สายการบินเอมิเรตส์
สายการบิน
สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์
ประเทศ

ทัวร์เอเชีย : ท่องดินแดนเศรษฐี ดูไบ 6 วัน (EK)

กำหนดการเดินทาง

ประเทศ : สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์

สายการบิน : สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 375

ราคา 

ดูไบ – พิพิธภัณฑ์ดูไบ – ดูไบเฟรม – เดอะปาล์มไอซ์แลนด์ – สวนดูไบมิราเคิลอาบูดาบี  มัสยิดชีคซาเญด – สวนสนุกเฟอร์รารี่ – กิจกรรมตะลุยทะเลทราย – ตึกเบิร์จคาลิฟา

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มหานครแห่งความมั่งคั่งท่องเที่ยวหรูหราล้ำสมัยแบบมหาเศรษฐี ชมสุดยอดของโครงการ THE PALM ISLANDS การถมทะเลทรายเปลี่ยนเป็นสิ่งก่อสร้างอันน่ามหัศจรรย์ ตระการตาสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในปี 2018 The Dubai Frame สุดอลังการกรอบรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก
นำท่านชมสวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีพันธุ์ไม้กว่า 45 ล้านต้น ณ DUBAI MIRACLE GARDEN เยือนกรุงอาบูดาบี เมืองหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สวรรค์แห่งทะเลทรายสนุกสนานไปกับกิจกรรมตะลุยทะเลทราย (SAND DUNE) โดยรถขับเคลื่อน 4 ล้อ (4WD)
ห้ามพลาด!! ชมวิวนครดูไบจากมุมสูง ชั้นที่ 148 บนตึกสูงที่สุดในโลก ตึกเบิร์จคาลิฟา ตื่นเต้นเร้าใจไปกับ สวนสนุกเฟอร์รารี่ สวนสนุกในร่มที่มีขนาดใหญ่ของกรุงอาบูดาบีพักผ่อนเต็มอิ่มในที่พักหรูหราระดับ 5 ดาวใจกลางเมือง และที่พักโรแมนติกท่ามกลางทะเลทรายช้อปปิ้งอย่างจุใจในดูไบมอลล์ แหล่งช้อปปิ้งแบรนชั้นนำที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
มื้อพิเศษ !! ภัตตาคาร BURJ AL ARAB JUMEIRAH ภายในโรงแรมเรือใบใต้ท้องทะเล ระดับ 7 ดาว
มื้อพิเศษ !! ภัตตาคารโรงแรม ATLANTIS THE PALM ISLANDS
มื้อพิเศษ !! ล่องเรือชมความงดงามของนครดูไบยามค่ำคืนพร้อมดินเนอร์สุดหรูบนเรือ
มื้อพิเศษ !! ดินเนอร์กลางทะเลทรายสไตล์อาหรับ ชมการแสดงชุดพิเศษ !! BELLY DANCE SHOW

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – ดูไบ – ชมเมือง

06.30 น.  คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T สายการบิน เอมิเรตส์ เจ้าหน้าที่จาก บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด จะคอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

09.30 น. ออกเดินทางสู่ นครดูไบ โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 375

13.00 น. เดินทางถึง นครดูไบ (DUBAI) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UNITED ARAB EMIRATES) เมืองแห่งความมหัศจรรย์ เพราะจากเดิมที่เป็นดินแดนทะเลทรายอันแห้งแล้ง ได้มีการพัฒนาจนมาสู่การเป็น

ดินแดนแห่งความมั่งคั่งในการค้าบริการ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์กลางธุรกิจและการท่องเที่ยวของตะวันออกกลาง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ดูไบ (DUBAI MUSEUM) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัยที่สุดในตะวันออกกลาง สร้างเมื่อศตวรรษที่ 19 บูรณะครั้งล่าสุดปี 1970 เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่สำคัญของอาหรับโบราณตั้งแต่ความเป็นอยู่ของเบดูอิน การงมมุกใน ทะเลก่อนการค้นพบน้ำมัน

การค้นพบงานพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่สำคัญของอาหรับโบราณตั้งแต่ความเป็นอยู่ของเบดูอิน การงมมุกในทะเลก่อนการค้นพบน้ำมัน การค้นพบงานศิลปะภายในหลุมฝังศพที่ AL QUSAIS ซึ่งมีอายุมากกว่า 4,000 ปี ให้ท่านได้ประทับใจกับการบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชาวอาหรับโบราณผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

นำท่านเก็บภาพความประทับใจกับ กรอบรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ดูไบเฟรม (The dubai frame) แลนมาร์คแห่งใหม่ของดูไบ ที่พึ่งเปิดให้เข้าชมเมื่อ 1 มกราคม 2561 หลังจากใช้เวลาการก่อสร้างกว่า 10 ปีเต็ม ซึ่งมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อสร้างจุดเชื่อมต่อจากอดีตจนถึงปัจจุบันไปยังหอสังเกตการณ์ที่สามารถมองเห็น “Old Dubai” ทางทิศเหนือและ “New Dubai” ทางทิศใต้  ให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัยจนได้เวลาอันควร

จากนั้นนำท่าน ถ่ายภาพด้านนอกกับ สุเหร่าจูไมร่า  (JUMEIRAH MOSQUE) สุเหร่าคู่บ้านคู่เมืองของดูไบ สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลัง ได้ชื่อว่าเป็นสุเหร่าที่สวยงามมากที่สุดในแถบนี้ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก เพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมตัวรับประทานอาหารค่ำสุดหรู

ค่ำ มื้อพิเศษ !! รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมหรู BURJ AL ARAB JUMEIRAH

ระดับ 7 ดาว ท่ามกลางบรรยากาศใต้ท้องทะเลสีฟ้าครามอันงดงาม

(หมายเหตุ : ภัตตาคารแห่งนี้ ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการ แก่เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีสำหรับมื้อเย็น ทางบริษัทจึงขอบริการท่านเป็นอาหารจีนแทน)

 จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก MöVENPICK BUR DUBAI ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

2

วันที่สองของการเดินทาง

ดูไบ – เดอะปาล์มไอซ์แลนด์ สวนดูไบมิราเคิล – ล่องเรือรับประทานอาหารค่ำ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นั่งรถไฟ MONORIAL ที่จะนำท่านข้ามทะเลอันกว้างใหญ่พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของนครดูไบอันมั่งคั่ง สู่ โครงการเดอะปาล์มไอซ์แลนด์

(THE PALM ISLAND) เป็นโครงการสุดอลังการของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดย  การถมทะเลทรายเป็นเกาะเทียมที่สร้างเป็นรูปต้นปาล์ม 3 เกาะ มีทั้งโรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเม้นต์ ร้านค้า ภัตตาคาร รวมทั้งสำนักงานต่าง ๆ นับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับที่ 8 ของโลก

นำท่านชม ความยิ่งใหญ่อลังการของโรงแรม ATLANTIS THE PALM

ให้ท่านได้เข้าชม THE LOST CHAMBER เป็นตู้ปลาขนาดยักษ์ ความสูงกว่า 10 เมตร ที่ได้รวบรวมปลานานาชนิดจากท้องทะเล อาทิ ฉลามวาฬ ปลาทูน่า

และอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและช้อปปิ้งตามอัธยาศัยภายในโรงแรม จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร 

เที่ยง มื้อพิเศษ !! รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม ATLANTIS

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนดูไบมิราเคิล (DUBAI MIRACLE GARDEN) สวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดใน  โลกเป็นโครงการพัฒนาโอเอซิสในทะเลทราย ซึ่งรวบรวมพันธุ์ไม้นานาชนิดกว่า 45 ล้านต้น และมีการจัดแสดงดอกไม้เป็นรูปทรงต่างๆ

ที่จะผลัดเปลี่ยนรูปร่างไปตามช่วงเวลาของการจัดแสดง อาทิ หัวใจ พีรามิด ดาว เครื่องบิน และรูปร่างอื่นๆอีก  มากมาย อิสระให้ท่านได้ชื่นชมความงามภายในสวนดอกไม้ พร้อมเก็บภาพความประทับใจ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อล่องเรือดินเนอร์

มื้อพิเศษ !! ดินเนอร์สุดหรูบนเรือ (BUFFET) สัมผัสบรรยากาศความงดงามของนครดูไบยามค่ำคืน

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก MöVENPICK BUR DUBAI ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

ดูไบ – อาบูดาบี – GRAND MOSQUE – สวนสนุกเฟอร์รารี่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาการของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงอาบูดาบี (ABU DHABI) (140 กิโลเมตร) เมืองหลวงของประเทศสหรัฐ  อาหรับเอมิเรตส์ เมืองที่มีความเขียวขจีท่ามกลางตัวเมืองที่ทันสมัย จึงได้รับสมญานามว่า GARDEN OF THE GULF และยังได้รับการย่องว่าเป็นสวรรค์แห่งทะเลทรายอีกด้วย เดินทางถึงกรุงอาบูดาบี

นำท่านเข้าชม มัสยิดชีคซาเญด (Sheikh Zayed Grand Mosque) สุเหร่าที่มีความงดงามที่สุดในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งตั้งเด่นตระหง่านอยู่กลางใจเมือง มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของโลก และใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 10 ปี ภายในสุเหร่ามีพรมผืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขนาด 5,627 ตารางเมตร และมีโคมไฟขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มูลค่ากว่า 30 ล้านดอลล่าร์

 ทำด้วยทองคำและทองแดง นำเข้าจากประเทศเยอรมนี ***การเยี่ยมชมมัสยิด จำเป็นต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ห้ามสวมกางเกงขาสั้นหรือเสื้อกล้าม ทั้งผู้ชายและผู้หญิง โดยเฉพาะผู้หญิงต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่มีความยาวคลุมถึงระดับข้อมือและข้อเท้า ปกปิดไหล่และทรวงอกให้มิดชิด ต้องมีผ้าคลุมผม และต้องถอดรองเท้าก่อนเข้ามัสยิด***

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเข้าสู่ สวนสนุกเฟอร์รารี่ (FERRARI WORLD) สวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ของกรุงอาบูบี ภายในเป็นทั้งโรงแรม สวนสนุก สนามแข่งรถ และพิพิธภัณฑ์ มีความโดดเด่นอยู่ที่หลังคาสีแดงซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัวถังรถเฟอร์รารี่ของ GT

สวนสนุกแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อบ่งบอกความเป็นเลิศ ทั้งทางด้านผลงานและ  นวัตกรรมใหม่ๆ ตั้งแต่ทางเข้าประตูสู่ด้านใน  ถูกสร้างและตกแต่ง  แบบเฟอร์รารี่ทั้งหมด และมีเครื่องเล่นกว่า 20 ชนิด อิสระให้ท่านเพลิดเพลินสนุกสนานภายในสวน  สนุกเฟอร์รารี่

จนกระทั่งได้เวลาอันสมควรเวลา จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ นครดูไบ (140 กิโลเมตร) เพื่อเข้าสู่ที่พัก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก MöVENPICK BUR DUBAI ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

ดูไบ – ช้อปปิ้ง – กิจกรรมตะลุยทะเลทราย   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้า นำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดติดแอร์ (MEDINAT JUMEIRAH SOUK) หรือเวนิซแห่งดูไบตั้งอยู่ในส่วนเดียวกับโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว ออกแบบและตกแต่งเป็นศิลปะพื้นเมืองแบบอาหรับคลาสสิก ภายในมีสินค้าระดับพรีเมี่ยมมากมาย อาทิ ของที่ระลึก พวงกุญแจ ขวดทราย พรมอิหร่าน หัวน้ำหอม โคมไฟ ของประดับตกแต่งบ้าน ขนมหวาน และถั่วรสช็อกโกแลต เป็นต้น จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านกลับสู่โรงแรมเพื่อทำการเปลี่ยนเสื้อผ้าให้พร้อมสำหรับการผจญภัยในทะเลทราย และทำการเช็คเอาท์ จากนั้นนำท่านขึ้นรถขับเคลื่อน 4 ล้อ (4WD) เริ่มต้น ทัวร์ ตะลุยทะเลทราย (DESERT TOUR) พร้อมคนขับที่มีประสบการณ์ ท่านจะได้สนุกสนานและตื่นเต้นหวาดเสียวกับประสบการณ์แปลกใหม่ในการนั่งรถตะลุยไปบนเนินทรายสูงต่ำสลับกันไป จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรมกลางทะเลทราย BAB AL SHAMS ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า ให้ท่านได้สัมผัสที่พักสุดอลังการเสมือนเข้าไปอยู่ในฉากภาพยนตร์อาหรับโรงแรมมีเอกลักษณ์แห่งการพักผ่อนกลางทะเลทราย ที่ท่านจะได้ดื่มด่ำกับศิลปะการตกแต่งที่พักสไตล์เบดูอินแท้ๆ พร้อมดื่มด่ำกับวิวทะเลทรายสีทองอันสวยงามและกว้างไกลแบบสุดสายตา พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

ค่ำ มื้อพิเศษ !! รับประทานอาหารค่ำแบบ ARAB BUFFET AND BBQ ณ ภัตตาคารภายในที่พักพร้อมชมการแสดงอันเป็นเอกลักษณ์เมื่อมาเที่ยวเมืองอาหรับ

ท่านจะต้องไม่พลาดชม การแสดงระบำหน้าท้อง (BELLY DANCE  SHOW) ลีลาของการแสดงที่สวยงาม และมีอารยธรรม พร้อมกับจิบชิมชาสไตล์อาหรับ กิจกรรมอีกมากมาย อาทิ เพ้นท์เฮนน่า พร้อมกับความประทับใจไม่รู้ลืม

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

ดูไบ – ตึกเบิร์จคาลิฟา – ช้อปปิ้ง – สนามบิน – กรุงเทพ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้าให้ท่านได้พักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย ท่านสามารถดื่มด่ำกับบรรยากาศทะเลทรายในช่วงเช้า หรือใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในโรงแรม จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทาง สู่ ตึกเบิร์จคาลิฟา (BURJ KHALIFA) ตึกที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 828 เมตร มีทั้งหมด 160 ชั้น ออกแบบโดยนายเอเดรียน สมิธ สถาปนิกจากชิคาโก ซึ่งคณะจะได้มีโอกาสขึ้นลิฟท์ที่มีความเร็วที่สุดในโลกคือ 18 เมตร ต่อวินาที หรือ 65 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง โดยตึกนี้ออกแบบตบแต่งภายในโดย GIORGIO ARMANI โครงสร้างอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กมีความแข็งแรงมาก

นำท่านขึ้นลิฟท์สู่เพื่อชมวิวนครดูไบจากมุมสูงแบบ 360 องศาสู่ จุดชมวิวชั้น 148 จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ดูไบมอลล์ (THE DUBAI MALL) แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ที่รวมแบรนด์แฟชั่นมาไว้ในที่เดียวที่มากที่สุด ไฮไลท์ คือ Fashion Avenue สิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวคือ บ่อเลี้ยงปลาที่เต็มไปด้วยฉลาม ธีมปาร์คในร่ม และลานสเก็ตน้ำแข็ง และโรงภาพยนตร์ 22 จอ ภายนอกมีตู้ปลาขนาดยักษ์ที่รวบรวมพันธุ์ปลานานาชนิด

นอกจากเป็นแหล่งช้อปปิ้งแล้วดูไบมอลล์ยังมีน้ำพุที่สวยงามมากอีกด้วย ให้ท่านได้อิสระในการช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้านานาชนิด จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

19.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินดูไบ

22.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 374

6

วันที่หกของการเดินทาง

กรุงเทพ

07.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..

 

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ยุโรป โปรแกรมทัวร์ยุโรป | EUROPE TOUR

ใช้เวลาวันหยุดของคุณในการท่องเที่ยวยุโรป เพลิดเพลินไปกับประวัติศาสตร์และการผจญภัย รวมถึงอาหารที่ดีเลิศรส ด้วยแพคเกจทัวร์ยุโรปที่แปลกใหม่ เส้นทางสายใหม่ หรือเส้นทางที่คุ้มค่ากับเวลาในการเดินทาง เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมในการทัวร์ยุโรป ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์อิตาลีทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ทัวร์ฝรั่งเศสทัวร์เยอรมนีทัวร์ออสเตรียทัวร์อังกฤษทัวร์สก็อตแลนด์ทัวร์เบลเยี่ยมทัวร์เนเธอร์แลนด์ทัวร์กรีซทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์เวลส์ เป็นต้น

รวมถึงประเทศแถบ ทัวร์สแกนดิเนเวีย ทัวร์บอลติก อย่างเช่น ทัวร์สวีเดนทัวร์ฟินแลนด์ทัวร์นอร์เวย์ทัวร์เดนมาร์กทัวร์ไอซ์แลนด์, ทัวร์ลัตเวีย, ทัวร์เอสโตเนีย

จากประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในการเดินทางของเร้นจ์ฯ เราจึงมั่นใจในคุณภาพทุกการเดินทาง ทัวร์ยุโรปของเราจะแนะนำอีกมุมมองของโลกด้วยวัฒนธรรมใหม่ จากการสำรวจสถานที่ใหม่ๆ อยู่เสมอ ค้นหาการพักผ่อนในวันหยุดสุดพิเศษของคุณด้วยทัวร์ยุโรประดับคุณภาพของเรา

เราคือผู้เชี่ยวชาญเรื่องทัวร์ยุโรป ทัวร์ต่างประเทศ ประสบการณ์กว่า 20 ปี

“ท่องเที่ยวกับเร้นจ์ฯ มั่นใจไม่ผิดหวัง”

หมายเหตุ       : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน 

อัตรานี้รวม      ·  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ

 • ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ / ค่าวีซ่า
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • ค่าทิปคนขับรถ
 • น้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด / คน / วัน
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรมที่พัก IN/OUT @ 1 ใบ / 1 ท่าน

 

อัตรานี้ไม่รวม   ·  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  

การจอง และชำระเงิน     กรุณาส่งสำเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ

                                      ท่านละ 30,000 บาท สำหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน

( หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินดีให้บริษัทฯทำการยกเลิกและยินยอมให้ยึดเงินมัดจำทันที)

***** กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่าก่อนการเดินทาง 15 วันทำการ

ทางบริษัทฯ ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ที่เหลือทั้งหมดก่อน ตามเงื่อนไขการชำระเงิน *****

 การไม่รับจองทัวร์ :  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้

 • เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือ ไม้เท้า
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

หมายเหตุ    ·  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย

                     จนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่

    รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรอง

ที่นั่งกับสายการบินและโรงแรมที่พักอย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 • สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง

    กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง

การยกเลิก *** กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจำแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงื่อนไขตามกำหนดวันที่ทำการยกเลิก

ด้านล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าทำงานท่านละ 1,000.- บาท พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามความเป็นจริง (ถ้ามี) ***

 • ยกเลิกก่อน    31-60      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน    15-30      วันทำการ  เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน 8-14      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน   1-7       วันทำการ  เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

( หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทางตามกำหนดวันที่ระบุข้างต้น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ และขอคิดค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตามความเป็นจริง

เนื่องจากเป็นช่วง Peak Period  ทางโรงแรม , สายการบิน และบริษัทรถโค้ช ฯลฯ ค่อนข้างแน่น

และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 100%  ซึ่งไม่สามารถทำการยกเลิกได้ )

การโอนเงิน      ผ่านธนาคาร บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด

           ธนาคารกรุงเทพฯ / สาขาโชคชัย 4 / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-19191-9

 

 

เมื่อท่านจองทัวร์และชำระค่ามัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางบริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด

 

*** บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง

สภาพดินฟ้าอากาศ การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***