เคนย่าแอร์เวย์
สายการบิน
แอฟริกาใต้
ประเทศ

ทัวร์แอฟริกา : GRAND AFRICA 12 DAYS (KQ/SW)

กำหนดการเดินทาง : 

ประเทศ : แอฟริกาใต้

สายการบิน : เคนย่าแอร์เวย์ 

ราคา : 

แซมเบีย – ซิมบับเว – บอทสวานา – นามิเบีย – แอฟริกาใต้

พักผ่อนท่ามกลางความหลากหลายของธรรมชาติ ณ ดินแดนแห่งกาฬทวีป ชมความยิ่งใหญ่ของน้ำตกวิคตอเรีย ราชินีแห่งน้ำตก ทั้งฝั่งแซมเบียและซิมบับเว สัมผัสความเป็นอยู่ของสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิด ณ อุทยานแห่งชาติโชเบ ตะลุยเขตทะเลทรายที่ได้ชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดในโลก อุทยานแห่งชาตินามิบ-น็อคลัฟท์  พิเศษ! คอมเฟิร์มแน่นอนที่พักในเขตทะเลทราย SOSSUSVLEI LODGE จองล่วงหน้าข้ามปี ชมสีสันแห่งเมืองเคปทาวน์ เมืองที่ธรรมชาติและความทันสมัยผสมผสานกันอย่างลงตัว สะดวกสบายในที่พักระดับ 5 ดาว THE TABLE BAY การันตีวิว TABLE MOUTAIN ทุกห้อง โรงแรมดี อาหารดี บริการท่านครบทุกมื้อ สะดวกสบายด้วยสายการบินเคนย่าแอร์เวย์ ที่นั่งกว้างขวางด้วยการจัดเรียงแบบ 3-3-3 กับเครื่องโบอิ้ง 787 DREAMLINER

กรุ๊ปพิเศษ! จำนวนจำกัด รับเพียง 25 ท่าน…เท่านั้น

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

22.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ W สายการบิน เคนย่าแอร์เวย์ เจ้าหน้าที่จาก บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด จะคอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

2

วันที่สองของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – ไนโรบี (เคนย่า)ลิฟวิ่งสโตน – ชมเมือง น้ำตกวิคตอเรีย ฝั่งประเทศแซมเบีย – ซิมบับเว ล่องเรือชมแม่น้ำแซมเบซี

01.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองลิฟวิ่งสโตน (LIVINGSTONE) ประเทศแซมเบีย โดย สายการบินเคนย่า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ KQ 887/782 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงไนโรบี เวลา 06.05 – 07.35 น.)                

09.50 น. เดินทางถึง เมืองลิฟวิ่งสโตน (LIVINGSTONE) ประเทศแซมเบีย หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว

นำท่าน ชมเมืองลิฟวิ่งสโตน ชื่อเมืองตั้งตามชื่อของ DR.DAVID LIVINGSTONE ผู้ก่อตั้งเมืองนี้เมื่อปี 1905 และมีน้ำตกวิคตอเรียที่มีชื่อเสียงทำให้เมืองลิฟวิ่งสโตนเป็นจุดตั้งต้นของนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก และยังมีอาคารบ้านเรือนแบบอังกฤษในยุคล่าอาณานิคมที่ยังคงเหลือให้เห็นในปัจจุบัน จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เดวิดลิฟวิ่งสโตน (THE LIVINGSTONE MUSEUM) นำท่านชมเรื่องราวประวัติศาตร์ของเมืองลิฟวิ่งสโตนและการค้นพบน้ำตกวิคตอเรียอันยิ่งใหญ่ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกวิคตอเรีย หรือเรียกกันอีกชื่อว่า “โมซิ-โอวา-ทุนยา” น้ำตกที่มีความหมายว่า “ควันที่ส่งเสียงกึกก้อง” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก (Seven Natural Wonders of the World) น้ำตกวิกตอเรีย เกิดจากแม่น้ำแซมเบซี ไหลลงหน้าผาสูง 108 ม. กว้าง 1,700 ม.ระหว่างประเทศ แซมเบียกับประเทศซิมบับเวทำให้เป็นน้ำตกที่มีหน้ากว้างที่สุดในโลกองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้ น้ำตกวิคตอเรียเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติร่วมกันระหว่างแซมเบีย และซิมบับเว ในปี พ.ศ. 2532 ค้นพบโดย เดวิด ลิฟวิ่งสโตน เมื่อปี ค.ศ.1855 ภายหลังอาศัยอยู่ ในทวีปแอฟริกานานถึง 16 ปี หลังจากที่ได้ค้นพบ แล้ว เดวิด ลิฟวิ่งสโตน จึงได้ทราบว่าน้ำตกแห่งนี้เกิดจากภูเขาไฟระเบิด เมื่อ 150 ล้านปีที่ผ่านมา จนทำให้แผ่นดินบริเวณนี้แยกออกเป็นสองส่วน กลายเป็น น้ำตกอันยิ่งใหญ่ และได้ตั้งชื่อน้ำตก แห่งนี้ว่า น้ำตกวิคตอเรีย เพื่อเป็นเกียรติ  แด่พระราชินีวิกตอเรียแห่งอังกฤษ น้ำตกวิคตอเรียมีความยาวเกือบ ถึง 2 กิโลเมตร ไหลลงสู่แม่น้ำแซมเบซีที่เชี่ยวกราก ในช่วงที่มีปริมาณน้ำมาก น้ำตกนี้จะแย่งกันทะลักพวยพุ่งลงไปยังเบื้องล่างกระทบกับหินทำให้เกิดเสียงดังและมีฟองฝอยฟุ้งเป็นละอองน้ำ ดุจมีหมอก ครึ้มครอบคลุม ไปทั่วบริเวณ และขณะเดียวกันจำนวนน้ำที่มาก ก็ทำให้เกิดเสียงดังกึกก้องสะท้านดุจเสียงคำรามของสัตว์ป่า ในบางจุดเกิดละอองน้ำที่พวยพุ่งขี้นสู่ท้องฟ้าได้ถึง 500 เมตรสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล โดยความลึกของน้ำตกแห่งนี้ เริ่มตั้งแต่ 90 – 108 เมตร จากนั้นนำท่าน ชมน้ำตกวิคตอเรียฝั่งแซมเบีย คือ น้ำตก ARMCHAIR FALLSซึ่งเป็นจุดที่น้ำตกที่มีความสูงเป็นอันดับสองรองจาก RAINBOW FALLS และ น้ำตก EASTERN CATARACT ซึ่งสวยงามไม่แพ้จุดอื่นเช่นเดียวกัน ช่วงที่คนมาเที่ยวมากที่สุดก็คือ ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน เพราะทิวทัศน์จะสวยงามมีละอองน้ำไม่มากนัก จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านผ่านด่านสู่ เมืองน้ำตกวิคตอเรีย ฝั่งซิมบับเว จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินเช็คอินเข้าสู่โรงแรม VICTORIA FALLS : 1, Mallet Dr, Victoria Falls,Zimbabwe. TEL : +263 13 44751.  http://www.victoriafallshotel.com/ บริการท่านด้วยห้องพักประเภท Central Deluxe Room 

16.00 น. นำท่าน ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกและความงามของแม่น้ำแซมเบซี (ZAMBEZI RIVER) สายน้ำที่ทอดยาวจนสุดตา ซึ่งมี ความยาวเป็นอันดับ 4 ของทวีปแอฟริกา ได้รับการขนานนามว่า The Great River of Southern Africa ต้นกำเนิดของ น้ำตกวิคตอเรีย เป็นแม่น้ำที่มีความ ยาวถึง 2,700 กิโลเมตร ไหลผ่าน ประเทศต่างๆ รวม 6 ประเทศคือ แซมเบีย แองโกล่า บอสวาน่า ซิมบับเว นามีเบียและสิ้นสุด ที่โมซัมบิคไหลลงสู่มหาสมุทรอินเดีย นำท่าน ล่องเรือไปตามแม่น้ำแซมเบซียามเย็น  (SUNDOWNER CRUISE) ชมดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า ในบรรยากาศอันแสนโรแมนติก สายลมอันสดชื่นที่กรุ่นกลิ่นทุ่งหญ้าอ่อนๆ และดอกไม้ป่าจะช่วยให้ท่านผ่อนคลายพร้อมชมทิวทัศน์สองข้างทางซึ่งเต็มไปด้วยป่าไม้เขียวชอุ่มตื่นตาตื่นใจกับบรรดาชีวิตสัตว์ป่าที่หาชมได้ยากอาทิ ฮิปโปโปเตมัส และนกนานาชนิดทั้งหมดนี้จะทำให้ท่านรู้สึกว่า 2 ชั่วโมง ที่ล่องเรือผ่านไปไวเหมือนสายลมพัดจนไม่ทันรู้สึกตัว นอกจากจะได้รับการ ยอมรับถึงความสวยงาม และความยิ่งใหญ่แล้วแซมเบซียังเป็นแม่น้ำที่เป็นแหล่งแห่งความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหาร ของเหล่าสรรพสัตว์น้อยใหญ่ ทั้งสัตว์บกที่อาศัยอยู่ริมพงไพร และบรรดาสัตว์น้ำต่างๆ รวมถึงผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ ที่ใช้เป็นเส้นทางการคมนาคมทางน้ำ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้าง ชื่อเสียงและรายได้ที่สำคัญ และเป็นแหล่งผลิตพลังงานทางธรรมชาติด้วย ดังนั้นแม่น้ำแห่งนี้ จึงได้รับอีกสมญานามว่าเป็น “THE RIVER OF LIFE” หรือ แม่น้ำแห่งชีวิต

*** เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน กรุณาจัดเตรียมกระเป๋าเสื้อผ้า และของใช้ที่จำเป็น

ใส่กระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก เพื่อพักค้างคืนที่ประเทศบอทสวานา 1 คืน ***

3

วันที่สามของการเดินทาง

ซิมบับเวบอทสวานา – อุทยานแห่งชาติโชเบ – กิจกรรมส่องสัตว์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเช้านำท่านออกเดินทางสู่ สาธารณรัฐบอสวานา (BOTSWANA) (90 กิโลเมตร) หลังผ่านพรมแดนแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติโชเบ (CHOBE NATIONAL PARK) เป็นอุทยานแห่งชาติที่ดีที่สุดและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว เข้ามาท่องป่าดูสัตว์แบบซาฟารี มีพื้นที่ประมาณ 10,698 ตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ในบอสวานา เป็นแหล่งรวมฝูงสัตว์ใหญ่นานาชนิด เช่น ฝูงช้างป่าที่มีกว่า 60,000 เชือก, ฝูงควายป่า, ม้าลาย และสัตว์นักล่าอย่าง สิงโต, เสือดาว, เสือชีต้า และไฮยีน่าลายจุด สำหรับท่านที่ชื่นชอบการดูนก ที่นี่ยังเป็นแหล่งรวมนกนานาชนิด กว่า 450 สายพันธุ์ ซึ่งสัตว์ป่าที่นี่มีชีวิตอยู่อย่างอิสรเสรีตามธรรมชาติ

จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่ CRESTA MOWANA SAFARI & SPA : Upper Rd, Kasane, Botswana. TEL : +267 625 0300. http://www.crestamowana.com/

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านทำกิจกรรม BOAT SAFARI ให้ท่านเพลิดเพลินกับการล่องเรือชมธรรมชาติและชีวิตสัตว์ป่าที่หากินอยู่บริเวณใกล้ๆแหล่งน้ำในเขตของแม่น้ำโชเบ ให้ท่านได้ชมฝูงสัตว์ต่างๆในระยะใกล้ และบันทึกภาพความประทับใจได้อย่างชัดเจน จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พัก

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

บอทสวานา – กิจกรรมส่องสัตว์ – ซิมบับเว – น้ำตกวิคตอเรีย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารเช้านำท่านตื่นเต้นกันต่อกับกิจกรรม GAME DRIVE โดย รถซาฟารี รถที่จะพาท่านไปชมสัตว์ เป็นรถแบบเปิดโล่ง ด้านข้างเปิดรับลม รถแต่ละคันจะมีนายพราน หรือ RANGER ซึ่งเป็นทั้ง คนขับรถและไกด์คอยแนะนำวิธีการชมสัตว์ให้ทราบ จุดเด่นของอุทยานแห่งชาตินี้ ท่านจะได้เห็นฝูงช้างป่าแอฟริกาออกหากินตามลำน้ำ ELEPHANT CROSSING RIVER เป็นภาพธรรมชาติที่หาชม ได้ยากยิ่ง

นอกจากนี้ยังมีฝูงฮิปโปนับสิบตัว อาศัยอยู่ตามริมฝั่งและท่านยังสามารถพบเห็นสัตว์จำพวกกวางป่าหายาก อย่างตัวเซเบล, เซลเซบี้, เรด รีชเว และกวางโชเบ ได้อีกด้วย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านผ่านด่านสู่ น้ำตกวิคตอเรีย ฝั่งซิมบับเว จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย หลังอาหารกลางวันนำท่าน น้ำตกวิคตอเรีย (VICTORIA FALLS) นำท่านเดิน ชมน้ำตกวิคตอเรีย ฝั่งซิมบับเว ที่มีความสูงที่สุดในโลก มีความสูง ณ จุดสูงสุดถึง 108 เมตร ตัวน้ำตกมีความกว้างถึง 1.7 กิโลเมตร ในฤดู น้ำหลากซึ่งตรงกับช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน จะมีปริมาณน้ำตกจากหน้าผา ถึงนาทีละกว่า 100 ล้านแกลลอน ปัจจุบันได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็นหนึ่งในมรดกโลก และได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ ทางธรรมชาติของโลกนำท่านชมจุดชมน้ำตกที่มีชื่อ 4 จุดที่ไม่ควรพลาดคือ 1. DEVILS’S CATARACT 2. MAIN FALLS มีหน้ากว้างของแผงน้ำตกถึง 830 เมตร 3. HORSE SHOE FALLS เป็นจุดที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุด ตัวน้ำตกมีรูปคล้ายเกือกม้า มีความสูงถึง 95 เมตร 4. Rainbow Falls เป็นจุดที่น้ำตกมีความสูงที่สุดถึง 108 เมตร ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามและยิ่งใหญ่ของน้ำตกนี้อย่างใกล้ชิด

จากนั้นนำท่านเดินเช็คอินเข้าสู่โรงแรม VICTORIA FALLS : 1, Mallet Dr, Victoria Falls,Zimbabwe. TEL : +263 13 44751. http://www.victoriafallshotel.com/ อิสระให้ท่านได้พักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย หรือใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรมต่างๆ อาทิ สระว่ายน้ำ สปา หรือบาร์ (ค่าใช้จ่ายไม่ได้รวมในโปรแกรม)

ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์เสริม อาทิ กระโดดบันจี้จัมพ์จากสะพานวิคตอเรีย, เดินเล่นกับสิงโต, นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมวิวน้ำตกวิคตอเรียจากมุมสูง หรือไมโครไลท์ ชมวิวธรรมชาติเหนือน้ำตกวิคตอเรีย (หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายไม่ได้รวมในโปรแกรม หากมีความประสงค์จะจองกิจกรรม กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร BOMA ลิ้มรสอาหารค่ำตามแบบฉบับของแอฟริกัน โบม่าเป็นภัตตาคารที่ได้รับรางวัล ซึ่งท่านสามารถสัมผัส เอกลักษณ์ของความเป็นแอฟริกัน พร้อมกับลิ้มรสอาหารพื้นเมือง บรรยากาศและอาหารของภัตตาคาร ท่านจะได้สัมผัสทั้งรสชาติ, กลิ่นอาย, สีสัน, แสงเสียง และการบริการแบบแอฟริกันอย่างแท้จริง

จากนั้นนำท่านกลับสู่โรงแรมที่พัก VICTORIA FALLS

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

เมืองน้ำตกวิคตอเรีย ซิมบับเว – สนามบิน – วินด์ฮุก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเช้ามีเวลาให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในโรงแรม หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์เสริม อาทิ กระโดดบันจี้จัมพ์จากสะพานวิคตอเรีย, นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมวิวน้ำตกวิคตอเรียจากมุมสูง หรือไมโครไลท์ ชมวิวธรรมชาติเหนือน้ำตกวิคตอเรีย และอื่นๆอีกมากมาย (ค่าใช้จ่ายไม่ได้รวมในโปรแกรม หากมีความประสงค์จะจองกิจกรรม กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า) จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางสู่ เมืองวินด์ฮุก (WINDHOEK) ประเทศนามิเบีย

16.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองวินด์ฮุก โดยสายการบินแอร์นามิเบีย เที่ยวบินที่ SW 406

18.10 น. เดินทางถึง เมืองวินด์ฮุก (WINDHOEK) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองวินด์ฮุก (45 กิโลเมตร) เมืองหลวงของประเทศนามิเบีย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก AVANI WINDHOEK HOTEL AND CASINO : 129 Independence Ave, Gustav Voigts Centre, Windhoek,Namibia. TEL : +264 61 280 0000. http://www.minorhotels.com/en/avani/windhoek

6

วันที่หกของการเดินทาง

วินด์ฮุก – อุทยานแห่งชาตินามิบ-น็อคลัฟท์ – ซอสซัสฟลาย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาตินามิบ-น็อคลัฟท์ (NAMIB NAUKLUFT NATIONAL PARK) (245 กิโลเมตร) ** ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที ** เป็นเขตทะเลทรายที่ได้ชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดในโลก ซึ่งมีอายุถึง 55 ล้านปี และชื่อของประเทศนามิเบีย (NAMIBIA) ก็มาจากชื่อของทะเลทรายแห่งนี้

จากเดิมที่ชื่อว่า SOUTH WEST AMERICA คำว่า NAMIB แปลว่า พื้นที่โล่งกว้าง และอุทยานแห่งชาตินามิบ-น็อคลัฟท์ (NAMIB NAUKLUFT NATIONAL PARK) เป็น GAME PARK ที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกา มีขนาดพื้นที่เกือบ 50,000 ตารางกิโลเมตร หรือขนาดใหญ่กว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทะเลทรายนามิบยังเป็นหนึ่งในสี่สุดยอดปรารถนาของทวีปแอฟริกาที่นักท่องเที่ยวต้องการไปชมมากที่สุดอีกด้วย ทะเลทรายนามิบกันดารและแห้งแล้ง มีเพียงต้นอาคาเซียเท่านั้นที่เป็นร่มเงาให้สัตว์ต่างๆ ที่อาศัยอยู่ได้บังแดดผ่านภูเขารูปร่าง แปลกตารูปทรงต่างๆ และระหว่างทางอาจมีสัตว์ให้เห็นบ้าง เช่น กวางสายพันธุ์ต่างๆ และม้าลาย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางต่อ จนถึงเขต SOSSUSVEI (145 กิโลเมตร)

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SOSSUSVEI LODGE : D826, Sesriem,Namibia. TEL : +27 21 930 4564. http://www.sossusvleilodge.com/ ที่พักระดับ 4 ดาวดีที่สุดในเขต SOSSUSVLEI พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

ซอสซัสฟลาย – กิจกรรมตะลุยทะเลทราย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เขตอุทยานแห่งชาติซอสซัสฟลาย (SOSSUSVEI) มุ่งหน้าสู่กลางทะเลทรายนามิบ ให้ท่านได้ทดลองกำลังในการเดินตามสันทรายที่สูงชัน และชมวิวทะเลทรายแบบ 360 องศาในมุมสูงท่ามกลางแสงแดดอันเจิดจ้า เกิดเป็นเงาทําให้สีสันตัดกันอย่างลงตัวและสวยงามในรูปทรงแปลกตา ผ่านภูเขาทรายที่ชื่อว่าสูงที่สุดในโลก ให้ท่านได้แวะถ่ายรูปพร้อมสัมผัสแสงแดดอบอุ่นยามเช้า

จากนั้นนำท่านชม DUNE 45 เนินทรายที่สวยที่สุดในอุทยานแห่งนี้ ชมเนินทรายสีแดงเข้มตัดกับแสงแดดยามเช้า สีของทรายเป็นสีแดงเนื่องจากธาตุเหล็กที่อยู่ในทรายมีมาก กระทบกับออกซิเจน ทำให้เกิดเป็นสีแดงคล้ายสนิม และสีของทรายบ่งบอกถึงอายุของทรายอีกด้วย ยิ่งสีเข้มแสดงว่าทรายเกิดขึ้นนานมากแล้ว เนินทรายในบริเวณนี้ได้รับการยกย่องว่างดงามที่สุด ซึ่งเนินทรายต่างๆเหล่านี้ เกิดจากการพัดของกระแสลมจากหลายทิศทางทำให้เกิดเป็นเนินทรายขนาดต่างๆ

นำท่านชม BIG DADDY DUNE หนึ่งในเนินทรายที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงกว่า 500 เมตร และนำท่านชม DEAD VLEI คือจุดที่เคยเป็นแหล่งกักเก็บน้ำมาก่อนทำให้มีต้นไม้จำพวก ACACIA ขึ้นได้ แต่ปัจจุบันน้ำแห้งไป ทำให้ต้นไม้ยืนต้นตาย

จากนั้นเดินทางกลับสู่เข้าโรงแรมที่พัก SOSSUSVEI LODGE

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

บ่าย จากนั้นนำท่านชม SESRIUM CANYON ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของ แม่น้ำ TSAUCHAB และได้พัดพาเอาทรายและกรวดมาทับถมกัน เป็น  ระยะเวลากว่าหลายล้านปีมาแล้ว โดยจ ะมีน้ำไหลผ่านในแคนยอน ทุกๆช่วง 5-10 ปี และถูกระบายออกไปบริเวณที่เป็น SAND DUNE  โดยรอบไม่มีการไหลออกทะเล จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร จากนั้นให้ ท่านได้อิสระพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัยในมุมต่างๆของโรงแรมที่พัก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

พักที่ SOSSUSVEI LODGE : D826, Sesriem,Namibia. TEL : +27 21 930 4564. http://www.sossusvleilodge.com/ ที่พักระดับ 4 ดาวดีที่สุดในเขต SOSSUSVLEI พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน

8

วันที่แปดของการเดินทาง

ซอสซัสฟลายวินด์ฮุก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองวินด์ฮุก (WINDHOEK) (380 กิโลเมตร)

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารระหว่างทาง

บ่าย นำท่านเดินทางต่อจนถึง เมืองวินด์ฮุก (WINDHOEK) ให้ท่านได้ผ่านชมอาคารบ้านเรือนในแบบสมัยใหม่ อาคารและสถาปัตยกรรมหลายอย่างได้รับอิทธิพลมาจากเยอรมัน เนื่องจากเยอรมันเป็นเจ้าอาณานิคมดินแดนแถบนี้ และเป็นชาติตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาครอบครองนามิเบีย เมืองวินด์ฮุกยังเป็นศูนย์กลางทางการเมืองและการศึกษาของประเทศนามิเบียอีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก AVANI WINDHOEK HOTEL AND CASINO : 129 Independence Ave, Gustav Voigts Centre, Windhoek,Namibia. TEL : +264 61 280 0000. http://www.minorhotels.com/en/avani/windhoek

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

วินด์ฮุก – เคปทาวน์ – ชมเมืองช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

08.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเคปทาวน์ โดย สายการบินแอร์นามิเบีย เที่ยวบินที่ SW 703

10.20 น. เดินทางถึง เมืองเคปทาวน์ (CAPE TOWN) เมืองตากอากาศที่ติดอันดับสวยงามที่สุดแห่งของโลก

ตั้งอยู่ปลายสุดของแอฟริกาใต้ ถูกโอบล้อมด้วยมหาสมุทรอินเดีย และแอตแลนติก ด้านหน้าหันเข้าหามหาสมุทรทั้งสอง ส่วนด้านหลังมีเทือกเขาสูงเป็นฉากหลัง หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านสู่ TABLE MOUNTAIN (30 กิโลเมตร) ภูเขาซึ่งมีลักษณะเป็นแท่งหินทรายตัดตรงสูง 1,086 เมตร ตั้งตระหง่านโอบล้อมด้วยตัวเมืองที่กว้างไกล นำท่านขึ้นชมทิวทัศน์จากยอดเขาด้วยกระเช้าทันสมัยหมุนรอบตัวเอง 360 องศาใช้เวลาเพียง 6 นาที

(ถ้าอากาศเอื้ออำนวย) ค้นหาแดสซี่ (Dassie) กระต่ายหิน หน้าตาคล้ายหนูตะเภามีสีน้าตาล ขนฟูๆ หูสั้นๆปากยื่นๆยาวประมาณ 1 ฟุต และยังมีป่าไม้พุ่มซึ่งเป็นแหล่งรวมของพืช 1,500 สายพันธุ์นกเฉพาะถิ่นอย่างคีรีบูนโพรเทีย ภูเขาโต๊ะถูกขนาบสองด้านด้วยยอดเขา LION HEAD และ DEVIL PEAK ที่สวยงาม ให้ท่านได้มีเวลาถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

จากนั้นนำท่านอิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ แหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัยที่สุดในเมืองเคปทาวน์ VICTORIA & ALFRED WATERFRONT แหล่งรวมสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อกว่า 400 ร้านค้าซึ่งเป็นหนึ่งในย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดในเขตซีกโลกใต้ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง หรือสินค้าแบรนด์ดังต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลก เพื่อให้ท่านเพลิดเพลินเลือกซื้อสินค้ากับร้านรวงต่างๆมากมาย ทั้งภัตตาคาร ผับ ร้านอาหาร คาเฟ่ สินค้าพื้นเมือง Art & Craft รวมทั้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่มาจากทั่วทุกมุมโลก อาทิเช่น ARMANI, BURBERRY, GUCCI เป็นต้น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก THE TABLE BAY : Quay 6, W Quay Rd, V & A Waterfront, Cape Town, 8001, South Africa. TEL : +27 21 406 5000. https://www.suninternational.com/table-bay/ โรงแรมระดับ 5 ดาว ตั้งอยู่บริเวณ VICTORIA & ALFRED WATERFRONT พร้อมการันตีห้องพักวิว TABLE MOUNTAIN ทุกห้อง

10

วันที่สิบของการเดินทาง

เคปทาวน์ – CAPE PENNINSULA – ชมแมวน้ำที่เกาะดุยเกอร์ฟาร์มนกกระจอกเทศแหลมกู๊ดโฮป – ชมนกเพนกวินที่หาดโบว์เดอร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมความงามของชายฝั่งบริเวณ CAPE PENINSULA ลัดเลาะสู่ชายหาดที่สวยสะดุดตา ข้ามยอดเขาอันสวยงามที่มีชื่อเสียงก้องโลก CHAPMAN’S PEAK ท่านจะได้ชมภูมิประเทศที่แปลกตาอันน่าประทับใจ ซึ่งในปัจจุบันเป็นสถานทีตั้งของที่พักตากอากาศ อันหรูหรา จากนั้นนำท่านสู่หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ที่ HOUT BAY เพื่อนำท่าน นั่งเรือชมฝูงแมวน้ำ ที่แสนน่ารักนอนอาบแดดอุ่นนับพันตัวที่ เกาะดุยเกอร์ (DUIKER ISLAND หรือ SEAL ISLAND)

นำท่านเดินทางสู่ บริเวณ SIMON’S TOWN ซึ่งเป็นอาณานิคมของฝูงนกเพนกวินพันธุ์แอฟริกัน JACKASS ขนาดเล็กแสนน่ารักนับพันตัวที่ หาดโบว์เดอร์ (BOULDERS BEACH) (60 กิโลเมตร) มีลักษณะเท้าเป็นสีดำ เปลือกตาสีชมพูเป็น 1 ใน 15 ชนิดในโลกที่ใกล้จะสูญพันธุ์

เที่ย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูกุ้งมังกร)

บ่าย จากนั้นนำท่านสู่ ฟาร์มนกกระจอกเทศ (THE CAPE POINT OSTRICH FARM) (25 กิโลเมตร) ให้ท่านเดินชมฟาร์มนกกระจอกเทศ

ชมการสาธิตเพาะเลี้ยงลูกนก การวางไข่ แล้วให้ท่านบันทึกภาพกับนกกระจอกเทศที่มีฉากเบื้องหลังของ TABLE MOUNTAIN ที่สวยงาม และเลือกชมสินค้าแปลกตาจากนกกระจอกเทศ เช่น เข็มขัด กระเป๋าหนัง หรือเปลือกไข่นกกระจอกเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกนำท่านเดินทางเข้าสู่ เขตอนุรักษ์ธรรมชาติแหลมกู๊ดโฮป (CAPE OF GOOD HOPE NATURE RESERVE) ปลายสุดของแหลมจะมีประภาคารขนาดใหญ่ ซึ่งท่านจะได้เห็นรอยตะเข็บระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแอตแลนติคที่มาบรรจบกันได้อย่างชัดเจนบนผิวน้ำที่แตกต่าง

จากนั้นนำท่าน ขึ้นรถรางเพื่อไปชมทิวทัศน์อันสวยงามที่ CAPE POINT จุดเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแอตแลนติกตามความเชื่อของนักเดินทางเรือในอดีต

ท่านจะได้ชมแหลมแห่งความหวัง CAPE OF GOOD HOPE ที่เป็นที่เลื่องลือทางประวัติศาสตร์อันยาวนานแห่งการค้นพบเส้นทางการค้าจากโลกตะวันตกสู่โลกตะวันออก จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร ได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก THE TABLE BAY

11

วันที่สิบของการเดินทาง

เคปทาวน์ – ชมเมือง – กรุงเทพ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

14.30 น. ออกเดินทาง สู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินเคนย่า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ KQ 793/886

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงไนโรบี เวลา 22.10 – 23.59 น.)       

12

วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง

กรุงเทพ

13.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

 

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน 

***เนื่องจากกฎหมายในประเทศแถบแอฟริกาไม่อนุญาตให้มีการเสริมเตียง หากท่านเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน ต้องเปิดเป็น 2 ห้องเท่านั้น (TWN+ SGL)***

อัตรานี้รวม     ·    ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นนักทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ

 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ / ค่าวีซ่า
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงานคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าทิปคนขับรถ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าทิป Ranger
 • น้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด / ท่าน / วัน

 

อัตรานี้ไม่รวม  

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %    —   ทิปไกด์คนไทย

การจอง และชำระเงิน     กรุณาส่งสำเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ

                                      ท่านละ 50,000 บาท สำหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน

( หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินดีให้บริษัทฯทำการยกเลิกและยินยอมให้ยึดเงินมัดจำทันที)

***** กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่าก่อนการเดินทาง 15 วันทำการ

ทางบริษัทฯ ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ที่เหลือทั้งหมดก่อน ตามเงื่อนไขการชำระเงิน *****

การไม่รับจองทัวร์ :  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้

 • เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือ ไม้เท้า
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

หมายเหตุ    ·  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย

                          จนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่

     รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรอง

ที่นั่งกับสายการบิน และโรงแรมที่พัก อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 • สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง

    กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง

การยกเลิก *** กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจำแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงื่อนไขตามกำหนดวันที่ทำการยกเลิก

ด้านล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าทำงานท่านละ 1,000.- บาท พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามความเป็นจริง (ถ้ามี) ***

 • ยกเลิกก่อน    31-60      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน    15-30      วันทำการ  เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน 8-14      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน   1-7     วันทำการ  เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทางตามกำหนดวันที่ระบุข้างต้น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ และขอคิดค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตามความเป็นจริง

เนื่องจากเป็นช่วง Peak Period  ทางโรงแรม , สายการบิน และบริษัทรถโค้ช ฯลฯ ค่อนข้างแน่น

และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 100%  ซึ่งไม่สามารถทำการยกเลิกได้ )

การโอนเงิน      ผ่านธนาคาร บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด

                   ธนาคารกรุงเทพฯ / สาขาโชคชัย 4 / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-19191-9

เมื่อท่านจองทัวร์และชำระค่ามัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางบริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด

*** บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง

สภาพดินฟ้าอากาศ การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***