07 – 16 ตุลาคม 2561
วันเดินทาง
สายการบินเอทิฮัด (EY)
สายการบิน
อังกฤษ – สก็อตแลนด์ – ไอร์แลนด์
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : ท่องเที่ยวสไตล์อังกฤษไฮไลท์ ดินแดนแห่งตำนาน และธรรมชาติชวนพิศวง10 วัน (EY)

กำหนดการเดินทาง : 07 – 16 ตุลาคม 2561

ประเทศ : อังกฤษ – สก็อตแลนด์ – ไอร์แลนด์

ราคา  112,800 บาท

ลอนดอน – ชมเมือง – ช้อปปิ้งจุใจที่ถนนอ๊อกซฟอร์ด – สตราทฟอร์ด อัพพอน เอวอนแมนเชสเตอร์ – สนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ด – วินเดอร์เมียร์ – ล่องเรือ – เอดินบะระ – รอยัลไมล์ ปราสาทเอดินบะระ – กลาสโกว์ – ล่องเรือ HIGH SPEED FERRY สู่เบลฟาสต์ GIANT’S CAUSEWAY พิพิธภัณท์เรือไททานิค – ดับบลิน – โรงผลิตเบียร์กินเนส – ช้อปปิ้งถนนแกรฟตัน

เอดินบะระ นครหลวงแห่งสก๊อตแลนด์ กรุงเอเธนส์แห่งยุโรปเหนือ เบลฟาสต์ ประตูสู่ไอร์แลนด์เหนือ ต้นกำเนิดเรือไททานิค ตำนานแห่งเรือที่(ไม่มีวัน)จม สัมผัส ไจแอนท์ คอสเวย์ หาดหินพิศวง อันเกิดจากการรวมตัวของหินภูเขาไฟ 1 ใน 100 สถานที่สวยที่สุดในโลก มรดกโลกทางธรรมชาติทางตอนเหนือของไอร์แลนด์ที่ควรค่าแก่การไปเยือน ดับบลิน นครหลวงแห่งไอร์แลนด์ ที่ผสมผสานความสวยงามของวัฒนธรรม และความทันสมัยได้อย่างลงตัว ลิ้มลองเบียร์อันดับหนึ่งของไอร์แลนด์ที่ กินเนส สโตร์เฮาส์ อายุกว่า 200 ปี หนึ่งในความคลาสสิคของคนไอริชที่หากไม่ได้มาถือว่ายังมาไม่ถึง

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันที่หนึ่งของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – ลอนดอน

17.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 8 แถว Q เคาน์เตอร์สายการ

บินเอทิฮัด (EY) เจ้าหน้าที่จากบริษัทเร้นจ์ฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

20.45 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเอดินบะระ โดย สายการบินเอทิฮัด เที่ยวบินที่ EY 401/011

2

วันที่สองของการเดินทาง

ลอนดอน – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่สาธารณรัฐอาหรับ เอมิเรตส์เวลา 00.15 – 02.10 .)

 

07.20 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง กรุงลอนดอน เมืองหลวงแห่งสหราชอาณาจักร หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

จากนั้นนำท่าน ชมกรุงลอนดอนมหานครอันยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานเป็นเมืองหลวงแห่งเครือจักรภพ ศูนย์รวมอำนาจการปกครองของสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน และเป็นศูนย์รวมสถาปัตยกรรมที่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก

นำท่าน ผ่านชมโบสถ์เซนต์ปอลล์ ฝีมือการออกแบบของเซอร์คริสโตเฟอร์เรน สถาปนิกชื่อดังของอังกฤษ มีความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมและเต็มไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เป็นมหาวิหารที่ใช้ในพระราชพิธีอภิเษกสมรสของเจ้าฟ้าชายชาส์ลกับเจ้าหญิงไดอาน่าแห่งเวลส์ ทั้งยังเป็นที่ฝังศพของบุคคลสำคัญชาวอังกฤษ

ผ่านชมจัตุรัสพิคคาเดลลี่ ย่านโซโหกองบัญชาการของตำรวจสก็อตแลนด์ยาร์ด

นำท่าน ถ่ายภาพกับหอคอยแห่งลอนดอน (TOWER OF LONDON)  อันสง่างามริมฝั่งแม่น้ำเทมส์สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงลอนดอน

นำท่าน ถ่ายภาพตามอัธยาศัยกับหอนาฬิกาบิ๊กเบน (BIG BEN)

ผ่านชมความงามอันตระการตาของพระราชวังบั๊กกิ้งแฮม (BUCKINGHAM PALACE) และมหาวิหารเวสท์มินเตอร์(WESTMINSTER ABBEY) สถานที่ประกอบพระราชพิธีศพของเจ้าหญิงไดอาน่า

ทาวเวอร์บริดจ์ (TOWER BRIDGE) สัญลักษณ์ของประเทศอังกฤษ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งแบบจุใจต่อที่ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด (Oxford Street) ที่ตั้งของห้างเซลฟริดเจซ (Selfridges), มาร์ค & สเปนเซอร์(Mark & Spencer) และร้านค้าชื่อดังอีกมากมายตัดกับถนนนิวบอนด์สตรีท ถนนรีเจ้นท์ ถนนคาร์นาบี และมาเบิลอาค ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์เนม บาร์ ร้านขายของต่างๆ มากมาย ฯลฯ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม AMBA MARBLE ARCH หรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

ลอนดอน – ช้อปปิ้งจุใจที่ BICESTER OUTLET สตราทฟอร์ด อัพพอน เอวอน – บ้านเกิดของกวีเอกเชคสเปียร์ – แมนเชสเตอร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บิสเตอร์ เอ้าท์เลท (BICESTER OUTLET) (105 กิโลเมตร) สวรรค์ของนักช้อปปิ้ง เป็นเอ้าท์เลทที่รวมสินค้าแบรนด์เนม ราคาถูกมากกว่าร้อยแบรนด์ อาทิ GUCCI, ARMANI, PRADA, DKNY เป็นต้นทั้งร้านบูติก ร้านขายของเฉพาะอย่าง ซึ่งโดดเด่นและดีที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ท่านได้จับจ่ายซื้อของอย่างสะดวกจุใจและประทับใจ ได้เวลาอันสมควร

เที่ยง **** อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง ****

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสตราทฟอร์ด อัพพอน เอวอน (STRATFORD UPON AVON) (70 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆแต่งดงามตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเอวอน เมืองสำคัญด้านวรรณกรรมของอังกฤษ เนื่องจากเป็นบ้านเกิดของวิลเลียมส์ เช็คสเปียร์ กวีเอกผู้ยิ่งใหญ่ของโลก แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญคือบ้านเกิดของเช็คสเปียร์และโบสถ์ที่ฝั่งศพของเขา เดินทางถึง เมืองสตราทฟอร์ด อัพพอน เอวอน

นำท่าน เข้าชมบ้านเกิดของกวีเอกเชคสเปียร์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมแบบทิวดอร์ รอบบ้านตกแต่งด้วยสวนในสไตล์อังกฤษ เป็นที่รวบรวมชีวประวัติ และผลงานทั้งหมดของเชคสเปียร์และตัวบ้านยังคงเอกลักษณ์รูปแบบเฉพาะของเมืองสตราทฟอร์ด ภายในเมืองอบอวลไปด้วยบรรยากาศแห่งละครและวรรณกรรมที่ควรค่าแก่การมาเยี่ยมชมยิ่งนัก ได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองแมนเชสเตอร์ (MANCHESTER) (200 กิโลเมตร) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแคว้นอังกฤษ มีชื่อเสียงจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก

และได้การยอมรับจากหลายฝ่ายว่าเป็นเมืองรองของสหราชอาณาจักร แมนเชสเตอร์เป็นศูนย์กลาง

ศิลปะ สื่อ และธุรกิจขนาดใหญ่ เป็นเมืองมีชื่อเสียงไปทั่วโลกจากทีมลูกหนัง โดยมีสโมสร ฟุตบอล 2 สโมสรได้แก่ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด หรือทีมปีศาจแดง และแมนเชสเตอร์ซิตี้ เดินทางถึง เมืองแมนเชสเตอร์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม DOUBLETREE BY HILTON PICCADILLY หรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

แมนเชสเตอร์ – สนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ด – วินเดอร์เมียร์ – ล่องเรือ – เอดินบะระ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนำท่าน ผ่านชมศาลาว่าการแห่งเมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester Town Hall) ชมความงดงามบริเวณภายนอกที่มีอาคารเก่าแก่สไตล์วิคทอเรียนโกธิกอายุ 100 กว่าปีที่สร้างขึ้นเมื่อปี 1877 ด้านหน้าทาวน์ฮอลล์คือ จัตุรัสอัลเบิร์ต (Albert Square) ซึ่งเป็นลานกว้างที่ตั้งอยู่จุด  ศูนย์กลางของเมือง และถูกใช้เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลต่างๆ จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเข้าชมสนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ด (OLD TRAFFORD) สนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่เริ่มก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1909 พื้นสนามมีระบบระบายน้ำ และระบบทำความร้อน มีจำนวนที่นั่งทั้งสิ้น 67,000 ที่นั่งใช้เป็นสนามทำการแข่งขันในแมทช์สำคัญๆ มาแล้ว อิสระให้ท่านชมและช้อปปิ้ง สินค้าที่ระลึกของทีมตามอัธยาศัย (หมายเหตุ : ในช่วงก่อนที่จะมีการแข่งขัน 1 วัน และวันแข่งขัน จะไม่อนุญาตให้เข้าชม โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม) ได้เวลาอันสมควร 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองวินเดอร์เมียร์ (WINDERMERE) (145 กิโลเมตร) เมืองแห่งเขต เลคดิสทริค (LAKE DISTRICT) ทางฝั่งตะวันตกของเกาะอังกฤษ ดินแดนที่เชื่อมต่อกันด้วยทะเลสาบและแม่น้ำ อีกทั้งยังมีทะเลสาบติดชายฝั่งทะเลที่มีทัศนียภาพ และธรรมชาติอันงดงาม เดินทางถึง เมืองวินเดอร์เมียร์

นำท่าน ล่องเรือ ชมความงดงามของหมู่บ้านริมทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ พร้อมชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่ยังคงสภาพที่เป็นธรรมชาติไว้อย่างสมบรูณ์  ทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่พอสมควร มีความยาวประมาณ 18 กิโลเมตร และส่วนกว้างที่สุดราวๆ 1 กิโลเมตรครึ่งคนอังกฤษเรียกกันว่า “ทะเลสาบริบบิ้น” ซึ่งเป็นทะเลสาบ  ในลักษณะไม่กว้างนักแต่ยาวเหยียดคล้ายๆผ้าริบบิ้นที่ใช้ผูกของขวัญ ทะเลสาบวินเดอร์เมียร์เป็น 1 ใน 16ทะเลสาบในบริเวณวนอุทยานแห่งชาติที่เรียกว่า เลคดิส-ทริคต์ (Lake District) ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียง          เหนือของอังกฤษ ในเขตคัมเบรีย (Cumbria) และเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในละแวกนี้ ได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางสู่ กรุงเอดินบะระ (EDINBURGH) (225 กิโลเมตร) เมืองหลวงของสก็อตแลนด์ เมืองท่าทางภาคตะวันออกของประเทศสก็อตแลนด์ หรืออีกนามหนึ่งว่า “กรุงเอเธนส์แห่งยุโรปเหนือ” เป็นเมืองหลวงแห่งแรกที่กษัตริย์ชาวสก็อตสร้างขึ้น จนครั้งหนึ่งเคยมีอิทธิพลครอบคลุมไปทั่วเกาะอังกฤษ และได้เคยเป็นนครหลวงของประเทศอังกฤษในอดีต เดินทางถึง กรุงเอดินบะระ

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม MARRIOTT EDINBURGH หรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

เอดินบะระ – ปราสาทเอดินบะระ – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงเอดินบะระ (EDINBURGH) (80 กิโลเมตร) เมืองหลวงของสก็อตแลนด์ เมืองท่าทางภาคตะวันออกของประเทศสก็อตแลนด์ หรืออีกนามหนึ่งว่า“กรุงเอเธนส์แห่งยุโรปเหนือ” เป็นเมืองหลวงแห่งแรกที่กษัตริย์ชาวสก็อตสร้างขึ้น จนครั้งหนึ่งเคยมีอิทธิพลครอบคลุมไปทั่วเกาะอังกฤษ และได้เคยเป็นนครหลวงของประเทศอังกฤษในอดีต

นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทเอดินบะระ โดยใช้เส้นทางรอยัลไมล์ซึ่งเป็นถนนเก่าแก่ ชมอาคารบ้านเรือน และร้านค้าแบบโบราณ และเดินตามรอยเท้าของบุคคลที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ของสกอตแลนด์ อาทิ พระราชินีแมรี่แห่งสก๊อตแลนด์ และโรเบิร์ต หลุยส์สตีเวนสัน ผ่านชมพระราชวัง โฮลี่รู้ด พระราชวังเก่าแก่ที่มีความงดงาม

จากนั้นนำท่าน เข้าชมปราสาทเอดินบะระ (EDINBURGH CASTLE) ตั้งอยู่บนเนินเขาอันสง่างาม ซึ่งเริ่มสร้างขึ้นในราวช่วงศตวรรษที่11-16 พร้อมชมนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของเมืองเอดินบะระเป็นโบราณสถานอันล้ำค่าและหวงแหนของชาวสก็อตทุกคน ปัจจุบันภายในปราสาท เป็นพิพิธภัณฑ์และเป็นสถานที่เก็บสมบัติล้ำค่ามากมาย ได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้น อิสระท่านเดินเล่น หรือเลือกซื้อสินค้าย่านช้อปปิ้ง อาทิ ปริ๊นซ์สตรีท (Prince Street)ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตเมืองเก่าและเมืองใหม่ แวดล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ที่มีสินค้าแบรนด์เนมมากมาย และจอร์จสตรีท (George Street) ที่มีร้านบูติกและบาร์มากมาย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม MARRIOTT EDINBURGH หรือเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

กลาสโกว์ – แคร์นไรอัน  – ล่องเรือสู่ เมืองเบลฟาสต์ เมืองหลวงแห่งไอร์แลนด์เหนือ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแคร์นไรอัน (CAIRNRYAN) (130 กิโลเมตร) เป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็ก ๆ ของสก็อตแลนด์บริเวณชายฝั่งตะวันออก เพื่อนำท่านข้ามเรือเฟอร์รี่สู่ เบลฟาสต์ ดินแดน

แห่งไอร์แลนด์เหนือ

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

15.30 น. นำท่าน ล่องเรือ High Speed Ferry (Stena Line) สู่ เมืองเบลฟาสต์ (BELFAST) เมืองหลวงที่มากด้วยสีสัน และมีชีวิตชีวา ทั้งยังเป็นประตูสู่ชนบทอันเงียบสงบทางภาคตะวันออกของไอร์แลนด์เหนือซึ่งติดกับทะเลไอริช (Irish Sea) และปัจจุบันมีประชากรที่อาศัยอยู่เพียง 330,000 คนเท่านั้น

17.45 น. เดินทางถึง เมืองเบลฟาสต์ เมืองหลวง และเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอร์แลนด์เหนือ และเป็นเมืองต้นกำเนิดของเรือไททานิค ซึ่งยังคงมีร่องรอย ความเจริญทางด้านอุตสาหกรรมการต่อเรือ และเป็นเมืองซึ่งแสดงความเป็นไอร์แลนด์เหนือได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HILTON BELFAST หรือเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

เบลฟาสต์ – ไจแอนด์คอสเวย์ – เบลฟาสต์ – พิพิธภัณฑ์เรือไททานิค – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ไจแอนท์ คอสเวย์ (GIANT’S CAUSEWAY) (100 กิโลเมตร) (ทางเดินยักษ์) หรือที่รู้จักในนาม “หาดหินพิศวง” บริเวณชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของไอร์แลนด์เหนือ เป็นชายฝั่งที่เกิดจากการเย็นตัวของหินภูเขาไฟเมื่อประมาณ 50,000 – 60,000 ปีมาแล้ว ประกอบด้วยเสาหินบะซอลต์รูปหกเหลี่ยม และหินแท่งสี่เหลี่ยมกว่า 40,000 แท่งเชื่อมต่อกัน เป็นระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของไอร์แลนด์เหนือที่เรียงตัวกันราวแท่งดินสอที่ถูกจับเรียงอย่างเป็นระเบียบ จนแทบไม่น่าเชื่อว่าเกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติล้วนๆ ด้วยความงามตามธรรมชาตินี้เอง จึงทำให้องค์การยูเนสโก ประกาศให้พื้นที่แห่งนี้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ในปี 1986 และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของไอร์แลนด์เหนือในที่สุด และถือเป็น 1 ใน 100 สถานที่สวยที่สุดในโลก และยังเป็นสถานที่เล่าขานอันเกี่ยวกับยักษ์ในตำนานของชาวไอร์แลนด์เหนืออีกด้วย อิสระให้ท่านถ่ายภาพความสวยงามตารมอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเบลฟาสต์ (BELFAST) (100 กิโลเมตร) เมืองหลวงของไอร์แลนด์เหนือ

เพื่อนำท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือไททานิค (Belfast Titanic) พิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่สูง 6 ชั้น รูปร่างเหมือนหัวเรือลำมหึมาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมือง เรือไททานิคถูกสร้างขึ้นที่อู่ต่อเรือฮาร์แลนด์และวูลฟฟ์ในเบลฟาสต์ ก่อนที่จะแล่นไปยังเมืองเซาท์แธมตัน ภายในพิพิธภัณฑ์มีการนำห้องจำลองของห้องสันทนาการต่างๆ บนเรือ และบันไดใหญ่กลางเรือมาจัดแสดงอีกด้วย ท่านสามารถสำรวจเรื่องราวของไททานิค ผ่านการแสดงด้วยเทคนิคพิเศษ และระบบอินเตอร์แอ็คทีฟ ในปีค.ศ. 1912 ไททานิกเป็นเรือข้ามสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในโลก ใช้เวลาในการสร้างนานถึง 3 ปี ด้วยแรงงานมากกว่า 5,000 คน เรือเดินสมุทรอันหรูหราของบริษัทไวท์ สตาร์ ไลน์ได้ออกเดินทางจากเซาท์แธมตัน ได้ดำดิ่งลงสู่ก้นมหาสมุทรแอตแลนติกเมื่อ 100 ปีก่อน นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการบอกเล่าความเป็นมาของเมืองเบลฟาสต์ตั้งแต่ เริ่มมีผู้บุกเบิกเข้ามาอาศัย ณ ดินแดนแห่งนี้ จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองผ่านชมอาคารสถาปัตยกรรมต่างๆ อาทิ ศาลากลางสไตล์วิคตอเรีย, มหาวิทยาลัยควอเตอร์ (University Quarter) กำแพงสันติภาพ (Peace Wall) และชมภาพจิตรกรรมฝาผนังของถนน Falls และ Shankill สถานที่ซึ่งทำให้ท่านได้สัมผัส และเห็นทั้งสองด้านของชีวิตที่ทันสมัยในเมืองเบลฟาสต์ได้อย่างดี ได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HILTON BELFAST หรือเทียบเท่า

8

วันที่แปดของการเดินทาง

เบลฟาสต์ – ดับบลิน – กินเนส สโตร์เฮาส์ – มหาวิทยาลัยทรินิตี้ – ชมเมือง  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองดับลิน (DUBLIN) (170 กิโลเมตร) เมืองหลวงของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ซึ่งในภาษาไอริชมีความหมายว่า “สระน้ำสีดำ” (BLACK POOL) เป็นเมืองที่ผสานเสน่ห์แห่งความทันสมัยเข้ากับความเขียวขจีของป่าไม้ ทุ่งกว้าง และชายฝั่งทะเลอันยาวไกล รวมถึงบูติกร้านค้าของนักออกแบบชื่อดัง จึงไม่น่าแปลกใจที่ทุก

จังหวะลีลาของเมืองที่ไม่เคยหยุดนิ่งแห่งนี้ยังคงรักษาไว้ซึ่งบรรยากาศแห่งความอบอุ่น และผ่อนคลาย

ไว้ได้อย่างครบถ้วน เดินทางถึง เมืองดับลิน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน เข้าชมกินเนส สโตร์เฮาส์ (GUINNESS STOREHOUSE) โรงเบียร์ซึ่งถูกพบในปีค.ศ. 1759ถือเป็นสถานที่ผลิตเบียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งทำการผลิตเพาะจากหัวเชื้อแบบเข้มข้น ท่านสามารถชมวิวัฒนาการของโรงเบียร์นี้ตั้งแต่สมัยเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการ อีกทั้งยังแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีการ และขั้นตอนของการผลิตเบียร์อีกด้วย กล่าว กันว่า “หากไม่ได้มาเยี่ยมชมโรงเบียร์แห่งนี้ถือว่ายังมาไม่ถึงเมืองดับลิน” ให้ท่านชมกรมวิธีการผลิต และชิมเบียร์รสเลิศตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่าน ชมเมืองดับลินหนึ่งในเมืองที่มีผู้คนนิยมมาเที่ยวมากที่สุดในยุโรป อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีคนรุ่นหนุ่มสาวมากที่สุดโดยประมาณ 50% ของประชากรมีอายุน้อยกว่า 25 ปี ปัจจุบันเมืองดับลินยังคงรักษาสภาพเมืองเก่าด้านประวัติศาสตร์ของช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ไว้ได้เป็นอย่างดี

จากนั้นนำท่าน เข้าชมมหาวิทยาลัยทรินิตี้ (TRINITY COLLEGE) มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และดีที่สุดในไอร์แลนด์ สร้างขึ้นในปี 1592โดยสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธ เป็นแหล่งประสิทธิ์ประสาทวิชาของนักเขียนดังของไอร์แลนด์อย่าง Jonathan Swift และ Oscar Wilde อาคารเรียนและหอต่างๆ เป็นสไตล์กอธิค แต่เหตุผลหลักๆ ที่มีผู้คนจำนวนมากมาเยี่ยมเยือนที่นี่ ก็คือ The Old Library และคอลเลคชั่นของวรรณกรรมเก่าแก่อันทรงคุณค่ากว่า 6 ล้านเล่ม หนึ่งในนั้นคือ “The Book of Kells” หรือคัมภีร์ Gospels ฉบับหนังสือภาพที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณ ค.ศ. 800 โดยนักบวชชาวเซลติก อันประเมินค่าไม่ได้ นำท่านชมความสวยงามตามอัธยาศัย กระทั่งได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่าน แวะถ่ายภาพกับทำเนียบเลนสเตอร์ (LEINSTER HOUSE) ศูนย์รวมด้านการเมืองการปกครองของไอริชในช่วงปีค.ศ. 1745 ออกแบบโดยสถาปนิกเชื้อสายไอริช บอร์ท เจมส์ โฮบัน บุคคลเดียวกับที่ออกแบบทำเนียบขาว ทำเนียบเลนสเตอร์ถูกขายให้กับราชวงศ์หลวงในปีค.ศ. 1815 บริเวณโดยรอบของทำเนียบยังเป็นศูนย์วัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ และแกลเลอรี่อีกด้วย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HILTON DUBLIN หรือเทียบเท่า

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

ดับบลิน – มหาวิหารเซนต์แพทริค – ย่าน TEMPLE BAR – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนำท่าน เข้าชมมหาวิหารเซนต์แพทริค (ST.PATRICK’S CATHEDRAL) เป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในดับลิน และถือเป็นมหาวิหารประจำชาติ สร้างขึ้นในบริเวณที่เชื่อกันว่านักบุญแพททริคได้รับแบพติศมาเมื่อประมาณ 600 กว่าปีที่ผ่านมา โดยมหาวิหารถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณปี ค.ศ. 1220 ถึง 1259 และมีการบูรณะครั้งใหญ่เมื่อทศวรรษที่ 1860 ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวกว่า 500,000 คน มาเยือนในแต่ละปี จนถือว่าเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในดับลิน ตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบกอธิคที่มีรายละเอียดงดงาม นอกจากนี้ ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของหลุมฝังศพของนักเขียนชื่อดัง Jonathan Swift ผู้เขียนนิยาย“กัลลิเวอร์ ผจญภัย” อีกด้วย อิสระให้ท่านถ่ายภาพความสวยงามตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่าน Temple Bar ย่านที่ได้ชื่อว่าเป็น Party hub ของดับลินในเวลากลางวัน จะเป็นแหล่งอาร์ต เต็มไปด้วยแกลอรี่ฮิพๆ เก๋ๆ ส่วนในตอนกลางคืน ก็จะเป็นแหล่งกิน ดื่ม เที่ยว สังสรรค์เฮฮาแม้ว่าปัจจุบันนี้ Temple Bar จะกลายสภาพเป็น tourist trap ในสายตาชาวดับลิน คล้ายๆถนนข้าวสารของบ้านเรา แต่ก็ยังถือว่าเป็นสถานที่ที่ต้องไปสัมผัสให้ได้สักครั้งเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบ่าย จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งอย่างจุใจบริเวณถนนแกรฟตัน (Grafton Street) ถนนช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม อาทิ Louis Vuitton หรือช้อปปิ้งของฝากของร้านท้องถิ่นขึ้นชื่อในห้าง Marks & Spencer อิสระให้ท่านได้เดินเล่น และเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย และไม่ควรพลาด แวะชมรูปปั้นของมอลลี่ มาโลน (Molly Malone) เป็นรูปปั้นที่ออกแบบโดย Jeanne Rynhartเป็นรูปปั้นของหญิงสาวที่หน้าตาสวยงาม ซึ่งกำลังเข็นรถเข็นขายหอยแครง หอยแมลงภู่ และอื่นๆ ซึ่งต่อมาได้มีการนำชีวิตของเธอผู้นั้นมาแต่งเป็นเพลงพื้นบ้านของไอริช ปัจจุบันได้กลายเป็นเพลงสัญลักษณ์ของกรุงดับบลิบอย่างไม่เป็นทางการ กระทั่งได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

 *** อิสระอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในสนามบิน มอบเป็น CASH BACK ท่านละ 20 ยูโร ***

19.45 น.       ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอทิฮัด เที่ยวบินที่ EY 048/408

10

วันที่สิบของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่สาธารณรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ เวลา 06.25 – 08.50 น.)

18.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

 

*****ท่องเที่ยวกับเร้นจ์ ฯ มั่นใจไม่ผิดหวัง*****

*** หมายเหตุ ***   การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลาง และคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่า ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าสมัครวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าทุกกรณี

*** บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง

สภาพดินฟ้าอากาศ การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***

 

หมายเหตุ    : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน เนื่องจากกฎหมายของประเทศอังกฤษ  ห้ามมิให้มีการเสริมเตียงในห้องพักคู่ ดังนั้นสำหรับผู้ที่ต้องการห้อง Triple (ห้องสำหรับผู้ใหญ่ 3 ท่าน) จะต้องพักเป็นห้องเตียงคู่ และห้องเดี่ยวเท่านั้น : เนื่องจากเป็นการวางซีรีส์ทั้งปี รายการและราคาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนกรุณาเช็ครายละเอียด ทุกกรุ้ป ก่อนตัดสินใจทำการจองหรือวางเงินมัดจำ

อัตรานี้รวม      ·  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ

 • ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ / ค่าวีซ่า
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร / คน / วัน
 • น้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด / คน / วัน
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรมที่พัก IN/OUT @ 1 ใบ / 1 ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม   ·  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % / ค่าทิปไกด์คนไทย

การจอง และชำระเงิน     กรุณาส่งสำเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ

                                      ท่านละ 30,000 บาท สำหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน

( หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินดีให้บริษัทฯทำการยกเลิกและยินยอมให้ยึดเงินมัดจำทันที)

***** กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่าก่อนการเดินทาง 15 วันทำการ

ทางบริษัทฯ ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ที่เหลือทั้งหมดก่อน ตามเงื่อนไขการชำระเงิน *****

การไม่รับจองทัวร์ :  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้

 • เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือ ไม้เท้า
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

หมายเหตุ    ·  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย

                     จนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่

    รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรอง

ที่นั่งกับสายการบินและโรงแรมที่พักอย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 • สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง

    กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง

การยกเลิก *** กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจำแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงื่อนไขตามกำหนดวันที่ทำการยกเลิก

ด้านล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าทำงานท่านละ 1,000.- บาท พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามความเป็นจริง (ถ้ามี) ***

 • ยกเลิกก่อน    31-60      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน    15-30      วันทำการ  เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน 8-14      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน   1-7       วันทำการ  เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

( หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทางตามกำหนดวันที่ระบุข้างต้น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ และขอคิดค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตามความเป็นจริง

เนื่องจากเป็นช่วง Peak Period  ทางโรงแรม , สายการบิน และบริษัทรถโค้ช ฯลฯ ค่อนข้างแน่น

และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 100%  ซึ่งไม่สามารถทำการยกเลิกได้ )

การโอนเงิน      ผ่านธนาคาร บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด

ธนาคารกรุงเทพฯ / สาขาโชคชัย 4 / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-19191-9

เมื่อท่านจองทัวร์และชำระค่ามัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางบริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด

*** บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง

สภาพดินฟ้าอากาศ การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating