22 – 26 ต.ค. 63 / 28 ต.ค. – 01 พ.ย. 63 / 21 – 25 พ.ย. 63 / 02 – 06 ธ.ค. 63 / 11 – 15 ธ.ค. 63 / 28 ธ.ค. 63 – 02 ม.ค. 64
วันเดินทาง

ทัวร์ไทย :  COOL NATURE OF SOUTH 5 วัน 4 คืน

กำหนดการเดินทาง :  22 – 26 ต.ค. 63 / 28 ต.ค. – 01 พ.ย. 63 / 21 – 25 พ.ย. 63 / 02 – 06 ธ.ค. 63 / 11 – 15 ธ.ค. 63 / 28 ธ.ค. 63 – 02 ม.ค. 64

จังหวัด : พังงา – สุราษฎร์ธานี – (ภูเก็ต หาดไม้ขาว)

สายการบิน : ไทยสมายล์ 

ราคา : 39,900 บาท  

สุราษฎร์ – พังงา มนต์เสน่ห์ระดับโลกที่จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนได้ไปเที่ยวต่างประเทศ ชมไฮไลต์ห้ามพลาด “อุทยานธรรมเขานาใน” & “ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด” เพลิดเพลิน เหมือนได้ไปต่างประเทศ “Little Amazon คลองสังเน่ห์” เต็มอิ่มกับการพักผ่อน เขาหลัก ริมหาดโรงแรม “JW Marriott KHAO LAK” ใกล้ชิดกับ ธรรมชาติ และน้ำใส “BAMBOO RAFTING KHAO LAK” ชมทัศนียภาพวิวหลักล้าน เหมือนได้ใช้ชีวิตอยู่ในภาพวาด “เสม็ดนางชี บูทีค” ที่พักคัดสรร Exclusive ใน ภูเก็ต (ไม้ขาว)  พร้อมบริการระดับ VIP !

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันที่หนึ่งของการเดินทาง

กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี – อุทยานธรรมเขานาใน – ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด

*** กรุณาเตรียมชุดสำหรับเล่นน้ำ ***

05.45 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์
สายการบินไทยสมายล์ ชั้น 4 ทางเข้าที่ 2 แถว B  เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ จะคอยให้
การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

07.45 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี โดยสายการบิน ไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 251

09.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานธรรมเขานาใน (80 กิโลเมตร)

อุทยานธรรมเขานาใน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานธรรมเขานาใน (70 กิโลเมตร)  ดินแดนแห่งความสงบสุข สำนักสงฆ์ที่รอบล้อมด้วยความร่มเย็น รวมทั้งเจดีย์ลอยฟ้าพระพุทธศิลาวดี ที่ก่อสร้างด้วยศิลาแลงจากกำแพงเพชร เป็นเจดีย์ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาหินปูน สูงเหนือพื้นดิน 300 เมตร ซึ่งได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ เป็นศูนย์รวมความเชื่อ และศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย

นอกจากนี้ยังมีศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น เช่น ซุ้มประตูโบราณ พุทธวดี แบบ 9 ยอด ที่งดงามเป็นอย่างยิ่ง ให้คุณได้เก็บภาพสวยงาน และน่าประทับใจมากมายในช่วงเช้านี้ จนถึงเวลาอันควร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สะพานแขวนเขาเทพพิทักษ์ (40 กิโลเมตร)  

สะพานแขวนเขาเทพพิทักษ์

สะพานแขวนเขาเทพพิทักษ์ ไฮไลท์ท่องเที่ยวสุราษฎร์ธานีที่มีลักษณะเป็นสะพานแขวนขึงสลิงขนาดใหญ่ ยาว 120 เมตร โดยสะพานแห่งนี้ถูกปกคลุมด้วย เขาเทพพิทักษ์ ที่ตั้งสูงตระหง่านอยู่เบื้องหลังสะพาน มีรูปร่างคล้ายรูปหัวใจ จนถึงเวลาอันควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร YOLO Café & Bistro

บ่าย จากนั้นนำท่านเช็คอิน ณ โรงแรมที่พัก Belong Jin the Dam Resort หรือเทียบเท่า หลังเก็บสัมภาระ เรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด (30 กิโลเมตร)

ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด แหล่งท่องเที่ยวชุมชนแห่งใหม่ ตั้งอยู่ที่ ต.บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี ให้ท่านได้สัมผัสกับต้นน้ำลำธารขนาดเล็ก น้ำใสที่เกิดจากธรรมชาติ สถานที่ได้ถูกกล่าวขานว่าเป็นโอเอซิสกลางป่า โดยให้คุณได้อิสระเล่นน้ำสีฟ้าสุดมหัศจรรย์ นี้ จนถึงเวลาอันควร

ค่ำ รับประทาน ณ ห้องอาหารโรงแรมจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก Belong Jin the Dam Resort หรือเทียบเท่า(กรุณาเตรียมชุดสำหรับเล่นน้ำ ณ ป่าต้นน้าบ้านน้ำราด)

2

วันที่สองของการเดินทาง

สุราษฏร์ธานี – เขาสก – คลองสังเน่ห์ – เขาหลัก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านพักผ่อน ณ Bridge Hill Café  (40 กิโลเมตร)

Bridge Hill Café

Bridge Hill Café คาเฟ่ที่โอบล้อมด้วยขุนเขา และป่าอันเขียวขจี ให้คุณได้พักผ่อนท่ากลางธรรมชาติได้อย่างเต็มที่  ซึ่งทางร้านยังได้จัดจุดถ่ายรูปต่าง ๆ ภายในร้าน ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับการถ่ายรูปที่มีทัศนียภาพของขุนเขาอันงดงาม และตระการตา จนถึงเวลาอันควร จากนั้นนำท่าน ผ่านชม เขาสก (60 กิโลเมตร)

เขาสก

พร้อมนำท่านแวะผ่านชมจุดชมวิวเขาสก จุดชมวิวทัศนียภาพระหว่างทางข้าง ที่จะให้คุณได้มองเห็นทิวทัศน์ของภูเขานางพันธุรัตน์ ที่ทอดตัวเสมือนนางยักษ์ที่ตรอมใจหลังพระสังข์ได้ลอบหนีจากนางไปตามตำนาน ให้คุณได้สัมผัสธรรมชาติท่ามกลางเรื่องเล่าปรัมปรา จนถึงเวลาอันควร

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม Art’s River View Lodge

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ คลองสังเน่ห์, ตะกั่วป่า (40 กิโลเมตร)

Little Amazon (คลองสังเน่ห์)

คลองสังเน่ห์  หรือ  “Little Amazon” แห่งนี้จะ ให้คุณได้ผจญภัยเสมือนได้เดินทางไปต่างประเทศ  ชมไฮไลต์ต้นไทร โบราณ อายุนับร้อยปีที่แผ่กิ่งก้านสาขา อยู่ริมคลอง ที่ห้อยเป็นอุโมงค์เป็นม่านอุโมงค์ต้นไทร ถือเป็นภาพที่พลาดไม่ได้เป็นอันขาดเมื่อมาถึงจังหวัดพังงา จนถึงเวลาอันควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พัก JW Mariott Khao Lak Resort (30 กิโลเมตร) อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

รายการแนะนำ: ประภาคารเขาหลัก

ประภาคารเขาหลัก (30 กิโลเมตร) หนึ่งในสถานที่ Unseen ของจังหวัดพังงา จุดชมวิวที่มีทัศนียภาพพระอาทิตย์ตกอันงดงามเหนือความคาดหมาย ทำให้คุณจะได้สัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก พร้อมกับได้รูปสวย ๆ กลับไปด้วย

ค่ำ รับประทาน ณ ภัตตาคารโรงแรม ซากุระ เขาหลัก แจแปนนิส

ซากุระ เขาหลัก แจแปนนิส

ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น ที่ได้รับการรีวิวให้ต้องมาสักครั้งเมื่อเดินทางมาถึงเขาหลัก ให้คุณได้ลิ้มลอง อาหารอร่อย สด ร้อน รังสรรด้วยเชฟระดับมือพระกาฬ ท่ามกลางบรรยากาสสุดคลาสสิก

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก JW Mariott Khao Lak Resort หรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

เขาหลัก – ล่องแพน้ำใสวังเคียงคู่ – วัดบางโทง – พังงา

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเขาหลัก เพื่อล่องแพไม้ไผ่

ล่องแพน้ำใสวังเคียงคู่

น้ำตกวังเคียงคู่ ตั้งอยู่ ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เป็นคลองลำรูใหญ่ที่ไหลมาจาก ป่าต้นน้ำบนเทือกเขาไหลลงจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ จนเกิดเป็นลำธารทอดยาวประมาณ 4 กิโลเมตร โดยมีแก่งหินเป็นช่วงๆ ป่าไม้ร่มรื่นอุดมสมบูรณ์ทั้งสองฝากฝั่ง และมีน้ำใสจนมองเห็นหินที่อยู่ใต้น้ำงดงามอย่างมาก ทั้งนี้ภายในสถานที่นี้มีกิจกรรมน่าสนใจคือการล่องแพ ไปตามเส้นทาง ให้คุณได้สัมผัสความงดงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิด สุดทางยังมีจุดเล่นน้ำตื่นให้คุณได้เล่นในน้ำใส และร้านอำนวกความสะดวกให้ได้พักผ่อน จนถึงเวลาอันควร

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ Culinarium @ Sensimar Khaolak

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทาง สู่ โรงแรม Katathong Golf Resort & Spa (40 กิโลเมตร) หรือเทียบเท่า หลังจากเช็คอิน และเก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ วัดบางโทง (40 กิโลเมตร)

วัดบางโทง

วัดมหาธาตุวชิรมงคล หรือวัดบางโทง แลนด์มาร์กใหม่ภาคใต้  เจดีย์ทองอร่ามศิลปกรรม พุทธคยา ตั้งตระหง่านงดงาม เป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและ ต่างประเทศมาแล้วนักต่อนัก ทั้งนี้ไฮไลท์ของวัดอยู่ที่พระมหาธาตุเจดีย์ ที่ได้รับอิทธิพล จาก มหาเจดีย์พุทธคยา สถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ณ เมือง คยา ประเทศอินเดีย ทำให้ตอนนี้เป็แลนด์มาร์กที่ห้ามพลาดเป็นอันขาด

ค่ำ รับประทาน ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก Katathong Golf Resort & Spa หรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

พังงา – เสม็ดนางชี – ภูเก็ต

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านพักผ่อน ณ Kohukai Café  (40 กิโลเมตร)

Kohukai Café & Tree Cups

Kohukai Café คาเฟ่สไตล์ลอฟท์ ที่ภายในให้ความรู้สึกกว้างขวาง และมอเดิร์น วัตถุดิบสด ให้คุณได้เพลิดเพลินกับกาแฟที่หอมกรุ่น อร่อย ในราคาที่ดี ซึ่ง คาเฟ่ แห่งนี้เป็นร้านกาแฟที่คนรักกาแฟไม่ควรพลาดเป็นอันขาดเมื่อมาถึงเมืองพังงา

จากนั้นนำท่าน แวะชม Tree Cups Phang Nga Cofee (20 กิโลเมตร) ร้านกาแฟ บนต้นตะเคียนยักษ์ อายุ กว่า 300 ปี ให้คุณได้เห็นทัศนียภาพอันงดงาม สัมผัสอากาศดีที่มีลมพัดโชยมาตลอด จนถึงเวลาอันควร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เสม็ดนางชี บูทีค  (30 กิโลเมตร)

เสม็ดนางชี บูทีค

เสม็ดนางชีบูทีค สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ที่มีทัศนียภาพสุดตระการตา (วิวหลักล้าน) จุดเช็คอินที่ห้ามพลาดเป็นอันขาดเมื่อมาถึงจังหวัดพังงา เพราะเสน่ห์ของที่นี่คือ การได้สัมผัสทะเลและขุนเขาบนยอดเนินเขา ให้คุณสามารถมองเห็นความสวยงามของอ่าวพังงา ให้คุณได้รู้สึกเหมือนได้อยู่ในภาพวาดที่ได้บรรจงวาดอย่างมีฝีมือ

ทั้งนี้ในส่วนของร้านอาหารนั้นได้ถูกจัดให้สามารถนั่งชมวิวอันตระการตานี้จาก อินดอร์ หรือเอาท์ดอร์ ก็ได้ และได้มีการตกแต่งด้วยเครื่องสาน แบบต่างๆ ผสมผสานความโมเดิร์น ได้อย่างลงตัว

นอกจากนั้นยังมีโซนที่เป็นบาร์ ให้คุณได้พักผ่อนชมวิวอย่างเต็มตา พร้อมรับลมธรรมชาติเย็นๆ ดื่มเครื่องดื่มที่ชอบ พร้อมวิวหลักล้านที่งดงามอยู่เบื้องหน้า เพราะเหตุนี้ เสม็ดนางชี บูทีค จึงเป็นที่กล่าวขาน ในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ และเชื่อได้เลยว่าคุณต้องหวนคิดถึง และอยากย้อนกลับมาอีกครั้งอย่างแน่นอน จนถึงเวลาอันควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เสม็ดนางชี บูทีค

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พัก JW Mariott Phuket Resort หรือเทียบเท่าอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร SALA Phuket Restaurant (ไม้ขาว)

จากนั้นนำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก โรงแรม JW Mariott Phuket Resort หรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

ภูเก็ต – กรุงเทพ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.55 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานภูเก็ต

10.55 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสมายล์
เที่ยวบินที่ WE 204 (บนเครื่องบินจะไม่มีบริการน้ำและอาหารบนเครื่องบิน)
12.25 น. เดินทางถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ

 

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating