร์ฮอร์น ชเร็คฮอร์น โอเกอร์และยุงเฟราย้อค

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเกน (INTERLAKEN)  (20 กิโลเมตร) เมืองตากอากาศที่สวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมืองท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ (ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ) นาฬิกา ดอกไม้ สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงนี้แหละคือ สวิสฯ แบบสุดสุด อย่างที่หลายคนยังไม่เคยได้สัมผัสและยังเคยใช้เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์ไทยเรื่อง “วันนี้ที่รอคอย” เดินทางถึง เมืองอินเทอร์ลาเก้น อิสระให้ท่านเดินเล่นพักผ่อน ชื่นชมบรรยากาศของตัวเมืองที่มีทุ่งหญ้ากว้างกลางเมืองมีสวนดอกไม้เล็กๆน่ารักสร้างสีสันให้ตัวเมืองรวมทั้งมี อาคารคาสิโน คูซาล อายุกว่า 100 ปี ที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น และยังเป็นคาสิโนของเมืองอีกด้วย หรือช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพดีของสวิส อาทิ นาฬิกา ช็อคโกแลต  มีดพกอเนกประสงค์ ฯลฯ ได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (BERN) (60 กิโลเมตร) เมืองหลวงของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นเมืองที่ได้รับตำแหน่งมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมที่องค์การยูเนสโกให้อนุรักษ์ไว้และยังถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในปีค.ศ. 2010 อีกด้วย

Bern’s Christmas market on Waisenhausplatz. Photo By Valeria Mella

นำท่านเดินทางถึง กรุงเบิร์น (BERN) และในตอนค่ำท่านยังสามารถเดินชมบรรยากาศของ ตลาดคริสต์มาส (CHRISTMAS MARKETS) ที่จะจัดขึ้นในช่วง Dec 2 (จัดขึ้นที่ Münsterplatz) และ Dec 3 (จัดขึ้นที่ Waisenhausplatz) จนถึง Dec 24  ที่จะมีการประดับตกแต่งไฟต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสอย่างสวยงาม และยังมีร้านขายของทั้งของที่ระลึกที่เกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาส ของที่ระลึกต่างๆ ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม อีกมากมาย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินชมบรรยากาศ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HOLIDAY INN BERN WEST SIDE  : Riedbachstrasse 96, 3027 Bern – Switzerland  Tel :  +41 31 985 24 00

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

เบิร์น – สตราสบูร์ก(ฝรั่งเศส) – ชมเมือง – รถไฟ TGV – ปารีส

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสตราสบูร์ก (STRASBOURG) (240 กิโลเมตร) เป็นเมืองหลวงของแคว้นอัลซาส ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำไรน์บนพรมแดนติดกับประเทศเยอรมนี ได้ชื่อว่าเป็นหัวใจของยุโรป เนื่องจากเป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงามตั้งแต่สมัยยุคกลางบริเวณย่านเมืองเก่ายังคงความสมบูรณ์ของกลิ่นอายในอดีตขณะเดียวกันก็เป็นมหานครที่พร้อมสรรพด้วยความทันสมัย อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ตั้งของสภายุโรป รวมถึงศาลด้านสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปอีกด้วย แต่สตราสบูร์กก็ยังคงมีร่องรอยของประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมหลายๆ ด้านที่ได้รับอิทธิพลจากเยอรมัน เช่น สำเนียงท้องถิ่นของแคว้นอัลซาส สถาปัตยกรรม อาหาร ชื่อของสถานที่สำคัญ ฯลฯ และนี่คือเสน่ห์อีกด้านที่ทำให้เมืองสวยในอ้อมกอดของแม่น้ำอิลล์แห่งนี้เป็นจุดหมายที่ท่านควรมาเยือน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่าน เดินเล่นชมย่านเมืองเก่า ที่เรียกว่า LE PETITE FRANCE  

ผ่านชมมหาวิหารนอทเทรอดามที่ยิ่งใหญ่ อิสระให้ท่านถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ เพื่อขึ้นรถไฟสู่ กรุงปารีส ซึ่งเป็นรถไฟที่ทำความเร็ว ได้ถึง 280 กม. ต่อชั่วโมง ซึ่งจัดว่าเป็นรถไฟที่เร็วที่สุดในทวีปยุโรปขบวนหนึ่ง พักผ่อนอิริยาบถบนรถไฟกับที่นั่งแสนสบายระหว่างทางให้ท่านชมวิวทิวทัศน์อันสวยงาม

15.46 น. ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส โดย รถไฟด่วน TGV 2440   

18.05  น. เดินทางถึง กรุงปารีส เมืองที่แม้กระทั่งชาวฝรั่งเศสที่อาศัยอยู่นอกเมือง หรือต่างจังหวัด หรือต่างแคว้นแดนไกลกล่าวว่า “ตราบใดที่มีลมหายใจก็ขอไห้ได้เห็นมหานครปารีส”

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม RADISSON BLU HOTEL PARIS-BOULOGNE : Avenue Edouard Vaillant, 92100 –  Paris  Tel : +33 1 46 08 85 00 https://www.radissonblu.com/en/hotel-parisboulogne

8

วันที่แปดของการเดินทาง

ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ – ชมเมือง – ล่องเรือแม่น้ำแซน – ปารีส

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ (Château de Versailles) (20 กิโลเมตร) ที่ได้ชื่อว่างดงาม   วิจิตรบรรจงที่สุดในยุโรป ซึ่งสร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ชมพลับพลาที่ท้องพระโรงห้องพระบรรทมพระราชินี และห้องต่างๆ ที่วิจิตรงดงามด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังศิลปวัตถุล้ำค่ารวมถึงเฟอร์นิเจอร์มากมายที่เป็นต้นแบบเฟอร์นิเจอร์หลุยส์ที่โด่งดังไปทั่วโลก ชมห้องประวัติศาสตร์ ฮอลล์ ออฟ มิเรอร์ ที่เยอรมนียอมลงนามในสนธิสัญญาสงบศึกเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่ 1

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ถ่ายภาพกับหอไอเฟล (EIFFEL TOWER) หอคอยโครงสร้างเหล็กตั้งอยู่บน ชองป์ เดอ มารส์ บริเวณแม่น้ำแซน เป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก ทั้งยังเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุด และโด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอีกด้วย

จากนั้นนำท่าน เข้าชมมหาวิหารนอทเทรอดาม เดอ ปารีส (Cathédrale Notre Dame de Paris) มหาวิหารนอเทรอดามเป็นมหาวิหารสมัยกอธิค ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงปารีส ถือได้ว่าเป็นโบสถ์ที่สวยงามที่สุดในลักษณะกอธิคแบบฝรั่งเศส

จากนั้นนำท่าน ล่องแม่น้ำแซน ชมวิวทิวทัศน์ของเกาะอิล เดอ ฟรองซ์ สถาปัตยกรรม อาคารบ้านเรือน โบสถ์นอทเทรอดามซึ่งยังคงอนุรักษ์ความงดงาม คลาสลิค ไว้ได้อย่างงดงามน่าประทับใจ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม RADISSON BLU HOTEL PARIS-BOULOGNE : Avenue Edouard Vaillant, 92100 –  Paris  Tel : +33 1 46 08 85 00 https://www.radissonblu.com/en/hotel-parisboulogne

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

ปารีส – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง– ปารีส

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านชม ถ่ายรูปคู่กับประตูชัย ของพระเจ้านโปเลียน อาร์คเดอ ทริออม เดินเล่นถนนชองเอลิเช (CHAMPS ELYSEES) ถนนที่มีต้นไม้เรียงรายทั้งสองข้างทาง ต้นแบบของถนนราชดำเนิน สัมผัสกับถนนที่สวยที่สุดในโลก หรือแวะนั่งดื่มกาแฟ จิบไวน์ พร้อมช้อปปิ้งร้านแบรนด์เนมชื่อดังอย่าง หลุยส์ วิตตอง (LOUIS VUITTON) ปล็าช เดอ ลา ค็องคอร์ด จัตุรัสแห่งความสามัคคี โบสถ์แมดเดลแลง ที่สร้างแบบกรีกโบราณ โดมแองวาลิค สถานที่เก็บพระศพของนโปเลียน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้ง ณ ห้างแพรงตอง (PRINTEMPS) และ แกลลอรี ลาฟาเยส (LA FAYETTE)  ห้างชื่อดังที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมกว่า 50 ยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็น Burberry, Lowe,  Polo, Dolce & Gabbana,Lacoste,Longchamp,Timberland,Kipling,Miss Sixty, Energies, Camper ฯลฯ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร อิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ชื่อดังของฝรั่งเศส อาทิ เครื่องสำอาง น้ำหอม เครื่องหนัง และเสื้อผ้ายี่ห้อดัง มีให้ท่านเลือกซื้ออย่างจุใจ เช่น อีฟ แซงค์ โลรองต์ คริสเตียน ดิออร์ ชาแนล จิออร์จิโอ อาร์มานี่ จิอานี่ เวอร์ชาเซ่ ฯลฯ

อิสระให้ท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร และในตอนค่ำท่านยังสามารถเดินชมบรรยากาศของ ตลาดคริสต์มาส (CHRISTMAS MARKETS) ที่จะมีการประดับตกแต่งไฟต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสอย่างสวยงาม และยังมีร้านขายของทั้งของที่ระลึกที่เกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาส ของที่ระลึกต่างๆ ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม อีกมากมาย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินชมบรรยากาศ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม RADISSON BLU HOTEL PARIS-BOULOGNE : Avenue Edouard Vaillant, 92100 –  Paris  Tel : +33 1 46 08 85 00 https://www.radissonblu.com/en/hotel-parisboulogne

 

10

วันที่สิบของการเดินทาง

ปารีส – กรุงเทพ ฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินปารีส

12.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงปารีส โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 931

11

วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ

06.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

 

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน 

***เนื่องจากโรงแรมในยุโรปมีห้อง TRP ค่อนข้างน้อย ถ้าเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน

แนะนำให้เปิด 2 ห้องจะดีกว่า (TWN+ SGL)***

อัตรานี้รวม      ·  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ

 • ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ / ค่าวีซ่า (ยื่นแบบกรุ๊ป)
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าทิปคนขับรถ
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า เข้า-ออก ท่านละ 1 ใบ
 • น้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด / ท่าน วัน

อัตรานี้ไม่รวม   · ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %   

การจอง และชำระเงิน     กรุณาส่งสำเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ

                                      ท่านละ 30,000 บาท สำหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน

( หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินดีให้บริษัทฯทำการยกเลิกและยินยอมให้ยึดเงินมัดจำทันที)

***** กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่าก่อนการเดินทาง 15 วันทำการ

ทางบริษัทฯ ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ที่เหลือทั้งหมดก่อน ตามเงื่อนไขการชำระเงิน *****

การไม่รับจองทัวร์ :  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้

 • เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือ ไม้เท้า
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

หมายเหตุ    ·  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย

                          จนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่

     รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรอง

ที่นั่งกับสายการบิน และโรงแรมที่พัก อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 • สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง

    กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง

การยกเลิก *** กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจำแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงื่อนไขตามกำหนดวันที่ทำการยกเลิก

ด้านล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าทำงานท่านละ 1,000.- บาท พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามความเป็นจริง (ถ้ามี) ***

 • ยกเลิกก่อน    31-60      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน    15-30      วันทำการ  เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน 8-14      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน   1-7       วันทำการ  เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

( หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทางตามกำหนดวันที่ระบุข้างต้น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ และขอคิดค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตามความเป็นจริง

เนื่องจากเป็นช่วง Peak Period  ทางโรงแรม , สายการบิน และบริษัทรถโค้ช ฯลฯ ค่อนข้างแน่น

และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 100%  ซึ่งไม่สามารถทำการยกเลิกได้ )

การโอนเงิน      ผ่านธนาคาร บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด

           ธนาคารกรุงเทพฯ / สาขาโชคชัย 4 / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-19191-9

เมื่อท่านจองทัวร์และชำระค่ามัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางบริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด

*** หมายเหตุ ***   การยื่นวีซ่าอิตาลี (ยื่นกรุ๊ป) กรณีที่เอกสารของท่าน เตรียมไม่ครบถ้วน ตามเงื่อนไขของสถานฑูตอิตาลี ในวันนัดยื่นวีซ่า ทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการยื่นวีซ่าของท่านในวันนั้น และจะดำเนินการนัดวันยื่นวีซ่าให้ใหม่ในวันถัดไป ทั้งนี้หากท่านยืนยันที่จะยื่นตามวันเดิม ท่านจะต้องจ่ายค่ายื่นแบบ PREMIUM เอง โดยชำระเป็นเงินสดให้กับ VFS โดยตรงเป็นจำนวนเงิน 2,200 บาท

*** บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง

สภาพดินฟ้าอากาศ การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating