06 – 10 มี.ค. 64  / 17 – 21 มี.ค. 64 / 14 – 18 เม.ย. 64
วันเดินทาง

ทัวร์ไทย :  COOL NATURE OF SOUTH 5 วัน 4 คืน

กำหนดการเดินทาง 06 – 10 มี.ค. 64  / 17 – 21 มี.ค. 64 / 14 – 18 เม.ย. 64

จังหวัด : พังงา – สุราษฎร์ธานี – (ภูเก็ต หาดไม้ขาว)

สายการบิน : ไทยสมายล์ 

ราคา :  49,900  บาท

ราษฎร์ – พังงา มนต์เสน่ห์ระดับโลกที่จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนได้ไปเที่ยวต่างประเทศชมไฮไลต์ห้ามพลาด “เขื่อนเชี่ยวหลาน” & “JW Marriott KHAO LAK” ใกล้ชิดกับ ธรรมชาติ และน้ำใส “BAMBOO RAFTING KHAO LAK” ชมทัศนียภาพวิวหลักล้าน เหมือนได้ใช้ชีวิตอยู่ในภาพวาด “เสม็ดนางชี บูทีค” เพลิดเพลิน กับทะเลที่ทั่วโลกต้องมาสักครั้ง “เกาะราชา & เกาะเฮ” ที่พักคัดสรร Exclusive ใน ภูเก็ต (ไม้ขาว) พร้อมบริการระดับ VIP !

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันที่หนึ่งของการเดินทาง

กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี – เขื่อนเชี่ยวหลาน

05.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์
สายการบินไทยสมายล์ ชั้น 4 ทางเข้าที่ 2 แถว B เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะคอยให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
07.30 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี โดยสายการบิน ไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 251
09.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดในภาคใต้ตอนบน ที่มีพื้นที่ใหญ่สุดในภาคใต้ (อันดับ 6 ของประเทศ) โดยมีภูมิประเทศหลากหลาย เช่น ที่ราบสูง ภูเขา และราบชายฝั่ง ทำให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติซุกซ่อนให้ค้นหามากมาย อีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ทำให้มีอุทยาน ทั้งทางประวัติศาสตร์ และธรรมชาติ มากมายที่สวยงามเป็นอย่างมาก หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือเขื่อนรัชชประภา (70 กิโลเมตร)
11.30 น. จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ แพ 500 ไร่ พร้อมนำท่านชมทะเลสาบเชี่ยวหลาน

ทะเลสาบเชี่ยวหลาน

ทะเลสาบเชี่ยวหลาน อ่างเก็บน้ำของเขื่อน
รัชชประภา อยู่ภายในพื้นที่การดูแลของอุทยานแห่งชาติเขาสก มีชื่อเสียงโด่งดังไกลทั่วโลกถึงเรื่องของบรรยากาศอันงดงามของขุนเขาที่ปกคลุม ทัศนียภาพอันกว้างขวางของทะเลสาบ (น้ำใส) และป่าอันเขียวขจี โดยเริ่มต้นนำท่านชม หินสามเกลอเอกลักษณ์พิเศษของเขื่อนรัชชประภาที่ต้องมาสักครั้ง ด้วยตัวหินนั้นประกอบด้วยยอดเขาหินปูน 3 ยอดโพล่พ้นน้ำขึ้นมา และถูกโอบล้อมด้วยทะเลสาบอันกว้างใหญ่ ทำให้มีทัศนียภาพที่งดงาม และเป็นสถานที่ซึ่งนักท่องเที่ยวถ่ายรูปแฟชั่นมักบอกต่อว่าต้องมาเก็บภาพถ่ายไว้สักครั้งลงในอัลบัม จนถึงเวลาอันควร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พัก 500 Rai Floating Resort

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโรงแรม
บ่าย อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ โรงแรมที่พัก 500 Rai Floating Resort

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่ามกลางน้ำใส และขุนเขาที่ปกคลุม เช่น โดดเล่นน้ำ และพายเรือคายัคแบบสบาย ๆ

รายการแนะนำ: ล่องเรือชมวิถีสัตว์ป่า

กิจกรรมล่องเรือชมวิถีสัตว์ ป่า จะเป็นการนำท่านล่องเรือไปภายในเขื่อนเชี่ยวหลาน พร้อมชมวิถีสัตว์ป่าที่ผูกพันกับทะเลสาบ เช่น กระทิง นก และช้าง เป็นต้น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก


จากนั้นนำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก 500 RAI FLOATING RESORT หรือเทียบเท่า

2

วันที่สองของการเดินทาง

สุราษฏร์ธานี – เขาเทพพิทักษ์ – เขาหลัก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

Morning Safari

07.00 น. ล่องเรือชมนกหลากหลายสายพันธุ์ รอบเขื่อน พร้อมให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศไอหมอกเย็นๆ ยามเช้าที่ลงมาปกคลุมภูเขา ให้คุณได้เพลิดเพลินแล้วต้องหลงไหลอย่างแน่นอน จนถึงเวลาอันควร

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
10.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือเขื่อนรัชชประภา
11.30 น. เดินทางถึง ท่าเทียบเรือเขื่อนรัชชประภา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ครัวกุ้ยหลิน
บ่าย จากนั้นนำท่านชมสะพานแขวนเขาเทพพิทักษ์

สะพานแขวนเขาเทพพิทักษ์

สะพานแขวนเขาเทพพิทักษ์ หนึ่งในไฮไลท์ท่องเที่ยวสุราษฎร์ธานีที่ต้องมา ด้วยเพราะมีลักษณะเป็นสะพานแขวนขึงสลิงขนาดใหญ่ ยาว 120 เมตร สร้างขึ้นเพื่อความสะดวกในการขนส่งข้ามคลองพระแสงของเกษตรกร ซึ่งทัศนียภาพ ณ สะพานแห่งนี้งดงามเป็นที่พูดถึงในนักท่องเที่ยวอย่างมาก เพราะสะพานแห่งนี้ถูกปกคลุมด้วย เขาเทพพิทักษ์ ที่ตั้งสูงตระหง่านอยู่เบื้องหลังสะพาน มีรูปร่างคล้ายรูปหัวใจ และเมื่อประกอบกับสายน้ำ กับป่าเขียวขจีด้วยแล้วนั้น ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพ และการเก็บภาพความประทับใจอย่างหลากหลายรูปแบบอย่างแน่นอน
จนถึงเวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พัก JW Mariott Khao Lak Resort (30 กิโลเมตร) อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

รายการแนะนำ: ประภาคารเขาหลัก

ประภาคารเขาหลัก (30 กิโลเมตร) หนึ่งในสถานที่ Unseen ของจังหวัดพังงา จุดชมวิวที่มีทัศนียภาพพระอาทิตย์ตกอันงดงามเหนือความคาดหมาย ทำให้คุณจะได้สัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก พร้อมกับได้รูปสวย ๆ กลับไปด้วย

ค่ำ รับประทาน ณ ภัตตาคารโรงแรม ซากุระ เขาหลัก แจแปนนิส

ซากุระ เขาหลัก แจแปนนิส

ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น ที่ได้รับการรีวิวให้ต้องมาสักครั้งเมื่อเดินทางมาถึงเขาหลัก ให้คุณได้ลิ้มลอง อาหารอร่อย สด ร้อน รังสรรด้วยเชฟระดับมือพระกาฬ ท่ามกลางบรรยากาสสุดคลาสสิก

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก JW Mariott Khao Lak Resort หรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

เขาหลัก – ล่องแพน้ำใสวังเคียงคู่ – เสม็ดนางชี – ภูเก็ต (หาดไม้ขาว)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเขาหลัก เพื่อล่องแพไม้ไผ่

ล่องแพน้ำใสวังเคียงคู่

น้ำตกวังเคียงคู่ ตั้งอยู่ ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เป็นคลองลำรูใหญ่ที่ไหลมาจาก ป่าต้นน้ำบนเทือกเขาไหลลงจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ จนเกิดเป็นลำธารทอดยาวประมาณ 4 กิโลเมตร โดยมีแก่งหินเป็นช่วงๆ ป่าไม้ร่มรื่นอุดมสมบูรณ์ทั้งสองฝากฝั่ง และมีน้ำใสจนมองเห็นหินที่อยู่ใต้น้ำงดงามอย่างมาก ทั้งนี้ภายในสถานที่นี้มีกิจกรรมน่าสนใจคือการล่องแพ ไปตามเส้นทาง ให้คุณได้สัมผัสความงดงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิด สุดทางยังมีจุดเล่นน้ำตื่นให้คุณได้เล่นในน้ำใส และร้านอำนวกความสะดวกให้ได้พักผ่อน จนถึงเวลาอันควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เสม็ดนางชี บูทีค (30 กิโลเมตร)

เสม็ดนางชี บูทีค

เสม็ดนางชีบูทีค สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ที่มีทัศนียภาพสุดตระการตา (วิวหลักล้าน) จุดเช็คอินที่ห้ามพลาดเป็นอันขาดเมื่อมาถึงจังหวัดพังงา เพราะเสน่ห์ของที่นี่คือ การได้สัมผัสทะเลและขุนเขาบนยอดเนินเขา ให้คุณสามารถมองเห็นความสวยงามของอ่าวพังงา ให้คุณได้รู้สึกเหมือนได้อยู่ในภาพวาดที่ได้บรรจงวาดอย่างมีฝีมือ ทั้งนี้ในส่วนของร้านอาหารนั้นได้ถูกจัดให้สามารถนั่งชมวิวอันตระการตานี้จาก อินดอร์ หรือเอาท์ดอร์ ก็ได้ และได้มีการตกแต่งด้วยเครื่องสาน แบบต่างๆ ผสมผสานความโมเดิร์น ได้อย่างลงตัว

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เสม็ดนางชี บูทีค
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พัก Anantara Mai Khao Phuket Villa หรือเทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

รายการแนะนำ: หาดไม้ขาว

หาดไม้ขาว หาดทรายขาวเม็ดละเอียดที่ขึ้นชื่อของจังหวัดภูเก็ต สถานที่ยอดฮิตสำหรับนักท่องเที่ยวที่รักการถ่ายรูป ที่ทำให้สามารถถ่ายรูปคู่กับเครื่องบิน ขณะแลนด์ดิ้งได้ อย่างสวยงาม (ประมาณช่วงเวลา 15.00 น. – 16.00 น.) นอกจากนี้ ยังเป็นหาดลักษณะจักจั่น ที่มมักมีเต่ามาวางไข่อีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร โรงแรม
จากนั้นนำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Anantara Mai Khao Phuket Villa  หรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

ภูเก็ต – เกาะเฮ – เกาะราชา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ อ่าวฉลอง (50 กิโลเมตร) พร้อมนำท่านเดินทางสู่เกาะเฮ

เกาะเฮ (Coral Island)

เกาะเฮ หนึ่งในไข่มุกแห่งอันดามัน มีทรายขาวละเอียดไร้ขยะกลาดเกลื่อนบนหาด น้ำทะเลใสจนมองเห็นแนวปะการัง และโขดหินข้างใต้ ระหว่างเดินทางมีบริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ และเครื่องดื่ม บริการสำหรับทุกท่าน พร้อมเสียงเพลงเพราะๆ จากดีเจตลอดการเดินทางไปเกาะ ท่านสามารถเล่นน้ำ หรือพักผ่อนอิริยบถในแบบฉบับของท่านตามอัธยาศัย ณ Banana Beach ทั้งนี้ภายใน ยังมีเครื่องเล่น ต่าง ๆ ให้ท่าน เล่น (ไม่รวมในราคาทัวร์) เช่น Parasailing, Clear Kayak, Banana Boat, Banana Swing และอื่น ๆ อีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Banana Beach
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะราชาใหญ่ โดย Catamaran (Joint)

เกาะราชาใหญ่

เกาะราชาใหญ่ เป็นเกาะที่มีหาดทรายชาวสะอาด น้ำใสมาๆ รวมถึงยังมีแนวปะการังน้ำตื้น และน้ำลึก ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความงามของโลกใต้น้ำอย่างอิ่มเอม ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย จนถึงเวลาอันควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรืออ่าวฉลอง พร้อมร่วมกิจกรรม ชมพระอาทิตย์ตกดิน
เดินทางถึง ท่าเรืออ่าวฉลอง
หมายเหตุ: โปรแกรมทัวร์ทางทะเลทุกโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของเวลา สถานที่ หรือลำดับสถานที่ได้ตามความเหมาะสมโดยจะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศและระดับน้ำทะเล
ค่ำ รับประทาน ณ ภัตตาคาร กันเอง @ Pier
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก โรงแรม Four Point by Sheraton

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

ภูเก็ต – กรุงเทพ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ภูเก็ต
12.10 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสมายล์  เที่ยวบินที่ WE 282 (บนเครื่องบินจะไม่มีบริการน้ำและอาหารบนเครื่องบิน)
13.40 น. เดินทางถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ

 

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating