09 – 18 เมษายน 2563
วันเดินทาง
การบินไทย
สายการบิน
อังกฤษ
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : BEAUTIFUL SCENERY ENGLAND-CORNWALL 10 วัน (TG)

กำหนดการเดินทาง : 09 – 18 เมษายน 2563

ประเทศ : อังกฤษ

สายการบิน : สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 910

ราคา : 132,800 บาท

ปราสาท หาดทราย สายลม แห่งท้องทะเล CELTIC SEA ชมความอลังการของหน้าผาสีชอล์ก บีชชี่ เฮด – ชมเมืองหาดทรายสวย พอร์ทสมัธ ไบร์ทตัน เมืองแห่งสีสันสไตล์วินเทจ – ทอร์คีย์ เมืองริเวียร่าแห่งอังกฤษ – ST.MICHAEL’S MOUNT ชมมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ปราสาทกลางน้ำ – Land’s End จุดสิ้นสุดแห่งแผ่นดินฝั่งตะวันตกของอังกฤษ MINACK THEATRE โรงละครกลางแจ้งวิวหลักล้าน สุดยอดทัศนียภาพที่ท่านจะต้องประทับใจ ชมความยิ่งใหญ่ของ ปราสาททิงทาเจล ปราสาทแห่งตำนานกษัตริย์อาเธอร์ ชมสถาปัตยกรรมโบราณที่ มหาวิหารแห่งเวลล์ส ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นที่สุดแห่งสุนทรียภาพของอังกฤษ  เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ ถนนอ๊อกซฟอร์ด และห้างแฮร์รอด แหล่งช้อป ปิ้งยอดนิยม กรุ๊ปเดินทางมาแล้วประทับใจสุดๆ บนเส้นทางสายคอร์นวอลที่น้อยคนนักจะได้สัมผัส

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

22.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 2 แถว D

เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่จากบริษัทเร้นจ์ ฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

2

วันที่สองของการเดินทาง

ลอนดอน – อีสต์บอร์น – บีชชี่ เฮด – ไบร์ทตัน – ชมเมือง

00.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงลอนดอน โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 910

07.15 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินฮีทโทรว์ กรุงลอนดอน เมืองหลวงประเทศอังกฤษ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เขตอีสต์ ซัคเซส (EAST SUSSEX) เขตมณฑลที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของอังกฤษ เพื่อนำท่าน เดินทางสู่ เมืองอีสต์บอร์น (EASTBOURNE) (135 กิโลเมตร)

เพื่อนำท่านชมความงามของบีชชี่ เฮด (BEACHY HEAD) หน้าผาสีชอล์กริมทะเลที่สูงที่สุดในสหราชอาณาจักร คือ มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล ประมาณ 162 เมตร (530 ฟุต) หากมองจากริมหน้าผาชอล์กท่านจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของชายหาด และตัวเมืองอีสต์บอร์นได้อย่างชัดเจน อิสระให้ท่านแวะถ่ายภาพตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไบร์ทตัน (BRIGHTON) (40 กิโลเมตร) ตั้งอยู่ในเขตนี้มีบรรยากาศสบาย ๆ ซึ่งมีแดดส่อง และอากาศที่อบอุ่นเกือบตลอดปี เดินทางถึง เมืองไบร์ทตัน (BRIGHTON) เมืองเล็ก ๆ แต่มีสีสันสดใส และเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับชาวลอนดอนมานับศตวรรษ เป็นเมืองชายทะเลที่มีสีสันที่สุดของอังกฤษ อดีตเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 18 หลังจากนั้นเมืองได้ถูกพัฒนาขึ้น เนื่องจากเป็นเมืองที่ราชวงศ์อังกฤษ ชนชั้นสูง และเศรษฐีนิยมมาพักร้อนในช่วงซัมเมอร์ มีพระราชวัง The Royal Pavilion หรือเรียกอีกชื่อว่า Brighton Pavilion ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พำนักของเจ้าชายแห่งเวลส์ รูปแบบของพระราชวังจะเป็นสถาปัตยกรรม Mogul แบบอินเดียผสมผสานกับอังกฤษ จากนั้นนำท่าน เดินเล่นย่าน The Lanes เป็นย่านประวัติศาสตร์ชื่อดังของเมือง เดิมเป็นแหล่งที่พักของชาวประมง ในปัจจุบันถือว่าเป็นย่านสำหรับผู้ที่นิยมสินค้าวินเทจย้อนยุคของ handmade และของ High Street ที่มีให้เลือกมากมายระหว่างสองข้างทางแล้วท่านจะเข้าใจว่าเหตุใดเมืองนี้ จึงได้รับฉายาว่า “Londo n by the sea” จนได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HILTON BRIGHTON METROPOLE ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

ไบร์ทตัน – พอร์ทสมัธ – ชมเมือง – ช้อปปิ้งเอ้าท์เลท – สโตนเฮนจ์ – บอร์นมัธ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองพอร์ทสมัธ (PORTSMOUTH) (85 กิโลเมตร) เป็น  เมืองชายหาดที่สวยที่สุดแห่งหนี่งในประเทศอังกฤษ และพิเศษตรงที่มีชายหาดทอดยาวกว่า 22 กิโลเมตร และขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่มี  อากาศดี ผู้คนน่ารักใจดี มีน้ำใจ ยิ้มแย้มเป็นมิตร รูปแบบของเมืองจะเป็นสไตล์สถาปัตยกรรมวิคทอเรียน บ้านจะมีลักษณะเป็นหมู่บ้านเล็กๆ รายล้อมไปด้วยสวนที่เขียวชอุ่ม เมืองนี้ถูกสร้างขึ้นมาจาก  รัฐบาลอังกฤษ จนกลายเป็นความมหัศจรรย์ของแหล่งท่องเที่ยว คือ การนำแหล่งช้อปปิ้ง และอาหารเลิศรสมาไว้ในที่เดียวได้อย่างลงตัวด้วยงบการลงทุนมหาศาลนับหมื่นล้านบาท เพื่อยกสถานะเมืองท่าอันเงียบเหงาให้กลายเป็นสถานที่ที่มีทุกสิ่งทุกอย่า  งที่คนอังกฤษต้องการ ซึ่งรวมอยู่ในที่เดียวกัน จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าในแต่ละปีจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาแวะชม ณ ที่แห่งนี้กว่า 30 ล้านคน เดินทางถึง เมืองพอร์ทสมัธ

นำท่าน ขึ้นชมความงามและความยิ่งใหญ่ของ  Spinnaker Tower ทาวเวอร์ที่มีความสูงถึง 170 ม. สัญลักษณ์ของเมืองพอร์ทสมัธ  จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งจุใจกับแหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมืองที่ Gunwharf Quays Outlet แหล่งช้อปปิ้งริมอ่าวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษ โดยมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คนอังกฤษต้องการรวมอยู่ในที่เดียวกันภายใต้ Concept “The Ultimate Shopping & Leisure : Waterfront Destination” ที่นี่มีโรงแรมชั้นนำ คาสิโน โรงภาพยนต์ โบว์ลิ่ง 26 เลน แหล่งรวมสินค้าแบรนด์ชั้นนำเกือบ 100 ร้าน อาทิ Armani, CK, Coach, Michael Kors, Cath Kidston, Paul Smith, Marks & Spencer บางร้านมีราคาลดลงจากป้ายถึง 60% เลยทีเดียว จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สโตนเฮนจ์ (STONEHENGE) (105 กิโลเมตร) วงหินปริศนาแห่งเกาะอังกฤษนับเป็น หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคเก่า สร้างขึ้นราว 2,000 ปี ไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าทำไมสิ่งนี้จึงถูกสร้างขึ้นมาแต่จากลักษณะของการก่อสร้าง ทำให้ทราบว่าผู้ก่อสร้างต้องมีฐานอำนาจอยู่ไม่น้อย เพราะมีการขนหินสีฟ้า มาจากเวลส์นำมาใช้ในการนี้ ได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบอร์นมัธ (BOURNEMOUTH) (65 กิโลเมตร) เป็นเมืองตากอากาศขนาดใหญ่บนชายฝั่งทางใต้ของอังกฤษ ที่มีชายหาดทอดยาวกว่า 22 กิโลเมตร และขึ้นชื่อว่าเป็นเป็นเมืองชายทะเลที่สวยที่สุดในอังกฤษและสวยอันดับที่ 4 ของยุโรปอากาศดี ผู้คนน่ารักใจดี มีน้ำใจ ยิ้มแย้มเป็นมิตร รูปแบบของเมืองจะเป็นสถาปัตยกรรมที่มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมสมัยวิกตอเรียและศิลปะแนวอาร์ตเดโก บ้านจะมีลักษณะเป็นหมู่บ้านเล็กๆ รายล้อมไปด้วยสวนที่เขียวชอุ่ม เดินทางถึง เมืองบอร์นมัธ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HILTON BOURNEMOUTH ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

บอร์นมัธ – โอล แฮร์รี่ ร๊อค – DURDLE DOOR ทอร์คีย์ – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านท่องเที่ยวส่วนที่เป็นไฮไลท์ของแคว้นดอร์เซต (DORSET) อันเป็นแคว้นที่ลือเลื่องโดดเด่นเรื่องความงามของธรรมชาติ โดยสามในสี่ของแนว ชายฝั่งจะอยู่ใน Jurassic Coast ซึ่งเป็นมรดกโลก มีอายุ ทางธรณีวิทยานานกว่า 180 ล้าน ปี เพราะฉะนั้น สถานที่ท่องเที่ยว แถบนี้จึงมักจะเป็นหินแหล่งซากฟอสซิล และแนวชายฝั่งที่ถูกธรรมชาติสร้างออกมาเป็น รูปแบบต่างๆ ได้สวยงามอย่างน่าทึ่ง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โอล แฮร์รี่ ร๊อค (OLD HARRY ROCK) (40 กิโลเมตร) เป็นจุดแรกที่เป็นมรดกโลกของชายฝั่งจูราสสิค ที่เกิดจากการฝังตัวของซากฟอสซิลนับล้านปี มีลักษณะเป็นก้อนหินชอล์ก 3 ก้อนใหญ่ยื่นออกไปในทะเล ซึ่งครอบคลุมชายฝั่งของดอร์เซตและภาคตะวันออกเดวอน

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ DURDLE DOOR (30 กิโลเมตร)  ตั้งอยู่ใน Jurassic Coast เป็นหินปูนจากธรรมชาติรูปทรงโค้งไปยังทะเลยาวประมาณ 120 เมตร คล้ายๆกับประตู โดยชื่อ Durdle มาจากคำในภาษาอังกฤษว่า ‘thirl’ หมายถึงการเจาะ ซึ่งจะตรงกับรูปร่างของหินที่เหมือนกำลังเจาะลงไปในทะเล ความแปลกและสวยงามของหินปูนทรงโค้งนี้ทำให้ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในทะเลฝั่ง Jurassic Coast ผู้คนมักมาเดินเล่นที่ชายหาด หรือนอนอาบแดด เพราะเหมาะกับการพักผ่อนจริงๆ สถานที่นี้ยังเป็นสถานที่ยอดฮิตในการถ่ายรูป ทั้งคู่รักหรือครอบครัวอีกด้วย ให้ท่านได้เพลิดเพลินและถ่ายภาพความงามตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

*** กรุณาสวมใส่รองเท้าผ้าใบ หรือรองเท้าหุ้มส้นที่สะดวก และเหมาะสมต่อการเดินเท้าบริเวณริมฝั่งชายหาด และอาจมีการเดินขึ้นเนินเขาในบางจุดชมวิว ***

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเวมัธ (WEYMOUTH) (50 กิโลเมตร) ท่านจะได้ชมความงามของธรรมชาติอันงดงามที่มีหาดทราย และผาหินที่สวยงามตลอด 2 ข้างทาง จนกระทั่งถึง เมืองเวมัธ เมืองท่องเที่ยวเล็กๆ ที่เคยถูกกำหนดให้ใช้เป็นสถานที่แข่งขันกีฬาเรือใบในโอลิมปิค ปี 2012

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองทอร์คีย์ (TORQUAY) (125 กิโลเมตร) เป็นเมืองชายทะเลตั้งอยู่ในเขตรัฐเดวอน (Devon) ที่มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์ มีชายหาดสีทองยาวกว่า 22 กิโลเมตร มีแนวต้นปาล์มเรียงราย และมีท่าจอดเรือที่สวยงามมีสไตล์ อีกทั้งมีสภาพอากาศที่อบอุ่น ถือว่าเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวของอังกฤษที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมมากที่สุดอีกแห่งหนึ่ง จนได้รับขนานนามว่าเป็น Riviera ของประเทศอังกฤษ

นำท่านชมงามงามของชายหาด Oddicombe และชายหาด Meadfoot ซึ่งถูกจัดให้อยู่ใน European Blue Flagเมื่อปี 2012 หมายความว่าเป็นชายหาดที่มีคุณภาพ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และอากาศดีอีกด้วย อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศชายหาด และชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  THE GRAND ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

ทอร์คีย์ – เขตคอร์นวอลล์ – มาราไซออนปราสาท ST.MICHAEL’S MOUNT – เซนต์ อีฟซ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เขตการปกครองคอร์นวอลล์ (Cornwall)  ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษ เพื่อนำท่านสู่ เมืองมาราไซออน (MARAZION) (205 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆอันเป็นที่ตั้งของปราสาท ST.MICHAEL’S MOUNT ปราสาทแบบยุคกลางที่อยู่กลางทะเล

 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปราสาท ST.MICHAEL’S MOUNT โดยการเดินเท้าที่ผุดขึ้นมาเวลาน้ำลง ทางเดินนี้มีสร้างขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ อันเป็นประสบการณ์ที่ท่านจะประทับใจมิรู้ลืม (ในกรณีที่น้ำขึ้นการเดินทางสู่ปราสาทจะเปลี่ยนเป็นการนั่งเรือ หรือเดินทางโดยรถสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบกแทน) ปราสาทแห่งนี้จะถูกโอบล้อมไปด้วยน้ำทะเลสีคราม บริเวณหน้าต่างของปราสาทจะมองเห็นวิวทิวทัศน์ของทะเล และความงดงามของเมืองฝั่งตรงข้าม อันเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่ท่านไม่ควรพลาด บริเวณปราสาทโดยรอบจะ  มีต้นไม้ ดอกไม้นานาพันธุ์ปลูกไว้อย่างสวยงาม ร่ม  รื่น และมีมุมดื่มกาแฟให้ท่านได้นั่งพักผ่อนดื่มด่ำบรรยากาศ  จากปราสาทกลางทะเล ภายในปราสาทท่านจะได้ชมของใช้โบราณตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 12 และภาพวาดเก่าแก่กว่า 2,000 ปี จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต์ อีฟซ์ (ST. IVES) (20 กิโลเมตร) เมืองตากอากาศชายทะเลที่อยู่บนเนินเขา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  ST.IVES HARBOUR HOTEL AND SPA ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

เซนต์ อีฟซ์ – โรงละครกลางแจ้งมิแนค – Land’s End – เซนต์ อีฟซ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านพอร์ตเคอโน (Porthcurno) (30 กิโลเมตร) หมู่บ้านเล็กๆที่มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวตั้งอยู่ในหุบเขาบน ชายฝั่งทางตอนใต้ของแคว้นคอร์นวอลล์ เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในช่วงวันหยุดของเหล่านักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อนท่ามกลาง  ธรรมชาติอันเงียบสงบริม ชายทะเลเพื่อนำท่านสู่

โรงละครกลางแจ้งมิแนค (The Minack Theatre) โรงละครกลางแจ้งที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนืออ่าวพอร์ตเคอโน เป็นโรงละครกลางแจ้งที่มีชื่อเสียงระดับโลก และยังเป็นไฮไลท์ด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆของแคว้นคอร์นวอลล์อีกด้วย โรงละครมิแนค ถูกสร้างขึ้นโดย Rowena Cade ใช้เปิดการแสดงครั้งแรกในปีค.ศ.1929 เป็นฉากจากบทละครสุดคลาสสิคของ วิลเลียม เชกสเปียร์ ตอน A Midsummer Night’s Dream บทละครที่ผสมผสานระหว่างเรื่องราวความรัก เวทมนตร์ของนางฟ้า และฉากตลกขำขันนั่นเอง ปัจจุบันโรงละครมิแนคได้มีการจัดแสดงละครเวที รวมไปถึงการแสดงคอนเสิร์ต และกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนเป็นจำนวนมากในแต่ละปี อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับทัศนียภาพ และถ่ายภาพความสวยงามตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Land’s End (10 กิโลเมตร) เป็นจุดสิ้นสุดแผ่นดินฝั่งตะวันตกของอังกฤษ หลายคนคิดว่าเป็นจุดใต้สุดของอังกฤษ แต่ความเป็นจริงแล้ว จุดใต้สุดของอังกฤษคือ Lizard Point แต่ Land’s End คือจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของฝั่ง คอร์นวอลล์ (Cornwall) ตั้งอยู่ที่เมือง Penzance บริเวณนี้จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมความสวยงามของแนวหน้าผา โขดหินท้องฟ้า น้ำทะเล จำนวนมาก ที่นี่เรียกได้ว่าเป็น one of Britain’s  most magnificent landmark เดินทางถึง Land’s End

นำท่าน ถ่ายภาพกับ The Signpost หรือป้ายบอกพิกัดว่าเราได้มาอยู่ที่ Land’s End ซึ่งจุดนี้เป็นจุดถ่ายภาพยอดนิยม นักท่องเที่ยวจะมาถ่ายภาพกับป้ายที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เป็นจำนวนมาก หากท่านใดไม่ได้ถ่ายรูปคู่กับป้าย Land’s End ก็จะถือว่ามาไม่ถึงคอร์นวอลล์ อิสระให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและถ่ายภาพตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเซนต์ อีฟซ์ (ST. IVES) (30 กิโลเมตร)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  ST.IVES HARBOUR HOTEL AND SPA ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

เซนต์ อีฟซ์ – ปราสาททิงทาเจล – เอ็กซิเตอร์ – ชมเมือง – เวลล์ส

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปราสาททิงทาเจล (Tintagel Castle) (95 กิโลเมตร) ปราสาทแห่งตำนานกษัตริย์อาเธอร์​กับอัศวินโต๊ะกลม เป็นป้อมปราการสมัยยุคกลางที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรของเกาะ Tintagel ถือเป็น English Heritage ที่ท่านไม่ควรพลาดชมอย่างยิ่ง เดินทางถึง ปราสาททิงทาเจล

นำท่าน เข้าชมปราสาททิงทาเจล ปราสาทที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือน้ำทะเล ที่มีซากปรักหักพังของปราสาทยุคเก่า และอาณาเขตที่กว้างขวาง โดยเชื่อกันว่าปราสาทแห่งนี้เป็นถิ่นกำเนิดของ King Arthur ในตำนานดินแดนแห่งมังกร และพ่อมดเมอร์ลิน อิสระให้ท่านชมความสวยงาม และถ่ายภาพตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อของที่ระลึกที่มีความเกี่ยวข้องกับอัศวิน และมังกรในตำนาน ได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเอ็กซิเตอร์ (EXETER) (100 กิโลเมตร) เป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของสหราชอาณาจักร โดยอยู่ในมณฑลเดวอน ซึ่งมีทิวทัศน์ที่สวยงามของชายฝั่งทะเล เเละชนบทที่เเสนงดงาม มีอาคารบ้านเรือนที่เป็นสถาปัตยกรรมในยุคกลางที่งดงามอลังการเป็นอย่างมากเป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยก่อนที่พวกโรมันจะเข้ามา ทำให้ร้านอาหาร และร้านค้าจะมีกลิ่นอายของ  ความย้อนยุคท่ามกลางบรรยากาศที่เก่าแก่และสถาปัตยกรรมที่งดงาม  เดินทางถึง เมืองเอ็กซิเตอร์ นำท่าน ถ่ายภาพกับมหาวิหารเอ็กซิเตอร์ซึ่งเป็นวิหารสไตล์อังกฤษเเท้ๆ ที่งดงามอย่างมาก ราย ล้อมด้วยบ้านไม้ตั้งเรียงรายอยู่สองข้างถนน รวมทั้งบริเวณใกล้เคียงกันนั้นก็มี ศาลาว่าการที่มีความเก่าแก่มากกว่า 800 ปีอีกด้วย ให้ท่านได้ซึมซับบรรยากาศของเมืองท่องเที่ยวโบราณที่มีพื้นถนนเป็นหินที่ปูคดเคี้ยวอย่างสวยงาม เเละเเนวกำเเพงเก่าที่ยังคงหลงเหลืออยู่ ที่บ่งบอกถึงประวัติศาสตร์ที่ยืนยาวมาถึงสองพันกว่าปี จนได้เวลาอันสมควร จากนั้น

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวลล์ส (WELLS) (110 กิโลเมตร) เมืองแห่งมหาวิหารเวลล์ส เป็นเมืองเล็กน่ารัก บรรยากาศสบาย ๆ ตั้งอยู่เชิงเขา Mendip Hill ใน Sommerset ถือเป็นเมืองที่เล็กที่สุดของประเทศ เพราะมีชาวเมืองอาศัยอยู่เพียงหมื่นกว่าคนเท่านั้น แต่ความยิ่งใหญ่ที่ทำให้พื้นที่ขนาดเล็กแห่งนี้ถูกเรียกว่าเป็นเมืองได้ เพราะเป็นที่ตั้งของ “มหาวิหาร” ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นที่สุดแห่งสุนทรียภาพแห่งหนึ่งของเกาะอังกฤษ เดินทางถึง เมืองเวลล์ส

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  BEST WESTERN PLUS SWAN ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

8

วันที่แปดของการเดินทาง

เวลล์ส – ชมเมือง – มหาวิหารแห่งเวลล์ส – บาธ – โรมันบาธ – ลอนดอน

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ชมความงามของมหาวิหารแห่งเวลล์ส (Wells Cathedral หรือที่ชาวเมืองเรียกกันว่า วิหาร  St.Andrews สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 13 ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมโกธิกแบบอังกฤษในยุคต้น หน้าโบสถ์ทางตะวันตกเป็นส่วนภายนอกของมหาวิหารที่มีการตกแต่งมากที่สุด มีรูปปั้นนักบุญกว่า 300 รูปสลักจากหินอย่างวิจิตรบรรจง จากนั้นนำท่าน

ถ่ายภาพความงามของ Vicars’ Close  เป็นที่พักอาศัยเป็นแนวยาวกว่า 40 หลัง สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นที่พำนักของพระนักบวชผู้ทำหน้าที่ร้องเพลงสวดสรรเสริญพระเจ้าในมหาวิหารและโบสถ์ ถนนหินคอบเบิลส์ยาว 140 เมตรของ Vicars’ Close ถือเป็นถนนเก่าแก่ที่ยังคงสภาพที่สมบูรณ์ไว้ได้มากที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป อิสระให้ท่านได้เดินชมความเก่าแก่ของบ้านเมือง และถ่ายภาพตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ (BATH) (40 กิโลเมตร) ดินแดนแห่งอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่บนเกาะอังกฤษเมื่อกว่า 2,000 ปีมาแล้ว เดินทางถึง เมืองบาธ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน เข้าชมโรมันบาธ (ROMAN BATH) ที่ชาวโรมันมาสร้างไว้เป็นสถานที่อาบน้ำแร่ โดยอาศัยจากบ่อน้ำแร่ธรรมชาติที่จะมีน้ำไหลออกมาอย่างต่อเนื่องถึงวันละ ประมาณ 1,250,000 ลิตร และมีความร้อนถึง 46 องศาเซลเซียส อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองบาธตามอัธยาศัย

บ่าย  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงลอนดอน (LONDON) (200 กิโลเมตร) มหานครอันยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นเมืองหลวงแห่งเครือจักรภพ และศูนย์รวมอำนาจการปกครองของสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน และเป็นศูนย์รวม สถาปัตยกรรมที่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน GOLDMINE เมนูเป็ดย่างชื่อดัง เนื้อนุ่ม หนังกรอบ กุ้งมังกรสูตรดั้งเดิม รับประกันความอร่อยว่าดีกว่า FOUR SEASONS(ทดลองให้ลูกค้าทานมาแล้วทั้งสองร้าน ลูกค้าบอกว่า GOLDMINE อร่อยกว่าเยอะ!!)

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม AMBA MARBLE ARCH ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า บริเวณถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

ลอนดอน – ช้อปปิ้งถนนอ๊อกฟอร์ด – ช้อปปิ้งแฮร์รอด – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งแบบจุใจที่ย่าน ช้อปปิ้งชื่อดังของถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด (Oxford Street) ที่ตั้งของห้างเซลฟริดเจซ (Selfridges), มาร์ค & สเปนเซอร์ (Mark & Spencer) และร้านค้าชื่อดังอีกมากมาย ตัดกับถนนนนิวบอนด์ ถนนรีเจ้นท์ ถนนคาร์นาบาย และมาเบิลอาค ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์เนม บาร์ ร้านขายของต่างๆ มากมาย ฯลฯ ได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร BURGER & LOBSTER

บ่าย จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้าแฮร์รอด (HARRODS) ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ และเก่าแก่ของกรุงลอนดอนที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1849และเป็นแหล่งรวมสินค้าชั้นนำมากมาย อาทิร้าน BURBERRY ร้าน Debenhams ร้าน Fortnum & Masons จัดได้ว่าเป็นร้านที่ “ผู้ดี”มากที่สุดร้านหนึ่งในอังกฤษ ทั้งมาร์คแอนสเปนเซอร์ เน็กช์ เสื้อโค้ต เสื้อกันฝน ถุงมือ เสื้อกันหนาว สูทและเสื้อผ้าหน้าร้อน (ของอังกฤษ) รวมถึงเสื้อผ้าเด็ก นอกจากนี้ยังมี ชา กาแฟ รวมถึงอาหารบรรจุขวดแก้วและเครื่องกระป๋องต่างๆมากมายหลากหลาย ให้ท่านได้เลือกสรร กระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

*** อิสระอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในสนามบิน มอบเป็น CASH BACK ท่านละ 20 ปอนด์ ***

21.25 น.  เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 917

10

วันที่สิบของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

15.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

หมายเหตุ       : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน 

เนื่องจากกฎหมายของประเทศอังกฤษ  ห้ามมิให้มีการเสริมเตียงในห้องพักคู่ ดังนั้นสำหรับผู้ที่

ต้องการห้อง Triple (ห้องสำหรับผู้ใหญ่ 3 ท่าน) จะต้องพักเป็นห้องเตียงคู่ และห้องเดี่ยวเท่านั้น

: เนื่องจากเป็นการวางซีรีส์ทั้งปี รายการและราคาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนกรุณาเช็ครายละเอียด

  ทุกกรุ้ป ก่อนตัดสินใจทำการจองหรือวางเงินมัดจำ

อัตรานี้รวม      ·  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ

 • ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ / ค่าวีซ่า
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร / คน / วัน
 • น้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด / คน / วัน
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรมที่พัก IN/OUT @ 1 ใบ / 1 ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม   ·  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % / ค่าทิปไกด์คนไทย

การจอง และชำระเงิน     กรุณาส่งสำเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ

                                      ท่านละ 30,000 บาท สำหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน

( หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินดีให้บริษัทฯทำการยกเลิกและยินยอมให้ยึดเงินมัดจำทันที)

***** กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่าก่อนการเดินทาง 15 วันทำการ

ทางบริษัทฯ ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ที่เหลือทั้งหมดก่อน ตามเงื่อนไขการชำระเงิน *****

การไม่รับจองทัวร์ :  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้

 • เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือ ไม้เท้า
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

หมายเหตุ    ·  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย

                     จนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่

    รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรอง

ที่นั่งกับสายการบินและโรงแรมที่พักอย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 • สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง

    กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง

การยกเลิก *** กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจำแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงื่อนไขตามกำหนดวันที่ทำการยกเลิก

ด้านล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าทำงานท่านละ 1,000.- บาท พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามความเป็นจริง (ถ้ามี) ***

 • ยกเลิกก่อน    31-60      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน    15-30      วันทำการ  เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน 8-14      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน   1-7       วันทำการ  เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

( หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทางตามกำหนดวันที่ระบุข้างต้น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ และขอคิดค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตามความเป็นจริง

เนื่องจากเป็นช่วง Peak Period  ทางโรงแรม , สายการบิน และบริษัทรถโค้ช ฯลฯ ค่อนข้างแน่น

และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 100%  ซึ่งไม่สามารถทำการยกเลิกได้ )

การโอนเงิน      ผ่านธนาคาร บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด

           ธนาคารกรุงเทพฯ / สาขาโชคชัย 4 / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-19191-9

เมื่อท่านจองทัวร์และชำระค่ามัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางบริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด

*** บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง

สภาพดินฟ้าอากาศ การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating